alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult"

Transkript

1 alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008

2 Nørbygård, Nørbyvej Hanstholm Telefon: Telefax: EAN-nr CVR-nr./SE-nr Rapporten om Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted er udarbejdet af damtoft consult ApS v. Lene Damtoft, tlf Grafisk tilrettelæggelse: cameleon.dk 2

3 Forord Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted har med sin nye struktur etableret en helhedsorienteret behandling af borgere med misbrugsproblemer. Stor faglighed, velfunderede kompetencer, anerkendelse som grundlæggende behandlingsetik og massivt fokus på udvikling af de bedste metoder, er fundamentet for en behandling, som gennem årene har hjulpet mange borgere videre til en ædruelig tilværelse. Rapporten dokumenterer en stærk sammenhæng mellem dét, Nørbygård tilbyder, og dét brugere, medarbejdere og lederen oplever som væsentligste elementer i indsatsen. En af brugerne udtrykker det således: Det er vigtigt, at kommunerne ved, hvor godt et tilbud det er at man redder menneskeliv og familier. Lene Damtoft Århus, maj

4 Indholdsfortegnelse Forord Nørbygard alkoholbehandlingscenter og bosted Bostedet Alkoholbehandling Midtvejshuset En stærk profil En helhedsorienteret indsats En stærk faglighed En stor rummelighed En stærk effekt Nørbygård set indefra Med brugernes øjne Med medarbejdernes øjne Med centerlederens øjne Nørbygård i tal beboere fordelt på alder Beboere fordelt på køn Beboere fordelt på civilstand Beboere fordelt på henvisningsinstans Beboere fordelt på årsag til henvisning Beboere fordelt på arbejsmarkedstilknytning Beboere fordelt på boligforhold Beboere fordelt på forsørgelsesbaggrund Gennemsnitligt antal opholdsdage fordelt på alder Beboere fordelt på henvisende regioner Øvrige ydelser i Om damtoft consult ApS

5 1.0. Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt et botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Børn kan medtages under et behandlingsforløb på Nørbygård, ligesom centret har tilbud til pårørende. Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger og en ekstern boafdeling, samt et efterbehandlingsbotilbud. Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere. Centret har desuden en ekstern afdeling for værkstedsaktiviteter og social træning. Behandlingen varetages af et team på 20 medarbejdere, bestående af behandlere og terapeuter, socialrådgivere, pædagoger, psykolog, lægekonsulent og værkstedsmedarbejdere. Alle medarbejdere med behandlingsansvar har en specifik misbrugsfaglig specialviden. Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Nørbygård rummer tilbud efter Servicelovens 110 (botilbud), Sundhedslovens 141 (alkoholbehandling) og Servicelovens 107 (efterbehandlingsbotilbud). 1.1 Bostedet Bostedet er et tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer. Ved ophold i bostedet arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan. Under opholdet har beboeren tilknytning til en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Målet er at støtte beboeren i en afklaringsproces, der sigter på størst mulig grad af selvforsørgelse, herunder højnelse af sociale, familiemæssige og arbejdsmæssige kompetencer, håndtering af eventuelt misbrug og generelt at styrke beboerens trivsel. 5

6 1.2 Alkoholbehandling Tilbuddet om behandling af afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse. Målgruppen er personer, der har behov for behandling af afhængighed af alkohol, medicin mv. Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, under-visning, samtaler i mindre grupper og individuelle samtaleforløb tilrettelagt efter behov. Der udarbejdes en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, hvor varigheden af forløbet planlægges og aftales og der indgås ved behandlingens start aftale om håndtering af drikketrang for at forebygge tilbagefald. Målet er, at den afhængige bliver i stand til at få en god tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer, at den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser og at den afhængige i højere grad fungerer privat og på arbejdsmarkedet. 1.3 Midtvejshuset Midtvejshuset er et efterbehandlingsbotilbud til personer, der har gennemført et alkoholbehandlingsprogram på Nørbygård og som har behov for et midlertidigt efterbehandlingstilbud. Målgruppen er kendetegnet ved en lang og massiv misbrugskarriere, at være psykisk, fysisk og social hårdt belastet, ofte uden bolig, uden væsentligt netværk og ved at være udstødt af venner, familie og arbejdsmarked pga. årelangt misbrug. Behandlingen foregår primært ved individuelle samtaleforløb, sideløbende med undervisning og problemløsende gruppeterapi i mindre grupper, kombineret med målrettede eksterne aktiviteter. Målet er en tilbagevenden til en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem og til arbejdsmarkedet. 6

7 7

8 2. 0. En stærk profil Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted er ved årsskiftet 2007/08 gået fra at være døgntilbud om midlertidigt ophold for mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug, til et alkoholbehandlingscenter og bosted med en helhedsorienteret indsats. 2.1 En helhedsorienteret indsats Indsatsen på Nørbygård er først og fremmest kendetegnet ved helhedsorienterede, individuelt tilrettelagte, sammenhængende og kontinuerlige behandlingsforløb, som justeres løbende i forhold til brugerens udviklingsproces. Nørbygård rummer så at sige tilbud, som giver mulighed for både en stor fleksibilitet og en stor målrettethed i forhold til den enkelte bruger og dennes pårørende. Indsatsen på Nørbygård: er helhedsorienteret med fokus på brugerens hele livssituation er fleksibel, individuelt tilrettelagt og justeres undervejs er mangfoldig med mulighed for flere forskellige tilbud og metoder er præget af struktur og faste rammer som en del af behandlingsmetodikken er præget af stærkt fokus på brugerens kompetencer og mestringsstrategier er målrettet et ædrueligt liv og en bedre livssituation har et børne- og familieperspektiv i behandlingsarbejdet. 2.2 En stærk faglighed Nørbygård lægger stor vægt på kontinuerligt og med fokus på de bedste og mest effektive behandlingsmetoder at udvikle faglighed og professionalisme. Specifik misbrugsfaglig specialviden er en af centerets stærkeste ressourcer. 8

9 Fagligheden på Nørbygård er: under konstant udvikling med fokus på de bedste behandlingsmetoder præget af stort engagement, vedholdende interesse og opsøgende i forhold til nye metoder og behandlingsmodeller grundig, velfunderet og med stærk misbrugsfaglig specialviden højt prioriteret både hos ledelse og blandt medarbejdere båret af anerkendelse som grundlæggende etik. 2.3 En stor rummelighed Nørbygård udviser stor rummelighed i forhold til brugere med meget forskellig belastningsgrad og livssituation. Brugerne bliver mødt med stor respekt, åbenhed, trygge rammer og omsorg. Mødet med brugeren er: præget af stor respekt, åbenhed, omsorg og anerkendelse altid prioriteret højt; når brugeren har behov for dialog, så er medarbejderen der båret af værdighed og fordomsfri forståelse for brugerens livsomstændigheder båret af et helhedssyn på brugerens og dennes pårørende og familie. 2.4 En stærk effekt Både brugere, medarbejdere og ledelse oplever en stærk effekt af indsatsen, både i afklaringsarbejdet, i selve behandlingen, i opfølgningsarbejdet og i indsatsen i forhold til pårørende og børn. Effekten af indsatsen sigter på: at brugerne erkender deres afhængighed at brugerne får metoder til adfærdskontrol at indlæring af struktur fastholder brugerne i (tanken om) et ædru liv at brugernes pårørende og børn frigøres af afhængighedsproblematikken at brugerne oplever en større grad af selverkendelse og selvværd at brugerne oplever en større grad af livskvalitet at brugerne oplever at have et sikkerhedsnet både under og efter behandlingen. 9

10 3.0. Nørbygård set indefra Det følgende er baseret på interviews med brugere, medarbejdere og centerleder Erik Jeppesen primo Med brugernes øjne Jeg blev stærk og kom videre: De, der ønsker hjælp, vil få den hjælp, de har brug for, her. Omsorgen her har gjort, at jeg er blevet stærk og kan komme videre. Vi kommer for at få hjælp, men vi giver også hinanden hjælp. Selvværdet stiger hver dag, når jeg kan se andre komme på rette vej også. Nu føler jeg mig godt rustet, selv om jeg selvfølgelig har sommerfugle i maven ved at skulle væk herfra, men så er der jo kontaktgrupperne og efterbehandlingen. Jeg har aldrig før arbejdet så meget med mig selv. Det betyder, at jeg nu kan fungere meget bedre. Jeg har lært at bremse mig selv lidt, inden jeg siger noget det betyder, at jeg løber ind i færre konflikter; konflikter betyder, at man bliver ked af det og det er en risikofaktor. Jeg har lært at lytte meget mere til min krop. Jeg har lært at lave skema over hverdagen. Når man er afhængig, har man ikke struktur på noget som helst alt flyder alt bliver uoverskueligt. Man kommer til at tænke klart, når der er struktur og man opfylder sine basale behov væske, varieret mad og motion. Jeg har lært at vende tingene om og få det positive ud af situationerne. Jeg er blevet mere åben, mere glad, har gå-på-mod, gi r folk en chance, jeg er mere tålmodig nu og har fået større selverkendelse og tro på mig selv. Jeg følte mig med det samme i trygge rammer: Man bliver mødt med varme, omsorg, tillidsfuldhed og stor vilje. Alle, både beboere og personale, ville hjælpe. Jeg følte mig godt tilpas fra den første dag. Når du kommer her, så giv slip. Giv det en chance. Erkend at du har et problem. Gi det mindst 14 dage. Hvis man har svært ved at åbne sig, så skal man give det tid. Man skal være fuldt afklaret i forhold til at ønske behandling, ellers kan man ikke modtage den. Vi har et stort sammenhold og vi lever utroligt frit man skal selv stå til ansvar og personalet viser os tillid. Det betyder utroligt meget for velvære og respekt. Vi får metoder til at styre vores adfærd: Man arbejder meget med det psykiske og følger meget op på fx drikketrang. Det har været hårdt arbejde jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fortalt så meget om mig selv til nogen. Behandlerne hjælper en til at opnå en erkendelse i den individuelle terapi. Vi får værktøjer og metoder til at forebygge og styre vores adfærd. Vi lærer meget af gruppeterapi, vi har hver især et reaktionsskema med, 2 mand er på hver dag og så fremlægger man og de andre kan spørge ind. Man får input til 10

11 sine egne problemer af at lytte og spørge til andres. Reaktionsskemaet hjælper en til at overgive sig til behandlingen de ser et mønster og så er der ikke så langt til erkendelsen. Struktur fastholder mig i tanken om et ædru liv: Her er megen struktur også i fritiden. Struktur hjælper meget til at få hverdagen til at fungere bedre det vil styrke min ædruelighed for resten af livet og det fastholder mig i tanken om et ædru liv og hvilken mening, jeg skal få i mit liv. Jeg kan se, at det er et godt liv, jeg er ved at få. Det gi r et utroligt selvværd, at man har styr på tingene. Nu kan jeg se, hvor vigtigt, det er. Man går aldrig forgæves til medarbejderne Medarbejderne er gode til at følge op og man er altid velkommen til at spørge dem. De har altid tid jeg véd, at jeg kan gå til dem. Hvis vi føler os utilpasse, så er de hurtige til at tage fat på problemerne på en god måde. Pædagogerne er rolige og fleksible og ser på det individuelle ikke moduler de tager pulsen hele tiden. Hver gang, jeg har haft drikketrang, så har jeg kunnet tale med nogen om det. Vi kan gå til forskellige medarbejdere med forskellige problemer og nogle har prøvet det på deres egen krop. Vi får al den støtte, vi har brug for i udslusningssituationen Vi kan blive her i en længere periode, fordi der er mulighed for langsom udslusning. Så kan vi bo gradvist hjemme og finde ud af, hvad problemerne er. Jeg ringer to gange hver dag, når jeg er hjemme, og hvis det er ved at brænde på eller også ta r jeg herop. Man redder menneskeliv og familier Det er vigtigt, at kommunerne ved, hvor godt et tilbud det er at man redder menneskeliv og familier. Familien tager man jo også hånd om her. Pårørende er jo magtesløse og jeg kan jo se, hvor glade de er i dag. Vi har bedre kontakt til familien. 11

12 12

13 3.2 Med medarbejdernes øjne Vores tilbud passer til den enkelte Individuelle behandlingsplaner giver os mulighed for at tage fat på specifikke problemer, som man kan ha udover afhængighedsproblematikken; de har ofte andre problemstillinger i bagagen og det får de mulighed for at få kigget på. Vi har altid været gode til at ta dem, som har det rigtig svært og som måske ikke har passet ind på andre behandlingssteder. Vi kan både rumme misbrug, adfærdsmæssige problemer og psykiske lidelser og samtidig har vi et veludviklet behandlingsprogram. Vi er gode til at møde dem lige nøjagtigt, hvor de er. Nogle er ikke gearet til gruppeterapi, de har ikke det filter, der skal til, og kan ikke skærme sig mod andre mennesker og dem kan vi give andre tilbud. Vi kan jo se, at det lykkes, når folk gladelig vender tilbage og passer deres efterbehandling. Det handler om rummelighed og afklaring Nogle skal have rådslagning og ikke egentlig behandling, men snarere træning og succesoplevelser for at genopdage nogle ressourcer og få styrket deres selvværd. Vi vil gerne hjælpe den enkelte med at komme helt ud af sit misbrug. Vi arbejder ikke med kontrolleret drikning. Man skal være rusfri, når man er her; nogle gange har brugerne ikke valgt deres misbrug fra, når de kommer her, men pludselig tør de kigge på det med andre øjne og erkende, at de har problemet. Brugerne bevarer deres værdighed Vi har forskellige kompetencer og kan give brugerne en behandling, som bevarer deres værdighed. Vi er bevidste om, hvornår nok er nok. Nogle kan fungere godt på et område, og dårligt på et andet. Vi er gode til at se deres forskellige ressourcer i forskellige sammenhænge. Vi laver observationer i forskellige situationer, hvor rammerne er forskellige. Det er mere helhedsorienteret og vi kommer hele vejen rundt om den enkelte, så det bliver mere nuanceret. Problemet er jo ofte, at de lærer at håndtere de svære situationer og jo mere vi bruger de informationer, vi har i behandlingen, jo bedre kan vi løfte fagligt og professionelt, når det gælder brugerens ressourcer. Så får de øje på nogle værdier og nogle måder at leve på og de får bygget livskvalitet og et netværk op, som kunne betyde, at de får mindre behov for at drikke. 13

14 Undervisning og værksteder giver flere muligheder I bostedet kører vi undervisning i forhold til misbrug, abstinenser, selvværd, selvtillid og kommunikation en fast dag om ugen, men der er også mulighed for at gå i værksted, så det bliver lettere for dem at starte med. Vi har gode værkstedsfaciliteter og en fagmand på området, så det kunne jo godt være, at nogen kunne finde noget arbejdskraft frem igen. Vi spænder bredt tværfagligt Vi gør meget ud af miljøterapi, vi blander os og taler fritid og relationer. Der ligger i fagligheden både et engagement og en begejstring i personalegruppen vi vil gerne være med til at skabe liv og gode oplevelser for de mennesker, der kommer her. Vi er et personale med stærke kompetencer og stor metodisk spændevidde, vi er gode til at differentiere behandlingen og vi er utroligt glade for at være her, fordi vi kan være med til at gøre en forskel. Vi tør godt være et sted, hvor det er svært; det kendetegner også en høj faglighed vi tør være tydelige, vedholdende og troværdige. Der er så mange mennesker, som får noget godt ud af det og får et nyt liv. Vores målgruppe er spændende og interessant og vi kan give dem noget, de kan vokse af ikke kun fagligt, men også medmenneskeligt. Vi er en institution der ikke står stille Det er et krav fra ledelsens side, at man skal ville udvikling og efteruddannelse og vi arbejder løbende med de nyeste behandlingsmetoder. Og det er absolut også en nødvendighed når vi jo bruger os selv som redskab, så skal vi jo også tankes op. Vi brænder for sagen, vi er mange, der har været her længe og tilsammen har vi en enorm viden. Vi har altid været glade for at arbejde med beboerne det har altid været enormt meningsfyldt. Vi møder den enkelte fordomsfrit Uanset hvor de kommer fra, så skal de ha den samme behandling. Det ligger i vores menneskesyn. Fuld respekt om den enkelte. Der findes ingen, som er håbløse. Vi møder dem, hvor de er og tager tingene i den rækkefølge, hvor de fylder mest det er dér, vi får den bedste dialog, når vi løser noget, som ligger beboeren på sinde. Den borende dybdegående terapeutiske tilgang har ikke nogen værdi, hvis man mister sin bolig i næste uge. Det handler om, at man i det små begynder at gøre noget for sig selv. Vi har meget fokus på anerkendelse, også dér, hvor beboeren er negativ, det handler om at finde styrken eller drivkraften i sit eget liv og at finde ressourcer og glemte interesser, også der, hvor de er pakket godt væk. 14

15 Vi arbejder meget med struktur Struktur er meget vigtigt, så beboerne har nogle rammer at forholde sig til; struktur og så egenomsorg. Det er et trygt miljø og gode rammer. Som kontaktpersoner kommer vi hele vejen rundt og får også kigget på pårørende og familier. Vi har det samlet i ét hus Det er et plus, at vi på samme sted har et bosted og et alkoholbehandlingssted; at man kan komme og blive stabiliseret og så se på, om man er klar til at gå i behandling. Det kan godt være at en kommer ind i bostedet og får en erkendelse og bevæger sig ind i alkoholbehandlingen. Nogle beboere vil også påvirke hinanden, selv om det er forskellige afdelinger og det vil motivere nogle til at komme i behandling. Den nye struktur gør det endnu lettere for brugerne, for pårørende og for os, fordi de er tilknyttet nogle faste medarbejdere og det bliver mere overskueligt. Enhederne bliver mindre og det er en stor fordel for beboerne, fordi det bliver lettere for dem at opbygge forhold og det er oftest der, de er sårbare, på den sociale del. Vi gi r dem et sikkerhedsnet Midtvejshuset giver dem et sikkerhedsnet i forhold til at tage hjem og prøve at være der og så komme tilbage. De skal finde ud af, hvad de vil bruge dagene til derhjemme. Vi besøger dem hjemme, fast, regulært og med en fast dagsorden, indtil det fungerer for dem derhjemme. Brugerne vil jo egentlig gerne herfra noget tidligere, men det vil de kun, hvis de kan blive hjulpet hjemme og det hænger jo sammen med at komme tilbage til arbejdsmarkedet og få hjemmet til at fungere i dagligdagen med ægtefælle, børn osv. Vi har et godt opfølgningsarbejde Nørbygårdforeningen er unik. Det er en ikke-professionel forening etableret af tidligere beboere og spredt over flere byer; det er et virkelig godt netværk og en livlinie. Hvis man skal ud af misbruget, så er man nødt til at kigge sig om efter et nyt eller stærkere netværk, end det man kommer fra. De tager hånd om hinanden og mødes flere gange om måneden. Vores netværkskonsulent laver også hjemmebesøg op til 26 uger efter. De kan også komme herop på gensyn. Ingen af dem, der kommer til opfølgningslørdage, er i tvivl om, at de er alkoholikere, de har erkendt, at de er afhængige. Efterbehandlingen er en kæmpe ressource, at de har den støtte bagefter og nemmere ved at fastholde det, for uden netværk står de næsten på bar bund. 15

16 Man kan have sine børn med: Når man hjælper misbrugere, så hjælper man også familien, man kan have sine børn med og vi har projekter for medmisbrugere. Vi får mange ind, som ikke har tætte relationer til familien og som det også tager år for at få genetableret. Vi er familieorienterede om det så er behandling eller oplevelser sammen med børnene. Hvis en i familien har et problem, så påvirker det resten af familien der er nogle, som står ved siden af og har det lige så slemt. Hvis man skal have et godt ædrueligt liv, så må man kigge på, hvad man så skal gøre i familien og hvilke mønstre, der skal brydes. Det er jo de nærmeste pårørende, man skal støtte sig til, når det bliver svært. Misbrugere skal også kunne bede om hjælp. Vores fysiske rammer er gode Vi har nogle gode rammer og folk kommer og siger, at det her ser godt nok dejligt ud. Når vi har beboere, som skal have børn på besøg første gang og der kommer en anden forældre op og afleverer børnene, så har vi fået mange positive reaktioner, fordi her er så pænt. Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere Det er vigtigt, at vi er troværdige i forhold til vores samarbejdspartnere og at vi har et godt samarbejde og holder dem orienteret. Det er med til, at så mange klarer sig så godt. Vi forventer virkelig, at kommunerne bakker deres borgere op og det er de også gode til. Det er vigtigt, at vi kan være færdige med en behandling, inden for de midler, som er til rådighed men vi skal også være dygtige til at se, at der er de og de problemstillinger, som det er vigtigt at vedkommende tager sig af. Og det kan være svært at blive enige om, hvor lang tid, det skal tage. Vi er jo anerkendte for at have tiden og være fleksible og kunne tilrettelægge. Der stilles større og større krav til behandling. Om fremtidens krav: Det ideelle ville være at man satte mennesket før økonomien. Det kræver, at vi bliver ved med at bruge hinanden, at vi får noget supervision, at vi får videreuddannelse og dygtiggørelse, at vi holder fast i os selv og ikke går på kompromis med det, vi laver. At vi gør opmærksom på, hvad vi ser og at vi holder fast i vores troværdighed. Vi skal nok blive bedre til at beskrive, hvad brugeren har opnået, så resultaterne bliver mere målbare og det bliver mere synligt, hvilke problemer brugeren har behov for at få behandlet. Vi tænker hele tiden i udvikling. Det er dén kultur, vi gerne vil have. Her er meget stor omstillingsparathed, stor viden og et stort erfaringsgrundlag. 16

17 17

18 3.3. Med centerlederens øjne Vi er helhedsorienterede Vores tilbud er helhedsorienteret, vi er rummelige og fleksible og har flere tilbud i samme organisation, herunder tilbud til pårørende og børn. Det betyder, at vi i højere grad kan tage udgangspunkt i brugerens behov og ønsker og at de ikke nødvendigvis skal flytte et andet sted hen for at få den rette behandling. Det har den fordel, at man fastholder brugerne i et kontinuerligt forløb uden brud og dermed mulighed for at afbryde behandlingen. Det er klart, at jo mere sammenhæng, der er i et behandlingsforløb, jo større succes og jo større effekt. De brugere, der ikke kan magte forandring i en fart, har helt klart en større chance hos os, fordi vi kan matche deres behov. Vi har stærke kompetencer Vores medarbejdere har specifik misbrugsfaglig specialviden og det er en af vores stærkeste ressourcer. Vi lægger stor vægt på at fastholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Hvis du ikke møder medarbejdere, du har tillid til, så er det svært at modtage hjælp; og spørgsmålet om tillid eller ikke-tillid afhænger af relationen mellem behandler og bruger. Jo bedre rustet medarbejderen er til at gå ind i en relation, jo større effekt kommer der ud af det. Hos os møder man kompetente medarbejdere, som har en anerkendende indfaldsvinkel. Det betyder, at vi behandler folk på en respektfuld måde og at vi lytter til deres ønsker og behov. I jo højere grad, man kan tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme om et anderledes liv, jo større chance for forandring. Vi er gode til at møde mennesker, hvor de er. Og det er vi blandt andet, fordi vi ikke er fastlåst i én bestemt metode, men bruger flere, og så er der i medarbejdergruppen et stort engagement og ejerskab af opgaveløsningen. Den nye struktur er målrettet Alkoholbehandlingstilbuddet er mere målrettet og mere intensivt end tidligere, fordi vores nye struktur er mere opdelt og målrettet indholdet i behandlingen. Alt der ikke har med behandling at gøre, fx praktiske opgaver, er reduceret. Der er en struktureret hverdag med gruppesamtaler, øvelser og opgaver, undervisning, workshops og individuelle samtaler. Vi tager udgangspunkt i en individuelt tilrettelagt behandlingsplan og det betyder også, at det nye tilbud også er kendetegnet ved stor sammenhæng i tilbuddet til den afhængige og det tilbud pårørende og børn får. Det er det samme team, der leverer ydelsen. 18

19 Vi har stor erfaring i tilbud til pårørende og børn Vi var blandt de første i Danmark, der begyndte at interessere os for at give tilbud til pårørende og børn, og det er et område, vi har stor erfaring i. Vi kan være med til at forebygge og minimere, at børn bliver påvirket psykisk, fysisk og socialt af at en af forældrene drikker vi vil gerne bryde det tabubelagte emne og vores mål er, at fjerne børns skyld og skam over at far eller mor drikker. Vi vil gerne give de pårørende indsigt i deres egen situation og lære dem at blive bedre til at tage udgangspunkt i egne behov, i stedet for misbrugerens. Også de beboere, der ikke aktuelt er i et forhold, får oftest et udbytte med sig man får indsigt og kompetencer i forhold til pårørende og børn og det synes alle er relevant; det er jo en væsentlig del af voksenlivet. Fremtiden Vi vil fortsætte kompetenceudviklingen også fremover med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer og på behandlingsmetoder og udvikling af dem, så de har størst mulig effekt. Vi fortsætter og udvikler samarbejdet med eksterne specialister inden for misbrugsbehandling og det betyder blandt andet, at medarbejderne igen og igen skal forholde sig til metoder og deres egen rolle. Vi håber, at vi bliver ved med at bevare friheden til at udvikle vores behandlingsmetoder og vores faglighed her vil vi ikke gå på kompromis. Vores gennemsnitlige anciennitet er på over 10 år og det er længe inden for vores branche det er helt klart en ressource, at vi har mange års erfaring i misbrugsbehandling. 19

20 4.0. Nørbygård i tal beboere fordelt på alder: år år år år 61 år og opefter Beboere fordelt på køn: Mænd Kvinder Beboere fordelt på civilstand: Enlige Ægteskab/samlevende

21 Beboere fordelt på henvisningsinstans: Eget initiativ Socialforvaltning Læge Psyk.syge/døgnhus Alkoholambulatorium Aas-bosted Andet

22 Beboere fordelt på årsag til henvisning: Alkoholmisbrug Blandingsmisbrug Medicinmisbrug Dobbelt diagnoser Beboere fordelt arbejdsmarkedstilknytning: Ordinært arbejde Støttet arbejde Intet arbejde Beboere fordelt på boligforhold: Egen bolig Uden bolig Anden institution

23 4 10 Beboere fordelt på forsørgelsesbaggrund: Løn Sygedagpenge Kontanthjælp Førtidspension Anden indtægt

24 Gennemsnitlig antal opholdsdage fordelt på alder: og derover Beboere fordelt på henvisende regioner: Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Gennemsnitligt antal opholdsdage pr. beboer: 85 24

25 Øvrige ydelser i 2007: 38 personer har deltaget i Nørbygårds efterbehandlingstilbud a 180 dages varighed (samtaler, hjemmebesøg, opfølgningskursus og selvhjælpsgrupper). 289 personer har deltaget i Nørbygårds opfølgningskursus for tidligere beboere og pårørende. 2 personer har modtaget Nørbygårds tilbud om ambulant støtte og rådgivning i i alt 730 dage. 58 pårørende til alkoholmisbrugere i behandling har deltaget i flere af Nørbygårds tilbud, omfattende: Gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, parsamtaler og kursus for pårørende. 45 børn af alkoholmisbrugere i behandling har deltaget i minimum én af følgende aktiviteter udover indledende kontakt i Nørbygårds børneprojekt: Beboermøde med familiegruppen, indledende familiemøde, gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, fælles familieaktiviteter og/eller aftalte familiesamtaler. 91 pårørende har deltaget i introduktionsmøde til pårørende til alkoholmisbrugere i behandling. 25

26 damtoft consult ApS er specialiseret i anerkendende udviklingsprocesser inden for ledelse, værdsættende arbejdsmiljø og Corporate Social Responsibility (CSR). Lene Damtoft udfører med en baggrund som cand.scient.adm. og certificeret coach opgaver inden for ledelses-, proces- og organisationsudvikling, samt evalueringsopgaver. Hun har siden midten af 1990 erne særligt beskæftiget sig med CSR-aspekter af ledelse, arbejdsmiljø og vilkårene for udsatte grupper i Danmark, og blandt andet personligt trænet flere end mentorer på danske arbejdspladser. damtoft consult ApS tilbyder at være det anerkendende og konstruktive øje på projekter og initiativer, der særligt søger at forbedre forholdne for udsatte grupper i Danmark, hvad enten det foregår som procesbistand, hvor metoder, praksis og udviklingsmuligheder i forhold til konkrete projekter er i fokus, eller som evaluering, der formidler resultater og erfaringer videre. Se mere om damtoft consult ApS på 26

27 27

28 cameleon

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere