Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet."

Transkript

1 Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Postboks 28, 9760 Vrå Afdeling: Sparekassen Vendsyssel, Privatafdelingen, Vrå, Østergade 15, 9760 Vrå Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende, selskaber mv. der kun anvender systemerne til erhvervs- eller erhvervslignende formål. Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser herunder Tillæg om betalingstjenester gælder i det omfang, de ikke er fraveget i disse betingelser. Systemernes anvendelsesmuligheder Du kan anvende systemerne til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale, som du har indgået med Sparekassen Vendsyssel. Vilkår der er knyttet til opbevaring og anvendelse af brugernummer, brugernavn, adgangskoder, elektronisk underskriftskode og nøglefil Koder udstedes afhængigt af hvilke systemer der er valgt på den separate selvbetjeningsaftale. Koder til nye brugere sendes i separat kodebrev umiddelbart efter indgåelse af selvbetjeningsaftalen og er af sikkerhedsmæssige hensyn kun gyldige i 2 måneder fra afsendelsen. Brugernummer er et 11-cifret tal, der entydigt identificerer brugeren overfor systemerne. Brugernummeret dannes i forbindelse med brugerens tilmelding til systemerne og udleveres skriftligt på selvbetjeningsaftalen. Brugernavn er et alias på mellem 8 og 34 karakterer, der entydigt identificerer brugeren overfor systemerne. Brugernavn vælges af brugeren i forbindelse med tilmeldingen til systemerne og kan erstatte brugernummeret ved adgang til systemerne. Kort adgangskode er et 4-cifret tal, der, sammen med brugernummeret, giver brugeren adgang til systemerne. Kort adgangskode dannes første gang i forbindelse med brugerens tilmelding til systemerne og sendes i et separat kodebrev til brugeren uden at koden kommer til Sparekassen Vendsyssel kendskab. I forbindelse med at brugeren logger på systemerne første gang skal koden ændres. Lang adgangskode er en kode på mellem 8 og 16 karakterer, der, sammen med brugernummer eller brugernavn, giver brugeren adgang til systemerne. Lang adgangskode dannes første gang i forbindelse med brugerens tilmelding til systemerne og sendes i et separat kodebrev til brugeren uden at koden kommer til Sparekassen Vendsyssel kendskab. I forbindelse med at brugeren logger på systemerne første gang skal koden ændres. Elektronisk underskriftskode er en kode på mellem 8 og 16 karakterer, der benyttes til underskrift af handlinger, der er økonomisk eller juridisk forpligtende for kunden. Elektronisk underskriftskode dannes af brugeren i forbindelse med tilmeldingen til systemet. Elektronisk underskriftskode er nøgle til brugerens krypteringsmodul og gemmes i krypteret form på brugerens pc i en nøglefil. Adgangskoder og elektronisk underskriftskode bør læres udenad. Hvis du ikke kan lære koderne udenad, skal de opbevares forsvarligt, så andre ikke får kendskab til dem. Du har pligt til, med passende mellemrum, at kontrollere, at brugernummer, adgangskoder og elektronisk underskriftskode samt nøglefil, og mobiltelefon, hvis du benytter centralt opbevarede nøgler, ikke er mistet. Brugernummer, brugernavn, adgangskoder og elektronisk underskriftskode skal altid opbevares hver for sig. Adgangskoder og elektronisk underskriftskode må ikke lagres elektronisk i hukommelsen på telefon, mobiltelefon, pc eller andre enheder, der benyttes til kommunikation med systemet. Du kan ændre adgangskoder og elektronisk underskriftskode via systemet og bør ændre koderne med passende mellemrum. Hverken adgangskoder eller elektronisk underskriftskode må overdrages til tredjemand, men må kun anvendes af dig personligt. HomeBanking_regler/ Side: 1 Udskrivningsdato:

2 Nøglefil og mobiltelefon, hvis du benytter centralt opbevarede nøgler, må ikke overdrages til tredjemand, da det kan kompromittere din sikkerhed i systemet. Når du vælger koder bør du følge nedenstående retningslinier: Vælg altid koder der er svære at gætte. Undlad at benytte ens koder for lang adgangskode og underskriftskode. Undgå personlige data, mange ens tal eller bogstaver eller andre "nemme" koder. Brug kun bogstaver fra a-z og A-Z samt tal fra 0-9. Spærring - og din pligt til at spærre for adgangen til systemet Såfremt du får mistanke om, at koder eller andet legitimationsmiddel er bortkommet, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse, skal du straks foretage en eller flere handlinger for at eliminere risikoen for misbrug. Du kan enten, via systemet, ændre adgangskoder og underskriftskoder eller spærre for adgangen til systemet. Hvis dette ikke er muligt, herunder hvis du under forsøget får oplyst, at du ikke er tilmeldt, skal du straks spærre for adgangen til systemet ved at ringe til Sparekassen Vendsyssel eller, udenfor Sparekassen Vendsyssel åbningstid, til PBS på telefon Ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel eller PBS skal du oplyse brugernummer eller cpr-nummer. Spærring udenfor systemets åbningstid sker ligeledes ved henvendelse til PBS. Spærringen kan kun ophæves ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel. Af sikkerhedsmæssige årsager vil systemadgangen automatisk blive spærret i tilfælde af, at kort adgangskode indtastes forkert tre på hinanden følgende gange. Spærringen kan kun ophæves ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel og udstedelse af nyt kodebrev. Af sikkerhedsmæssige årsager vil systemadgangen automatisk blive spærret i tilfælde af, at lang adgangskode indtastes forkert tre på hinanden følgende gange. Hvis du har både den rigtige lange adgangskode og den rigtige underskriftskode, kan spærringen ophæves via systemet. Af sikkerhedsmæssige årsager vil systemadgangen automatisk blive spærret i tilfælde af, at underskriftskode indtastes forkert tre på hinanden følgende gange. Sparekassen Vendsyssel vil endvidere spærre for adgangen til systemet: hvis din konto, ophæves, eller hvis du overtræder Sparekassen Vendsyssel regelsæt, herunder hvis din konto kommer i overtræk eller hvis din konto er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. Spærringen kan kun ophæves ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel og udstedelse af nyt kodebrev. Når systemet er blevet spærret, vil du blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Din oplysningspligt Du er forpligtet til snarest muligt at underrette Sparekassen Vendsyssel om uregelmæssigheder, du måtte blive opmærksom på eller få mistanke om vedrørende datasikkerheden, herunder eventuelt misbrug og bortkomst af adgangskode eller elektronisk underskriftskode. Fuldmagt Du kan give en anden person fuldmagt til at disponere over dine konti via systemerne. Fuldmagten skal være skriftlig og utvetydig. Fuldmagtsforholdet etableres herefter ved at fuldmagtshaveren får eget brugernummer, egen personlige, hemmelige adgangskode og egen elektronisk underskriftskode. De regler, der gælder for dig, herunder reglerne om dit ansvar, gælder også for fuldmagtshaveren. Du hæfter for fuldmagtshaverens dispositioner, som om du selv havde foretaget dispositionerne. Du er selv ansvarlig for at fuldmagtshaveren får kendskab til fuldmagten og dens omfang samt disse "Generelle regler for selvbetjening". Udførelse af betalingstransaktioner For at Sparekassen Vendsyssel kan udføre betalingstransaktioner for dig via Internet Homebanking, skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal du oplyse IBAN-nr. og Swiftkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal du oplyse FI-kreditornummer. HomeBanking_regler/ Side: 2 Udskrivningsdato:

3 Sparekassen Vendsyssel betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at Sparekassen Vendsyssel kan gennemføre din betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. Oplysninger om betalingstransaktioner Sparekassen Vendsyssel stiller dagligt oplysninger om posteringer på din betalingskonto til rådighed iinternet Homebanking. Sparekassen Vendsyssel forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Sparekassen Vendsyssel efter din anmodning leverer supplerende oplysninger, hyppigere oplysninger eller tilbyder overførsel af disse oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler end Internet Homebanking. Kontoudskrift og kontrol Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig i Sparekassen Vendsyssel snarest muligt. Du kan kontrollere beløbsoverførsler ved at gennemgå dine kontoudskrifter eller via systemet forespørge på saldi og bevægelser for dine konti. I forbindelse med saldooplysninger m.v. indhentet via systemet gøres der opmærksom på, at der kan være bevægelser, der ikke er endeligt registreret på kontoen på forespørgselstidspunktet. Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Sparekassen Vendsyssel snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at kontrollere posteringer på din konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Sparekassen Vendsyssel senest ske 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Sparekassen Vendsyssel vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Sparekassen Vendsyssel igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet vil Sparekassen Vendsyssel eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig. Særligt for erhvervskunder Erhvervskunder skal henvende sig til Sparekassen Vendsyssel snarest muligt efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Sparekassen Vendsyssel senest ske 2 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Modtagelse af betalingsordrer En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Sparekassen Vendsyssel modtager betalingsordren. Betalingsordrer, der modtages tæt på slutningen af en arbejdsdag, anses for at være modtaget den følgende arbejdsdag og vil først blive ekspederet den kommende arbejdsdag. Du kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse i Sparekassen Vendsyssel. Gennemførelse af betalingsordre En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, som du har aftalt med Sparekassen Vendsyssel. Der kan gå op til 3 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto, til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. Tilbagekaldelse af betalingsordrer Afgivne ordrer, herunder ordrer om overførsel af beløb til tredjemand, kan ikke tilbagekaldes. Ordrer om fremtidig overførsel af beløb mellem konti eller ordrer om fremtidige betalinger, kan dog slettes indenfor systemets åbningstid senest dagen før ordren skal udføres. Afvisning af ordrer Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Sparekassen Vendsyssel underrette dig herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. Ansvarsregler Privatkundens ansvar Såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført hæfter du som bruger med: a. op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingssystemet, når din personlige, hemmelige adgangskode og, når denne er påkrævet, din elektroniske underskriftskode er anvendt, HomeBanking_regler/ Side: 3 Udskrivningsdato:

4 b. c. op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingssystemet, hvis Sparekassen Vendsyssel godtgør, at din personlige, hemmelige adgangskode og, når denne er påkrævet, din elektroniske underskriftskode har været anvendt, og: - at du har undladt at underrette Sparekassen Vendsyssel snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koderne er kommet til den uberettigedes kendskab. - at du har oplyst koderne til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse. - at du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede brug af betalingssystemet, når din personlige, hemmelige adgangskode og, når denne er påkrævet, din elektroniske underskriftskode har været anvendt og Sparekassen Vendsyssel godtgør, at du har oplyst koderne til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Uanset punkt a, b og c hæfter Sparekassen Vendsyssel, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingssystemet. Når du foretager overførsler af beløb mellem konti eller betalinger via systemet, er du ansvarlig for, at der er dækning på kontoen på betalingsdagen, samt at samtlige informationer, som er nødvendige for overførslens eller betalingens gennemførsel, er angivet korrekt. Erhvervskunders ansvar Du bærer risikoen for ethvert tab som følge af misbrug af systemet og er ansvarlig for tab hos Sparekassen Vendsyssel eller tredjemand som følge heraf, med mindre du kan godtgøre, at misbruget ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra din side. Ved overførsler mellem konti eller betalinger via systemet, er kunden ansvarlig for, at der er dækning på kontoen på betalingsdagen, samt at samtlige informationer som er nødvendige for overførslens eller betalingens gennemførsel, er angivet korrekt. Sparekassen Vendsyssels ansvar Sparekassen Vendsyssel er ansvarlig for uberettiget brug af systemet, der finder sted, efter at Sparekassen Vendsyssel har fået underretning om, at en uberettiget har fået kendskab til adgangskode eller elektronisk underskriftskode. Sparekassen Vendsyssel skal snarest bekræfte modtagelsen af underretning om, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab. Bekræftelsen skal være skriftlig og angive tidspunktet for underretning. Medmindre andet følger af punkt a, b og c er Sparekassen Vendsyssel ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af systemet. Sparekassen Vendsyssel træffer passende foranstaltninger til hindring af tredjemands uberettigede adgang til systemet. Sparekassen Vendsyssel er i overensstemmelse med almindelige ansvarsregler ansvarlig for tab, der kan henføres til fejl i Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen Vendsyssel er dog ikke ansvarlig for tab som følge af: driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet. afbrydelser i din adgang til at indhente information eller udføre transaktioner. Sparekassen Vendsyssel er ikke forpligtet til at gennemføre overførsler af beløb mellem konti eller betalinger, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres som følge af din mangelfulde angivelse af informationer, som er nødvendige for betalingens gennemførsel. Endvidere er Sparekassen Vendsyssel ikke forpligtet til at gennemføre overførsler af beløb mellem konti eller betalinger, såfremt du anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, afgår ved døden eller indleder gældssanering eller forhandling om tvangsakkord. Bemærk at der er risici ved transmission af oplysninger via Internettet. Derfor accepteres download af 3. mands programmer på egen risiko med mindre disse programmer er digitalt signeret og godkendt af Sparekassen Vendsyssel eller Skandinavisk Data Center A/S. Dekompilering (udpakning) og deraf afledte ændringer i kildeteksten vil være i strid med ophavsretten og være en ukorrekt anvendelse af systemet. Sparekassen Vendsyssel eller Skandinavisk Data Center A/S hæfter ikke for eventuelle tab, der er et resultat af en sådan ukorrekt anvendelse. Sparekassen Vendsyssels erstatningsansvar Sparekassen Vendsyssel er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Sparekassen Vendsyssel ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Sparekassen Vendsyssel selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i Sparekassen Vendsyssels strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Sparekassen Vendsyssel selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Sparekassen Vendsyssel, andre omstændigheder, som er uden for Sparekassen Vendsyssels kontrol. Sparekassen Vendsyssels ansvarsfrihed gælder ikke hvis: HomeBanking_regler/ Side: 4 Udskrivningsdato:

5 Sparekassen Vendsyssel burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, lovgivningen under alle omstændigheder gør Sparekassen Vendsyssel ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet. Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge systemet, hvis Sparekassen Vendsyssel og/eller Sparekassen Vendsyssels datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. Omkostninger ved tilslutning og brug af systemet Gebyrer for anvendelse af systemet fastsættes af Sparekassen Vendsyssel, og fremgår af Sparekassen Vendsyssels prisliste, som du får udleveret sammen med disse betingelser, eller som oplyses på din forespørgsel. Ovennævnte gebyrer inkluderer ikke telefonabonnement, samtaleafgift og eventuel anden afgift til telefonselskaber eller internetudbydere, samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter på dit udstyr, pc eller modem. Vurdering af brugere Tilmelding til systemet sker efter individuel vurdering. Sparekassen Vendsyssel kan afvise at tilmelde personer, som står i Sparekassen Vendsyssel register over check- og kortmisbrugere. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Ved brug af systemet noteres brugernummer, din og betalingsmodtagers kontonumre, beløb, samt dato for transaktionen. Oplysningerne opbevares i Sparekassen Vendsyssel eller Skandinavisk Data Center A/S, eller hos betalingsmodtager eller betalingsmodtagers pengeinstitut. Oplysningerne opbevares i 5 år, og videregives kun til andre end de ovenfor nævnte parter, såfremt lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager i forbindelse med anvendelsen af systemet. Oplysningerne anvendes i Sparekassen Vendsyssels bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Systemets åbningstider Der er under normale omstændigheder adgang til systemet hele døgnet. Midlertidige ændringer af åbningstiderne som følge af driftsforstyrrelser, vil i videst mulige omfang blive meddelt via systemet. Udsendelse af advarsel hvis der opstår uregelmæssigheder eller fejl i kommunikationsudstyr, eller hvis kode eller andet legitimationsmiddel bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse Eventuelle tekniske fejl kan medføre en afbrydelse af din adgang til systemet. Sådanne midlertidige afbrydelser vil så vidt muligt blive meddelt via systemet. Hvis koder eller andet legitimationsmiddel bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse, skal du straks spærre for adgangen til systemet eller ringe til Sparekassen Vendsyssel eller PBS, som vil foretage en spærring. Se i øvrigt punktet "spærring". Når dit brugernummer spærres, vil du modtage en skriftlig bekræftelse fra Sparekassen Vendsyssel med angivelse af tidspunktet for din spærring eller underretning til Sparekassen Vendsyssel herom. Systemændringer Hvis systemet udvides med funktioner, der kan få konsekvenser særligt i relation til dit ansvar, skal du indgå en særskilt aftale om tilslutning til de nye funktioner, før du kan benytte disse. Hvis Sparekassen Vendsyssel foretager ændringer, som gør det nødvendigt at indlæse en ny version af programmet, er Sparekassen Vendsyssel ikke ansvarlig for eventuelle følger af, at kunden ikke har indlæst den nye version. Generelle ændringer af åbningstiderne - særligt indskrænkning af åbningstiden - varsles over for kunden via systemet. Særligt for privatkunder Hvis Sparekassen Vendsyssel foretager væsentlige indskrænkninger i de funktioner, som systemet kan benyttes til, skal dette meddeles dig med mindst 1 måneds varsel. Særligt for erhvervskunder Hvis Sparekassen Vendsyssel foretager væsentlige indskrænkninger i de funktioner, som systemet kan benyttes til, skal dette meddeles dig med 1 måneds varsel. Gebyr Der kan opkræves et gebyr for brug af Internet Homebanking. Størrelsen af Sparekassen Vendsyssels eventuelle gebyr for brug af Internet Homebanking fremgår af prislisten. HomeBanking_regler/ Side: 5 Udskrivningsdato:

6 Ændringer af selvbetjeningsaftalen Sparekassen Vendsyssel kan ændre dette tillæg samt gebyr i forbindelse med betalingstjenester med 2 måneders varsel, hvis ændringen er til ugunst for dig. Øvrige ændringer kan ske uden varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Du er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i din adresse eller adresse til Sparekassen Vendsyssel, og du bærer selv ansvaret for, at du modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt - eller adresseændring. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelse har meddelt Sparekassen Vendsyssel, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil forholdet anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Sparekassen Vendsyssel forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med underretning om begrundelse for en afvist betalingsordre. Sparekassen Vendsyssel forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor du har oplyst en forkert entydig identifikationskode. Opsigelse Opsigelse af aftale om Internet Homebanking, skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Sparekassen Vendsyssel kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, som for eksempel i tilfælde af, at Sparekassen Vendsyssel har leveret udstyr til dig til brug for systemet, aftalemæssigt betinge sig, at du enten tilbageleverer det leverede udstyr eller yder Sparekassen Vendsyssel kompensation herfor. Særligt for privatkunder Sparekassen Vendsyssel kan opsige aftalen med dig med mindst 2 måneders varsel. I tilfælde af din misligholdelse er Sparekassen Vendsyssel dog berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Som misligholdelse betragtes blandt andet din manglende betaling af forfaldne gebyrer, overtræk på dine konti samt din manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter. Særligt for erhvervskunder Sparekassen Vendsyssel kan opsige aftalen med dig med 1 måneders varsel. I tilfælde af din misligholdelse er Sparekassen Vendsyssel dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Ved misligholdelse forstås bl.a. din manglende betaling af forfaldne gebyrer, overtræk på dine konti samt din manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter. Klager Hvis du har klager, kan du henvende dig i Sparekassen Vendsyssel. Får du ikke medhold i klagen, kan du, hvis du er privatkunde, henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller forbrugerombudsmanden. Tilsyn Sparekassen Vendsyssel er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret i PI-registret med registreringsnummer F9070. Nyt eksemplar af selvbetjeningsaftalen Hvis du mister selvbetjeningsaftalen eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du henvende dig til Sparekassen Vendsyssel. Ikrafttrædelse Disse "Generelle regler for selvbetjening" gælder fra 1. november HomeBanking_regler/ Side: 6 Udskrivningsdato:

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Dronninglund Sparekasse, Hovedkontoret, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund Afdeling: Dronninglund Sparekasse, Dronninglund,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening Pengeinstitut Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1., 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 Disse betingelser gælder for privat- og erhvervskunders brug af Basisbanks netbank. Betingelserne består af to sæt regler vedrørende logon:

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere