Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed Dækning: Befolkning: Metode: Feltarbejde: EU-27/EU europæere på 15 år og opefter Personligt interview (CAPI) 7. til 23.juni 2013, udført af TNS opinion INDLEDNING...2 A. EUROENS ROLLE...7 B. HVILKEN EUROZONE I 2025?...16 C. EU S BUDGET...25 D. TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI...35 E. EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I Som følge af Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013, otte dage efter feltarbejdet i forbindelse med nærværende undersøgelse, er visse spørgsmål vedrørende dette land ændret let med henblik på at kunne indføje disse resultater effektivt i denne Eurobarometer-undersøgelse. MEDDELELSE Undersøgelsen udførtes af TNS opinion i form af personlige interview med borgere i de 28 EU-medlemsstater. Resultaterne er fremlagt dels med udgangspunkt i de nye spørgsmål vedrørende EU-28, dels med udgangspunkt i tendenser for EU-27. Denne undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentet er suppleret af en række spørgsmål, der blev offentliggjort inden for rammerne af EB79.3-standarden, som blev offentliggjort af Kommissionen den 23. juli Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy Alder Køn Beskæftigelse 1 Euroområdet/Uden for euroområdet

2 INDLEDNING Undersøgelsen af resultaterne på grundlag af europæernes køn, alder og beskæftigelseskategori samt efter landegruppe (euroområdet/lande uden for euroområdet) viser en række sociodemografiske tendenser. Alt i alt er forskellene mellem kønnene meget små, selv om det konstateres, at følelsen af, at euroen globalt har dæmpet krisens negative indvirkninger, er stærkere hos mænd end hos kvinder, og at de sidstnævnte globalt lægger mere vægt på sociale emner. Der var tydeligere ændringer i de forskellige aldersgrupper: Det er mest de unge (1524 år), der foretrækker et samlet svar fra medlemsstaterne på krisen og ønsker, at EU prioriterer uddannelse i sit budget. Det er i gruppen med de ældste (55+), hvor der er flest, der mener, at EU-budgettet er "for vigtigt". Der bemærkes visse forskelle mellem beskæftigelseskategorierne: Lederne er de mest positive over euroens rolle i forbindelse med krisen, og de selvstændige mener, at vækst bør være prioriteten i EU's budget. Der var færrest blandt de hjemmegående og arbejdsløse, der mente, at Den Europæiske Union er den bedste aktør til at sørge for, at de på den mest effektive måde kan drage nytte af globaliseringen i 2025 eller kan beskyttes mod de negative indvirkninger. Der eksisterer tydelige forskelle mellem respondenterne i euroområdet og dem uden for euroområdet: De første prioriterer klart de samordnede foranstaltninger og mener overvejende, at reformen af banksystemet ville være mere effektivt på europæisk plan, medens at de sidstnævnte mere går ind for individuelle foranstaltninger og mener, at det ville være mere effektivt at reformere det finansielle system ved hjælp af nationale foranstaltninger. Detaljeret resultat: Reaktioner på krisen: Et flertal af respondenterne er for samordnede foranstaltninger mellem medlemsstaterne for at bekæmpe krisen (undtagen uden for euroområdet). Beskæftigelse er fortsat EU's hovedprioritet i forbindelse med krisen. - Alle kategorier af europæere foretrækker samordnede foranstaltninger frem for individuelle foranstaltninger, og navnlig ledere (61 %) og studerende (58 %). - Derimod findes der en stærk opdeling mellem euroområdet og landene uden for euroområdet vedrørende dette spørgsmål: uden for euroområdet foretrækker respondenterne individuelle tiltag (49 % mod 41 % for samordnede foranstaltninger), medens at det modsatte er tilfældet i euroområdet (36 % mod 55 %). Den Europæiske Union er den aktør, der bedst kan handle over for krisen, og det især blandt studerende (27 %), årige (25 %) og i euroområdet (23 %). Selv om svarene i alle kategorierne er meget delte mellem Den Europæiske Union og den nationale regering, kommer sidstnævnte ind på en førsteplads (27 %) i landene uden for euroområdet. 2

3 - I forbindelse med krisen skal EU's prioritet være beskæftigelse især for arbejdsløse (83 %). Købekraften og statsgælden nævnes oftere i euroområdet, mens det i landene uden for euroområdet mest er bolig. Euroens rolle: I alle kategorierne er den fremherskende fornemmelse, at euroen ikke har formået at dæmpe krisens indvirkninger, selv om fornemmelsen af, at euroen har formindsket krisens indvirkninger, er stigende i forhold til september I landene uden for euroområdet er respondenterne delt i spørgsmålet om, hvorvidt deres land har vedtaget den fælles valuta i Der var blandt mænd (41 %) og ledere (43 %) lidt flere end hos kvinder (35 %), hjemmegående og arbejdsløse (34 % i begge tilfælde), der mener, at euroen har dæmpet krisens indvirkninger. Der er næsten ingen forskel med hensyn til alder. - I landene uden for euroområdet mener et flertal af kvinder, at deres land vil have vedtaget den fælles valuta i 2025 (47 % "ja" mod 44 % "nej"), medens skepsis hersker blandt mænd (45 % "ja" mod 48 % "nej"). - Personer under 40 år, hjemmegående og arbejdsløse i landene uden for euroområdet er i overvejende grad overbeviste om, at deres land vil vedtage den fælles valuta i Derimod mener personer fra 40 år, selvstændige og ledere, at deres land vil have bevaret sin nationale valuta. EU's budget opfattes som rimeligt af alle de europæiske kategorier og især mænd (42 %), årige (43 %), ledere (47 %) og lønmodtagere (49 %). - Mænd (25 %), personer under 40 år (24 %) og ledere (25 %) mener i større udstrækning, at EU's budget ikke er vigtigt nok, end kvinder (19 %), 55+ (19 %) og pensionister (19 %). - I euroområdet vurderer respondenterne i højere grad, at EU's budget ikke er vigtigt nok (25 %) end i landene uden for euroområdet (17 %). Den Europæiske Unions prioriteter varierer betydeligt i henhold til kategori. - Mænd (50 %) og selvstændige (55 %) prioriterer vækst. - Kvinder (52 %), erhvervsaktive (52 % af årige), arbejdere (51 %), hjemmegående (50 %) og arbejdsløse (57 %) prioriterer sociale spørgsmål og beskæftigelse. - Ifølge årige (51 %) og studerende (54 %) burde EU frem for alt anvende sit budget på uddannelsesområdet. - Sociale spørgsmål og beskæftigelse er respondenternes første budgetprioritet i euroområdet (53 % mod 43 % i landene uden for euroområdet). Der er ligeledes flere i euroområdet end i landene uden for euroområdet, der nævner uddannelse (48 % mod 36 %) og videnskabelig forskning (25 % mod 16 %). - Uden for euroområdet mener respondenterne, at vækst burde være EU's første budgetpost (47 %). 3

4 Alt i alt mener et flertal af europæerne, at den globale reform af banksystemet ville være mere effektiv på europæisk plan, selv om de er delte i spørgsmålet om indskudsgaranti for privatpersoner. - Mænd, årige (undtagen støtte til de kriseramte banker) og ledere mener oftest, at de forskellige foranstaltninger til reform af banksystemet ville være mere effektive på europæisk plan. - De fleste kvinder (46 %), 55+ (48 %), hjemmegående (48 %) og pensionister (47 %) mener, at indskudsgarantien for privatpersoner ville være mere effektiv på nationalt plan. - Der er store forskelle mellem respondenter i euroområdet og dem fra landene uden for euroområdet: Det er blandt de førstnævnte, at der er flest, der mener, at disse forskellige foranstaltninger ville være mere effektive på europæisk plan. På den anden side ville effektiviteten i landene uden for euroområdet være bedre på nationalt plan for tre ud af fire foranstaltninger. Europæerne mener, at man først skal forbedre uddannelse og erhvervsuddannelse for at forbedre den europæiske økonomis resultater. De andre initiativer nævnes af mindre end en tredjedel af europæerne med megen lille forskel mellem kategorierne. - Unge (53 %) og studerende (55 %) er dem, der mest nævner forbedringen af uddannelse og erhvervsuddannelse, som kommer først i alle kategorierne. - At gøre det lettere at skabe virksomheder nævnes oftere af de årige (34 %) og især af de arbejdsløse (39 %). - Der er flest blandt mænd (34 %), årige (33 %) og især ledere (41 %), der nævner investering i forskning og innovation. - De fem første initiativer nævnes i højere grad i euroområdet og især investering i forskning og innovation (35 % mod 24 %). Det modsatte er tilfældet, når det gælder investering i transportsektoren, hvilket nævnes oftere i landene uden for euroområdet (18 % mod 9 % i euroområdet). Europæerne og globaliseringen i 2025: EU gør sig gældende som den mest effektive aktør for at drage mest effektiv nytte af globaliseringens positive indvirkninger, men også for at beskytte mod dens negative indvirkninger (på lige fod med den nationale regering). I 2025 vil Kina, helt klart i spidsen, og USA være de største økonomier ifølge respondenterne. - Mænd anses i større udstrækning end kvinder EU, men også alle de andre aktører, for at være i stand til at drage nytte af globaliseringens positive indvirkninger i 2025 og beskytte mod de negative indvirkninger. Dette forklares af tallet "ved ikke", som er større hos kvinderne (22 % mod 14 % af mænd, når det gælder om at drage nytte af de positive indvirkninger; 23 % mod 15 % mænd, når det gælder om at beskytte mod de negative indvirkninger). - Den Europæiske Union nævnes oftere af de årige (53 %, når det gælder om at drage nytte af de positive indvirkninger; 52 %, når det gælder om at beskytte mod de negative indvirkninger), de studerende (57 %; 54 %) og ledere 4

5 (55 %; 56 %). Blandt de sidstnævnte nævner mere end halvdelen den nationale regering, som de placerer i spidsen for aktørerne, når det gælder om at beskytte borgerne mod globaliseringens negative indvirkninger (58 %). - I landene uden for euroområdet er den nationale regering den, der bedst kan beskytte borgerne mod globaliseringens negative indvirkninger i 2025 (53 % mod 47 % for EU). Det er det modsatte i euroområdet (46 % mod 49 %). 5

6 6

7 A. EUROENS ROLLE 7

8 1. EU-resultater Q35 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Euroen har overordnet set mildnet de negative følger af den økonomiske krise. Aldersgrupper EUROENS ROLLE FOKUS PÅ ALDER 8

9 EUROENS ROLLE Nationale resultater 2. Aldersgrupper 9

10 1. EU-resultater Q35 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Euroen har overordnet set mildnet de negative følger af den økonomiske krise. Respondentens køn EUROENS ROLLE FOKUS PÅ KØN 10

11 EUROENS ROLLE Nationale resultater 2. Respondentens køn 11

12 1. EU-resultater Q35 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Euroen har overordnet set mildnet de negative følger af den økonomiske krise. Beskæftigelsesgrupper EUROENS ROLLE FOKUS PÅ ERHVERV 12

13 EUROENS ROLLE Nationale resultater 2. Beskæftigelsesgrupper 13

14 1. EU-resultater Q35 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Euroen har overordnet set mildnet de negative følger af den økonomiske krise. Eurozonen - Ikke eurozonen EUROENS ROLLE FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 14

15 EUROENS ROLLE Nationale resultater 2. Eurozonen - Ikke eurozonen 15

16 B. HVILKEN EUROZONE I 2025? Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen 16

17 Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen 17

18 HVILKEN EUROZONE I 2025? FOKUS PÅ ALDER 1. Resultater uden for eurozonen Q36 Tror du, at (VORES LAND) vil have indført euro i 2025? Aldersgrupper Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen 18

19 HVILKEN EUROZONE I 2025? 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen Aldersgrupper 19

20 FOKUS PÅ KØN HVILKEN EUROZONE I 2025? 1. Resultater uden for eurozonen Q36 Tror du, at (VORES LAND) vil have indført euro i 2025? Respondentens køn Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen 20

21 HVILKEN EUROZONE I 2025? 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen Respondentens køn 21

22 HVILKEN EUROZONE I 2025? FOKUS PÅ ERHVERV 1. Resultater uden for eurozonen Q36 Tror du, at (VORES LAND) vil have indført euro i 2025? Beskæftigelsesgrupper Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen 22

23 HVILKEN EUROZONE I 2025? 2. Nationale resultater Dette spørgsmål blev kun stillet i lande uden for eurozonen Beskæftigelsesgrupper 23

24 24

25 C. EU S BUDGET 25

26 1. EU-resultater Q41 EU s samlede budget udgør ca. 1% af alle EU-landenes bruttonationalprodukt (BNP) svarende til ca. 145 milliarder euro. Synes du, at andelen er for høj, tilpas eller for lille? Aldersgrupper EU's BUDGET FOKUS PÅ ALDER 26

27 Nationale resultater EU'S BUDGET 2. Aldersgrupper 27

28 1. EU-resultater Q41 EU s samlede budget udgør ca. 1% af alle EU-landenes bruttonationalprodukt (BNP) svarende til ca. 145 milliarder euro. Synes du, at andelen er for høj, tilpas eller for lille? Respondentens køn EU's BUDGET FOKUS PÅ KØN 28

29 EU's BUDGET Nationale resultater 2. Respondentens køn 29

30 1. EU-resultater Q41 EU s samlede budget udgør ca. 1% af alle EU-landenes bruttonationalprodukt (BNP) svarende til ca. 145 milliarder euro. Synes du, at andelen er for høj, tilpas eller for lille? Beskæftigelsesgrupper EU's BUDGET FOKUS PÅ ERHVERV 30

31 EU's BUDGET Nationale resultater 2. Beskæftigelsesgrupper 31

32 1. EU-resultater Q41 EU s samlede budget udgør ca. 1% af alle EU-landenes bruttonationalprodukt (BNP) svarende til ca. 145 milliarder euro. Synes du, at andelen er for høj, tilpas eller for lille? Eurozonen - Ikke eurozonen EU's BUDGET FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 32

33 EU's BUDGET Nationale resultater 2. Eurozonen - Ikke eurozonen 33

34 34

35 D. TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI 35

36 1. EU-resultater Q43 Hvilke 3 initiativer ville i størst omfang kunne forbedre den europæiske økonomi? (MAKS. 3 SVAR) Aldersgrupper TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI FOKUS PÅ ALDER 36

37 TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI Nationale resultater 2. Aldersgrupper 37

38 1. EU-resultater Q43 Hvilke 3 initiativer ville i størst omfang kunne forbedre den europæiske økonomi? (MAKS. 3 SVAR) Respondentens køn TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI FOKUS PÅ KØN 38

39 TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI Nationale resultater 2. Respondentens køn 39

40 1. EU-resultater Q43 Hvilke 3 initiativer ville i størst omfang kunne forbedre den europæiske økonomi? (MAKS. 3 SVAR) Beskæftigelsesgrupper TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI FOKUS PÅ ERHVERV 40

41 TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI Nationale resultater 2. Beskæftigelsesgrupper 41

42 1. EU-resultater Q43 Hvilke 3 initiativer ville i størst omfang kunne forbedre den europæiske økonomi? (MAKS. 3 SVAR) Eurozonen - Ikke eurozonen TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 42

43 TRE INITIATIVER TIL AT FORBEDRE DEN EUROPÆISKE ØKOMONI Nationale resultater 2. Eurozonen - Ikke eurozonen 43

44 44

45 E. EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I Bedst placerede aktører til at fremme globaliseringens positive følgevirkninger 45

46 1. EU-resultater Q37T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil gøre dig i stand til at nyde godt af globaliseringens positive følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Aldersgrupper EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ ALDER 46

47 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Aldersgrupper 47

48 1. EU-resultater Q37T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil gøre dig i stand til at nyde godt af globaliseringens positive følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Respondentens køn EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ KØN 48

49 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Respondentens køn 49

50 1. EU-resultater Q37T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil gøre dig i stand til at nyde godt af globaliseringens positive følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Beskæftigelsesgrupper EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ ERHVERV 50

51 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Beskæftigelsesgrupper 51

52 1. EU-resultater Q37T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil gøre dig i stand til at nyde godt af globaliseringens positive følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 52

53 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Eurozonen - Ikke eurozonen 53

54 54

55 2. Bedst placerede aktører til at beskytte imod globaliseringens negative følgevirkninger 55

56 1. EU-resultater Q38T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil kunne beskytte dig mod globaliseringens negative følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Aldersgrupper EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ ALDER 56

57 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Aldersgrupper 57

58 1. EU-resultater Q38T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil kunne beskytte dig mod globaliseringens negative følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Respondentens køn EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ KØN 58

59 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Respondentens køn 59

60 1. EU-resultater Q38T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil kunne beskytte dig mod globaliseringens negative følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Beskæftigelsesgrupper EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ ERHVERV 60

61 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Beskæftigelsesgrupper 61

62 1. EU-resultater Q38T Hvis du ser frem til år 2025, hvem af følgende tror du så mest effektivt vil kunne beskytte dig mod globaliseringens negative følgevirkninger? Primært? Og dernæst? (MAX. 2 SVAR) Eurozonen - Ikke eurozonen EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 FOKUS PÅ EUROZONE/IKKE-EUROZONE 62

63 EUROPÆERE OG GLOBALISERINGEN I 2025 Nationale resultater 2. Eurozonen - Ikke eurozonen 63

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE:

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse MEMO/11/292 Bruxelles, den 13. maj 2011 Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse om "Unge på vej" 53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde Mere end halvdelen

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark QNAT Q PUNKT 8 STILLES KUN I KROATIEN Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Nordnet, internetbanken til investering og opsparing, har gennemført en undersøgelse af danskernes syn på gældskrisen. Undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Justice in the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Space Activities - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Køn [1] Mand [2] Kvinde D2. Hvor gammel er

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Er klimaændringer og global opvarmning et

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Mener du, at rumudforskning og andre aktiviteter i rummet

Læs mere

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. OVERORDNET BEVIDSTHED OG ACCEPT AF EU

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere