12.0 Kontakt med os undervejs SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning."

Transkript

1 NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: Fax: Website: CVR-nr.: Bankforbindelse: Nordea Bank, Hørsholm BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Bemærk således, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen form for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser er således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og juridiske rådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser. Vedrørende ejendommen beliggende: * Klient/sælger: * Navn: * Adr.: * Telefon: Mobil: Arbejde: INDHOLD: 1.0 Opgavens omfang og pris BoligAssistancens ydelser juridisk rådgivning ved salg Boligassistancens uddybende oplysning om de enkelte ydelser SælgerService Før salget Under salgsforhandlingerne Efter salget SælgSelvRådgivning ved eget salg Aftalens varighed Honorar og betaling Betalingsvilkår Udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv.: Diverse Dokumentation KLIENTKONTI Klagemulighed Fuldmagt... 5

2 12.0 Kontakt med os undervejs OPGAVENS OMFANG OG PRIS Den i henhold til nærværende aftale omfattede sælgerrådgivning omfatter nedenstående afkrydsede punkter (alle anførte priser er inklusive moms men er eksklusive offentlige afgifter og udgifter til nødvendig dokumentation se afsnit herom): SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. SælgSelvRådgivning Juridisk rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig. BoligAssistancen udfærdiger købsaftalen til brug for sælgers eget salg af boligen uden involvering af ejendomsmægler. Sælger står for annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning, afslutning af salget m.v. BoligAssistancens honorar for ovennævnte i forbindelse med nærværende aftale omhandlede rådgivning/sagsbehandling andrager i alt Kr. * inklusive moms. SælgSelvRådgivning Vort ovennævnte honorar omfatter en komplet SælgSelv boligsalgs assistance inkl. købsaftale og alle tilknyttede ikke ejendomsformidlingsmæssige ekspeditioner frem til endelig afslutning af Deres eget boligsalg. Bemærk at ydelsen er betinget af Deres egen tilvejebringelse af en køber til Deres ejendom. Vi assisterer således hverken ved vurderingen, prisfastsættelsen, markedsføringen, fremvisningen eller salget samt salgsforhandlingerne i forbindelse med Deres salg. Vore ydelser omfatter udelukkende de rent dokumentmæssige aspekter af Deres eget salg i form af en købsaftale baseret på en kontanthandel. Der udarbejdes ikke finansieringsforslag eller lignende finansielle ydelser. Da vor virksomhed ikke er ejendomsformidler, indgås der ingen formidlings/kommissionsaftale med sælger, og der udarbejdes ikke salgsbudget og provenuberegning ved Deres salg. Honoraret inkluderer således en ansvarsforsikret dokumentberigtigelse af Deres ejendomssalg i form af en købsaftale, hvor De selv har fundet køber og selv foretaget alle ovennævnte salgsforhandlinger m.v. og har selv solgt ejendommen. Vor service omfatter de efterfølgende tilknyttede dokumenter og ekspeditioner, herunder kontrol og opfølgning af købers rådgivers berigtigelse frem til handlens afslutning og frigivelsen af købesummen overfor Dem som sælger. 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER BoligAssistancen tilbyder rådgivning og sagsbehandling indenfor følgende: 1. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. 2. SælgSelvRådgivning Juridisk rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig. BoligAssistancen udfærdiger købsaftalen til brug for sælgers eget salg af boligen uden involvering af ejendomsmægler. Sælger står for annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning, afslutning af salget m.v. 3.0 JURIDISK RÅDGIVNING VED SALG NBC Gruppen / BoligAssistancens rådgivning ved salg af bolig har som hovedformål at give sælger en uvildig rådgivning, der sikrer at gennemførelsen af selve boligsalget (ved sælgers egen afsluttede handel med en af sælger selv fremfundet køber) og handlen som helhed forløber uden problemer. I forbindelse med Deres ejendomssalg, som f.eks. parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus, anpartslejlighed eller anden form for ejendom, rådgiver vi Dem om følgende, idet vi dog ikke påtager os formidling af ejendomssalg i form af en formidlingsaftale, som den De kan indgå med statsautoriserede ejendomsmæglere eller Advokater. Bemærk at ydelsen er betinget af Deres egen tilvejebringelse af en køber til Deres ejendom. Vi assisterer således hverken ved vurderingen, prisfastsættelsen, markedsføringen, fremvisningen eller salget samt salgsforhandlingerne i forbindelse med Deres salg. Vore ydelser omfatter udelukkende de rent dokumentmæssige aspekter af Deres eget salg i form af en købsaftale baseret på en kontanthandel. Der udarbejdes ikke finansieringsforslag eller lignende finansielle ydelser. Da vor virksomhed ikke er ejendomsformidler, 2

3 indgås der ingen formidlings/kommissionsaftale med sælger, og der udarbejdes ikke salgsbudget og provenuberegning ved Deres salg. Honoraret inkluderer således en ansvarsforsikret dokumentberigtigelse af Deres ejendomssalg i form af en købsaftale, hvor De selv har fundet køber og selv foretaget alle ovennævnte salgsforhandlinger m.v. og har selv solgt ejendommen. Vor service omfatter de efterfølgende tilknyttede dokumenter og ekspeditioner, herunder kontrol og opfølgning af købers rådgivers berigtigelse frem til handlens afslutning og frigivelsen af købesummen overfor Dem som sælger BOLIGASSISTANCENS UDDYBENDE OPLYSNING OM DE ENKELTE YDELSER BoligAssistancens SælgerRådgivning er således opdelt i følgende tre moduler: SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. SælgSelvRådgivning Juridisk rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig. BoligAssistancen udfærdiger købsaftalen til brug for sælgers eget salg af boligen uden involvering af ejendomsmægler. Sælger står for annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning, afslutning af salget m.v. 4.1 SÆLGERSERVICE Såfremt De ønsker at sælge gennem statsautoriseret ejendomsmægler, kan vi tilbyde Dem rådgivning om indgåelse af formidlingsaftalen, herunder honorarets størrelse, ligesom vi tilbyder at være kontaktled til ejendomsmægleren under salgsperioden. Modulet omfatter vor assistance under tilrettelæggelse og gennemførelse af salget m.v., dvs. før salget, under salgsforhandlingerne og under berigtigelsesprocessen. 4.2 FØR SALGET Gennemgang af formidlings/ kommissionsaftale og mæglerens vurdering, herunder rådgivning i forbindelse med valg mellem flere vurderinger. Tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, herunder rådgivning om betydningen heraf, set fra sælgers side. Eventuelle mangler, herunder afklaring af hvilke oplysninger, der skal afgives overfor den bygningssagkyndige, ejendomsmægleren og køber i forbindelse med sælgers loyale oplysningspligt. 4.3 UNDER SALGSFORHANDLINGERNE Forhandling af salgsvilkårene, herunder kontakt til mægleren, deltagelse i prisforhandlingerne, sikring af den gunstigst mulige formulering af specielle vilkår m.v. Sikre at sælger opnår det økonomisk bedst mulige resultat. Økonomien i handlen, herunder de forhold, der påvirker prissætningen på den konkrete ejendom. Fortrydelsesret, herunder rådgivning om betydningen af at køber har fortrydelsesret. Mangler, herunder sikring af at de relevante oplysninger afgives overfor køber, således at sælger ikke kan mødes med økonomiske eller andre krav fra køber efter handlens indgåelse. Kurssikring, herunder rådgivning om sælgers mulighed for kurssikring og indfrielse af lån, der ikke skal overtages af køber. 4.4 EFTER SALGET Digitalt skøde og øvrige aftaledokumenter gennemgås. Sælgerpantebrevet sikres ekspederet hurtigt. Gældsovertagelser sikres ekspederet, således at sælger frigøres. Refusionsopgørelse gennemgås. Sikring af en betryggende gennemførelse af handlen, herunder at ekspeditionerne gennemføres hurtigst muligt, således at sælgers provenu kan frigives, straks det er muligt. 5.0 SÆLGSELVRÅDGIVNING VED EGET SALG 3

4 Ønsker De selv at sælge Deres bolig og har fundet en køber, kan BoligAssistancen rådgive og assistere Dem i salgets gennemførelse ved udformning af den endelige købsaftale baseret på Deres eget forud afsluttede salg til egen fremfunden køber.. Dette modul omfatter og forudsætter følgende: BoligAssistancen udfærdiger købsaftalen baseret på sælgers oplysning og sælgers salgsdokumenter til brug for sælgers i forvejen afsluttede eget salg af boligen til den af sælger selv fremfundne køber uden involvering af ejendomsmægler. Sælger står for vurdering, annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning og salgsprocessen m.v. I dette modul er indbefattet, at vi.: bistår ved sælgers egen fremskaffelse af alle øvrige fornødne dokumenter om ejendommen Udarbejdelse af købsaftale. Kontrol af handlens berigtigelse med købers rådgiver/advokat Gennemgang af købers rådgivers udkast til digitalt skøde og øvrige berigtigelsesdokumenter. Refusionsopgørelse gennemgås. Sikring af en betryggende gennemførelse af handlen, herunder at ekspeditionerne gennemføres hurtigst muligt, således at sælgers provenu kan frigives, straks det er muligt. I forbindelse med Deres ejendomssalg, som f.eks. parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus, anpartslejlighed eller anden form for ejendom, rådgiver vi Dem om følgende, idet vi dog ikke påtager os formidling af ejendomssalg i form af en formidlingsaftale, som den De kan indgå med statsautoriserede ejendomsmæglere eller Advokater. Bemærk at ydelsen er betinget af Deres egen tilvejebringelse af en køber til Deres ejendom. Vi assisterer således hverken ved vurderingen, prisfastsættelsen, markedsføringen, fremvisningen eller salget samt salgsforhandlingerne i forbindelse med Deres salg. Vore ydelser omfatter udelukkende de rent dokumentmæssige aspekter af Deres eget salg i form af en købsaftale baseret på en kontanthandel. Der udarbejdes ikke finansieringsforslag eller lignende finansielle ydelser. Da vor virksomhed ikke er ejendomsformidler, indgås der ingen formidlings/kommissionsaftale med sælger, og der udarbejdes ikke salgsbudget og provenuberegning ved Deres salg. Honoraret inkluderer således en ansvarsforsikret dokumentberigtigelse af Deres ejendomssalg i form af en købsaftale, hvor De selv har fundet køber og selv foretaget alle ovennævnte salgsforhandlinger m.v. og har selv solgt ejendommen. Vor service omfatter udelukkende de efter Deres eget salg efterfølgende tilknyttede dokumenter og ekspeditioner, herunder kontrol og opfølgning af købers rådgivers berigtigelse frem til handlens afslutning og frigivelsen af købesummen overfor Dem som sælger AFTALENS VARIGHED Nærværende aftale omhandler en specifik ydelse, hvorfor aftalen ikke som sådan er omfattet af nogen form for tidsbegrænsning eller varighed. Aftalen kan dog af begge parter opsiges skriftligt uden varsel. Opsiges aftalen af sælger, betaler denne både evt. dokumentationsomkostninger, udlæg til tredjemand og BoligAssistancens honorar, medmindre opsigelsen kan lægges BoligAssistancen til last. 7.0 HONORAR OG BETALING BoligAssistancens honorar for opgavens løsning er aftalt til i alt Kr. xxxx inkl. moms. Honoraret forfalder til betaling, som angivet i næste punkt. Honoraret er forfaldent uanset, om der indgås købsaftale under opgaveløsningens varighed eller herefter. Det er BoligAssistancen og honorarets forfald og betaling uvedkommende, hvorvidt sælger underskriver købstilbud eller ej. 7.1 BETALINGSVILKÅR Vores betalingsbetingelser består af to grundelementer: 1. Åbnings á conto honorar stort kr. xxxxx,00 inkl. moms ved sagens indledning 2. Resthonorar (dvs. det samlede aftalte honorar minus åbningshonoraret) Ad 1. Åbningshonoraret er forfaldent til betaling ved sagens indledning. Ad 2. Resthonoraret forfalder til betaling 3 dage efter Deres modtagelse af endelig købsaftale og medfølgende dokumentation. Faktura fremsendes sammen med den endelige købsaftale og de øvrige nødvendige dokumenter, som angivet i nærværende aftale. 4

5 Hvis vi mener, at De undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af nærværende rådgivningsaftale, vil De modtage orientering herom, før vi går i gang med opgaven. De vil således ikke modtage en uforudset ekstraregning fra os. Hvis De efterfølgende beder os udføre en eller flere ydelser som ikke er omfattet af nærværende aftale, skal De således betale her for, forudsat at vi har gjort Dem specifikt opmærksom her på. 7.2 UDLÆG TIL TREDJEMAND FOR ANNONCERING, MARKEDSFØRING MV.: Ingen, idet sælger selv forestår markedsføringen af ejendommen. 7.3 DIVERSE BoligAssistancens rådgivning/sagsbehandling omfatter endvidere sædvanlige ekspeditioner af mindre omfang, som ikke måtte være omfattet af de ovenfor anførte punkter. Hvis vi mener, at en opgave/ekspedition/rådgivning ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, modtager De orientering herom, før vi går i gang med opgaven, således at De ikke modtager uventede ekstraregninger fra os. 8.0 DOKUMENTATION Skønnede udgifter til dokumentationsomkostninger inkl. moms kr. xxxx Betaling forfalder ved sælgers bestilling af de pågældende ydelser eller efter forudgående aftale. BoligAssistancens indhentelse af nødvendig dokumentation kan, afhængig af den aftale ydelse, omfatte: Tingbogsattest, aktudskrifter, kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, skatte- og vurderingsattest, ejerlejlighedsskema,, ejerlejlighedskort, matrikelkort, bygningstegninger, tegningsudskrifter, oplysning om ejer- og grundejerforening, pantebrevskopier, restgældsoplysninger m.v. Sælger refunderer BoligAssistancens udlæg til kostpris for nødvendig dokumentation, dog forudsat at indhentning heraf er udtrykkeligt aftalt på forhånd mellem parterne, og uanset om ejendommen sælges. 9.0 KLIENTKONTI NBC GRUPPEN / BoligAssistancen påtager sig ikke administration af vore klienters kontante midler eller deponeringer af nogen art i forbindelse med boligrådgivning og assistance ved vore klienters eget boligsalg. Alle de for en ejendomshandel, rådgivet af BoligAssistancen, nødvendige økonomiske transaktioner sker direkte mellem køber og sælger samt disses evt. rådgivere, pengeinstitutter samt realkreditinstitutioner. Udover sags honoraret og evt. godkendte udlæg vil der således ikke bestå noget økonomisk mellemværende mellem Dem og NBC GRUPPEN / BoligAssistancen KLAGEMULIGHED Hvis De ikke er tilfreds med vores rådgivning eller sagsbehandling enten undervejs i forløbet eller efterfølgende og ikke ønsker at drøfte dette med sagsbehandleren, er De velkommen til at kontakte Noël Skaarup på telefon NBC GRUPPEN / BoligAssistancen er ikke et advokatfirma men tilstræber at efterfølge de "Etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet". BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Bemærk således, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen form for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser er således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og juridiske rådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser FULDMAGT BoligAssistancen gives hermed fuldmagt til at indhente relevante dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold, herunder oplysninger om prioritetsforhold og gældsforhold samt restancer hos realkreditinstitutter, pengeinstitutter og private kreditorer. Fuldmagten omfatter tillige, at BoligAssistancen er berettiget til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden, med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv., og hos forsyningsselskaber at få oplyst om forbrug m.v KONTAKT MED OS UNDERVEJS Der er ingen begrænsning på den telefonkontakt eller anden kontakt, De kan have med os undervejs i forløbet. De vil undervejs i forløbet modtage kopi af al ind - og udgående korrespondance i sagen med en samtidig løbende orientering via om status i sagen. 5

6 Underskrifter Dato: Tiltrædes som sælgers ægtefælle Sælgers ægtefælle Cpr.nr. Dato: Sælger Cpr.nr. underskrift underskrift Ved sin underskrift af nærværende aftale erklærer køber at have læst og accepteret de nedenstående uddybende oplysninger om de for nærværende aftale gældende ydelser. Dato: For NBC Gruppen Underskrift Boligkonsulent xxxxxxxxxxxx Nærværende aftale består af 6 sider og er udfærdiget med ét eksemplar til hver af parterne. 6

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

UP7: Ejendomsoverdragelse

UP7: Ejendomsoverdragelse UP7: Ejendomsoverdragelse, 2004 1 of 12 UP7: Ejendomsoverdragelse Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere