KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN"

Transkript

1 / /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning De involverede virksomheder Dansk Ejendomsmæglerforening Brancherådet for Ejendomsomsætning EDC Home Nybolig og Estate (Nykredit Mæglerne) DanBolig RealMæglerne Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Boligsiden.dk Boliga.dk Markedsbeskrivelse Markedet for ejendomsformidling Markedet for boligsøgeportaler Sagens baggrund Den omhandlede adfærd Eksempler, der belyser den horisontale samordning i branchen Samordning af en fælles strategi på tværs af branchen Kædeinterne udmeldinger Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Markedet for formidling af fast ejendom Markedet for boligsøgeportaler Det relevante geografiske marked Markedet for formidling af fast ejendom Markedet for boligsøgeportaler Konklusion vedrørende de relevante markeder Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens Erhvervsvirksomhed Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Aftale og/eller samordnet praksis om en fælles branchestrategi Kædeinterne udmeldinger Delkonklusion vedrørende aftalebegrebet Til formål og/eller følge at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende konkurrencelovens Bagatelgrænsen i Konkurrencelovens Konklusion vedrørende konkurrencelovens Mulig fritagelse fra forbuddet i konkurrencelovens Gruppefritagelse konkurrencelovens

3 Gruppefritagelsen for vertikale aftaler og samordnet praksis Gruppefritagelsen for specialiseringsaftaler Individuel fritagelse konkurrencelovens 8, stk Konklusion vedrørende mulig fritagelse fra forbuddet i Samlet konklusion AFGØRELSE

4 1 RESUMÉ 1 Denne sag handler om, at størsteparten af ejendomsmæglerbranchen er blevet enige om at boykotte boligsøgeportalen Boliga.dk for at afskærme branchens egen boligsøgeportal, Boligsiden.dk, fra konkurrence. 2 Boliga.dk er den eneste væsentlige og jævnbyrdige konkurrent til Boligsiden.dk. Boliga.dk har siden sin indtræden på markedet i 2007 løbende taget initiativ til at offentliggøre en række data, som fx liggetider, prisudvikling og endelige salgspriser, som ikke tidligere var offentligt tilgængelige, og har dermed skabt en gennemsigtighed omkring bolighandel, som en stor del af ejendomsmæglerbranchen ikke umiddelbart har fundet rimelig og ønskværdig. 3 Ejendomsmæglerbranchen har forsøgt sig med forskellige initiativer for at undgå den øgede gennemsigtighed (nærmere omtalt under afsnit 3.4). Det er fx sket ved, at ejendomsmæglernes brancheorganisation, Dansk Ejendomsmæglerforening, og ejendomsmæglerkæderne har forsøgt at blokere for, at der kan hentes data om de udbudte ejendomme fra Boligsiden.dk og kædernes hjemmesider, selvom det af en Sø- og Handelsrets dom fra 2006 er fastslået, at det er lovligt for boligsøgeportaler at hente en række centrale oplysninger fra ejendomsmæglerkædernes hjemmesider om de ejendomme, de har til salg på internettet. 4 Initiativet med at forhindre Boliga.dk i at vise billeder af mæglernes salgsemner blev taget i løbet af Ophavsretsloven giver nemlig en særlig beskyttelse til fotos, der betyder, at man kun må offentliggøre fotos (også helt almindelige billeder af en ejendom), hvis det sker efter aftale med indehaveren af ophavsretten. Det er normalt den enkelte ejendomsmægler, der har ophavsretten til det foto, der er knyttet til en boligannonce, og ejendomsmæglerbranchens fælles, koordinerede strategi er gået ud på at få alle ejendomsmæglere til at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder af deres kunders boliger, jf. bl.a. følgende citat (nærmere omtalt under punkt og ): "... Billedet er en vigtig konkurrenceparameter for Boligsiden, og vi vil derfor endnu engang indskærpe, at der IKKE LEVERES BILLEDER til konkurrerende boligportaler...". 5 Til trods for teksten "konkurrerende boligportaler", er ejendomsmæglernes boykotstrategi udelukkende rettet mod Boliga.dk. Ejendomsmæglernes salgsemner vises således med billeder ikke bare på egne hjemmesider og på Boligsiden.dk, men også på en række andre boligsøgeportaler (dba.dk, politiken.dk, jp.dk, boligportal.dk, andelsportal.dk og ejerportal.dk), som Boligsiden.dk 3

5 samarbejder med. Derudover vises emnerne med billede på konkurrerende mæglerkæders hjemmesider. 6 Resultatet er, at Boliga.dk bliver mindre attraktiv at søge på for potentielle boligkøbere, fordi de fratages muligheden for at danne sig et hurtigt og nemt overblik over, hvilke typer boliger der er til salg, og ud over at stille Boliga.dk ringere i konkurrencen med Boligsiden.dk betyder mæglernes koordinerede strategi, at boligsælgerne (dvs. ejendomsmæglernes kunder) begrænses i muligheden for at få præsenteret deres boliger bedst og bredest muligt. 7 Sagen har baggrund i en henvendelse fra Boliga.dk, som klagede over, at ejendomsmæglerne i stigende grad var begyndt at nægte Boliga.dk ret til at vise billeder af de annoncerede ejendomme. Pressens efterfølgende omtale af Boliga.dk's problemer, der indeholdt interview med repræsentanter for ejendomsmæglerbranchen, efterlod et klart indtryk af, at Boliga.dk s problemer stammede fra en koordineret boykot iværksat af ejendomsmæglerbranchen og ikke fra beslutninger, som hver enkelt mægler af egen drift havde truffet ud fra ophavsretlige hensyn. 8 Den oktober 2010 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse hos en række af ejendomsmæglerbranchens aktører. 9 Materialet fra kontrolundersøgelsen viste bl.a., at mæglerbranchens kommunikation vedrørende mulige tiltag over for Boliga.dk foregår i to led (der henvises til illustrationen i figur 2, afsnit 3.5.1): Aftale og samordnet praksis om fælles strategi på tværs af branchen Efterlevelse af den aftalte strategi via kædeinterne udmeldinger og anbefalinger mv. 10 I første led sker kommunikationen mellem ledelsesrepræsentanter for Dansk Ejendomsmæglerforening og for ejendomsmæglerkæderne EDC, Home, Dan- Bolig, Nykredit Mæglerne (Nybolig og Estate) og RealMæglerne samt en repræsentant for sammenslutningen Danske Selvstændige Ejendomsmæglere, der gennem deltagelse i møder og jævnlig korrespondance, er blevet enige om en fælles strategi i forhold til Boliga.dk. Dette er især sket gennem drøftelser i Brancherådet for Ejendomsomsætning og gennem korrespondance, hvor disse ledelsesrepræsentanter har aftalt og samordnet deres strategier, og hvor de har påset, at den aftalte strategi om boykot af Boliga.dk efterleves. 11 Den koordinerede strategi i forhold til Boliga.dk, som Brancherådets medlemmer er blevet enige om, indeholder både elementer af en aftale og en samordnet praksis om boykot af Boliga.dk (omend branchen foretrækker or- 4

6 det kvælning), jf. fx følgende citat (nærmere omtalt under punkt og ): "... Du må gerne meddele kædernes kommunikationschefer, at jeg i dag har haft en samtale med Christoffer Brahms, JP, der refererer mig for at have givet udtryk for, i Politiken i sommer, at der er en fælles holdning i Brancherådet til at boykotte Boliga. Efter lang diskussion har jeg fået ændret ordet "boykotte" til "kvæle". Man kan så mene, at det ene ord er lige så slemt som det andet, men jeg har aldrig taget ordet "boykotte" i min mund, og vil så foretrække "kvæle", da det er udtryk for en forretningsmæssig holdning, men ikke en lovstridig udtalelse om "boykot"...". 12 I andet led sker efterlevelsen af branchens boykotstrategi over for Boliga.dk ved, at kædeledelserne (dvs. medlemmerne af Brancherådet) har sørget for, at kædemedlemmerne agerer i overensstemmelse med strategien. Dette er sket ved, at kædeledelserne har udsendt opfordringer, anbefalinger eller krav til kædemedlemmerne med henblik på at koordinere medlemmernes adfærd over for Boliga.dk, jf. bl.a. følgende citat (nærmere omtalt under punkt og ): "... På bestyrelsesmødet den 13. april 2010 besluttede bestyrelsen, at meddele boliga.dk at RealMæglernes emnebilleder skulle fjernes, jfr. info fra bestyrelsesmødet udlagt på infosiden den 14/ Beslutningen blev også meddelt Boliga og emnebillederne blev umiddelbart efter fjernet. Vi har dog senere erfaret, at du fortsat har fotos på boliga.dk, og dermed tilsidesat bestyrelsens beslutning. Vi skal derfor igen opfordre til, at dine billeder fjernes fra boliga.dk...". 13 De involverede ejendomsmæglerkæder er alle sammenslutninger af selvstændige ejendomsmæglere, der selv ejer og driver deres butikker, men som deltager i et kædesamarbejde, 1 hvoraf nogle er baseret på horisontale samarbejdsaftaler (EDC og RealMæglerne), mens andre opererer på basis af franchise- eller franchiselignende aftaler (Nybolig, Estate, Home og DanBolig). 14 Kædeledelserne for EDC, Home, DanBolig, Nykredit Mægler (Nybolig og Estate) og RealMægler kæderne har dermed deltaget i en indbyrdes, konkurrencebegrænsende aftale og samordnet praksis (i kommunikationskædens første led), og de har desuden sikret, at aftalen har fået den ønskede virkning ved (i kommunikationskædens andet led) at udsende kædeinterne krav, anbefalinger eller opfordringer til kædemedlemmerne om at agere i overensstemmelse med den koordinerede branchestrategi. 1 I modsætning til kapitalkæder, hvor alle butikkerne ejes af én og samme ejer, der selv bærer det økonomiske ansvar for alle butikkernes drift, og som har instruktionsbeføjelser over for butikschefer og øvrigt personale. 5

7 15 Sagen omhandler to adskilte markeder. For det første det marked, som de involverede parter befinder sig på, dvs. det danske marked for formidling af fast ejendom, og for det andet det tilstødende marked, hvor Boliga.dk og Boligsiden.dk befinder sig, dvs. det danske marked for boligsøgeportaler. 16 Parterne har i deres høringssvar fremført forskelligartede argumenter for, hvorfor de mener, at de ikke har foretaget sig noget ulovligt (der henvises til den nærmere omtale under afsnit 3.6). De væsentligste argumenter, som går igen i de fleste parters høringssvar, kan sammenfattes i tre hovedsynspunkter: 1. Når Boliga.dk ikke kan få adgang til at vise billeder af de annoncerede boliger, er dette alene et udslag af parallel adfærd, som de involverede parter har gennemført af egen drift og ikke et udslag af en aftale eller samordnet praksis mellem parterne. 2. Hvis der foreligger en aftale eller samordnet praksis, går aftalen eller samordningen ikke videre end, hvad parterne helt lovligt kan aftale inden for rammerne af deres engagement i Boligsiden.dk. 3. De kædeinterne udmeldinger med krav, anbefalinger og opfordringer om at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder ligger inden for rammerne af, hvad man lovligt kan aftale eller vedtage inden for et kædesamarbejde. 17 Styrelsens bemærkninger til disse argumenter kan sammenfattes således: Ad 1. Parallel adfærd ctr. aftale 18 En parallel adfærd foreligger, når to eller flere virksomheder uafhængigt af hinanden agerer ens på markedet, uden at de bevidst har aftalt eller koordineret at ville handle på en bestemt måde. 19 I denne sag er der imidlertid dokumentation for, at alle de involverede parter har givet udtryk for en fælles og samstemmende vilje til at agere over for Boliga.dk på en bestemt måde, og at alle parter har deltaget i drøftelser og i gensidig orientering om deres strategi over for Boliga.dk. Desuden er der dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem den samordning, som parterne er blevet enige om, og den efterfølgende implementering af strategien. 20 Konklusionen er derfor, at der foreligger såvel en aftale som en samordnet praksis, som de involverede parter alle har deltaget i (der henvises til vurderingen i afsnit 4.3.2). Ad 2. Parternes engagement i Boligsiden.dk 21 Argumentet om, at ejendomsmæglerbranchens engagement i Boligsiden.dk i sig selv skulle lovliggøre en aftale om samordnet boykot af en bestemt boligsøgeportal, ville bl.a. forudsætte, at en sådan boykot kan anses som en accessorisk begrænsning, der har direkte forbindelse med, er nødvendig for og står i rimeligt forhold til etableringen og driften af Boligsiden.dk. 6

8 22 Det er i den sammenhæng værd at nævne, at Dansk Ejendomsmæglerforening i forbindelse med omdannelsen af Boligsiden.dk til et A/S i 2008 afgav en erklæring om, at aftalekonceptet bag Boligsiden A/S ikke indebar nogen begrænsninger i ejendomsmæglernes frihed til at annoncere på andre kommercielle boligsøgeportaler. Denne erklæring var forudsætningen for den umiddelbare vurdering af mæglerbranchens engagement i Boligsiden.dk, som styrelsen dengang blev bedt om at fortage, jf. styrelsens udtalelse fra september 2008 (nærmere omtalt under afsnit 3.4): "... Konkurrencestyrelsen har særligt hæftet sig ved oplysningerne om,... at hverken aktionæroverenskomstens punkt 17. "Konkurrenceklausul" eller andre bestemmelser er til hinder for, at ejendomsformidlerne sideløbende kan annoncere på såvel boligsiden.dk som på andre kommercielle boligsøgeportaler det er en forudsætning for styrelsens vurdering, at visionen om at "sikre ejendomsmæglerbranchens uafhængighed af eksterne søgeportaler" ikke i praksis udstrækkes til, at ordningen - fx som følge af pres eller incitamenter over for annoncørerne - får karakter af en aftale eller en adfærd, der har til formål eller følge at begrænse eller udelukke konkurrencen på markedet...". 23 Kommercialiseringen af Boligsiden.dk var primært begrundet i, at portalen blev udsat for konkurrence fra andre kommercielle boligsøgeportaler, især fra Boliga.dk, og hvis parterne havde fundet, at en begrænsning i ejendomsmæglernes adgang til at markedsføre sig på andre boligsøgeportaler var objektivt nødvendigt for at gennemføre transaktionen, må det forventes, at Dansk Ejendomsmæglerforening ville have fremført dette synspunkt i forbindelse med anmodningen om en uforpligtende konkurrenceretlig vurdering af konceptet. 24 Desuden er det et faktum, at parterne selv stiller billedmateriale til rådighed for visning på hinandens hjemmesider og via Boligsiden.dk på andre søgeportaler (Dba.dk, Politiken.dk, Epn.dk, Boligportal.dk, Andelsportal.dk og Ejerportal.dk), og at der heller ikke tidsmæssigt er nogen direkte forbindelse mellem etableringen af Boligsiden som et A/S i 2008 og branchens billedstrategi over for Boliga.dk i Konklusionen er, at tilbageholdelse af billedmateriale over for Boliga.dk ikke har nogen direkte forbindelse til parternes samarbejde omkring Boligsiden.dk, og at branchens boykotaftale heller ikke kan anses for at være en nødvendig og proportional foranstaltning af hensyn til driften af Boligsiden.dk (der henvises til vurderingen under afsnit 4.3 og ). 7

9 Ad 3. Aftaler og vedtagelser i kæderegi 26 Som udgangspunkt er der naturligvis ikke noget til hinder for, at man internt i et kædesamarbejde stiller en række minimumskrav, som medlemmerne skal leve op til, fx krav om at deltage i fælles markedsføringsaktiviteter og mindstekrav til anvendelse af logo og layout, når medlemmerne selv annoncerer. Men aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der begrænser kædemedlemmernes adgang til at træffe deres egne valg om, hvor og hvordan de (inden for kædens rammer om brug af logo og layout mv.) ønsker at markedsføre sig gennem medierne, via internettet osv. vil i sig selv være egnet til at påvirke konkurrencen i negativ retning og dermed være i strid med konkurrencelovens Materiale i sagen viser, at kædeledelsernes udmeldinger klart har til hensigt og er egnede til at koordinere kædemedlemmernes adfærd i forhold til at boykotte Boliga.dk. Udmeldingerne udgør således en integreret del af den aftale og samordnede praksis om en fælles branchestrategi over for Boliga.dk, som parterne har deltaget i, og går dermed videre, end hvad der er tilladt inden for kædesamarbejder. 28 Udmeldingerne udgør dermed en konkurrencebegrænsende vedtagelse i EDC og RealMægler kæderne, og for franchisekæderne Home, DanBolig og Nykredit Mægler (Nybolig og Estate) er udmeldingerne en videreførelse af betingelserne i de bagvedliggende franchiseaftaler, som de enkelte mæglere skal underordne sig, og udgør dermed vertikale aftaler mellem en sammenslutning af virksomheder og dens medlemmer. 29 Det bemærkes, at disse franchisekæder har argumenteret for, at deres kædeinterne udmeldinger er omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Imidlertid omfatter gruppefritagelsen ikke aftaler mellem en sammenslutning og dens medlemmer, hvis medlemmerne beskæftiger sig med levering af tjenesteydelser, som det er tilfældet med medlemmerne af en ejendomsmæglerkæde. Det må derfor afvises, at Homes, DanBoligs og Nykredit Mæglers udmeldinger til deres medlemmer om boykot af Boliga.dk kan nyde godt af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. 30 Konklusionen er, at de kædeinterne udmeldinger med henblik på at koordinere kædemedlemmernes adfærd over for Boliga.dk ligger klart uden for rammerne af, hvad man lovligt kan aftale eller vedtage inden for et kædesamarbejde (der henvises til vurderingen under afsnit 4.3 og ). 31 Sammenfattende har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet, at ejendomsmæglerbranchens aftale og samordnede praksis samt efterlevelsen via kædeinterne udmeldinger objektivt set har til formål at begrænse 8

10 konkurrencen på markedet for boligsøgeportaler, og at det desuden har været de involverede parters udtrykte formål at begrænse konkurrencen på dette marked, at der ud fra en samlet betragtning af sagens omstændigheder, herunder det forhold, at stort set hele ejendomsmæglerbranchen har været involveret i en koordineret boykotadfærd mod en bestemt virksomhed, Boliga.dk, med det formål at forringe denne virksomheds konkurrenceevne i forhold til mæglernes egen boligsøgeportal, er tale om en mærkbar konkurrencebegrænsning, og at de omhandlede aftaler, vedtagelser og samordnede praksis hverken er omfattet af nogen gruppefritagelse eller opfylder betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk Aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis om boykot af bestemte virksomheder udgør en alvorlig konkurrencebegrænsning, og de involverede parter i sagen har dermed handlet i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, og stk. 3. 9

11 2 AFGØRELSE 33 Det meddeles Dansk Ejendomsmæglerforening, DanBolig A/S, EDC-Gruppen A/S, Home A/S, Nykredit Mægler A/S, RealMæglerne Holding A/S og John Frandsen A/S, at de har overtrådt konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, og stk. 3 ved at have aftalt og samordnet deres adfærd om at boykotte Boliga.dk ved at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder, der er tilknyttet ejendomsmæglernes annoncering af ejendomme på internettet. 34 Det meddeles EDC-Gruppen A/S og RealMæglerne Holding A/S, at de har overtrådt konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, og stk. 3, ved gennem krav, anbefalinger eller opfordringer til deres medlemmer at have indgået en kædeintern vedtagelse om at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder, der er tilknyttet ejendomsmæglernes annoncering af ejendomme på internettet med henblik på at efterleve den aftalte boykot af Boliga.dk. 35 Det meddeles DanBolig A/S, Home A/S og Nykredit Mægler A/S, at de har overtrådt konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, ved gennem krav, anbefalinger eller opfordringer, der er udmeldt som led i kædeselskabernes franchiseaftaler med deres respektive kædemedlemmer, at nægte Boliga.dk tilladelse til at vise billeder, der er tilknyttet ejendomsmæglernes annoncering af ejendomme på internettet med henblik på at efterleve den aftalte boykot af Boliga.dk. 36 Konkurrencerådet påbyder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, Dansk Ejendomsmæglerforening, DanBolig A/S, EDC-Gruppen A/S, Home A/S, Nykredit Mægler A/S, RealMæglerne Holding A/S og John Frandsen A/S omgående at bringe enhver aftale og samordnet praksis om at nægte boligsøgeportalen Boliga.dk tilladelse til at vise billeder af deres kunders ejendomme til ophør og fremover at afstå fra enhver form for aftale og samordnet praksis, som direkte eller indirekte har til formål eller følge at forhindre den enkelte ejendomsmægler i at vise billeder af de udbudte boliger på bestemte boligsøgeportaler, herunder Boliga.dk. 10

12 37 Konkurrencerådet påbyder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, EDC-Gruppen A/S og RealMæglerne Holding A/S omgående at bringe enhver form for kædeintern vedtagelse om at nægte Boliga.dk adgang til at vise billeder af deres kunders ejendomme til ophør og fremover at afstå fra enhver form for kædeintern vedtagelse, som direkte eller indirekte har til formål eller følge at boykotte Boliga.dk. 38 Konkurrencerådet påbyder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, DanBolig A/S, Home A/S og Nykredit Mægler A/S omgående at bringe enhver form for kædeinterne krav, anbefalinger eller opfordringer om at nægte Boliga.dk adgang til at vise billeder af deres kunders ejendomme til ophør og fremover at afstå fra enhver form for kædeinterne krav, anbefalinger eller opfordringer, der udmeldes som led i kædeselskabernes franchiseaftaler med deres respektive kædemedlemmer, og som direkte eller indirekte har til formål eller følge at boykotte Boliga.dk. 39 Herudover påbydes EDC-Gruppen A/S, RealMæglerne Holding A/S, DanBolig A/S, Home A/S, Nykredit Mægler A/S i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1 senest den 22. februar 2012: at orientere deres respektive medlemmer om indholdet af Konkurrencerådets påbud, at orientere deres respektive medlemmer om, at tidligere udmeldte krav, vejledninger samt opfordringer eller anbefalinger om at nægte Bolia.dk at vise billeder af deres udbudte ejendomme er ugyldige, jf. konkurrencelovens 6, stk. 5, idet de er i strid med konkurrencereglerne, at orientere deres respektive medlemmer om, at den enkelte ejendomsmægler er berettiget til at give boligsøgeportaler, herunder Boliga.dk, tilladelse efter ophavsretslovens 70 til at vise billeder af kundernes ejendomme, og at indsende dokumentation til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for, at ovenstående orientering af medlemmerne er sket. 11

13 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 40 Denne sag handler om, hvorvidt ledelsen af de "frivillige" ejendomsmæglerkæder, 2 EDC, Home, DanBolig, Nybolig, Estate (Nykredit Mægler) og Real- Mæglerne samt Dansk Ejendomsmæglerforening og repræsentanten for Danske Selvstændige Ejendomsmæglere, via deres medlemskab af Brancherådet for Ejendomsomsætning har aftalt og samordnet deres adfærd i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, og stk Desuden handler sagen om, hvorvidt ledelsen af de respektive kæder i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, og stk. 3, har sikret, at en aftalt branchestrategi efterleves af deres kædemedlemmer ved at udsende kædeinterne opfordringer eller krav med henblik på at koordinere medlemmernes adfærd. 42 Konkret går sagen ud på, at aktørerne i ejendomsmæglerbranchen er blevet enige om at nægte en bestemt boligsøgeportal, Boliga.dk, adgang til at anvende forsidebilledet af de boliger, som mæglerne annoncerer til salg, bl.a. på egne hjemmesider og på den mægler-ejede søgeportal Boligsiden.dk. 43 Sagen startede oprindeligt med en henvendelse fra Boliga.dk om stadigt stigende problemer med at få lov til at anvende det foto, som normalt vises af en ejendom, der udbydes til salg på internettet. Efterfølgende kom det frem via omtale i dagspressen, at Boliga.dk's problemer så ud til at have rod i en fælles holdning, som branchens repræsentanter i fællesskab var nået frem til gennem drøftelser i Brancherådet, og som blev udmøntet gennem opfordringer eller krav om tilsvarende samordning inden for de seks store mæglerkæder. 44 På den baggrund gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse den oktober 2010 hos en række udvalgte aktører i branchen, og materialet, der blev indhentet i den forbindelse, viste, at stort set hele branchen har været aktivt involveret i fælles initiativer for at forhindre Boliga.dk i at præsentere de udbudte boliger lige så attraktivt som branchens egen søgeportal, Boligsiden.dk (søgning på hhv. Boligsiden.dk og Boliga.dk viser forskellen på præsentation af boliger med og uden forsidebilleder). 2 Dvs. sammenslutninger af selvstændige ejendomsmæglere, der selv ejer og driver deres butikker, men som deltager i et frivilligt kædesamarbejde, i modsætning til kapitalkæder, hvor alle butikker har én og samme ejer. 12

14 3.2 DE INVOLVEREDE VIRKSOMHEDER Dansk Ejendomsmæglerforening 45 Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er brancheorganisation for godt ejendomsmæglere med tilsammen knapt ejendomsmæglerfirmaer, hvilket svarer til en medlemsprocent på ca. 90 pct. 46 De fleste medlemmer (godt 2.000) er tilknyttet én af de seks store, landsdækkende ejendomsmæglerkæder, EDC, Home, Nybolig, Estate, DanBolig og RealMæglerne, der samlet har godt 900 forretningssteder. De resterende knapt 800 medlemmer (med godt 450 forretninger) er for størstepartens vedkommende uafhængige af kædetilhørsforhold, herunder er ca. 275 mæglere med ca. 150 forretningssteder medlem af sammenslutningen Danske Selvstændige Ejendomsmæglere (DSE). 47 Formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening, Steen Winther-Petersen, er foreningens repræsentant i Brancherådet, og Dansk Ejendomsmæglerforenings direktør, Henrik Dahl Sørensen, repræsenterer foreningen i bestyrelsen for Boligsiden A/S Brancherådet for Ejendomsomsætning 48 Brancherådet for Ejendomsomsætning blev etableret af Dansk Ejendomsmæglerforening i 2004 med henblik på "at behandle emner om ejendomsmæglerbranchens fremtidige udvikling, drøftelse af branchenormer, behandling af lovinitiativer, drøftelse af brancheudøvernes adfærd, drøftelse af faglige spørgsmål og andre spørgsmål af relevans for hele branchen. Formålet med Brancherådet er at styrke ejendomsmæglerbranchen internt og i forhold til omverdenen" Ud over formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening består Brancherådet af en repræsentant for hver af de store mæglerkæder (EDC, Nykredit Mæglerne (Nybolig og Estate), Home, DanBolig og RealMæglerne), og fra foråret 2010 har også Danske Selvstændige Ejendomsmæglere haft deres egen repræsentant i Brancherådet. Endelig har de øvrige kædeuafhængige mæglere valgt en fælles repræsentant til at varetage deres interesser i Brancherådet. 3 Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside, 13

15 Tabel 1 MEDLEMMER AF BRANCHERÅDET FOR EJENDOMSOMSÆTNING 2010 VIRKSOMHED/ORGANISATION Dansk Ejendomsmæglerforening EDC-Gruppen A/S Home A/S Nykredit Mægler A/S DanBolig A/S RealMægler Holding A/S Danske Selvstændige Ejendomsmæglere Andre kædeuafhængige mæglere REPRÆSENTANT Formand Steen Winther-Petersen Formand og ejendomsmægler Poul Erik Bech Adm. direktør Uffe Drejer Adm. direktør Flemming Haahr Vesterbrandt Adm. direktør Hans-Erik Petersen* Formand og ejendomsmægler Niels Jørn Garder Ejendomsmægler John Frandsen* Ejendomsmægler Michael Rasmussen Note: *Er udskiftet med anden repræsentant i Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforenings hjemmeside, 50 Det er Dansk Ejendomsmæglerforenings opgave at varetage sekretariatsbetjeningen af rådet, og det er derfor almindeligt, at også DE's direktør, cheføkonom og chefjurist deltager i Brancherådets møder EDC 51 EDC er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde med ca. 240 ejendomsmæglerfirmaer, der tilsammen beskæftiger ca. 630 mæglere. Kædemedlemmerne er aktionærer i EDC-Holding A/S, og dette selskab ejer 100 % af EDC- Gruppen A/S, der som kædeselskab varetager medlemmernes fælles interesser. 52 EDC-kæden er et horisontalt markedsføringssamarbejde, der baserer sig på en skriftligt indgået samarbejdsaftale, som fastsætter vilkårene for at anvende EDC-konceptet samt for EDC-mæglernes rettigheder og forpligtelser i relation til kædesamarbejdet. 53 EDC-Gruppen A/S ejer desuden 50 pct. af Robinhus A/S, der er en internetbaseret mæglervirksomhed, som til faste priser, der er uafhængige af boligens værdi bistår boligejere, som har valgt helt eller delvist selv at stå for salget af deres ejendom. 54 Ejendomsmægler Poul Erik Bech er bestyrelsesformand i EDC-Gruppen og er kædens repræsentant i Brancherådet. EDC's direktør, Allan Bjørn, har siden 2009 været kædens repræsentant i Boligsiden A/S' bestyrelse. 14

16 55 EDC har en andel af markedet for ejendomsformidling på pct Home 56 Home er en landsdækkende mæglerkæde, der er bygget op som franchisekæde, med ca. 85 franchisetagere, der tilsammen ejer ca. 170 forretningssteder og beskæftiger ca. 430 mæglere. 57 Franchisekonceptet ejes af kædeselskabet Home A/S, og aftalerne indgås mellem den enkelte franchisetager og Home A/S som franchisegiver. Home A/S ejes af Realkredit Danmark A/S, som ud over goodwill, inventar og driftsmidler også ejer retten til de p.t. ca. 170 forretningslejemål. 58 Den administrerende direktør i Home A/S, Uffe Drejer, er kædens repræsentant i såvel Brancherådet som Boligsiden A/S' bestyrelse. 59 Home har en andel af markedet for ejendomsformidling på pct Nybolig og Estate (Nykredit Mæglerne) 60 Nybolig og Estate er landsdækkende mæglerkæder, hvor kædemedlemmerne har indgået aftale med Nykredit Mægler A/S på franchise- eller franchiselignende vilkår. Nybolig kæden består af ca. 215 mæglerfirmaer, der beskæftiger ca. 435 mæglere. Estate omfatter ca. 80 mæglerfirmaer, der beskæftiger ca. 130 mæglere. 61 Kædeselskabet Nykredit Mægler A/S er en del af Nykredit koncernen og ejes 100 pct. af Nykredit Holding A/S. 62 Den administrerende direktør i Nykredit Mægler A/S, Flemming Haahr Vesterbrandt, er kædens repræsentant i såvel Brancherådet som Boligsiden A/S' bestyrelse. 63 Nybolig har en andel af markedet for ejendomsformidling på pct., mens Estate's andel udgør 5-10 pct DanBolig 64 DanBolig er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde med ca. 145 mæglerfirmaer, der beskæftiger ca. 300 mæglere. Kæden samarbejder med Nordea og fungerer som vurderingssagkyndig for Nordea Kredit. 4 Kilde: epn.dk den , der angiver Boligsiden.dk som kilde 5 Kilde: epn.dk den , der angiver Boligsiden.dk som kilde 6 Kilde: epn.dk den , der angiver Boligsiden.dk som kilde 15

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening (advokaterne Flemming Christensen

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. juni 2008 blev der i sag nr. 15-2007 HH mod NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. marts 2007 har klageren indbragt NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL, for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller 2 Program Hvad kan du bruge din brancheforening til? Hvad

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura. Sagens

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligtilbolig A/S v/advokat T. Storm Nielsen Bd Pache Protopopescu nr 43 Etaj 5 ap. 18 Sector 2 Bucuresti 021406 Rumænien Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af faktura for formidling af salg af klagers ejendom. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ole Gregers Hansen Perlegade 97 6400 Sønderborg Nævnet har modtaget klagen den 16. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere