Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier"

Transkript

1 Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: Sagsbehandler: Præsentation: En naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet igennem flere år. Med etableringen af Destination Lillebælt og ansættelsen af en natur- og bæredygtighedsmedarbejer finansieret af de tre kommuner, er der skabt en platform for realiseringen af Naturpark Lillebælt. Friluftsrådet har skabt en ny mærkningsordning for naturparker i Danmark. Der åbnes for ansøgning om godkendelse som pilotpark samt om midler til etablering af parken i sommeren Der forventes kun at blive uddelt støttemidler til tre naturparker i første omgang, og sandsynligheden for at opnå støtte forventes at være størst, hvis man er blandt de første ansøgere. Der kan i første omgang ansøges om at blive en pilotpark, som ikke opfylder alle kriterier fra starten. Forvaltningen foreslår: At der i samarbejde med Fredericia og Kolding Kommuner og i regi af Destination Lillebælt sendes en ansøgning til Friluftsrådet med henblik på at opnå støtte til dannelsen af Naturpark Lillebælt. Sagsbeskrivelse: Baggrund Lillebælt er et unikt hav- og fjordområde med en internationalt set enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi. En naturpark vil på tværs af kommunerne favne vores unikke område og sætte fokus på Lillebælt for de der bor og arbejder her, samt de der kommer rejsende til. En naturpark vil desuden forstærke områdets identitet, og vil fungere som en letforståelig paraply, hvorunder der kan udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister. Naturparken er et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt, samtidig med at naturparken vil øge tilgængeligheden til området for alle, samt give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl. Friluftsrådets 10 kriterier Danske Naturparker er en såkaldt mærkningsordning for naturparker, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen. Mærkningsordningen åbnes sommeren 2013 og koordineres af Friluftsrådet. Mærkningsordningen må ikke forveksles med ordningen for Nationalparkerne. Friluftsrådets formål med Danske Naturparker er kort fortalt at etablere naturparker, som skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. En naturpark skal altså have en enestående natur, men skal også rumme kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv som vigtige elementer. Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

2 Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, Natura2000 områder mv. Der tages udgangspunkt i eksisterende beskyttede områder med mulighed inddragelse af andre arealer med anden værdi, f.eks. rekreativt. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. 3. Naturparken skal have en administrativ medarbejder til drift og projekter, som kan være en eksisterende medarbejder, og det behøver ikke være på fuld tid. 4. Naturparken skal have et naturparkråd. Rådet sammensættes af relevante interessenter, hvor kommunalbestyrelsen har den endelige beslutning om sammensætning af rådet. Rådet inddrages i udarbejdelsen af naturparkplanen og arbejdet for at tiltagene i planen gennemføres. 5. Budget- og finansieringsplan for 5-år 6. Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne, som giver et lovmæssigt ophæng. 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelse i etablerings- og driftsfasen. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for danske og udenlandske besøgende, f.eks. web, folder, mv. 9. Naturparken skal have tilknyttet mindst én naturvejleder, som kan være en eksisterende medarbejder, og behøver ikke at være fuld tid. 10. Der skal foreligge en godkendt 5-årig naturparkplan, som er politisk vedtaget. Planen skal indeholde formål, vision, mål (for natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme) samt en handlingsplan. En naturpark skal opfylde alle 10 kriterier. Meningen er, at man starter med at søge om at blive pilotpark, hvor man skal opfylde færre kriterier. Når man opfylder alle, kan man søge om at blive naturpark. Friluftsrådet bidrager gennem mærkningsordningen med: Konsulentbistand og procesbistand, f.eks. ved inddragelse af frivillige Udvikling af logo for Danske Naturparker som nationalt varetegn En manual med fælles standarter til skiltning og vejvisning i naturparken En kvalitetssikring af Danske Naturparker Mulighed for at søge ressourcer fra Tips og Lotto midler National markedsføring af konceptet og parkerne Et moniteringsprogram, der kan implementeres i alle mærkede naturparker En erfagruppe, hvor forvaltere kan dele erfaringer med udvikling af parkerne. Økonomi: Processen frem til ansøgningen samt udarbejdelse af ansøgningen finansieres af Destination Lillebælt samt af allerede budgetterede kommunale ressourcer afsat til samarbejdet med Destination Lillebælt. Finansieringen af driften og udviklingen sker via midler fra Friluftsrådet og øvrige fonde, som ansøges til konkrete aktiviteter. Samtidig kan allokeres eksisterende kommunale ressourcer til

3 Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. naturpleje og drift af rekreative arealer i naturparkområdet over i naturparken og anvendes som en del af naturparkens midler. Forvaltningens bemærkninger: En naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, beboere, havne eller erhverv. Frivillighed og borgerinddragelse er nøgleord i naturparkerne, og eksempelvis eventuelle tiltag på private jorder vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. En naturpark hindrer ikke eller sætter restriktioner på erhvervsudviklingen i området, men vil snarere give mulighed for udvikling af nye job og virksomheder. Kravet om at naturparken skal være beskrevet i kommuneplan (kriterium 6) skal ikke være opfyldt fra starten. Men der skal arbejdes hen imod det. Forventet tidsplan De tre kommuner behandler sagen på møder i juni. 15/8: Ansøgningsfrist (dato ikke endelig fastlagt). Ultimo 2013: Svar på ansøgning fra Friluftsrådet. Primo 2014: Forventet start på implementering af naturpark. Handicapaspekter: Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser. Høring af Handicaprådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Høring af Ældrerådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Behandlingsplan: Økonomiudvalget den 17. juni 2013 Byrådet den 24. juni 2013 Beslutning: Økonomiudvalget den 17. juni 2013 Indstilles til godkendelse. Fraværende: Niels Bebe og Anni B. Tyrrestrup Byrådet den 24. juni 2013 Godkendt. Fraværende: Hanne Lauritsen

4 Kolding Kommune Byrådet Sidenr. 1 Ansøgning til Friluftsrådet om dannelse af Naturpark Lillebælt Sagsid.: 11/6341 Resumé En Naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet igennem flere år. Med etableringen af turismesamarbejdet mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner - Destination Lillebælt - den 1. marts 2013, og ansættelsen af en konsulent for natur og bæredygtighed, finansieret af de tre kommuner, er der skabt en platform for at arbejde med realiseringen af en Naturpark Lillebælt. Medio maj 2013 blev Destination Lillebælt kontaktet af Friluftsrådet for at kommentere på Friluftsrådets kommende kriterier (mærkningsordning) for naturparker i Danmark, og samtidig blev der udmeldt tentativt tidspunkt for ansøgninger om midler til udvikling af en naturpark (sommer 2013). Sandsynligheden for, at opnå midler øges erfaringsmæssigt, hvis ansøgningen er blandt de første ansøgere. Der gives på landsplan midler til tre naturparkers etablering i første omgang. Friluftsrådet har afsat 2 mio. kroner til hver af de tre naturparker. Der ansøges indledningsvist om at blive Pilotpark, hvor ikke alle kriterier skal være opfyldt ved ansøgningens indgivelse. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at forvaltningen bemyndiges til i regi af Destination Lillebælt sammen med Middelfart og Fredericia kommuner, at udarbejde en ansøgning til Friluftsrådet med henblik på at opnå støtte til dannelsen af Naturpark Lillebælt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilledes til godkendelse. Fraværende Bjarne Juel Møller Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning Byrådet den Godkendt. Fraværende Hans Winther, Hans Peter Andersen

5 Kolding Kommune Byrådet Sidenr. 2 Sagsfremstilling Baggrunden for Naturpark Lillebælt En naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet igennem flere år. Med etableringen af turismesamarbejdet mellem Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner - Destination Lillebælt den 1. marts 2013, og ansættelsen af en konsulent for natur og bæredygtighed i projektsekretariatet, finansieret af de tre kommuner, er der skabt en platform for, at arbejde med realiseringen af Naturpark Lillebælt. Dannelsen af en naturpark vil forstærke Lillebælt områdets identitet og fungere som en naturlig paraply, hvorunder der kan søges flere midler og udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister. Naturparken er et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt samtidig med, at naturparken vil øge tilgængeligheden til området for alle samt give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl. Friluftsrådets 10 kriterier Danske Naturparker er en såkaldt mærkningsordning for naturparker, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen. Mærkningsordningen åbnes sommeren 2013 og koordineres af Friluftsrådet. Mærkningsordningen må ikke forveksles med ordningen for Nationalparkerne. Friluftsrådets formål med Danske Naturparker er kort fortalt at etablere naturparker, som skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. En naturpark skal altså have en enestående natur, men skal også rumme kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv som vigtige elementer. En naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, beboere eller erhverv (f.eks. Landbruget eller Kolding Havn). Frivillighed og borgerinddragelse er nøgleord i naturparkerne og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier: 1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, Natura2000 områder mv. Der tages udgangspunkt i eksisterende beskyttede områder med mulighed inddragelse af andre arealer med anden værdi, f.eks. rekreativt. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. 3. Naturparken skal have en administrativ medarbejder til drift og projekter, som kan være en eksisterende medarbejder, og det behøver ikke være på fuld tid. 4. Naturparken skal have et naturparkråd. Rådet sammensættes af relevante interessenter, hvor kommunalbestyrelsen har den endelige beslutning om sammensætning af rådet. Rådet inddrages i udarbejdelsen af naturparkplanen og arbejdet for at tiltagene i planen gennemføres. 5. Budget- og finansieringsplan for 5-år. 6. Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne, som giver et lovmæssigt ophæng. 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelse i etablerings- og driftsfasen. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for danske og udenlandske besøgende, f.eks. web, folder, mv.

6 Kolding Kommune Byrådet Sidenr Naturpark skal have tilknyttet mindst én naturvejleder, som kan være en eksisterende medarbejder, og behøver ikke at være fuld tid. 10. Der skal foreligge en godkendt 5-årig naturparkplan, som er politisk vedtaget. Planen skal indeholde formål, vision, mål (for natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme) samt en handlingsplan. Proces og tidsplan. Processen frem til ansøgningen samt udarbejdelse af ansøgningen finansieres af Destination Lillebælt samt af allerede budgetterede kommunale ressourcer afsat til samarbejdet med Destination Lillebælt. Finansieringen af driften og udviklingen sker via midler fra Friluftsrådet og øvrige fonde, som ansøges til konkrete aktiviteter. Samtidig kan eksisterende kommunale ressourcer allokeres til naturpleje og drift af rekreative arealer i naturparkområdet over i naturparken og anvendes som en del af naturparkens samlede midler. Der ansøges indledningsvist om at blive såkaldt Pilotpark, hvor ikke alle de 10 kriterier skal være opfyldt i ansøgningsfasen. Efter godkendelse som Pilotpark udarbejdes det supplerende materiale, herunder fastlæggelse af afgrænsning, kommuneplantillæg og naturparkplan. Forventet tidsplan (afventer endelige deadlines fra Friluftsrådet): Juni: Lokal politisk godkendelse i de tre kommuner. August: Ansøgningsfrist (dato ikke endelig fastlagt). Ultimo 2013: Svar på ansøgning fra Friluftsrådet. Primo 2014: Forventet start på implementering af naturparken.

7 , Byrådet,, Ansøgning til Friluftsrådet om dannelse af naturpark Lillebælt Sagsnr.:10/1329 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: En eventuel naturpark i og omkring Lillebælt har været drøftet gennem flere år i Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner. Med beslutningen om etablering af turismesamarbejdet mellem Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner - Destination Lillebælt og ansættelsen i destinationsprojektets sekretariat af en natur- og bæredygtighedskonsulent, er der skabt en platform for at realisere en Naturpark Lillebælt under Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker som et led i destinationsprojektet. Friluftsrådets formål med mærkningsordningen Danske Naturparker er kort fortalt at etablere naturparker, som skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. En naturpark skal altså have en enestående natur, men skal også rumme kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv som vigtige elementer. Mærkningsordningen må ikke forveksles med det nationale koncept for de danske nationalparker. Formålet med at få Lillebælt og relevante landomgivelser udpeget som naturpark vil være at sætte fokus på naturperler og bidrage til koordineret planlægning og udvikling af området under hensyntagen til naturkvalitet og rekreative behov. Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter følgende 10 kriterier: 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, Natura2000 områder mv. Der tages udgangspunkt i eksisterende beskyttede områder med mulighed inddragelse af andre arealer med anden værdi, f.eks. rekreativt. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. 3. Naturparken skal have en administrativ medarbejder til drift og projekter, som kan være en eksisterende medarbejder, og det behøver ikke være på fuld tid. 4. Naturparken skal have et naturparkråd. Rådet sammensættes af relevante interessenter, hvor kommunalbestyrelsen har den endelige beslutning om sammensætning af rådet. Rådet inddrages i udarbejdelsen af naturparkplanen og arbejdet for at tiltagene i planen gennemføres. 5. Der skal foreligge en budget- og finansieringsplan for 5-år Side 1

8 , Byrådet,, Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne, som giver et lovmæssigt ophæng. 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelse i etablerings- og driftsfasen. 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for danske og udenlandske besøgende, f.eks. web, folder, mv. 9. Naturparken skal have tilknyttet mindst én naturvejleder, som kan være en eksisterende medarbejder, og behøver ikke at være fuld tid. 10. Der skal foreligge en godkendt 5-årig naturparkplan, som er politisk vedtaget. Planen skal indeholde formål, vision, mål (for natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme) samt en handlingsplan. En naturpark skal opfylde alle 10 kriterier. Meningen er at man starter med at søge om at blive pilotpark, hvor man skal opfylde færre kriterier. Kravet om at naturparken skal være beskrevet i kommuneplan (kriterium 6 ovenfor) skal således ikke være opfyldt fra starten. Men der skal arbejdes hen imod det. Når man opfylder alle kriterier, kan man søge om at blive naturpark. En naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, beboere, havne eller erhverv. Frivillighed og borgerinddragelse er nøgleord i naturparkerne, og eksempelvis vil eventuelle tiltag på private jorder udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. En naturpark hindrer ikke eller sætter restriktioner på erhvervsudviklingen i området, men vil snarere give mulighed for udvikling af nye job og virksomheder. Friluftsrådet åbner op for ansøgninger i sommeren Der forventes kun at blive uddelt støttemidler til tre naturparker i første omgang. Sandsynligheden for at opnå støtte til en Naturpark Lillebælt må derfor alt andet lige forventes at være størst, hvis en ansøgning herom bliver blandt de første ansøgninger. Der kan i første omfang ansøges om at blive pilotpark, selv om ikke alle kriterier opfyldes fra starten. Den formelle procedure er, først at søge om at blive pilotpark, og når de nævnte kriterier er opfyldt, søges der om at blive en naturpark. Konceptet er under vedtagelse i Middelfart og Kolding kommuner. Sagen behandles politisk i alle tre kommuner i juni. Ansøgningsfristen forventes at være medio august, og der forventes svar fra Friluftsrådet inden udgangen af Herefter kan arbejdet med at implementere en naturpark igangsættes. Byrådet har tidligere (2010) behandlet emnet om Friluftsrådets naturparker og besluttede at undlade at søge pilotprojektordningen. Dengang var Side 2

9 , Byrådet,, der ikke tale om et samarbejde med nabokommunerne, og der var priomært fokus på Elbodalen og Trelde Næs området. Økonomiske konsekvenser: Processen frem til ansøgningen samt udarbejdelsen af denne finansieres af Destination Lillebælt samt af kommunale ressourcer, der anvendes på samarbejdet omkring Destination Lillebælt. De ressourcer, som Fredericia Kommune skal anvende, vil kunne afholdes inden for Miljøudvalgets sædvanlige budgetrammer. Drift og udvikling sker via midler fra Friluftsrådet. Desuden vil andre fonde kunne ansøges om tilskud til konkret aktiviteter og indsatser. Herudover kan den enkelte kommune allokere eksisterende ressourcer til naturpleje og drift af rekreative arealer til naturparken i forbindelse med den løbende prioritering af de sædvanlige budgetmidler hertil. Vurdering: Lillebælt er et unikt hav- og fjordområde med en internationalt set enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi. En naturpark vil på tværs af kommunerne favne vores unikke område og sætte fokus på Lillebælt for både kommunernes egne borger og for folk, der kommer rejsende til. En naturpark vil desuden forstærke områdets identitet og vil fungere som en letforståelig paraply, hvorunder der kan udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister. Naturparken vil således kunne være et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt. En naturpark vil give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl. Herudover vil arbejdet med udvikling af en naturpark styrke det tværkommunale samarbejde om destinationsprojektet. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationen bemyndiges til, i samarbejde med Destination Lillebælt og Middelfart og Kolding kommuner, at udarbejde og indsende en ansøgning til Friluftsrådet med henblik på udvikling af en Naturpark Lillebælt under mærkningsordningen Danske Naturparker. Bilag: Åben - Kriterier for Danske Naturparker Beslutning i Miljøudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 3

10 , Byrådet,, Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jane Findahl Side 4

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

12.9.1 12.9.2 12.9.3 12.9.4 Kort 12.9 Naturparker 8. Kommuneplantillæg 47 Revision af kapitel 12.9 Naturparker J.nr.: 01.02.15P15-0003 Sagsnr.: 327803 Initialer: MAKJ Åbent punkt Brevid.: 3715645 Sagsfremstilling:

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. Borgerinddragelsesplan for Naturpark Bilag 5 Destination, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. September 2013 1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Indhold 1. Forord... 2 2. Borgerinddragelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning fra Friluftsrådet 2013. Danske Naturparker. Hvordan kommer vi i gang?

Vejledning fra Friluftsrådet 2013. Danske Naturparker. Hvordan kommer vi i gang? Vejledning fra Friluftsrådet 2013 Danske Naturparker Hvordan kommer vi i gang? 1 2 Hvad er en naturpark? 7 En vision for pleje, benyttelse og beskyttelse 8 En ramme for tværgående samarbejde 9 Hvorfor

Læs mere

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune Velkommen v/ Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland og Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget samt formand for brugerrådet Viborg Naturpark projektet hvordan går

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft.

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft. Naturpark Maribosøerne - historik 1991-2014 Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljø- og Energiudvalget, 04-02-2014 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat åben / lukket Mødedato 08. december 2010 Mødetidspunkt 14.00 Mødelokale 188 (Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Turisme) Bemærkninger Mødet sluttede

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Internationale naturparkbegreber og deres brug i Danmark

Internationale naturparkbegreber og deres brug i Danmark Internationale naturparkbegreber og deres brug i Danmark Udarbejdet 28.2.2017 af Michael Stoltze Indledning Internationalt findes en række typer af arealudpegningen, som beskytter og markedsfører udvalgte

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere