NR. 02 marts Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

2 Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER Forsigtighed er kodeordet, når det gælder advokat undersøgelser MENNESKERETTIGHEDER: RETTEN TIL EN GOD NATS SØVN Er det udvikling eller udvanding at lade støjgener være omfattet af menneskerettighederne? 20 IVÆRKSÆTTERE UDEN PENGE Den ny selskabslov er ingen mirakelkur, advarer Advokatrådet. 22 DET BRÆNDER JEG FOR: MOR OG FAR PÅ EN GANG Susanne Borch om sit sociale arbejde og værgemål. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) skriver om lovgrundlaget for PET. 26 Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: ARRESTORDREN I DANSK PRAKSIS DET ASIATISKE SVAR PÅ EU: THE ASIAN WAY ADVOKATNÆVNET: FIRMASKIFT OG INTERESSEKONFLIKTER VOLDGIFT: NY FORENING FOR YNGRE VOLDGIFTSJURISTER NYE BØGER BOGANMELDELSE: VELSKREVET HÅNDBOG FOR FORSVARERE NYT JOB: KAROLINE NORMANN 46 NYe advokater etc ADVOKATEN 02/13

3 Debitor registret OPENING.DK App en til ipad og iphone Advosys 4 er både det mest integrerede og med app en også det mest fleksible it-system til advokater. Brug det, hvor som helst når som helst. direkte adgang til: sager sagens kontokort dokumentbehandling Fremnoteringer kontaktinformationer Udvidet tidsregistrering du kan downloade app en gratis og bruge den med det samme, hvis du allerede anvender Unik advosys 4. kontakt os på tlf , hvis du er i tvivl. ADVOKATEN 02/13 3 Unik system design Vejle københavn Unik.dk

4 Konkurs- & Ophørs AUKTION Skal konkursboets ak ver realiseres eller vurderes. Kontakt York auk on og å den højeste dagspris, vores auk oner a oldes både ysisk og online se auk oner.dk Fast auk onshal kvm, Faste auk oner hver måned samt udrykkerauk oner Vi har stor efterspørgsel fra seriøse købere i såvel ind- som udland. På vores auktioner samles et stort udvalg af maskiner / effekter, alt fra hele ophørsforretninger til enkelte maskiner. Der er stor interesse for vores auktioner og fremmøde ved en auktion er op mod 2500 kunder. Kataloget sættes på vores website, således at vores mange onlinekunder fra ind og udland kan afgive bud inden den fysiske auktion. Vi sælger hele boer samt enkelte effekter, ved udrykker auktioner afleveres lokalerne i ryddeligt stand. Kolofon Advokaten 92. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret REDAKTIONSPANEL: Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Vi arbejder for Fogedretten, skat, politiet, advokater, pengeinstitutter, private m.m. Kontakt / direkte Mail.: York auktion en professionel samarbejdspartner A York-auktion PS Waldemarsvej Nyrup Tlf Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Henrik Stagetorn, advokat Testamente til fordel for Dansk Kræftforskning Fond skaber resultater Fonden er fritaget for at betale boafgift, og alle beløb går ubeskåret til kræftforskning. Midlerne bliver uddelt af internationalt anerkendte kræftforskere, der ligesom bestyrelsen arbejder ulønnet for fonden. Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl Layout: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon Tryk: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 4 ADVOKATEN 02/13

5 leder Et godt råd til fru Hansen Foto: morten holtum Som advokater kan vi bryste os af en lang og solid tradition for det frivillige, ulønnede arbejde pro bono arbejdet. Der er ingen videnskabelige undersøgelser af, hvad der egentlig driver os til frivilligt at lægge mange helt eller næsten ulønnede arbejdstimer oven i en i forvejen tæt pakket arbejdskalender. Men når advokat Susanne Borch i en ny serie her i magasinet DET BRÆNDER JEG FOR fortæller, hvordan 30 år med værgemål og retshjælp for nogle af samfundets svageste som prostituerede og hjemløse kaster rigtig mange andre ting af sig end det rent materielle, så rammer det noget, som jeg tror, at mange af jer kolleger kan genkende. Nemlig at det frivillige arbejde er givende og positivt. Ikke bare for den, der får glæde af et godt råd, men også for den, der giver det. Advokatstanden leverer frivilligt arbejde på mange niveauer i samfundet. En række advokatfirmaer har det som en del af deres CSR-strategi, og tilbyder måske ikke rådgivning til den almindelige borger, men yder til gengæld gratis hjælp for eksempel ved at søge fondsmidler til en kulturinstitution, eller de står til rådighed med gratis advokathjælp for humanitære organisationer. Advokatvagterne er et andet godt eksempel. Næsten 90 vagter findes rundt omkring i landet, og med hjælp fra Dreyers Fond har vi etableret en hjemmeside, så det er nemmere for borgerne at søge hjælp. Advokatvagten på Nørrebro er, som vi skrev i novembernummeret af Advokaten, et rigtig godt eksempel på, at det ikke bare er nemt at finde en vagt. Det er også nemt at oprette en vagt. Advokat Mads Pramming satte ganske enkelt en seddel op på det lokale bibliotek, og så havde beboerne på Nørrebro deres egen advokatvagt. Så længe der er advokater i alle egne af landet, er der også et sted for borgerne at gå hen. På Bornholm er der ingen formel advokatvagt i alt fald kun den vi etablerer fire dage i juni på Folkemødet, og som sidste år var utrolig velbesøgt. Til gengæld er der en lang tradition for, at man som rådsøgende kontakter en af de etablerede advokater for at få et godt råd om, hvordan man kommer videre for at få løst sit problem. Det giver tryghed i et lille samfund, men er typisk ikke noget, der udløser en regning til den enlige mor eller den studerende, der er kommet i klemme. Det er den samme tankegang, der ligger bag, når vi advokater giver et råd med på vejen. Jeg tror næppe, at nogen advokat afviser den, som måtte opsøge en advokat, fordi der er brug for vejledning om, hvorvidt vedkommende overhovedet har en sag. Det er typisk heller ikke noget, der udløser en regning, men måske er det i virkeligheden den rådgivning, der er allervigtigst og har størst værdi. For når vi møder folk, der står med et problem, og måske bare kan hjælpe dem videre til den rigtige offentlige instans, er det i sig selv en hjælp. I virkeligheden er det et væsentligt samfundsmæssigt bidrag også selvom det ikke ender i en statistik et sted. Derfor er det rigtig glædeligt, at Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde en høring om retshjælp. Høringen er en anledning til både at synliggøre retshjælpsarbejdet og ikke mindst til på ny at sætte fokus på de problemer, der knytter sig til de eksisterende retshjælpsordninger, som ikke er fulgt med tiden, og som risikerer at sande helt til på grund af pengemangel. Høringen finder sted 2. april, og forhåbentlig kan der findes vilje til i det mindste at slække på det hidtidige dogme om, at reformer på retshjælpsområdet partout skal være udgiftsneutrale. AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde en høring om retshjælp. Høringen er en anledning til både at synliggøre retshjælpsarbejdet og ikke mindst til på ny at sætte fokus på de problemer, der knytter sig til de eksisterende retshjælpsordninger, som ikke er fulgt med tiden, og som risikerer at sande helt til på grund af pengemangel. ADVOKATEN 02/13 5

6 Kort Nyt Klager over ejendomsvurderingen kan sendes via Skat.dk SKAT har ændret procedurerne, så man via Skat.dk kan indsende en klage over en ejendomsvurdering direkte til den ansvarlige afdeling. Formålet er at nedsætte sagsbehandlingstiden for klager over ejendomsvurderingen. Det har nemlig vist sig, at den lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes, at langt de fleste klager sendes som et brev eller elektronisk til en hovedpostkasse. TastSelv-systemet på SKAT's hjemmeside er derfor blevet ændret, sådan at en virksomhed, borger eller rådgiver via en menu kan målrette henvendelsen til den ansvarlige afdeling. Ved indberetning vil rådgiveren automatisk blive oprettet som part i sagen, og vil være kontaktpersonen igennem hele sagsbehandlingen. Deponering af advokatbeskikkelse Går du i tanker om at deponere din advokatbeskikkelse, så husk at du skal sende anmodning herom til Justitsministeriet i god tid inden det tidspunkt, hvor deponeringen skal have virkning. Der er sagsbehandlingstid i Justitsministeriet, og deponeringen træder først i kraft, når Justitsministeriet giver dig meddelelse om, at din beskikkelse er deponeret. Hvem er bedst til retssikkerhed? For anden gang uddeler Advokatrådet Journalistprisen på kroner for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner. Journalistprisen vil, efter en konkret bedømmelse af Advokatrådets Priskomité, kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridiskprægede problemstillinger. Komiteen vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage. Prisen er på kroner. Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform. Nominering med navn og kort begrundelse sker på mail til Advokatsamfundets pressechef Hanne Hauerslev, Læs mere om prisen og Advokatmødet på 6 ADVOKATEN 02/13

7 Nye eksklusive boliger i København K Krøyers Plads Bo med byens bedste udsigt Byggeriet af de første 38 lejligheder på Krøyers Plads er allerede i gang. Og snart starter salget af flere lejligheder med fantastisk beliggenhed og enestående udsigt. Vil du vide mere om de attraktive lejligheder i hjertet af København, så kom til åbent hus søndag kl , eller læs mere på nccbolig.dk. Vi ses på Strandgade 100. nccbolig.dk / Scan og se filmen om Krøyers Plads ADVOKATEN 02/13 7

8 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Temaet er skrevet af Henrik Munksgaard og Hanne Hauerslev, pressechef, Advokatsamfundet Foto: Morten Holtum 8 ADVOKATEN 02/13

9 Kodeordet er forsigtighed Med en ophedet offentlig debat i kølvandet på bankkrakkene, skal advokatundersøgelserne være præget af forsigtighed i konklusionerne, mener Jens Christensen, der har undersøgt Amagerbanken. Ifølge Lars Lindencrone Petersen er forsigtighed i det hele taget en afgørende læring af finanskrisen. Han har været involveret i flere bankundersøgelser og hæfter sig ved, at historien om konkursramte banker også er historien om lokalt forankrede banker, der med ambitioner og vokseværk går uden for det geografiske område med fatale konsekvenser for lokalsamfundet. ADVOKATEN 02/13 9

10 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Der gælder ingen særlige etiske regler for advokatundersøgelser. Det konkluderer en nævnskendelse, hvor to advokater gennemførte en bankundersøgelse efter kundens kommissorium, uden at tidligere bestyrelsesmedlemmer kom til orde. Der er stor forskel på en dommer- og en advokatundersøgelse, siger Advokatnævnets formand, der råder til både klare aftaler med klienten og ydmyghed. Advokatens undersøgelse er et partsindlæg Hverken form, indhold eller gennemførelsen af en advokatundersøgelse er reguleret. En advokatundersøgelse er alene en klients undersøgelse, og den advokat, der udfører den, følger klientens kommissorium. Derfor har undersøgelsen karakter af et partsindlæg. Det konkluderer flertallet i en nævnskendelse fra juni sidste år, hvor tidligere bestyrelsesmedlemmer fra en konkursramt sparekasse har indklaget to advokater for Advokatnævnet med påstand om, at de to advokater groft havde tilsidesat helt fundamentale høringsprincipper. De tidligere bestyrelsesmedlemmer var ikke hørt, ikke underrettet om undersøgelsen eller orienteret om offentliggørelsen af undersøgelsen, som blandt andet forholder sig til deres mulige strafferetlige eller erstatningsretlige ansvar. Historisk set har advokatundersøgelser været anvendt i årtier, men kom for alvor i offentlighedens søgelys i 1972, hvor landsretssagfører og tidligere formand for Advokatrådet, Niels Th. Kjølbye, blev bedt om at foretage en undersøgelse af en række juridiske og økonomiske spørgsmål i forbindelse med sygehusforvaltningen i København. Opførelsen af det nye Herlev Sygehus havde skabt offentligt røre, og som Amtsrådets faste advokat blev Kjølbye bedt om at finde ud af, hvordan byggeriet havde udviklet sig. - Klienten gik til sin egen advokat for at få undersøgt, hvad der egentlig var sket i forløbet. Det blev ikke anset for at være et problem. Når vi så i dag 40 år senere sætter spørgsmålstegn ved, hvilken funktion en advokatundersøgelse har, er det, fordi vi holder det op over for dommer- eller kommisionsundersøgelserne. De er lovregulerede men har også et andet tilsnit og et helt andet sigte, forklarer Jon Stokholm, formand for Advokatnævnet. Værdien ligger kun i advokatens råd Når der i offentlighedens bevidsthed sker en glidning, fra at advokatundersøgelser er karakteriseret som et råd til klienten til også at varetage andre interesser, er det spørgsmålet, om der gælder nye regler for advokatundersøgelserne og dermed advokatens rolle og etiske forpligtelser? Ifølge Jon Stokholm er det præcis, hvad nævnskendelsen fra sommeren 2012 giver svar på. - Kendelsen tager stilling til, at advokatundersøgelsen ikke er andet end det, den giver sig ud for nemlig en redegørelse til en klient efter klientens eget kommissorium. Redegørelserne vil være lige så forskellige som kommissorierne og de advokater, der udfører opgaverne, og værdien ligger alene i de rigtige juridiske argumenter til klienten. - Der er slet ikke tale om, at advokaten bliver dommer, når undersøgelsen udarbejdes, og undersøgelsen vil aldrig være uvildig af den grund, at klienten selv udpeger, hvem der skal udføre opgaven. Hvis advokatens autoritet skulle være som dommerens, skulle undersøgelsen være uvildig, og det ville først og fremmest kræve, at en tredjepart gik ind og valgte, hvem der skal udføre opgaven, siger Jon Stokholm. Ingen er forpligtet til at stille op Derfor er retssikkerheden heller ikke i fare, mener han. - Ingen er forpligtet til at stille op til det her. Hvis en advokat hører dig, er du ikke forpligtet til at deltage. Hvis du ikke bliver hørt og samtidig kritiseret, har redegørelsen ingen retsvirkning udover at være et partsindlæg. Herunder gælder selvfølgelig, 10 ADVOKATEN 02/13

11 Nævnssagen kort Der er ikke retligt grundlag for, at advokater i forbindelse med udarbejdelse af et partsindlæg skal underrette eller partshøre modparter eller andre, som kan have en interesse i undersøgelsen, konkluderer et flertal i Advokatnævnet. at redegørelsen skal udføres inden for gældende lovgivning deriblandt injurielovgivningen og god advokatskik og i sidste ende kan det blive en sag for domstolen, hvis der er en form for ansvar fra advokatens side, siger Jon Stokholm og understreger, at det tidligere har været overvejet at lovgive på området, hvilket man afstod fra. - Man har afstået fra at lovgive på det her område for at bevare fleksibiliteten og muligheden for, at advokater kan gribe undersøgelserne an uden faste procedureregler. Tilbage står, hvad advokaterne skal lære af kendelsen. - Den gode advokatundersøgelse vil nøje redegøre for den metode, som man anvender, og det samme gælder for undersøgelsens rammer. Jeg vil også anbefale, at der bliver skabt helt klar enighed med klient om, hvad undersøgelsen skal bruges til. Skal den offentliggøres eller ej? Det spørgsmål er væsentligt for, hvor åbent advokaten skriver til klienten. - Endelig synes jeg, at ydmyghed er en god ting, for der er altså ikke tale om en dommerundersøgelse, og advokatens konklusioner bør ikke fremstå som en dom. Jon Stokholm Formand for Advokatnævnet, dommer i Højesteret. De tidligere bestyrelsesmedlemmer i X Sparekasse A/S klagede over to advokaters adfærd i forbindelse med advokaternes udarbejdelse af en advokatundersøgelse for bestyrelsen i X Bank A/S, som videreførte aktiviteterne i X Sparekasse A/S efter sparekassens økonomiske sammenbrud. Klagerne anførte, at de burde have været underrettet om, at der blev gennemført en advokatundersøgelse, og at de i tilknytning hertil skulle have haft mulighed for at udtale sig. Bestyrelsen i X Bank A/S oplyste i en pressemeddelelse, at man havde iværksat en uvildig advokatundersøgelse. Advokatundersøgelsen havde blandt andet til formål at vurdere, hvorvidt der var grundlag for at gøre et strafferetlig og/eller erstatningsretligt ansvar gældende over for blandt andet den tidligere bestyrelse i X Sparekasse A/S. Undersøgelsen konkluderede, at der kunne rettes et erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse. Et flertal i Advokatnævnet fandt, at de to advokater ikke havde tilsidesat god advokatskik, og at der ikke i lovgivningen var fastsat regler om advokatundersøgelser, herunder om formen, indholdet og gennemførelsen heraf. Det anførtes også, at en advokat i forbindelse med gennemførelsen af en advokatundersøgelse repræsenterede klienten og således skulle varetage klientens interesser og kun klientens interesser i overensstemmelse med det foreliggende kommissorium og inden for rammerne af lovgivningen og god advokatskik. Flertallet fandt ikke retligt grundlag for et krav om, at en advokat i forbindelse med udarbejdelse af et responsum/partsindlæg underretter eller partshører modparter eller andre, som kan have en interesse i undersøgelsen. Advokatnævnets mindretal fandt derimod, at advokater i forbindelse med gennemførelsen af en advokatundersøgelse burde overholde nogle grundlæggende principper, herunder for høring af og orientering af de involverede parter, hvorfor disse medlemmer fandt, at der var sket en tilsidesættelse af god advokatskik. Læs hele kendelsen på ADVOKATEN 02/13 11

12 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Advokater skal spille med sordin Med en ophedet offentlig debat i kølvandet på bankkrakkene, skal advokatundersøgelserne være præget af forsigtighed i konklusionerne, mener Jens Christensen. Han håber, at den finansielle sektor vil lade sig inspirere, så advokatundersøgelser i fremtiden kan blive en gennemgang af forretningsgange og rutiner, før det går galt. Når en violinist skal spille dæmpet, benytter hun en såkaldt sordin. En lille træbøjle, der sættes ned over stolen med strengene, som gør lyden sagte, mens den rene og klare klang bevares. Som advokat skal man spille med sordin, når man er blevet betroet opgaven med en advokatundersøgelse, mener advokat Jens Christensen. - Advokatundersøgelserne er et glimrende værktøj, fordi man får afdækket et emne langt hurtigere, end det kan ske ved domstolene. Men den store offentlige interesse betyder, at man skal være mådeholden i sine konklusioner. Hvis offentligheden skal bevare respekten for advokatundersøgelserne og advokatstanden, er det vigtigt, at advokaten er uafhængig, og klart fremstår som sådan. Redegørelsen skal være nuanceret, når man eksempelvis opregner, hvad der kan tælle for og imod, at der efterfølgende rejses erstatningssager mod direktion, bestyrelse eller revision, siger han. I ingen af de hidtidige advokatundersøgelser har direktion, bestyrelse og revisorer haft mulighed for at svare på kritikken. Det er der ifølge Jens Christensen ikke noget principielt problem i, men det er yderligere et argument for forsigtighed. Og med en ophedet offentlig debat i medierne, hvor alt fra aktionærgrupper til lokalpolitikere kan have ganske skråsikre synspunkter, er det vigtigt, at man sondrer mellem jura og forretningsmæssig risiko. - Jeg lod selv helt bevidst være med at kommentere redegørelsen omkring Amagerbanken i medierne. På mange måder afspejler de krakkede banker den generelle tendens i samfundet, hvor vi frem til 2008 troede, vi var ufatteligt rige. Da det så gik galt, var der i offentligheden krav om en prügelknabe. Da det så gik galt, var der i offentligheden krav om en prügelknabe. Men netop med en sådan folkestemning, er det endnu vigtigere, at vi holder fast i en nøgtern juridisk vurdering. Jens Christensen, Advokat Men netop med en sådan folkestemning, er det endnu vigtigere, at vi holder fast i en nøgtern juridisk vurdering, siger Jens Christensen. Se fremad Det er først nu fire-fem år efter de første konkurser, at de første domme falder. Og det retslige efterspil illustrerer behovet for forsigtighed, mener han. - Hvis du tager Roskilde Bank, så konkluderede advokatundersøgelsen, at der burde rejses en straffesag. Her har statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet været af en anden opfattelse, og der har alene kørt en erstatningssag, siger Jens Christensen. Udover de helt principielle argumenter, peger han på, at den afdæmpede tilgang også giver et langt bedre udgangspunkt for en konstruktiv dialog med den finansielle sektor. - Indtil videre har advokatundersøgelserne været bagudrettede, men i virkeligheden kunne en gennemgang også være fremadrettet. Hvis jeg sad som ledelse i et mindre pengeinstitut, ville jeg overveje den mulighed. Man kan få sat fokus på de procedurer, der skal forbedres. Men når direktionerne i bankerne kan læse om både straffesager og erstatningsansvar, kan det godt skræmme en ellers fornuftig ledelse i banken væk, siger han. Jens Christensen Partner KOCH/CHRISTENSEN Advokatfirma, hvor han primært beskæftiger sig med erhvervsret, politiret og strafferet. Han har udarbejdet advokatundersøgelsen om Amagerbanken. 12 ADVOKATEN 02/13

13 ADVOKATEN 02/13 13

14 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Ambitioner på udebane kostede flere banker livet Historien om konkursramte banker har de senere år også været historien om lokalt forankrede banker, der med ambitioner og vokseværk fik en massiv eksponering i ejendomssektoren. Men når man går uden for sit geografiske område og de brancher, man kender, skal man være yderst forsigtig. Det er ifølge Lars Lindencrone Petersen en afgørende læring af finanskrisen. - I gamle dage sagde man, at det var, når de jyske banker etablerede en filial i København, at det gik galt. Med den småironiske kommentar trækker advokat Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun trådene fra finanskrisens mange bankkrak tilbage til de nødlidende banker sidst i 80 erne og begyndelsen af 90 erne. Nødlidende banker er ikke et nyt fænomen, som er kommet med finanskrisen. Der er blot kommet flere af dem. Lars Lindencrone Petersens egen erfaring med bankkrak trækker også tråde tilbage. Han bistod daværende præsident for Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, med den store redegørelse, der blev udarbejdet om Himmerlandsbanken midt i 90 erne. Den Hobro-baserede bank blev overtaget af Spar Nord efter dramatiske forhandlinger hen over en weekend. For at få løsningen til at falde på plads havde Skatteministeriet garanteret Spar Nord et skattefradrag på de forventede afskrivninger. Det rejste kritik og medførte, at daværende skatteminister Ole Stavad forlod sin ministerpost. Når der dengang i 1994 blev lagt overordentlig stor vægt på at finde en løsning, før banken åbnede mandag morgen, var det især hensynet til det lokale erhvervsliv. Op mod 40 procent af egnens virksomheder var kunder i Himmerlandsbanken, og var banken gået ned, ville det være hele egnen omkring Hobro, som ville gå i sort. Farlige vækstambitioner Selvom det hverken dengang eller nu var alle de krakkede banker, der havde haft filialer i hovedstaden, rammer Lars Lindencrone Petersens kommentar præcist. I de mange advokatundersøgelser af de krakkede banker lyder konklusionen igen og igen: En kraftig udlånsvækst og stor eksponering i ejendomssektoren var blandt de afgørende årsager til bankens problemer. En række lokale pengeinstitutter, der i årevis havde haft egnens borgere og erhvervsliv som det helt naturlige kundeunderlag, fik vækstambitioner, og med lån til en række ejendomsmatadorer begav man sig langt uden for den naturlige hjemmebane. - Hvad enten det er geografisk eller branchemæssigt, du begiver dig uden for dit traditionelle forretningsområde, så vil det altid være langt sværere at bedømme de risici, der kan være forbundet med en Lars Lindencrone Petersen Advokat hos Bech-Bruun siden Har stået for advokatundersøgelsen af Max Bank. Han har tidligere været byretsdommer og dommer i Sø- og Handelsretten. Fra 1998 til 2008 var han landsdommer i Østre Landsret. Han er forfatter til flere juridiske lærebøger og har været medlem af og formand for Konkursrådet og næstformand for Pengeinstitutankenævnet. 14 ADVOKATEN 02/13

15 ADVOKATEN 02/13 15

16 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Hvad enten det er geografisk eller branchemæssigt, du begiver dig uden for dit traditionelle forretningsområde, så vil det altid være langt sværere at bedømme de risici, der kan være forbundet med en kredit. Lars Lindencrone Petersen, advokat kredit. Udover ejendomssektoren har landbruget været med til at trække flere banker ned, men her skal man huske, at det altså ikke har været den almindelige svine- eller mælkenotering, men derimod typisk engagementer med en række landbrug, som spekulerede i ikke-driftsrelaterede lån i schweizerfrancs, der har givet problemer, siger Lars Lindencrone Petersen. Han stod for advokatundersøgelsen af den sydsjællandske Max Bank. Her var konklusionen, at der ikke var basis for erstatningskrav mod direktion, bestyrelse eller revision. Banken havde de procedurer og forretningsgange, der er krævet i lovgivningen, og de var i al væsentlighed også blevet efterlevet. På et enkelt område burde revisorerne have været skarpere, men dette var ikke af så grel karakter, at der bør rejses erstatningskrav eller disciplinærsag, lyder Lars Lindencrone Petersens konklusion i undersøgelsen. Too-big-to-fail med lokalt twist - Set i bakspejlet er der ikke tvivl om, at der er nogle, som ikke har været dygtige nok, men man skal altså huske, at der kom en global finanskrise, som ingen kunne forudse. Jeg vil ikke bedømme de juridiske aspekter i de øvrige sager, men rent forretningsmæssigt er den gennemgående lære af de mange bankkrak, at man skal være yderst forsigtig, når man begiver sig ind på nye områder. Man bør nøje vurdere, om man har de rette kompetencer til kreditvurderingen, siger Lars Lindencrone Petersen. Ligesom de ekspansive vækststrategier kan være problematiske, kan det være et problem, hvis et lokalt pengeinstitut har en meget stærk markedsposition i en egn eller region. Hvis pengeinstituttet går konkurs, vil det være en lang række lokale virksomheder, som får strammet deres kreditbetingelser med oplagt risiko for en dominoeffekt af konkurser. - Det er en særlig afart af too-big-to-failproblematikken. Det var tilfældet med Himmerlandsbanken, og en afgørende grund 12 banker erstatningssager mod godt halvdelen Finansiel Stabilitet iværksætter altid en advokatundersøgelse, når de overtager engagementerne i en bank. Af de 12 pengeinstitutter, som er endt i denne situation, er der rejst erstatningssager i syv tilfælde, fire sager er afsluttet, uden at der rejses erstatningssager, mens der er i et enkelt tilfælde endnu ikke er truffet beslutning. Roskilde Bank 2008 Erstatningssag anlagt EBH Bank 2008 Erstatningssag anlagt Løkken Sparekasse 2009 Erstatningssag anlagt Gudme Raaschou Bank 2009 Ingen erstatningssag Fionia Bank 2009 Ingen erstatningssag Capinordic Bank 2010 Erstatningssag anlagt Eik Banki 2010 Erstatningssag anlagt Eik Bank Danmark 2010 Erstatningssag anlagt Amagerbanken 2011 Erstatningssag anlægges Fjordbank Mors 2011 Ingen erstatningssag Max Bank 2011 Ingen erstatningssag Sparekassen Østjylland 2012 Endnu ikke afklaret Kilde: Finansiel Stabilitet til, at man gik langt for at finde en løsning. Det er også en problematik, vi har set ved nogle af bankkonkurserne de senere år. Det er et område, hvor der ikke er en umiddelbar løsning, siger Lars Lindencrone Petersen. Risiko og mulighed følges ad Som i en række af de øvrige konkursramte lokalbanker var der også i Max Bank en meget bred kreds af småaktionærer, der tabte penge. Bankens aktier var spredt på over aktionærer, og med diverse fordelsprogrammer var der incitamenter for de almindelige privatkunder til at købe aktier. Men den sort-hvide eksponering af ofre og skurke, som har været gennemgående i pressedækningen, køber Lars Lindencrone Petersen ikke. - Jeg synes ikke, at billedet af den stakkels lille mand og den store onde bank er særlig klædeligt, og i visse sager måske heller ikke vellignende. Et af problemerne er jo, at det på dette område kun er de sager, hvor det er gået galt, der kommer til offentlighedens kendskab. Skal man se det fra privatkundesiden, er læringen, at en investering i aktier altid indebære både muligheden for en kursgevinst og risikoen for tab. Parallelt med finanskrisen er der kommet en række stramninger omkring kunderådgivningen, som skal sikre, at private investorer er oplyst om den risiko, de tager ved en bestemt investeringsprofil. Vi vil først senere se, hvordan det fungerer, men det er svært at hævde, at det er noget pjat, siger han. 16 ADVOKATEN 02/13

17 ADVOKATEN 02/13 17

18 advokatmødet 2013 PROGRAM FORMIDDAG Generalforsamling i Det Danske Advokatsamfund Frokost EFTERMIDDAG Fremtidens domstole Domstolene er formentlig den mest centrale samarbejdspartner for advokater. For tiden overvejes meget store reformer på domstolsområdet, som vil berøre både den måde, sagerne behandles på, og hvor sagerne behandles. Overvejelserne kræver en stillingtagen til en række til dels modsatrettede hensyn, f.eks. effektivitet over for nærhed, økonomi over for retssikkerhed mv. Med bistand fra landsretspræsidenterne Bjarne Christensen og Bent Carlsen vil vi hen over eftermiddagen se nærmere på fremtidens domstole og drøfte behandlingen af civile sager og skiftesager. Formen vil veksle mellem oplæg og aktiv inddragelse af deltagerne, så udover at give et fagligt udbytte, vil eftermiddagen desuden give alle advokater mulighed for at fremsætte synspunkter, som kan bæres videre af Advokatrådet og domstolenes repræsentanter. Vi har sikret os bistand til, at modstående synspunkter kan procederes på bedste vis. Du vil således kunne opleve blandt andet advokaterne Karen Dyekjær, Karoly Németh og Oluf Engell duellere på synspunkter, du kan være med til at formulere alt under kyndig styring af moderator Niels Krause-Kjær. Seminaret opfylder betingelserne i reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Bevis for deltagelse udstedes efter seminaret Fredagsbar, jazz og fadøl samt tid til en pause. Årsfesten og Gallamiddagen Velkommen til nye kolleger og et glas før middagen Som noget nyt holdes Årsfesten for nye advokater sammen med Advokatmødet. Er du ny advokat, vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig mulighed for et gensyn med studiekammerater fra Advokatuddannelsen. Er du en af de mere garvede, har du mulighed for at hilse på en af dine nye kolleger og være med til at gøre deres velkomst til standen festlig. Taler ved højesteretspræsident Børge Dahl og Advokatrådets formand Søren Jenstrup.. 18 ADVOKATEN 02/ Gallamiddag Underholdning ved Snobberne fra Rytteriet Efter middagen spiller BACKSEAT op til dans. Påklædning: Smoking/mørkt tøj.

19 ADVOKATEN 02/13 19

20 MENNESKERETTIGHEDER Retten til en god nats søvn Ytringsfrihed og forbud om tortur. Det er begreber, som vi normalt forbinder med menneskerettigheder. Men er det udvikling eller udvanding at lade støjgener være omfattet af menneskerettighederne? Og er der skred i de fortolkninger, som Menneskerettighedsdomstolen bruger, når de fastslår, at støjgener er et indgreb i borgernes liv? Af Lene Rosenmeier, journalist Lyden fra vingernes rotation er der konstant. Dag og nat. Sådan har det været siden en vindmølle blev rejst tæt på et boligkvarter. Gradvis forandres beboernes liv. Flere af beboerne oplever, at deres helbred forværres. De får ofte hovedpine og udvikler for højt blodtryk. Søvnbesvær bliver et tilbagevendende problem. Samtidig må de se til, mens deres ejendomme falder i pris og bliver svære at sælge. Beboerne klager forgæves både til kommunen og Naturklagenævnet. De anlægger sag ved landets domstole med påstand om, at vindmøllens virkning på miljøet ikke blev tilstrækkeligt vurderet, og at alternative placeringer ikke blev undersøgt til bunds. Til sidst tager en af beboerne det ultimative skridt og klager over vindmøllen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Påstanden er, at der er tale om et brud på menneskerettighedskonventionens artikel otte om retten til familie- og privatliv samt et hjem. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er tale om menneskerettigheder, når det handler om støj fra vindmøller. Christoffer Badse, jurist i Institut for Menneskerettigheder, er positiv. - Konventionen er et levende dokument, som man anvender på de problemstillinger, borgerne har i nutidens Europa, og Menneskerettighedsdomstolen har allerede fastslået, at støj kan rummes i den dynamiske fortolkning, der er i forhold til menneskerettighederne. Det fremgår blandt andet af en afgørelse om støj fra en lufthavn og en anden sag om støj fra diskoteker, forklarer han. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel otte Artikelen skal beskytte borgerne mod offentlige myndigheders vilkårlige indblanding i deres privatliv, familieliv, hjem og korrespondance. I forbindelse med behandlingen af mange klagesager har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (og -Kommission) efterhånden fastlagt, hvad der skal forstås ved privatliv. Domstolen har behandlet sager som fx registrering af personer, data, lægeundersøgelser, seksualliv, navn, støj og fysisk integritet. Alvorlige krænkelser af den fysiske integritet hører under artikel 3. Hvis krænkelserne er mindre alvorlige, kan de opfanges af artikel 8. I de to sager fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at støjgenerne udgjorde indgreb i de rettigheder, der fremgår af konventionens artikel otte. Det er dog endnu uvist, om domstolen vil gå videre i sin fortolkning, så artikel otte også kan gælde for vindmøllestøj. - Støj fra en vindmølle hører helt klart til i den lave ende. Så hvis en borger vinder en sag som denne, kan det åbne for mange flere sager. Det har vi set på andre områder, hvor en landmark case har betydet et gennembrud i forhold til beskyttelse af privat ejendom. Man kan derfor sagtens forestille sig, at andre typer af støj, for eksempel fra metrobyggeri, kunne blive omfattet, siger Christoffer Badse. Svækker menneskerettighederne Chefjurist og ekspert i menneskerettigheder og privat ejendomsret Jacob Mchangama fra tænketanken CEPOS er uenig. Han mener, at det er en absurd udvikling, når Menneskerettighedsdomstolen afgør sager om støj, og er fortaler for, at menneskerettighederne skal handle om de mere traditionelle rettigheder. Det gælder eksempelvis forbud mod, at myndigheder 20 ADVOKATEN 02/13

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningen Amagerinvestor stiftedes 11. januar 2013 på initiativ af Dansk Aktionærforening, der også er sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Valget af den rigtige samarbejdspartner fast klient og interessekonflikter v/advokat Jørgen Boe, Partner, Kromann Reumert Danske Advokaters seminar -

Valget af den rigtige samarbejdspartner fast klient og interessekonflikter v/advokat Jørgen Boe, Partner, Kromann Reumert Danske Advokaters seminar - Valget af den rigtige samarbejdspartner fast klient og interessekonflikter v/advokat Jørgen Boe, Partner, Kromann Reumert Danske Advokaters seminar - 24. januar 2013 Samarbejdet mellem advokater og virksomhedsjurister

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig.

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig. Bliv hørt Fremadrettet Mediation Hensyntagen win-win Uafhængig Forståelse Fælles aftale Billigere Ingen dommer Interesser Frivillig Hurtigere Ligeværdig Muligheder Gensidig respekt Behov Løsning Ingen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere