Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1"

Transkript

1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen maj/juni Generelle forbehold for karakterernes sammenlignelighed år for år Der er en umiddelbar forventning om, at karaktergennemsnittene fra år til år kan benyttes til en vurdering af, om der sker en faglig fremgang eller tilbagegang inden for de enkelte fag. Sådanne vurderinger rummer en række usikkerheder, som gør, at udsagn om udvikling i elevernes faglige niveau må ske med forbehold. Usikkerhederne kan bl.a. knytte sig til ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler og ændrede faglige mål. Der gøres desuden opmærksom på, at udsvingene fremstår større med 7-trinsskalaens store spring i karakterer, end de ville have gjort efter 13-skalaen. 1 Alle opgørelser inkluderer følgende skoleformer: Efterskoler, folkeskoler, friskoler og private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Efterskoler med samlet særligt tilbud, specialskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler er således ikke medtaget. Derudover er elever i specialklasser og privatister ikke medtaget. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 1 af 10

2 Antal elever og karaktergennemsnit Tabel 1 viser antallet af elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse. Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge de bundne prøver samt de prøver, som findes ved udtræk. Herudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag. Som det fremgår af tabellen har i alt elever aflagt mindst én prøve i 9. klasse. Heraf er elever fra folkeskoler, mens er fra friskoler og private grundskoler, og er fra efterskoler. 613 af eleverne, der har aflagt prøve, er fra kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Tabel 1 Antal elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Antal elever Anm.: Elever i specialklasser og privatister er ikke medtaget. Tabel 2 viser det samlede karaktergennemsnit 2 i de bundne prøvefag ekskl. orden fordelt på skoletype og afgangsår. Friskoler og private grundskoler har det højeste karaktergennemsnit i perioden , mens kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler i alle årene har det laveste 3. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag har i perioden ligget på lidt over 6. Tabel 2 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på skoletype og år, 9. kl., I alt Folkeskoler 6,2 6,4 6,2 6,6 6,4 6,6 Friskoler og private grundskoler 6,9 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2 3,4 Efterskoler 5,8 6,0 5,9 6,3 6,2 6,4 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. 2 Det samlede karaktergennemsnit er beregnet som et gennemsnit af alle de afgivne prøvekarakterer i de bundne fag i 9. klasse. Det omfatter: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig), matematik (problemløsning og færdigheder), engelsk (mundtlig), fysik/kemi (praktisk/mundtlig) og naturfag (praktisk/mundtlig). Bemærk at naturfag alene omfatter elever på skoler, der har deltaget i forsøgsordningen med fællesfaglig naturfagsprøve. 3 Karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver er siden 2008 afgivet på 7-trins-skalaen, mens karakterer fra 2007 og før er afgivet efter 13-skalaen. For karakterdata fra 2007 og tidligere er der i databanken på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside foretaget en omregning af karakterer efter 13-skalaen til 7-trins-skalaen. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 2 af 10

3 Tabel 3 viser karaktergennemsnittet for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og afgangsår. Karaktererne fordeler sig i 2012 mellem 5,8 i dansk orden og 7,4 i dansk mundtlig henholdsvis engelsk mundtlig. Det bemærkes, at antallet af elever, der har aflagt prøve i naturfag praktisk/mundtlig, er markant lavere end i de øvrige fag, da dette fag alene omfatter elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve, jf. bilagstabel 1. Fra 2011 til 2012 ses en stigning i karaktergennemsnittet for stort set alle de bundne prøvefag. Hertil skal det bemærkes, at dette ikke nødvendigvis siger noget om udviklingen i elevernes faglige niveau. En sådan vurdering rummer en række usikkerheder, såsom ændring i prøveformer, prøveoplæg og/eller hjælpemidler og/eller ændring i de faglige mål for det enkelte fag. Endvidere fremstår udsving større på 7- trins-skalaen end på den gamle 13-skala. Tabel 3 Karaktergennemsnit for de bundne prøvefag fordelt på fag og fagdisciplin, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., Dansk Læsning 5,8 6,6 5,0 6,1 6,0 6,5 Retskrivning 6,1 5,7 5,4 6,2 6,2 6,5 Skriftlig 6,2 6,5 5,6 6,1 6,3 6,3 Orden 6,2 6,3 5,3 5,5 5,7 5,8 Mundtlig 6,8 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4 Matematik Matematiske færdigheder 6,7 6,9 7,7 7,5 6,7 7,0 Matematisk problemløsning 6,0 6,0 6,9 6,7 6,0 6,3 Engelsk Mundtlig 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 Naturfag 1 Praktisk/mundtlig.... 7,1 6,5 og ungdomskostskoler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. Forældres højeste fuldførte uddannelse Elevernes socioøkonomiske baggrund har betydning for, hvordan de klarer sig ved folkeskolens afgangsprøver, jf. tabel 4. Jo bedre uddannede elevernes forældre er, jo bedre prøvekarakterer opnår eleverne. Tabel 4 viser det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Forældrenes uddannel- UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 3 af 10

4 sesniveau måles via elevens mors eller fars højeste fuldførte uddannelse 4. Elever af forældre med en videregående uddannelse (kort, mellemlang, lang eller ph.d.) har over hele perioden et højere karaktergennemsnit end elever, hvor forældrene har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Tabel 4 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse og år, 9. kl., Forældres højeste fuldførte udd Grundskolen 4,6 4,6 4,5 4,8 4,7 4,9 Gymnasiale uddannelser 6,0 6,2 6,0 6,3 6,2 6,3 Erhvervsfaglige uddannelser 5,7 5,9 5,7 6,0 5,9 6,1 Korte videregående uddannelser 6,4 6,6 6,5 6,8 6,6 6,8 Mellemlange videregående uddannelser 7,0 7,2 7,1 7,3 7,2 7,4 Lange videregående uddannelser 7,9 8,2 8,1 8,3 8,2 8,4 Ph. d. mv. 8,5 8,9 8,8 9,1 8,9 9,1 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst forældreudd. vises ikke, men indgår i totaler. Ses på prøvekaraktererne i de enkelte bundne prøvefag gør samme tendens sig gældende karaktergennemsnittet i alle fag stiger, jo bedre uddannede elevernes forældre er, jf. tabel 5. Forældrenes uddannelsesbaggrund har størst betydning for, hvordan eleven klarer sig til prøverne i matematik og naturfag og mindst betydning i dansk uanset fagdisciplin. Hertil bemærkes det relativt lille elevgrundlag i naturfag, jf. bilagstabel 1. 4 Den højeste fuldførte uddannelse for elevens mor og far opgøres i det aktuelle år, hvis eleven er yngre end 13 år. Er eleven 13 år eller ældre indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 4 af 10

5 Tabel 5 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag og fagdisciplin og forældres højeste fuldførte uddannelses, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videreg. udd. Mellemlang videreg. udd. Lang videreg. udd. Ph.d. Dansk læsning 6,5 4,9 6,1 6,0 6,5 7,2 7,9 8,5 Dansk retskrivning 6,5 4,9 6,2 6,0 6,5 7,1 8,1 8,7 Dansk skriftlig 6,3 4,8 6,0 5,8 6,3 7,0 7,8 8,4 Dansk orden 5,8 4,8 5,5 5,5 5,8 6,1 6,6 6,9 Dansk mundtlig 7,4 5,6 7,1 6,8 7,4 8,2 9,1 9,5 Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning 7,0 4,9 6,3 6,4 7,3 7,7 8,8 9,6 6,3 4,0 5,6 5,7 6,6 7,1 8,1 9,1 Engelsk mundtlig 7,4 5,5 7,5 6,6 7,3 8,2 9,2 9,8 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,3 4,4 5,7 5,6 6,5 7,0 8,0 8,9 Naturfag 1 praktisk/mundtlig 6,5 3,3 10,0 5,5 6,8 7,1 8,5. og ungdomskostskoler. Uoplyst forældreudd. vises ikke, men indgår i totaler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 5 af 10

6 Elevernes herkomst Elevernes herkomst har ligesom forældrenes uddannelse også betydning for, hvordan de klarer sig ved folkeskolens afgangsprøver. Elever med dansk herkomst klarer sig generelt bedre end elever af udenlandsk herkomst, jf. tabel 6. Efterkommere klarer sig generelt også bedre end indvandrere. Tabel 6 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på herkomst og år, 9. kl., Dansk herkomst 6,4 6,6 6,4 6,7 6,6 6,9 Efterkommere 4,9 5,0 4,9 5,4 5,2 5,5 Indvandrere 4,7 4,8 4,6 5,0 4,9 5,1 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. Ses på prøvekaraktererne i de enkelte bundne prøvefag gør samme tendens sig gældende elever med dansk herkomst klarer sig generelt bedre end elever med udenlandsk herkomst, jf. tabel 7. De største forskelle i gennemsnitskaraktererne mellem elever med dansk herkomst og efterkommere ses i matematik (begge fagdiscipliner) og dansk læsning, mens den mindste forskel ses i engelsk mundtlig 5. Mellem elever med dansk herkomst og indvandrere er der størst forskel i fagene dansk læsning, dansk retskrivning, dansk skriftlig og matematik (begge fagdiscipliner), mens den mindste forskel igen er i engelsk mundtlig 6. 5 Her er der set bort fra dansk orden og naturfag praktisk/mundtlig. 6 Her er der set bort fra dansk orden. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 6 af 10

7 Tabel 7 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og herkomst, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Dansk Læsning 6,5 6,7 5,1 4,6 Retskrivning 6,5 6,6 5,6 4,6 Skriftlig 6,3 6,5 5,2 4,5 Orden 5,8 5,8 5,3 4,9 Mundtlig 7,4 7,5 6,5 6,2 Matematik Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning 7,0 7,2 5,5 5,2 6,3 6,5 4,7 4,4 Engelsk Mundtlig 7,4 7,4 6,6 6,5 Fysik/ kemi Praktisk/ mundtlig 6,3 6,4 5,2 4,9 Naturfag 1 Praktisk/ 6,5 6,5 7,6. mundtlig og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. * angiver, at celler færre end fem individer er blændet. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. Tabel 8 viser karakterfordelingen af de bundne prøvefag i 9. klasse fordelt på herkomst. Heraf ses, at markant flere elever med udenlandsk herkomst opnår karakteren 2 eller derunder end elever af dansk herkomst knap 24 procent af efterkommerne og godt 28 procent af indvandrerne mod knap 13 procent af eleverne med dansk herkomst. Tabel 8 Karakterfordeling af de bundne prøvefag ekskl. dansk orden ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) fordelt på herkomst, 9. kl., 2012, pct I alt Dansk herkomst 0,1 2,6 10,1 24,3 31,7 19,8 11,4 100,0 Efterkommere 0,2 6,4 17,0 29,6 27,4 12,7 6,7 100,0 Indvandrere 0,2 8,6 19,5 30,9 24,5 10,6 5,7 100,0 I alt 0,1 3,0 10,9 24,9 31,2 19,0 10,9 100,0 og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 7 af 10

8 Elevernes køn Pigerne klarer sig generelt bedre end drengene ved folkeskolens bundne afgangsprøver, jf. tabel 9. Pigerne opnåede ved prøveterminen maj/juni 2012 et karaktergennemsnit på 7,0 i de bundne prøvefag mod drengenes karaktergennemsnit på 6,4, dvs. en forskel på 0,6 point. Tabel 9 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på køn og år, 9. kl., Drenge 6,0 6,2 6,1 6,4 6,2 6,4 Piger 6,5 6,6 6,5 6,8 6,8 7,0 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst køn vises ikke, men indgår i totaler. Det er især i dansk, at pigerne klarer sig bedre end drengene, jf. tabel 10. De største forskelle er i dansk skriftlig og dansk mundtlig, hvor pigerne ligger 1,7 henholdsvis 1,5 karakterpoint højere end drengene. Drengene klarer sig dog bedre end pigerne i matematik især i matematiske færdigheder, hvor drengene i 2012 i gennemsnit lå 0,8 karakterpoint over pigerne. Tabel 10 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og køn, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Drenge Piger Dansk Læsning 6,5 6,2 6,9 Retskrivning 6,5 6,0 7,0 Skriftlig 6,3 5,5 7,2 Orden 5,8 5,3 6,3 Mundtlig 7,4 6,7 8,2 Matematik Matematiske færdigheder 7,0 7,4 6,6 Matematisk problemløsning 6,3 6,4 6,2 Engelsk Mundtlig 7,4 7,2 7,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,3 6,1 6,4 Naturfag 1 Praktisk/mundtlig 6,5 6,1 7,0 og ungdomskostskoler. Uoplyst køn vises ikke, men indgår i totaler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 8 af 10

9 Sammenhæng mellem karakterer i de bundne prøvefag og prøvefag til udtræk I dette afsnit undersøges sammenhængen (korrelationen) mellem karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag (dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk) og prøvefag til udtræk (tysk, biologi, samfundsfag, engelsk, geografi, kristendomskundskab, historie, fransk og fysik/kemi). Tabel 11 viser sammenhængen mellem det enkelte fag og gennemsnittet af henholdsvis de øvrige bundne prøvefag eller de øvrige prøvefag til udtræk. En positiv værdi indikerer en positiv sammenhæng mellem faget og gennemsnittet af prøveformen. Det ses, at de, der får høj karakter i et fag, generelt også får høj karakter i de øvrige fag. Sammenhængen er størst for elever, der får høj karakter i dansk og matematik, dvs. en høj karakter i dansk eller matematik hænger tættere sammen med en høj gennemsnitskarakter i det hele taget end høje karakterer i de øvrige fag. Dette gælder både for gennemsnittet i de bundne prøvefag og gennemsnit i prøvefag til udtræk. For så vidt angår udtræksfaget engelsk skriftlig er der endvidere en tæt sammenhæng til karaktergennemsnittet specifikt for de bundne prøvefag. Det skal bemærkes, at en høj korrelation ikke siger noget om sammenhængens kausalitet, dvs. om det fx er dansk, der påvirker de øvrige fag positivt eller omvendt. Endvidere bemærkes, at det med det foreliggende data ikke er muligt at undersøge elevernes evner og indsats i de enkelte fag. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 9 af 10

10 Tabel 11 Korrelation mellem det enkelte fag og gennemsnittet af de bundne prøvefag hhv. prøvefag til udtræk, folkeskoler, 9. kl., 2012 Bundne prøvefag Prøvefag til udtræk Bundne prøvefag (gns.) Prøvefag til udtræk (gns.) Dansk (gns.) 1 0,74 0,68 Matematik (gns.) 1 0,70 0,66 Fysik/kemi (praktisk/mundtlig) 0,64 0,59 2 Engelsk (mundtlig) 3 0,63 0,55 Biologi (skriftlig) 0,68 0,48 Samfundsfag (mundtlig) 0,65 0,47 Engelsk (skriftlig) 3 0,72 0,58 Geografi (skriftlig) 0,64 0,45 Kristendomskundskab (mundtlig) 0,62 0,42 Historie (mundtlig) 0,66 0,50 Anm.: Korrelationen (R) er et statistisk mål for i hvor høj grad, der er en lineær sammenhæng mellem to variable. Kun elever i normalklasser på folkeskoler er medtaget. Fag med færre end elever til prøve er ikke vist de er dog inkluderet i gennemsnittet for de to prøveformer, jf. bilagstabel 1 og 2 for elevtal. Elever i specialklasser og privatister er ikke medtaget. Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. Alle korrelationer er statistisk signifikante. Note 1: Hvis faget inkluderer mere end en fagdisciplin beregnes et samlet karaktergennemsnit for faget. Gennemsnittet beregnes kun, hvis eleven har karakterer i mindst to af fagdisciplinerne. Note 2: Inkluderer enten prøvekarakteren i fysik/kemi eller naturfag (for elever med forsøgsordning). Note 3: For engelsk mundtlig indgår engelsk skriftlig ikke i det gennemsnit, der sammenlignes med. Tilsvarende for engelsk skriftlig indgår engelsk mundtlig ikke i det gennemsnit, der sammenlignes med. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 10 af 10

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden En fagligt stærk folkeskole - for alle Faktaark om fagligheden 1. Det grundlæggende niveau for læse- og matematikkompetencer er for lavt 15,2 procent af de danske elever har ifølge PISA 2009-undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Bilag 5: Data Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Metode og data Eksisterende data om børnene og de unge koblet med bopælsoplysninger (skoledistrikter) Som udgangspunkt præsenteres

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

De socioøkonomiske referen cer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat

De socioøkonomiske referen cer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat De socioøkonomiske eferen 2010 cer for grund dskolekarakterer statistiknotat De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2010 statistiknotat Forfatter: Chefkonsulent Claus Jensen UNI C UNI C

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 GULDBORGSUND KOMMUNE Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere