Diabetisk øjensygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diabetisk øjensygdom"

Transkript

1 Diabetisk øjensygdom

2 Indhold Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? Hvis du vil vide mere... Diabetes typer Diabetisk nethindesygdom To former for forandring Hævelse omkring den gule plet Dannelse af nye blodkar Behandlingsmuligheder Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås Andre diabetiske øjenproblemer Grå stær Brilleændringer Lammelse af øjenmuskler Svagsynet Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Tekst: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, information og rettidig behandling Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Øjenlæge, ph.d. Nicolai Larsen Forsideillustration: Vivi Barsted Layout: Appetizer Tegninger side 3: PC-illustration & reklame Medicinske illustrationer: Mediafarm

3 Hvad er diabetes? Ved sukkersyge (diabetes) er sukkerindholdet i blodet for højt. Der findes to former for diabetes. Figur 1 Diabetes Type 1 Ungdomsdiabetes Type 1 diabetes opstår oftest i børne- og ungdomsårene. Det er nødvendigt at tage sin insulin regelmæssigt, hvilket hurtigt bliver en hverdagsrutine. Diabetes Type 2 Aldersdiabetes Manglende motion og indtagelse af usund mad og alkohol virker befordrende for udvikling af Type 2 diabetes, som ofte kan behandles med diæt, motion og evt. tabletter og insulin. Antallet af diabetikere i befolkningen er stigende fordi risikoen for type 2 diabetes stiger med alderen. Diabetes type 2 er en livsstilssygdom, hvor manglende motion og uhensigtsmæssige kost- og drikkevaner er en væsentlig årsag til, at sygdommen bryder ud hos den enkelte patient. Det skønnes, at har diabetes type 2, hvoraf 5-10% er 3

4 i risikogruppen for at få mere eller mindre alvorlige synsproblemer med tiden. Regelmæssig kontrol hos øjenlæge skal derfor gennemføres. Nye undersøgelser peger på, at antallet af personer med diabetes 2 vil stige de kommende år. Kun en ændring af kostvaner til valg af fødevarer med lavere fedtindhold, flere grøntsager og et begrænset indtag af alkohol samt øget motion kan ændre denne udvikling og nedbringe antallet af diabetikere. Uanset diabetes type vil der efter år med sygdommen opstå skader på blodårer og nerver. Blandt disse komplikationer er forandringer i øjets nethinde en frygtet senkomplikation. Ved systematisk forebyggende undersøgelse og rettidig behandling kan synstruende forandringer i øjets nethinde forhindres, således at man fortsat er i stand til at læse, bruge computer, se TV og køre bil. Symptomer på diabetisk nethindesygdom Den diabetiske nethindesygdom er lumsk og erkendes ofte ikke af patienten, før det optimale behandlingstidspunkt er forpasset. Selv små, men behandlingskrævende, forandringer i øjets nethinde mærkes ikke. De kan kun opdages, når øjnene undersøges af øjenlæge. Figur 2 Normalt syn Sløret syn Skygge i synsfelt 4

5 Skulle forandringerne være så fremskredne, at de giver symptomer, vil det oftest være sløret syn, som specielt bemærkes i forbindelse med læsning og/eller ændringer i synsfeltet med større skyggedannelse (Fig. 2). Undersøgelse hos øjenlægen 1 gang årligt Som hovedregel gælder, at alle diabetikere anbefales et årligt kontrolbesøg hos øjenlægen. Ved disse kontroller skal pupillerne udvides med øjendråber, for at øjenlægen bedre kan se ind i øjet og vurdere nethinden. Figur 3 Tegning af nethinden set gennem pupillen Gule plet (macula) Synsnerven I dag foregår selve kontrollen ved fotografering af øjets nethinde (Fig. 3). Fotografiet af nethinden arkiveres til sammenligning med efterfølgende kontrolfotografering. Derudover kan der suppleres med specialundersøgelser af øjets blodforsyning. 5

6 Forebyggelse og behandling af diabetisk nethindesygdom Tidlig opsporing og behandling af diabetiske forandringer i øjets nethinde kan bevare synet og forebygge blindhed. De væsentligste faktorer til at forhindre nethindeforandringer er, at gennemføre en regelmæssig lægekontrol af Blodsukker Blodtryk Kolesterolindhold i blodet Æggehvidestof i urinen Eventuelle advarselssignaler som følge af kontrolmålingerne vil lægen kunne oplyse om - herunder også anbefalesværdige diætændringer m.v. Husk: Regelmæssig øjenkontrol 1 gang årligt kan forebygge. Hvad kan patienten selv gøre? Når diabetes er konstateret, er det vigtig at den enkelte patient i samråd med egen læge følger nogle simple råd om mere varieret kost, reduceret kalorie indtag og øget motion. Derved kan hovedparten af diabetes patienterne opnå en bedre blodsukkerkontrol og dermed mindske risikoen for diabetes forandringer i øjnene. Er der hjælp at hente? Hvis der findes synstruende forandringer i øjets nethinde og disse opdages i tide, vil laserbehandling af nethinden i de fleste tilfælde kunne bevare synet. Er læsesynet truet, kan en ny behandling bevare eller endog forbedre synet. Behandlingen består i gentagne indsprøjtninger i glaslegemet af en medicin (Lucentis). I visse tilfælde kan det dog blive nødvendigt at foretage operationer i øjets glaslegeme eller på nethinden. Antallet af disse operationer er i dagens Danmark reduceret til et minimum, eftersom laserbehandling givet i tide har vist sig som den alt afgørende og mest effektive behandlingsform. 6

7 Hvis du vil vide mere... Diabetes typer Sukkerstoffet glucose er brændstof for vore celler. Når vi er fysisk aktive, har vore celler brug for mere brændstof, end når vi f.eks. sover. Sukkeret føres rundt i legemet med blodet, og cellerne lukker mere eller mindre sukker ind afhængigt af deres behov. For at få sukker ind i cellerne skal der åbnes en sukkerkanal (Fig. 4 A). Dette kræver, at en nøgle (insulin) sætter sig i en lås (receptor) på cellens overflade. Ved type 1 diabetes produceres der for lidt insulin, hvilket medfører, at sukkeret ikke kan komme ind i cellerne (Fig. 4 B). Ved type 2 diabetes er der noget galt med låsen på cellen, således at sukkerkanalen Insulin Figur 4 Sukker Oplåst sukkerkanal A Lukket sukkerkanal C B 7

8 kun åbnes delvist trods rigeligt med nøgler (insulin). Også dette medfører, at sukkeret ikke kan komme ind i cellerne (Fig. 4 C). I begge tilfælde stiger blodets sukkerniveau, og patienten udvikler sukkersyge. Årsagen er enten, at der produceres for lidt insulin (Type 1), eller at cellernes følsomhed for insulin er nedsat (Type 2) eller en kombination af disse. Diabetisk nethindesygdom Fig. 5 A viser, at lyset passerer hornhinden, pupillen og linsen for at blive fokuseret på nethinden. Nethinden fotograferes eller undersøges ved at blive belyst gennem pupillen (Fig. 5 B). De fleste diabetikere udvikler en mild form for nethindeforandringer efter år med diabetes uden symptomer. Forandringerne behøver ikke at være synstruende eller behandlingskrævende. Nethindeforandringerne skyldes sukkersygens påvirkning af de små blodårer. Der ses små udposninger, blødninger og evt. følger efter små blodpropper (Fig. 5 C). Disse tidlige forandringer forsvinder ofte af sig selv, men det gælder om at opdage og registrere dem i en tidlig fase samtidig med, at man stiler mod en opstramning af sukkerregulationen for at mindske yderligere forværring. To former for diabetisk nethindeforandring Den diabetiske nethindesygdom inddeles i to hovedformer: 1. Hævelse omkring den gule plet (centralsynet). 2. Dannelse af små nye blodkar i nethinden. Begge former kan forekomme samtidig. 8

9 Figur 5 Nethindens gule plet (macula) B A Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) 1. Hævelse omkring den gule plet (centralsynet) Over tid (10-15 år) bliver væggene i de mindste blodårer (kapillærer) tyndere og kan blive gennemtrængelige for blod, æggehvide- og fedtstoffer samt væske, som derefter aflejres i nethinden, Fig. 6 A. Blodårerne bliver utætte, og blod (rødt), væske (blåt) og proteiner (grønligt) kan trænge ud i vævet (Fig 6 B), og der kan opstå hævelse (ødem) omkring den gule plet (Fig. 6 C). Uopdaget, og dermed ubehandlet, vil væskeudsivningen påvirke synsevnen permanent, hvorved læsesynet kan 9

10 ødelægges. Hævelserne omkring den gule plet ses hovedsagelig ved type 2 diabetes, men kan også forekomme ved type 1 diabetes. Gentagne indsprøjtninger af medicin (Lucentis) i glaslegemet har siden 2007 vist sig effektiv i behandlingen af den våde form for alderspletter (se Øjenforeningens brochure om VÅD AMD). Lucentis hæmmer dannelsen af nye blodårer, men synes også at kunne tætne syge blodårer ved diabetes og dermed reducere hævelsen omkring den gule plet, hvorved læsesynet kan bevares eller endog forbedres. Denne nye behandling indføres formentlig i 2011 i Danmark som en såkaldt forsøgsbehandling. Figur 6 Nethinden A Gule plet Snittegning af gule plet uden hævelse C Snittegning af gule plet med hævelse B Forstørrelse af de små blodårer (kapillærer) 10

11 2. Dannelse af små nye blodårer i nethinden Høj sukkerprocent gennem lang tid kan forårsage tab af de mindste blodårer (kapillærer) i nethinden. Derved nedsættes blod- og iltforsyning yderligere, og dette medfører, at der frigøres vækstfaktorer (Fig. 7 B grønne pile), som giver anledning til dannelse af nye skrøbelige blodårer (Fig 7 A og B). Disse nydannede blodårer kan ikke erstatte den tabte blodforsyning. Derimod vokser de nydannede blodårer ukontrolleret og kan briste med indre blødninger i øjet til følge. Sådanne blødninger kan efterfølges af bindevævsdannelse, som skrumper og kan trække i nethinden og dermed forårsage en nethindeløsning. Dette kan føre til alvorligt synstab. Figur 7 A B 11

12 Behandlingsmuligheder A. Laserbrænding Diabetiske nethindeforandringer kan behandles med laserlys. Laserbehandlingen foregår ambulant som ved en normal øjenundersøgelse. Laserbrændingerne (de gule pletter på Fig. 8) medfører, at iltbehovet i nethinden falder således, at der ikke længere frigives vækstfaktorer (Fig. 8). Derved undgår man dannelse af nye skrøbelige blodårer (karnydannelser) og deres uheldige følger for synet. Figur 8 Laserspor Patienten får en øjendråbe som lokalbedøvelse, og der sættes et forstørrende kontaktglas på øjet, således at øjenlægen bedre kan se de behandlingskrævende og relevante områder af nethinden. Behandlingen kan medføre ubehag og smerte, som sædvanligvis kan lindres med almindelig håndkøbsmedicin. Behandlingen er synsbevarende, men ved omfattende laserbehandling kan nattesynet forringes. Populært sagt stjæler man fra natten for at give til dagen. 12

13 B. Glaslegeme operation Glaslegeme operation (vitrektomi) er en kirurgisk behandling, hvor øjets glaslegeme suges ud og fjernes (Fig. 9). Dette kan blive nødvendigt ved: Indre blødning som ikke forsvinder relativt hurtigt Tilbagevendende glaslegemeblødninger på trods af maksimal laserbehandling Indvækst af blodårer med træk i nethinden og dermed risiko for nethindeløsning Normalt erstattes glaslegemet med saltvand, men i visse tilfælde er det nødvendigt i en periode at lægge silikoneolie ind i øjet for at stabilisere nethinden. c a Figur 9 B Ved vitrektomi benyttes en lyskilde (A) til at belyse øjets indre, en sugekanyle til at udsuge glaslegemet (B) og en kanyle til indsprøjtning af saltvand i samme tempo, som udsugningen (C). Herved beholder øjet sit indre tryk og dermed sin ydre form. Glaslegemet erstattes med saltvand eller eventuelt med silikonolie. 13

14 Andre diabetiske øjenproblemer Diabetikere kan, udover den diabetiske nethindesygdom, udvikle forskellige øjensygdomme, som ofte kan behandles med godt resultat. Grå stær Grå stær (katarakt) optræder tidligere hos diabetikere end hos baggrundsbefolkningen (se Øjenforeningens brochure om grå stær). Brilleændringer Svingninger i blodsukkeret kan medføre forbigående brydningsændringer (brilleændringer). Ved abnorme blodsukre kan det være svært at fokusere, og disse ændringer kan opleves over dage til uger. Ved høj blodsukkerprocent har man tendens til at blive nærsynet, og ved lave blodsukkerværdier til at blive langsynet. Forholdet har betydning ved brilleudmåling, idet en brille, udmålt ved for høje eller for lave blodsukkerværdier, ikke vil have den korrekte styrke ved normalisering af blodsukkeret. Det tilrådes derfor, at blodsukkeret skal have været stabilt i ugerne inden brilleudmåling. Lammelse af øjenmuskler En lammelse af de ydre øjenmuskler (diabetisk mononeurit) kan opstå på det ene øje. Lammelsen medfører skelen og dermed dobbeltsyn. Den behandles bedst med enten sørøverklap for øjet eller ved at påsætte et prisme på brilleglasset. Det er reglen, at der opnås fuld helbredelse i løbet af 3-6 måneder uden behov for yderligere behandling. Svagsynet Svagsynede, eller andre med specielle synskrav, kan henvises til synscentraler, som har mulighed for at afhjælpe problemerne med stærke briller, lupbriller og andet (se Øjenforeningens brochure om Svagsynsoptik). 14

15 Kontingentoplysninger Der er flg. kontingentmuligheder for medlemskab af Øjenforeningen. Årsmedlemskab Enkeltmedlem kr. Par kr. Firma-medlem kr. Bankkonto Giro Øjenforeningens formål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Brug vores hjemmeside: Der er mange nyttige oplysninger på Øjenforeningens hjemmeside, herunder oplysning om øjensygdomme, symptomer og behandling, adresser på praktiserende øjenlæger o.m.a.

16 Postnr.: By: Adresse: Navn: Fødselsår: Ny Kongensgade 20 Jeg ønsker at blive medlem af Øjenforeningen Øjenforeningen Sjælland USF B Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Jeg ønsker advokatbistand betalt af Øjenforeningen Jeg ønsker at få tilsendt brochure om testamentariske gaver 1557 København V Øjenforeningen er som almennyttig forening fritaget for skat af arv...kunne også gælde Øjenforeningen som kæmper for at bevare synet for alle En tanke på eftertiden BORDING pro

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og lys. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og lys Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere