Frederiksberggade. 1998/2000/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24"

Transkript

1 1998/2000/ # hm. og Øster Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 9 lejl. incl. hjørnebutik/3 blåtryk. f. automobilforhandler L.C. Andersen. [Vejrhanen bliver i udførelsen udskiftet med den for Kristjansen karakteristiske kugledekoration] 1917 K.P. Kristjansen/tilmuring af dør i hjørnebutik/blåtryk af stueplan Jul. Moll/udvidelse af butiksfacade m. nyt vindue - butikken altså blevet reetableret/ f. købmd. Aage A. Jacobsen. 1966/67 Bygum Clausen og Gunnar Tinning (ark.), Århus/stor ombygn. af tidl. slagterforretn. til cafeteria. Omfatter hele stueetagen samt Chr. 8 Vej 62 og kontor og personalerum på 1. sal. Endv. større facadeombygning./5 f. firmaet "Special Smørrebrød" Hans Skovbo Hansen (ark.), Ølgod/indretn. af køkkenudstilling i eksist. butik/2 f. HTH-køkkenet, Ølgod. [H/NB] Frederiksberggade. Opr. hed gaden kun Frederiksberggade til Lyngbygade. Herefter Horsensvej. Først omkring efter stormfaldet i Kobskoven, og kommunens køb af denne fra staten - kom hele strækningen til at hedde Frederiksberggade. 1 - # hm. og Jernbane- i 1900? /eksist. for- og sidehus/# hm. stræde 2A 1900 Iflg. Andragende til Justitsmin. fra Silkeborg By og Birks Politikammer på vegne af A.M. Krüger/mindre ombygn. af og tilbygn. til sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog Byggekort, f. detailhandler A.M. Krüger Iflg. Byggekort/udstykning af parcel, Jernbanevej, nr. 2 f. slagter J. Jørgensen. Af plantegningen fremgår, at grunden har indeholdt en 2-etages beboelsesbygn. som forhus og en sidebygn. m. stald m.v. NEDREVET. 1931/32 Knud Sørensen/boligbyggeri i 4 etager, indeh. 14 lejl. (6 ét-vær. m. alkove, 5 to-vær. og 3 tre-vær.) samt 3 butikker/7 f. dir. W. Heineke. [F m. NK-træk] Iflg. BBR-opl./udhus som sidebygn./# hm.

2 1998/2000/ (Jern Iflg. BBR-opl./enfam.hus m. butik som forhus/# hm. banevej) 1928 K.P. Kristjansen/indsættelse af to nye butiksvinduer/blåtryk. f. købmd. Richard Mehl Kurt L. Andersen (bygmester)/indv. ombygn. og tilføjelse af kvist mod gård/2 f. ejendomdhandler Kjeld Damgaard. [opr. SKl] 3 - # hm J. Jensen (hv.); H.P. Knudsen (hv.); K.P. Kristjansen; A. Ustrup / vedr. opførelse af nybyggeri samt ombygn. af og tilbygn. til eksist. byggeri / 3 pennetegn. og 3 blåtryk. LA, KTP 524. f. Arbejdernes Fællesbageri A/S NEDREVET Al eksist. byggeri nedrives DAI / boligbyggeri i 3 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 12 lejl./ 19 f. Midtjysk Boligselskab. 4 - # hm. [omkr hv./tofam.hus i én etage m. midtrisalit/opr. plan og opstalt i grovtegn. på blåtryk fra 1930] 1930 F. hansen (hv.)/omfattende ombygn. og udbygn. m. én etage - indretn. af babersalon og butik i stueetage./blåtryk. f.barbermester A. Christensen. 1973/75 Alfr. J. Mortensen/indretn. af bodega i stueetage/ f. dir. Henning Olsen, Hotel Himmelbjerget. [Bl - forbygget] 5 - # hm Iflg. BBR-opl./enfam.hus m. side-baghus/# hm Iflg. Byggeansøgn./mindre tilbygn. til forhus mod gård og sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog de to lystryk fra 1957 m. situationsplan og grundplan af forhus. f. slagtermester J.R. Rasmussen Iflg. Byggeanm./indretn. af butik i forhus/# tegn.mat. f. J.Chr. Knudsen Tage Aaboe Christenseen/om- og tilbygn. til forretn. i forhus mod gård/ f. slagtermester Jens Rasmussen. [Senere ombygn. af butik til beboelse. Facaden pudset. Pænt arbejde] [SKl] 6 - # hm Iflg. BBRopl./tofam.hus i én etage m. midtindgang/# hm. Jvf. dog den delvise opmålingstegn., Iflg. Byggeanm./sidehus til vognskur og brænde/# tegn.mat. f. Jens Østergaard.

3 1998/2000/ Per Glerup (ark.), Hostrupsgade 39/større indv. ombygning samt mindre ændring af tagetage/flere f. Per Brøgger Sørensen. [H - usædvanligt Silkeborghus. Velholdt] 7 - # hm Iflg. Byggeanm./beboelseshus i 2 etager m. baghus/# tegn.mat. f. murermester S. Jensen Bomholt, Horsens. NEDREVET. 1942/43 Max Pape/tofam.hus i 2 etager med delvist udnyttet tagetage/ f. entrepenør N.P. Nielsen. 8 - # hm. 1860(?) Iflg. BBR-opl./tofam.hus i én etage m. midtindg./# hm. Jvf. tegn., Iflg. BBR-opl./side-baghus/# hm J. Kristensen (hv.)/ombygn. af forhus, bl.a. m. indretn. af butik/ farvelagt pennetegn. f. murer A. Sørensen C. Jensen/ombygn. af sidehus til værksted/blåtryk. f. skomager Toftdahl S. Gunnov Nielsen (ing.)/udvidelse af værkstedsbygn. i baghus/ f. smedemester C. Fisker Lisbeth Kristiansen (ark.)/ombygn. af forhus til 3 lejl./flere f. malermester Niels L. Sejthen. [opr. SKl - forbygget] 9 - # hm K.P. Kristjansen; Max Pape; A. Ustrup / vedr. opførelse af nybyggeri samt ombygn. af og tilbygn. til eksist. byggeri / 2 pennetegn., 2 blå- og 1 LA, KTP 525. f. flere ejere NEDREVET Al eksist. byggeri nedrives Nielsen & Nielsens tegnestue / boligbyggeri i 2 1/2 etage, indeh. 5 lejl./ adskillige f. Preben Kjeldsen # hm. [omkr. 1860(?) hv./tofam.hus i én etage m. midtindg.- af type og præciseret udførelse som nr. 8/ # hm. ] 1923 C. Jensen/ombygn. af facade i forb.m. indretn. af butik/blåtryk. f. pottemager N. Nielsen. [opr. SKl] 11 - hm K.P. Kristjansen/tofam.hus m. mansartetage og sidehus/2 blåtryk. f. pølsemager Th. Jensen.

4 1998/2000/ ing.fa. O. Lock-Hansen & Søren Jensen/stor side-bagbygn./2 f. slagtermester Edv. Pedersen. [1971(?)? /forhøjelse og udbygn. af tagetage/# hm. f. samme?] 1985 Nielsen & Nielsens tegnestue /ombygn. af slagterbutik til ejendomsmæglerkontor/2 f. ejendomsmægler Torben Nielsen. [opr. NK] 12 - # hm Iflg. BBR-opl.enfam.hus i én etage m. sidehus/# hm. Jvf. dog opmålingstegn., ? /opmåling af eksist. bebyggelse, samt forslag til mindre om- og tilbygn./3 f. Henning Larsen. [NR] 13 - # hm C. Jensen/lysthus af træ/blåtryk. f. købmd. N.P. Pedersen. NEDREVET C. Jensen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet tagetage, indeh. 3 lejl. og butik/blåtryk C. Jensen/mindre sidebygn./blåtryk Max Pape/tilbygn. til beboelse i gården mel. for- og sidehus/ f. blomsterhandler fru M. Bloch Jensen Max Pape/udvidelse af butiksfacade/ f. fru Anna Bloch. 1960/61 Alfr. J. Mortensen/ombygn. og udvidelse af butiksfacade/ f. gartner M. Block Jensen. [opr. NK - EKSEMPEL på løbende facadeudv. og ændring] 14 - # hm. 1870(?) Iflg. BBR-opl../ tofam.hus i én etage m. midtindg. og sidehus / # hm. Jf. dog opmålingstegn., Iflg. Byggeanm./ombygn. af sidehus/# tegn.mat. f. R. Nielsen Max Pape/tilføjelse af større kvistparti/ f. enkefru Grethe Pedersen Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/ombygn. og indretn. af butik i forhus samt tilbygn. af værksted til sidehus/2 f. cykelhandler Rich. Tolstrup DAI/større ombygn. af butik og udvidelse af butiksfacade/ [Bl - forbygget] 15A-F - # hm Iflg. Byggeanm.; Jens P. Nielsen (hv.)/opførelse af halvtag/# tegn.mat. f. Peter Rasmussen. NEDREVET.

5 1998/2000/ Iflg. BBR-opl. / dobbelthus i én etage som forhus/# hm. Jvf. dog opmålingstegn., 1950, m. groft planrids og facade Kristoffer Hansen/sidehus i 2 etager/ f. fabrikant Jens Langkær Valdemar Juul/baghus i 2 etager til værksted/ 1950 hv./indretn. af butik i forhus/pennetegn hv./tilbygn. af 2 garager m.v. til sidehus/ 1985 Nielsen & Nielsens tegnestue /mindre indv. ombygn. af forhus/ f. sig selv Nielsen & Nielsens tegnestue /ombygn. af forhusets facade/ f. sig selv. [opr. NR] 16 - # hm 1890 Iflg. BBR-opl./flerfam.hus i 2 etager, indeh. 4 lejl./# hm. Jvf. dog opmålingstegn., /80 Nielsen & Nielsens tegnestue /ombygn. og indretn. af butik i forhus/ flere f. Tolstrup Cykler v. Arne Pedersen. [opr. SKl] 17 - # hm. 1930/32 K.P. Kristjansen/flerfam. i 2 etager med mansartetage og udnyttet tagetage, samt kort sidehus, indeh. 5 lejl. og 2 butikker/2 blåtryk. (1930: iflg. tegn./1932: iflg.bbr-opl.) f. ass. Chr. Døssing-Rasmussen 1934 Iflg. Byggeanm.; H.P. Jensen (ark.), Richtersvej 10/tilbygn. til sidehus/ 1981 Tage Hansen (ark.), Dannevirkevej 17, Silkeborg/indretn. af lejl. i det ene butikslokale/3 f. Hansigne Olsen. [opr. NK] 18 - # hm Iflg. Byggeanm.; M.P. Baltzer (hv.)/butiks- og beboelsesbyggeri i 2 etager/# tegn.mat. f. bagermester Sofus Kristensen F. Hansen (hv.)/opførelse af 2 garager/blåtryk Mogen Ib (ark.), Fyrrebakken 9, Virklund/ombygn. af og tilbygn. til butik samt ændring af butiksfacade/flere f. Tolstrup Cykler v. Arne Pedersen Ejner Olesen/mindre ombygn. af butikslokale/ f. Tolstrup Cykler v. Anders B.V. Jensen. [opr. NR]

6 1998/2000/ # hm. og Sana- før 1951 Alt eksist. byggeri NEDRIVES. torievej Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/3 etagebyggerier på 4 og 2 etager, indeh. 16 lejl. og 3 butikker, samt servicestation, der adskiller byggerierne, Frederiksberggade 19-21, og Sanatorievej 1/4 f. AAB. [SF] Al eksist. byggeri på grundene nedrives i forb. m. Lyngbyvejs omlægning ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de nedrevne ejendomme, befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: Frederiksberggade 20 / LA, KTP / / / / / # hm. (Sana- 1925/27 K.P. Kristjansen/tofam.hus i 2 etager/2 blåtryk. torievej) f. murermester Johs. Baltzer K.P. Kristjansen/garage/blåtryk Max Pape/tilbygn. af ventevær. og klinik mel. beboelse og garage/ f. kiropraktor H.E. Larsen 1996 PS-indretning, Borgergade 79A/overdækn. af hoveddør samt flere mindre facadeændringer og -tilbageføringer/# tegn.mat. f. Iceberg Holding A/S. [H/NK - et af Kristjansens fineste huse] 25 - # hm K.P. Kristjansen/tofam.hus/blåtryk. f. papirarb. J. Jørgensen Knud Sørensen/garage/ f. købmd. Aage Nielsen. [NK/BB] 27 - # hm F. Hansen (hv.)/tofam.hus/blåtryk. f. søstrene Kirsten og Karoline Kristensen F. hansen (hv.)/garage/blåtryk F. Hansen (hv.)/udv. af trappehus/ [NK/BB] 28 (nyt.nr.) - # hm Nybygget servicestation.

7 1998/2000/ # hm. 1931/32 Max Pape/tofam.hus m. garage/ f. murer H. Pedersen E. Svendsen Pedersen/tilbygn. af cykelrum og altan til beboelse/ f. grosserer H. Eriksen. [NK] Tidl. nr L. Bendixen; K.P. Kristjansen; J. Nedergaard (hv.); Niels H. Nielsen; Max Pape; E. Svendsen Pedersen / vedr. opførelse af nybyggeri samt ombygn. af og tilbygn. til eksist. byggeri / 1 blyants- og 2 pennetegn., 6 blå- og 12 LA, KTP 532. f. Midtjydsk Trælasthandel A/S Al eksist. byggeri på grundene Frederiksberggade og Lyngbygade 9 NEDRIVES Bredstrup, Høirup og Ladegaard arkitekter ApS, Mejlgade 18, Århus/ 8 enkelt- og rækkehuse i én og to etager, indeh. 28 lejl. (6 ét-vær., 17 to-vær. og 5 tre-vær.)/24 f. Investorgruppen ApS, Ryesgade 9, Århus # hm Max Pape/tofam.hus i 2 etager, bungalow/ f. murer Hans Pedersen Alfr. J. Mortensen/delvis opmuring af opr. altan i facaden mod gaden/ f. lægeaut. talelærer Ernst Nielsen # hm Svend Aage Rasmussen/enfam.hus/ f. korrespondent N. Jespersen Chr. Jørgensen (overass.)/garage/pennetegn. f. sig selv. [NK] 35 - # hm Iflg. Byggekort, 1934 / tofam.hus / # tegn.mat. f. missionær J.Chr. Jensen. [NK] 37 - # hm Max Pape/tofam.hus i 2 etager, bungalowagtig/ f. politibetjent J.Fr. Hansen AVR(?)/garage/ f. kontorchef E. Mortensen # hm F. Hansen (hv.)/tofam.hus i 2 etager, bungalowagtig/ f. N.P. Pedersen.

8 1998/2000/ /50 E. Svendsen Pedersen/garage m.m./ f. lagerforvalter Jens Bloch # hm. (Bredgade) 1934 Max Pape/flerfam.hus i 2 etager, indeh. 4 lejl, bungalowagtig/ f. murermester Hans M. Pedersen Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/3 garager/ f. overass. K. Siersbæk # hm. 1908/10 K.P. Kristjansen/flerfam.hus med sidehus, indeh. 4 lejl. - placeret midt på grunden/blåtryk. f. murermester M.Th. Theilgaaard M.Th. Theilgaard/tilbygn. til beboelse mel. for- og sidehus/ pennetegn. f. sig selv K.P. Kristjansen/tilføjelse af bindingsværkskvist/blåtryk. [H m. J-detaljer] 44 - # hm M.Th. Theilgaard (murermester)/tofam.hus og latrinbygn./ jvf. blåtryk, f. blikkenslager Nielsen K.P. Kristjansen/opførelse af garage og instal. af wc/blåtryk med plan- og facadehelhed. f. købmd. M. Therkildsen Knud Sørensen/stor ombygn. af og tilbygn. til beboelse m. fuldst. facadeændring/ f. bibliotekar Peder Nielsen. [opr. H] 46 - # hm. 1905/09? /tofam.hus i 2 etager/# tegn.mat. (1905: iflg. Byggeansøgn./1909: iflg. BBR-opl.) f. slagter J. Jensen hv./sidehus m. vognport og oplagsrum/pennetegn. f. ølhandler Andreas Nielsen hv./garage/pennetegn. f. enkefru Nielsen Max Pape/mindre tilbygn. til beboelse/ f. ølhandler Martin Nielsen Niels H. Nielsen/tilføjelse af altan til beboelsen mod gård/ f. tobakshandler Kaj Dahl. [NR]

9 1998/2000/ A-F - # hm Max Pape/3 sam.byg. lagerskure/ f. Midtjysk Trælasthandel v. tømmerhandler J. Nedergaard. NEDREVET /81 Henning Dammeyer (ark.) og Preben Kjeldsen (hv.)/6 klyngehuse/ flere f. Bodil Kjeldsen Aps, Baldersvej 5, Silkeborg # hm 1905 Iflg. BBR-opl./tofam.hus i 2 etager, sam.byg. og identisk m.nr.50/ # hm. Jvf. dog grundplan på 1933-tegn C.E. Mortensen (murer)/tilbygn. af wc-tårn til beboelse mod haven/blyantstegn. m. planer m.v. f. skrædder J.J. Andersen. [opr. SKl] 49 - # hm. 1941/42 E. Laursen (hv.)/enfam.hus/ f. O. Sørensen # hm Iflg. BBR-opl /tofam.hus i 2 etager, sam.byg. og identisk m. nr. 48/ # hm. Jvf. dog grundplan på Edv. Jensens 1933-tegn Edv. Jensen/tilbygn. af wc-tårn til beboelse mod haven/ f. telegrafformd. J. Sørensen Iflg. Bygningsansøgn./tilføjelse af kvist/# tegn.mat. f. salsmester Jacob Sehested. [SKl] 51 - # hm. 1938/39 Max Pape/tofam.hus/ f. maskinarb. Chr. Sørensen. [T m. F-træk] 52 - # hm K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh. 6 lejl. (3 to-vær. og 3 tre-vær. wc på gangen)/blåtryk. f. maler Krogsgaard. [H/NB] 53 - # hm. 1935/36 Max Pape/tofam.hus, bungalowagtig/ f. fru Johanne Skov # hm. (Ryesgade) 1910 Iflg. Byggeanm./tofam.hus/# tegn.mat. Jvf. dog 1936-tegn. f. Søren Petersen A. Busk/tilføjelse af stor hjørnekvist/ f. frk. Signe Leth.

10 1998/2000/ Niels H. Nielsen/indretn. af bagerbutik/ f. bagermester A. Andersen og 55 Niels H. Nielsen/opførelse af sidebygn. til bageri/2 [H/SKl] 55 - # hm Iflg. Byggekort/tofam.hus i 2 etager, bungalowagtig/# tegn.mat. [F/Bl] 56 - # hm. og Ryes Adolf E. Laursen (tilskrivn.)/flerfam.hus i én tage m. mansartgade 3 etage, indeh. 4 lejl. Sam.byg og identisk m. nr. 58./ # tegn.mat. f. murermester André Hansen. (nr. 3) 1935 Kristoffer Hansen/opførelse af selvst. bygn. langs Ryesgade: tofam.hus i én etage m. mansartetage. f. H.P. Rasmussen. [NK] 57 - # hm Iflg. Byggekort/tofam.hus i 2 etager m. mansartetage/# tegn.mat. [F/Bl] 58 - # hm Adolf E. Laursen/tofam.hus i én etage m. mansartetage, sam.byg. og identisk m. nr. 56/ f. murer J.M. Christensen. [Mansartetagen senere ændret] [NK] 59 - # hm Knud Sørensen/enfam.hus m. indbygget garage/ f. radioforhandler H. Skafte # hm. i 1956 Eksist. boligbyggeri. Jvf. 1) papirer vedr. ansøgning om nedrivning, 1955 og 2) lystryk af tegn. nr. 1, Arkitektkontoret, Sanatorievej/boligbyggeri i 3 etager, indeh. 18 lejl. (12 to-vær. og 6 tre-vær.)/8 f. AAB. [SF/T] 61 - # hm. 1937/38? /tofam.hus i 2 etager/# hm. Jvf. dog beliggenhedsplan og facaderids på 1945-tegn. 1945? (ulæselig sign.)/garage/ f. rentier V. Jensen. [T m. F-detaljer]

11 1998/2000/ # hm 1957/58 Børge Christensen (ark.), Malling/enfam.hus/ f. branddir. Knud Rasmussen Børge Christensen, Malling/tilbygn. til beboelse/ 1972/73 I. Nørgaard Andersen (ark.)/om- og tilbygn. til beboelse/ [50-er/Bl] "Lyngsøgaard". Se endv. Bryndumsvej 2-10C. (Bryn- - # hm. dumsvej) Tage Aaboe Christensen/almennyttigt boligbyggeri i 3 etager, indeh. 18 lejl. samt butik/2 f. AAB [F/T] 65 - # hm Max Pape/tofam.hus i 2 etager, bungalowagtig/ f. maskinsnedker K. Larsen # hm. (Stadion Allé) 1937 Max Pape/flerfam.hus i 2 etager m. høj kælder, indeh. 6 lejl. (4 to-vær. og 2 treenhalv-vær.), bungalowagtig/ f. murermester Hans M. Pedersen # hm. (Stadion Allé) 1938 Max Pape/flerfam.hus i 2 etager m. høj kælder, indeh. 6 lejl. (4 to-vær. og 2 tre-vær.), bungalowagtig/3 f. murermester Hans M. Pedersen Max Pape/2 garager/ 70 - # hm. (Bryndumsvej) 1943 Max Pape/enfam.hus/ f. fru Else Nielsen Max Pape/tilbygn. af garage til beboelse/ f. vognmd. K. Nielsen # hm. 1960/61 Ejner Olesen/enfam.hus/ f. prokurist Rs. Hull. [60-er] 72 - # hm Alfr. J. Mortensen/enfam.hus/ f. brændselshandler Aksel Leth.

12 1998/2000/ Knud Sørensen/garage/ f. læge Ib Kristiansen. [T m. F-detaljer] 73 - # hm. 1952/53 Alfr. J. Mortensen/enfam.hus og garage/ f. tandtekniker Jørgen Christensen. [T/50-er] 74 - # hm Max Pape/enfam.hus/ f. murermester H.M. Pedersen # hm E. Svendsen Pedersen/enfam.hus/ f. lærerinde frk. K. Jensen. [T m. F-detaljer] 76 - # hm. 1952/53 Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/enfam.hus og garage/ f. forretningsfører Vilhelm Vinkler. [50-er] 77 - # hm E. Svendsen Pedersen/enfam.hus/ f. blikkenslagermester E. Gaarsted Alfr. J. Mortensen/garage [nydelig]/ 1987 hv./tilbygn. af vindfang til indgang/3 f. frk. Sigrid Høgh-Dam. [T m. F-detaljer] 78 - # hm. 1953/56 Einar Christensen (murermester)/enfam.hus/ (1953: iflg. tegn./1956: iflg. BBR-opl.) f. sig selv Einar Christensen/garage/ f. sig selv Niels H. Nielsen/tilbygn. til beboelse/# tegn.mat. f. fotohandler Niels T. Søndergård. [T/50-er] 79 - # hm Tage Aaboe Christensen/tofam.hus/ f. Severin Christensen hv./garage/ f. fru K. Pedersen.

13 1998/2000/ # hm Tage Aaboe Christensen/tofam.hus i 2 etager, bungalowagtig/ f. murermester Ejnar Christensen Ejnar Christensen (murermester)/garage/pennetegn. f. sig selv. [F/T] 81 - # hm. 1948/49 Erik Kongslet (ark.), Markedsgade 16/enfam.hus m. indbygget garage/ f. prokurist Emil Richard Jensen. [T/Bl] 82 - # hm. 1915/1927? /enfam.hus / # hm. Jf. dog opmåling på 1943-tegning. (1915: iflg. notat hos Statsskovvæsenet, dvs. skovfogeden/ 1927: iflg. BBR-opl.) f. Statsskovvæsenet Kristoffer Hansen/indv. ombygn. og tilføjelse af kvist/ f. murersvend Otto Møller. 1941/43 Kristoffer Hansen/garage/ [NK] 83 - # hm Alfr. J. Mortensen/enfam.hus og garage/ f. vognmd. Jens Henrik Nielsen. (1965 Carl M. Syberg, Kbh./tilbygn. af havestue over garage/2 IKKE REALISERET) # hm. 1950/52 Kristoffer Hansen/tofam.hus i 2 etager og garage/2 f. tømrer Arne Mogensen # hm Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/enfam.hus og garage/lystryk og bygningsbeskrivelse. f. lokomotivfører Niels Nielsen # hm Iflg. Byggetilladelse/garage/pennetegn. f. kontorass. Svend O. Sørensen N.E. Bandholt Jørgensen (ing.), "Harry Johansen Huse", Sejs/ enfam.hus/ f. bogholder Svend O. Sørensen. [sen 60-er]

14 1998/2000/ # hm. (Marien E. Svendsen Pedersen/enfam.hus, bungalowagtig/ lundsvej) f. uddeler Alf Børge Lars Peter Jensen Ejner Olesen/garage/lystryk f. malermester Magnus Nielsen Lars P. Elmer (ing.)/tilbygn. til beboelse/4 [F/T] 88 - # hm Alfr. J. Mortensen/enfam.hus/lystryk f. kontorbestyrer F.P. Kaarsted Alfr. J. Mortensen/udgravet garage/ 90 - # hm Arkitektkontoret, Sanatorievej 25/enfam.hus/lystryk og bygningsbeskrivelse. f. typograf Svend Guld. [50-er] 92 - # hm E. Svendsen Pedersen/enfam.hus/ f. murermester Svend Aage Rasmussen Alfr. J. Mortensen/garage/ 1958 Alfr. J. Mortensen/tilbygn. til beboelse/ [F/T] 94 - # hm. 1944/45 Max Pape/tofam.hus/ f. Frede Larsen Foldager Niels H. Nielsen/garage/ 96 - # hm E. Svendsen Pedersen/enfam.hus og garage/3 f. overbetjent Borck Clausen. [T m. F-detaljer] 98 - # hm. 1953/54 Kn. Frederik Madsen (ing.)/enfam.hus/ f. installatør Aage Schou hv./garage/ # hm. 1952/53 Niels H. Nielsen/enfam.hus/

15 1998/2000/ f. revisor Poul Laursen # hm. (Lyngsøvej) 1961 Niels H. Nielsen/enfam.hus og garage/2 f. talepædagog Givskov Christensen. [50-er/60-er] # hm Viggo Norn (Kgl. Bygningsinsp.)/skovriderbolig/2 f. Silkeborg Statsskovdistrikt. [H/NK] 1940 Viggo Norn/skovfogedbolig, "Lyngsøhus"/ [NR/SKl/Bl!!] Gudenåvej. 2 Marienlund plejehjem. - # hm Bygningsinsp.s kontor/plejehjem m. 48 pladser/16 f. Silkeborg kommune. (3-5)3A-E Kollektivhuset Silkeborghus. Opført på grundene, hvor tidligere "Skolehaverne" lå. 1958/59-61 J.K. Schmidt og Kaj Schmidt/kollektivhus for enlige og ældre, "Silkeborghus", i 15 etager, indeh. 80 lejl./25 f. den selvejende inst. "Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre" Bygningskommissionen godkender opførelsen af "Silkeborghus" i henh. til det fremsendte tegningsmateriale Byggeattest. Byggeriet færdiggjort. "Silkeborghus" indeholder: - 48 lejl., type A: to-vær., 71.9 m lejl., type B: ét-vær. m. soveniche, 53,9 m lejl., type C: store lejl. i de to øv. etager, 98,9 m Alfr. J. Mortensen/ombygn. af og tilbygn. til portnerbolig/ omkr Adskillige ændringer af lejlighedsstørrelse: sammenlægninger eller det modsatte. 7-9 Silkeborg Kunstmuseum. Opr. kommunalt grundstykke. - # hm Niels Frithiof Truelsen/kunstmuseum/17 lystryk af flere. f. den selvejende inst. "Silkeborg Kunstmuseum" DAI/ombygn. af tidligere bestyrerbolig ved Silkeborg Vandværk/

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35. Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i 1994-95 i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen).

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). 2 Solgården af Max Pape, se Lyngbygade 57-59. 3 - # hm. (Lyngbygade) 1934 Kristoffer Hansen/trefam.hus/lystryk. f. skræddermester A. Simonsen. [NK/T/F] 4 - # hm. 1923 A. Ustrup/tofam.hus,

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1 Seneste 1 31. marts 1 1 ved start sæson: 0-16,5 for top 5: 35,8 ved start sæson: 16,6-54 for top 5: 34,2 Års Års 1021 Kjeld Andersen 10,1 1 38 12 6 1 1 4221 Allan Baun

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade.

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade. VESTERGADE. 1-5 Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5. Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade. Matrikulering. 7.12.1903

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere