Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?"

Transkript

1 Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer Jens Elsig CVR. Nr: Ansøger Resumè Prjektet er et udviklingsprjekt mellem 7 gymnasiale uddannelser i Regin Midt g en række lkale/reginale private g ffentlige virksmheder g myndigheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin g skal ses i lyset af såvel den private sm den ffentlige sektrs stigende behv fr medarbejdere, der kan udvikle bæredygtige g innvative løsninger. Prjektet tager udgangspunkt i, at der lkalt mkring den enkelte uddannelsesinstitutin etableres et netværk af virksmheder (private g ffentlige), sm parbejder en vidensbank med udfrdringer/pgaver (stre g små) g kmpetencer inden fr frståelse g udvikling af bæredygtighed, innvatin g uddannelse. Gennem knkrete innvative undervisningsfrløb bringes elever, undervisning, fag g lærere således i en mere direkte kntakt med erhvervslivet g arbejdsmarkedet, sådan, at eleverne bedre integreres i lkalmrådets virksmheder g institutiner g dermed gså får indblik i, hvilke erhvervs- g beskæftigelsesmuligheder lkalmråderne rummer. Ved gså at inddrage universiteter, viser prjektet eleverne en sammenhængende vej fra gymnasiet ver den videregående uddannelse til erhvervslivet. Mindre lkale virksmheder vil gså kunne drage umiddelbar frdel af netværket med akademiske medarbejdere på gymnasierne. Efter udviklingsprjektets 2 første år frventes det, at prjektets kerne, nemlig netværkene g undervisningsfrløbene kører videre i sklernes eget drift. Reginal Udvikling Skttenbrg 26, 8800 Vibrg

2 Læsevejledning Dette er en skabeln g vejledning fr ansøgninger i Reginal udvikling Tekst der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal vervejes, når ansøgningskabelnen bruges. Når du bruger skabelnen, så slet tekst med kursiv. Der er frskel på indhldet i en ansøgning afhængigt af hvad det er fr en type ydelse ansøgningen drejer sig m, hvr mfattende ansøgningen er mv. Det er derfr vigtigt at være pmærksm på at denne vejledning (dvs. det sm står med kursiv) skal bruges sm en tjekliste g det er p til den enkelte sagsbehandler g den, af ansøger udpegede, prjektansvarlig at verveje, hvad der er relevant i den enkelte ansøgning g på m der er punkter der eventuelt helt skal slettes.. Indhldsfrtegnelse Ansøgning del Indhld g baggrund fr ansøgningen... 3 Punkt 1. Frmål g mål... 5 Punkt 1 nr. 1 Frmål... 5 Punkt 1 nr. 2 Mål... 6 Punkt 2. Effekt g resultatkrav... 6 Skema til brug fr uddybning af mål g resultatkrav... 8 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift... 9 Ansøgning del Punkt 4. Beskrivelse af indhld Punkt 5. Organisering g aktører Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / prjektgruppe Punkt 5 nr. 2 Ansvar fr prjektledelse Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Punkt 7. Underskrift (Indhldsfrtegnelsen pdateres ved at stå på feltet højreklikke g vælge pdater felt.)

3 Ansøgning del 1 Indhld g baggrund fr ansøgningen Bæredygtighed - miljømæssigt sm scialt - er et centralt prblem i samtiden, sm nutidens g fremtidens brgere g medarbejdere skal kunne frhlde sig reflekteret til g handle i frhld til. Glbalisering, individualisering g velfærdssamfundets frandring medfører krav m selvstændige brgere, sm på eget initiativ vil kunne finde løsninger g bryde vanetænkning g knventiner både lkalt g glbalt g både i den ffentlige g private sektr. Innvative kmpetencer er derfr nødvendige fr lkal vækst g udvikling jf. prjektets titel: Hvad skal vi leve af i vre lkalmråder i fremtiden? Sm en naturlig følge af dette, stilles der i disse år krav til ungdmsuddannelserne m, at de ikke blt underviser m bæredygtighed g innvatin, men i bæredygtighed g innvatin. Det betyder især, at gymnasierne må udvikle nye metder, materialer g ideer til, hvrdan man kan udvikle elevernes innvative kmpetencer g evaluere disse. Fr netp at kunne undervise i bæredygtighed g i innvatin er det afgørende, at eleverne stilles ver fr ægte udfrdringer g prblemstillinger fra verden uden fr sklen. Visinen fr dette udviklingsprjekt er derfr At de gymnasiale uddannelsesinstitutiner kmmer i et tæt, blivende g gensidigt frugtbart samarbejde mkring bæredygtighed g innvatin med en række lkale/reginale private g ffentlige virksmheder g myndigheder. At der lkalt mkring den enkelte uddannelsesinstitutin etableres et netværk af virksmheder, sm parbejder en vidensbank med udfrdringer/pgaver (stre g små) g kmpetencer inden fr frståelse g udvikling af bæredygtighed, innvatin g uddannelse. Frretningsmdellen cirkulær øknmi g CSR inddrages aktivt i undervisningsfrløbene fx ved, at en virksmheds prblem drejer sig m at frbedre virksmhedens CSR-strategi eller ved, at en virksmhed ønsker innvative frslag til, hvrdan den knkret kan implementere frretningsmdellen cirkulær øknmi. Se endvidere figur 1 nedenfr. Fr at realisere dette, indehlder prjektet følgende elementer - se gså prjekttilrettelæggelsen i figur 2: Netværksdannelse lkalt mellem sklen g virksmhederne Opbygning af bank med frslag til pgaver eller udfrdringer leveret af netværkets partnere i samarbejde med lærerne Udvikling af viden, pædaggik g kmpetencer hs lærerne Udarbejdelse af undervisningsfrløb i det faglige g pædaggiske mråde, herunder evaluering af disse Innvatinsdag på AU Herning Elev-camp med intensiv træning fr eleverne i innvativ metde i frhld til faglige prblemstillinger/udfrdringer

4 Figur1 Spredning af erfaring g vidensdeling m erfaringer fra gennemførte undervisningsfrløb. Da alle fire gymnasiale ungdmsuddannelser (HTX, STX, HF g HHX) deltager i prjektet, vil der gså være fkus på, hvrdan innvatin spiller sammen med de frskellige ungdmsuddannelsers prfil. På baggrund af resultater fra tidligere udviklingsarbejder m, hvrdan man skal frstå innvatin i ungdmsuddannelserne, fkuseres der i dette prjekt særligt på fra starten at afklare, hvilken eller hvilke innvatinsfrståelser, der arbejdes ud fra. Der er endvidere knyttet en frsker til prjektet, nemlig lektr Michael Paulsen fra AAU. Hans rlle vil bestå i en løbende evaluering af prjektet, således at evalueringen af hver del af prjektet (se prjekthjulet) vil kunne frme g udfrdre den næste del. Derved vil man gennem hele prjektet have et klart fkus på mål g resultater, hvilket vil give prjektet fremdrift. Side 4

5 Figur 2 Prjekthjul Rejsehld sm vedligehlder g spreder knceptet Opstarts- g inspiratinsmøde fr alle lærere august 2014 Udvikling af metder g materialer. T mødedage fr alle lærere Lkale netværksmøder med virksmheder sep.-nv Samlet rapprtering g knference m prjektet jan-april 2016 Hver skle gennemfører t undervisningsfrløb af 30 timer Innvatinsdag på AU Herning fr alle elever g lærere jan.-april 2015 Hver skle gennemfører endnu et undervisngingsfrløb af 30 timer kt.-dec Udarbejdelse af materiale sm beskriver metder g knceptet. En mødedag fr alle lærere sep Innvatinscamp på Struer Statsgymnasium med 10 elever g en lærer fra hver skle september 2015 Punkt 1. Frmål g mål Punkt 1 nr. 1 Frmål At styrke elevernes viden g kmpetencer inden fr bæredygtighed g innvatin At udvikle g styrke undervisningen i de gymnasiale uddannelser i alle fag inden fr bæredygtighed g innvatin herunder udvikle metder, materialer g ideer til, hvrdan man kan udvikle elevernes innvative evner g evaluere disse At bringe ægte udfrdringer g prblemstillinger ind i de gymnasiale uddannelser Side 5

6 At bringe elever, undervisning, fag g lærere i en mere direkte kntakt med erhvervslivet g arbejdsmarkedet sådan, at eleverne bedre integreres i lkalmrådets virksmheder g institutiner g dermed gså får indblik i, hvilke erhvervs- g beskæftigelsesmuligheder lkalmråderne rummer At inddrage frretningsmdellen cirkulær øknmi g CSR aktivt i undervisningen i frbindelse med bæredygtighed g innvatin CSR (Crprate Scial Respnsibility, fte gså Crprate Sustainability and Respnsibility) er fte blevet versat til virksmhedernes sciale ansvar g en række andre tilgrænsende betegnelser. Grundlæggende handler CSR m at virksmheder handler glbalt g samfundsmæssigt ansvarligt, fr eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sciale vilkår, arbejdsfrhld, miljø, klima etc. Punkt 1 nr. 2 Mål Lkalt mkring den enkelte uddannelsesinstitutin etableres et netværk af virksmheder (private g ffentlige), sm parbejder en vidensbank med udfrdringer/pgaver (stre sm små) g kmpetencer inden fr frståelse g udvikling af bæredygtighed, innvatin g uddannelse Styrkelse af elevernes viden g kmpetencer inden fr bæredygtighed g innvatin Udvikling af metder, materialer g ideer til, hvrdan man kan udvikle elevernes innvative evner g evaluere disse Opnå viden m hvrdan innvatin kan spille sammen med de frskellige ungdmsuddannelsers prfil At eleverne, ved at der bringes ægte udfrdringer g prblemstillinger fra den virkelige verden ind i de gymnasiale uddannelser, a) mtiveres til en særlig indsats b) bliver i stand til at handle i frhld til at skabe værdi fr deres lkalmråde At øge lærernes frståelse af den verden eleverne vil være i efter studietiden Punkt 2. Effekt g resultatkrav Evaluering, spredning af erfaringer g videndeling Lektr Michael Paulsen, Institut fr Læring g Filsfi ved Aalbrg Universitet, vil løbende evaluere prjektet således, at evalueringen af hver del af prjektet (se prjekthjulet) vil kunne frme g udfrdre den næste del. Evalueringen tænkes altså brugt undervejs i prjektet. Michael Paulsen, der tidligere har evalueret prjektet Innvatinskraft g Entreprenørskab på gymnasier i Regin Hvedstaden vil gså skrive den endelig rapprt ver prjektet. NTS-centeret vil løbende frmidle kntakt til andre relevante prjekter med fkus på bæredygtighed g innvatin, hvr der kan pnås synergi eller relevant videndeling. Dette gælder gså Side 6

7 med hensyn til samarbejde mellem uddannelsesinstitutiner g erhvervsliv, g erfaringer med pbygning af såvel lkale netværk sm input til bank med udfrdringer/pgaver. Da NTS-centeret i samarbejde med EMU g andre partnere samler på gde erfaringer vedrørende uddannelse i bæredygtig udvikling, vil relevante frløb g erfaringer fra prjektet gså kunne viderefrmidles via temaet på EMU, så de ikke udelukkende præsenteres sm enkeltstående materialer, men indgår i en relevant kntekst. Frløb hvri der indgår naturvidenskabelige fag vil ligeledes blive frmidlet via NTSnet.dk, hvr der blandt andet løbende psamles andet relevant indhld mkring bæredygtig udvikling (frløb/materialer, nyheder, begivenheder, prjekter mv.). Hermed vil erfaringer fra prjektet gså kunne spredes via eksisterende nyhedsbreve (EMU g NTS-centeret). Udver at understøtte en mere effektiv spredning af resultaterne gennem udnyttelse af eksisterende kanaler g netværk, sikrer det gså, at de efter prjektets afslutning vil være at finde nline på platfrme, der er sikret fremtidig drift, g derigennem kunne understøtte rejsehldets aktiviteter. I slutningen af prjektfrløbet afhldes en tværfaglig knference fr gymnasielærere (STX, HHX, HTX g HF) i Regin Midt, hvr eksemplariske undervisningsfrløb præsenteres ligesm der vil være inspiratinsfredrag af eksterne parter/frskere. Fr at sikre prjektets/knceptets videreførelse g udbredelse danner ngle lærere, sm har deltaget i prjektet, et rejsehld, der arrangerer kurser fr andre gymnasier/erhvervsskler/virksmheder. Side 7

8 . Skema til brug fr uddybning af mål g resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 Resultatkrav Målemetde Resultatkrav 1.1 Lkalt mkring den enkelte uddannelsesinstitutin etableres et netværk af virksmheder (private g ffentlige), sm parbejder en vidensbank med udfrdringer/pgaver (stre sm små) g kmpetencer inden fr frståelse g udvikling af bæredygtighed, innvatin g uddannelse Beskrivelse af hver enkelt gymnasiums netværk g samarbejdet i dette g kvalitativ interviews med deltagende lærere g virksmheder i netværket. Afrapprtering april 2015 g april 2016 Resultatkrav 1.2 Styrkelse af elevernes viden g kmpetencer inden fr bæredygtighed g innvatin gennem a) de enkelte undervisningsfrløb b) en elev-camp, hvr eleverne mere intensivt trænes i en innvativ metde i et sammenhængende prjektbaseret undervisningsfrløb ver en uge med inter- Kvantitativ/kvalitativ undersøgelse fr de elever, der deltager i undervisningsfrløbene (lkalt) samt de deltagende læreres vurdering (lkalt). Afrapprtering april 2015 g april Fkusgruppeinterview med elever g lærere i frbindelse med elev-camp (på tværs af skler). Afrapprtering september nat c) en innvatinsdag på AU Herning hvr eleverne møder universitetet g pnår ny viden m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin samt betydningen af disse faktrer fr samfundets udvikling set lkalt, natinalt g glbalt. Resultatkrav 1.3 Udvikling af metder, materialer g ideer til, hvrdan man kan udvikle elevernes innvative evner g evaluere disse Beskrivelse af knceptet, materiale g metder til evaluering. Afrapprtering december 2014, september 2015 g april NTS-centret frmidler løbende viden. Resultatkrav 1.4 Opnå viden m hvrdan innvatin kan spille sammen med de frskellige ungdmsuddannelsers prfil Sammenligning af undervisningsfrløb fra frskellige ungdmsuddannelser herunder interviews med lærere g elever g evt. bservatin. Afrapprtering april 2015 g april Side 8

9 Resultatkrav 1.5 At eleverne, ved at der bringes ægte udfrdringer g prblemstillinger fra den virkelige verden ind i de gymnasiale uddannelser, a) mtiveres til en særlig indsats b) bliver i stand til at handle i frhld til at skabe værdi fr deres lkalmråde Kvalitativ g kvantitativ undersøgelse med elever g lærere. Afrapprtering april 2015 g april Resultatkrav 1.6 At øge lærernes frståelse af den verden eleverne vil være i efter studietiden Kvalitativ interviews med lærere. Afrapprtering april 2015 g april Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Struer Statsgymnasium frventer at afrapprtere halvårligt på, hvrdan prjektet skrider frem. I afrapprteringerne vil resultaterne af venstående målinger indgå, samt generelle beskrivelser af prjektets frløb. Der afrapprteres til Regin Midt: Oktber 2014 April 2015 Oktber 2015 April 2016, hvedrapprt inklusiv frskerevaluering. Oktber 2016, vedr. rejsehlds aktiviteter December 2017, vedr. rejsehlds aktiviteter Side 9

10 Ansøgning del 2 Punkt 4. Beskrivelse af indhld Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling g ske i samarbejde med administratinen i Regin Midtjylland. Punkt 5. Organisering g aktører Aktørerne er Lemvig Gymnasium (STX g HHX), Skive Tekniske Skle (HTX), Skive Gymnasium (STX g HF), Vibrg Gymnasium (STX g HF), Ikast Gymnasium (STX g HF), Vibrg Tekniske Gymnasium (HTX), Struer Statsgymnasium (STX, HF g HHX), Lektr Michael Paulsen AAU, AU Herning, NTScenteret g Naturvidenskabernes Hus, lektr Elisabeth Agerbæk, Erhvervsakademiet Lillebælt, erhvervskntrer g -centre i gymnasiernes lkalmråder samt virksmheder g rganisatiner i gymnasiernes netværk. Uddannelsesinstitutinerne tager initiativ til netværket, rganiserer det g er sekretariat fr netværket. Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / prjektgruppe På hver skle udpeger institutinens leder en lkal prjektleder, sm sammen med prjektlederen fr det samlede prjekt, frtløbende krdinere, evaluere g justere prjektet, g de er ansvarlige fr den afsluttende evaluering g afrapprtering. Punkt 5 nr. 2 Ansvar fr prjektledelse Prjektleder er Flemming Jhannsen, Struer Statsgymnasium g rektr Jens Elsig, Struer Statsgymnasium Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Operatørens eventuelle samarbejde med andre aktører m ansøgningspfyldelsen g ansvarsfrdelingen imellem dem skal være klart. Ansvarsfrdelingen vil typisk være præciseret i tilbuddet/ansøgningen. Når det er tilfældet henvises til ansøgningen/tilbuddet, der vedlægges sm bilag. Punkt 6. Budget Den samlede ansøgning er på kr. jf. vedlagte budget. Side 10

11 Ansøgningen har følgende gdkendte udgiftsbudget i frhld til de pgaver, der er beskrevet tidligere i ansøgningen (udgiftskategrierne nedenfr tjener alene sm eksempel, idet udgiftspsterne vil være prjektspecifikke). Ngle gange vil det være mere hensigtsmæssigt at henvise til et bilag med budget g finansiering. Budgetmæssige ændringer vil efterfølgende kun blive gdkendt, hvis Regin Midtjylland har gdkendt disse. Der henvises til standardvilkårene fr så vidt angår dkumentatinskrav, pfølgning mv. Budgettet er vedlagt sm bilag til ansøgningen. Punkt 6 nr. 1 Budget Revider, udfyld g slet i frhld til det knkrete prjekt eller henvis til budget i bilag. (Alle beløb i budgettet skal være afrundet til nærmeste 1000 kr.). Angiv udgiftspsterne således at de er tilpasset prjektet (tilføj evt. flere rækker i skemaet). Der skal være verensstemmelse mellem udgiftsbudgettet g finansieringsbudgettet. Husk at det er det samlede budget fr prjektet g ikke kun uddannelsespuljens andel. Udgiftspster Udgiftsbudget (i 1000 kr) Udgiftsbudget 1. år 2. år 3. år 4. år Ttal Finansieringsbudget Ansøgningen er baseret på følgende finansiering: Finansiering (i 1000 kr.) Selvfinansiering Stat Regin Kmmune Side 11

12 Private Øvrige Ttal Punkt 7. Underskrift Sted, dat Ansøgers underskrift Side 12

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning Pædaggik & Undervisning Dat 26. september 2016 Kerstin Bk Mbilnummer 21 46 21 76 Offshre Vind Mbil viden m Vindenergi fra Hrns Rev 3. Baggrund: Varde g Esbjerg Kmmune ønsker i samarbejde med Vattenfall

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkntrakt Vedrørende Midtjysk Dialgfrum fr mdtagelse g fasthldelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Jurnalnummer: 1-33-76-22-14-08 Kntraktens parter Regin: Regin

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet Af rektor Jens Elsig, Struer Statsgymnasium, jel@stgym.dk) Projektet er et udviklingsprojekt mellem 7 gymnasiale uddannelser i Region Midt og en række lokale/regionale private og offentlige virksomheder

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere