alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult"

Transkript

1 alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008

2 Nørbygård, Nørbyvej Hanstholm Telefon: Telefax: EAN-nr CVR-nr./SE-nr Rapporten om Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted er udarbejdet af damtoft consult ApS v. Lene Damtoft, tlf Grafisk tilrettelæggelse: cameleon.dk 2

3 Forord Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted har med sin nye struktur etableret en helhedsorienteret behandling af borgere med misbrugsproblemer. Stor faglighed, velfunderede kompetencer, anerkendelse som grundlæggende behandlingsetik og massivt fokus på udvikling af de bedste metoder, er fundamentet for en behandling, som gennem årene har hjulpet mange borgere videre til en ædruelig tilværelse. Rapporten dokumenterer en stærk sammenhæng mellem dét, Nørbygård tilbyder, og dét brugere, medarbejdere og lederen oplever som væsentligste elementer i indsatsen. En af brugerne udtrykker det således: Det er vigtigt, at kommunerne ved, hvor godt et tilbud det er at man redder menneskeliv og familier. Lene Damtoft Århus, maj

4 Indholdsfortegnelse Forord Nørbygard alkoholbehandlingscenter og bosted Bostedet Alkoholbehandling Midtvejshuset En stærk profil En helhedsorienteret indsats En stærk faglighed En stor rummelighed En stærk effekt Nørbygård set indefra Med brugernes øjne Med medarbejdernes øjne Med centerlederens øjne Nørbygård i tal beboere fordelt på alder Beboere fordelt på køn Beboere fordelt på civilstand Beboere fordelt på henvisningsinstans Beboere fordelt på årsag til henvisning Beboere fordelt på arbejsmarkedstilknytning Beboere fordelt på boligforhold Beboere fordelt på forsørgelsesbaggrund Gennemsnitligt antal opholdsdage fordelt på alder Beboere fordelt på henvisende regioner Øvrige ydelser i Om damtoft consult ApS

5 1.0. Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt et botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Børn kan medtages under et behandlingsforløb på Nørbygård, ligesom centret har tilbud til pårørende. Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling, samt et efterbehandlingsbotilbud. Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere. Centret har desuden en ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og social træning. Behandlingen varetages af et team på 20 medarbejdere, bestående af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, psykolog, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden. Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Nørbygård rummer tilbud efter Servicelovens 110 (botilbud), Sundhedslovens 141 (alkoholbehandling) og Servicelovens 107 (efterbehandlingsbotilbud). 1.1 Bostedet Bostedet er et tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer. Ved ophold i bostedet arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan. Under opholdet har beboeren tilknytning til en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Målet er at støtte beboeren i en afklaringsproces, der sigter på størst mulig grad af selvforsørgelse, herunder højnelse af sociale, familiemæssige og arbejdsmæssige kompetencer, håndtering af eventuelt misbrug og generelt at styrke beboerens trivsel. 5

6 1.2 Alkoholbehandling Tilbuddet om behandling af afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse. Målgruppen er personer, der har behov for behandling af afhængighed af alkohol, medicin mv. Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, under-visning, samtaler i mindre grupper og individuelle samtaleforløb tilrettelagt efter behov. Der udarbejdes en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, hvor varigheden af forløbet planlægges og aftales og der indgås ved behandlingens start aftale om håndtering af drikketrang for at forebygge tilbagefald. Målet er, at den afhængige bliver i stand til at få en god tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer, at den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser og at den afhængige i højere grad fungerer privat og på arbejdsmarkedet. 1.3 Midtvejshuset Midtvejshuset er et efterbehandlingsbotilbud til personer, der har gennemført et alkoholbehandlingsprogram på Nørbygård og som har behov for et midlertidigt efterbehandlingstilbud. Målgruppen er kendetegnet ved en lang og massiv misbrugskarriere, at være psykisk, fysisk og social hårdt belastet, ofte uden bolig, uden væsentligt netværk og ved at være udstødt af venner, familie og arbejdsmarked pga. årelangt misbrug. Behandlingen foregår primært ved individuelle samtaleforløb, sideløbende med undervisning og problemløsende gruppeterapi i mindre grupper, kombineret med målrettede eksterne aktiviteter. Målet er en tilbagevenden til en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem og til arbejdsmarkedet. 6

7 7

8 2. 0. En stærk profil Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted er ved årsskiftet 2007/08 gået fra at være døgntilbud om midlertidigt ophold for mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug, til et alkoholbehandlingscenter og bosted med en helhedsorienteret indsats. 2.1 En helhedsorienteret indsats Indsatsen på Nørbygård er først og fremmest kendetegnet ved helhedsorienterede, individuelt tilrettelagte, sammenhængende og kontinuerlige behandlingsforløb, som justeres løbende i forhold til brugerens udviklingsproces. Nørbygård rummer så at sige tilbud, som giver mulighed for både en stor fleksibilitet og en stor målrettethed i forhold til den enkelte bruger og dennes pårørende. Indsatsen på Nørbygård: er helhedsorienteret med fokus på brugerens hele livssituation er fleksibel, individuelt tilrettelagt og justeres undervejs er mangfoldig med mulighed for flere forskellige tilbud og metoder er præget af struktur og faste rammer som en del af behandlingsmetodikken er præget af stærkt fokus på brugerens kompetencer og mestringsstrategier er målrettet et ædrueligt liv og en bedre livssituation har et børne- og familieperspektiv i behandlingsarbejdet. 2.2 En stærk faglighed Nørbygård lægger stor vægt på kontinuerligt og med fokus på de bedste og mest effektive behandlingsmetoder at udvikle faglighed og professionalisme. Specifik misbrugsfaglig specialviden er en af centerets stærkeste ressourcer. 8

9 Fagligheden på Nørbygård er: under konstant udvikling med fokus på de bedste behandlingsmetoder præget af stort engagement, vedholdende interesse og opsøgende i forhold til nye metoder og behandlingsmodeller grundig, velfunderet og med stærk misbrugsfaglig specialviden højt prioriteret både hos ledelse og blandt medarbejdere båret af anerkendelse som grundlæggende etik. 2.3 En stor rummelighed Nørbygård udviser stor rummelighed i forhold til brugere med meget forskellig belastningsgrad og livssituation. Brugerne bliver mødt med stor respekt, åbenhed, trygge rammer og omsorg. Mødet med brugeren er: præget af stor respekt, åbenhed, omsorg og anerkendelse altid prioriteret højt; når brugeren har behov for dialog, så er medarbejderen der båret af værdighed og fordomsfri forståelse for brugerens livsomstændigheder båret af et helhedssyn på brugerens og dennes pårørende og familie. 2.4 En stærk effekt Både brugere, medarbejdere og ledelse oplever en stærk effekt af indsatsen, både i afklaringsarbejdet, i selve behandlingen, i opfølgningsarbejdet og i indsatsen i forhold til pårørende og børn. Effekten af indsatsen sigter på: at brugerne erkender deres afhængighed at brugerne får metoder til adfærdskontrol at indlæring af struktur fastholder brugerne i (tanken om) et ædru liv at brugernes pårørende og børn frigøres af afhængighedsproblematikken at brugerne oplever en større grad af selverkendelse og selvværd at brugerne oplever en større grad af livskvalitet at brugerne oplever at have et sikkerhedsnet både under og efter behandlingen. 9

10 3.0. Nørbygård set indefra Det følgende er baseret på interviews med brugere, medarbejdere og centerleder Erik Jeppesen primo Med brugernes øjne Jeg blev stærk og kom videre: De, der ønsker hjælp, vil få den hjælp, de har brug for, her. Omsorgen her har gjort, at jeg er blevet stærk og kan komme videre. Vi kommer for at få hjælp, men vi giver også hinanden hjælp. Selvværdet stiger hver dag, når jeg kan se andre komme på rette vej også. Nu føler jeg mig godt rustet, selv om jeg selvfølgelig har sommerfugle i maven ved at skulle væk herfra, men så er der jo kontaktgrupperne og efterbehandlingen. Jeg har aldrig før arbejdet så meget med mig selv. Det betyder, at jeg nu kan fungere meget bedre. Jeg har lært at bremse mig selv lidt, inden jeg siger noget det betyder, at jeg løber ind i færre konflikter; konflikter betyder, at man bliver ked af det og det er en risikofaktor. Jeg har lært at lytte meget mere til min krop. Jeg har lært at lave skema over hverdagen. Når man er afhængig, har man ikke struktur på noget som helst alt flyder alt bliver uoverskueligt. Man kommer til at tænke klart, når der er struktur og man opfylder sine basale behov væske, varieret mad og motion. Jeg har lært at vende tingene om og få det positive ud af situationerne. Jeg er blevet mere åben, mere glad, har gå-på-mod, gi r folk en chance, jeg er mere tålmodig nu og har fået større selverkendelse og tro på mig selv. Jeg følte mig med det samme i trygge rammer: Man bliver mødt med varme, omsorg, tillidsfuldhed og stor vilje. Alle, både beboere og personale, ville hjælpe. Jeg følte mig godt tilpas fra den første dag. Når du kommer her, så giv slip. Giv det en chance. Erkend at du har et problem. Gi det mindst 14 dage. Hvis man har svært ved at åbne sig, så skal man give det tid. Man skal være fuldt afklaret i forhold til at ønske behandling, ellers kan man ikke modtage den. Vi har et stort sammenhold og vi lever utroligt frit man skal selv stå til ansvar og personalet viser os tillid. Det betyder utroligt meget for velvære og respekt. Vi får metoder til at styre vores adfærd: Man arbejder meget med det psykiske og følger meget op på fx drikketrang. Det har været hårdt arbejde jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fortalt så meget om mig selv til nogen. Behandlerne hjælper en til at opnå en erkendelse i den individuelle terapi. Vi får værktøjer og metoder til at forebygge og styre vores adfærd. Vi lærer meget af gruppeterapi, vi har hver især et reaktionsskema med, 2 mand er på hver dag og så fremlægger man og de andre kan spørge ind. Man får input til 10

11 sine egne problemer af at lytte og spørge til andres. Reaktionsskemaet hjælper en til at overgive sig til behandlingen de ser et mønster og så er der ikke så langt til erkendelsen. Struktur fastholder mig i tanken om et ædru liv: Her er megen struktur også i fritiden. Struktur hjælper meget til at få hverdagen til at fungere bedre det vil styrke min ædruelighed for resten af livet og det fastholder mig i tanken om et ædru liv og hvilken mening, jeg skal få i mit liv. Jeg kan se, at det er et godt liv, jeg er ved at få. Det gi r et utroligt selvværd, at man har styr på tingene. Nu kan jeg se, hvor vigtigt, det er. Man går aldrig forgæves til medarbejderne Medarbejderne er gode til at følge op og man er altid velkommen til at spørge dem. De har altid tid jeg véd, at jeg kan gå til dem. Hvis vi føler os utilpasse, så er de hurtige til at tage fat på problemerne på en god måde. Pædagogerne er rolige og fleksible og ser på det individuelle ikke moduler de tager pulsen hele tiden. Hver gang, jeg har haft drikketrang, så har jeg kunnet tale med nogen om det. Vi kan gå til forskellige medarbejdere med forskellige problemer og nogle har prøvet det på deres egen krop. Vi får al den støtte, vi har brug for i udslusningssituationen Vi kan blive her i en længere periode, fordi der er mulighed for langsom udslusning. Så kan vi bo gradvist hjemme og finde ud af, hvad problemerne er. Jeg ringer to gange hver dag, når jeg er hjemme, og hvis det er ved at brænde på eller også ta r jeg herop. Man redder menneskeliv og familier Det er vigtigt, at kommunerne ved, hvor godt et tilbud det er at man redder menneskeliv og familier. Familien tager man jo også hånd om her. Pårørende er jo magtesløse og jeg kan jo se, hvor glade de er i dag. Vi har bedre kontakt til familien. 11

12 12

13 3.2 Med medarbejdernes øjne Vores tilbud passer til den enkelte Individuelle behandlingsplaner giver os mulighed for at tage fat på specifikke problemer, som man kan ha udover afhængighedsproblematikken; de har ofte andre problemstillinger i bagagen og det får de mulighed for at få kigget på. Vi har altid været gode til at ta dem, som har det rigtig svært og som måske ikke har passet ind på andre behandlingssteder. Vi kan både rumme misbrug, adfærdsmæssige problemer og psykiske lidelser og samtidig har vi et veludviklet behandlingsprogram. Vi er gode til at møde dem lige nøjagtigt, hvor de er. Nogle er ikke gearet til gruppeterapi, de har ikke det filter, der skal til, og kan ikke skærme sig mod andre mennesker og dem kan vi give andre tilbud. Vi kan jo se, at det lykkes, når folk gladelig vender tilbage og passer deres efterbehandling. Det handler om rummelighed og afklaring Nogle skal have rådslagning og ikke egentlig behandling, men snarere træning og succesoplevelser for at genopdage nogle ressourcer og få styrket deres selvværd. Vi vil gerne hjælpe den enkelte med at komme helt ud af sit misbrug. Vi arbejder ikke med kontrolleret drikning. Man skal være rusfri, når man er her; nogle gange har brugerne ikke valgt deres misbrug fra, når de kommer her, men pludselig tør de kigge på det med andre øjne og erkende, at de har problemet. Brugerne bevarer deres værdighed Vi har forskellige kompetencer og kan give brugerne en behandling, som bevarer deres værdighed. Vi er bevidste om, hvornår nok er nok. Nogle kan fungere godt på et område, og dårligt på et andet. Vi er gode til at se deres forskellige ressourcer i forskellige sammenhænge. Vi laver observationer i forskellige situationer, hvor rammerne er forskellige. Det er mere helhedsorienteret og vi kommer hele vejen rundt om den enkelte, så det bliver mere nuanceret. Problemet er jo ofte, at de lærer at håndtere de svære situationer og jo mere vi bruger de informationer, vi har i behandlingen, jo bedre kan vi løfte fagligt og professionelt, når det gælder brugerens ressourcer. Så får de øje på nogle værdier og nogle måder at leve på og de får bygget livskvalitet og et netværk op, som kunne betyde, at de får mindre behov for at drikke. 13

14 Undervisning og værksteder giver flere muligheder I bostedet kører vi undervisning i forhold til misbrug, abstinenser, selvværd, selvtillid og kommunikation en fast dag om ugen, men der er også mulighed for at gå i værksted, så det bliver lettere for dem at starte med. Vi har gode værkstedsfaciliteter og en fagmand på området, så det kunne jo godt være, at nogen kunne finde noget arbejdskraft frem igen. Vi spænder bredt tværfagligt Vi gør meget ud af miljøterapi, vi blander os og taler fritid og relationer. Der ligger i fagligheden både et engagement og en begejstring i personalegruppen vi vil gerne være med til at skabe liv og gode oplevelser for de mennesker, der kommer her. Vi er et personale med stærke kompetencer og stor metodisk spændevidde, vi er gode til at differentiere behandlingen og vi er utroligt glade for at være her, fordi vi kan være med til at gøre en forskel. Vi tør godt være et sted, hvor det er svært; det kendetegner også en høj faglighed vi tør være tydelige, vedholdende og troværdige. Der er så mange mennesker, som får noget godt ud af det og får et nyt liv. Vores målgruppe er spændende og interessant og vi kan give dem noget, de kan vokse af ikke kun fagligt, men også medmenneskeligt. Vi er en institution der ikke står stille Det er et krav fra ledelsens side, at man skal ville udvikling og efteruddannelse og vi arbejder løbende med de nyeste behandlingsmetoder. Og det er absolut også en nødvendighed når vi jo bruger os selv som redskab, så skal vi jo også tankes op. Vi brænder for sagen, vi er mange, der har været her længe og tilsammen har vi en enorm viden. Vi har altid været glade for at arbejde med beboerne det har altid været enormt meningsfyldt. Vi møder den enkelte fordomsfrit Uanset hvor de kommer fra, så skal de ha den samme behandling. Det ligger i vores menneskesyn. Fuld respekt om den enkelte. Der findes ingen, som er håbløse. Vi møder dem, hvor de er og tager tingene i den rækkefølge, hvor de fylder mest det er dér, vi får den bedste dialog, når vi løser noget, som ligger beboeren på sinde. Den borende dybdegående terapeutiske tilgang har ikke nogen værdi, hvis man mister sin bolig i næste uge. Det handler om, at man i det små begynder at gøre noget for sig selv. Vi har meget fokus på anerkendelse, også dér, hvor beboeren er negativ, det handler om at finde styrken eller drivkraften i sit eget liv og at finde ressourcer og glemte interesser, også der, hvor de er pakket godt væk. 14

15 Vi arbejder meget med struktur Struktur er meget vigtigt, så beboerne har nogle rammer at forholde sig til; struktur og så egenomsorg. Det er et trygt miljø og gode rammer. Som kontaktpersoner kommer vi hele vejen rundt og får også kigget på pårørende og familier. Vi har det samlet i ét hus Det er et plus, at vi på samme sted har et bosted og et alkoholbehandlingssted; at man kan komme og blive stabiliseret og så se på, om man er klar til at gå i behandling. Det kan godt være at en kommer ind i bostedet og får en erkendelse og bevæger sig ind i alkoholbehandlingen. Nogle beboere vil også påvirke hinanden, selv om det er forskellige afdelinger og det vil motivere nogle til at komme i behandling. Den nye struktur gør det endnu lettere for brugerne, for pårørende og for os, fordi de er tilknyttet nogle faste medarbejdere og det bliver mere overskueligt. Enhederne bliver mindre og det er en stor fordel for beboerne, fordi det bliver lettere for dem at opbygge forhold og det er oftest der, de er sårbare, på den sociale del. Vi gi r dem et sikkerhedsnet Midtvejshuset giver dem et sikkerhedsnet i forhold til at tage hjem og prøve at være der og så komme tilbage. De skal finde ud af, hvad de vil bruge dagene til derhjemme. Vi besøger dem hjemme, fast, regulært og med en fast dagsorden, indtil det fungerer for dem derhjemme. Brugerne vil jo egentlig gerne herfra noget tidligere, men det vil de kun, hvis de kan blive hjulpet hjemme og det hænger jo sammen med at komme tilbage til arbejdsmarkedet og få hjemmet til at fungere i dagligdagen med ægtefælle, børn osv. Vi har et godt opfølgningsarbejde Nørbygårdforeningen er unik. Det er en ikke-professionel forening etableret af tidligere beboere og spredt over flere byer; det er et virkelig godt netværk og en livlinie. Hvis man skal ud af misbruget, så er man nødt til at kigge sig om efter et nyt eller stærkere netværk, end det man kommer fra. De tager hånd om hinanden og mødes flere gange om måneden. Vores netværkskonsulent laver også hjemmebesøg op til 26 uger efter. De kan også komme herop på gensyn. Ingen af dem, der kommer til opfølgningslørdage, er i tvivl om, at de er alkoholikere, de har erkendt, at de er afhængige. Efterbehandlingen er en kæmpe ressource, at de har den støtte bagefter og nemmere ved at fastholde det, for uden netværk står de næsten på bar bund. 15

16 Man kan have sine børn med: Når man hjælper misbrugere, så hjælper man også familien, man kan have sine børn med og vi har projekter for medmisbrugere. Vi får mange ind, som ikke har tætte relationer til familien og som det også tager år for at få genetableret. Vi er familieorienterede om det så er behandling eller oplevelser sammen med børnene. Hvis en i familien har et problem, så påvirker det resten af familien der er nogle, som står ved siden af og har det lige så slemt. Hvis man skal have et godt ædrueligt liv, så må man kigge på, hvad man så skal gøre i familien og hvilke mønstre, der skal brydes. Det er jo de nærmeste pårørende, man skal støtte sig til, når det bliver svært. Misbrugere skal også kunne bede om hjælp. Vores fysiske rammer er gode Vi har nogle gode rammer og folk kommer og siger, at det her ser godt nok dejligt ud. Når vi har beboere, som skal have børn på besøg første gang og der kommer en anden forældre op og afleverer børnene, så har vi fået mange positive reaktioner, fordi her er så pænt. Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere Det er vigtigt, at vi er troværdige i forhold til vores samarbejdspartnere og at vi har et godt samarbejde og holder dem orienteret. Det er med til, at så mange klarer sig så godt. Vi forventer virkelig, at kommunerne bakker deres borgere op og det er de også gode til. Det er vigtigt, at vi kan være færdige med en behandling, inden for de midler, som er til rådighed men vi skal også være dygtige til at se, at der er de og de problemstillinger, som det er vigtigt at vedkommende tager sig af. Og det kan være svært at blive enige om, hvor lang tid, det skal tage. Vi er jo anerkendte for at have tiden og være fleksible og kunne tilrettelægge. Der stilles større og større krav til behandling. Om fremtidens krav: Det ideelle ville være at man satte mennesket før økonomien. Det kræver, at vi bliver ved med at bruge hinanden, at vi får noget supervision, at vi får videreuddannelse og dygtiggørelse, at vi holder fast i os selv og ikke går på kompromis med det, vi laver. At vi gør opmærksom på, hvad vi ser og at vi holder fast i vores troværdighed. Vi skal nok blive bedre til at beskrive, hvad brugeren har opnået, så resultaterne bliver mere målbare og det bliver mere synligt, hvilke problemer brugeren har behov for at få behandlet. Vi tænker hele tiden i udvikling. Det er dén kultur, vi gerne vil have. Her er meget stor omstillingsparathed, stor viden og et stort erfaringsgrundlag. 16

17 17

18 3.3. Med centerlederens øjne Vi er helhedsorienterede Vores tilbud er helhedsorienteret, vi er rummelige og fleksible og har flere tilbud i samme organisation, herunder tilbud til pårørende og børn. Det betyder, at vi i højere grad kan tage udgangspunkt i brugerens behov og ønsker og at de ikke nødvendigvis skal flytte et andet sted hen for at få den rette behandling. Det har den fordel, at man fastholder brugerne i et kontinuerligt forløb uden brud og dermed mulighed for at afbryde behandlingen. Det er klart, at jo mere sammenhæng, der er i et behandlingsforløb, jo større succes og jo større effekt. De brugere, der ikke kan magte forandring i en fart, har helt klart en større chance hos os, fordi vi kan matche deres behov. Vi har stærke kompetencer Vores medarbejdere har specifik misbrugsfaglig specialviden og det er en af vores stærkeste ressourcer. Vi lægger stor vægt på at fastholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Hvis du ikke møder medarbejdere, du har tillid til, så er det svært at modtage hjælp; og spørgsmålet om tillid eller ikke-tillid afhænger af relationen mellem behandler og bruger. Jo bedre rustet medarbejderen er til at gå ind i en relation, jo større effekt kommer der ud af det. Hos os møder man kompetente medarbejdere, som har en anerkendende indfaldsvinkel. Det betyder, at vi behandler folk på en respektfuld måde og at vi lytter til deres ønsker og behov. I jo højere grad, man kan tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme om et anderledes liv, jo større chance for forandring. Vi er gode til at møde mennesker, hvor de er. Og det er vi blandt andet, fordi vi ikke er fastlåst i én bestemt metode, men bruger flere, og så er der i medarbejdergruppen et stort engagement og ejerskab af opgaveløsningen. Den nye struktur er målrettet Alkoholbehandlingstilbuddet er mere målrettet og mere intensivt end tidligere, fordi vores nye struktur er mere opdelt og målrettet indholdet i behandlingen. Alt der ikke har med behandling at gøre, fx praktiske opgaver, er reduceret. Der er en struktureret hverdag med gruppesamtaler, øvelser og opgaver, undervisning, workshops og individuelle samtaler. Vi tager udgangspunkt i en individuelt tilrettelagt behandlingsplan og det betyder også, at det nye tilbud også er kendetegnet ved stor sammenhæng i tilbuddet til den afhængige og det tilbud pårørende og børn får. Det er det samme team, der leverer ydelsen. 18

19 Vi har stor erfaring i tilbud til pårørende og børn Vi var blandt de første i Danmark, der begyndte at interessere os for at give tilbud til pårørende og børn, og det er et område, vi har stor erfaring i. Vi kan være med til at forebygge og minimere, at børn bliver påvirket psykisk, fysisk og socialt af at en af forældrene drikker vi vil gerne bryde det tabubelagte emne og vores mål er, at fjerne børns skyld og skam over at far eller mor drikker. Vi vil gerne give de pårørende indsigt i deres egen situation og lære dem at blive bedre til at tage udgangspunkt i egne behov, i stedet for misbrugerens. Også de beboere, der ikke aktuelt er i et forhold, får oftest et udbytte med sig man får indsigt og kompetencer i forhold til pårørende og børn og det synes alle er relevant; det er jo en væsentlig del af voksenlivet. Fremtiden Vi vil fortsætte kompetenceudviklingen også fremover med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer og på behandlingsmetoder og udvikling af dem, så de har størst mulig effekt. Vi fortsætter og udvikler samarbejdet med eksterne specialister inden for misbrugsbehandling og det betyder blandt andet, at medarbejderne igen og igen skal forholde sig til metoder og deres egen rolle. Vi håber, at vi bliver ved med at bevare friheden til at udvikle vores behandlingsmetoder og vores faglighed her vil vi ikke gå på kompromis. Vores gennemsnitlige anciennitet er på over 10 år og det er længe inden for vores branche det er helt klart en ressource, at vi har mange års erfaring i misbrugsbehandling. 19

20 4.0. Nørbygård i tal beboere fordelt på alder: år år år år 61 år og opefter Beboere fordelt på køn: Mænd Kvinder Beboere fordelt på civilstand: Enlige Ægteskab/samlevende

21 Beboere fordelt på henvisningsinstans: Eget initiativ Socialforvaltning Læge Psyk.syge/døgnhus Alkoholambulatorium Aas-bosted Andet

22 Beboere fordelt på årsag til henvisning: Alkoholmisbrug Blandingsmisbrug Medicinmisbrug Dobbelt diagnoser Beboere fordelt arbejdsmarkedstilknytning: Ordinært arbejde Støttet arbejde Intet arbejde Beboere fordelt på boligforhold: Egen bolig Uden bolig Anden institution

23 4 10 Beboere fordelt på forsørgelsesbaggrund: Løn Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension Anden indtægt

24 Gennemsnitlig antal opholdsdage fordelt på alder: og derover Beboere fordelt på henvisende regioner: Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Gennemsnitligt antal opholdsdage pr. beboer: 85 24

25 Øvrige ydelser i 2007: 38 personer har deltaget i Nørbygårds efterbehandlingstilbud a 180 dages varighed (samtaler, hjemmebesøg, opfølgningskursus og selvhjælpsgrupper). 289 personer har deltaget i Nørbygårds opfølgningskursus for tidligere beboere og pårørende. 2 personer har modtaget Nørbygårds tilbud om ambulant støtte og rådgivning i i alt 730 dage. 58 pårørende til alkoholmisbrugere i behandling har deltaget i flere af Nørbygårds tilbud, omfattende: Gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, parsamtaler og kursus for pårørende. 45 børn af alkoholmisbrugere i behandling har deltaget i minimum én af følgende aktiviteter udover indledende kontakt i Nørbygårds børneprojekt: Beboermøde med familiegruppen, indledende familiemøde, gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, fælles familieaktiviteter og/eller aftalte familiesamtaler. 91 pårørende har deltaget i introduktionsmøde til pårørende til alkoholmisbrugere i behandling. 25

26 damtoft consult ApS er specialiseret i anerkendende udviklingsprocesser inden for ledelse, værdsættende arbejdsmiljø og Corporate Social Responsibility (CSR). Lene Damtoft udfører med en baggrund som cand.scient.adm. og certificeret coach opgaver inden for ledelses-, proces- og organisationsudvikling, samt evalueringsopgaver. Hun har siden midten af 1990 erne særligt beskæftiget sig med CSR-aspekter af ledelse, arbejdsmiljø og vilkårene for udsatte grupper i Danmark, og blandt andet personligt trænet flere end mentorer på danske arbejdspladser. damtoft consult ApS tilbyder at være det anerkendende og konstruktive øje på projekter og initiativer, der særligt søger at forbedre forholdne for udsatte grupper i Danmark, hvad enten det foregår som procesbistand, hvor metoder, praksis og udviklingsmuligheder i forhold til konkrete projekter er i fokus, eller som evaluering, der formidler resultater og erfaringer videre. Se mere om damtoft consult ApS på 26

27 27

28 cameleon

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted UDVIKLING & FORANDRING. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted UDVIKLING & FORANDRING. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere