Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen"

Transkript

1 Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af de fremsatte råd og vejledninger. Det er vigtigt altid at få byggeteknisk rådgivning i forbindelse med sanering for skimmelsvamp, samt diverse renoveringsopgaver. Skimmelsvampevækst opstår i bygninger i forbindelse med fugt og vandskade. Skimmelsvampe fremkommer hvor organisk materiale udsættes for fugt. Der behøver ikke gå mere end 3 uger før opfugtet organisk materiale udvikler skimmelsvampe. Fugten kan hidrøre fra indtrængende vand fx gennem taget, ved skorstenen, opstigende grundfugt, utætte fuger i badeværelset, vandlækager fra vandrør og varmeinstallationer. Det kan også forekomme i nybyggeri hvor betonen ikke er tør, eller fra oversvømmelser osv. Skimmelsvamp kan ses som sorte pletter på tapet, træ mv. Farven kan variere fra hvid og lys grå, gullige, rødlig eller grønlig nuance til sort. Lugten er en karakteristisk muggen lugt, men skimmelsvamp kan også have en sødlig lugt. Det er ikke altid man kan lugte eller se skimmelsvampene. De kan gemme sig dybt inde i konstruktionerne og lugten kommer først, når der hugges hul. Selv om man kan lugte den, er den ikke altid synlig. Der er set eksempler på kraftig vækst i gasbeton, uden at det var synligt. I andre tilfælde var der hverken lugt eller synlig vækst, men alligevel blev der fundet kraftig vækst i dyrkningsprøverne. Væksten bliver fundet ved den fugttekniske undersøgelse, såfremt området er opfugtet. Skimmelsvampe er således ikke altid synlige, men kan gemme sig skjult i konstruktionen i bygningen, under gulve, bag tapet, bag puds på væggene, under gulvklinker, bag fliser i badet, under isoleringen i loftrummet, mv. Skimmel har ofte, men ikke altid, en lodden overflade og synlig skimmel kan man prøve at skrabe af med en vatpind, som evt. sendes til Teknologisk Institut for en analyse. Adressen er: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Tåstrup Tlf Skimmelsvampe udgør en stor helbredsrisiko og synlig såvel som usynlig vækst af skimmel skal derfor fjernes. De sundhedsskadelige skimmelsvampesporer er så mikroskopiske små, at de kan gå igennem bygningsmaterialer som f.eks. maling, cement, puds mv. Også selv om der ikke er fugt mere, skal skimmelbegroningerne fjernes, idet de stadig afgiver sundhedsskadelige sporer som vi indånder Skimmelsvamp i bygninger 1

2 Link, samt bøger med råd og vejledning: SBI anvisning 205 om renovering af bygninger med skimmelsvampevækst og SBI anvisning 178 om bygningers fugtisolering kan også anbefales. SBI = Statens Byggeforsknings Institut. Bøgerne kan købes i Byggecentrum. Indeklimatest, få en gratis rapport: Forekomst: Som nævnt opstår skimmelsvamp pga. fugt. Fugt som f.eks. stammer fra vandskader, skjulte rørskader/oversvømmelser mv. Skimmelsvampene gror i organisk materiale, f.eks. træ, maling, lim, tapet, gips, i hulrum under klinker, og i støv mv. Men skimmelsvamp kan også gro i beton, og under puds mv. hvor støv og snavs i betonen og under pudset sandsynligvis er årsagen hertil. Svampene, kan forekomme i: klaplaget som ofte er dækket af støv (ligger under gulvene), f.eks. pga. opstigende grundfugt, eller vandskade. på bagsiden af gulvtæpper, samt under disse, pga. utæt radiator mv. undersiden af trægulve eller limen under linoleum - gulve i vægge, pga. vandskader eller manglende murpap (fugtspærre) træ konstruktion under vindue, pga. utæthed, eller forkert konstruktion mv. i konstruktioner i øvrigt, pga. forkert byggeteknik i tag rum, det kan gro både i træet, men også i loft gipsplader mv. pga. utæt tag. køkkenskabe, pga. vandskade f.eks. en utæt vandhane i kælder vægge med fler - huls sten (mursten med mange huller i) pga. skybrud i kælder vægge og gulv pga. jord omkring fundamentet og manglende fald væk fra huset i kælder vægge, hvis væggen og dermed fugten, er lukket inde bag almindelig maling Brug kun special maling til brug på kælder vægge og til indendørs brug. træ - eller gipslofter pga. utæt tag og inddækninger eller manglende dampspærre (fugtspærre). under klinker i kældre som har været oversvømmet under fliser i badet, pga. revner i fliserne eller hulrum (skruk) bag fliserne i møbler, tøj, papkasser mv. hvis det har været opfugtet i længere tid eller har stået op ad en kold ydervæg på alt organisk materiale, blot der har været en konstant eller periodisk opfugtning. Skimmelsvamp i bygninger 2

3 Hvor henvender jeg mig: Hvis man har mistanke om, eller man ved, at der er skimmel i ens hus/lejlighed, er det vigtigt at man hurtigt får det fjernet. Mistanken kan bero på viden om vandskade eller man kan se skimmelvækst. Hvis luften opleves tung og indelukket, i stedet for ren og tynd når man træder ind i boligen fra den friske luft, kan det bestyrke mistanken kom skimmelsvamp. Hvis det er en dækningsberettiget skade, dvs. en forsikringssag, (se nedenfor under forsikring), skal man huske at kontakte forsikringsselskabet inden man laver aftale vedr. sanering af skimmelvæksten. Forsikringsoplysningen kan evt. rådgive og vejlede: Telefon (mandag-torsdag , fredag ) Bor man i lejlighed, skal man henvende sig til varmemesteren eller boligselskabet. Man er rigtig godt hjulpet, hvis man har SBI anvisning 205, den har boligselskabet svært ved at negligere. Insister på, at der bliver undersøgt professionelt for, om der er skimmel. Bor man i eget hus, kan man rette henvendelse til Teknologisk Institut tlf Eller til, et privat bygningsanalyse firma fx Dansk Bygningsanalyse Kolding afd. tlf , Lyngby afd. tlf Rådgivende Ingeniør Lotte Pia Uttrup, Haslev, tlf Østergård Bygge- og Indeklimateknik, Køge, tlf Undersøgelse og afrensning for skimmelvækst: Årsagen til skimmelsvampeangrebet lokaliseres ved hjælp af en fugtteknisk undersøgelse med hhv. en Gann måler som kan måle fugt i beton, mursten mv. og i træ med f.eks. en Storch HPM Se nedenfor, hvis man selv ønsker at købe sådant udstyr. Vejledning medfølger. Der vil desuden blive taget prøver for at identificere omfanget af skimmelsvampeangrebet, hvor det er i bygningen og hvilke skimmelsvampe arter der er tale om. Prøverne koster ca. kr. 600,- pr. stk. når konsulenten fra Teknologisk Institut tager dem. Hvis man selv hugger et stykke puds, beton, eller træ mv. af, og sender til Teknologisk Institut, skal der altid betales for 3 prøver, uanset, der kun tages én. Derfor tag altid 3 prøver. Sendes til: Teknologisk Institut, Svampelaboratoriet, Gregersensvej, 2730 Tåstrup Nærmere oplysning her: Skimmelsvamp i bygninger 3

4 Hvis man ønsker oplyst, hvilke byggetekniske foranstaltninger der skal foretages, for at udbedre skaderne, er det klogt at få professionel rådgivning herom. Det er muligt der skal foretages drastiske indgreb i undersøgelsesfasen, med henblik på at finde vækst af skimmelsvamp. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at lave hul i f.eks. en væg eller i et gulv for at man kan konstatere hvor skimmelsvampevæksten er og tage prøver. Dette kan få den utilsigtede følge, at der bliver lukket op til svampene og sporerne bliver frigivet til luften. Det betyder, at man kan blive syg, hvorfor biomassen i det ophuggede område skal afvaskes før den større sanering kan gå i gang. Det er en god ide, at rengøre det ophuggede område med Klorin. Biomassen skal væk ved afvaskning. Påfør klorin - 2 dl Klorin til 1 liter vand - (få en anden til at gøre det) med f.eks. børste, lad det sidde i ca. 30 min og afvask derefter grundigt med rent vand, hvor kluden skylles og vrides ofte. Kluden skal være opvredet, således man kan fjerne biomassen. Brug handsker. Smid kludene væk bagefter. Såfremt overfladen er meget ujævn / hullet, kan man med fordel bruge en spray, når man påfører Klorin. Afrensning og rengøring for skimmelforekomst: Afhængig af skadens omfang, vil der blive foreslået forskellige oprensnings - og renoveringsmuligheder: En renovering har som regel er forløb af følgende faser: Årsagen til fugt, skal findes, ellers kommer skimmelsvampen igen. Fugtkilden fjernes. Skimmelinficerede materialer fjernes, på forsvarlig vis! Udtørring af de områder der skal afrenses og afrensning med damp efter Micro Clean metoden (rent vand = damp) eller afvaskning med klorin. (kun mindre områder). Lægelig ekspertise på Bispebjerg Hospital, Arbejdsmedicinsk Klinik har mundtligt anbefalet Klorin frem for Rodalon, idet Klorin denaturer skimmelsvampene og at det er knap så skadeligt for helbredet og afgasser hurtigere. Renovering af skimmelsvampeangrebne konstruktioner Slutrengøring i form af en grundig hovedrengøring. Den foretages 2 x indenfor 24 timer. Det kan kraftigt frarådes at der bruges andre kemikalier end de ovenfor nævnte, idet der findes nogle skrappe midler, som ikke er hensigtsmæssige for MCS ramte. Naturligvis skal den skimmelsvampe-syge og/eller den MCS ramte være fraflyttet boligen imens, for at forhindre forværring af sygdommen. Skimmelsvamp i bygninger 4

5 Når fugtkilden er fundet evt. med bistand fra en bygningssagkyndig eller en ingeniør, skal der som nævnt foretages prøver, hvor man omfangs og artsbestemmer skimmelsvampe væksten. Disse undersøgelser foretages ved hjælp af fugtmålere og aftryksprøver mv. De tiltag rådgiveren anbefaler, skal iværksættes straks det er muligt, for at undgå nye angreb. Når selve saneringen går i gang, er det vigtigt at gøre brug af de professionelle firmaer, som har den rette ekspertise og udstyr. Hvis man selv går i gang, risikerer man at kontaminere (forurene) hele sin lejlighed (hus) med skimmelsporer og bio masse. Har man fundet vækst i mindre omfang kan man gribe det således an: Find og stop fugtkilden. Det kan være nødvendigt at hugge lidt puds væk, eller fjerne lidt træ. Herefter renses med Klorin. Biomassen skal væk ved afvaskning: Påfør klorin (2 dl Klorin til 1 liter vand) med f.eks. børste, lad det sidde i ca. 30 min og afvask derefter grundigt med rent vand, hvor kluden skylles og vrides ofte. Brug handsker. Smid kludene væk bagefter. Såfremt overfladen er meget ujævn / hullet, kan man med fordel bruge en spray, når man påfører Klorin. Teknologisk Institut har megen viden og erfaring om skimmelsvampe og renovering af bygninger for skimmelsvampe og er derfor de rette til at finde skimmelvæksten, samt dyrke prøverne. Der findes herefter firmaer som fjerner skimmelsvampene på en professionel måde. Almindelige håndværkere har ikke disse erfaringer. Nogle håndværkere kalder sig specialister mht. fjernelse af skimmelsvamp, uden at have den fornødne ekspertise og viden og det må frarådes at benytte almindelige håndværkere til denne specialopgave. Selve processen ved større angreb foregår på denne måde: Specialfirmaet afspærrer området (dør /vinduer mv.) med plastic. Der etableres undertryk i rummet ved hjælp af luftrenser (miljøboks) med HEPA filtre i. (for at undgå skimmelsporer i hele boligen). Der foretages afrensning efter Micro Clean metoden, (vand = damp) accepter ikke andre metoder, idet de omfatter brugen af kemi. Efter afrensningen vil der være en grim lugt. Denne opstår fordi svampene smider gift ud som forsvar, når de bliver angrebet. Firmaet laver en egenkontrol, men det er meget vigtigt at sørge for, at en anden, eksempelvis Teknologisk Institut foretager kontrolprøver, for at sikre at al vækst er væk. Hvis der lægges nyt puds på væggene, skal væggene tørre i 2 3 uger, inden der tapetseres og sættes skabe, samt fod lister mv. op. Man kan evt. anvende en Gann måler, se nedenfor. Skimmelsvamp i bygninger 5

6 Med hensyn, til nye cement / beton gulve : Gulvet skal tørre i længere tid, afhængig af størrelsen på rummet. Der skal altid foretages en fugtteknisk måling af cementen inden der lægges trægulve over, ellers risikerer man ny vækst af skimmelsvamp under et evt. trægulv eller lign. man lægger ovenpå. Også inden lægning af klinker, skal cementgulvet tørre, gerne en måned eller mere, afhængig af størrelsen på gulvet. Et eksempel på hvor påpasselig man skal være er, hvis der fx skal skiftes gipsplader ud, så er det helt essentielt, at de nye gipsplader ikke er opfugtet. Det kan de meget nemt være, hvis der i trælasten og/eller transportfasen ikke er sørget for at undgå, at pladerne udsættes for vandpåvirkning. Gipsplader er grobund for verdens farligste og mest giftige skimmelsvamp, Stachybotrys Chartium (Atra) som i både USA og Canada, mistænkes for at have forårsaget spædbørns død. (blødning i lungerne). Så det kan ikke understreges kraftigt nok, at byggematerialerne (gips mv.) ikke må have været fugtige. Firmaer som professionelt fjerner forurenede byggematerialer mv. og afrenser, fjerner skimmelsvampevækst på/ i konstruktioner mv. Rengøring efter saneringen: Som nævnt tidligere. Støvsug grundigt, på alle vandrette flader. Alle møbler støvsuges grundigt udenfor. Hvis de stinker af mug prøv at sætte dem ud i solen, men tag dem ind om aftenen, af hensyn til fugt. Der foretages en grundig hovedrengøring i hele boligen med støvsugning (brug kun en støvsuger med HEPA filter) af alle overflader, skuffer skabe mv. Afvaskning foretages af vægge, gulve, alle overflader, mv. med hårdt opvredne klude, gerne rent vand. Hovedrengøringen skal foretages 2 gange med 24 timers mellemrum. Årsagen hertil er, at skimmelsporerne i luften falder meget langsomt ned, og lægger sig igen. Derfor er det vigtigt med den 2. hovedrengøring efter 24 timer. Det er vigtigt at kassere støvsugerposen omgående. Måske også støvsugeren, afhængig af hvor følsom man er overfor skimmelsvamp. Alt tøj hænges udenfor til luftning, eller vaskes. Brug evt. Rodalon, det kan fjerne skimmelgiften. Smid det i vaskemaskinen bagefter giv det evt. flere gange. Lav gennemtræk ofte, så sporerne kommer ud. Hvis forsikringen betaler for skaderne, skal de også betale for den efterfølgende hovedrengøring. Flere har meget dårlige erfaringer med specialfirmaers hovedrengøring efter sanering for skimmelsvampevækst. Gør man selv rent, skal forsikringen betale for den tid man selv og andre, bruger på rengøring og oprydning. Lej evt. en luftrenser hos Garant udlejning. Den etablerer undertryk under rengøringsfasen. Skimmelsvamp i bygninger 6

7 Ved større angreb må alt papir, bøger mv. der kan smides ud kasseres. Skimmelgiften hænger i papiret. Senge og polstrede møbler kan evt. også være nødvendige at kassere. Hvis det er en dækningsberettiget skade skal forsikringen betale. Prøv evt. at snuse til møblerne. Hvis de ikke lugter, støvsug også dem. Møbler støvsuges som sagt helst udenfor. Materialevalg / gode råd ved renovering mv.: Hvis man ikke har mulighed for at fraflytte boligen under en given renoveringsproces og der laves arbejder som irriterer slimhinder mv. er det en god ide, at købe Alu Folie i byggemarkedet. Brug det til afdækning af området (det bruges f.eks. som dampspærre i byggeri). Det er sølvpapir med tyndt pap på bagsiden. Nedenstående er set ved renovering hos forfatteren. Det er skrevet her, ene og alene som eksempler. Det er meget vigtigt, altid at rådføre sig med en rådgiver inden man fortager ændringer i sin bolig. Når der støbes cementgulve, så skal der lægges 0,20 plastic under cementen og op ad væggene. Det lægges med et pænt overlæg. Dette for at undgå at fugten fra cementen trækker op i væggene. De vil i givet fald suge fugten som en svamp Først når gulvet er støbt og afretningslaget er lagt, skæres plasticen væk, langs væggene, inden der lægges klinker. Dette råd er fra Teknologisk Institut. Sørg altid for, at det tørrer godt inden der lægges gulv eller klinker. Der bør foretages en fugtmåling inden der lægges fugtfølsom belægning på gulvet. (træ mv.). Kældergulve: Hvis du er følsom overfor skimmelsvamp er det en rigtig god ide, at få belagt gulvet med opløsningsmiddelfri Epoxy. Et kældergulv vil altid indeholde en smule fugt. Der vil altid lægge sig støv mv. på gulvet, derved er der grobund for en smule skimmelsvamp. Vandbaseret Epoxy er 100 % damptæt, det vil sige, der kommer ikke noget op, hverken fugt eller i givet fald de kemiske afgasninger / sporer fra evt. skimmelsvamp. Dette råd ifølge både rådgivende ingeniør og Teknologisk Institut. Man bør altid rådføre sig med eksperter. Kælder vægge: Beton afgiver slimhindeirriterende stoffer. Derfor er det en god ide at male med en specialmaling beregnet til formålet, aldrig normal maling, idet denne forhindrer fugten i, at komme ud = grobund for skimmelsvampevækst. Vær opmærksom på, at håndværkerne medbringer nye byggematerialer!! Der er set eksempel på, at en murer medbragte brugte mursten og leca nødder. Puds på væggene kan godt foretages i ren beton, idet mørtel indeholder noget, som nogle MCS ramte ikke tåler. Det er vigtigt de øvrige steder, at bruge de anbefalede byggematerialer, (Rockwool /Glasuld) idet man ellers risikerer at få skimmelsvamp igen. Der er også visse brandkrav som skal opfyldes, disse krav opfylder Glasuld, Rockwool. Klinker: Køb kun glaserede. Gulve: Køb helst gulve som er lakerede fra fabrikken. (Indeklimamærkede = hurtig afgasning). Skimmelsvamp i bygninger 7

8 Indeklimamærket: Afgasning på øvrige materialer er meget individuelt, man må prøve sig frem. Hvordan undgår man at det kommer igen? Man kan aldrig helt undgå at der kommer skimmelsvamp igen. Der kan komme nye skader af forskellig art. Men nogle rigtig gode råd for hvordan man undgår skimmelsvampe ses her: Sørg altid for, at alle rum i boligen er opvarmet, med mindst 20 grader. Luft ud med gennemtræk 3 gange daglig i 10 minutter. Tør aldrig tøj i boligen osv. Se linket ovenfor. Forsikring / køb af ny bolig: Ved køb af ny bolig. Forlang at der tegnes en ejerskifteforsikring. Sørg altid for, inden man skriver under, at få lavet en grundig gennemgang af hele huset, både af en bygningssagkyndig, men evt. også af en som er ekspert i skimmelsvampe. Hvis der findes skimmelsvamp i boligen, går forsikringen i nogle tilfælde ind og dækker. Søren Pind og hans hustru (se under advokater) købte deres drømmehus, som viste sig at være fyldt med skimmelsvamp. Her gik, så vidt vides, ejerskifteforsikringen, efter en sej kamp, ind og dækkede hele renoveringen. Se evt. her: Hvis du har en dækningsberettiget skade f.eks. vandskade, skybrud, skjulte rørskader mv. og der konstateres skimmelsvamp nogle år efter, skal forsikringen dække fjernelse af skimmelsvampevæksten, møbler og evt. også rådgiver mv. Spørg evt. skadeschefen i selskabet. Hvis man har konstateret en skjult rørskade, skal der altid tages prøver, for at konstatere om der er skimmelsvamp. Har man problemer med sin taksator, f.eks. mht. dækning, gå til skadeschefen i forsikringsselskabet. Konstruktionerne skal være tørre inden man begynder på at afrense med Micro Clean Metoden! Det er vigtigt at sørge for at forsikringen har givet grønt lys inden man laver aftale med Teknologisk Institut m.fl. Som nævnt før: Forsikringsoplysningen kan evt. rådgive og vejlede: Telefon (mandag-torsdag , fredag ) Skimmelsvamp i bygninger 8

9 Lejere og skimmelsvamp: Undersøgelse for og udbedring af skimmelsvampeskader kan være belastende og man kan støde på mange forhindringer. Især kan det for nogen lejere være svært at få boligselskabet til at samarbejde. Hvis en uenighed om skimmelsvamp med boligselskabet/udlejer ikke kan løses på mindelig vis, er det vigtigt at få en uvildig ekspert til at undersøge boligen, men det er spild af lejerens penge selv at bekoste en svampeundersøgelse af boligen. Måske kan den influere på Beboerklagenævnets afgørelse. En rapport der er indhentet af en part i sagen kan ikke indgå som bevis i en evt. restsag og derfor vil den ikke have nogen vægt i en retssal. En bevisførelse vedrørende tekniske forhold kræver derfor et såkaldt Syn & Skøn af en uvildig ekspert bestilt af retten. Kontakt evt. Lejernes Lo. Hvad siger Advokaten? I Astma- Allergi Bladet 5/2000 beskriver Miljø-advokat Håkon Djurhuus, som er en af de advokater i Danmark, der har indsigt i miljøsager, at når en lejer har reageret hurtigt, og skaffet sig beviser på fx skimmelsvampeangrebet ved et Syn & Skøn, så kan man fx for at undgå, at udlejer trækker sagen i langdrag holde huslejen tilbage på en spærret konto. Man må ikke bare lade være med at betale, for så har udlejer ret til at smide en ud. Ifølge Astma og Allergiforbundets blad i januar 2008 viste Advokat Marie-Louise Pinds nykøbte drømmehus sig at være smækfyldt med skimmelsvampe. I dag hjælper hun boligejere, der også har købt katten i sækken. Mange kommuner kender ikke deres retmæssige mulighed for at pålægge en almennyttig udlejer at udbedre eventuelle fejl og mangler. Hvis en kommune ikke vil hjælpe, kan lejeren klage til ombudsmanden hvilket er gratis. Hvis det er nødvendigt med en retssag er der mulighed for at få fri proces, eller få dækket hovedparten af sine omkostninger ved en retssag ved hjælp af familieforsikringens retshjælpsdækning. I begge tilfælde vælger man selv sin advokat. Andre gode råd: Man kan prøve at få skimmelgiften ud af tøjet ved at lægge det i blød i Indendørs Rodalon. Husk handsker. Iblødsætningen kan foregå udendørs. Læs på flasken hvordan. Vask det mange gange efterfølgende, ved brug af vaskepulver. Specialist i de sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med skimmelsvamp er: Lunge og allergilæge John Arnved, ved Nørreport Metro Station i København. Egen læge kan henvise. John Arnved modtager patienter fra hele landet. Man kan også konsultere Lunge og Allergilæge Flemming Nielsen + Lars Frølund Vaskemaskinen: Kør den jævnligt igennem på 95 grader. Der dannes slam i maskinen når man max vasker på 60 grader. Læst i TÆNK. Skimmelsvamp i bygninger 9

10 Ved gulvvask af trægulve: Brug altid kun en hårdt opvredet klud, idet der ellers kan trænge vand ned mellem rillerne i gulvet og på længere sigt give fugt, samt grobund for skimmelsvampevækst. Tal med producenten om, hvorvidt man må vaske et givent trægulv, samt hvor ofte. Fugtteknisk Måleudstyr mv.: Beton og Murværk: Gann måler købes hos Den er næsten uundværlig, hvis man slås med fugt / skimmelsvamp i sin bolig. Den bruges til at måle fugt i cement og mursten. Træværk: Storch HPM Bruges til at måle evt. fugt i træværk, samt til at måle nyt træ, inden opsætning, det må ikke være fugtigt, inden det sættes op. Købes evt. i et byggemarked. Lasertermometer: Fluke 62 mini. Bruges til at måle temperaturen på vægge, gulve mv. man skyder med en rød laserstråle. Kan erstatte en termografi. Købes evt. her: Hygrometer / Termometer: Testo 608- H1, bruges til at måle luftfugtigheden (RHF) samt temperaturen i indeklimaet. Den er meget nøjagtig. De billige hygrometre som købes hos eks. Isenkræmmeren har en fejlmarginal på 20 %. Testo 608 H1 kan evt. købes her: Køb af ny bolig: Undgå at købe et hus med kælder, det giver ofte problemer med fugt /skimmelsvamp. Fodtøj: Man bør undgå at gå ind i sit hjem med ude sko på, idet man får bio masse (skimmel) under skoene bragt med ind i sit hjem. (udtalt af en ekspert, som havde taget prøver under sit fodtøj). Tørretumbler: Rens filtre i tørretumbler ofte, det gælder også det filter + boks som sidder inde i maskinen. Køb evt. et ekstra, som man kan skifte med. Afløb: Gulvafløb og øvrige vandlåse, renses og skrubbes ofte. Skimmelsvamp i bygninger 10

11 Køkkenskabe / spånplader: Hvis der er gået skimmelsvamp i et køkkenskab, er væksten sandsynligvis gået ind i spånpladen som skabet er bygget af. Det er ikke muligt at rengøre spånplader for skimmelvækst. Derfor kassér skabet og køb et nyt, eller skær det skimmelbefængte område væk. Ventilationsanlæg: Forfilter, (F7 = pollenfilter) bør, hvis du er følsom overfor skimmelsvamp, skiftes med 2 mdrs. mellemrum, især hvis det har regnet meget. Hele dette materiale er skrevet som gode råd. Som nævnt tidligere, bør man altid rådføre sig med bygningssagkyndige, rådgivende ingeniør, samt specialister indenfor skimmelsvampe (f.eks. Teknologisk Institut) eller lignende, inden man går i gang. 29. juni 2009 Skimmelsvamp i bygninger 11

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3

AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3 AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3 ISTANDSÆTTELSE AF LOFTER 4 6 RÅD TIL AT UNDGÅ FUGT 6 DU KAN SPARE 7 4 RÅD TIL AT SPARE PÅ VANDET 7 6 RÅD

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Andelsboligvurdering.nu og Skimmel.nu Michael Rendboe, Indehaver Beskæftiger sig med følgende: Vurderingsrapporter af andelsboliger

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER BEBYGGELSENS DRIFT 3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER Ejendomskontoret Kontor: Nylandsvej 153 st. Tlf. 56 65 53 77 Træffetider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag Telefonisk mellem 07.30 og 10.00 Personligt

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden Notat 01 Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden 2016-2021. 2. august 2016 Projekt nr. 225410 Dokument nr. 1220527793 Version 2 Udarbejdet af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk Hyppige pletter Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Hyppige pletter Indhold: 1. Fedt og olie pletter 2. Fugleklatter 3. Insekter på loftet 4. Jord og græs pletter

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere