Hjælpeguide Teknik og Miljø Brand & Redning Herning H. P. Hansens Vej Herning Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpeguide Teknik og Miljø Brand & Redning Herning H. P. Hansens Vej 112 7400 Herning Tlf.: 96 28 11 12 E-mail: brand@herning.dk www.herning."

Transkript

1 Hjælpeguide Teknik og Miljø Brand & Redning Herning H. P. Hansens Vej Herning Tlf.:

2 Når skaden er sket Dit forsikringsselskab har en aftale med et skadeservicefirma, der tilkaldes af Brand & Redning Herning inden brandstedet forlades. Skadesservicefirmaet sørger for at begrænse skaden fra branden og brandslukningen mest muligt, og kan være bindeled til dit forsikringsselskab. Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde en liste over de myndigheder du kan have et behov for at kontakte, samt gode råd til hvordan du eksempelvis får tabte papirer tilbage. Du kan også få brug for juridisk rådgivning, så derfor fortæller guiden hvordan du forholder dig til dette. På er der også mange gode råd at få vedr. dine forsikringsforhold. Brand & Redning Herning H P Hansens Vej Herning Tlf.: s. 3: Det sker ikke for mig s. 4: Personlige papirer s. 6: Arkitektens råd s. 7: Advokatens råd s. 8: Forsikringen Salg: Mikael Johansen Grafiker: Daniel Doktor Tekst: Lene Helweg Augustsen Trykkeri: Zeuner Grafisk as Oplag: 2500 stk. Ophavsret: AD MEDIA ApS

3 det sker ikke for Mig Har du netop oplevet brand i dit hjem? Så kender du følelsen af afmagt og problemerne med at overskue konsekvenserne, og de opgaver der skal løses. Efter en brand melder der sig altid en række spørgsmål, som det umiddelbart kan være uoverskueligt at finde svarene på. Derfor har Brand & Redning Herning udarbejdet denne hjælpeguide som en hjælp til dig i en svær tid. Hjælpeguiden har til formål at vejlede dig og dine nærmeste, gennem de problemer og overvejelser der følger efter en brand. Selv om det kan være utroligt krævende at skulle klare alle de praktiske ting samtidig med, at oplevelsen skal bearbejdes, så er det vigtigt at du griber det rigtigt an, så der ikke opstår unødvendige komplikationer. Vi håber, at hjælpeguiden vil være med til at gøre det lettere for dig at overskue situationen. Med gode råd fra forsikringsbranchen, advokaten og arkitekten, gør de næste sider det nemmere at finde de rigtige løsninger efter en brand. Husk! Du står ikke alene du kan altid få hjælp og vejledning. Løvig Entreprenør & Nedbrydning ApS Kontakt os for et uforpligtende tilbud Nedbrydning Betonknusning Sortering Deponering Modtagelse af betonbrokker Salg af knust beton Entreprenørarbejde v/ Rune Hareskov Pedersen Løvigvej Haderup Tlf.:

4 Personlige papirer Personlige papirer En af de største udfordringer er ofte, at man mister sine personlige papirer i forbindelse med brand. Det er i dag meget problematisk at fungere i hverdagen uden fx kørekort, pas, dankort og sygesikringsbevis. Derfor er det vigtigt, at disse effekter hurtigst muligt bestilles igen. Herunder kan du se, hvordan de mest gængse personlige papirer og effekter genbestilles. Husk at gemme kvitteringerne da udgiften ofte dækkes af forsikringsselskabet. Pas Kontakt din hjemkommune og meddel at et eller flere pas er gået tabt ved brand. Det er ofte Borgerservicecentret der varetager opgaven med at udstede nye pas, og de kan hjælpe med vejledning. Se evt. også Kørekort Et nyt kørekort udstedes via Borgerservicecentret i kommunen. Ansøgningen kan som regel findes på Ring nu for et uforpligtende tilbud Præstegårdvej Sunds Tlf

5 Vielsesattest En ny vielsesattest kan, i landsogne, udstedes via præsten og i byen af kirkekontoret. Med NemID eller digital signatur kan attesten bestilles via Attesten er gratis. Fødsels- og dåbsattest Man kan få udskrevet ny fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest ved at henvendelse til nærmeste kirkekontor. Med Nemid eller digital signatur kan attesten bestilles via Attesten er gratis. Registreringsattest En ny registreringsattest på bilen kan bestilles hos under borger eller ved personlig henvendelse til skat. Sygesikringskort Nye sygesikringskort kan genbestilles ved at aflevere en ansøgning i kommunens Borgerservice. Ansøgningen kan foretages via Skøde på huset Er skødet til huset gået til i branden, kan en udskrift af skødet rekvireres fra Forsikringspapirer Kontakt forsikringsselskabet. Bankpapirer Dankort, Visakort og alm. hævekort; rekvireres via dit pengeinstitut. Eksamensbeviser Kontakt den pågældende uddannelsesinstitution. eller ring til kommunen på tlf.: Fast telefontid hver dag fra kl Undtagelser: Borgerservice: Mandag: Tirsdag - onsdag: Torsdag: Fredag:

6 Ved arkitekt maa Arne Christensen, Gudnitz Arkitektfirma A/S arkitektens råd Efter en traumatisk oplevelse som delvis eller hel nedbrænding af ens bolig, er det første der tænkes på selvfølgelig ikke et byggeprojekt af større eller mindre omfang. Men når der er taget hånd om de vigtigste ting, så som liv og helbred, genhusning, skadesservice, evt. psykologbistand og lignende, er det en særdeles god ide at kontakte en rådgiver (f.eks. arkitekt eller ingeniør). Rådgiveren skal helst medvirke helt fra starten i forløbet, hvor forsikringsselskabet vurderer omfanget af skaden og mulighederne for genopbygning eller nybygning. Der vil tit være forskellige meninger om de nødvendige beløbsstørrelser til om- eller nybygning. Og her er det rart med en professionel bisidder, der kan vurdere byggetekniske forhold, men også har indsigt i forsikringsbetingelser samt erfaring i økonomien i de forskellige løsninger. Nye muligheder professionel rådgivning Hvis det drejer sig om en væsentlig genopbygning eller evt. et helt nyt hus, bør man tage chancen for at få belyst de forskellige muligheder der næsten altid er opstået. Arkitekten kan f.eks. med nogle enkle skitseforslag, afklare om huset kan ligge bedre på grunden; om der kan blive en god udsigt fra en ny første sal; eller modsat bygge hele huset i én etage, så man slipper for trappen. Mulighederne er mange og i dag udføres skitseforslag med 3-D illustrationer, så alle kan være med. Udgiften til rådgiveren er beskeden i forhold til de store beslutninger (og store beløb), det drejer sig om. Og de fleste forsikringer har netop afsat beløb til rådgivning efter kundens ønske. Når rådgiveren har hjulpet med en afklaring af omfanget af skaden, og der er aftalt økonomi med forsikringsselskabet mht. om- eller nybygning, kan der, efter nærmere aftale, ydes yderligere hjælp med projektering, byggeansøgning, prisindhentning samt byggeledelse og byggetilsyn. Alle ydelser aftales skriftligt på forhånd, så der ikke kommer»overraskelser«i form af store regninger. Der er jo nok andet at spekulere på! Vi har i Gudnitz Arkitektfirma A/S 35 års erfaring i alle former for om-, til- og nybygning og starter alle sager med et gratis og uforpligtende møde med kunden. Her fortæller vi, hvad vi kan tilbyde og sætter os ind i kundens ønsker. Efter mødet udarbejder vi et skriftligt tilbud med beskrivelse, tid og pris på de ydelser kunden ønsker. Og så går vi i gang! 6

7 Advokat Bjørn Schmidt Jensen advokatens råd Pas på forhastede beslutninger! Når du har været udsat for brand, er forsikringsselskabet ofte hurtigt ude med fyldepen og forligstilbud, men PAS PÅ! Hvis du skriver under på en hurtig aftale med dit forsikringsselskab om skadesopgørelse, risikerer du at afskære dig fra at gøre yderligere krav gældende, når det senere viser sig, at skaden var af større omfang end først antaget. Når underskriften er sat, kan du ikke senere gøre yderligere krav gældende, og du risikerer at blive snydt. Derfor kan det være en god idé at rådføre dig med en advokat. Når du har haft brand, er der som oftest mindst 2 af dine forsikringer, der finder anvendelse. Husets brandforsikring og din indboforsikring. Brandforsikringen dækker alle skader på huset og fastmonteret udstyr, både ind- og udvendigt, og indboforsikringen dækker skader på løst inventar. Det er derfor langt fra overskueligt at kunne opgøre sit endelige tab ganske kort efter branden. Mange mennesker som står med en nedbrændt ejendom, bliver ganske enkelt paniske efter at få sikret sig genoprettelse, og er derfor let påvirkelige. Netop i sådan en situation, hvor du er i uligevægt, er det ekstra risikabelt at acceptere forsikringsselskabets første tilbud. Forsikringsselskaberne har, alt andet lige, en interesse i at begrænse erstatningsudbetalingen. Det er også årsagen til, at det første tilbud ofte er et tilbud der ligger under det reelle tab, og derved giver dig en mindre erstatning, end du har krav på. Det betaler sig Mange vægrer sig ved at skulle afholde omkostninger til advokat, men ofte vil også bistanden til advokaten være dækket af forsikringen. Uanset om du selv må ende med at betale advokaten, vil det i mange tilfælde vise sig at være en fordel, idet erstatningen bliver større. Advokaten har erfaring i forhandling med forsikringsselskaber, er klar over hvilke skader/tab der dækkes af forsikringen og ved, hvordan tabet skal opgøres overfor forsikringsselskabet. Hos Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni beskæftiger alle vores advokater sig med forsikringssager. Alle sager begynder med en undersøgelse af, om du kan få dine omkostninger dækket af forsikring eller ved fri proces. Vi har 30 års erfaring i advokatbranchen, og vores klienter opnår derfor altid den korrekte og maksimale erstatning efter brand. Kontakt os derfor, hvis du vil undgå at blive snydt. 7

8 forsikringen Hvad er vigtigt at vide i forhold til sit forsikringsselskab, når ens hus er helt eller delvist nedbrændt? Det er vigtigt, at der er styr på procedurerne, når forsikringsselskaberne skal dække dine brandskader. Et enkelt fejltrin kan påvirke den erstatning, du får udbetalt. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Du skal så vidt muligt begrænse skaderne, og sørger for, at de ikke bliver større end de er. Fx afdække smadrede ruder eller huller i taget. Ved alvorlige skader skal du kontakte dit forsikringsselskab med det samme. Selskabet vil herefter vurdere, om der skal ydes en øjeblikkelig indsats, der kan begrænse skaderne. Kontakt hurtigst muligt det forsikringsselskab, hvor du har din indboforsikring. I de fleste tilfælde skal du lave en skadesanmeldelse via Internettet, men nogle gange kan det klares det over telefonen. Ofte er det nødvendigt, at en taksator fra forsikringsselskabet undersøger om skaden er dækningsberettiget, og hvordan den skal opgøres. Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det og noteret det i skadesrapporten. Vent evt. til din sag er afsluttet. Erstatningen Normalt bliver erstatningen fastsat til det beløb, som det vil koste at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det skaderamte. Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt. Erstatningen bliver udbetalt, når det beskadigede er reetableret eller repareret. A Grummesgaard v/brøndum VVS INSTALLATØR VVS med garanti Tlf Kim: Michael: VVS Skifer Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger VIRKELYST HERNING Skorstensfejermester Keld Pletbjerg Ikast-Brande Herning Syd Gl. Arvad Brande Tlf.:

9 Erstatningens størrelse Erstatningen for dit indbo bliver opgjort efter værdien af tilsvarende genstande på skadetidspunktet. Hvis dit indbo er under 1 eller 2 år gammelt, vil din erstatning typisk være genanskaffelsesprisen på tilsvarende nyt indbo på skadetidspunktet. Er dit indbo ældre vil erstatningen ske med fradrag for eksempelvis slid og ælde. For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft det ødelagte indbo, og at alder og genanskaffelsespris er som beskrevet i den skadeanmeldelse, du har udfyldt til forsikringsselskabet. Det kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen indsender kvitteringer / billeder for købet, eventuelt sammen med fotos og en beskrivelse af indboet. Kan du ikke det, risikerer du, at forsikringsselskabet afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn. Kilde: Forsikring og Pension Murerfirmaet Elmholt ApS v/ murermester Michael Elmholt Alt i murerarbejde Renovering Til- og nybyggeri Mobil Teglvænget 137, 7400 Herning INGEN OPGAVE ER FOR STOR ELLER FOR LILLE 9

10 Herning Kommune takker alle annoncørene for deltagelse i denne hjælpeguide! MALERFIRMAET MUNKSGAARD JENSEN& Pro montage ApS Professionel i facader og tag Tlf.: ALT MALERARBEJDE UDFØRES AGERSKOVVEJ 49 A 7400 HERNING TLF.: TLF.: bent jensen GODT HÅNDVÆRK GIVER TRYGHED Tlf Siden 1984 har Bent Jensen A/S været en sikker samarbejdspartner inden for tømrer- og snedkerarbejde. Vi har stor erfaring og har dygtige og engagerede medarbejdere, der løbende efteruddanner sig, så de er rustet til nye kreative opgaver. Vi dækker hele Danmark, så ring til os på og få et uforpligtende tilbud med en fleksibel og solid samarbejdspartner. 10

11 Herning Kommune takker alle annoncørene for deltagelse i denne hjælpeguide! G E Godthaab Entreprenørforretning ApS Jordarbejde Planering af haver Rørlægning Nedrivning Gravearbejde Anlægsarbejde Bækkelundvej Vildbjerg Telefon: Skorstensfejeren i Herning Kommune Henry Lindstrøm Skorstensfejermester MURERMESTER Frølundvej Ikast Tlf.: Bil: Fax: Telefontid mellem ALLAN NIELSEN VIFTRUPVEJ HADERRUP TLF.: MOBIL: Speciale: fliser Vi tilbyder: Traditionelt tømrer- og snedkerarbejde Udskiftning af: Tag, vinduer/døre, gulve, lister m.m. Renovering Montering af køkken/inventar Morten Beier ApS Snedker- og tømrerfirma Udlejning af varmeblæser og affugter Termografi Efterisolering Afdækning af skade på hus ved: vand-, brand- og stormskade Samarbejder med: Murer Elektriker Maler VVS/Blikkenslager Smed Tagdækker Stråtag Arkitekt Totalentreprise Lundgaardsgade Aulum Tlf.: Mobil: MOBIL:

12 tjekliste Anmeld skaden til dit forsikringsselskab Forhør dig om den dækning, jeres forsikring har Få fat i en rådgiver Advokat Arkitekt Giv din arbejdsgiver besked Giv børnenes institution/skole besked Få fat i/bestil de personlige papirer: Pas Kørekort Vielses-, fødsels- og dåbsattest Registreringsattest til bilen Sygesikringskort Skøde på huset Forsikringspapirer Bankpapirer, dankort, Visakort, alm. hævekort Eksamensbeviser Find og tag kontakt til virksomheder der kan hjælpe: Elektriker VVS er Tømrer Køkken og bad Gulve Murer Blikkenslager Maler Udlejning af beboelsespavillioner Find eller få lavet en liste over jeres indbo Lægevagten Fjernvarme Tlf.: Lægevagten har åbent kl samt i weekenden og på helligdage. Teknik og Miljø Miljø og Klima Tlf.: Tinglysningskontor Vandforsyning Der er links til alle kommunens 23 vandværker på eller på under 'Borger' > 'Miljø i hverdagen' > 'Drikkevand og Grundvand'. Der kan også ringes på tlf.: Herning Kommune Tlf.:

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere