Tómas Helgasons karriere er imponerende. I slutningen. Tómas Helgason aktiv islandsk frontkæmper. Intervju

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tómas Helgasons karriere er imponerende. I slutningen. Tómas Helgason aktiv islandsk frontkæmper. Intervju"

Transkript

1 Intervju ÞRÖSTUR HARALDSSON Tómas Helgason Lidt modstræbende indrømmer Tómas Helgason at han nok kan betegnes som the grand old man indenfor islandsk psykiatri og alkoholforskning. Tómas Helgasons karriere er imponerende. I slutningen af sit forskningsarbejde i Århus blev han i 1961 udnævnt som overlæge på Kleppur, Islands største dengang eneste psykiatriske hospital. Samme år blev han professor i psykiatri ved Islands universitet. Sidstnævnte stilling beholdt han helt indtil han gik af med pension i I 1979 blev han samtidig overlæge på den nyoprettede psykiatriske afdeling på Landspítalinn i Reykjavík og Kleppur, der blev drevet som del af den psykiatriske afdeling. Foruden at være frontfigur indenfor islandsk psykiatri og behandling af sindssyge har han hele sin karriere været aktiv i forskning og debat om alkohol- og narkotikamisbrug. Men når jeg spørger om han som ung læge oplevede sig selv som kronprins er han ikke enig. Selvom hans farfar og navnebror var læge og hans far, Helgi Tómasson, var overlæge på Kleppur før ham vil han ikke erkende at han blev opdraget som den kommende overlæge. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 Jeg kunne godt tænke mig at blive praktiserende læge eller intern mediciner, men da jeg som nyuddannet kandidat i 1952 fik et job som assistentlæge hos stadslægen i Reykjavik blev min interesse for folkesundhed vakt. I den tid herskede der akut mangel på behandlingsmuligheder for sindssyge. Jeg foretog en undersøgelse af behovet for hospitalpladser for psykiatriske patienter og derefter startede jeg mine studier af hyppigheden af psykiatriske lidelser hos folk der var født i Island i tiden Jeg fulgte gruppen fra de var år gamle og helt til de var år gamle. Denne fødselskohort er blevet fulgt videre op til års alder af dr. Hallgímur Magnússon. Det var förste delen af denne studie der dannede grundlaget for min doktorafhandling i Århus 1964, Epidemiology of Mental Disorders in Iceland. Hvordan så behandlingen af sindsyge i Island ud da Tómas trådte til i begyndelsen af tresserne? Situationen var ikke særlig gunstig. Kleppur var det eneste sted hvor man kunne tage sig af sindssyge og behandle dem. Sygehuset var overfyldt, der var omtrent 300 patienter, så vi måtte intensivere rehabiliteringen og skaffe en stor del af langtids patienter andre opholdssteder for at få plads til moderne behandling. Kleppur blev oprindelig bygget i 1907 og udvidet i tyverne. Sygehusbygningen fulgte de prinsipper der blev udviklet i tyverne, dvs. den blev inddelt i store vagtsaler hvor man kunne observere patienterne fra centralt hold. Vi begyndte med at dele vagtsalerne op i mindre rum med 2 4 senge i hvert. I dag ville dette være helt uacceptabelt. Nu lyder kravet på enkeltrum med privat badeværelse hvilket er en selvfølge. Samtidigt med renoveringen af hospitalsbygningen fik hospitalet nogle villaer i de mere mondæne dele af Reykjavík samt beskyttede arbejdspladser for at forbedre behandlingen og rehabiliteringen. Behandling af alkoholikere Tómas doktorafhandling omfattede alle typer sindssyge, deriblandt misbrugere af alkohol og andre rusmidler. Jeg spurgte hvornår man begyndte at behandle alkoholikere i Island. Kleppur modtog alkoholikere fra første stund men det var fortrinsvis patienter med delerium tremens man forsøgte at behandle. Der blev også gjort spæde forsøg med behandling af alkoholikere på privatbasis men de blev kortlivede. I 1949 skrev Vilmundur Jónsson, daværende medicinaldirektør, sammen med min far et lovforslag om behandling af berusede personer og alkoholikere. Dengang plejede politiet at tage berusede personer ud af cirkulation og føre dem til detentionen, men lovforslaget tog sigte på at forebygge at folk blev ved med at drikke sig fulde og eventuelt udvikle kronisk misbrug. De som blev arresteret for drukkenskab skulle indlægges på sygehus i et par dage for at undersøge om de viste tegn på alkoholisme eller andre sygdomme. Forslaget blev vedtaget som lov men den blev aldrig ført ud i livet selvom det var en god idé. Tidligt i halvtredserne begyndte man at give alkoholikere antabus og det blev man ved med i ret stor udstrækning indtil halvfjerdserne da denne behandlingsform kom delvis ud af mode. Desuden blev der købt et par gamle bondegårde for indlæggelse og behandling af kroniske alkoholikere. I blev AA-bevægelsen stiftet i Island og nogen af dens medlem- 268 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 mer oprettede en klinik for alkoholikere i Reykjavik. Denne opgave var for vanskelig for en privat interessegruppe, således at i 1963 måtte driften overtages af Kleppsspítalinn. Forskning af alkoholforbruget Under sin forskning af sindssygdommenes udbredelse dukkede der selvfølgelig op en del alkoholikere da Tómas drev med sin doktorafhandling. Blandt mine konklusioner vakte det ikke mindst opmærksomhed at jeg fandt ud at sandsynligheden for at en fjorten årig dreng ville blive alkoholiker inden han fyldte tres var 9 %, men for en pige i samme alder var den under 1 %. Dengang syntes folk det var meget høje tal men nu er dette syn ændret. I dag er sandsynligheden for at en 14-årig dreng bliver alkoholiker over 20 % og omtrent 10 % for piger. Det holder trit med forøget alkoholforbrug. I slutningen af tresserne henvendte formanden for statens udvalg for forebyggelse af alkoholmisbrug sig til Tómas og tilbød ham et stipendiat hvis han ville forske i alkoholmisbrug. Det var starten på regelmæssige undersøgelser af alkoholforbrug og -misbrug i Island. I 1968 lavede jeg sammen med min nu afdøde kollega Gylfi Ásmundsson den første undersøgelse hvor vi sammenlignede to grupper unge mennesker. På den ene side var det dem der fandtes på udvalgets liste over folk der var blevet arresteret for drukkenskab tre eller flere gange. De blev sammenlignet med et tilsvarende antal jævnaldrende der havde afsluttet folkeskolen samtidigt. Vores hypotese var at de som fik dårlig karakter ved afgangseksamen var i større fare for at blive alkoholikere end de som klarede sig bedre i folkeskolen. Den hypotese blev bekræftet. Et par år senere begyndte vi at undersøge alkoholforbrug og udbredelsen af alkoholmisbrug. Vi udarbejdede et spørgeskema der viste sig holdbart og ret nøjagtigt og brugte det til at klarlægge alkoholforbruget blandt voksne mennesker i alderen år. Vi startede med et tilfældigt udvalg af indbyggere i Reykjavík men i 1974 blev dette udvidet til at omfatte hele befolkningen. I 1979 var Hildigunnur Ólafsdóttir blevet medlem af vores gruppe og vi deltog for første gang i en nordisk forbrugsundersøgelse. Den blev gentaget adskillige gange i firserne og halvfemserne, sidste gang i Alkoholforbruget stiger støt Hvad har disse undersøgelser vist? Forbruget er steget støt og tager et ryk opad hver gang alkoholloven er gjort mere liberal. Salg af alkohol blev forbudt i 1912 men siden forbudet blev afskaffet i 1935 har man ændret lovgivningen om alkohol flere gange. I 1935 havde kun én restaurant bevilling for at sælge vin og spiritus. Da tænkte man først og fremmest på at der måtte findes et sted hvor udenlandske gæster kunne købe vin. Loven blev ændret i 1954 og 1969 og i begge tilfælde fik vi flere bevillinger. I 1989 blev forbudet mod salg af øl ophævet og i 1995 afskaffede man statens monopol på import af alkohol. Hver gang er forbruget steget. I grove træk har salg af alkohol fulgt konjunkturerne indtil Siden da er forbruget vokset langt mere end købekraften. Tómas deltog aktivt i debatten omkring frigivningen af øl og han siger at hans argumenter fra dengang har vist sig at holde stik. Totalforbruget er steget fra 4,4 liter ren NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

4 alkohol per indbygger over 15 år i 1988 til omtrent 7 liter i Stigningen er størst blandt kvinder og især unge mennesker der begynder tidligere end de gjorde før. Antallet restauranter med alkoholbevilling er fordoblet: i 1990 fandtes der 134 beværtninger pr indbyggere men i 2002 var de 265, det højeste antal i hele Norden. Nu findes der en gruppe nyliberale blandt islandske altingsmænd der ønsker at sænke lavalderen for salg af alkohol til 18 år. De har også fremsat forslag om at tillade salg af øl og vin i supermarkederne. Deres argument er at idet det kun vil være alkoholikerne der forøger deres forbrug kan man nøjes med at tage sig særligt af dem. Vi behøver ikke bekymre os for andre grupper. Men erfaringen viser klart at totalforbruget vokser når man forøger tilgangen til alkohol. Alle grupper forøger deres forbrug, alkoholikere og andre. Den samme nyliberale gruppe hævder at man kan modarbejde stigningen i alkoholisme ved oplysning. Det er den rene naivitet. Vores erfaring viser at oplysning og uddannelse ikke virker hvis man ikke følger den op med stramninger i udbudet af alkohol. Dobbelt behandlingssystem Som før nævnt har Tómas været aktiv i behandling af alkoholikere helt fra han blev færdig med sin uddannelse. Selve behandlingen har ændret sig og udbudet af behandlingsmuligheder er også vokset stærkt i Island. I midten af halvfjerdserne begyndte islandske alkoholikere at gå til behandling i Amerika, hvor man brugte nye metoder, den såkaldte Minnesotamodel. Der blev stiftet en forening, kendt under forkortelsen SÁÁ, der oprettede et detoxificeringscenter i Reykjavík og flere institutioner for videre behandling af alkohol- og narkotikamisbrugere rundt omkring i landet. Var det ikke en udfordring for den etablerede behandling? Jo, på en måde. Vi var allerede begyndt at anvende de nye metoder i vores behandling. SÁÁ fik straks stor opbakning fra politikere og en stor del af befolkningen og vi blev lidt sure fordi de fik bedre adgang til statskassen for behandlingen end vi gjorde. Siden SÁÁ gjorde sin entré har vi haft et dobbelt behandlingssystem, to tilbud der konkurrerer med hinanden, hvilket på mange måder er af det gode. Jeg har på fornemmelsen at der efterhånden er fremvokset en arbejdsdeling hvor det offentlige system tager sig af de vanskeligere tilfælde. Dette kan man se af den kendsgerning at de der bliver indlagt til behandling på Landspítalinn har som regel allerede gjort adskillige mislykkede forsøg på at få styr på sit misbrug gennem behandling hos SÁÁ. Men det som også skabte gnidninger var at den nye gruppe ikke ville erkende at alkoholisme var en sindssygdom. Det var godt nok en sygdom men den var af en finere art, noget i stil med sukkersyge eller forhøjet blodtryk. Men hvis man ser på drukne menneskers og alkoholikeres adfærd kan man ikke undgå diagnosen sindssygdom. Jeg har altid været en pragmatiker hvad angår lægekunsten. Hvis en metode gør gavn så bør den benyttes, ligemeget hvad slags teorier den bygger på. Men det har altid været meget svært at vurdere resultatet af de forskellige behandlingsmetoder for alkoholikere. For nogen år siden blev der lavet en undersøgelse blandt patienter der blev indlagt for behandling af alkoholisme i årene Man fandt 270 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

5 ud at kun 16% af dem var stadigvæk ædru to år senere til trods for at behandlingens hovedformål var total afholdenhed. Det er ikke særlig imponerende resultat. Frygtelig snak om misbrug I begyndelsen af sin karriere som psykiater oplevede Tómas en markant ændring af mulighederne for behandling af sindssyge. I årene holdt de moderne lægemidler til behandling af sindssyge deres indtog. Dette ændrede naturligvis tilstanden på de psykiatriske afdelinger radikalt. Fem år senere fik vi de første lægemidler for depression der gjorde livet meget bedre for patienter med depressive lidelser. I tidens løb er det gået frem og tilbage med holdningen til lægemidler. I halvfjerdserne var det anti-psykiatrien der ikke ville bruge lægemidler og i løbet af de sidste tiår har mange hævdet at man bruger for meget medicin og for lidt psykoterapi. Det siges også at en del mennesker bruger lægemidler der ikke har behov for dem. Det tror jeg ikke på. Jo, der findes selvfølgelig undtagelser hvor lægemidler bliver misbrugt men det er de rene småting sammenlignet med alkoholmisbruget. Jeg kan indrømme at der sandsynligvis findes enkelte praktiserende læger der har meget travlt og bliver indimellem fristet til at udskrive recepter i stedet for at lytte og tale mere med sine patienter. Sagen er den at selvom lægemidlerne gør gavn bør de bakkes op af anden behandling og støtte. Det er ikke enten eller men både og. Vi har heldigvis afskrevet den såkaldte samfundsterapi men både familie- og gruppeterapi er nyttige behandlingsformer. Det kommer an på hvilken metode duer til at påvirke sygdommen hos den enkelte patient. Det er meget forskelligt og vi må ofte prøve os frem til den rigtige behandling. Men al den snak om at lægerne misbruger psykiatriske lægemidler er frygtelig. De nye lægemidler, såsom Prozac, har ændret tilværelsen for store befolkningsgrupper der hidtil har måttet leve med deres kvaler. De er blevet ret udbredte i Island, dog ikke mere end som så at briterne som altid har været meget skeptiske overfor lægemidler er ved at indhente os. De som kalder det for medicalisering er helterne der altid holder sig væk fra hvor tingene sker. Store fremskridt Når du ser tilbage, hvad er så de største fremskridt indenfor behandlingen af sindssyge? Foruden lægemidlerne er det nok tilstrømningen af faglærte folk. Ikke kun psykiatere og andre læger, men også højt specialiserede psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. Man kan også tilføje forbedrede forhold på sygehusene. I halvfjerdserne blev der bygget en psykiatrisk afdeling på Landspítalinn i Reykjavík og alene det at patienterne blev indlagt på et almindeligt sygehus har haft stor betydning, det modarbejdede de fordomme psykiatriske patienter blev udsat for. Fordommene findes stadigvæk men de er blevet mindre i takt med at man har bevidst forsøgt at gøre sindssygdomme mere synlige. Tómas har gennem hele sin karriere været meget aktiv på den internationale scene for psykiatri og alkohol- og narkotikamisbrug. Han har siddet i bestyrelser og udvalg i såvel nordiske som europæiske og internationale foreninger. Og han er stadigvæk aktiv. I april var han opponent NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

6 ved en doktoreksamen ved universitetet i Trondhjem i Norge og han arbejder med forskning, bl.a. indenfor epidemiologien af psykiatriske lægemidler. Men hvorfor er det vigtigt for ham at deltage i internationalt samarbejde? Jeg har altid haft behov for at møde folk med en større viden og andre erfaringer end jeg har selv for at udvide min horisont. Det burde gælde for alle islændinge. Vi er nødt til at opsøge andre mennesker. Når vi møder vores nordiske kolleger er vi deres små brødre, men når vi kommer længere væk står vi på lige fod med dem. Hvis vi har meninger og mod til at argumentere for dem er der ingen der spørger hvor mange vi er, siger professor emeritus Tómas Helgason. Þröstur Haraldsson, Free-lance journalist Reykjavíkurakademíunni Hringbraut 121 IS-107 Reykjavík E-post: 272 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt.

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt. Interview: Rindom: Hvis vi sådan helt overordnet skal se på det med hashen, så var det engang sådan i 50'erne, hvor man fra svensk side laver en stor undersøgelse. Alle unge mennesker på session, skulle

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere