Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling"

Transkript

1 Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

2 Anders Henten SIC-projektet November 1999 Ret & Råd organisatorisk innovation A. Indledning 1 I dette papir fokuseres på Ret & Råd (R&R), som er en advokatkæde med godt 70 selvstændige advokatkontorer, og som er repræsenteret i størstedelen af landets retskredse. Rapporten handler om fire emner, som SIC-projektet beskæftiger sig med innovation, kompetenceudvikling, teknologianvendelse og internationalisering. Emnerne har dog ikke lige stor vægt i papiret, eftersom de ikke alle er lige betydningsfulde for R&R. Innovation spiller en central rolle. Dette gælder både organisatorisk og produktmæssigt. Selve R&R-kæden er en organisatorisk innovation, hvor en række små og mellemstore advokatfirmaer har slået sig sammen for at styrke deres position på markedet for juridisk rådgivning. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt kontinuerligt at definere samarbejdets karakter. Produktmæssigt drejer det sig bl.a. om at udvikle fælles paradigmaer for de produkter/ serviceydelser, som firmaerne i kæden leverer. Kompetenceaspektet vedrører både advokaternes opfattelse og udvikling af deres arbejde og sekretærernes funktioner. Traditionelt har advokater arbejdet i et marked, hvor de lovgivningsmæssigt har været beskyttet mod indtrængen fra andre faggrupper. Men med den øgede liberalisering indenfor rådgivningsmarkederne er det blevet nødvendigt for advokaterne nøjere at præcisere, hvad kernen i deres arbejde er, og hvilke andre arbejdsområder som kan opdyrkes. Udviklingen af en mere offensiv attitude er derfor vigtig for R&R. Med hensyn til sekretærernes rolle drejer det sig om udviklingen af nye arbejdsfunktioner og arbejdsdelinger ift. advokaterne. 1 Data til rapporten er indsamlet ved 1) interviews med nøglepersoner i R&R, 2) et postspørgeskema som har været rundsendt til alle advokatkontorer i Ret & Råd kæden, og 3) skriftligt materiale om kæden og mere generelt om advokatbranchen. 1

3 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) spiller en vigtig rolle for R&R. IKT i form af R&R s Internet hjemmeside er potentielt et betydningsfuldt ansigt udadtil, og indadtil fungerer IKT som bindeled mellem kædens sekretariat og kontorerne og kontorerne imellem, i form af et intranet, hvor de enkelte kontorer kan konsultere paradigmaer/ produkter, og hvor kontorerne kan kommunikere med hinanden og rundspørge om råd i enkeltsager. Der er altså tale om at styrke både den eksterne og den interne kommunikation med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen, herunder basere rådgivningen på mere standardiserede produkt-moduler, som kan frigøre ressourcer til mere kundetilpassede ydelser Internationalisering har også en (mindre) betydning, eftersom flere erhvervskunder efterhånden får et stigende antal internationale forretningsforbindelser. Der kan også være tale om etablering af tættere relationer med udenlandske advokatselskaber/ -kæder. Men for de R&R-medlemmer, hvor internationaliseringen spiller en rolle, drejer det sig overvejende om, at de har kunder med internationale interesser. B. Branchen Den danske advokatbranche gennemlever i disse år en omskiftelig tid med stigende konkurrence på juridisk rådgivning og deraf følgende begyndende tendenser til konsolidering. Men udviklingen har foreløbig ikke været nær så dramatisk, som man prognosticerede for bare enkelte år siden. I 1996 lavede Aarsø Nielsen & Partnere en analyse for Advokatrådet af udviklingen indefor den danske advokatbranche 2. Konklusionen var, at ca. hver tredje advokatfirma i løbet af en femårsperiode ville ophøre. Sådan er det dog langt fra gået, men det er fortsat en almindelig vurdering i branchen, at den forudsete udvikling sandsynligvis vil komme blot lidt senere 3. Grunden til at nedgangen ikke har sat sig tidligere igennem er, at der har været en generel økonomisk højkonjunktur i Danmark i de seneste 5 år, og specielt har boligmarkedet oplevet et boom, hvilket har været meget vigtigt især for de mindre advokatfirmaer. 2 Aarsø Nielsen & Partnere: Advokatsamfundets rolle i udvikling af advokatstandens konkurrenceevne, maj Jf. Jyske Bank: Jyske analyser, , Advokatstandens struktur og udfordringer. 2

4 Der er i Danmark i dag ca advokatfirmaer. Siden 1993 har der været en svagt faldende trend (se tabel 1). Mht. antallet af beskæftigede er tallene meget konstante, og det samme gælder omsætningen (hvis man tager højde for inflationen). Branchens hovedtal er med andre ord meget stabile, men forventningen i branchen er, at det ikke vil vare ved. Tabel 1: Antal arbejdssteder, beskæftigede (personer) og omsætning (mio. kr.), Arbejdssteder Ansatte Omsætning Kilde: Statistisk Årbog I Aarsø Nielsen rapporten fra 1996 så man bl.a. på størrelsen af advokatfirmaerne. Analysen viste, at hele 57% af advokatfirmaerne bestod af kun en enkelt advokat (plus sekretariatsbistand), og at 36% havde mellem 2 og 5 advokater. Analysen viste også, at 50% af advokatfirmaerne havde en omsætning på mindre end 1 mio. kr. Branchen er altså præget af en lang række meget små enheder, og eftersom disse små enheder ofte har en anseelig del af deres omsætning på ejendomshandler og inkasso, er de temmeligt udsatte med den liberalisering, som har fundet sted på disse områder i de senere år. Skødeskrivning blev liberaliseret i januar 1997, og inkasso blev liberaliseret i oktober Dette betyder, at ejendomsmæglere, banker, o.a. kan komme ind på områder, hvor advokater tidligere havde eneret. Dertil kommer, at fra og med juli 2000 skal der overhovedet ikke længere skrives skøde. Skøder vil da være elektroniske dokumenter. Men der er også andre udfordringer. I sager, som drejer sig om mindre pengebeløb, er det ikke længere nødvendigt at møde for retten, og man vil ikke kunne få gratis advokathjælp i småprocesser. Dertil kommer den forestående rationalisering af de danske domstole. Det er sandsynligt, at antallet af retskredse vil blive reduceret, hvilket ydermere vil udgøre et pres på de mindre og lokalt baserede advokatfirmaer. Hvad angår erhvervskundesegmentet, som de lidt større og store advokatfirmaer gerne tager sig af, kommer det væsentligste pres fra revisorerne. Revisorerne kommer jævnligt hos deres kunder for at 3

5 revidere regnskaber, og det giver dem mulighed for at tilbyde forskellige tillægsydelser, bl.a. indenfor skatteret, men også indenfor andre områder af juridisk karakter. Når disse forskellige ting lægges sammen, lyser de røde lamper i advokatbranchen og har gjort det en årrække, og nu mener man altså, at ulven kommer. I en spørgeskemaundersøgelse, som SICprojektet har foretaget blandt alle R&R-firmaerne, blev der spurgt til, fra hvilke andre erhverv, R&R-medlemmerne møder konkurrence. 64% svarede banker, 86% svarede revisorer, 92% svarede ejendomsmæglere, og 28% anførte andre, herunder kreditforeninger, ejendomskonsulenter, inkassofirmaer, landboforeninger og offentligt betalte rådgivere. For yderligere at undersøge konkurrencens karakter blev der også spurgt om, hvem der er de væsentligste konkurrenter for R&R på advokatsiden. Her svarede 42% små uafhængige advokatfirmaer, 75% svarede mellemstore uafhængige advokatfirmaer, 44% svarede firmaer i andre advokatkæder, og 42% svarede store advokatfirmaer. Disse tal viser for det første, at R&R-firmaerne møder konkurrence over en relativt bred front blandt andre advokatfirmaer. Størst er dog konkurrencen fra mellemstore uafhængige advokatfirmaer, hvilket bl.a. reflekterer, at firmaerne i R&R enten selv er mellemstore, eller at kæden på sin vis placerer R&R-medlemmerne i den kategori. Tallene viser også, at markedet for advokatbistand ikke er særligt segmenteret mellem store og små firmaer. Dog er tendensen, at de større firmaer i R&R primært konkurrerer med andre større firmaer, og de mindre med de mindre. Tallene viser også måske noget overraskende at konkurrencen fra banker, revisorer og ejendomsmæglere generelt bedømmes som værende stærkere and fra andre advokatfirmaer. Men dette resultat hænger måske sammen med en psykologisk faktor, nemlig at der fokuseres på konkurrencen på nye fronter. Svaret fra advokatbranchen på ovenstående udviklingstræk har været at indtage en mere aktiv rolle ift. kunderne, herunder at se på nye behov hos kunderne og deraf følgende eventuelle nye ydelser. På det organisationsmæssige plan har man set en vis konsolidering af branchen blandt de større firmaer (hvilket sandsynligvis er en reaktion på en stigende internationalisering indenfor juridisk erhvervsrådgivning). For de mindre og mellemstore virksomheders vedkommende er der blevet 4

6 dannet nogle advokatkæder, bl.a. Ret & Råd. Men alt i alt samler disse kæder kun godt 10% af det samlede antal advokater og advokatfirmaer. Kædesamarbejde er således ikke et meget udbredt fænomen. Nedenstående tabel 2 er taget fra en nyligt publiceret opfølgning på Aarsø Nielsen rapporten, lavet af Jyske Bank i deres Jyske Analyser. Tabel 2: Eksempler på advokatsamarbejder i Danmark Kontorer Advokater Beskæftigede Advodan Advonord AdvokatForum Advokatgruppen Eurojuris i Danmark Ret & Råd Kilde: Jyske Bank: Jyske Analyser, , s. 10. Af tabel 2 fremgår, at Ret & Råd og Advodan er de største advokatkæder i Danmark. Advodan har dog langt færre kontorer og består generelt af større firmaer og har en større fokus på erhvervsrådgivning end Ret & Råd. Kædesamarbejdet Interlex er (af en eller anden grund) ikke taget med i denne liste. C. Kæden 2.1 Marked og produktområde Kædens samlede omsætning ligger omkring en kvart milliard kroner, hvilket er ca. 4% af den totale omsætning i branchen. Som nævnt i indledningen består R&R af godt 70 selvstændige advokatkontorer, og kæden har (i efteråret 99) 500 medarbejdere (herunder ejere firma-ejere), hvoraf 160 advokater. Igen svarer dette til ca. 4% af det totale antal advokatkontorer i Danmark og 4% af det samlede antal medarbejdere. Størrelsen på advokatfirmaerne i R&R ligger altså og svinger omkring den gennemsnitlige størrelse for advokat firmaer i Danmark. 5

7 Ret & Råd har opdelt deres mange forskellige produkter (juridisk rådgivning) i tre områder: bolig, privat og erhverv. Alle firmaer i R&R-kæden leverer rådgivning indenfor alle tre hovedkategorier, dog kan der udmærket være tale om en vis specialisering mht. de mange forskellige produkter indenfor hovedkategorierne. For kæden som helhed udgør de tre produktområder cirka en tredjedel hver af den samlede omsætning. Men de små firmaer i kæden har størst vægt på boligrådgivning, hvorimod det er de større firmaer, som står for hovedparten af den juridiske bistand til erhvervskunder. Markederne for boligrådgivning og rådgivning på privatområdet er i de senere år blevet presset. Nye aktører, ejendomsmæglere, kreditinstitutioner, banker, o.a., er begyndt at trænge ind på områder, som tidligere var forbeholdt advokater. Når dette ses i sammenhæng med den generelle vækst i markedet for juridisk erhvervsrådgivning peger det på betydningen af at vinde fodfæste på erhvervsmarkedet, selv om advokaterne også her møder konkurrence, primært fra revisorerne. Nøglen til fremtiden for advokater er erhvervsmarkedet, som direktøren for R&R, Michael Friborg Madsen, udtrykker det, for at sætte sagen på spidsen. De erhvervsvirksomheder, som R&R satser på, er de mindre og mellemstore. De passer, så at sige, i størrelse til R&R s kontorer. Og ligesom R&R er de spredt ud over det ganske land. For at udvikle erhvervsmarkedet søger R&R at indgå samarbejdsaftaler med branche- og arbejdsgiverorganisationer indenfor erhvervsområder, som overvejende består af mindre og mellemstore virksomheder. De to første samarbejdsaftaler blev allerede etableret i 1996 (to år efter oprettelsen af R&R) med Danske Malermestre og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre. Sådanne samarbejdsaftaler peger på en af R&R s og andre advokatkæders styrkepositioner, nemlig at de er repræsenteret i mange dele af landet, samtidig med at de har en fælles profil. Potentielt er der muligheder for at nyde godt både af størrelsesfordele og af udbredt repræsentation. Det er også det, R&R fremhæver: Fordelene ved at gå på to ben, som det udtrykkes. Kæden er således i sig selv den væsentligste innovation (organisatorisk innovation) ifm. R&R. Kæden er et svar på den vanskelige situation, man må forudse for mange advokatvirksomheder i de kommende år, jf. brancheafsnittet. Men i praksis er det ikke så ligetil at gå på to ben, hvilket fremgår af andre afsnit i dette papir. 6

8 Af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt R&R s medlemsvirksomheder (se appendiks 3) fremgår det ligeledes, at det ikke er alle firmaer i kæden, der lægger lige stor vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image. De firmaer, der lægger stor eller nogen vægt på samarbejdets betydning for det eksterne image udgør ganske vist 89%, men heraf lægger hele 47% kun nogen vægt på betydningen. 11% mener, at samarbejdet ingen videre rolle spiller. I denne vurdering af samarbejdets betydning for det eksterne image er der ingen forskel mellem de mindre og større firmaer i R&R. 2.2 Historie 4 R&R blev etableret i november I starten var der ca. 30 medlemsfirmaer, og det voksede til over 50 medlemsvirksomheder med omkring 70 kontorer i Siden har medlemstallet ikke flyttet sig væsentligt, og R&R er i dag repræsenteret i ca. 50 ud af 82 retskredse i Danmark. Antallet af medarbejdere i R&R-firmaerne har heller ikke flyttet sig nævneværdigt. Som i 1997 ligger antallet af medarbejdere i dag på ca. 500 personer. I begyndelsen var der mange helt små enkeltmandsfirmaer, som meldte sig ind i R&R. I dag skal nye medlemsvirksomheder helst være større, men de helt små firmaer har blokeret for tilgangen af større firmaer på grund af bestemmelsen i R&R s vedtægter om, at der kun må være ét medlemsfirma i hver retskreds bortset fra København, Århus Ålborg og Odense. 2.3 Organisation Organiseringen er et helt centralt spørgsmål for R&R. Det er kædesamarbejdet, der er kernen i fornyelsen ifm. R&R, og det er samarbejdet, der skal fungere som et skjold, bag hvilket virksomhederne kan udvikle sig. I den omtalte spørgeskemaundersøgelse svarede 67% af respondenterme, at samarbejdet skal være tættere, 31% svarede at samarbejdet er på et passende niveau, og ingen mente, at det allerede er for tæt i dag. Og denne udmelding er endnu mere markant for de større firmaer i R&R. Hele 81% af de større firmaer mener, at samarbejdet skal være tættere, hvor det tilsvarende tal for de mindre firmaer er 58%. 4 Jf. også delafsnittene om organisation og strategi, som ligeledes berører historiske aspekter. 7

9 Forskellen mellem de mindre og de større virksomheder hænger antageligvis sammen med, at de større firmaer har en større ekspansionstrang, hvorimod de mindre ofte arbejder ift. de helt lokale markeder uden stort behov for samarbejde udenfor egen retskreds. Men for R&R som helhed er svaret stadigvæk markant og peger på en stor opbakning omkring kædesamarbejdet. Graden og karakteren af samarbejdet er kontinuerligt oppe til diskussion: Skal der være en mere centraliseret struktur, eller skal man basere sig på et relativt løst samarbejde? I begyndelsen var sekretariatet en ret svag konstruktion, som kun havde en stud. merc. til at stå for driften. Man talte om sekretariatet som en fordelingscentral, selv om man koketterede med at kalde kæden for en virksomhed. I dag er sekretariatet væsentligt styrket med en direktør og med professionel sekretær-bistand, hvor sekretariatets opgaver er at formulere projektforslag, udkast til R&R-politik, oplæg til markedsføringsplaner og at sikre, at organisationen fungerer i det daglige. Dog vil der altid være et skisma mellem enkeltvirksomhedernes rettigheder og fordelene ved en centralisering, f.eks. i form af en større grad af specialisering. Den tidligere direktør for R&R, Ole Wind, mente klart, at man skulle søge at begrænse anarkismen i organisationen. Der er også tidligere blevet peget på fra et udvalg i R&R, som har set på ledelsesproblemer, at de enkelte kontorer ikke altid er lige effektivt ledet. Strategien med at gå på to ben kan således have fordele i form af visse stordriftsfordele og et fælles ansigt udadtil samtidig med at kæden er bredt repræsenteret geografisk. Men strategien indebærer også nogle svagheder, fordi stordriftsfordelene ikke kan realiseres fuldt ud, og fordi organisationen tendentielt kommer til at fungere anarkistisk. Som nævnt blev det fra starten besluttet, at der kun må være et R&R-medlem per retskreds (med undtagelse af de store byer). Med ønsket om at skaffe lidt større firmaer til kæden end enkeltmandsvirksomheder diskuteres det dog, om denne bestemmelse skal opretholdes. Formålet med bestemmelsen har været at begrænse konkurrencen og at udgå stridigheder mellem medlemmerne. Helt har man ikke ønsket af hindre konkurrence mellem medlemsvirksomhederne (hvilket også kan være svært på grund af de relationer, som firmaerne kan have og kan blive involveret i med kunder i andre retskredse). Dog har man bestemt, at medlemmerne ikke må lave markedsføring i andre retskredse. 8

10 I den omtalte spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt, om de enkelte firmaer er i konkurrence med andre firmaer i kæden. 58% svarede aldrig, 39% svarede sjældent, 3% svarede ofte, og der er ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden mht. dette forhold. R&R er organiseret som de fleste foreninger med en generalforsamling, en bestyrelse, et sekretariat og forskellige udvalg. Tidligere var der en lang række udvalg under bestyrelsen, men ved årsskiftet 1996/97 ændredes udvalgsstrukturen, således at der oprettedes 3 hovedudvalg med ansvar for henholdsvis bolig, erhverv og privat (de 3 produktområder) med en række underudvalg. Beslutninger i R&R tages fortrinsvis i konsensus. Man forsøger at undgå snævre flertalsafgørelser. Men når først en beslutning er truffet, forventes det også, at den efterleves af alle. Fordelene ved dette er oplagt, at man minimerer åbne konflikter, og at mindretal ikke løbes over ende. Ulempen er, at de mindst initiativrige får stor indflydelse på beslutningsprocessen, hvilket kan være kritisk i et marked, som stiller store udfordringer til virksomhederne. Dette illustrerer blot det skisma, som samarbejdets karakter i R&R indebærer. 2.4 Interne ressourcer Kædens interne ressourcer består som i andre rådgivningsvirksomheder først og fremmest i medarbejderne og deres kompetence. I indeværende delafsnit undersøges aspekter af samarbejdet indenfor kæden mellem de enkelte advokatfirmaer. I det omtalte spørgeskema blev der spurgt om, i hvor høj grad de enkelte firmaer trækker på kompetencer fra andre firmaer indenfor R&R. Svaret var, at 44% trækker på kompetencer i andre firmaer i lille grad. 56% svarede nogen, og ingen svarede stor. En krydstabulering viser, at de større firmaer i kæden i lidt mindre omfang trækker på kompetencer fra andre firmaer i kæden. Der blev også spurgt, om arbejdsopgaver bliver givet videre til andre firmaer indenfor R&R. Hertil svarede 14% aldrig, 72% svarede sjældent, og 14% svarede ofte. Her er der ingen signifikant forskel mellem større og mindre firmaer i kæden. 9

11 På den baggrund kan man konstatere, at samarbejdet mellem de enkelte firmaer i kæden endnu er på et relativt uudviklet stade. Dette kan også ses i sammenhæng med det forhold, at alle virksomheder i kæden leverer ydelser til slutbrugerne indenfor alle kædens tre produktområder, privat, erhverv og bolig. Som nævnt kan der bag disse hovedkategorier gemme sig forskellige specialiseringer. Men specialiseringsgraden indenfor kæden er ikke stor. På dette område har man altså endnu ikke fået det fulde udbytte af et tættere samarbejde. I øvrigt kan svarene på udviklingen af arbejdsdelingen indenfor kæden forekomme overraskende, når man sammenligner med den store tilslutning til et tættere samarbejde (se foregående delafsnit). Dette gælder også den relativt lille betydning, respondenterne som helhed tillægger R&R for virksomhedernes eksterne image. Men noget tyder på, at medlemmerne vurderer, at der er et endnu ikke realiseret potentiale i samarbejdet. 2.5 Strategi De strategiske overvejelser i R&R relaterer sig til de forandrede markedsbetingelser i form af stigende konkurrence og en (almindeligvis antaget) mindre kundeloyalitet i dag sammenlignet med tidligere. I en pjece fra R&R s første tid forklares det, hvordan situationen tidligere kunne opfattes: I mange år har advokater levet i en verden, der har set nogenlunde uændret ud. Hvis man havde købt sig en praksis, så havde man en portefølje af klienter og det, man skulle være god til, var jura 5. Det nye som sker kan ifølge samme pjece sammenfattes i en enkel sætning: Før skulle man behandle sager for klienterne fremover skal man konkurrere om kunderne 6. Blandt medlemmerne af R&R vurderes kundeloyaliteten nu ikke til at være karakteristisk meget anderledes end tidligere. I spørgeskemaet til R&R s medlemmer blev der spurgt om, hvordan kundeloyaliteten er i dag sammenlignet med tidligere. 39% svarede, at den er mindre, men hele 53% svarede, at den er den samme. 8% svarede større. Resultatet er bemærkelsesværdigt, eftersom den herskende opfattelse er, at kundeloyaliteten er mindsket. På et spørgsmål om hvorvidt firmaerne i større grad end tidligere selv opsøger deres kunder svarer 67% ja og 33% nej. Man kan altså konstatere, at selv om de fleste firmaer ikke mener, at 5 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen det kan lige så godt være os, u.å. 10

12 kundeloyaliteten er blevet mindre, giver de udtryk for, at de er mere opsøgende i deres arbejde. På den måde er der altså fulgt op på den mere udadvendte strategi, som R&R advokerer for. Denne udadvendte strategi blev tidligt formuleret i form af en grundlov eller et fælles hjerte som det udtrykkes i R&R. Enkelte udpluk fra dette hjerte lyder: Vi er dynamiske og nysgerrige. Vi ser fordele ved at gøre brug af den nyeste teknologi. Vi ser muligheder overalt. Vi arbejder for kunderne og vil kun udvikle og sælge produkter, der virker og giver kunderne en merværdi 7. Ifølge repræsentanter for R&R går strategien således ud på mere aktivt at definere advokaternes relation til deres kunder dvs. definere rådgivningsbehov hos kunderne, præcisere hvad det er advokater laver og kan lave, udvikle nye rådgivningsområder, lære at kommunikere med kunderne, osv. Dette kan både give anledning til, at advokaterne erobrer rådgivningsområder (tilbage) fra deres konkurrenter, og til at nye behov hos kunderne opdyrkes. Holdningsændringen og bearbejdningen hos medlemmerne af kæden er derfor vigtig, men andre elementer er også betydningsfulde, så som organisationsmåden (som er diskuteret i et ovenstående delafsnit), samt udviklingen af produkter og eksterne kampagner. Hvad angår organisationsmåden dette at slå sig sammen i et kædesamarbejde er formålet som formuleret i den tidligere omtalte pjece fra R&R s første tid: 1) at opnå fordelene ved større viden og bredere erfaringsgrundlag, 2) realisere stordriftsfordele ved fælles indkøb og 3) nå en størrelse, der giver mulighed for at få gennemslagskraft i markedsføring 8. Der er altså primært tale om stordriftsfordele af relativt simpel karakter, men der er også tale om, at kædesamarbejdet kan give anledning til en større grad af specialisering, som man anser for at være nødvendig for at klare sig i et mere konkurrencepræget marked. Mht. udviklingen af produkter drejer det sig om at udarbejde fælles paradigmaer, som alle medlemsfirmaer kan anvende. Der ligger således en standardiseringsintention et ønske om at 6 Samme 7 Se R&R s hjemmeside, 8 R&R: Fremtiden bliver altid skabt af nogen. 11

13 kunder i forskellige dele af landet mødet en ensartet service men også det mål at gøre det lettere for de enkelte firmaer i kæden at levere den efterspurgte ydelse. Dette betyder ikke, at hensigten er at levere standardydelser, men at der bag det kundetilpassede produkt ligger nogle standardiserede moduler, som giver mulighed for en koncentration om det specifikke ved den enkelte kunde. Det understreges gerne fra R&R s side, at man ønsker at levere højværdi-produkter (både for kunden og for advokatfirmaet). Men en forudsætning herfor er, at grundproduktet er på plads. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem standardiseringsbestræbelsen og bestræbelsen på at levere kundetilpassede ydelser. Endeligt skal markedsføringskampagner nævnes. Det fremhæves også som en af de tre stordriftsfordele, man forventer at kunne høste. Et par gange om året laver R&R en landsdækkende kampagne, som fokuserer på et enkelt markedsområde indenfor erhverv, bolig eller privat. Sådanne kampagner er vigtige for at blive synlige, og de er svære at have tilstrækkelige ressourcer til, hvis ikke man står sammen i et kædesamarbejde. D. Innovation 3.1 Innovationsstrategi Som tidligere nævnt er de mest omfattende innovationer ifm. R&R de organisatoriske selve kædesamarbejdet. Men der er også væsentlige innovationsaktiviteter på produkt- og produktionsområderne. Produktniveauet omhandler primært etableringen af fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter og en række mere udadvendte initiativer i form af offentlige møder og publikationer om forskellige juridiske problemfelter. Produktionsniveauet handler i høj grad om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi og om arbejdsdelinger mellem forskellige typer medarbejdere. Den organisatoriske problemstilling er blevet behandlet i ovenstående afsnit, og produktionsprocesserne behandles i de senere afsnit om IKT-anvendelse og medarbejdere. I dette afsnit er der fokus på produktinnovationer. Formålet med at udvikle fælles paradigmaer for juridiske rådgivningsprodukter er at give kæden en fælles profil, at bringe alle medlemmer op på samme niveau og at effektivisere arbejdet. Paradigmer er standardiserede produkter; dog er sigtet ikke at levere standard-produkter, men at 12

14 frigøre ressourcer til at levere ydelser af høj værdi med basis i de standardiserede moduler, som paradigmaerne udgør. Der har altid eksisteret paradigmaer for juridiske ydelser. De findes i offentligt tilgængelige opslagsværker og de findes indenfor de enkelte firmaer i form af procedurer, standardskrivelser, osv. Store advokatkontorer har også sådanne standardiserede paradigmaer. Og i R&R har man lagt vægt på at udvikle sådanne fælles produkter for hele kæden, og man har lagt dem ud på kædens interne datanet, således at firmaerne hurtigt og let kan få adgang til de fælles produkter i den senest opdaterede udgave. Dog er der ikke noget krav om, at de enkelte firmaer anvender paradigmaerne. Der er tale om et tilbud. Det er således også kun en minoritet (3%) af R&R-medlemmerne, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen anvender de fælles paradigmaer i stor grad. 69% anvender dem i nogen grad, og 28% anvender dem i lille grad. Endvidere svarer 75% nej til, hvorvidt de fælles paradigmaer har betydet, at de enkelte firmaer levere flere ydelser end tidligere. 25% svarer ja. Mht. begge disse spørgsmål er der en klar tendens til, at de større firmaer i kæden anvender de fælles paradigmaer mere end de små, og at de større firmaer mener, at paradigmaerne har haft betydning for en udvidelse af deres produkt-portefølje. Dette er egentlig overraskende, eftersom man umiddelbart skulle tro, at det overvejende var de mindre firmaer, der ville nyde godt af de fælles ressourcer. Men tendensen er sandsynligvis udtryk for, at det i høj grad er de større firmaer, der prioriterer kædesamarbejdet. Generelt må man dog konstatere, at de fælles paradigmaer foreløbig ikke spiller nogen stor rolle for medlemsvirksomhederne. Udover paradigmaerne falder en række andre aktiviteter også ind under produktkategorien. Det drejer sig om kurser og foredrag (bl.a. for branche- og arbejdsgiverorganisationer) og diverse brochurer o.lign. Disse aktiviteter kan forstås som markedsføringsaktiviteter og har også klart det formål at promovere R&R. Men de er samtidig selvstændige produkter (som kunderne ganske vist ikke betaler for) eller indgår som led i bredere koncepter. Alt i alt er disse aktiviteter udtryk for en mere proaktiv tilgang til markedet for juridiske ydelser. 3.2 Konkrete innovationer 13

15 R&R har udviklet paradigmaer indenfor alle tre arbejdsfelter, bolig, privat og erhverv. Man startede med ydelser, som leveres hver eneste dag af mange firmaer indenfor kæden, bl.a. inkasso. Ifølge formanden for R&R s hovedudvalg indenfor erhvervsområdet, Henrik Thorstholm, er man efterhånden ved at nå frem til målstregen mht. fælles paradigmaer. Det betyder ikke, at en hvilken som helst ydelse i dag kan findes som et standardiseret R&R-produkt. Men det betyder, at hyppigt forekommende ydelser, som lader sig standardisere, ligger i paradigma-form, som kan anvendes af de enkelte firmaer og advokater indenfor kæden. En andet vigtigt element, som fremhæves af repræsentanter for R&R er foredrag, som R&Radvokater kan holde i service-øjemed for kunder og som led i en offensiv markedsføring. R&R mener selv, at kæden er kommet langt mht. foredragsvirksomhed. Den anden store advokatkæde i Danmark, Advodan, er ifølge R&R kommet langt med udviklingen af fælles paradigmaer, men er ikke så langt som R&R mhp. offensive tiltag så som foredragsvirksomhed. 3.3 Organisering af innovationer Innovationsprocesserne omkring paradigmaer og andre produkt-rettede aktiviteter foregår med udgangspunkt i de tre hovedudvalg, bolig, privat og erhverv. Det er ikke i udvalgene selv, at standardiserings- og fornyelsesaktiviteterne finder sted. Udvalgene udstikker retningslinier og sætter nye aktiviteter i gang, men udliciterer selve arbejdet til enkeltpersoner eller grupper af personer med særlig viden indenfor de forskellige felter. Disse personer bliver så ansvarlige for udviklingsarbejdet og for om nødvendigt senere at følge op med fornyede aktiviteter. Hver 1. april og oktober skal de ansvarlige personer eksempelvis meddele, om deres produkt er ajour eller trænger til videre bearbejdning. Generelt er det opfattelsen, at medlemmerne i kæden er meget villige til at stille deres viden til rådighed for de andre medlemmer og for innovationsarbejdet. Men konkret kan det til tider knibe med tiden og prioriteringen. Hvert medlemsfirma skal levere 30 timers arbejde til kæde. Men i praksis er der visse firmaer, der yder mindre og andre mere. Der er til stadighed diskussion i R&R om, hvorvidt sekretariatet skal overtage ansvaret for flere af de konkrete udviklingsaktiviteter, og at hovedudvalgene alene skal koncentrere sig om de 14

16 overordnede retningslinier. Dette går ind i den kontinuerlige diskussion om graden af centralisering i kæden. Som situationen er i dag foregår arbejdet mere som i en medlemsbaseret forening delvis baseret på frivillige aktiviteter - end som en mere traditionel samlet forretningsorganisation. 3.4 Virksomhedskompetencer To forskellige men sammenhængende punkter kan behandles under denne deloverskrift. Det ene punkt handler om anvendelse af ressourcer baseret i høj grad på frivillighed. Det andet punkt handler om specialisering. Ressourcerne/ kompetencerne i advokatfirmaer er helt overvejende de menneskelige. Det er en people business. I R&R er de menneskelige ressourcer/ kompetencer spredt ud i en lang række mindre selvstændige firmaer. Det er som tidligere nævnt en fordel mht. lokalkendskab og indplantning i de lokale markeder, men det er en ulempe, når det drejer sig om fælles udnyttelse af de samlede ressourcer/ kompetencer. Den fælles udnyttelse er i væsentlig grad baseret på frivillighed og velvilje fra medlemmernes side. Specialiseringsaspektet drejer sig både om specialiseringen advokaterne i kæden imellem og arbejdsdelingen mellem advokater og sekretærer. Det er en formuleret målsætning for kæden at opnå en større grad af specialisering mellem de enkelte advokater/ advokatfirmaer, således at kæden er i stand til at tilfredsstille markedets stigende krav om specialiserede ydelser. I spørgeskemaet til advokatkontorerne i kæden blev der spurgt om, hvilke de primære tendenser er i firmaets kompetenceudvikling: specialistviden eller generalistviden. (Krydser måtte gerne sættes ved begge kategorier og summer derfor til mere end 100%). 78% svarede specialistviden, og 42% svarede generalistviden. Der er altså en klar tendens til, at specialistviden vurderes som vigtigere end generalistviden, hvilket er endnu mere markant, hvis der kun ses på de større firmaer i kæden. Ideen er også, at man internt i kæden skal kunne videregive arbejde til specialister i kæden, uden at kontraktforholdet mellem kunden og det lokale R&R-firma forandres. Men i praksis giver strukturen med et kædesamarbejde mellem mindre selvstændige overvejende lokalt baserede firmaer nogle begrænsninger i, hvor langt man kan nå i form af specialisering. Som eftervist i delafsnittet om interne ressourcer er det sjældent, at arbejdsopgaver videregives internt. 15

17 Sekretærerne, som tidligere i høj grad lavede renskrivningsarbejdet for advokaterne, overtager/ overledes i stigende omfang mere kvalificerede opgaver i form af eksempelvis søgning efter paradigmaer. På den tid, da paradigmaer alene var at finde i papirform, kunne sekretærer også have fundet de rette paradigmaer frem til anvendelse for advokaterne. Men det skete ikke i noget større omfang. Derfor ser det ud som om, det er informationsteknologien, der udløser nye muligheder for arbejdsdeling. Men det er nu ikke teknologien i sig selv, der skaber disse forandringer, selv om det måske falder mere naturligt, at sekretærer finder de rette paradigmaer frem, når de alligevel sidder foran computeren, hvor paradigmaerne forefindes i elektronisk for. 3.5 Organisatoriske læreprocesser Selve kædesamarbejdet kan anskues som én stor organisatorisk læreproces og her henvises til papirets afsnit om organisatoriske spørgsmål. Mht. anvendelse af fælles paradigmaer ligger dette i forlængelse af de overordnede organisatoriske spørgsmål. Det er en organisatorisk læreproces ikke alene at optræde med en samlet profil udadtil og at samarbejde på konstruktiv vis indadtil, men også at lære at bidrage til og anvende de fælles ressourcer og kompetencer (se også delafsnittet om innovationsstrategi). E. IKT-anvendelse 4.1 IKT-anvendelse R&R anvender IKT både til ekstern og intern kommunikation. Den eksterne kommunikation består i en web-site på Internettet (plus naturligvis den -kommunikation, som kontorerne har med deres kunder). Den interne kommunikation kører på et intranet via Internettet. Derudover giver kædesamarbejdet mulighed for storindkøb af EDB-udstyr og software. På det seneste har man fået implementeret en såkaldt advokatløsning, som stiller de samme software-redskaber til rådighed for alle firmaer i kæden. På R&R s web-site findes information om organisationen Ret & Råd og om juridiske spørgsmål. Hvad det sidste angår, er der bl.a. en rubrik under overskriften Sidste Nyt, som informerer om 16

18 generelle offentlige spørgsmål med juridiske implikationer. Desuden er der en rubrik under overskriften Gratis Råd med en brevkasse med gratis rådgivning om en lang række specifikke emner. R&R-web-siten udgør et vigtigt samlet ansigt udadtil for kæden. Mht. den interne kommunikation i kæden lavede man fra starten et internt kommunikationsnet. I et R&R-papir fra juni 1997 skriver den daværende direktør for R&R, at udgangspunktet er, at vi kommunikerer elektronisk i Ret & Råd og kun i særlige tilfælde gør brug af almindelig postforsendelse 9. I begyndelsen var nettet baseret på Pol-Online. I dag er det baseret på intranet-teknologi. Det interne net bruges til flere forskellige formål. Udover at man naturligvis kan kommunikere med andre medlemmer af kæden, kan man kaste spørgsmål åbent ud i et konferenceforum og håbe på/ regne med, at få hjælp af kolleger i kæden. Sager kan også lægges ud på nettet, således at de kan benyttes af andre medlemmer af kæden. Derudover kan software-redskaber lægges ud på nettet. Og endelig er det her, at medlemmerne kan finde de senest opdaterede udgaver af de fælles paradigmaer. 4.2 IKT-anvendelse til innovation Udover at både den eksterne og den interne IKT-anvendelse i sig selv er en innovation for R&R, understøtter begge dele også den afgørende innovation for R&R, nemlig selve kædesamarbejdet. IKT er således et redskab, som anvendes til at styrke samarbejdet. Kæden ville nok kunne eksistere uden IKT som eksternt og internt kommunikationsredskab, men det ville være meget vanskeligere, og der ville ikke være mulighed for en tættere interaktion mellem kædens forskellige led. 4.3 IKT-anvendelsens konsekvenser for medarbejdernes kompetencer og arbejdsforhold Som omtalt i delafsnittet vedr. virksomhedskompetencer har IKT-anvendelsen givet anledning til, at sekretærer i stigende omfang tildeles/ overtager arbejde, som advokater tidligere alene lavede. I spørgeskemaet til advokatkontorerne i R&R blev der spurgt, om der er sket ændringer i arbejdsdelingen mellem advokater og sekretærer. (Der måtte gerne sættes mere end et kryds, hvilket 9 Ole Wind: Ret & Råd, juni 1997, s.6. 17

19 forklarer, at tallene summer til mere end 100%). 33% svarede nej, men omkring halvdelen satte kryds ved en af kategorierne under ja. 56% svarede, at sekretærerne søger information om paradigmaer. 47% svarede, at advokaterne selv skriver deres breve. 36% svarede andet, gerne med den uddybning at sekretærerne arbejder mere selvstændigt. 4.4 Handel på Internet R&R driver ikke handel på Internet i den forstand, at kunder kan betale for ydelser, de får via nettet. Information om kæden og dens serviceydelser stilles til rådighed, og kunder og andre kan give deres mening til kende og stille spørgsmål. På et tidspunkt var der tale om at begynde at tage penge for de råd, som gives i brevkassen. Dette skyldtes, at brevkassen simpelthen var meget overbelastet. Men en sådan betalingsordning har man dog ikke realiseret. Eksemplet viser dog, at der i organisationen er en bevidsthed om de muligheder, Internet giver og måske også de krav, som det stiller, i det omfang det bliver almindeligt at søge rådgivning via Internet. F. Internationalisering 5.1 Kædens internationaliseringspolitik Internationalisering kan antage mange former. Men det som har været relevant ifm. R&R er rådgivning af kunder om udenlandske forhold, rådgivning af udenlandske kunder og evt. samarbejde med advokater i andre lande. I spørgeskemaet til kontorerne i R&R blev der spurgt om, hvorvidt den generelle internationalisering i samfundet spiller nogen rolle for firmaet. 75% svarede nej ; 19% svarede, at de har udenlandske kunder; og 28% svarede, at visse af deres danske kunder har behov for rådgivning om internationale forhold. (Ja- og nej-tallene summer op til mere end 100%, eftersom enkelte har svaret både nej og ja. Rådgivning af danske kunder om udenlandske forhold anses ikke af alle for at være en effekt af en generel internationalisering). Konklusionen må være, at den generelle internationalisering ikke spiller nogen videre rolle for størstedelen af R&R-medlemmerne. Dette gælder også dog i mindre grad de større firmaer i 18

20 R&R. R&R-firmaerne er altovervejende rettet mod de lokale markeder, evt. regionale danske, markeder. Dog er man fra kædens side opmærksom på den potentielle betydning, som internationaliseringen kan spille. Man er klar over, at erhvervskunder (men også privatkunder) i stigende omfang vil efterspørge ydelser, som kræver kendskab til udenlandske forhold. Revisorerne, som giver anledning til en stigende konkurrence, er stærkt internationaliserede, hvilket kan være en konkurrencefordel for dem. Man er derfor klar over, at det kan være vigtigt med en større international kompetence og et evt. internationalt samarbejde. På et tidspunkt henvendte det udenlandske advokatfirma, Morrison, sig til R&R med henblik på eventuelt samarbejde. Men dette er ikke blevet til noget, og man har ikke i R&R valgt en international samarbejdspartner. I revisionsbranchen hersker de store internationale partnerskaber. Og man vil nok også i de kommende år se et stigende samarbejde mellem advokatfirmaer og kæder på tværs af landegrænser. Men i den opfølgningsrapport, som Jyske Bank har lavet til Aarsø Nielsen rapporten, står der, at internationaliseringen næppe (vil) nå et omfang, som de store revisionsselskaber, da lovgivningen i mange lande ikke tillader udenlandsk ejede advokatfirmaer, herunder i Danmark. Det bemærkes dog videre, at EU har vedtaget et direktiv, der tillader EU-advokater at praktisere frit indenfor EU-medlemslandene 10. G. Medarbejdere og kompetence 6.1 Arbejdets indhold, sted, tider, ansættelsesvilkår Det eneste der her skal tilføjes til afsnittene om branchen og kæden er, at man i R&R mener, at der måske kan blive vanskeligheder med at tiltrække de gode unge nye jurister. Aldersprofilen på medarbejdere i R&R-firmaer er generelt relativt høj. Derfor vil det kontinuerligt være vigtigt at kunne tiltrække nye medarbejdere. Men vurderingen er, at mange unge advokater vil prioritere at gå ind i større firmaer, hvor der bl.a. er en international flavour. 10 Jyske Bank: Op.cit. side 5. 19

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Brancheglidning. - fordi viden forpligter

Brancheglidning. - fordi viden forpligter Brancheglidning - fordi viden forpligter 1. Brancheglidning Danske Advokaters indsats 2 Danske Advokater har til formål at styrke sine medlemsvirksomheders forretningsgrundlag. Det er derfor naturligt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Forening versus 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 1.1 Styrker og udfordringer ved etablering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater!

104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Ny undersøgelse 104 danske virksomheders vurdering af advokatfirmaers eksterne kommunikation Så lidt synlige er advokater! Baggrund Erhvervsadvokaternes ydelser er under stigende pres fra bl.a. banker,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

[ muligheder bag facaden ]

[ muligheder bag facaden ] [ muligheder bag facaden ] Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater rådgiver erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Firmaet er stiftet i 1995 og beskæftiger en række jurister med mange specialer. Mere

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremtidens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere