Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen"

Transkript

1 Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af de fremsatte råd og vejledninger. Det er vigtigt altid at få byggeteknisk rådgivning i forbindelse med sanering for skimmelsvamp, samt diverse renoveringsopgaver. Skimmelsvampevækst opstår i bygninger i forbindelse med fugt og vandskade. Skimmelsvampe fremkommer hvor organisk materiale udsættes for fugt. Der behøver ikke gå mere end 3 uger før opfugtet organisk materiale udvikler skimmelsvampe. Fugten kan hidrøre fra indtrængende vand fx gennem taget, ved skorstenen, opstigende grundfugt, utætte fuger i badeværelset, vandlækager fra vandrør og varmeinstallationer. Det kan også forekomme i nybyggeri hvor betonen ikke er tør, eller fra oversvømmelser osv. Skimmelsvamp kan ses som sorte pletter på tapet, træ mv. Farven kan variere fra hvid og lys grå, gullige, rødlig eller grønlig nuance til sort. Lugten er en karakteristisk muggen lugt, men skimmelsvamp kan også have en sødlig lugt. Det er ikke altid man kan lugte eller se skimmelsvampene. De kan gemme sig dybt inde i konstruktionerne og lugten kommer først, når der hugges hul. Selv om man kan lugte den, er den ikke altid synlig. Der er set eksempler på kraftig vækst i gasbeton, uden at det var synligt. I andre tilfælde var der hverken lugt eller synlig vækst, men alligevel blev der fundet kraftig vækst i dyrkningsprøverne. Væksten bliver fundet ved den fugttekniske undersøgelse, såfremt området er opfugtet. Skimmelsvampe er således ikke altid synlige, men kan gemme sig skjult i konstruktionen i bygningen, under gulve, bag tapet, bag puds på væggene, under gulvklinker, bag fliser i badet, under isoleringen i loftrummet, mv. Skimmel har ofte, men ikke altid, en lodden overflade og synlig skimmel kan man prøve at skrabe af med en vatpind, som evt. sendes til Teknologisk Institut for en analyse. Adressen er: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Tåstrup Tlf Skimmelsvampe udgør en stor helbredsrisiko og synlig såvel som usynlig vækst af skimmel skal derfor fjernes. De sundhedsskadelige skimmelsvampesporer er så mikroskopiske små, at de kan gå igennem bygningsmaterialer som f.eks. maling, cement, puds mv. Også selv om der ikke er fugt mere, skal skimmelbegroningerne fjernes, idet de stadig afgiver sundhedsskadelige sporer som vi indånder Skimmelsvamp i bygninger 1

2 Link, samt bøger med råd og vejledning: SBI anvisning 205 om renovering af bygninger med skimmelsvampevækst og SBI anvisning 178 om bygningers fugtisolering kan også anbefales. SBI = Statens Byggeforsknings Institut. Bøgerne kan købes i Byggecentrum. Indeklimatest, få en gratis rapport: Forekomst: Som nævnt opstår skimmelsvamp pga. fugt. Fugt som f.eks. stammer fra vandskader, skjulte rørskader/oversvømmelser mv. Skimmelsvampene gror i organisk materiale, f.eks. træ, maling, lim, tapet, gips, i hulrum under klinker, og i støv mv. Men skimmelsvamp kan også gro i beton, og under puds mv. hvor støv og snavs i betonen og under pudset sandsynligvis er årsagen hertil. Svampene, kan forekomme i: klaplaget som ofte er dækket af støv (ligger under gulvene), f.eks. pga. opstigende grundfugt, eller vandskade. på bagsiden af gulvtæpper, samt under disse, pga. utæt radiator mv. undersiden af trægulve eller limen under linoleum - gulve i vægge, pga. vandskader eller manglende murpap (fugtspærre) træ konstruktion under vindue, pga. utæthed, eller forkert konstruktion mv. i konstruktioner i øvrigt, pga. forkert byggeteknik i tag rum, det kan gro både i træet, men også i loft gipsplader mv. pga. utæt tag. køkkenskabe, pga. vandskade f.eks. en utæt vandhane i kælder vægge med fler - huls sten (mursten med mange huller i) pga. skybrud i kælder vægge og gulv pga. jord omkring fundamentet og manglende fald væk fra huset i kælder vægge, hvis væggen og dermed fugten, er lukket inde bag almindelig maling Brug kun special maling til brug på kælder vægge og til indendørs brug. træ - eller gipslofter pga. utæt tag og inddækninger eller manglende dampspærre (fugtspærre). under klinker i kældre som har været oversvømmet under fliser i badet, pga. revner i fliserne eller hulrum (skruk) bag fliserne i møbler, tøj, papkasser mv. hvis det har været opfugtet i længere tid eller har stået op ad en kold ydervæg på alt organisk materiale, blot der har været en konstant eller periodisk opfugtning. Skimmelsvamp i bygninger 2

3 Hvor henvender jeg mig: Hvis man har mistanke om, eller man ved, at der er skimmel i ens hus/lejlighed, er det vigtigt at man hurtigt får det fjernet. Mistanken kan bero på viden om vandskade eller man kan se skimmelvækst. Hvis luften opleves tung og indelukket, i stedet for ren og tynd når man træder ind i boligen fra den friske luft, kan det bestyrke mistanken kom skimmelsvamp. Hvis det er en dækningsberettiget skade, dvs. en forsikringssag, (se nedenfor under forsikring), skal man huske at kontakte forsikringsselskabet inden man laver aftale vedr. sanering af skimmelvæksten. Forsikringsoplysningen kan evt. rådgive og vejlede: Telefon (mandag-torsdag , fredag ) Bor man i lejlighed, skal man henvende sig til varmemesteren eller boligselskabet. Man er rigtig godt hjulpet, hvis man har SBI anvisning 205, den har boligselskabet svært ved at negligere. Insister på, at der bliver undersøgt professionelt for, om der er skimmel. Bor man i eget hus, kan man rette henvendelse til Teknologisk Institut tlf Eller til, et privat bygningsanalyse firma fx Dansk Bygningsanalyse Kolding afd. tlf , Lyngby afd. tlf Rådgivende Ingeniør Lotte Pia Uttrup, Haslev, tlf Østergård Bygge- og Indeklimateknik, Køge, tlf Undersøgelse og afrensning for skimmelvækst: Årsagen til skimmelsvampeangrebet lokaliseres ved hjælp af en fugtteknisk undersøgelse med hhv. en Gann måler som kan måle fugt i beton, mursten mv. og i træ med f.eks. en Storch HPM Se nedenfor, hvis man selv ønsker at købe sådant udstyr. Vejledning medfølger. Der vil desuden blive taget prøver for at identificere omfanget af skimmelsvampeangrebet, hvor det er i bygningen og hvilke skimmelsvampe arter der er tale om. Prøverne koster ca. kr. 600,- pr. stk. når konsulenten fra Teknologisk Institut tager dem. Hvis man selv hugger et stykke puds, beton, eller træ mv. af, og sender til Teknologisk Institut, skal der altid betales for 3 prøver, uanset, der kun tages én. Derfor tag altid 3 prøver. Sendes til: Teknologisk Institut, Svampelaboratoriet, Gregersensvej, 2730 Tåstrup Nærmere oplysning her: Skimmelsvamp i bygninger 3

4 Hvis man ønsker oplyst, hvilke byggetekniske foranstaltninger der skal foretages, for at udbedre skaderne, er det klogt at få professionel rådgivning herom. Det er muligt der skal foretages drastiske indgreb i undersøgelsesfasen, med henblik på at finde vækst af skimmelsvamp. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at lave hul i f.eks. en væg eller i et gulv for at man kan konstatere hvor skimmelsvampevæksten er og tage prøver. Dette kan få den utilsigtede følge, at der bliver lukket op til svampene og sporerne bliver frigivet til luften. Det betyder, at man kan blive syg, hvorfor biomassen i det ophuggede område skal afvaskes før den større sanering kan gå i gang. Det er en god ide, at rengøre det ophuggede område med Klorin. Biomassen skal væk ved afvaskning. Påfør klorin - 2 dl Klorin til 1 liter vand - (få en anden til at gøre det) med f.eks. børste, lad det sidde i ca. 30 min og afvask derefter grundigt med rent vand, hvor kluden skylles og vrides ofte. Kluden skal være opvredet, således man kan fjerne biomassen. Brug handsker. Smid kludene væk bagefter. Såfremt overfladen er meget ujævn / hullet, kan man med fordel bruge en spray, når man påfører Klorin. Afrensning og rengøring for skimmelforekomst: Afhængig af skadens omfang, vil der blive foreslået forskellige oprensnings - og renoveringsmuligheder: En renovering har som regel er forløb af følgende faser: Årsagen til fugt, skal findes, ellers kommer skimmelsvampen igen. Fugtkilden fjernes. Skimmelinficerede materialer fjernes, på forsvarlig vis! Udtørring af de områder der skal afrenses og afrensning med damp efter Micro Clean metoden (rent vand = damp) eller afvaskning med klorin. (kun mindre områder). Lægelig ekspertise på Bispebjerg Hospital, Arbejdsmedicinsk Klinik har mundtligt anbefalet Klorin frem for Rodalon, idet Klorin denaturer skimmelsvampene og at det er knap så skadeligt for helbredet og afgasser hurtigere. Renovering af skimmelsvampeangrebne konstruktioner Slutrengøring i form af en grundig hovedrengøring. Den foretages 2 x indenfor 24 timer. Det kan kraftigt frarådes at der bruges andre kemikalier end de ovenfor nævnte, idet der findes nogle skrappe midler, som ikke er hensigtsmæssige for MCS ramte. Naturligvis skal den skimmelsvampe-syge og/eller den MCS ramte være fraflyttet boligen imens, for at forhindre forværring af sygdommen. Skimmelsvamp i bygninger 4

5 Når fugtkilden er fundet evt. med bistand fra en bygningssagkyndig eller en ingeniør, skal der som nævnt foretages prøver, hvor man omfangs og artsbestemmer skimmelsvampe væksten. Disse undersøgelser foretages ved hjælp af fugtmålere og aftryksprøver mv. De tiltag rådgiveren anbefaler, skal iværksættes straks det er muligt, for at undgå nye angreb. Når selve saneringen går i gang, er det vigtigt at gøre brug af de professionelle firmaer, som har den rette ekspertise og udstyr. Hvis man selv går i gang, risikerer man at kontaminere (forurene) hele sin lejlighed (hus) med skimmelsporer og bio masse. Har man fundet vækst i mindre omfang kan man gribe det således an: Find og stop fugtkilden. Det kan være nødvendigt at hugge lidt puds væk, eller fjerne lidt træ. Herefter renses med Klorin. Biomassen skal væk ved afvaskning: Påfør klorin (2 dl Klorin til 1 liter vand) med f.eks. børste, lad det sidde i ca. 30 min og afvask derefter grundigt med rent vand, hvor kluden skylles og vrides ofte. Brug handsker. Smid kludene væk bagefter. Såfremt overfladen er meget ujævn / hullet, kan man med fordel bruge en spray, når man påfører Klorin. Teknologisk Institut har megen viden og erfaring om skimmelsvampe og renovering af bygninger for skimmelsvampe og er derfor de rette til at finde skimmelvæksten, samt dyrke prøverne. Der findes herefter firmaer som fjerner skimmelsvampene på en professionel måde. Almindelige håndværkere har ikke disse erfaringer. Nogle håndværkere kalder sig specialister mht. fjernelse af skimmelsvamp, uden at have den fornødne ekspertise og viden og det må frarådes at benytte almindelige håndværkere til denne specialopgave. Selve processen ved større angreb foregår på denne måde: Specialfirmaet afspærrer området (dør /vinduer mv.) med plastic. Der etableres undertryk i rummet ved hjælp af luftrenser (miljøboks) med HEPA filtre i. (for at undgå skimmelsporer i hele boligen). Der foretages afrensning efter Micro Clean metoden, (vand = damp) accepter ikke andre metoder, idet de omfatter brugen af kemi. Efter afrensningen vil der være en grim lugt. Denne opstår fordi svampene smider gift ud som forsvar, når de bliver angrebet. Firmaet laver en egenkontrol, men det er meget vigtigt at sørge for, at en anden, eksempelvis Teknologisk Institut foretager kontrolprøver, for at sikre at al vækst er væk. Hvis der lægges nyt puds på væggene, skal væggene tørre i 2 3 uger, inden der tapetseres og sættes skabe, samt fod lister mv. op. Man kan evt. anvende en Gann måler, se nedenfor. Skimmelsvamp i bygninger 5

6 Med hensyn, til nye cement / beton gulve : Gulvet skal tørre i længere tid, afhængig af størrelsen på rummet. Der skal altid foretages en fugtteknisk måling af cementen inden der lægges trægulve over, ellers risikerer man ny vækst af skimmelsvamp under et evt. trægulv eller lign. man lægger ovenpå. Også inden lægning af klinker, skal cementgulvet tørre, gerne en måned eller mere, afhængig af størrelsen på gulvet. Et eksempel på hvor påpasselig man skal være er, hvis der fx skal skiftes gipsplader ud, så er det helt essentielt, at de nye gipsplader ikke er opfugtet. Det kan de meget nemt være, hvis der i trælasten og/eller transportfasen ikke er sørget for at undgå, at pladerne udsættes for vandpåvirkning. Gipsplader er grobund for verdens farligste og mest giftige skimmelsvamp, Stachybotrys Chartium (Atra) som i både USA og Canada, mistænkes for at have forårsaget spædbørns død. (blødning i lungerne). Så det kan ikke understreges kraftigt nok, at byggematerialerne (gips mv.) ikke må have været fugtige. Firmaer som professionelt fjerner forurenede byggematerialer mv. og afrenser, fjerner skimmelsvampevækst på/ i konstruktioner mv. Rengøring efter saneringen: Som nævnt tidligere. Støvsug grundigt, på alle vandrette flader. Alle møbler støvsuges grundigt udenfor. Hvis de stinker af mug prøv at sætte dem ud i solen, men tag dem ind om aftenen, af hensyn til fugt. Der foretages en grundig hovedrengøring i hele boligen med støvsugning (brug kun en støvsuger med HEPA filter) af alle overflader, skuffer skabe mv. Afvaskning foretages af vægge, gulve, alle overflader, mv. med hårdt opvredne klude, gerne rent vand. Hovedrengøringen skal foretages 2 gange med 24 timers mellemrum. Årsagen hertil er, at skimmelsporerne i luften falder meget langsomt ned, og lægger sig igen. Derfor er det vigtigt med den 2. hovedrengøring efter 24 timer. Det er vigtigt at kassere støvsugerposen omgående. Måske også støvsugeren, afhængig af hvor følsom man er overfor skimmelsvamp. Alt tøj hænges udenfor til luftning, eller vaskes. Brug evt. Rodalon, det kan fjerne skimmelgiften. Smid det i vaskemaskinen bagefter giv det evt. flere gange. Lav gennemtræk ofte, så sporerne kommer ud. Hvis forsikringen betaler for skaderne, skal de også betale for den efterfølgende hovedrengøring. Flere har meget dårlige erfaringer med specialfirmaers hovedrengøring efter sanering for skimmelsvampevækst. Gør man selv rent, skal forsikringen betale for den tid man selv og andre, bruger på rengøring og oprydning. Lej evt. en luftrenser hos Garant udlejning. Den etablerer undertryk under rengøringsfasen. Skimmelsvamp i bygninger 6

7 Ved større angreb må alt papir, bøger mv. der kan smides ud kasseres. Skimmelgiften hænger i papiret. Senge og polstrede møbler kan evt. også være nødvendige at kassere. Hvis det er en dækningsberettiget skade skal forsikringen betale. Prøv evt. at snuse til møblerne. Hvis de ikke lugter, støvsug også dem. Møbler støvsuges som sagt helst udenfor. Materialevalg / gode råd ved renovering mv.: Hvis man ikke har mulighed for at fraflytte boligen under en given renoveringsproces og der laves arbejder som irriterer slimhinder mv. er det en god ide, at købe Alu Folie i byggemarkedet. Brug det til afdækning af området (det bruges f.eks. som dampspærre i byggeri). Det er sølvpapir med tyndt pap på bagsiden. Nedenstående er set ved renovering hos forfatteren. Det er skrevet her, ene og alene som eksempler. Det er meget vigtigt, altid at rådføre sig med en rådgiver inden man fortager ændringer i sin bolig. Når der støbes cementgulve, så skal der lægges 0,20 plastic under cementen og op ad væggene. Det lægges med et pænt overlæg. Dette for at undgå at fugten fra cementen trækker op i væggene. De vil i givet fald suge fugten som en svamp Først når gulvet er støbt og afretningslaget er lagt, skæres plasticen væk, langs væggene, inden der lægges klinker. Dette råd er fra Teknologisk Institut. Sørg altid for, at det tørrer godt inden der lægges gulv eller klinker. Der bør foretages en fugtmåling inden der lægges fugtfølsom belægning på gulvet. (træ mv.). Kældergulve: Hvis du er følsom overfor skimmelsvamp er det en rigtig god ide, at få belagt gulvet med opløsningsmiddelfri Epoxy. Et kældergulv vil altid indeholde en smule fugt. Der vil altid lægge sig støv mv. på gulvet, derved er der grobund for en smule skimmelsvamp. Vandbaseret Epoxy er 100 % damptæt, det vil sige, der kommer ikke noget op, hverken fugt eller i givet fald de kemiske afgasninger / sporer fra evt. skimmelsvamp. Dette råd ifølge både rådgivende ingeniør og Teknologisk Institut. Man bør altid rådføre sig med eksperter. Kælder vægge: Beton afgiver slimhindeirriterende stoffer. Derfor er det en god ide at male med en specialmaling beregnet til formålet, aldrig normal maling, idet denne forhindrer fugten i, at komme ud = grobund for skimmelsvampevækst. Vær opmærksom på, at håndværkerne medbringer nye byggematerialer!! Der er set eksempel på, at en murer medbragte brugte mursten og leca nødder. Puds på væggene kan godt foretages i ren beton, idet mørtel indeholder noget, som nogle MCS ramte ikke tåler. Det er vigtigt de øvrige steder, at bruge de anbefalede byggematerialer, (Rockwool /Glasuld) idet man ellers risikerer at få skimmelsvamp igen. Der er også visse brandkrav som skal opfyldes, disse krav opfylder Glasuld, Rockwool. Klinker: Køb kun glaserede. Gulve: Køb helst gulve som er lakerede fra fabrikken. (Indeklimamærkede = hurtig afgasning). Skimmelsvamp i bygninger 7

8 Indeklimamærket: Afgasning på øvrige materialer er meget individuelt, man må prøve sig frem. Hvordan undgår man at det kommer igen? Man kan aldrig helt undgå at der kommer skimmelsvamp igen. Der kan komme nye skader af forskellig art. Men nogle rigtig gode råd for hvordan man undgår skimmelsvampe ses her: Sørg altid for, at alle rum i boligen er opvarmet, med mindst 20 grader. Luft ud med gennemtræk 3 gange daglig i 10 minutter. Tør aldrig tøj i boligen osv. Se linket ovenfor. Forsikring / køb af ny bolig: Ved køb af ny bolig. Forlang at der tegnes en ejerskifteforsikring. Sørg altid for, inden man skriver under, at få lavet en grundig gennemgang af hele huset, både af en bygningssagkyndig, men evt. også af en som er ekspert i skimmelsvampe. Hvis der findes skimmelsvamp i boligen, går forsikringen i nogle tilfælde ind og dækker. Søren Pind og hans hustru (se under advokater) købte deres drømmehus, som viste sig at være fyldt med skimmelsvamp. Her gik, så vidt vides, ejerskifteforsikringen, efter en sej kamp, ind og dækkede hele renoveringen. Se evt. her: Hvis du har en dækningsberettiget skade f.eks. vandskade, skybrud, skjulte rørskader mv. og der konstateres skimmelsvamp nogle år efter, skal forsikringen dække fjernelse af skimmelsvampevæksten, møbler og evt. også rådgiver mv. Spørg evt. skadeschefen i selskabet. Hvis man har konstateret en skjult rørskade, skal der altid tages prøver, for at konstatere om der er skimmelsvamp. Har man problemer med sin taksator, f.eks. mht. dækning, gå til skadeschefen i forsikringsselskabet. Konstruktionerne skal være tørre inden man begynder på at afrense med Micro Clean Metoden! Det er vigtigt at sørge for at forsikringen har givet grønt lys inden man laver aftale med Teknologisk Institut m.fl. Som nævnt før: Forsikringsoplysningen kan evt. rådgive og vejlede: Telefon (mandag-torsdag , fredag ) Skimmelsvamp i bygninger 8

9 Lejere og skimmelsvamp: Undersøgelse for og udbedring af skimmelsvampeskader kan være belastende og man kan støde på mange forhindringer. Især kan det for nogen lejere være svært at få boligselskabet til at samarbejde. Hvis en uenighed om skimmelsvamp med boligselskabet/udlejer ikke kan løses på mindelig vis, er det vigtigt at få en uvildig ekspert til at undersøge boligen, men det er spild af lejerens penge selv at bekoste en svampeundersøgelse af boligen. Måske kan den influere på Beboerklagenævnets afgørelse. En rapport der er indhentet af en part i sagen kan ikke indgå som bevis i en evt. restsag og derfor vil den ikke have nogen vægt i en retssal. En bevisførelse vedrørende tekniske forhold kræver derfor et såkaldt Syn & Skøn af en uvildig ekspert bestilt af retten. Kontakt evt. Lejernes Lo. Hvad siger Advokaten? I Astma- Allergi Bladet 5/2000 beskriver Miljø-advokat Håkon Djurhuus, som er en af de advokater i Danmark, der har indsigt i miljøsager, at når en lejer har reageret hurtigt, og skaffet sig beviser på fx skimmelsvampeangrebet ved et Syn & Skøn, så kan man fx for at undgå, at udlejer trækker sagen i langdrag holde huslejen tilbage på en spærret konto. Man må ikke bare lade være med at betale, for så har udlejer ret til at smide en ud. Ifølge Astma og Allergiforbundets blad i januar 2008 viste Advokat Marie-Louise Pinds nykøbte drømmehus sig at være smækfyldt med skimmelsvampe. I dag hjælper hun boligejere, der også har købt katten i sækken. Mange kommuner kender ikke deres retmæssige mulighed for at pålægge en almennyttig udlejer at udbedre eventuelle fejl og mangler. Hvis en kommune ikke vil hjælpe, kan lejeren klage til ombudsmanden hvilket er gratis. Hvis det er nødvendigt med en retssag er der mulighed for at få fri proces, eller få dækket hovedparten af sine omkostninger ved en retssag ved hjælp af familieforsikringens retshjælpsdækning. I begge tilfælde vælger man selv sin advokat. Andre gode råd: Man kan prøve at få skimmelgiften ud af tøjet ved at lægge det i blød i Indendørs Rodalon. Husk handsker. Iblødsætningen kan foregå udendørs. Læs på flasken hvordan. Vask det mange gange efterfølgende, ved brug af vaskepulver. Specialist i de sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med skimmelsvamp er: Lunge og allergilæge John Arnved, ved Nørreport Metro Station i København. Egen læge kan henvise. John Arnved modtager patienter fra hele landet. Man kan også konsultere Lunge og Allergilæge Flemming Nielsen + Lars Frølund Vaskemaskinen: Kør den jævnligt igennem på 95 grader. Der dannes slam i maskinen når man max vasker på 60 grader. Læst i TÆNK. Skimmelsvamp i bygninger 9

10 Ved gulvvask af trægulve: Brug altid kun en hårdt opvredet klud, idet der ellers kan trænge vand ned mellem rillerne i gulvet og på længere sigt give fugt, samt grobund for skimmelsvampevækst. Tal med producenten om, hvorvidt man må vaske et givent trægulv, samt hvor ofte. Fugtteknisk Måleudstyr mv.: Beton og Murværk: Gann måler købes hos Den er næsten uundværlig, hvis man slås med fugt / skimmelsvamp i sin bolig. Den bruges til at måle fugt i cement og mursten. Træværk: Storch HPM Bruges til at måle evt. fugt i træværk, samt til at måle nyt træ, inden opsætning, det må ikke være fugtigt, inden det sættes op. Købes evt. i et byggemarked. Lasertermometer: Fluke 62 mini. Bruges til at måle temperaturen på vægge, gulve mv. man skyder med en rød laserstråle. Kan erstatte en termografi. Købes evt. her: Hygrometer / Termometer: Testo 608- H1, bruges til at måle luftfugtigheden (RHF) samt temperaturen i indeklimaet. Den er meget nøjagtig. De billige hygrometre som købes hos eks. Isenkræmmeren har en fejlmarginal på 20 %. Testo 608 H1 kan evt. købes her: Køb af ny bolig: Undgå at købe et hus med kælder, det giver ofte problemer med fugt /skimmelsvamp. Fodtøj: Man bør undgå at gå ind i sit hjem med ude sko på, idet man får bio masse (skimmel) under skoene bragt med ind i sit hjem. (udtalt af en ekspert, som havde taget prøver under sit fodtøj). Tørretumbler: Rens filtre i tørretumbler ofte, det gælder også det filter + boks som sidder inde i maskinen. Køb evt. et ekstra, som man kan skifte med. Afløb: Gulvafløb og øvrige vandlåse, renses og skrubbes ofte. Skimmelsvamp i bygninger 10

11 Køkkenskabe / spånplader: Hvis der er gået skimmelsvamp i et køkkenskab, er væksten sandsynligvis gået ind i spånpladen som skabet er bygget af. Det er ikke muligt at rengøre spånplader for skimmelvækst. Derfor kassér skabet og køb et nyt, eller skær det skimmelbefængte område væk. Ventilationsanlæg: Forfilter, (F7 = pollenfilter) bør, hvis du er følsom overfor skimmelsvamp, skiftes med 2 mdrs. mellemrum, især hvis det har regnet meget. Hele dette materiale er skrevet som gode råd. Som nævnt tidligere, bør man altid rådføre sig med bygningssagkyndige, rådgivende ingeniør, samt specialister indenfor skimmelsvampe (f.eks. Teknologisk Institut) eller lignende, inden man går i gang. 29. juni 2009 Skimmelsvamp i bygninger 11

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere