Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt."

Transkript

1 J.nr mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Følgende dagsorden var til behandling: l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag: a) Bestyrelsen foreslår etablering af omfangsdræn ved bolig samt etablering af manglende kloak ved bolig 12B til overfladevand. Udgift hertil anslået til kr ,00, som afholdes af foreningens formue. b) Hans Jørgen Jepsen (32A) stiller forslag om afskaffelse af 2 årlige arbejdsdage, samt turnus med græsslåning bortfalder. Der er indhentet 2 tilbud for udførelse af førnævnte arbejder. Forventet udgift kr , , Valg af3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Formand Boie Jørgensen (l2b) og Dennis Ziegler (lob). Valgene gælder for 2 år. Jeanette Jørgensen (32B) udtræder af bestyrelsen, og derfor skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 7. Valg af l suppleant. På valg er: Hans Jørgen Jepsen (32A). 8. Valg af administrator. 9. Valg af revisor. På valg er: Lis Jørgensen (12B). 10. Eventuelt. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt af de væsentligste-synspunkter og beslutninger.

2 2. Ad l. Til dirigent valgtes advokat Morten Groot der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. Ad 3. Advokat Morten Groot forelagde regnskab og værdiansættelse. Efter gennemgangen godkendtes regnskabet, herunder også værdierne for andelsboligerne, udregnet på baggrund af kostprisen. Prisfastsættelsen ved erhvervelse af andelsbolig sker på grundlag af det på seneste generalforsamling godkendte regnskab. Disse værdier er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Ad 4. Advokat Morten Groot forelagde drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af boligafgifterne. Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Indkomne forslag. a) Bestyrelsen foreslår etablering af omfangsdræn ved bolig samt etablering af manglende kloak ved bolig l2b til overfladevand. Udgift hertil anslået til kr ,00, som afholdes af foreningens formue. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b) Hans Jørgen Jepsen (32A) stiller forslag om afskaffelse af2 årlige arbejdsdage, samt turnus med græsslåning bortfalder. Der er indhentet 2 tilbud for udførelse af førnævnte arbejder. Forventet udgift kr , ,00. 2 stemte imod. 8 stemte for. Forslaget blev vedtaget.

3 3. Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg var Formand Boie Jørgensen (l2b) og Dennis Ziegler (lob). Valgene gælder for 2 år. Begge modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater. Jeanette Jørgensen (32B) udtræder af bestyrelsen, og derfor skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Valget gælder for 1 år. Hans Jørgen Jepsen blev valgt uden modkandidat. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen er således: Formand: Boie Jørgensen (2017) Bestyrelsesmedlemmer: Per Pedersen (2016), Hans Jørgen Jepsen (2016) og Dennis Ziegler (2017). Ad 7. Valg af l suppleant: På valg var Hans Jørgen Jepsen (32A). Rikke Albertsen blev valgt uden modkandidat. Ad 8. Som administrator genvalgtes Advokatfirmaet Svendsen. Ad 9. Valg af revisor.. På valg var Lis Jørgensen (l2b). Valget gælder for l år Ad 10. Eventuelt. Der blev spurgt ind til gælden vedr. manglende betaling af husleje, og hvad status er herfor. Det blev aftalt, at administrator opgøre de enkelte krav pr. d.d. samt oplyser, om der er indgået en afdragsordning og evt. størrelsen af denne afdragsordning. Oplysninger vedlægges referatet ved separat oplysningsark. Der blev spurgt ind til problemerne med gulvarmen. Bestyrelsen oplyste, at problemet er

4 4. gulvvarmepumperne, som giver op. De vil løbende blive udskiftet. Omkostningerne ved udskiftningen afholdes af kontoen med henlæggelser til vedligeholdelse. Vejfester og sociale tiltag blev diskuteret. Der er afholdt 2-3 fester indenfor de seneste 9 år. Alle har været hyggelige og bidraget til det gode sammenhold. Det er ærgerligt, at der ikke afholdes disse fester mere. Generalforsamlingen opfordrer til, at foreningens medlemmer snakker sammen og får arrangeret noget social sammenkomst. Lysten er der, men der mangler noget initiativ, samt at folk er villige til at hjælpe til med det praktiske. Advokatfirmaet Svendsen yder fortsat den service, at andelshaverne kan rette henvendelse til firmaet og på samme måde som i advokatvagten få gratis råd om f.eks. oprettelse af testamenter, dødsboer o.s.v. Hvis man har et spørgsmål, kan man rette henvendelse til kontoret på , som derefter vil sørge for forbindelse til rette advokat. Generalforsamlingen hævet. Bestyrelsen, den.z 0/5-, /S-

5 Bestyrelsens beretning Så er der atter gået 1 år, og med glæde kan vi endnu engang oplyse, at alle 17 huse er beboet af andelshavere, der velvilligt betaler hver måned, så restancen er = o. Der har i det forløbne år været 2 overdragelser, og vi siger velkommen til vores nye naboer. Rikke og Thomas i nr. 14B og Sally-Ann og Mads i nr. 20 Bestyrelsen er bekendt med at Betina i nr. 22 også ønsker at overdrage sin bolig, så her en opfordring til nabohjælp: - Hvis I kender til nogle søde mennesker, der meget gerne vil bosætte sig her i Terslev Skovpark, så kontakt Betina i nr. 22 Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder generalforsamling, behandlede vedtægt ændringer. i det forgangne år, og en ekstraordinær hvor vi vedtog de, på den ordinære generalforsamling, Pga. den meget lave rente på Realkreditlån har bestyrelsen rettet henvendelse til BRFkredit for om en låneomlægning kunne være en mulighed for Terslev Skovpark, men det vil blive en alt for dyr løsning (forventet kurstab på kr. 2,7 millioner) så dette er skrinlagt, og bestyrelsen afventer låneomlægningsforslag låneaftalen udløber i fra BRFkredit, når Det våde efterår og vinter har forårsaget meget store vandproblemer for nr. 12B, 24 og 26. Derfor har bestyrelsen holdt møde med Faxe Kommune samt kyndige fagfolk om evt. afhjælpning af problemet. Derfor bestyrelsens forslag, der bliver behandlet under punkt SA. Jeg vil benytte chancen for sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangene år.

6 Andelsboligforeningen vi Boie Jørgensen Terslev Møllevej 12 B 4690 Haslev Terslev Skovpark "TORSTEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) " LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (H) ANNE FRIIS REFSGAARD MORTEN J.K. GROOT 13. maj 2015 J.nr Sekretær: Heidi Pedersen Direkte telefon Vedr.: Restancesager Claudia Sparre ( ) - afdrager med kr. 500,00 om måneden. P.t. er der indbetalt 7.590,00 kr. og restgælden er ,47 kr. (inkl. renter) Ole Thomsen ( ) - afdrager med kr. 500,00 om måneden. P.t. er der indbetalt 3.000,00 kr. (der er tidligere overført ,00 til foreningens konto). Restgælden er ,73 kr. (inkl. renter) Pernille Salvarli ( ) - afdrager med kr. 500,00 om måneden. P.t. er der indbetalt ,00 kr. og restgælden er ,95 kr. (inkl. renter) Med venlig hilsen Anne Friis Refsgaard JERNBANEGADE 24 POSTBOKS HASLEV TELEFON FAX AFDELINGSKONTOR I RINGSTED SE NR. OK E MAILe

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere