Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops"

Transkript

1 Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering og introduktion af ikke-alkoholikere som medlemmer af Hovedservicerådet i AA Danmark... 4 Workshop 4 - Materiale fra SK 2013: Hvordan gør vi AA mere synligt i lokalsamfundet?... 7 NM WSM rapport april 2014 Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Side 1 af 11

2 SK 2014 Bilag til Workshop 2 Materiale fra SK 2013 Interesse for servicearbejde Forslag Hvordan stimulerer vi interessen for at deltage i servicearbejde i AA? Begrundelse Det er kendt i AA, at deltagelse i servicearbejde styrker ædrueligheden for den enkelte. Alligevel må vi konstatere, at det ofte kniber med at få serviceposter besat rundt omkring i landet. Det drejer sig om alt, lige fra grupperepræsentanter, serviceposter i regionsarbejdet og vigtige opgaver der skal løses i vores hovedorganisation: AA Danmark, herunder telefonvagter, litteraturarbejde, IT, økonomi, administration, information og meget mere. Det er sjældent der er kø for at komme til, og hvorfor det? Hvor indstillede er vi egentlig på at lukke nye ind i vores organisation? Er vi for gode til at bruge vores eget sprog? (indforståethed) Glemmer vi vores formål, når vi laver organisationsarbejde? Gør vi noget for at hjælpe medlemmer i byer uden repræsentanter, f.eks. ved at holde regionsmøder der? Hvis et nyt medlem stikker næsen for langt frem, bliver vedkommende sat på plads? Arbejdskomiteen bedes drøfte emnet, og den enkelte deltager kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvornår har jeg sidst taget et medlem i hånden og vist vejen? SK 2013 Komite-anbefalinger - Service sponsor - Vi skal behandle hinanden med respekt. Starter i AA gruppen. - Trappe-trin stige i service. - Store bog: Både ånd og ord. - Vigtighed af at starte fra bunden - Vigtigheden af at nogen med erfaring stiller sig til rådighed. - Afstand mellem gruppen og "serviceorganer" et problem? - NYSGERRIG - Trinarbejde nødvendig som grundlag forinden. - Konflikt på gruppeniveau? - Opbakning fra alle fra gruppen vigtig. - gruppen som åndelig enhed - 5. tradition - Konflikthåndtering generelt? - Ting tager tid - men, der sker noget. Tålmodighed. - Indstilling fra gruppen til serviceposter - mere seriøsitet? - Åbenhed? - Er nye bange for at møde op og deltage? - Bruger forkert sprog- som erfarne skal vi ikke opføre os som voksne overfor børn. - Folk melder sig ikke selv. - folk skal opfordres og opmuntres. - Bring videre hele tiden til møderne, hvad der sker i regioner, mv. (på en interessant måde) - Kompetencer, mere og mere en nødvendighed? Det kræver noget. - Synliggør formålet. - Hvor indstillet er "de gamle" på at rotere? - Gå tilbage i grupperne og fortælle om, hvad det giver at lave servicearbejde. Side 2 af 11

3 - Service styrker min ædruelighed - Informere om service på de møder man deltager i. - Reklamere for service i sin hjemmegruppe, ex at fortælle om regionsmøder og Servicekonference - Service udgør den ene af de ligesidede trekanter i vores logo, og det glemmer vi måske. - Personlig henvendelse for at rekruttere folk til service - Er vores sprog for indforstået? (ex alle forkortelserne) - Rotationsprincippet er godt, det betyder at det er overskueligt - Evt., "provokere" grupperne for at få dem til at deltage i service - Servicearbejdet giver et kæmpe netværk - Litteratur: "AA-gruppen hvor alting starter" - Fortæl om indholdet i Box-bladet, når der kommer et nyt. - Gruppesamvittighed - Hvornår har jeg sidst taget et medlem i hånden og vist vejen? - Hvad er succeskriteriet? Fx en ud af hundrede/at plante et frø - Sætte nogle målsætninger for servicearbejdet - Sørge for at regionsmøderne bliver holdt på forskellige lokaliteter i regionen, det gør at flere deltager - Servicearbejde er mange ting. Det vi snakker om her er service i AA Danmark - Vigtigt at kigge på de regioner, der har succes i servicearbejdet (grupper i Kbh. og Region Øst, fx Stevns Træf). - Fx bede HSR om at kortlægge det. - Skanderborg Festival i Region Midt - Konventer Side 3 af 11

4 SK 2014 Bilag til Workshop 3 Rekruttering og introduktion af ikke-alkoholikere som medlemmer af Hovedservicerådet i AA Danmark 1. Den første henvendelse Vedkommende, som bliver spurgt, vil som regel have kendskab til AA fra tidligere, gennem erfaringer fra sit arbejdsliv eller lignende. Det vil under alle omstændigheder være tvingende nødvendigt at henvendelsen sker på formel vis, og vedkommende, som henvender sig, kender til både indhold og arbejdsgangen i Hovedservicerådet. Samtalen behøver ikke være lang, men må nødvendigvis indeholde tilstrækkeligt til at kandidaten får tilstrækkelig information til at vurdere, hvorvidt vores tilbud er interessant eller ej. Aftal tidspunktet for den næste henvendelse, som skal ske, efter kandidaten har haft tilstrækkelig tid til at vurdere vores tilbud. 2. Den anden henvendelse Opfølgende samtale omkring den første henvendelse. Går vi videre? Hvis ja, aftal tid og sted for en formel samtale 3. Formel samtale/møde Der bør være 2 repræsentanter fra AA tilstede, som begge kender AA`s organisation godt; gerne vedkommende som henvendte sig først samt evt en fra en lokal gruppe, som kender vedkommende fra tidligere. Dette skaber tryghed. Information om AA Her gives nøgtern faktainformation om AA på verdensplan, nationalt plan, regionalt plan samt lokal plan. Information omkring Hovedservicerådets sammensætning og hvorfor kandidatens erfaring efterspørges af AA. Information fra kandidaten Kandidaten orienterer om sig selv, sin baggrund, uddannelse og erhvervserfaring. Kandidaten bliver bedt om at skrive et kort CV. Side 4 af 11

5 Dette vil give AA god en god baggrund for at vurdere, om vedkommende er den rette kandidat at satse på. Hvad forventer AA/hvad indebærer opgaven Det er af væsentlig betydning, at kandidaten får saglig og god information om, hvad opgaven indebærer, herunder også økonomi. Gør rede for hvilke kvalifikationer og erfaringer der efterspørges. (Det er ikke nok bare at være en ven af fællesskabet) Det er vigtigt, at Hovedservicerådet på forhånd har afklaret ikke-alkoholikerens rolle i Hovedservicerådet. Det er vigtigt, at være afklaret omkring, hvilket ansvar vedkommende påtager sig. Derfor må Hovedservicerådet tage stilling til, om ikke-alkoholikeren er et fuldgyldigt medlem af Hovedservicerådet, med økonomisk ansvar på samme måde som de øvrige medlemmer mm. Et alternativ kan være, at ikke-alkoholikerens opgave defineres som RÅDGIVER for Hovedservicerådet, men det må således afklares, hvorvidt vedkommende har tale og beslutningsret eller sågar stemmeret. Præsenter vedkommende for Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen, og orienter om, at der kan søges information på AA`s hjemmeside. Hvad forventer kandidaten? Det er vigtigt, at kandidaten også får lov til at komme med sine synspunkter og forventninger til opgaven; Hvad han har af forventninger, usikkerhed mm Gør opmærksom på servicearbejde er uden økonomisk godtgørelse, undtagen godtgørelse for rejseudgifter eller andre faktiske udgifter i forbindelse med opgaver for AA. Drøft muligheden for forskud til rejseudgifter, hvis kandidaten ikke har råd til at lægge ud. Afklar arbejdsopgaverne Afklar følgende: Ansvar Tidsforbrug Antal møder pr år (hvornår og hvor) Servicekonferencen (tid og sted) Landsmøde (uge 38) Kontakt med lokale grupper Forventet indsats udover dette (kontakt med medier, konferencer, foredrag, andre opgaver) Forbered indlæg på Servicekonferencen. Forbered indlæg på landsmødet Side 5 af 11

6 4. Fadderordning Såfremt kandidaten, efter disse introduksionsrunder, er klar på opgaven, vil Hovedservicerådet være sikret et medlem med en solid basis. Man bør vurdere en eller anden form for fadderordning, eksempelvis at en af de erfarne i Hovedservicerådet udpeges som vejleder eller mentor i den første tid. 5. Det første møde i Hovedservicerådet Det er vigtigt med et godt førstehåndsindtryk begge veje rundt. Derfor bør man tage sig god tid til en velkomst af det nye medlem af Hovedservicerådet. Ordstyreren i Hovedservicerådet præsenterer ham/hende med navn, alder, baggrund og hvad der ellers falder naturligt. Derefter følger en tilsvarende præsentationsrunde af de øvrige Hovedservicerådsmedlemmer for at give det nye medlem et indtryk af, hvem han/hun skal samarbejde med. Gør rede for arbejdsgangen i Hovedservicerådet og præsenter udvalgene. Informer om, at den første tid er en prøveperiode for begge parter. Præsenter litteraturen, og hvad nye medlemmer anbefales at sætte sig ind i mellem møderne (12+12), Blå bog kan virke lidt for stor og uoverkommelig i starten, men er selvfølgelig en del af grundlitteraturen. Lydbøger kan være et godt alternativ. 6. Efter det første møde i Hovedservicerådet Ordstyreren bør kort gennemgå hovedessensen af det første møde og give en tilbagemelding det vil give det nye medlem et billede af, om han/hun er på rette vej. Side 6 af 11

7 SK 2014 Bilag til Workshop 4 Materiale fra SK 2013: Hvordan gør vi AA mere synligt i lokalsamfundet? Forslag Kontakt til institutioner. V i har masser af litteratur og gode budskaber, men taler vi modtagerens sprog? Har vi en døråbner (ikke alkoholisk ven) der arbejder i fagområdet? Har vi på gruppeniveau ressourcer til at løfte opgaven? Eksempel for kontakt til institutioner. E n strategi, hvor der på landsplan over en periode (1 år?) bliver fokuseret specifikt på eksempelvis psykiatrien. Året efter kunne vi fokusere på fængselsvæsnet, og så fremdeles. Arbejdskomiteen bedes drøfte emnet, og den enkelte deltager kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvordan etablerer vi en Task Force bestående af både AA ere og 1 2 ikke alkoholiske venner (der arbejder professionelt inden det aktuelle fagområde), som på landsplan kan sikre at alle landets institutioner har kendskab til AA? Begrundelse Der er mange institutioner der på et eller andet tidspunkt møder alkoholikeren eller pårørende. Institutionerne kan være forskellige psykiatrien socialvæsnet kirken fængselsvæsen og så videre. Langt fra alle institutioner ved hvad AA står for, og er derfor ikke vidende om at vi kan være en løsning/mulighed for den lidende alkoholiker. Det er vigtigt at vi får bragt vores budskab ud til alle dem som møder alkoholikeren og de pårørende, og dette på en måde som institutionerne forstår. SK 2013 Komite-anbefalinger - Liv arbejder i forvejen med disse tiltag, men modtager meget gerne forslag. - Fanø: Sundhedshuset og præsten. De foreslår derfor deres klienter at gå til AA møde. Kriminalforsorgen har en udslusning for kriminelle og her fortæller vi om hvad AA er (dog lukket nu). - Odense: sygehus, varmestuer, plads på psykiatrisk afdeling OUH, vil gerne ud til skoler og praktiserende læger. - Værested i Gentofte - kommunen interesse i at finde et alternativ til behandling - kan de sluse deres klienter ind til os? - Hvis alle vidste vi var her, ville vi være mange flere. Åbne informationsmøder, hjemmeplejen er god at få fat i. Venner til AA (ikke alkoholikere) bruges i Norge, Sverige, Finland - de har gode netværker og kontakter og kan gøre ting som AA'er ikke kan fordi ikke- alkoholikere ikke er underlagt anonymitetskravet. - Erfaring fra Sverige (Stockholm) har man samarbejde med den teologiske højskole. Planer over hvilke samarbejdspartnere man skal have år for år. - Liv har vel på mange måder den rolle i DK? - Hjemløse sted/afrusning: to dage om ugen kommer der et par alkoholikere og får AA møder op at stå på hjemløsestedet. Medicinske afdelinger - samarbejde med sygeplejerskerne. Her bruges foldere og andet materiale på medicinske afdelinger. - læger i området, Majorgården (som dog er lukket nu). - Visitkort med telefonnumre på. Verden skal vide vi er her, men vi skal ikke agitere. Kan der gøres mere opmærksomt på telefonvagten? Telefonvagtsoplysning til skadestuer og læger etc. i en jævn Side 7 af 11

8 strøm da der er stor rotation på disse poster. Alle grupper kan lave visitkort og skrive eget nummer bagpå. - Task force = det udgående team - psykiatrisk skadestuer og hospitaler - Åbent hus i grupperne hvor alle kan komme og stille spørgsmål - Erfaring fra Kalundborg: ikke alkoholisk ven fra alkoholambulatoriet - nykommere kommer herfra - stor succes - Være tilstede for de pårørende - være lyslevende eksempler - Via Landsmøde på Bornholm - da AA fyldte 50 år - oplysninger gennem Liv. Ædru alkoholiker som er politimand på Bornholm har gjort AA synlig. - At afholde møder et sted hvor der er meget anden aktivitet. - Kommunikation med misbrugscentre så vi ikke står som en trussel. - ideen med en ikke-alkoholisk ven er god - brochure kan opdateres således det er et mindre indforstået sprog - generelle brochurer kan forfattes sammen med ikke alkoholiske venner - opgaven (task- force) kan ligge i Liv - LIV har allerede taget initiativ til at lave noget materiale tilrettet sundhedsvæsnet - idé generering i grupperne der kan komme videre til regionen, der nedsætte et arbejdsudvalg - en gruppe der kan samle erfaringer om hvordan budskabet spredes uden for AA, evt. i samarbejde med ikke-alkoholikere - kan man stille forslag til næste SK om tiden er moden til at arbejde med ikke-alkoholiske venner? Side 8 af 11

9 Rapport fra Nordisk Møde i Göteborg i dagene d. 2 4.august Rapport til HSR. Kolding d Der har været afholdt Nordisk Møde i Göteborg i dagene d.2 4. august. Mødets tema var Rotation AA s puls. Mødet fandt sted i det gamle Hvidtfelska gymnasiet, og der var ca.600 deltagere. I forbindelse med det nordiske møde afholdt vi et delegatmøde om fredagen. Til mødet deltog endvidere to observatører, Ole fra Danmark og Rogar fra Norge. Følgende blev behandlet: opsamling fra tidligere møder, retningslinjer for ND, nøgletal og ikke mindst vores medvirken til det nordiske møde. Det nordiske møde var vel tilrettelagt med mange møder. Jeg manglede dog noget luft mellem møderne, da der var så mange: Der var trinmøder, emnemøder og veteranmøder for blot at nævne nogle. I løbet af lørdagen var der sat 60 min. af til gennemgang af de enkelte nordiske landes struktur med videre. Hvert land havde således 15 min. til rådighed til denne gennemgang. Denne mødemodel blev gentaget om søndagen, hvor jeg tillige havde fornøjelsen at være mødeleder. NM var en intensiv, lærerig og god weekend, dog savnede jeg min meddelegerede Gorm som var forhindret i at deltage. Her er nogle få højdepunkter, som jeg gerne vil dele med jer. Norge: Jan E. nordisk delegeret har gennem længere tid haft et godt samarbejde med Stortinget. Norge fortæller i deres rapport, at Senterpartiet har omtalt AA positivt fra talerstolen i Stortinget. Dette har betydet, at andre partier har bedt om at få tilsendt information om AA som E post. John Kåre Vederhus har opnået en doktorgrad i emnet Selvhjælpsgrupper for alkoholikere og narkomaner. Vederhus har via sin forskning påvist at dem der tilslutter sig et tolvtrins program har 12 gange større chance for at blive raske jf. med dem der ikke modtager denne form for Norge har allerede nu etableret en komite, som skal overveje hvilken form for jubilæumsskrift, der skal laves i Dette år har AA i Norge 75 ås jubilæum. Indtægterne er steget med kroner. Desværre har udgifterne samme stigning.efterbehandling. Side 9 af 11

10 Rapport fra Nordisk Møde i Göteborg i dagene d. 2 4.august Kolding d Finland: Antallet af besøgere af AA s hjemmeside er forøget med 30 %. I forbindelse med splittelsen af det finske AA, har det finske Förtroenderåd har forsøgt kontakt til den anden part for at mødes under et tema enhed er vores tryghed. Den anden part har desværre takket nej. Der arbejdes med oversættelse af GSO s retningslinjer herunder den del som omfatter IT. Endvidere arbejdes med 4:e trinets retningslinjer. Finland sendte en hilsen fra Sampi (samerne). Udviklingen er stadig godt i gang. Men de store afstande er en stor udfordring. Sverige: Sverige har arbejdet med en kritisk gennemgang af strukturhåndbog og servicehåndbog. Svenskerne laver dette eftersyn hvert 10 år. Sverige og Norge har fået lægekortet som de kigger på. Der var fin interesse omkring den enkelhed og brugbarhed kortet har. Jeg har taget lidt med hjem i form af litteratur, små brochurer, DVD er mv. Endnu en gang var det en fornøjelse at få lov til at være en del af dette store fællesskab. Kh. Sune Side 10 af 11

11 Servicekonferencen 2013 Rapport fra World Service Meeting april 2013 Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Side 11 af 11

12 1 Rapport fra WSM RAPPORT FRA WSM 2012 Rotation the heartbeat of A.A. Denne rapport vil have uddrag fra komite- og workshop arbejde. Uddrag af indlæg fra delegerede og fra den internationale litteraturfond, samt tiltag de har gjort i andre lande og tanker om hvilke ting der måske kunne afprøves i Danmark Henrik R. 1. gangs delegeret -Mogens B. A. 2. gangs delegeret

13 Indholdsfortegnelse WSM hvad er det?... 4 Den internationale litteraturfond (IL)... 6 Komite arbejdet... 7 Litteratur/Udgivelser... 7 Priser... 7 Revideringsprocedurer...7 Mobil apps... 7 Online litteratur... 8 Oversættelser... 8 Konklusioner... 8 Arbejde med andre... 9 Arbejdet med andre - indenfor retshåndhævelse... 9 Sociale netværk/websider og anonymitet Brug af skuespillere eller medlemmer ved indspilning af film Konklusioner Politikker/økonomi/ansøgninger Komiteen bekræftede at det 23. WSM afholdes oktober 2014 Konklusioner Agenda Valg af emner til 23. WSM Workshop emner til 23. WSM Valg af tema for 23. WSM Workshops Andre problemer end alkohol på A.A. møder Hvordan håndterer grupper dette? Gruppesamvittighed og møde format Samarbejde med professionelle Tale med nykommeren A.A. grupper afviger fra traditionerne Hvad kan der gøres? Hvordan hjælper vi grupper og medlemmer til at blive opmærksomme på historien og principperne bag vores 12 traditioner? Kan vi tale om traditionerne som vejledninger til at hjælpe os med at holde os uden for problemer i stedet regler som påtvinges? Konklusion Hvordan kan vi overvinde apati og skabe entusiasme i servicearbejdet? Hvad kan vi gøre for at lede som eksempler og vise vores egen entusiasme? Forstår medlemmer at servicearbejde kan være et 12. trin i fremtiden? Konklusion Præsentationer

14 Unge i A.A Sponsering af unge (Pravesh, Sydafrika) Hvad gør vi for at tiltrække og bibeholde unge (John, Australien) Juridiske og etiske overvejelser angående Unge til A.A. møder (Don, USA) Internet og ny teknologi Guideline for brug af internet i Anonyme Alkoholikere (Carlos, Mexico) Succesfuld erfaring angående brug af internet til at få A.A. til at vokse (Sunil, Indien) Fordele og ulemper ved at A.A. medlemmer deltager på sociale netværkssider (Jan- Ola, Sverige) Koncepterne Vores 12 koncepter: kommunikationsværktøjer (Jésus Cesar, Peru) Myndighed, ansvar og lederskab (James, Belgien) Åndelige principper i de 12 koncepter (Sheila, GB) Rotation Hvordan fastholder vi erfaringen fra dem der er gået før os? (Hérnan, Ecuador) Vigtigheden af rotation (Yasuo, Japan) Problemer med andet end alkohol Hvad A.A. gør og ikke gør (José, Venezuela) Samarbejde ikke tilknytning (Sharon, Australien) Femte tradition (Lothar, Tysktalende Europa) Litteratur Åndelig værdi af A.A. litteratur (Juha, Finland) Vigtigheden af litteratur når budskabet skal gives videre (Paco, Spanien) Sponsorship til at udvikle en A.A. struktur Succesfulde erfaringer (Sharon, Australien) Knap så succesfulde erfaringer (Mogens, Danmark) Landerapporter Uden for møderne Servicekontoret GSO Stepping Stones Stormen Sandy General Service Board weekend De delegeredes middag Valg af værtsland for det 24. WSM Personlige indtryk Fuldstændig rapport fra WSM

15 Rapport fra WSM 2012 Rotation the heartbeat of A.A. WSM HVAD ER DET? World Service Meeting (WSM) afholdes hvert 2. år. Hver anden gang i New York og hver anden gang et andet sted i verden. Det første WSM blev afholdt i 1969, hvor Bill W. deltog. Formålet med WSM er at fastsat i statement of purpose for WSM: Hvert land betaler et deltagergebyr, som bliver fastsat af WSM selv, gebyret er et minimumsgebyr og er på $1100, fastsat i 2002 og dette dækker ca. ¼ af udgifterne for en delegerets deltagelse. Landene betaler desuden selv for rejseomkostninger. Til dette, det 22. WSM var der 62 delegerede fra 35 lande eller områder. Heraf 3 nye lande: Chile, Ecuador og Slovenien. Ungarn havde også sendt en ansøgning om deltagelse, men ikke tilmeldt delegerede. Mødet blev afholdt i New York på Rye Town hotel ca. 60 km nord for New York City. Mødet startede søndag og sluttede fredag. Mødet er inddelt i forskellige afsnit med henholdsvis komite arbejde, workshops og indlæg fra delegerede og fra den internationale litteraturfond, samt orientering om hvordan det står til i de enkelte lande med deres struktur og forskellige serviceaktiviteter. Desuden er der sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at tale med de øvrige deltagere på en mere uformel måde. Det primære formål for WSM er det samme som for alle AA aktiviteter at bringe budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider, hvor som helst i verden han/hun måtte befinde sig, hvilket som helst sprog han/hun taler. WSM søger veje og måder for at opnå dette mål ved at dele erfaring, styrke og håb i et forum af delegerede, som samles hvert andet år fra alle verdens egne. Dette kan også repræsentere et udtryk for gruppesamvittigheden på verdensplan. Erfaringerne lærer os, at udvikling af en sund struktur sætter os i stand til at levere vores service mere effektivt. WSM opmuntre til planlægning af en sund struktur tilpasset til behov og kapacitet i de forskellige lande og udforskning af et ekspanderende AA service til at nå alkoholikeren gennem international kommunikation, distribution af litteratur, sponsorship, offentlig information, forhold til lokalsamfundet og institutioner. Ved registreringen fik alle udleveret en tyk mappe, med agenda, emner i komiteerne, workshops samt alle indlæg i skrevet form. De der var spansktalende fik alt deres materiale på spansk og alle os andre på engelsk. Gennem hele mødet blev alt tolket, så vi alle kunne være med ligegyldigt om der blev talt spansk eller engelsk, eller for den sags skyld japansk. Ind i mellem blev der også tolket fra russisk til engelsk og videre til de spansktalende. 4

16 Mødet blev indledt af Ward B. Ewing, ikke alkoholiker og formand for General Service Board for USA og Canada (GSB). Han holdt en varm tale om nødvendigheden og fordelene ved rotation i A.A. Herefter var der en åbningstale om temaet for det 22. WSM af den 2. gangs delegerede fra Polen, som lagde grunden for, hvad vi skulle arbejde med i løbet af mødet. Talen afsluttede han med: Rotation er A.A. s hjerteblod, siger I. Ja, fordi A.A. er bygget på kærlighed og hvor der er kærlighed, kan du mærke hjertet og dets slag. Det betyder, at vi virkelig er i live. Vi elsker. 5

17 DEN INTERNATIONALE LITTERATURFOND (IL) Phyllis H., General manager på General Service Office (GSO), præsenterede, hvad der var sket i den internationale litteratur fond og regnskabet for fonden. IL blev dannet på baggrund af en anbefaling på det 11. WSM i Den har til formål at hjælpe nye lande med at få litteraturen, enten som oversættelser eller som indkøb fra andre lande, der taler samme sprog. IL bliver håndteret fra GSO New York, og WSM gennemgår regnskabet på deres møder. Regnskabet viste, at der per 31/12/2011 var et underskud på ca. $ i forhold til hvad der er brugt og hvad A.A. landene har bidraget med. Dette skal ses i lyset af, at der gennem tiden er blevet bidraget med i alt ca. $ De seneste år er bidragene til fonden faldet drastisk Strukturen for USA og Canada dækker det manglende beløb. IL er den direkte årsag til, at der nu findes A.A. litteratur på 87 forskellige sprog i mere end 170 lande. 15 oversættelser af Store Bog på nye sprog er på vej. I vores nærhed, kan vi glæde os over, at Grønland med hjælp fra IL har udgivet den første bog på grønlandsk. Det var gennem vores tilstedeværelse på de internationale møder, at kontakten til IL blev formidlet. Vi kan desuden glæde os over at pga. af forskellige regnskabsprincipper og perioder, viste regnskabet at Danmark havde bidraget med halvdelen af det totale bidrag for Mange lande havde dog endnu ikke overført deres bidrag endnu, så dette holder nok ikke når hele året gøres op Og det danske bidrag dækkede 3 år, da vi havde glemt at få overført i de seneste år. Det er svære økonomiske tider over hele koden, og i nogle lande har man haft seriøse overvejelser, om man skulle afskedige en kontor medarbejder for at kunne bidrage til IL, for der var ikke penge til begge dele. Litteraturen findes nu på sprog jeg ikke engang vidste fandtes, f. eks: Sesotho og Twi samt på 10 forskellige indiske dialekter. Siden sidste WSM er der udgivet A.A. litteratur i blandt andet Kina, Tjekkiet, Mongoliet, Ghana Servicekonferencen i Danmark har for år tilbage besluttet, at Danmark hvert år som minimum sender kr til IL, og hvis vi en dag når vores mål om en fornuftig reserve, vil dette beløb kunne forhøjes. Phyllis sluttede med at udtrykke stor taknemmelighed på vegne af General Service Board over bidragene i hatten, som hjælper med til at cementere A.A. enhed og vækst. Det, at Danmark støtter dette vigtige arbejde, med at bringe budskabet til alkoholikeren på alkoholikerens eget sprog betyder, at når du lægger penge i hatten ved et møde, kan du lige vel betale for kaffen du har drukket, som til en bog til en aboriginal på Maori på Cook Island. 6

18 KOMITE ARBEJDET De delegerede er inddelt i 4 komiteer, som vi kender det fra vores egen servicekonference. Inddelingen sker, så der er en god blanding af første og anden gangs delegerede i alle komiteer. Og så ingen lande har begge deres delegerede i samme komite. I modsætning til komiteerne på vores servicekonference, kan komiteerne på WSM alene præsentere anbefalinger, de kan ikke komme med indstillinger, som landende skal følge. Sagt på en anden måde WSM har ingen beslutningsret. Litteratur/Udgivelser Henrik deltog i denne komite Priser Prisen på litteratur varierer meget, ligesom måden man finder på. Nogle lande køber litteratur på deres eget sprog i nabolandet. I Asien er trykkeomkostningerne meget lave, og bøger og foldere er derfor billigere. Prisen fastsættes nogle steder ud fra kostprisen + en % sats, andre steder har fragt- og distributions omkostninger stor indflydelse på fastsættelsen af prisen på litteratur, Der var nogle lande der gav rabat til grupperne og i andre lande solgte man også litteratur til boghandlere. Priserne blev alle steder fastsat af enten Hovedservicerådet eller servicekonferencen. De fleste lande har et ønske om at litteraturen skal være så billig som mulig, selvom den for mange lande er en vigtig kilde til at kunne drive servicekontorer og servicearbejde. Fra Irland sender man alt overskud fra salg af litteratur videre til den internationale litteraturfond. Revideringsprocedurer Der var forskellige måder, at håndtere dette på. Mange lande havde ingen fordi de købte litteraturen, som den var fra andre lande med samme sprog. De lande, som oversatte litteratur, havde nogle steder overladt det til litteratur udvalget at sørge for at oversættelser blev så korrekte som muligt. Andre steder bliver alt lagt frem for servicekonferencen, mens det i enkelte lande er Hoved Service Rådet, som godkender oversættelser. Der var ikke nogen der havde erfaring med at revidere allerede oversat litteratur. Mobil apps Der var ikke den store erfaring om dette emne. Enkelte lande havde gjort deres hjemmesider mobilvenlige, så hvis de blev åbnet på en mindre skærm var den tilpasset til denne. I Indien var det udbredt at benytte SMS som kommunikation i fællesskabet, da alle ligegyldigt hvor fattige de er, har en mobiltelefon. Der var bred enighed om, at det var et område, man ville prøve at arbejde videre med. På lang sigt, vil det måske være muligt at lave et samarbejde om en app, som kan finde møder, hvor du end er. 7

19 Der blev bedt om, at der, hvis en app indeholder copyright tekster, blev taget behørigt hensyn til dette, og at der altid blev angivet kilde. Online litteratur Halvdelen af landene solgte litteratur på nettet, og nogle havde også gratis download af enkelte bøger og foldere, som vi har i Danmark. De som havde gjort litteraturen tilgængelig på nettet, følte ikke at dette havde formindsket salget af disse udgivelser, nogle mente endog at det fik flere til at købe en rigtig bog. Der blev også diskuteret copyright og licens problematikker vedrørende salg af litteratur på nettet. Nettet er åbent for hele verden og der var uklarhed om det var i strid med de licenser AA World Service (AAWS) gav de enkelte lande, at litteraturen kunne købes uden for landet. Dette vil blive taget op igen på næste WSM Oversættelser Ligesom med revideringer er det meget forskelligt hvem der godkender oversættelser. Der blev talt om, hvem der laver oversættelserne rundt omkring. Der var flere lande som havde dårlig erfaring med at benytte professionelle oversættere, da erfaringen var, at en del af ånden i teksterne gik tabt, når oversætteren ikke var inde i AA jargonen. Nogle havde dog været så heldige at have professionelle oversættere som medlemmer. Der var enighed om at den ekstra tid, der bliver brugt ved at benytte frivillige oversættere, blev givet godt ud, fordi den efterfølgende korrektur læsning ikke behøvede så mange ændringer. Konklusioner Der er mange måder at gøre tingene på og der kan ikke siges, at der findes en rigtig eller forkert måde. Dog tyder det på, at det er en god idé at have fællesskabets opbakning til udgivelser i A.A. sammenhæng og at det er vigtigt at have procedurer for oversættelser og revision af litteraturen. Kunne vi i Danmark undersøge, om vi kunne formindske trykkeomkostningerne, ved at lade det ske i f. eks Indien? 8

20 Arbejde med andre Mogens deltog i denne komite Arbejdet med andre - indenfor retshåndhævelse Generelle principper A.A. medlemmer, der ønsker at deltage i samarbejdsaktiviteter med andre, bør være godt informeret om, hvad AA gør og ikke gør. Ikke ethvert medlem, der ønsker at hjælpe, er klar til det! Det er ofte nødvendigt at oplyse sin fulde identitet til de fagfolk vi arbejder med, og vi skal altid følge love og regler. Juridiske spørgsmål om fortrolighed kan også opstå uden for vores princip om anonymitet. Det er vigtigt ikke at låne A.A. navnet ud til programmer, der drives af andre organisationer. Mærkeligt nok, A.A. medlemmer, der tidligere har brugt en masse energi på at undgå politiet og holde sig ude af fængslet er nu ofte meget nyttige til at holde sig i kontakt med disse fagfolk og dermed til at komme ind i fængsler! Etablering og vedligeholdelse af relation I dette arbejde kan et ikke-alkoholiker medlem af Hoved Service Rådet være til stor gavn. Der blev udtrykt erfaring med, at det var en god idé at skabe tidlig kontakt med folk indenfor retshåndhævelse, f. eks på politiskoler og jura studier, for at få en bedre relation inden de kommer ind i systemet og lader sig påvirke af historien. Brug af litteratur Nogle steder kan man få lov til at lægge foldere og litteratur eller anden Informationsmateriale om A.A. Disse steder besøges af regioner eller lokale grupper, der sørger for at materialerne er tilgængelige. I nogle lande har man etableret en Bevidstheds måned, hvor der laves specielle indsatser om at oplyse om A.A. Der var god erfaring med at materiale om A.A. skal være målrettet fagfolk indenfor retshåndhævelse, fremfor mere generel information. Særlig indsats og projekter Somme tider adopterer lokale grupper en lokal politistation for at udlevere litteratur og information om A.A. Yngre A.A. medlemmer kan være effektive i samarbejdet i byområder, hvor alkoholisme er udbredt blandt bander. Medlemmers indsats med social myndigheder, militærbaser, politi og brandfolk har også ført til mange tolvte Trins muligheder. 9

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

De 12 koncepter for Verdensservice

De 12 koncepter for Verdensservice De 12 koncepter for Verdensservice Hvordan Bill W. forklarede de åndelige principper, som A.A. s struktur gennemgik, og hvordan delene virker sammen. Dette er en pjece om de 12 koncepter, det er IKKE selve

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Al-Anon-vejledninger

Al-Anon-vejledninger At foretage en gruppeselvransagelse (G-8a) Al-Anon-vejledninger En gruppeselvransagelse fra tid til anden styrker gruppen og medvirker til at holde den sund. Medlemmer kan bruge selvransagelsen som et

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads 1 8000 Aarhus C Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d.26/9 2013 til: Ernst: dittedam@dittedam.dk

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Håndbog for Region Midtjylland

Håndbog for Region Midtjylland Marts 2005 rev. 01/06 Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 1 Anonyme Alkoholikeres formål Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE

REFERAT FRA REGIONSMØDE REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag d. 28. Februar 2015 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1. sal 01 Velkomst Formanden bød velkommen, der blev holdt et øjebliks stilhed og AA's formålserklæring blev læst op.

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden:

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 14. juni 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 14.6.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00 Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 01 Velkomst formanden har ordet. (oplæsning af 12. koncept.) Henrik bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers. Rapporter

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers. Rapporter Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers Rapporter Anonyme Alkoholikere Tag en AA er med til regionsmødet, så bliver vi flere til at yde Service i AA Formanden Formanden

Læs mere

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 24. november 2013 kl. 13 16. Sted: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 1. sal, 9000 Ålborg. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Smågruppe workshop om traditionerne

Smågruppe workshop om traditionerne Smågruppe workshop om traditionerne Traditionsbog-projekt - indsamling af bidrag fra mindre grupper Traditionsbog-projektet blev godkendt på Verdens Service Konferencen i 2012 som et tocyklus-projekt kørende

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Opstart af ACA gruppe

Opstart af ACA gruppe Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Opstart af ACA gruppe ACA Danmark 30.04.2017 www.aca-danmark.dk Kære ACA ere! Dette hæfte er lavet for at gøre det enkelt og overskueligt at

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE

DE TOLV TRADITIONER I ANONONYME ALKOHOLIKERE (Side 493 til 495) Med udgivelsen af Store Bog i April 1939, der blev fulgt af Jack Alexanders artikel i Saturday Evening Post i marts 1941, som gav Anonyme Alkoholikere en yderst entusiastisk opbakning,

Læs mere

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion

Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion Nonaktion Interaktion Trin Traditioner Koncepter Problem 1. Problem 1. Problem 1. Løsning 2. Løsning 2. Løsning 2. Aktion 3. 11. onaktion 3. 11. Interaktion 3. 11. Resultat 12. Resultat 12. Resultat 12. P R O B L E M 1. trin

Læs mere

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt)

fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) ANONYME ALKOHOLIKERE" er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 Deltagere: Trine, Kirsten M., John, Kurt, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af AA`s formålserklæring

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Ad 1) Susanne bød velkommen Ad 2) Søren blev valgt som dirigent Charlotte blev valgt som referent Næste regionsmøde i Århus den 17.11.07 Ad 3) Dagsordenen

Læs mere

Referat af SLAA Servicegruppemøde (SGM) på Landsmødet 29/

Referat af SLAA Servicegruppemøde (SGM) på Landsmødet 29/ Side 1 af 5 Referat af SLAA Servicegruppemøde (SGM) på Landsmødet 29/10 2016 Registrering af deltagere: Kbh. søndag P., L., C., J., K., K., Kbh. mandag P., Kbh. torsdag L., Kbh. lørdag S. Valg af ordstyrer:

Læs mere

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C 001 Velkomst 002 Valg af ordstyrer Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C Tilmelding senest 20. september 2016 til: Ernst

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed Kontrolliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine. (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 21. august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn og adresse 2 2. FORMÅL: 2 3. Betroede tjenere & valg 3 4. SERVICEPOSTERNE: 4 5. ØKONOMI:

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Servicekonference Beslutninger og Workshops

Servicekonference Beslutninger og Workshops Servicekonference 2016 Beslutninger og Workshops HOLD DET ENKELT 1 af 17 SK 2016 Forslag til beslutning F01 : Service Overskrift: Servicehåndbogens side 13: Hovedservicerådets sammensætning Forslagstiller

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 25. Maj 2014 kl. 13 16. Frivilligcenteret i Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C offentlig transport bus 92 og 191 Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at

Læs mere

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Region Danmark www.nadanmark.dk OSR rapport Område: København Servicerer Bornholm, Nordsjælland og København Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Dato: 23.10.2014 Bestyrelse: Formand:

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.8.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Dagsorden Ad 1: Ad 2: Ad 3: Oplæsning af AA s formål og indledning Thomas J. bød velkommen og læste AA s formålserklæring op. Derefter holdt vi et øjebliks

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere