NR. 02 marts Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

2 Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER Forsigtighed er kodeordet, når det gælder advokat undersøgelser MENNESKERETTIGHEDER: RETTEN TIL EN GOD NATS SØVN Er det udvikling eller udvanding at lade støjgener være omfattet af menneskerettighederne? 20 IVÆRKSÆTTERE UDEN PENGE Den ny selskabslov er ingen mirakelkur, advarer Advokatrådet. 22 DET BRÆNDER JEG FOR: MOR OG FAR PÅ EN GANG Susanne Borch om sit sociale arbejde og værgemål. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) skriver om lovgrundlaget for PET. 26 Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: ARRESTORDREN I DANSK PRAKSIS DET ASIATISKE SVAR PÅ EU: THE ASIAN WAY ADVOKATNÆVNET: FIRMASKIFT OG INTERESSEKONFLIKTER VOLDGIFT: NY FORENING FOR YNGRE VOLDGIFTSJURISTER NYE BØGER BOGANMELDELSE: VELSKREVET HÅNDBOG FOR FORSVARERE NYT JOB: KAROLINE NORMANN 46 NYe advokater etc ADVOKATEN 02/13

3 Debitor registret OPENING.DK App en til ipad og iphone Advosys 4 er både det mest integrerede og med app en også det mest fleksible it-system til advokater. Brug det, hvor som helst når som helst. direkte adgang til: sager sagens kontokort dokumentbehandling Fremnoteringer kontaktinformationer Udvidet tidsregistrering du kan downloade app en gratis og bruge den med det samme, hvis du allerede anvender Unik advosys 4. kontakt os på tlf , hvis du er i tvivl. ADVOKATEN 02/13 3 Unik system design Vejle københavn Unik.dk

4 Konkurs- & Ophørs AUKTION Skal konkursboets ak ver realiseres eller vurderes. Kontakt York auk on og å den højeste dagspris, vores auk oner a oldes både ysisk og online se auk oner.dk Fast auk onshal kvm, Faste auk oner hver måned samt udrykkerauk oner Vi har stor efterspørgsel fra seriøse købere i såvel ind- som udland. På vores auktioner samles et stort udvalg af maskiner / effekter, alt fra hele ophørsforretninger til enkelte maskiner. Der er stor interesse for vores auktioner og fremmøde ved en auktion er op mod 2500 kunder. Kataloget sættes på vores website, således at vores mange onlinekunder fra ind og udland kan afgive bud inden den fysiske auktion. Vi sælger hele boer samt enkelte effekter, ved udrykker auktioner afleveres lokalerne i ryddeligt stand. Kolofon Advokaten 92. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret REDAKTIONSPANEL: Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Vi arbejder for Fogedretten, skat, politiet, advokater, pengeinstitutter, private m.m. Kontakt / direkte Mail.: York auktion en professionel samarbejdspartner A York-auktion PS Waldemarsvej Nyrup Tlf Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Henrik Stagetorn, advokat Testamente til fordel for Dansk Kræftforskning Fond skaber resultater Fonden er fritaget for at betale boafgift, og alle beløb går ubeskåret til kræftforskning. Midlerne bliver uddelt af internationalt anerkendte kræftforskere, der ligesom bestyrelsen arbejder ulønnet for fonden. Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl Layout: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon Tryk: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 4 ADVOKATEN 02/13

5 leder Et godt råd til fru Hansen Foto: morten holtum Som advokater kan vi bryste os af en lang og solid tradition for det frivillige, ulønnede arbejde pro bono arbejdet. Der er ingen videnskabelige undersøgelser af, hvad der egentlig driver os til frivilligt at lægge mange helt eller næsten ulønnede arbejdstimer oven i en i forvejen tæt pakket arbejdskalender. Men når advokat Susanne Borch i en ny serie her i magasinet DET BRÆNDER JEG FOR fortæller, hvordan 30 år med værgemål og retshjælp for nogle af samfundets svageste som prostituerede og hjemløse kaster rigtig mange andre ting af sig end det rent materielle, så rammer det noget, som jeg tror, at mange af jer kolleger kan genkende. Nemlig at det frivillige arbejde er givende og positivt. Ikke bare for den, der får glæde af et godt råd, men også for den, der giver det. Advokatstanden leverer frivilligt arbejde på mange niveauer i samfundet. En række advokatfirmaer har det som en del af deres CSR-strategi, og tilbyder måske ikke rådgivning til den almindelige borger, men yder til gengæld gratis hjælp for eksempel ved at søge fondsmidler til en kulturinstitution, eller de står til rådighed med gratis advokathjælp for humanitære organisationer. Advokatvagterne er et andet godt eksempel. Næsten 90 vagter findes rundt omkring i landet, og med hjælp fra Dreyers Fond har vi etableret en hjemmeside, så det er nemmere for borgerne at søge hjælp. Advokatvagten på Nørrebro er, som vi skrev i novembernummeret af Advokaten, et rigtig godt eksempel på, at det ikke bare er nemt at finde en vagt. Det er også nemt at oprette en vagt. Advokat Mads Pramming satte ganske enkelt en seddel op på det lokale bibliotek, og så havde beboerne på Nørrebro deres egen advokatvagt. Så længe der er advokater i alle egne af landet, er der også et sted for borgerne at gå hen. På Bornholm er der ingen formel advokatvagt i alt fald kun den vi etablerer fire dage i juni på Folkemødet, og som sidste år var utrolig velbesøgt. Til gengæld er der en lang tradition for, at man som rådsøgende kontakter en af de etablerede advokater for at få et godt råd om, hvordan man kommer videre for at få løst sit problem. Det giver tryghed i et lille samfund, men er typisk ikke noget, der udløser en regning til den enlige mor eller den studerende, der er kommet i klemme. Det er den samme tankegang, der ligger bag, når vi advokater giver et råd med på vejen. Jeg tror næppe, at nogen advokat afviser den, som måtte opsøge en advokat, fordi der er brug for vejledning om, hvorvidt vedkommende overhovedet har en sag. Det er typisk heller ikke noget, der udløser en regning, men måske er det i virkeligheden den rådgivning, der er allervigtigst og har størst værdi. For når vi møder folk, der står med et problem, og måske bare kan hjælpe dem videre til den rigtige offentlige instans, er det i sig selv en hjælp. I virkeligheden er det et væsentligt samfundsmæssigt bidrag også selvom det ikke ender i en statistik et sted. Derfor er det rigtig glædeligt, at Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde en høring om retshjælp. Høringen er en anledning til både at synliggøre retshjælpsarbejdet og ikke mindst til på ny at sætte fokus på de problemer, der knytter sig til de eksisterende retshjælpsordninger, som ikke er fulgt med tiden, og som risikerer at sande helt til på grund af pengemangel. Høringen finder sted 2. april, og forhåbentlig kan der findes vilje til i det mindste at slække på det hidtidige dogme om, at reformer på retshjælpsområdet partout skal være udgiftsneutrale. AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET Folketingets Retsudvalg har besluttet at afholde en høring om retshjælp. Høringen er en anledning til både at synliggøre retshjælpsarbejdet og ikke mindst til på ny at sætte fokus på de problemer, der knytter sig til de eksisterende retshjælpsordninger, som ikke er fulgt med tiden, og som risikerer at sande helt til på grund af pengemangel. ADVOKATEN 02/13 5

6 Kort Nyt Klager over ejendomsvurderingen kan sendes via Skat.dk SKAT har ændret procedurerne, så man via Skat.dk kan indsende en klage over en ejendomsvurdering direkte til den ansvarlige afdeling. Formålet er at nedsætte sagsbehandlingstiden for klager over ejendomsvurderingen. Det har nemlig vist sig, at den lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes, at langt de fleste klager sendes som et brev eller elektronisk til en hovedpostkasse. TastSelv-systemet på SKAT's hjemmeside er derfor blevet ændret, sådan at en virksomhed, borger eller rådgiver via en menu kan målrette henvendelsen til den ansvarlige afdeling. Ved indberetning vil rådgiveren automatisk blive oprettet som part i sagen, og vil være kontaktpersonen igennem hele sagsbehandlingen. Deponering af advokatbeskikkelse Går du i tanker om at deponere din advokatbeskikkelse, så husk at du skal sende anmodning herom til Justitsministeriet i god tid inden det tidspunkt, hvor deponeringen skal have virkning. Der er sagsbehandlingstid i Justitsministeriet, og deponeringen træder først i kraft, når Justitsministeriet giver dig meddelelse om, at din beskikkelse er deponeret. Hvem er bedst til retssikkerhed? For anden gang uddeler Advokatrådet Journalistprisen på kroner for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner. Journalistprisen vil, efter en konkret bedømmelse af Advokatrådets Priskomité, kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridiskprægede problemstillinger. Komiteen vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage. Prisen er på kroner. Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform. Nominering med navn og kort begrundelse sker på mail til Advokatsamfundets pressechef Hanne Hauerslev, Læs mere om prisen og Advokatmødet på 6 ADVOKATEN 02/13

7 Nye eksklusive boliger i København K Krøyers Plads Bo med byens bedste udsigt Byggeriet af de første 38 lejligheder på Krøyers Plads er allerede i gang. Og snart starter salget af flere lejligheder med fantastisk beliggenhed og enestående udsigt. Vil du vide mere om de attraktive lejligheder i hjertet af København, så kom til åbent hus søndag kl , eller læs mere på nccbolig.dk. Vi ses på Strandgade 100. nccbolig.dk / Scan og se filmen om Krøyers Plads ADVOKATEN 02/13 7

8 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Temaet er skrevet af Henrik Munksgaard og Hanne Hauerslev, pressechef, Advokatsamfundet Foto: Morten Holtum 8 ADVOKATEN 02/13

9 Kodeordet er forsigtighed Med en ophedet offentlig debat i kølvandet på bankkrakkene, skal advokatundersøgelserne være præget af forsigtighed i konklusionerne, mener Jens Christensen, der har undersøgt Amagerbanken. Ifølge Lars Lindencrone Petersen er forsigtighed i det hele taget en afgørende læring af finanskrisen. Han har været involveret i flere bankundersøgelser og hæfter sig ved, at historien om konkursramte banker også er historien om lokalt forankrede banker, der med ambitioner og vokseværk går uden for det geografiske område med fatale konsekvenser for lokalsamfundet. ADVOKATEN 02/13 9

10 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Der gælder ingen særlige etiske regler for advokatundersøgelser. Det konkluderer en nævnskendelse, hvor to advokater gennemførte en bankundersøgelse efter kundens kommissorium, uden at tidligere bestyrelsesmedlemmer kom til orde. Der er stor forskel på en dommer- og en advokatundersøgelse, siger Advokatnævnets formand, der råder til både klare aftaler med klienten og ydmyghed. Advokatens undersøgelse er et partsindlæg Hverken form, indhold eller gennemførelsen af en advokatundersøgelse er reguleret. En advokatundersøgelse er alene en klients undersøgelse, og den advokat, der udfører den, følger klientens kommissorium. Derfor har undersøgelsen karakter af et partsindlæg. Det konkluderer flertallet i en nævnskendelse fra juni sidste år, hvor tidligere bestyrelsesmedlemmer fra en konkursramt sparekasse har indklaget to advokater for Advokatnævnet med påstand om, at de to advokater groft havde tilsidesat helt fundamentale høringsprincipper. De tidligere bestyrelsesmedlemmer var ikke hørt, ikke underrettet om undersøgelsen eller orienteret om offentliggørelsen af undersøgelsen, som blandt andet forholder sig til deres mulige strafferetlige eller erstatningsretlige ansvar. Historisk set har advokatundersøgelser været anvendt i årtier, men kom for alvor i offentlighedens søgelys i 1972, hvor landsretssagfører og tidligere formand for Advokatrådet, Niels Th. Kjølbye, blev bedt om at foretage en undersøgelse af en række juridiske og økonomiske spørgsmål i forbindelse med sygehusforvaltningen i København. Opførelsen af det nye Herlev Sygehus havde skabt offentligt røre, og som Amtsrådets faste advokat blev Kjølbye bedt om at finde ud af, hvordan byggeriet havde udviklet sig. - Klienten gik til sin egen advokat for at få undersøgt, hvad der egentlig var sket i forløbet. Det blev ikke anset for at være et problem. Når vi så i dag 40 år senere sætter spørgsmålstegn ved, hvilken funktion en advokatundersøgelse har, er det, fordi vi holder det op over for dommer- eller kommisionsundersøgelserne. De er lovregulerede men har også et andet tilsnit og et helt andet sigte, forklarer Jon Stokholm, formand for Advokatnævnet. Værdien ligger kun i advokatens råd Når der i offentlighedens bevidsthed sker en glidning, fra at advokatundersøgelser er karakteriseret som et råd til klienten til også at varetage andre interesser, er det spørgsmålet, om der gælder nye regler for advokatundersøgelserne og dermed advokatens rolle og etiske forpligtelser? Ifølge Jon Stokholm er det præcis, hvad nævnskendelsen fra sommeren 2012 giver svar på. - Kendelsen tager stilling til, at advokatundersøgelsen ikke er andet end det, den giver sig ud for nemlig en redegørelse til en klient efter klientens eget kommissorium. Redegørelserne vil være lige så forskellige som kommissorierne og de advokater, der udfører opgaverne, og værdien ligger alene i de rigtige juridiske argumenter til klienten. - Der er slet ikke tale om, at advokaten bliver dommer, når undersøgelsen udarbejdes, og undersøgelsen vil aldrig være uvildig af den grund, at klienten selv udpeger, hvem der skal udføre opgaven. Hvis advokatens autoritet skulle være som dommerens, skulle undersøgelsen være uvildig, og det ville først og fremmest kræve, at en tredjepart gik ind og valgte, hvem der skal udføre opgaven, siger Jon Stokholm. Ingen er forpligtet til at stille op Derfor er retssikkerheden heller ikke i fare, mener han. - Ingen er forpligtet til at stille op til det her. Hvis en advokat hører dig, er du ikke forpligtet til at deltage. Hvis du ikke bliver hørt og samtidig kritiseret, har redegørelsen ingen retsvirkning udover at være et partsindlæg. Herunder gælder selvfølgelig, 10 ADVOKATEN 02/13

11 Nævnssagen kort Der er ikke retligt grundlag for, at advokater i forbindelse med udarbejdelse af et partsindlæg skal underrette eller partshøre modparter eller andre, som kan have en interesse i undersøgelsen, konkluderer et flertal i Advokatnævnet. at redegørelsen skal udføres inden for gældende lovgivning deriblandt injurielovgivningen og god advokatskik og i sidste ende kan det blive en sag for domstolen, hvis der er en form for ansvar fra advokatens side, siger Jon Stokholm og understreger, at det tidligere har været overvejet at lovgive på området, hvilket man afstod fra. - Man har afstået fra at lovgive på det her område for at bevare fleksibiliteten og muligheden for, at advokater kan gribe undersøgelserne an uden faste procedureregler. Tilbage står, hvad advokaterne skal lære af kendelsen. - Den gode advokatundersøgelse vil nøje redegøre for den metode, som man anvender, og det samme gælder for undersøgelsens rammer. Jeg vil også anbefale, at der bliver skabt helt klar enighed med klient om, hvad undersøgelsen skal bruges til. Skal den offentliggøres eller ej? Det spørgsmål er væsentligt for, hvor åbent advokaten skriver til klienten. - Endelig synes jeg, at ydmyghed er en god ting, for der er altså ikke tale om en dommerundersøgelse, og advokatens konklusioner bør ikke fremstå som en dom. Jon Stokholm Formand for Advokatnævnet, dommer i Højesteret. De tidligere bestyrelsesmedlemmer i X Sparekasse A/S klagede over to advokaters adfærd i forbindelse med advokaternes udarbejdelse af en advokatundersøgelse for bestyrelsen i X Bank A/S, som videreførte aktiviteterne i X Sparekasse A/S efter sparekassens økonomiske sammenbrud. Klagerne anførte, at de burde have været underrettet om, at der blev gennemført en advokatundersøgelse, og at de i tilknytning hertil skulle have haft mulighed for at udtale sig. Bestyrelsen i X Bank A/S oplyste i en pressemeddelelse, at man havde iværksat en uvildig advokatundersøgelse. Advokatundersøgelsen havde blandt andet til formål at vurdere, hvorvidt der var grundlag for at gøre et strafferetlig og/eller erstatningsretligt ansvar gældende over for blandt andet den tidligere bestyrelse i X Sparekasse A/S. Undersøgelsen konkluderede, at der kunne rettes et erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse. Et flertal i Advokatnævnet fandt, at de to advokater ikke havde tilsidesat god advokatskik, og at der ikke i lovgivningen var fastsat regler om advokatundersøgelser, herunder om formen, indholdet og gennemførelsen heraf. Det anførtes også, at en advokat i forbindelse med gennemførelsen af en advokatundersøgelse repræsenterede klienten og således skulle varetage klientens interesser og kun klientens interesser i overensstemmelse med det foreliggende kommissorium og inden for rammerne af lovgivningen og god advokatskik. Flertallet fandt ikke retligt grundlag for et krav om, at en advokat i forbindelse med udarbejdelse af et responsum/partsindlæg underretter eller partshører modparter eller andre, som kan have en interesse i undersøgelsen. Advokatnævnets mindretal fandt derimod, at advokater i forbindelse med gennemførelsen af en advokatundersøgelse burde overholde nogle grundlæggende principper, herunder for høring af og orientering af de involverede parter, hvorfor disse medlemmer fandt, at der var sket en tilsidesættelse af god advokatskik. Læs hele kendelsen på ADVOKATEN 02/13 11

12 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Advokater skal spille med sordin Med en ophedet offentlig debat i kølvandet på bankkrakkene, skal advokatundersøgelserne være præget af forsigtighed i konklusionerne, mener Jens Christensen. Han håber, at den finansielle sektor vil lade sig inspirere, så advokatundersøgelser i fremtiden kan blive en gennemgang af forretningsgange og rutiner, før det går galt. Når en violinist skal spille dæmpet, benytter hun en såkaldt sordin. En lille træbøjle, der sættes ned over stolen med strengene, som gør lyden sagte, mens den rene og klare klang bevares. Som advokat skal man spille med sordin, når man er blevet betroet opgaven med en advokatundersøgelse, mener advokat Jens Christensen. - Advokatundersøgelserne er et glimrende værktøj, fordi man får afdækket et emne langt hurtigere, end det kan ske ved domstolene. Men den store offentlige interesse betyder, at man skal være mådeholden i sine konklusioner. Hvis offentligheden skal bevare respekten for advokatundersøgelserne og advokatstanden, er det vigtigt, at advokaten er uafhængig, og klart fremstår som sådan. Redegørelsen skal være nuanceret, når man eksempelvis opregner, hvad der kan tælle for og imod, at der efterfølgende rejses erstatningssager mod direktion, bestyrelse eller revision, siger han. I ingen af de hidtidige advokatundersøgelser har direktion, bestyrelse og revisorer haft mulighed for at svare på kritikken. Det er der ifølge Jens Christensen ikke noget principielt problem i, men det er yderligere et argument for forsigtighed. Og med en ophedet offentlig debat i medierne, hvor alt fra aktionærgrupper til lokalpolitikere kan have ganske skråsikre synspunkter, er det vigtigt, at man sondrer mellem jura og forretningsmæssig risiko. - Jeg lod selv helt bevidst være med at kommentere redegørelsen omkring Amagerbanken i medierne. På mange måder afspejler de krakkede banker den generelle tendens i samfundet, hvor vi frem til 2008 troede, vi var ufatteligt rige. Da det så gik galt, var der i offentligheden krav om en prügelknabe. Da det så gik galt, var der i offentligheden krav om en prügelknabe. Men netop med en sådan folkestemning, er det endnu vigtigere, at vi holder fast i en nøgtern juridisk vurdering. Jens Christensen, Advokat Men netop med en sådan folkestemning, er det endnu vigtigere, at vi holder fast i en nøgtern juridisk vurdering, siger Jens Christensen. Se fremad Det er først nu fire-fem år efter de første konkurser, at de første domme falder. Og det retslige efterspil illustrerer behovet for forsigtighed, mener han. - Hvis du tager Roskilde Bank, så konkluderede advokatundersøgelsen, at der burde rejses en straffesag. Her har statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet været af en anden opfattelse, og der har alene kørt en erstatningssag, siger Jens Christensen. Udover de helt principielle argumenter, peger han på, at den afdæmpede tilgang også giver et langt bedre udgangspunkt for en konstruktiv dialog med den finansielle sektor. - Indtil videre har advokatundersøgelserne været bagudrettede, men i virkeligheden kunne en gennemgang også være fremadrettet. Hvis jeg sad som ledelse i et mindre pengeinstitut, ville jeg overveje den mulighed. Man kan få sat fokus på de procedurer, der skal forbedres. Men når direktionerne i bankerne kan læse om både straffesager og erstatningsansvar, kan det godt skræmme en ellers fornuftig ledelse i banken væk, siger han. Jens Christensen Partner KOCH/CHRISTENSEN Advokatfirma, hvor han primært beskæftiger sig med erhvervsret, politiret og strafferet. Han har udarbejdet advokatundersøgelsen om Amagerbanken. 12 ADVOKATEN 02/13

13 ADVOKATEN 02/13 13

14 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Ambitioner på udebane kostede flere banker livet Historien om konkursramte banker har de senere år også været historien om lokalt forankrede banker, der med ambitioner og vokseværk fik en massiv eksponering i ejendomssektoren. Men når man går uden for sit geografiske område og de brancher, man kender, skal man være yderst forsigtig. Det er ifølge Lars Lindencrone Petersen en afgørende læring af finanskrisen. - I gamle dage sagde man, at det var, når de jyske banker etablerede en filial i København, at det gik galt. Med den småironiske kommentar trækker advokat Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun trådene fra finanskrisens mange bankkrak tilbage til de nødlidende banker sidst i 80 erne og begyndelsen af 90 erne. Nødlidende banker er ikke et nyt fænomen, som er kommet med finanskrisen. Der er blot kommet flere af dem. Lars Lindencrone Petersens egen erfaring med bankkrak trækker også tråde tilbage. Han bistod daværende præsident for Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, med den store redegørelse, der blev udarbejdet om Himmerlandsbanken midt i 90 erne. Den Hobro-baserede bank blev overtaget af Spar Nord efter dramatiske forhandlinger hen over en weekend. For at få løsningen til at falde på plads havde Skatteministeriet garanteret Spar Nord et skattefradrag på de forventede afskrivninger. Det rejste kritik og medførte, at daværende skatteminister Ole Stavad forlod sin ministerpost. Når der dengang i 1994 blev lagt overordentlig stor vægt på at finde en løsning, før banken åbnede mandag morgen, var det især hensynet til det lokale erhvervsliv. Op mod 40 procent af egnens virksomheder var kunder i Himmerlandsbanken, og var banken gået ned, ville det være hele egnen omkring Hobro, som ville gå i sort. Farlige vækstambitioner Selvom det hverken dengang eller nu var alle de krakkede banker, der havde haft filialer i hovedstaden, rammer Lars Lindencrone Petersens kommentar præcist. I de mange advokatundersøgelser af de krakkede banker lyder konklusionen igen og igen: En kraftig udlånsvækst og stor eksponering i ejendomssektoren var blandt de afgørende årsager til bankens problemer. En række lokale pengeinstitutter, der i årevis havde haft egnens borgere og erhvervsliv som det helt naturlige kundeunderlag, fik vækstambitioner, og med lån til en række ejendomsmatadorer begav man sig langt uden for den naturlige hjemmebane. - Hvad enten det er geografisk eller branchemæssigt, du begiver dig uden for dit traditionelle forretningsområde, så vil det altid være langt sværere at bedømme de risici, der kan være forbundet med en Lars Lindencrone Petersen Advokat hos Bech-Bruun siden Har stået for advokatundersøgelsen af Max Bank. Han har tidligere været byretsdommer og dommer i Sø- og Handelsretten. Fra 1998 til 2008 var han landsdommer i Østre Landsret. Han er forfatter til flere juridiske lærebøger og har været medlem af og formand for Konkursrådet og næstformand for Pengeinstitutankenævnet. 14 ADVOKATEN 02/13

15 ADVOKATEN 02/13 15

16 TEMA: BANKUNDERSØGELSER Hvad enten det er geografisk eller branchemæssigt, du begiver dig uden for dit traditionelle forretningsområde, så vil det altid være langt sværere at bedømme de risici, der kan være forbundet med en kredit. Lars Lindencrone Petersen, advokat kredit. Udover ejendomssektoren har landbruget været med til at trække flere banker ned, men her skal man huske, at det altså ikke har været den almindelige svine- eller mælkenotering, men derimod typisk engagementer med en række landbrug, som spekulerede i ikke-driftsrelaterede lån i schweizerfrancs, der har givet problemer, siger Lars Lindencrone Petersen. Han stod for advokatundersøgelsen af den sydsjællandske Max Bank. Her var konklusionen, at der ikke var basis for erstatningskrav mod direktion, bestyrelse eller revision. Banken havde de procedurer og forretningsgange, der er krævet i lovgivningen, og de var i al væsentlighed også blevet efterlevet. På et enkelt område burde revisorerne have været skarpere, men dette var ikke af så grel karakter, at der bør rejses erstatningskrav eller disciplinærsag, lyder Lars Lindencrone Petersens konklusion i undersøgelsen. Too-big-to-fail med lokalt twist - Set i bakspejlet er der ikke tvivl om, at der er nogle, som ikke har været dygtige nok, men man skal altså huske, at der kom en global finanskrise, som ingen kunne forudse. Jeg vil ikke bedømme de juridiske aspekter i de øvrige sager, men rent forretningsmæssigt er den gennemgående lære af de mange bankkrak, at man skal være yderst forsigtig, når man begiver sig ind på nye områder. Man bør nøje vurdere, om man har de rette kompetencer til kreditvurderingen, siger Lars Lindencrone Petersen. Ligesom de ekspansive vækststrategier kan være problematiske, kan det være et problem, hvis et lokalt pengeinstitut har en meget stærk markedsposition i en egn eller region. Hvis pengeinstituttet går konkurs, vil det være en lang række lokale virksomheder, som får strammet deres kreditbetingelser med oplagt risiko for en dominoeffekt af konkurser. - Det er en særlig afart af too-big-to-failproblematikken. Det var tilfældet med Himmerlandsbanken, og en afgørende grund 12 banker erstatningssager mod godt halvdelen Finansiel Stabilitet iværksætter altid en advokatundersøgelse, når de overtager engagementerne i en bank. Af de 12 pengeinstitutter, som er endt i denne situation, er der rejst erstatningssager i syv tilfælde, fire sager er afsluttet, uden at der rejses erstatningssager, mens der er i et enkelt tilfælde endnu ikke er truffet beslutning. Roskilde Bank 2008 Erstatningssag anlagt EBH Bank 2008 Erstatningssag anlagt Løkken Sparekasse 2009 Erstatningssag anlagt Gudme Raaschou Bank 2009 Ingen erstatningssag Fionia Bank 2009 Ingen erstatningssag Capinordic Bank 2010 Erstatningssag anlagt Eik Banki 2010 Erstatningssag anlagt Eik Bank Danmark 2010 Erstatningssag anlagt Amagerbanken 2011 Erstatningssag anlægges Fjordbank Mors 2011 Ingen erstatningssag Max Bank 2011 Ingen erstatningssag Sparekassen Østjylland 2012 Endnu ikke afklaret Kilde: Finansiel Stabilitet til, at man gik langt for at finde en løsning. Det er også en problematik, vi har set ved nogle af bankkonkurserne de senere år. Det er et område, hvor der ikke er en umiddelbar løsning, siger Lars Lindencrone Petersen. Risiko og mulighed følges ad Som i en række af de øvrige konkursramte lokalbanker var der også i Max Bank en meget bred kreds af småaktionærer, der tabte penge. Bankens aktier var spredt på over aktionærer, og med diverse fordelsprogrammer var der incitamenter for de almindelige privatkunder til at købe aktier. Men den sort-hvide eksponering af ofre og skurke, som har været gennemgående i pressedækningen, køber Lars Lindencrone Petersen ikke. - Jeg synes ikke, at billedet af den stakkels lille mand og den store onde bank er særlig klædeligt, og i visse sager måske heller ikke vellignende. Et af problemerne er jo, at det på dette område kun er de sager, hvor det er gået galt, der kommer til offentlighedens kendskab. Skal man se det fra privatkundesiden, er læringen, at en investering i aktier altid indebære både muligheden for en kursgevinst og risikoen for tab. Parallelt med finanskrisen er der kommet en række stramninger omkring kunderådgivningen, som skal sikre, at private investorer er oplyst om den risiko, de tager ved en bestemt investeringsprofil. Vi vil først senere se, hvordan det fungerer, men det er svært at hævde, at det er noget pjat, siger han. 16 ADVOKATEN 02/13

17 ADVOKATEN 02/13 17

18 advokatmødet 2013 PROGRAM FORMIDDAG Generalforsamling i Det Danske Advokatsamfund Frokost EFTERMIDDAG Fremtidens domstole Domstolene er formentlig den mest centrale samarbejdspartner for advokater. For tiden overvejes meget store reformer på domstolsområdet, som vil berøre både den måde, sagerne behandles på, og hvor sagerne behandles. Overvejelserne kræver en stillingtagen til en række til dels modsatrettede hensyn, f.eks. effektivitet over for nærhed, økonomi over for retssikkerhed mv. Med bistand fra landsretspræsidenterne Bjarne Christensen og Bent Carlsen vil vi hen over eftermiddagen se nærmere på fremtidens domstole og drøfte behandlingen af civile sager og skiftesager. Formen vil veksle mellem oplæg og aktiv inddragelse af deltagerne, så udover at give et fagligt udbytte, vil eftermiddagen desuden give alle advokater mulighed for at fremsætte synspunkter, som kan bæres videre af Advokatrådet og domstolenes repræsentanter. Vi har sikret os bistand til, at modstående synspunkter kan procederes på bedste vis. Du vil således kunne opleve blandt andet advokaterne Karen Dyekjær, Karoly Németh og Oluf Engell duellere på synspunkter, du kan være med til at formulere alt under kyndig styring af moderator Niels Krause-Kjær. Seminaret opfylder betingelserne i reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Bevis for deltagelse udstedes efter seminaret Fredagsbar, jazz og fadøl samt tid til en pause. Årsfesten og Gallamiddagen Velkommen til nye kolleger og et glas før middagen Som noget nyt holdes Årsfesten for nye advokater sammen med Advokatmødet. Er du ny advokat, vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig mulighed for et gensyn med studiekammerater fra Advokatuddannelsen. Er du en af de mere garvede, har du mulighed for at hilse på en af dine nye kolleger og være med til at gøre deres velkomst til standen festlig. Taler ved højesteretspræsident Børge Dahl og Advokatrådets formand Søren Jenstrup.. 18 ADVOKATEN 02/ Gallamiddag Underholdning ved Snobberne fra Rytteriet Efter middagen spiller BACKSEAT op til dans. Påklædning: Smoking/mørkt tøj.

19 ADVOKATEN 02/13 19

20 MENNESKERETTIGHEDER Retten til en god nats søvn Ytringsfrihed og forbud om tortur. Det er begreber, som vi normalt forbinder med menneskerettigheder. Men er det udvikling eller udvanding at lade støjgener være omfattet af menneskerettighederne? Og er der skred i de fortolkninger, som Menneskerettighedsdomstolen bruger, når de fastslår, at støjgener er et indgreb i borgernes liv? Af Lene Rosenmeier, journalist Lyden fra vingernes rotation er der konstant. Dag og nat. Sådan har det været siden en vindmølle blev rejst tæt på et boligkvarter. Gradvis forandres beboernes liv. Flere af beboerne oplever, at deres helbred forværres. De får ofte hovedpine og udvikler for højt blodtryk. Søvnbesvær bliver et tilbagevendende problem. Samtidig må de se til, mens deres ejendomme falder i pris og bliver svære at sælge. Beboerne klager forgæves både til kommunen og Naturklagenævnet. De anlægger sag ved landets domstole med påstand om, at vindmøllens virkning på miljøet ikke blev tilstrækkeligt vurderet, og at alternative placeringer ikke blev undersøgt til bunds. Til sidst tager en af beboerne det ultimative skridt og klager over vindmøllen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Påstanden er, at der er tale om et brud på menneskerettighedskonventionens artikel otte om retten til familie- og privatliv samt et hjem. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er tale om menneskerettigheder, når det handler om støj fra vindmøller. Christoffer Badse, jurist i Institut for Menneskerettigheder, er positiv. - Konventionen er et levende dokument, som man anvender på de problemstillinger, borgerne har i nutidens Europa, og Menneskerettighedsdomstolen har allerede fastslået, at støj kan rummes i den dynamiske fortolkning, der er i forhold til menneskerettighederne. Det fremgår blandt andet af en afgørelse om støj fra en lufthavn og en anden sag om støj fra diskoteker, forklarer han. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel otte Artikelen skal beskytte borgerne mod offentlige myndigheders vilkårlige indblanding i deres privatliv, familieliv, hjem og korrespondance. I forbindelse med behandlingen af mange klagesager har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (og -Kommission) efterhånden fastlagt, hvad der skal forstås ved privatliv. Domstolen har behandlet sager som fx registrering af personer, data, lægeundersøgelser, seksualliv, navn, støj og fysisk integritet. Alvorlige krænkelser af den fysiske integritet hører under artikel 3. Hvis krænkelserne er mindre alvorlige, kan de opfanges af artikel 8. I de to sager fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at støjgenerne udgjorde indgreb i de rettigheder, der fremgår af konventionens artikel otte. Det er dog endnu uvist, om domstolen vil gå videre i sin fortolkning, så artikel otte også kan gælde for vindmøllestøj. - Støj fra en vindmølle hører helt klart til i den lave ende. Så hvis en borger vinder en sag som denne, kan det åbne for mange flere sager. Det har vi set på andre områder, hvor en landmark case har betydet et gennembrud i forhold til beskyttelse af privat ejendom. Man kan derfor sagtens forestille sig, at andre typer af støj, for eksempel fra metrobyggeri, kunne blive omfattet, siger Christoffer Badse. Svækker menneskerettighederne Chefjurist og ekspert i menneskerettigheder og privat ejendomsret Jacob Mchangama fra tænketanken CEPOS er uenig. Han mener, at det er en absurd udvikling, når Menneskerettighedsdomstolen afgør sager om støj, og er fortaler for, at menneskerettighederne skal handle om de mere traditionelle rettigheder. Det gælder eksempelvis forbud mod, at myndigheder 20 ADVOKATEN 02/13

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015 1 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015 BERETNING Indledning Jeg har lige siden stiftelsen af foreningen Garantloekken hvert år glædet mig meget til at aflægge bestyrelsens beretning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 P O R T R Æ T EN UHØJTIDELIG PRÆSIDENT Helt uhøjtidelig. Sådan har kolleger beskrevet Højesterets præsident, Poul Søgaard. Den tidligere advokat satte sig for bordenden

Læs mere