Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling som professor, The European Authoritys Banking Stakeholder Group, Nye PhD. studerende Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Ny forskning Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Af lektor Peter Starup, Juridisk Institut, Syddansk Universitet. I december udgives Juridiske emner ved Syddansk Universitet for 8. gang. Værket er siden 1999 blevet udgivet hvert andet år for at vise en del af den spændvidde, der er i de emner, der bearbejdes i den juridiske forskning ved Juridisk Institut. Forskningen har spredt sig de traditionelle juridiske områder til områder, der ikke er en del af juraen i snæver forstand, men som supplerer og befrugter juraen med en større forståelse af reguleringen og virkningen deraf. De nye fagområder indgår i uddannelserne Master of Social Sciences in International Security and Law og Master of Cultural Sociology in Law, Power and Social Justice. I den nye udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet har en række af instituttets nye medarbejdere bidraget med artikler. Adjunkt, ph.d., Carina Risvig Hamer har skrevet om ulovligt indgåede offentlige kontrakter; ph.d.- stipendiat, Michael Herborn om The New Chicago School and a Law and Economics Framework for Considering Energy Law; post doc, ph.d., Mette Winther Løfquist om The Supervisory Authority s role in the Corporate Governance of Banks; adjunkt, ph.d., Annette Olesen om eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager; ph.d.-stipendiat, Christian Højer Schjøler om, hvorvidt 120-dages reglen en saga blot; lektor, ph.d., Jette Thygesen om, hvorvidt fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser er blevet udvidet ved ny EUafgørelse; og endelig har ph.d.-stipendiat, Frederik Waage skrevet om loyalitet og forvaltningsretlige principper i det offentliges retssagsførelse. Publikationer Artikler Annette Olesen har udgivet Retssociologi: Klassiske og moderne perspektiver af Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.), Hans Reitzels forlag, s

2 Inge Langhave Jeppesen har udgivet Udvalgte domme, kendelse og afgørelser, Fast driftssted - forretningssted, hjemmekontor og arbejde af forberedelse og hjælpende karakter, Fristregler og fristgennembrud og Beskatning af fri bil og hovedaktionærer i S R Skat, nr. 3, s Jakob Juul-Sandberg har udgivet Hvornår skal en sag udgå af småsagsprocessen i medfør af retsplejelovens 402, stk. 1? i Fuldmægtigen, Jakob Juul-Sandberg har udgivet Inddragelse af lægdommere i sagsforberedelsen i boligretten og i småsager? i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, s Jette Thygesen har udgivet Is the EU Harmonization of Excise Taxes on Tobacco Products a Barrier to Health Promotion? i Intertax, vol. 41, iss. 3, s Jette Thygesen har udgivet National Tax Law Under Influence of EU Rules for Freedom of Movement of Goods I Intertax, vol. 41, iss. 6 and 7, s Jette Thygesen har udgivet Ny EU-dom om afgifter på motorkøretøjer en bombe under de nationale registreringsafgifter I Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2. udgave, s Lars Kjærgård Terkilsen har udgivet Arbejdsudleje integreret del af virksomheden og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne i S R - Skat, Nr. 3, s Lisbeth Faurdal Blønd har sammen med Lennart. Lynge Andersen udgivet Lovforslag om finansielle rådgivere vil resultatet blive et mere uigennemsigtigt rådgivningsmarked? i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, s Nis Jul Clausen har udgivet Finanstilsynets afgørelser 2012, 2. halvår børsområdet i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 1, s Nis Jul Clausen har udgivet NASDAQ OMX, Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2012, 2. halvår i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 1, s Ole Hammerslev har sammen med Sandra Scicluna udgivet Autonomy of Universities and Barriers to Change Legal Education i Legal Education and Judicial Training in Europe, af Ole Hammerslev (red.), Eleven International Publishing, s Ole Hammerslev har sammen med Daniela Piana udgivet Empirical Field and Methodology i Legal Education and Judicial Training in Europe, af Ole Hammerslev (red.), Eleven International Publishing, s Ole Hammerslev har udgivet Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusioner i Skriftlig jura den juridiske fremstilling, af Jan Trzaskowski og Thomas Riis (red.), Ex Tutu, s Ole Hammerslev har sammen med Mikael Rask Madsen udgivet Introduktion i Retssociologi - Klassiske og moderne perspektiver, af Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.), Hans Reitzels forlag, s Ole Hammerslev har sammen med Mauro Zamboni udgivet Lovgivning, politik og ret i Retssociologi - Klassiske og moderne perspektiver, af Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.), Hans Reitzels forlag, s Ole Hammerslev har sammen med Thomas Mathiesen udgivet Marxistisk retssociologi i Retssociologi - Klassiske og moderne perspektiver, af Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.), Hans Reitzels forlag, s

3 Ole Hammerslev har udgivet Max Weber i Retssociologi - Klassiske og moderne perspektiver, af af Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.), Hans Reitzels forlag, s Ole Hammerslev har udgivet Problem-Based Learning and Feedback to Students: Examples from Scandinavian Legal Education i Towards Innovation in Legal Education, af Pasquale Policastro (red.), Eleven International Publishing. Ole Hammerslev har udgivet Studies of the Legal Profession i Law and Social Theory, af Reza Banakar og Max Travers (red.), Hart Publishing Pty Ltd, s Ole Hammerslev har sammen med Jens Arnholtz udgivet Transcended power of the state: the role of actors in Pierre Bourdieu s sociology of the state i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, vol. 14, iss. 1, s Pernille Boye Koch har sammen med Rikke Gottrup udgivet Hensynet til offentlige ressourcer: et paradigmeskrift ved afgørelser om aktindsigt? i Juristen, nr. 4, s Rikke Gottrup har udgivet Mit, dit, vores ansvar sagsoplysning i asylsager i Protecting the Rights of Others, festskrift til Jens Vedsten-Hansen af Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf forlag, s Bøger Annette Olesen har udgivet PhD. afhandlingen Løsladt og gældsat, Djøf forlag, 390 s. Bent Ole Gram Mortensen har udgivet Denmark i Upstream Law and Regulation: A Global Handbook, af Eduardo G. Pereira og Kim Talus (red.), Global Law and Business, s Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Helene Maria Biendzus Jensen udgivet Konkurrenceudsættelse og firmatisering, Djøf forlag, 232 s. Camilla Hørby Jensen har sammen med Hans Viggo Godsk Pedersen, Mette Winther Løfquist. Nina Dietz Legind, Nis Jul Clausen og Tanja Jørgensen udgivet Bankjura: Udvalgte emner, 2. udgave, Djøf forlag, 612 s. Hans Viggo Godsk Pedersen har sammen med Anitta Godsk Pedersen udgivet Familie- og arviret, 8. udgave, Karnov forlag, 416 s. Hans Viggo Godsk Pedersen har udgivet Kaution 10. udgave, Djøf forlag, 158 s. Inge Langhave Jeppesen og Jane Ferniss har sammen med Claus Hedegaard Eriksen, Malene Kerzel, Jan Pedersen, Jens Wittendorff, Kurt Siggaard, Jakob Bundgaard og Niels Winther-Sørensen udgivet Skatteretten 4, 6 udgave, Karnov forlag. Ole Hammerslev har sammen Daniela Piana, Philip Langbroek, Otilia Pecurari og Thomas Berkmanas udgivet Legal Education and Judicial Training in Europe : The Menu for Justice Project Report, Eleven International Publishing, 312 s. Ole Hammerslev har sammen med Mikael Rask Madsen udgivet Retssociologi: Klassiske og moderne perspektiver, Hans Reitzels forlag, 891 s.

4 Pernille Boye Koch har sammen med Felix Fröhlich udgivet Menneskeretlige krav til kontrol med efterretningstjenester i Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen, af Bettina Lemann Kristensen, Ida Elisabeth Koch, Sten Schaumbürg-Müller og Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf Publishing, s Peter Starup har udgivet Flygtninges og indvandreres menneskerettigheder i Menneskerettigheder i socialt arbejde, 1. udgave, af Nell Rasmussen, Nye Juridisk Forlag, s Nyt fra Juridisk Institut Frederik Harhoff er genindtrådt i stillingen som professor Frederik Harhoff er genindtrådt i stillingen som professor for folkeret ved Juridisk Institut pr. 1/ Han blev ansat i stillingen tilbage i oktober 2006, men blev i januar 2007 kaldt til Haag for at tiltræde en stilling som dommer ved FN s Krigsforbrydertribunal for Ex-Jugoslavien, hvor han har siddet i 4 retssager. Han har dog sideløbende undervist og eksamineret på SDU i MOISL-fagene Laws of War og International Prosecution of War Crimes. The European Authority s Banking Stakeholder Group. Nina Dietz Legind er blevet medlem af The European Banking Authority s Banking Stakeholder Group, som er hjemhørende i London. Banking Stakeholder Group består af 30 medlemmer, der bl.a. repræsenterer forbrugere, kreditinstitutter og investeringsselskaber, ligesom der sidder seks akademikere i gruppen. Banking Stakeholder Group s rolle er at fremme høringen af interessenter på områder af relevans for de opgaver, som EBA har. Banking Stakeholder Group skal navnlig høres vedrørende forskriftsmæssige tekniske standarder og implementerende standarder, retningslinjer og anbefalinger i det omfang, de ikke vedrører individuelle finansielle virksomheder. Flygtningenævnet Rikke Gottrup blev d. 1. januar 2013 medlem af Flygtningenævnet. Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. De behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser, som er blevet truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans.

5 Nye medarbejdere på Juridisk Institut Juridisk Institut ansætter løbende medarbejdere i alle stillingskategorier, f.eks. er der aktuelt opslået et lektorat i Folkeret og international strafferet. I den 10-årige periode instituttet har eksisteret, er antallet af medarbejdere øget fra 21 til ca. 50 videnskabelige medarbejdere. Det er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte i en periode fremover. Siden Nota Bene udkom sidst, er der ansat følgende medarbejdere: Morten Kjær blev ansat som ph.d.-stipendiat den 1. oktober. Titlen på hans projekt er:»synd, Stat og Straf Sædelighedsområdet i Danmark-Norge «, og hans vejleder er lektor Emily Hartz. Vibe Thimgaard Knoop blev ansat som ph.d.-stipendiat den 1. oktober. Titlen på hendes projekt er:»den kommunale taksationskommissions kompetence, rolle og ansvarsvurdering set ud fra et landbrugsretligt perspektiv«, og hendes vejleder er professor Bent Ole Gram Mortensen. Christian Højer Schjøler blev ansat som ph.d.-stipendiat den 1. oktober. Titlen på hans projekt er:»aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet«, og hans vejleder er lektor Peter Starup. Aleksandra Vasiljeva blev ansat som ph.d.-stipendiat den 1. oktober. Titlen på hendes projekt er:»the freedom of form principle in the CISG and its limitations«, og hendes vejleder er lektor Kristina Siig. Ida Helene Asmussen blev ansat som videnskabelig assistent den 1. august. Hendes forskningsområde er inden for civilproces. Annette Olesen blev ansat som adjunkt den 1. oktober. Hendes forskningsområde er inden for sociologi. Linda Kjær Minke blev ansat som lektor den 1. november. Hendes forskningsområde er inden for kriminologi. Lars Kjærgaard Terkilsen blev ansat som lektor den 15. november. Hans forskningsområde er inden for skatteret. Bodil Kjær Andersen blev ansat som sekretariatsleder den 15. november. Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via nedenstående link: Se valgfagsoversigt på cand.jur. og cand.merc.(jur.): opbygning/valgfagsoversigt Se valgfagsoversigt på Master of Social Sciences in International Security and Law: opbygning/fagbeskrivelser

6 Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studieadministrationen, Studienævn for Jura ved Diana Bredal Midskov på Skræddersyet efteruddannelse Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Master in Management of Technology A alborg U niversitet Abstract IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Af Michael

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere

Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere Litteratur Nr 16 169-190.fm Page 169 Tuesday, March 31, 2015 7:09 AM Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere Af professor, ph.d. & dr. phil. Hans Bonde og fhv.

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted Leder uden titel af lektor og forsker Søren Voxted We are all managers: who is the manager? Spørgsmålet om hvem der er leder, nu hvor vi alle sammen er ledere, stiller den engelske professor Karen Legge

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere