Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?"

Transkript

1 Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken Viborg 8800 Viborg Telefon Telefon Fax Fax Sag nr Kontakt Morten Sass Glarbo Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Jens Haugstrup Jensen Revision nr. 2 Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Placering af rensedamme Hvad er en rensedam? Nørresø Udløb REC4-02 Nørremøllevej Udløb REC5-04 Nørremøllevej Nord Udløb REC4-18 Nørresøvej Nord Udløb REC4-16 Kokildehøjen Udløb REC4-15 Kokildedalen Udløb REC414A Øgårdshøjen Udløb REC4-12 Nørresøhøjen Udløb REC4-10 Asmildhøjen Udløb REC4-20 Helledalen Udløb REC4-21 Randersvej / Klostermarken Udløb REC4-22 Randersvej Udløb REC4-11 Golfsalonen Udløb REC4-05 Sct. Ibs Gade Udløb REC4-25 Søparken Udløb REC4-24 Vandværket Søndersø Udløb REC3-17 Golf Hotel Viborg Udløb REC3-15 Handelsskolen Udløb REC3-14 Gymnastikhøjskolen øst Udløb REC3-13 Gymnastikhøjskolen syd Udløb REC3-19 Søndersøvej Udløb REC3-12 Teglkrogen Udløb REC311A Gl. Århusvej Udløb REC3-10 Sønæs Udløb REC3-09 Marsk Stigsvej Udløb REC3-16 Banegårdsområdet Udløb REC308A Viborg Sygehus Udløb REC3-06 Søndersøparken midt Udløb REC305A Søndersøparken midt Udløb REC3-21 Søndersøparken nord Udløb REC3-04 Søndersøparken nord 19 3 Sammenfatning 20 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Placering af rensedamme Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

3 1 Indledning I løbet af efteråret 2003 har Hedeselskabet for Viborg Kommune udarbejdet rapporten Reduktion af kloakkens forurening af Viborg søerne, dateret den 26. november Nævnte rapport omfattede 11 forskellige løsningsforslag. Teknik- og Miljøudvalget (TMU) besluttede efterfølgende på sit møde den 28. januar 2004 bl.a., at der skal arbejdes videre med 4 af forslagene i den nævnte rapport. Løsningsforslagene er: 3. Afskæring af separatkloakken 8. Rensning af overløbsvand fra fælleskloakken (minimere synlige effekter ) 9. Etablering af nye rensedamme på separatkloakken 11. Mekanisk/kemisk rensning af overflade- og søvand Denne rapport, som er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, er et led i detaljering af nævnte løsningsforslag 9 Etablering af nye rensedamme på separatkloakken, hvor det beregningsmæssigt blev forudsat, at der skulle etableres rensedamme ved samtlige separatkloakerede udløb. Ved hovedparten af udløbene vil der ikke være plads til at etablere rensedammene med mindre de etableres i selve søerne. I den efterfølgende figur 1.1 er dette skitseret. Udsnit Udsnit af Nørresø af Nørresø Rensedam Figur 1.1 Eksempel på udformning af rensedam i søerne, hvor der ikke er plads i oplandet Det viste eksempel i figur 1.1 er ved udløb REC4-15 i Nørresø ved Kokildedalen. Rensedammen etableres ved at ændre sølinien. Da TMU i 1988 ikke ønskede rensedamme anlagt ude i Viborg søerne, er formålet med denne rapport, er give et beslutningsgrundlag for, hvor kommunen ønsker at anlægge rensedamme. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

4 2 Placering af rensedamme I dette afsnit gennemgås de 30 separatkloakerede udløb til Viborg søerne, som ikke er forsynet med rensedam. De enkelte udløb beskrives ved: Volumen af rensedam. Det angivne volumen, er det som anvendes til magasinering under regn. Volumet af den permanente sø er af samme størrelse. for berørte ejendomme Anlægsoverslag inkl. forudseelige udgifter ca. 15%, inkl. projektering, udbud og tilsyn m.m. ca. 15% I afsnit 3 er alle oplysningerne samlet i en fælles oversigt. Udledningen af fosfor er fra mange udløb ikke særlig stor. Derfor er det valgt at se bort fra de udløb, som udleder mindre end ca. 2 kg fosfor årligt. Dermed falder 13 af de 30 udløb bort. De resterende udløb 17 bidrager med ca. 95% af den samlede fosforbelastning fra de 30 udløb. Ved beskrivelse af udløbene er rækkefølgen af disse valgt, så der startes i den nordlige ende af søerne følgende disse uret rundt. 2.1 Hvad er en rensedam? Til Viborg søerne udledes der overfladevand fra 36 separatkloakerede udløb. Udledningen af bl.a. fosfor kan reduceres ved at etablere rensedamme. En rensedam er et bassin, hvor der altid står vand. Under regn tilledes overfladevand fra de separate regnvandsudledninger og dermed stiger vandstanden. Størrelsen af rensedammen og vandføring fra rensedammen sikrer, at der er en stor opholdstid i denne. Målinger bl.a. i Viborg har vist, at der i middel tilbageholdes ca. 60% af mængden af fosfor og organisk stof samt ca. 20% af mængden af kvælstof. Kommunen har etableret rensedamme på 6 af udløbene til Viborg søerne. Disse renser overfladevandet fra ca. 54% af de befæstede arealer, der har afløb til søerne. Den efterfølgende figur 2.1 viser et eksempel på en af kommunens rensedamme. Mange rensedamme har med tiden opnået, at blive et godt leve- og opholdssted for dyrelivet. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

5 Figur 2.1 Rensedam ved udløb REC4-20, som er placeret i svinget hvor Nørremøllevej fortsætter som Røddingvej. Husene i baggrunden er beliggende på Skovbakkevej. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

6 2.2 Nørresø Placering af udløbene er vist på bilag Udløb REC4-02 Nørremøllevej Udløb REC5-04 Nørremøllevej Nord Udløbet sker til Nørremølleå umiddelbart før denne munder ud i Nørresø. Figur 2.2 Areal set fra Nørremøllevej mod Nørremølleå, som er bag træerne bagerst i højre side af billedet REC5-04 Volumen af rensedam 880 m³ ca. 6 kg pr. år 518 a og 625 Peter Henriksen og Viborg Kommune Jordbunden er okkerholdig Anlægsoverslag 0,4 mio. kr. ekskl. moms Bør udføres. Er medtaget i Spildevandsplan Udløb REC4-18 Nørresøvej Nord Udløb REC4-16 Kokildehøjen Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

7 2.2.5 Udløb REC4-15 Kokildedalen Udløbet sker i den østlige side af Nørresø nedenfor Kokildedalen. Fra udløbet udledes den største fosformængde til søerne, nemlig ca. 21% af den samlede belastning fra de separatkloakerede udløb uden rensedam. Der er ikke plads til at anlægge en rensedam tæt ved udløbet. Etableringen kan ske i oplandet, men der skal anlægges to rensedamme pga. kloakkens udformning. De kan placeres i de grønne områder/slugterne mellem Hyrdebakken og Kildebakken, henholdsvis mellem Kildebakken og Amtmandshøjen. Disse to rensedamme vil dække ca. 80% af oplandet til udløb REC4-15. Imidlertid vil rensedammen mellem Kildebakken og Amtmandshøjen blive placeret meget tæt på eksisterende beboelse, hvorfor det vurderes, at den ikke bør udføres. Figur 2.3 Venstre foto viser slugten mod Hyrdebakken, og højre foto viser slugten mod Amtmandshøjen. Begge fotos er taget mod øst. REC4-15 Volumen af rensedam m³ Anlægsoverslag ca. 35 kg pr. år. Løsningen vil fjerne ca. 14 kg pr. år 4 qh Overlund By, Asmild Viborg Kommune Løsningerne bør skitseprojekteres med grafiske visualiseringer for at opnå et præcist indtryk af, hvordan rensedammen vil indgå i omgivelserne. Det kan overvejes, at rensedammen mellem Hyrdebakken og Kildebakken anlægges i skoven, som er fredskov. Det er nødvendigt, at bunden forsynes med en membran, da rensedammen ellers vil udtørre. 1,6 mio. kr. ekskl. moms Bør udføres. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

8 2.2.6 Udløb REC414A Øgårdshøjen Udløbet sker i den østlige side af Nørresø nedenfor Øgårdshøjen. REC414A Volumen af rensedam 740 m³ Anlægsoverslag - ca. 5 kg pr. år 4ak Overlund By, Asmild Viborg Kommune Der er ingen plads til at etablere en rensedam ved udløbet eller opstrøms dette. Udføres ikke Udløb REC4-12 Nørresøhøjen Udløbet sker i den østlige side af Nørresø nedenfor Nørresøvej 12. REC4-12 Volumen af rensedam 220 m³ Anlægsoverslag - ca. 2 kg pr. år Nørresøvej Viborg Kommune Der er ingen plads til at etablere en rensedam ved udløbet eller opstrøms dette. Udføres ikke Udløb REC4-10 Asmildhøjen Udløbet sker i den østlige side af Nørresø nedenfor Asmildhøjen. REC4-10 Volumen af rensedam 520 m³ Anlægsoverslag - ca. 4 kg pr. år Nørresøvej Viborg Kommune Der er ingen plads til at etablere en rensedam ved udløbet eller opstrøms dette. Udføres ikke. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

9 2.2.9 Udløb REC4-20 Helledalen Udløbet sker i den østlige side af Nørresø nedenfor Helledalen. Figur 2.4 Areal syd for Helledalen nedenfor Nørresøkollegiet. Foto er taget mod nord. REC4-20 Volumen af rensedam 900 m³ Anlægsoverslag ca. 9 kg pr. år. Løsningen vil fjerne ca. 6 kg pr. år 1 v Asmildkloster Hgd., 15 c og 16 ci Overlund By, Asmild Viborg Kommune Det forventes ikke, at rensedammen kan placeres på viste sted på fotoet, da det er svært at indpasse i omgivelserne. Derimod kan det placeres i selve Helledalen, som er bag træerne i baggrunden af fotoet. Området er fredskov. Alternativt kan regnvandet ledes til udløb REC4-21, som beskrives i næste afsnit. 1,4 mio. kr. ekskl. moms Bør udføres. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

10 Udløb REC4-21 Randersvej / Klostermarken Udløbet sker i det sydøstlige hjørne af Nørresø ved P-pladsen ved Nørresøvej. Figur 2.5 Sportsplads nedenfor Landbrugsskolen REC4-21 Volumen af rensedam 700 m³ Anlægsoverslag - ca. 5 kg pr. år 1 f Asmildkloster Hgd., Asmild Asmildkloster Landbrugsskole Hvis kommunen ønsker at udføre en rensedam på dette sted, vil det være hensigtsmæssigt at etablere en regnvandsledning fra REC4-20 hertil. Dermed skal rensedammen være på ca m³, og den vil kunne fjerne ca. 14 kg fosfor pr. år. Investering i denne rensedam er ca. 1,5 mio. kr. Udføres ikke Udløb REC4-22 Randersvej Udløb REC4-11 Golfsalonen Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

11 Udløb REC4-05 Sct. Ibs Gade Udløbet sker i den vestlige side af Nørresø i Pilehaven. Figur 2.6 Pilehaven set mod Nørresø REC4-05 Volumen af rensedam 300 m³ ca. 2 kg pr. år 114 Viborg Bygrunde Viborg Kommune - Anlægsoverslag - Udføres ikke Udløb REC4-25 Søparken Udløb REC4-24 Vandværket Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

12 2.3 Søndersø Placering af udløbene er vist på bilag Udløb REC3-17 Golf Hotel Viborg Udløbet sker ved Golf Hotel Viborg i det nordvestlige hjørne af Søndersø. Golf Hotel Viborg har sit eget udløb, som ikke er vist på bilag 1. REC3-17 Volumen af rensedam 440 m³ Anlægsoverslag - ca. 3 kg pr. år 324 e Viborg Bygrunde Viborg Kommune Der er ingen plads til at etablere en rensedam ved udløbet eller opstrøms dette. Udføres ikke. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

13 2.3.2 Udløb REC3-15 Handelsskolen Udløbet sker i den østlige side af Søndersø nedenfor Handelsskolen. Figur 2.7 Arealet vest for græsplænerne ved Handelsskolen REC3-15 Volumen af rensedam 400 m³ Anlægsoverslag ca. 3 kg pr. år 1 a Asmildkloster Hgn., Viborg Jorder Viborg Kommune, v/viborg Stiftsmuseum Det er nødvendigt, at bunden forsynes med en membran, da rensedammen ellers vil udtørre. Handelsskolen arbejder med et projekt med vandmuligheder. Det bør undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at koordinere etablering af rensedammen med dette. 0,4 mio. kr. Bør udføres Udløb REC3-14 Gymnastikhøjskolen øst Udløb REC3-13 Gymnastikhøjskolen syd Udløb REC3-19 Søndersøvej Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

14 2.3.6 Udløb REC3-12 Teglkrogen Udløbet sker til afvandingskanal, som munder ud i den vestlige side af Søndersø syd for boldbanerne ved Sønæs. REC3-12 Volumen af rensedam 280 m³ Anlægsoverslag ca. 2 kg pr. år 478 a og 477 g Viborg Markjorder Viborg Kommune Hvis rensedammen skal udføres, skal det være sammen med rensedam for REC3-10. Vandet skal pumpes hertil med ca. 10 l/sek., hvilket vil aflede ca. 80% af den årlige fosformængde til rensedam for REC3-10. Er medtaget i økonomien for REC3-10 Bør udføres Udløb REC311A Gl. Århusvej Udløbet sker i den vestlige side af Søndersø udfor boldbanerne ved Sønæs. REC311A Volumen af rensedam 360 m³ Anlægsoverslag ca. 2 kg pr. år 477 g Viborg Markjorder Viborg Kommune Hvis rensedammen skal udføres, skal det være sammen med rensedam for REC3-10. Er medtaget i økonomien for REC3-10 Bør udføres. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

15 2.3.8 Udløb REC3-10 Sønæs Udløbet sker i den vestlige side af Søndersø udfor boldbanerne ved Sønæs. Hvis der skal etableres en rensedam på boldbanerne, skal der inddrages ca. halvdelen af arealet for disse. Figur 2.8 Boldbanerne ved Sønæs set mod syd Volumen af rensedam Anlægsoverslag REC m³ som er inkl. volumen for udløbene REC3-12, REC311A, REC3-09 og REC3-16 ca. 61 kg pr. år i alt for de nævnte udløb 477 g og 478 a Viborg Markjorder Viborg Kommune Hvis rensedammen udføres, bør udløbene REC3-12, REC311A, REC3-09 og REC3-16 føres hertil. Er delvist medtaget i Spildevandsplan ,5 mio. kr. inkl. volumen til de nævnte udløb. Eventuelle udgifter til etablering af nye boldbaner på andet areal er ikke medtaget. Bør udføres. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

16 2.3.9 Udløb REC3-09 Marsk Stigsvej Udløbet sker i den vestlige side af Søndersø nedenfor Gl. Århusvej 25 og 29. Figur 2.9 Arealet mellem Søndersø t.v. i foto og ejendommene på Gl. Århusvej REC3-09 Volumen af rensedam m³ Anlægsoverslag ca. 14 kg pr. år 586 a Viborg Markjorder Viborg Amt Rensedammen vil blive smal og ca. 300 meter lang. Der vil ikke kunne opnås flade skråningsanlæg. Er medtaget i økonomien for REC3-10 Udføres ikke på dette sted, men sammen med REC3-10 Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

17 Udløb REC3-16 Banegårdsområdet Udløbet er et planlagt udløb fra de separatkloakerede områder i den vestlige midtby. Oplandet er i dag tilsluttet fælleskloakken. Oplandet er i dag tilsluttet fælleskloakken med muligt overløb til udløb REC3-11 ved Sønæs. Den korteste/billigste vej til Søndersø er den viste på bilag 1. I den forbindelse vil der være mulighed for at placere en rensedam på arealet på efterfølgende foto. Figur 2.10 Det grønne område ved Gl. Århusvej set mod nord REC3-16 Volumen af rensedam m³ Anlægsoverslag ca. 18 kg pr. år 474 c Viborg Markjorder Viborg Amt Arealet ligger i dag som bypark. Er medtaget i økonomien for REC3-10. Det vil være billigere at etablere en rensedam på arealet, men da det er hensigtsmæssigt også at føre REC3-09 til REC3-10, er den ekstra investering ikke ret stor. Udføres ikke på dette sted, men sammen med REC3-10 Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

18 Udløb REC308A Viborg Sygehus Udløbet sker i den vestlige side af Søndersø i den sydlige del af Søndersøparken. Figur 2.11 Det grønne område omkring udløb REC308A set mod nord REC308A Volumen af rensedam m³ Anlægsoverslag - ca. 6 kg pr. år 586 a Viborg Markjorder Viborg Amt Rensedammen vil blive smal og meter lang. Der vil ikke kunne opnås flade skråningsanlæg. Arealet ligger i dag som bypark. Udføres ikke. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

19 Udløb REC3-06 Søndersøparken midt Udløbet sker i den vestlige side af Søndersø i den midterste del af Søndersøparken. I lokalplan 200 for området er der ikke afsat plads til en rensedam. Figur 2.12 Arealet i Søndersøparken ved udløb REC3-06 set mod øst REC3-06 Volumen af rensedam m³ ca. 16 kg pr. år 325 a Viborg Bygrunde Viborg Amt Arealet ligger i dag som bypark. Anlægsoverslag - Udføres ikke Udløb REC305A Søndersøparken midt Udløb REC3-21 Søndersøparken nord Udløb REC3-04 Søndersøparken nord Viborg Amt har i august 2004 givet udledningstilladelse med sand- og oliefang. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

20 3 Sammenfatning I den efterfølgende tabel 3.1 er en sammenfatning af, hvilke rensedamme der bør udføres, som er drøftet med Teknisk Forvaltning. Udløbsnr. Bef. areal [ha] Potentiel reduktion [kgp/år] Bør udføres? [Ja / Nej] Reduktion [kgp/år] Overslag [mio. kr.] REC4-02 0,6 0,9 Nej REC5-04 4,4 6,3 Ja 6,3 0,4 Nørremøllevej Nord REC4-18 0,9 1,3 Nej REC4-16 0,6 0,9 Nej REC ,4 35,1 Ja 14,1 1,6 Medtager ca. 40% af oplandet REC414A 3,7 5,3 Nej REC4-12 1,1 1,6 Nej REC4-10 2,6 3,7 Nej REC4-20 6,3 9,1 Ja 6,4 1,4 Medtager ca. 70% af oplandet REC4-21 3,5 5,0 Nej REC4-22 0,4 0,6 Nej REC4-11 0,6 0,9 Nej REC4-05 1,5 2,2 Nej REC4-25 0,3 0,4 Nej REC4-24 0,2 0,3 Nej REC3-17 2,2 3,2 Nej REC3-15 2,0 2,9 Ja 2,9 0,4 Handelsskolen REC3-14 0,5 0,7 Nej REC3-13 0,2 0,3 Nej REC3-19 0,2 0,3 Nej REC3-12 1,4 2,0 Ja - - Til rensedam ved REC3-10 REC311A 1,3 1,9 Ja - - Til rensedam ved REC3-10 REC ,2 24,8 Ja 60,8 7,5 Sønæs REC3-09 9,8 14,1 Ja - - Til rensedam ved REC3-10 REC ,8 18,4 Ja - - Til rensedam ved REC3-10 REC308A 4,0 5,8 Nej REC ,3 16,3 Nej REC305A 0,2 0,3 Nej REC3-21 0,5 0,7 Nej REC3-04 0,8 1,2 Nej I alt 115,5 166,3-90,4 11,3 - Tabel 3.1 Etablering af rensedamme på udløbene til Viborg søerne Ud fra tabel 3.1 kan det beregnes, at de foreslåede rensedamme årligt vil fjerne ca. 91 kg fosfor, svarende til ca. 55% af potentialet fra de separatkloakerede udløb uden rensedam. Enhedsprisen for fjernelse af fosfor er ca. 52% højere end angivet i rapporten Reduktion af kloakkens forurening af Viborg søerne, dateret den 26. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

21 november Årsagen er, at der ikke er tilstrækkelig plads til etablering af rensedammene. Specielt ledninger til rensedammen ved REC3-10 øger investeringen. Hedeselskabet Miljø og Energi A/S: Sag nr

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Forslag til opnåelse af rene Viborg søer

Forslag til opnåelse af rene Viborg søer Viborg Kommune Forslag til opnåelse af rene Viborg søer - Etablering af nye rensedamme på separatkloakken - Afskæring af separatkloakken - Mekanisk/kemisk rensning af overflade- og søvand - Reduktion af

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Når regnvandshåndtering får plusværdi

Når regnvandshåndtering får plusværdi Når regnvandshåndtering får plusværdi EVA-temadag 24. september 2015 Iben Kristensen, Energi Viborg Vand A/S Datterselskab i Energi Viborg (el, kraftvarme, vand og spildevand) Kloakforsyning i Viborg kommune

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere. Avis-maraton træningsprogram 2017 Hver torsdag kl. 19.00 Start fra Viborg Atletik stadion. Bemærk: Uanset hvilket træningsprogram, du løber efter - så er distancen om torsdagen altid ens for alle løbere.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 2 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 3 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Rødding Sø Rødding Sø ligger umiddelbart

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 2 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 3 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 Geografiske forhold Vedsø Den 1,5 km 2 store sø ligger ca. 7 meter over havets overflade,

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 7 til gl. Gedveds Spildevandsplan Boliger på savværksgrunden i Hovedgård Foreløbig udgave 9. juli 2009 12. aug. 10. nov 18. mar 2010 22.mar 2010 TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 11 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 11... 3 1.1 Rettelse til Bilag 0 Appendiksfortegnelse...

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN Vedtaget Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG N. 09 TIL SILDEVANDSLAN Boligområde ved

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg Api Property Fund Denmark P/S Rådhuspladsen 75. 3 1550 København V E-mail: tonny.nielsen@aberdeenpropertyinvestors.com TEKNIK OG MILJØ Spildevand Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere