Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde"

Transkript

1 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 16. april kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2010 og budget 4. Holdturnering 2010/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 27. marts Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten F. Jensen, Jens Lundberg og Leif Jensen er på valg. (Morten F. Jensen ønsker ikke genvalg) 3. Bestyrelsessuppleant Peter Holst, Holbæk er på valg. (Der skal vælges i alt 2 bestyrelsessuppleanter.) 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7.Turneringskomitésuppleanterne Erik Carlsen, Køge og Anders Brinkhard, Skælskør. er på valg 8. Eventuelt

2 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Delegeretmøde 16. april 2011 Formandens beretning Velkommen til delegeretmøde i 2. hovedkreds. Beretningen vil bestå af en resultatmæssig del og en organisatorisk, hvor en stor del vil handle om, den udvikling, der finder sted i Unionen med henblik på mulige fusioner. Jeg håber vi vil få en god og konstruktiv debat, som vi har set det på de sidste delegeretmøder. Med hensyn til medlemstallet, så ser det stadig noget anstrengt ud. På unionsplan har der den sidste tid været en lille fremgang (ca. 1 %) og dertil kom så yderligere nogle netmedlemmer. Vi har sat os som mål at få bragt medlemstallet op over 5000 igen. Det kræver selvfølgelig en indsats i klubberne. I gennemsnit burde hver klub skaffe 2 nye medlemmer. Lad os håbe, det lykkes, selvom det nok er lettere sagt end gjort. I 2. Hovedkreds er medlemstallet pr. dags dato: seniorer 323 mod 354 sidste år, pensionister 187 (184), børnemedlemmer 65 (75) og juniorer 28 (29). Samlet er vi altså 603 mod sidste års 642. Det er ikke tilfredsstillende. I den forbindelse skal det oplyses, at Tingsted Skakklub ikke længere eksisterer, men har overført sine aktiviteter og medlemmer til Nyk. F. Skakklub. Ungdomsarbejdet: I mange år har JGP-serien været et omdrejningspunkt for vores ungdomsarbejde. Det ser desværre ud til, at der bliver færre og færre deltagere her, ligesom antallet af stævner er reduceret. I denne sæson har vi haft 6 stævner mod sidste års 7. 2 deltagere har der været i den kombinerede AB-gruppe. Anders Brøgger, Præstø vandt med 60 points. C-gruppen har haft 8 deltagere. Lasse Alexander Jensen, Haslev har deltaget i alle stævner og vundet med 144 points. D-gruppen havde 12 deltagere, og mest scorende var Troels Bækgård Andersen, Skovbo med 154 points. Gruppe E vandt Jonas Nielsen, Jyderup med 170 points. Her deltog 16 spillere. Der var 25 spillere i den yngste gruppe F. Bedst placeret var Oscar Koch-Müller fra Haslev med 144 points. I alt 63 unikke deltager næsten det samme som sidste år, hvor der var 66 spillere. Der er dog stadig langt til tidligere tiders deltagertal, hvor vi var oppe i nærheden af 200. Måske er tallene udtryk for, at tiden er ved at være vokset fra JGPstævnerne. Men omvendt må vi også sætte noget andet i stedet. Det er stadig vigtigt, at vi som organisation holder aktiviteter i gang som kan tiltrække unge mennesker. Desværre ser idérigdommen i DSU ikke ud til at være stor. Netop derfor er det Side 1 af 6

3 vigtigt, at vi lokalt i 2. HK gør noget. Men gode idéer efterlyses ligesom flere lokale ildsjæle. Jeg ved, at der har været indkaldt til idé-udvekslingsmøde for ungdomsledere i hovedkredsen. Men også, at der ikke kom ret mange til mødet. Det er trist. Når man ser den succes, som Dansk Skoleskak har i øjeblikket kan man godt bliver lidt misundelig. Sjællandsmesterskabet for ungdomsspillere blev afviklet i 1. Hovedkreds. Her deltog de bedste spillere fra vores JGP-serie. I C-gruppen blev Simon Ellegaard Christensen fra Jyderup med 6 points Sjællandsmester. I den ældste gruppe A fik vi også en Sjællandsmester ved Mads Jensen, Dragsholm. Vi deltog med et hold ved hovedkredsenes DM-ungdomsholdturnering i oktober, som fandt sted i Tjele. Holdet fra 6. Hovedkreds vandt og vi opnåede en ærefuld 4. plads Divisionsturneringen: I denne sæson deltog vi med 6 hold. I 1. division klarede Næstved frisag med en 6. plads, mens Køge måtte sande, at styrken i 1. div. er noget højere end i 2. Det blev til en sikker 8. plads og returbillet til 2. division. I 2. division besatte vores 4 hold de fire nederste pladser. Ringsted tog 5. pladsen foran Dianalund, der blev nr. 6. Holbæk måtte ned med en 7. plads og debuttanterne fra Maribo måtte nøjes med 14½ points og et enkelt år i det fine selskab. Oprykker fra vores mesterrække blev Skovbo, der vandt særdeles overbevisende. Pokalturneringen: Fandt sted i Køge i maj. 4 hold deltog i eliterækken. Næstved vandt klart med 19½ points foran Maribo med 11½ points. Disse to hold kvalificerede sig så til det afsluttende landpokalstævne i Nyborg. Næstved fik en flot 6. plads med 13½ points. Maribo måtte nøjes med 10½ points. I bredderækken deltog 5 hold. Vinder blev Skovbo foran Maribo. Ved stævnet i pinsen blev Skovbo nr. 8 med 12½ points. Maribo 2 blev nr. 16 med 9 points. Vi var yderligere repræsenteret i juniorrækken af Jyderup, som fik 14 point og en fjerdeplads. EMT-konkurrencen: Samlet har der været en lille fremgang her. Og fremgange skal vi jo glæde os over! 303 unikke deltagere mod sidste års turneringer talte med mod 25 sidste år. Hvis man ser på tallene for indeværende sæson, så ser det faktisk ud til at endnu bedre, da der indtil nu er anmeldt 30 turneringer. Det er faktisk en lille rekord. Her scorer man et point pr. parti plus det antal points, man opnår i turneringen. I top sluttede igen Henning Jakobsen, Nordfalster 88 points efter 11 EMT`er. Det er flot! Side 2 af 6

4 Aktivitetspuljen: Vi havde afsat midler i budgettet, som klubberne kan søge. Hvis man har en god idé, som kan sætte fokus på skak i lokalområdet, og som formodes at kunne fremme medlemstallet i skakklubben, kan man få tilskud. Det er bare at indsende en ansøgning til bestyrelsen. Det skal for god ordens skyld siges, at vi ikke anser det for vores opgave at støtte klubber ved at give præmietilskud til forskellige større turneringer. Det glædelig her er, at vi i år har vi sparet en masse penge. Kontoen står stadig helt urørt?! Lederkurser: DSU`s hovedbestyrelse har besluttet at der skal gennemføres 4 kurser i samarbejde med DGI. Disse kurser har til hensigt at styrke ledelsesarbejde i klubberne. Selvom jeg godt ved at enkelte her vil sige: Det har vi prøvet (og det var ingen succes!), så er idéen stadig god, da der næppe er nogen tvivl om, at vi på specielt ledersiden er svagt funderet og rekruttering af nye folk, der kan påtage sig forskellige opgaver, er livsnødvendig for alle klubber. Kurserne fordeles jævnt ud over landet. Når det nævnes her, er det også, fordi vores område er udset til at huse et af disse kurser, og fordi jeg synes, at man skulle bakke det op ude i klubberne. Fusionsplaner: Som I jo nok ved, er der i øjeblikket forskellige planer om at sammenlægge hovedkredse. På det sidste delegeretmøde i påsken 2010 udtalte unionsformanden, at han meget gerne så, at antallet af hovedkredse i unionen blev reduceret til 4 mod de nuværende 9. Hvorfor er vi nu kommet så langt, at vi skal diskutere det? En væsentlig årsag er sikkert, at mange hovedkredse efterhånden er blevet så små, at det er vanskeligt at opretholde en fornuftig drift. Det kniber med at gennemføre en stærk holdturnering. Færre medlemmer betyder færre hold og igen, at afstanden mellem dem skal spille bliver for stor både geografisk og styrkemæssigt. Man må heller ikke være blind for, at det kan knibe med at rekruttere folk til hovedkredsbestyrelserne. Der har i februar været indkaldt til et seminar for hovedbestyrelsen, hvor planer og idéer kunne vendes med henblik på at komme med et udspil. Og lade det være sagt med det samme: Det ser ikke ud til at blive en særlig let opgave. Her og nu ser fusionsplaner ud til at være længst fremme i 3., 4. og 5 hovedkreds. Her foregår samtaler, der synes at kunne ende i en sammenlægning om 2-3 år. Specielt 4. og 5. hovedkreds synes at være så små, at sammenlægning er den eneste vej frem. Længere mod nord i Jylland har 6. og 9. sidste år forsøgt sammenlægning. Den blev vedtaget i 9. HK men faldt i 6. HK. 7. HK (Nordjylland) er heller ikke så stor mere og synes derfor at være stærkt interesseret i at deltage. Men sporene skræmmer. 6. og 9. HK har brændt sig én gang og ser helst i modsætning til de fleste andre, at man vedtager en ny struktur for hele landet ovenfra altså på et delegeretmøde i påsken. Man kan sige, at det store problem ved sammenlægninger i Jylland er de forøgede Side 3 af 6

5 afstande. Fusioner vil næppe opleves som en kørselsmæssig gevinst, hvis man i forvejen bor i et yderområde af en hovedkreds. De tre sjællandske hovedkredse snakkede sammen på mødet. Vi prøvede allerførst at beskrive vores hovedkredse, så vi kunne se forskelle og ligheder. Og vi er meget forskellige. 1. HK har høje kontingenter. Man arrangerer internationale turnering. Holdturneringen er gennemgående stærkere end hos os. Et gennemsnitlig A-rækkehold har en styrke, der sagtens kunne vinde vores mesterrække. Man har ikke mange biler i København. Transport til spillesteder foregår ofte på cykel eller med offentlig transport. Det må forudses problematisk at få københavnske spillere til at spille udenfor den nuværende hovedkredsgrænse. 8. HK, som i parentes bemærket var en del af 2. HK frem til 1942, ligner på mange måder vores. Der er større kørselsafstande end i 1. HK. En del af kredsen ligger syd og vest for 1. HK, ligesom man også rummer Bornholm. Styrkemæssigt kan 8. HK sammenlignes med 2. HK. Hovedkredsens måske største problem her og nu synes at være rekruttering af medlemmer til bestyrelsen. Hvad der kan gøres - hvis der altså skal gøres noget - er meget vanskeligt at sige. Vi kunne hvert fald ikke komme med et entydigt svar på mødet. Nogle har forslået, at Roskildekredsen under 8. HK kunne gå over til os. Så slap klubberne her for at køre gennem 1. HK for at spille mod de nordlige klubber. Resultat: 2. HK bliver lidt større, og 8. HK lidt mindre. Det kan 8. HK ikke bruge til noget. Så kan de slutte sig sammen med 1. HK. Men styrkeforskellen mellem dem og 1. HK vil være markant. 1. HK vil næppe heller bryde sig om det. Så kunne man slå 2. og 8. HK sammen, men det bliver et geografisk misfoster. Man kunne måske forestille sig en holdturnering for de nordlige klubber og en for de sydlige og så én bestyrelse, men man kan tvivle på, om det nogensinde bliver til en reel sammensmeltning. Der bliver meget langt fra Nakskov til Helsingør eller fra Nyk. S. til Rønne. Det har også været foreslået at slå alle tre hovedkredse sammen på Sjælland. Det er temmelig ultimativt - men måske det letteste at gøre. Men hovedkredsen vil så repræsentere halvdelen af medlemmerne i Danmark, og vil spillemæssigt blive domineret af København. Nogle har også forslået at fjerne alle hovedkredse. Man kunne lave en stor fælles holdturnering på alle niveauer. Om få år kan medlemsregistrering foregå decentralt fra den enkelte klub til et centralt register. Er hovedkredsene ikke bare et levn fra fortiden eller et fordyrende mellemled?! Problemstillingerne er mange! Endelig må man også tage stilling til, hvordan en ændret struktur skal vedtages. Skal det komme ovenfra - altså på et delegeretmøde? Eller skal det foregå frivilligt efter drøftelser og fælles beslutninger ude i kredsene? Jeg er helt klart tilhænger af det sidste. Vi skal ikke slå noget sammen uden at medlemmer kan se en fordel ved det. Det var en kort og meget subjektiv - Side 4 af 6

6 orientering om nogle planer, vi helt sikker kommer til at høre meget mere om i den nærmeste fremtid. Hjemmesiden har udviklet sig til et helt naturligt omdrejningspunkt for hele hovedkredsen. Jeg kan stadig huske tilbage, til den tid for 20 år siden, da jeg kom ind i hovedkredsbestyrelsen. Vi meddelte os til hinanden med uanede mængder af breve og hovedkredsblade. Der var ikke andre muligheder dengang. Det var besværligt, langsomt og dyrt. Men det var sådan, man gjorde. I dag hvor computeren med lynhurtig information og opdatering er hvermandseje, kan vi slet ikke forestille os en tilbagevenden til de gode gamle dage. Vi er i den heldige situation at have en af de bedste og mest aktuelle skakhjemmesider i landet. Der er tale om en guldgrube af informationer om skaklivet i hovedkredsen. Ildsjælen i hele dette univers er selvfølgelig Jens Lundberg. Jeg ved godt, at det er et tilbagevendende punkt med ros til Jens i mine beretninger. Men jeg ved også, at der er rigtig mange i hovedkredsen, der sætter meget stor pris på dit arbejde. Endnu en gang tak! I år har du yderligere stået for det lokale arbejde i forbindelse med igangsætningen af det nye turneringssystem til holdturneringen. Det har du sikkert selv nogle kommentarer til. Men det er mit indtryk, at det er forløbet rigtig godt. Jubilæer: Nykøbing F. har i denne måned rundet et skarpt hjørne: 100 år. Maribo er næsten ligeså gammel. I maj måned bliver det således Maribos tur til at fejre de 100 år. TILLYKKE! Hæderstegn: Svend Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub: Svend har været aktivt medlem i klubben, der tidligere hed Tornved, gennem næsten 35 år. Svends debuterede som 10-årrig og fik rigtig smag for skakspillet, da han vandt 4.klasse i Solvognturneringen i Vig. Han begyndte at spille rigtig mange turneringer både i skoleskak og i DSU regi. Det varede ikke længe før han blev mesterspiller, samtidig har Svend altid trænet meget med alle medlemmer og givet sin inspirerende viden fra sig til børn og unge, hvor han efterhånden har undervist i mere end 25 år. Uden Svend havde Jyderup ingen skakklub, da 80% af medlemmerne er børn og juniorer. Klubben har derfor gennem de sidste par år fastholdt medlemsantallet. De unge bliver dygtigere og dygtigere, hvilket kan ses af alle de flotte resultater, der præsteres i DM mm. Svend er et vigtigt samlings punkt i JGP stævner i Jyderup, hvor alt det praktiske løses, så alle bliver tilfredse og glæder sig til at komme igen. Initiativpræmie: Præstø Skakklub: Side 5 af 6

7 Præstø Skakklub er et rart sted at komme. Klubben har mange trofaste og engagerede medlemmer. Man fornemmer, at traditioner spiller en stor rolle i klubben, men samtidigt er man også åben for nye måder at præsentere skakken på. Klubbens bestyrelse har med nye turneringsinitiativer og satsning på ungdomsarbejdet gjort sit til at vende medlemsudviklingen i positiv retning i Dansk Skak Union. Vi siger tillykke til Præstø Skakklub med håbet om, at den gode udvikling vil fortsætte. Præmie til klub med størst medlemsfremgang: Faxe med 6 nye medlemmer. Bestyrelsen: Her i foråret er bestyrelsessuppleant Ernst Østergaard indtrådt i bestyrelsen i stedet for Bjarne Petersen, som valgte at træde ud i skuffelse over hovedbestyrelsens beslutning om at flytte debatsiderne fra DSU-hjemmesiden til Facebook. Det er beklageligt, at vores gode samarbejde skulle slutte sådan. Vi er mange, der har sat stor pris på Bjarnes arbejde og hans tanker om Dansk Skak. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt år! Og til sidst også tak til klubberne, deres medlemmer og de mange lokale ildsjæle, der holder hjulene i gang. Niels Steen Larsen Side 6 af 6

8 2. Hovedskreds Driftsregnskab for perioden 1/1-31/ REGNSKAB REGNSKAB INDTÆGTER: Kontingent fra klubberne , ,35 Kontingent fra enkeltmedlemmer 0, ,00 Holdturneringen , ,00 Pokalturneringen 0,00 0,00 Juniorudligning 1.600, ,00 Renteindtægter 4.042,26 132,62 Andre indtægter 100,00 0,00 Indtægter ialt , ,97 UDGIFTER Kontingent til DSU , ,00 Aktivitetspulje 0, ,00 Delegeretmøde/bestyrelse , ,15 Junioraktiviteter , ,23 Holdturneringen , ,00 EMT turnering 3.700, ,00 Pokalturnering 900, ,00 Divisionsturnering 5.185, ,00 Diverse 2.603, ,09 Udgifter ialt , ,47 Driftsresultat , ,50 Status pr. d.d. REGNSKAB REGNSKAB AKTIVER Bankkonto , ,46 Bankkonto , ,42 Obligationer , ,00 AKTIVER ialt , ,88 PASSIVER Primo , ,38 Gæld 3.712,50 Årets resultat , ,50 PASSIVER ialt , ,88 Revisorer: Bruno Sørensen: Kasserer: Bjarne Haar: Søren Dyberg Larsen:

9 2.hovedkreds Budget 2011 Indtægter: Kontingent fra klubberne Holdturneringen Juniorudligning Renteindtægter Udgifter: Kontingent til DSU Aktivitetspulje 0 Delegeretmøde/bestyrelse Junioraktiviteter Holdturneringen EMT turnering Pokalturnering Divisionsturnering Diverse I alt udgifter Driftsresultat Balance

10 2.hovedkreds: Forslag til delegeretmødet 16.april 2011 Til klubberne i 2. Hovedkreds Til behandling på delegeretmødet den 16. april i Sorøhallerne er flg. forslag indkommet. Der gøres opmærksom på, at klubbens stemmeret udøves af klubformanden. Denne kan ved fuldmagt overdrage den til et andet medlem af klubben. Niels Steen Larsen Forslag 1: Ændring af betænkningstid i A-rækken (Nyk. S) Nykøbing Sj. Skakklub foreslår, at betænkningstiden ved holdkampe i A-rækken forlænges til to timer og et kvarter. Som begrundelse for forslaget anføres, at med den korte betænkningstid ( 2 timer) daler spillets kvalitet, og at flere ellers gode partier i indeværende sæson er endt som en slags lynskak, hvor man til sidst kun spiller på modstanderens tidnød. Som en konsekvens af denne udvikling er et par af vore solide spillere ved at betakke sig for fremtidig deltagelse i holdturneringen. Det er vores håb, at spillere i andre klubber har haft den samme oplevelse som os og derfor vil støtte forslaget. På vegne af Nykøbing Sj. Skakklub Thomas Alstrup Maribo stiller et ændringsforslag: Betænkningstiden ændres til 90 min. til 32 træk derefter tillægges 30 min. + opsparet tid til resten af partiet. Dette skal være gældende i A og B- rækkerne. For: 20, Imod: 16, Undlod: 12. Ændringsforslaget vedtaget Forslag 2: vedr. oprykningsregler (Maribo Skakklub) 1) Til 10 tilføjes et punkt E: Rækkefølgen af ens placerede hold på tværs af grupper afgøres af, hvor mange brætpoint holdene procentvis har opnået i deres kampe. Giver dette ingen afgørelse findes afgørelsen jf. punkt D. Som konsekvens af dette ændres formuleringerne i 11 C) fra Vinderen med flest point til Den højest placerede vinder 2) I 12 punkt B sidste punktum tilføjes: i forhold til holdenes placering i foregående sæson. Motivation for forslagene: Ad 1) Der bør ikke ske en favorisering af hold på grundlag af gruppestørrelsen, når den er uens jf. denne afsluttede sæsons B-rækker. Ad 2) Placeringen i den foregående sæson er vel et mere objektivt kriterium end diverse skøn, som kan anlægges. I forbindelse med opstarten til den netop afsluttede sæson, oplevede vi at Maribo 2 i forbindelse med den ekstra oprykning til A-rækken uden varsel blev overhalet af et hold, som placerede sig under os i foregående sæson. På vegne af Maribo Skakklub Søren Pedersen fmd. Dianalund stiller et ændringsforslag: Alle gruppevindere skal være berettiget til direkte oprykning. Derfor skal der spilles nedrykningskampe for at gøre plads til alle vindere i underliggende række. For: 14, Imod: 18, Undlod: 16. Forslag forkastet. Side 1 af 3

11 Maribos forslag: For: 29, Imod: 12, Undlod: 7. Forslag 2 vedtaget. Forslag 3: Ændring af 1 A og 1 B vedr. turneringsledelse (hovedkredsbestyrelsen) Nuværende tekst: A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. B) Turneringskomite. Turneringskomiteen består af en af hovedkredsbestyrelsen udpeget formand og to af delegeretmødet udpegede medlemmer. TL kan ikke være medlem af turneringskomiteen. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende holdturneringen, som indankes for den, eller som TL ikke finder at kunne afgøre. Protest mod en af TL truffet afgørelse skal indsendes til turneringskomiteens formand senest 10 dage efter, at TL har afsagt sin kendelse. Foreslået ny tekst: A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. Hvis TL i en sag er inhabil overgår beslutningskompetencen til bestyrelsen. B) Turneringskomite. Turneringskomiteen består af en af hovedkredsbestyrelsen udpeget formand og to af delegeretmødet udpegede medlemmer. TL kan ikke være medlem af turneringskomiteen. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende holdturneringen, som indankes for den. Protest mod en af TL truffet afgørelse skal indsendes til turneringskomiteens formand senest 10 dage efter, at TL har afsagt sin kendelse Kommentar: Vedr. punkt A. Vi har i den forløbne sæson oplevet, at TL ikke har kunnet træffe beslutninger pga. inhabilitet (vedr. fastsættelse af nye spilledatoer pga. vejrlig). Bestyrelsen finder det naturligt, at den træffer beslutninger i disse situationer. Turneringskomitéen kommer herefter kun ind i billedet som næste retsinstans, hvis TL/bestyrelsens beslutninger skal appelleres. For: 43, Imod: 0, Undlod: 5. Forslag 3 vedtaget. Forslag 4: Tilføjelse til 4E (Hovedkredsbestyrelsen) Nuværende tekst: E) En klub vil kunne kræve aflysning på grund af vintervejr, såfremt dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for umulig eller urimeligt farlig. TL skal dog orienteres så tidligt som muligt på spilledagen, absolut senest 1 time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag og -tid aftales samme aften. Foreslået ny tekst: E) En klub vil kunne kræve aflysning på grund af vintervejr, såfremt dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for umulig eller urimeligt farlig. TL skal dog orienteres så tidligt som muligt på spilledagen, absolut senest 1 time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag og -tid aftales samme aften. Den udsatte kamp bør afvikles inden næste spillerunde. Hvis de to klubber ikke kan enes om ny spilledag, fastsætter TL spilledagen. Kommentar: Vi har i den forløbne sæson savnet regler for fastsættelse af nye spilledage. 2.hovedkreds: Forslag til delegeretmødet 16.april 2011 I forslagsteksten skal ordet vintervejr ændres til vejrlig. Herefter stemmes om ændringen. For: 48, Imod: 0, Undlod: 0. Forslag 4 vedtaget. Side 2 af 3

12 Forslag 5: Fjernelse af 8A Nuværende tekst: A) Ændring i holdopstilling og styrkeliste kan kun ske efter, at runden i december er afviklet, og skal være TL i hænde inden 1. januar. Efter denne dato betragtes alle en klubs medlemmer som nytilmeldte (dog ikke med hensyn til bestemmelsen i 7 G). Et nyt medlem vil dog når som helst kunne indplaceres efter reglerne i 8 C Kommentar: med begrundelsen, at klubberne afleverer (ind taster) deres holdopstilling med de sædvanlige frister før start af holdturnering. I turneringens forløb kan klubberne sætte deres nye spillere ind som reserver, hvor som helst (som allerede beskrevet i reglementet). At der ikke længere kan ændres i opstillingen 1.januar betyder rent praktisk intet for klubberne, men den bestående regel vil betyde uorden i resultaterne med nye spillernumre. Reglen findes heller ikke i divisionsturneringen, som vi skeler til ved fastsættelse af runder mv. For: 48, Imod: 0, Undlod: 0. Forslag 5 vedtaget. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at ændre en så hensigten med forslaget kan lade sig gøre. Tilfældet at en ny spiller kommer ind på styrkelisten, og derved skubber en anden ud af holdet, så skal vedkommende kunne spille på et underliggende hold. Forslag 6: Skoleskakspillere Bestyrelsen foreslår, at alle henvisninger til skoleskakspillere fjernes fra reglementet. Kommentar: Spillere skal være medlem af DSU af hensyn til rating beregning og tildeles startrating af klubformanden, hvis dette mangler. For: 48, Imod: 0, Undlod: 0. Forslag 6 vedtaget. Forslag 7: Ændring af 6A (bestyrelsen) Nuværende tekst (i uddrag):. Formanden skal ved sin underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt divisionsturneringen eller en hovedkredsturnering for en anden klub.. Foreslået ny tekst:. Formanden skal ved sin underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt divisionsturneringen. Spillere, der deltager i holdturneringen i andre hovedkredse, må gerne deltage i holdturneringen i 2. HK. Det er dog en forudsætning, at man er medlem af en klub i 2. hovedkreds. Kommentar: Vi har fået henvendelser, om det er muligt at spille med i to holdturneringer. Vi vil gerne være fleksible på dette område. Også set i lyset af, at topspillere tilsyneladende kan spille med i flere ligaer samtidigt. For: 42, Imod: 6, Undlod: 0. Forslag 7 vedtaget. Bestyrelsen får bemyndigelse til at ændre en så hensigten med forslaget er klar. Dobbeltmedlemmer skal også være tilmeldt klubben ved turneringens start. Side 3 af 3

13 Status for holdturneringen hovedkreds I sæsonens holdturnering deltog 24 otte mands hold samt 22 fire mands hold. Deltagelsen var jo mindre end tidligere, men dette skyldes også vi havde mange hold med i divisionsturneringen. Næstved, Køge, Dianalund, Holbæk, Ringsted og Maribo. Desværre rykkede både Holbæk og Maribo ned, men det giver så nogle muligheder til næste sæson. Det var første år med Per og Verners holdturneringssystem og det fungerede fint, selv om vi oplevede nogle breaks undervejs. Tilmeldingen fra klubberne kom lige sent nok fra nogle og koden var vist blevet væk for andre. Til næste sæson vil der blive udarbejdet et særligt hjælpeskema for tilmeldingen, så alle relevante oplysninger hurtigt kan indtastes af klubberne. Efter tilmeldingsfristen kunne jeg begynde at sammensætte tabellerne. Som altid en vanskelig opgave. Der skal tages hensyn til ligelige hjemme- og udekampe, sidste runde og de geografiske afstande. I anledning af Ringsted og Næstved havde trukket deres A hold måtte der foretages ekstraordinære oprykninger fra B rækkerne. For A1 valgtes Præstø's (2 B hold) og for A2 Sorø's (2 B hold). Set i lyset af at Præstø havde forstærket sit mandskab, samt Sorø var ude i 2 oprykningskampe til A rækken, før de måtte give fortabt. Skitsen blev forelagt hovedkredsbestyrelsen og blev godkendt. Nogle klubber følte sig forbigået, men det var et skøn og planen skulle hurtigt være færdig, da fristen for aflevering af data til holdturneringsprogram var ved at udløbe. Spørgsmålet er om tiden er inde til at holdhæfter ikke længere trykkes og udsendes, men som alternativt kan downloades fra hjemmesiden i stedet. Der var således 22 B hold tilbage, som blev lagt i 3 geografiske naturlige grupper. Desværre viste det sig, at Jyderup måtte trække deres 2.hold lige efter jul, da der pludselig var frafald blandt de unge for holdturneringen. Holdstyrkelister var heller ikke noget problem for klubberne at indtaste, idet medlemmerne i databasen var anført, så man kun skulle sætte styrkenummer. Indberetning af holdresultater var så den sidste prøvelse og for enkelte var det en stor udfordring, men det lykkedes stort set fint. Det ville være ønskeligt om indberetningerne kunne foretages umiddelbart efter kampene. Flere af spillestederne har internetforbindelse og med en bærbar pc kan man komme langt. Vinteren kom forbi og dermed måtte nogle kampe udsættes. Vore nuværende regelsæt er ikke gode nok, da turneringsleder ikke har nogen mulighed for at træffe nogen bestemmelse for de udsatte kampe. Seks ½ strafpoint er uddelt for manglende spillere og et par mobilopkald gennem hele sæsonen. I divisionsturneringen er der oplyst spilledage til næste sæson. Søndage: 30/10, 13/11 og 4/ samt 15/1, 29/1, (19/2) og 4/ Da hovedkredsen ikke arrangerer holdturnering hverken i uge 7 eller uge 8 vil 19/2 udgå og vi har sidste runde 18/ Ugerne vil således være: Tak til turneringsleder Bjarne Petersen for den tålmodige indsat med at kontakte klubber alt fra strafpoints, vinteraflysninger og til godkendelser af resultater. Side 1 af 3

14 Status for holdturneringen hovedkreds Mesterrækken: Nr Hold - BP MP Plac Slagelse ½ ½ 4 5 3½ 3½ Næstved 2 4½ 7 1 3½ 6 8 4½ ½ Sorø 1 6 3½ 7 2½ ½ 7 8 5½ 4 5 3½ -0, Holbæk 2 2½ ½ ½ 4½ Præstø 1 4 5½ ½ ½ ½ Skovbo 1 4½ ½ 7½ ½ Haslev 1 2 3½ 5½ Nykøbing F ½ 0 14½ 1 8 A1-rækken: Nr Hold BP MP Plac 1 Faxe 2 1½ ½ 3½ 4 5 1½ 2½ ½ Møn ½ 5 2½ 6 2½ -0, Sydøstlolland 4½ ½ Nordfalster ½ ½ 3½ ½ Køge ½ 6½ 1 5½ ½ Præstø 2 3 3½ 5½ ½ 7 1 5½ 5½ ½ Vordingborg ½ 5 6 5½ Faxe 1 1 6½ ½ A2-rækken: Nr Hold BP MP Plac 1 Slagelse 2 5½ 8 4½ ½ ½ 7 2½ -1 23½ Kalundborg 1 2½ 7 1 3½ 5½ 8 4½ 3 4 4½ 5 5½ 6 5½ 0 31½ Holbæk 3 6 4½ 7 4½ ½ 6½ 8 4½ ½ Nykøbing Sj. 1 6½ 5 6 5½ ½ 3½ 2 3 3½ ½ Sorø 2 4 1½ 8 2½ ½ , Dragsholm 3½ 3 2½ ½ 1½ 7 5½ 1 2½ 2-0,5 20½ Jyderup 1 2 5½ 3½ ½ 8 3 5½ Korsør 1 1 2½ 5½ 5 2 2½ 5½ 6 3 1½ , B1-rækken: Nr Hold BP MP Plac 1 Maribo ½ 4 5 2½ 1½ ½ Vordingborg ½ ½ Faxe ½ ½ ½ -1 7½ Haslev ½ ½ Haslev ½ 6 1½ ½ ½ Næstved ½ 8 2½ 1 2½ ½ Maribo ½ 6 3 3½ Side 2 af 3

15 Status for holdturneringen hovedkreds B2-rækken: Nr Hold BP MP Plac 1 Greve ½ 6 7 ½ -0,5 16½ Holbæk ½ ½ Køge ½ ½ 4 5 ½ 0 10½ Skovbo ½ 7 1½ ½ ½ Skovbo ½ 1½ ½ ½ Skovbo ½ 4 5 2½ ½ 2½ Tølløse ½ 2½ ½ 3½ Ringsted ½ 5 2 2½ ½ ½ 9 5 B3-rækken: Nr Hold BP MP Plac 1 Nykøbing Sj. 2 ½ 8 ½ 2 3 1½ ,5 6½ Skælskør ½ 3½ ½ Dianalund ½ ½ Kalundborg ½ ½ Dianalund ½ ½ Korsør ½ 5 6 1½ Jyderup 2 1 3½ ½ Resultatmæssigt: Tillykke til alle vinderne. Skovbo vandt suverænt M-rækken og ønskes rigtig god vind i divisionen. I den anden ende skulle 3 hold ud. Nykøbing F og Holbæk havde sat sig på de nederste pladser og Haslev og Slagelse skulle spille om den sidste. Godt planlagt Jens (skrev TL). Haslev trak det korteste strå og må en tur i A-rækken. A1 blev vundet af Vordingborg, A2 af Jyderup som er nye M-hold, Faxe 2 og Sorø 2 rykker ned, mens Møn og Dragsholm skal spille om den sidste nedrykningsplads. B1 blev vundet af Maribo med 18 point, B2 af Skovbo med 21 og B3 af Dianalund med 15. Ifølge reglementet er oprykker det B-hold med flest point, så tillykke til Skovbo med pladsen i A-rækken. Maribo og Dianalund spiller omkamp om den sidste plads. Lodtrækning om hjemmebane finder sted på delegeretmødet den 16. april i Sorø. Max score: En enkelt spiller vandt alle sine kampe for holdet, Mads Kjær Hansen fra Næstved. Tillykke med det. Tak for i år. Jens Lundberg, holdturneringsadministrator Side 3 af 3

16 Referat fra delegeretmødet 2011 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 16. april kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Carlsen fra Køge vælges som dirigent. Han takker for valget og konstaterer at mødet er rettidigt indkaldt. Der er 17 klubber tilstede og i alt 48 stemmer. 2. Formandens beretning Se bilag fra NSL. Følgende emner fra beretningen blev debatteret; Juniorarbejdet: Der blev bl.a. efterlyst et åbningskompendium på dansk samt mere presse omtale af juniorarrangementer. ME fortalte om ideerne der blev diskuteret på det nyligt afholdte juniorleder møde i 2.hk. Divisionsturneringen: Der blev bl.a. snakket om rigtigheden i at Bundesligaen i Tyskland, skal bestemme hvornår vi afholder runde i f.eks. B-rækkerne. Aktivitetspuljen: Der blev efterlyst klare retningslinjer for ansøgning af midler fra puljen. Lederkurser: NSL fortæller at der er planer om at et lederkursus for bestyrelsesmedlemmer/ildsjæle skal afholdes i området. Fusionsplanerne i DSU: Flere havde den holdning, at det kunne blive en masse spildte kræfter samt give en masse ballade, men konklusionen var at det må hovedkredsene/klubberne selv finde ud af.. Hjemmesiden 2.hk: Hjemmesiden bliver nok en gang rost. Lukningen af debatforum på DSU hjemmeside blev også berørt. Her kunne man godt blive enige om, at det ikke skete på en hensigtsmæssig måde. Om den skulle lukkes var der ikke enighed. Forsamlingen tilsluttede sig beretningen. 3. Regnskab 2010 BH oplyser af 2009 regnskabet er blevet revideret. BH fremlægger det reviderede regnskab fra Regnskabet bliver godkendt. BH fremlægger budget for Holdturnering 2010/2011 Indlæg fra JL Der blev foretaget lodtrækning af omkampe: Maribo 2 hjemme mod Dianalund 2 om oprykning til A-rækken Dragsholm 1 hjemme mod Møn 1 om at undgå nedrykning fra A-rækken. 5. Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 27. marts 2011 Se bilag med behandlingen af forslagene. Side 1 af 2

17 Referat fra delegeretmødet Fastsættelse af kontingent Uændret kontingent. 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg Genvalg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten F. Jensen, Jens Lundberg og Leif Jensen er på valg. (Morten F. Jensen ønsker ikke genvalg) Genvalg til Jens Lundberg og Leif Jensen samt nyvalg til Ivan Plougmann Madsen, Skovbo. 3. Bestyrelsessuppleant Peter Holst, Holbæk er på valg. (Der skal vælges i alt 2 bestyrelsessuppleanter.) Genvalg til Peter Holst samt nyvalg til 2.suppleant Henning Jakobsen, Nordfalster. 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på Valg Genvalg til begge. 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg Genvalg. 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg Genvalg til begge. 7.Turneringskomitésuppleanterne Erik Carlsen, Køge og Anders Brinkhard, Skælskør. er på valg Genvalg til begge. 8. Eventuelt Næstved beklagede at de var kommet til at arrangere deres gigant lyn samtidigt med Maribos jubilæum. Havde forsøgt at flytte det, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Skovbo fortæller at Køge og Skovbo undersøger muligheden for at have et fælles hold i divisionsturneringen. Der blev snakket om at oprette en slags jobbank i hovedkredsen, med medlemmer som gerne vil være behjælpelige ved store arrangementer som dommere og hjælpere. Flere klubber kunne måske nyde godt af sådan en bank. Side 2 af 2

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts 2010 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1) DANSK SKAK UNION 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30 Sorø Hallen, 4180 Sorø Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Tilstede: 15 klubber, 41 stemmer, 23 deltagere Peter

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (), Formand Per Rasmussen (), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (), Kasserer. Niels Kløve (), Kartoteksfører.

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Holdturneringen 2008-2009 Side 2 Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Turneringsleder Bjarne Petersen Skolegade 31, 4800 Nyk F. Tlf. 2486 9983 e-mail:bp_den@hotmail.com

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 Dansk Skakunion 2.hovedkreds/best/arkiv dato: 03.04.2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Dagsorden: [se detaljerne på de følgende sider] 1. Valg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Danske Bank, Euler Hermes, MOE, Nordea, SAS Institute, CTI, DSB, HI, LIF, Lundbeck, Stadio/HIF, TBK, FIF, KMD, IBBH, GFB78, ALI, Mærsk, Telefonen.

Danske Bank, Euler Hermes, MOE, Nordea, SAS Institute, CTI, DSB, HI, LIF, Lundbeck, Stadio/HIF, TBK, FIF, KMD, IBBH, GFB78, ALI, Mærsk, Telefonen. Referat fra Årsmøde onsdag den 4. maj 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingens beretning 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af regnskab og

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 31. mar. 2007 kl. 13.30 Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt.

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL. 18.00 REFERAT 1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent. Per Quist Nielsen og Kirsten Klæbel blev valgt som stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS. Lørdag den 4.marts 2000

TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS. Lørdag den 4.marts 2000 TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS Lørdag den 4.marts 2000 SPILLESTEDET TORNVED RÅDHUS, SKARRIDSØGADE 37, 4450 JYDERUP - lige overfor Jyderup Jernbanestation.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Junior Grand Prix stillingen

Junior Grand Prix stillingen side 2 side 11 Junior Grand Prix stillingen 1 Gitte Nielsen, Tingsted 156 2 Christian Lykke, Holbæk 156 3 Mads Kj. Hansen, Næst. 105 4 Søren Jensen, Forlev 98 5 Oksana Vowk, Næstved 64 6 Henrik Christensen,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1 Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse. Af hovedkredsens 28 klubber deltog 13 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 48. Mødet havde følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere