Æ Blaj. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå"

Transkript

1 Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ bevarels af æ sproch å kultue marts 2003 nr. 9 Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. Gennem de siest par åe ha vi tæbøjn voss mælemme å gi gaukort tæ deres nærmeste bekendt. For kun 100 kr. kan man få et mælemsskab af Æ Synnejysk Forening. Ring elle skriv tæ voss kasserer Karin Kaasgaard å tlf elle mail: Æ SYNNEJYSK FORENING Formand Erik Haase Ribe Landevej 11, DK Tønder Telefon: / Næstformand Walter Petersen tlf. ( Kasserer/sekretær/mælemsansvarle Karin Kaasgaard tlf / Bestyrels: Jenny Williams (tlf ) Carsten From (tlf Arne Ohlsen (tlf ) Peter Asmussen Tlf Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa (Tlf el. fax ) Kontingente for 2003: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. mælem i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Haus å skriv navn å telefonummer væ æ indbetaling. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

2 Æ formands jørn Af Erik Haase I siest numme af Æ Blaj skrev æ at vi haej mælemme. Det passet it hel. Vi endt mæ et mælemstal å mælemme! Voss børnebogch gik hen å bløw en stoe succes. It minde end 2000 bøche bløw sål å 1½ ugch. Vi ha nå genoptrykt den i 3200 eksemplarer. Ollerede nå æ det 700 bøche i restordre! Da vi haej stoe ettespørgsel å voss jemmesie omkring æ bogch, ha vi af kapacitetsmæssige årsache væt nøj tæ å luk æ salch fra æ jemmesie. Æ Synnejysk Forening Kontingent Kontingent Vi startet siest å en lille afdeling af æ forening i København. Sien hen har vi indledt et samarbe mæ SynnejyskAmbassade i København. Det væ saj at vi fra Æ Synnejysk Forenings sie it mæe ha arrangemente i København. Det væ SynnejyskAmbassade fremeve taj sæ af. Man ska stadich betal kontingente to staje, men man fæ å den måe æ fordel fra beche foreninge. Vi ha undtagelsesvis sent Æ Blaj ue tæ SynnejyskAmbassades mælemme den hæ gang. Vi sæe frem tæ et godt samarbe. Æ Blaj: Billeder fra Synnejysk Ambassades arrangementer Programmer for kommende arrangementer i både Sønderjylland og København Adgang til arrangementer i København. Byrundtue i Flenborg den 26. marts æ klok Møestej: Ve æ Skibsfartmuseum, Schiffbrücke. Leche o e vej langs med havn - føst fo ette i skibsværft -øvefå leche e museumshavn, mæ en trækran og en masse "røe" bychninge, helt u te en vandkant. Flenborg høe i 400 år ynne den dansk krone. I by lich sy fo en græns, me de berømt romantisk kømmandsgård og e kaptajnshuse med des flot facade. De flest kinde nok Flensborg fra e gågae og butikke ve e græns, men der gemme sæ naue virkelich skatte i e inneby, hvor vi mæ naue goe rundvise - o dansk - vil kun få en goj oplevels. Ette e rundtur - møes vi te et glas øl for egen regning. Æ tur,me rundvisere, er gratis for e melleme. I må godt ha et rimmelich godt bentøj mæ te Flensborg! Der er begrænset deltache antal te 90 melleme - 3 hold a 30 - o det gæ ette føst te mølle princip i e telmelding te: Karin Kaasgaard tlf / eller mail 2 11

3 Wå æ æ gladd få å`wæe synnejye! Af Inge Brockdorff Ue a æ bestyrels; Men et a æ fåening Af Vagn Rasmussen, Fjelstrup Jeg har i 44 år ikke boet i Sønderjylland og da alle sønderjyder har sin måde at skrive (eller ikke skrive sønderjysk på) har jeg bestemt, at jeg vil fortælle min lille historie både på synnejysk og dansk. Mit sønderjysk har ikke ændret sig - sidste torsdag var vi nogle sønderjyder, som sad og hyggede os i synnejyskambassade og fik solæg - og en pige sagde til mig " do snakke æ språch, som om do wå 100 år" - ret har hun, når jeg sammenligner mit synnejysk med det nu gældende er der en kæmpeforskel. par sad var der en dame, der blev råbt hurra for. Lidt efter gik jeg over til manden og spurgte" Æ de diin kuen, som hae føsseldaw?" Han blev meget mærkelig, kiggede og sagde ikke noget, så jeg gik over til mit bord igen. Men kort tid efter var han der og hurtig fandt vi ud af, at vi begge kom fra Skærbæk. Han havde arbejdet sammen med min far og kendte min farfar. Så resten af ferien var jeg sammen med Hans og Astrid og vi hyggede os og "fik snakket synnejysk". Jeg holdt kontakten til dem i mange år og vi hyggede os gevaldig. En gammel mand hae læe mæ, at en ska gå i tie; så folk spørr:"woffe gek han?" I stej få å windt så læng te folk seje:"woffe gek han et?" A tøs, at mæ ewe 1200 mælemme mået wæe et ungt minnesk dæe hae mee gejst som en gammel jen dæe snae bliwe 70 åe. Men det hae da wæen tre glant åe i Æ Synnejysk Fåening, i en fåening dæe bae bliwe we mæ å wejs - å hiel ærle så tøs a, at det æ blewen let finee å snak synnejysk i de tre åe, bårde i radio å fjernsyen. Men a hae lewet Haase å comp. at west di wante mæ te newe, så ka di bae send bøj; men a hae åsse lewet mæ sjæll, at a et well wæe så stresset å fåjawet i min 3 olde, som da a wa halbestyer å træne få 5 børnehold i håndbold osv. Så a will nøjes mæ å gå ue å undehold, pass æ Lokalcente i Fjelstrup, law vort fåeningsblaj å så kom i Æ Synnejysk Fåening, næe di æssen lawe newe godt. Fåresten ka en åsse brueg møj ti o å wæe bedstefae te 4 børnenbøen dæe hae 4 fåælde mæ fuldtidsabi! Men tak få mæ! Vagn a Fjelstrup. Tilbage til min oplevelse: Det var i firserne og jeg sad i flyvet i Kastrup - jeg skulle første gang til Grækenland. Jeg glædede mig voldsomt! Pludselig kommer der et ældre ægtepar gående op ad gangen og manden siger "Do modde, troe do det æ den regte vej wi gåe?" Straks reagerede jeg og tænkte "wint I bae te wi snakkes ved de`neæ (dernede), æ` æ` sekke å I komme hjemfra". Næste aften var der en fest og ved bordet, hvor det ældre ægte- Sådan har jeg mange sjove oplevelser - heldigvis har jeg siden jeg var ung gjort det til en hobby at snakke synnejysk. Mojn do! 10 3

4 Den ny bestyrels for 2003 Den nye bestyrels for Fra venstre bachfra: Arne Ohlsen, Peter Asmussen, Walter Petersen (næstformand), Carsten From, Karin Kaasgaard å Erik Haase (formand). Jenny Williams vante. Ætte æ gudstjenest tau vi å æ Folkehjem vå vi fik æfelskive (pandkach) å kaffe. Heldichvis kom kun de 150 kirkegængere mæ å æ Folkehjem. Vi sluttet mæ en opvisning fra Aabenraa og Omegns Folkedanserforening. Jenny Williams, Gurup Æ æ fø i Gurup i 1952 og boed hjem te æ bløv student frå e Statskol i Synneborre 1971 (matematisk). Sen arbe æ å hotel å Bornholm og bachetter tog æ å e seminarium i Tynne. Dæ møt æ en kjøfenhavner og vi bløv gjivt 1. maj (Æ hæ ham eno!) I 1974 fek vi en dætter - i

5 Gudstjenest å Synnejysk i æ Skt. Nicolai kirk flyt vi te Ærø - i 1977 fek vi en søn - i 1978 flyt vi te Als o hæ ligh sen væt lærere å Nørborre Skol. I min friti hæ æ ålti væt galt aktiv - æ hæ i manne år væt mæ i e bestyrels for Egen Ungdom- og Idrætsforening - æ hæ i snat liså manne år væt i e bestyrels for Egen forsamlingshus - æ hæ skrøvn, instruer og somti spel mæ i revyer o deletant i Nørborre, Gråsten o Gurup. Æ var en øvergang med i e bestyrels for LOF - men i 2000 smed æ ålt å hæ no kun tebagh o væ sekretær i Odd Fellow Loge Svanen i Synneborre. Dæ hæ æ væt mæ sen I manne år gek æ u o optråt for folk te feste o sånt - o synnejysk. Æ hæ o væt møje u o løs op. Det æ æ o holdt mæ. Det ske it så tit me. Sammel mæ en ån pigh og en pianist æ æ somti lags som bakkesangerin, men det æ mest å plejehjem å sånt. I 2000 tøt æ de va å tie å få et kørkort, o det va jo godt nok - æssen hai æ jo it kun sei ja te o ve mæ i e bestyrels for Synnejysk forening. Den 1. decembe i Skt. Nicolai Kirk i Affenrå kom det it minde end 500 mand. Endnå engang måt vi oplev, at det skuld hintes ekstra klapstol tæ de manne gæste i æ kirk. Det sket å da vi va 285 mand i Tingle Kirk i Christa Hansen gøe det som sævanle richte godt. Uen Christa vil vi it ha haej en så stoe succes. Carsten From, Affenrå Æ æ født i Affenraa i 1943, å hæ boj hele mit liv i Synnejylland, mest i Affenraa, lidt i Hasle, lidt i Synneborre,lidt i Sjellerup ved Guderup, lidt i Braue, å nå boe æ ægen i Affenraa. Æ æ ulæe høkke i Affenraa, hæ vet knap 4 å ve milli, hæ løjst å æ handeslskole i Affenraa å Synneborre. Æ hæ vet lere Å Synneborre Teknikum, å å æ Hånværkerskoel i Synneborre. Deette hæ æ vet administrationschef å teknisk skoel i Affenraa. Da den blau sammenlåj mæ æ Hånværkerskoel i Synneborre i 1994, fik æ mit nuværende job som systemadministrator for EUC Syd, som jo nå omfatte ålle de gammel teknisk skole i Synnejylland.. 8 5

6 Generalforsamling å Acheskau Kro den 30. januar Det va 285 tæmeldinge tæ voss generalforsamli ng å Acheskau Kro. Da det va dårle væe fik vi en del afbøj. Så vi endt mæ å væe 263 fremmødt. Det kom hurtich en kø væ æ solæch. Da manne tau to æch måt æ kro tæ å lau ny forsyninge. Ætte æ generalforsamling va det hamonikamusik væ Igor Vlassov å Alexander Buchner fra Rusland. Bachætte fik vi ærtsupp mæ flæsk. Det sætte sæ godt å æ sieben 6 7

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

På sidelinjen i mere end 60 år!

På sidelinjen i mere end 60 år! På sidelinjen i mere end 60 år! I forbindelse med 100 års jubilæet har man bedt mig fortælle lidt om mine relationer til det sted, som jeg har kendt og kan huske fra omkring 1942. Man kan vel lidt uformelt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere