ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,"

Transkript

1 L, f: B2I76OOE - LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRXTS DOMBOG DOM Afsagt den 13. juni2014 af Østre Landsrets 7. afcleling (landsdommerne Henrik Gam, Michael Kistrup og Karen Hald). i i I 7. afd.w : il FTF som mandatar for Dansk Tandplejerforening som mandatar forëqë (advokat Kia Ditte Dollerschell) Mod Tandlægeforeningen som mandatar for ffi (advokat Morten Ulrich) Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret og ved kendelse af26.juni2013 er henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens $ 226, stk.1, drejer sig om, hvorvidt en bortvisning af en tandplejer er berettiget, herunder hvorvidt borfvisningen som følge af tandplejerens eventuelle handicap er i strid med lov om forskelsbehandling. Sagsøgeren, FTF som mandatar for Dansk Tandplejerforening som mandatar for Ð fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,

2 skal berale ,25 kl.. fil ilelebilef sagen anlæg, subsidiæft at IFlilæ principalt påståede til -tff-..f anlæ9. med tillæg af sædvanlig procesrente fra lþskal betale et mindre beløb end det med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens Sagsøgte,Tandlægeforeningensommandatarforæharpåstået frifindelse. Sagsfremstilling blev pr. l. januar 2002 ansa:som tandplejer hos det daværendee* É-- --fti H" nu æ (i det følgendet*l). For ansærtelsen gialdt overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Det er under sagen oplyst, atæqfpå et tidspunkt i 2010 udeblev fra arbejde på grund af alkoholindtagelse. Der er enighed mellem parteme om, at der ikke blev givet nogen skriftlig advarsel i denne forbindelse. -m_-harundersagenfremlagtreferatafmedarbejderudviklingssamtale (mus-samtale) fra 2011, hvoraf frem$år, at blandt andet alkohol er drøftet i forbindelse med%egativesider,ogdererherommedhåndskriftnoteret',antabus begyndt i påske 2011". Under "Positive sider" er blandt andet anført:,'pålidelig, fa sygedage. virker godt, socialt på klinikken, skaber god stemning. Hjælpsom med smil pâlæbcr4 også andre steder end sig selv. Meget god pt. accept". Ud for et punkt 2, "Hvordan syntes du det går arbejdsmæssigt/kollegialt" er med håndskrift noteret: "godt,. Þ: halter. C enkelte kun-er på tråden". Ud for punkt 3,,'Hvordan ser du fì'emtiden", er med håndskrift noteret: "+ alkohol, separeret fra inden for I år. ellers ophør på klinikken.", og ud for punkt 5, "Hvad kan du gøre bedre for os", er med håndskrift noteret: "... tage antabus". Der er under sagen enighed om, a[ håndsk evne kommentarer i refe atet er skrevet afë. Referat af medarbejderudviklingssamtale afholdt i 2012 er opbygget over referatet fra året før, og de tidligere håndskrevne kommentarer er her renskrevet. Endvidere er cler tilføiet

3 J- kommentarer vedrørende 2012.Under punktet "Negative sider" er om2012 anførr: "Er ved at sælge huset. Arbejder på at fä underskevet separations papir. Aftaler månedlige møde i2 mdr. Ved første møde skal der foreligge en plan for at stoppe alkohol indtag. Samt plan for ægteskabet." Under punktet "Positive sider" er om 2012 anført: "stadigvæk smil på læben og skaber en god stemning". Den 23. april2012 foretogreëþ.en tandrensning på en patient, G E. F G, forældre klagede samme aften over behandlingen til Ë le}, der er randlæge på klinikken, ogltr le udfærdigede efterfølgende en beskrivelse af sin oplevelse af behandlingen. Beskrivelsen indgår ifølge enighed mellem parteme i sagen i stedet for en vidneforklaring aflgie: "Vedr. Tandlægebesøg som afialt forklarer jeg her kort om min oplevelse sidst jeg var hos tandlægen. Det startede med at:- tjekkede mine tænder og efter hende koml ind mens jeg lå i tandlæge stolen.r virkede nervøs og startede med at spørge mig hvilke af apparaterne jeg brugte sidst. Til det svarede jeg at jeg ikke kunne huske det, da det jo var mange måneder siden sidst. Til det svarede hun "nå, så tager vi bare den her" hvorefter hun rakte ud efter en tilfældig? Da hun begyndte at rense mine tænder rystede hun lidt på hænderne og jeg tænkte ikke videre over det. Men efter et par minutter var hendes rystelser på hænderne så slemme at mit hoved også rystede, når hun støttede hænderne på mit hoved. Jeg var nærmest overbevist om, at jeg var med i skjult kamera, og vidste ikke om jeg skulle bede hende om at stoppe eller lade som ingenting. Heldigvis stoppede leselv for som hun sagde "at fi noget mad og noget sukker,,. Efter et par minutter hvor hun var væk kom hun tilbage og hendes hænder og hoved vi kede meget svedige, der var ingen fvivl om at hun ikke havde det godt. Jeg håbede at det var blevet bedre da hun atter begyndte at rense, men nej. Hun rystede så meget nu at det værkte som nærnest ligner en nål i enden, stak mig konstant i tandkødet og spejlet hun havde i den anden hånd (man som tandlæge kan se om hjømer i munden med), havde hun nok opgivet at kigge i pga. rystelseme så hun vendte det omvendt og brugte det til at holde mine kinder væk fra tænderne ved at hive underligt i dem. Heldigvis virkede det på hendes arbejde som om hun ville have rensningen overstået hurtigst muligt, hvilket jeg også gerne ville. Tilsidst fìk jeg så at vide at jeg ikke skulle betale for rensningen, hvis man kan kalde det, det. Det er selvfølgelig synd forë hvad der end har været skyld i hendes rystelser, men som patient i en klinik som denne bliver jeg bekymret og ærgerlig over at få skrabet så meget tandkød i stykker at det gjorde ondt flere dage efter nårjeg enten spiste eller snakkede."

4 -4- æfhenvendtesignæstemorgenki.6.l3påakutklinikken,amagerhospital. Skadejournalen herfra er sålydende: 'kl pi. lcontatter Modtagelsen, da hun i går på arbejde har følt,at halsen har snørret sig sammen og hun har haft svært ved at fä vejret, og det har trykket over brystet. Pt. er midt en skilsmisse og angiver, at hun ikke har kururet sove de seneste nætter og føler, at hun stresser sig seìv op. I Modtagelsen findes pt. meget agiteret og har svær't ved at ligge i ro, men har ingen brystsmerter på nuloæ."nde tidspunkt. OBJEKTTVT Ekg har vist regelmæssig hjerteaktion, ingen tegn på iskæmi. pt. har i Modtagelsen haft et højtbt på 185/100. puls på 70. st.c: Regelmæssig hjerrelyd sv.r. perifer puls, ingen hørbare mislyde. St.p: Vesikulær resp. Da ekg har været upåfaldende vurderes det, at pt.s gener har været stressbetinget, og pt. sendes hjem. opfordres til at kontakte e.l. mhp. BT-beh. Samt igen kontakt, hvi s brystsmerterne genopstår. :.:?r" Den24. april2012 blevðleèbortvisr skrivelse: fra sin arbejdsplads ved sålydende "Vedr.: Bortvisning I går den 23. april2072, er der klaget over dig fra pt. side, hvor du rensede tænder med ultralyd, hvorefter pt. havde flere læsioner i tandkødet. Du rystede kraftigt på hænderne, hvilket opfattes som abstinenser. Du forlod endvidere pt. i 5-10 min. hvorefter du kom tilbage og lugtede af spiritus, klinikassistenten observerede også lugten. Dette forhold betragter vi som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Efter gentagne påtaler angående dir alkoholmisbrug, senest ved din MUS samtale den , ser jeg mig desvæne nødsaget til at bortvise dig med omgående virkning, fra dit job som tandplejer på klinikken. Jeg har ved flere lejligheder gjort dig opmærksom på, at det ikke er tilladt at drikke på klinikken, jeg har bedr dig gå til samtaler i AA og opfordrer dig ril ar tage antabus, så du fik sfyr på dit alkoholprobrem - desværre uden held. Med venlig hilsen Þi!Ë_F TanglægegÐ'

5 5- Bor visningssk iveisenerefterdetopiysteoverleverettileañ} - personligt. Der er enighed mellem parteme om, atql t forbindelse kvitterede for modtagelsen, men samtidig med håndskrift noterede "minus accept" ud for understregning afordene "abstinenser" og "hvorefter du kom tilbage og lugtede afspiritus, klinikassistenten observerede også lugten" i skrivelsens første afsnit. i den æegenlæge, uie,harienerklæringaf22.august2013til rettevedkommendeoplyst,atffi,'hardiagnosenaikoholiker.ivores journal er kontakt vedr. overforbrug afalkohol fra feb. 2005,'. fell$har under sagen fremlagt oplysninger om alkoholisme fra Wikipedia, udskrift af hjemmeside for AA (Anonyme Alkoholikere) og uddrag af litteratur og slides om alkoholafhængighedssyndrom udfærdiget af overlæge Henrik Rindom. Endvidere er fremlagt oplysninger om WHO's sygdomsklassifikationssystem, International Classification of Diseases, ICD-10. Pafterne har oplyst, at der er enighed om påstandsbeløbets opgørelse. Forldaringer Der erunder sagen afgivet forklaring að" f- lrf r fild {-rtogr-lh. =E!EIl!$har forklaret blandt andet, at hun idag er 50 år. Hun er oprindelig uddannet klinikassistent og derefter fra som tandplejer. Hun er ikke i beskæftigelse i dag. Hun har som tandplejer foretaget undersøgelser og visiteret til tandbehandling, ligesom hun på egen hånd har foretaget paradentosebehandlinger. Hun har formentlìg drukket alkohol over de seneste 30 år. Hendes alkoholindtag har hovedsagelig været relateret til en langvarig og hård skilsmisse. I perioder med ro på hjemmefronten har alkoholindtaget ikke påvirket hendes arbejde. Hun har hovedsagelig drukket ø1, og det har typisk været intensiveret i weekenden. Hun har ikke drukket i hverdagene og slet ikke i arbejdstiden. Hendes bror drak meget, og hendes mor drak også for meget. Begge er døde i dag. Hendes eksmand er også alkoholiseret. Ved episoden i2010 havde hun festet i weekenden, og hun sov derfor over sig mandag morgen. En af klinikassistenteme, n!ê, kom hjem til

6 hende og vækkede hende op ad formiddagen. Hun kom på arbejde dagen efter. Hun husker ikke at have talt medile om episoden på dene tidspunkt;lþl var dengang også chefi virksomheden, og han spurgte hende om tirsdagen, hvordan hun havde det. Hun opfatter det nærmest som en bekymring og ikke som en advarsel. Hun har ikke fäet kopi af referatet af mus-samtalen fra 2011, ligesom hun ikke har nderskrevet det. Når de på dette tidspunkt talte om alkohol, var det, fordi virksomheden godt var klar over, at hun drak for meget. Arbejdsgiver var bekymret og havde en interesse i at fä normaliseret hendes forhold. Hun husker ikke, at der har været andre episoder i forbindelse med alkohol end episoden i Hun kan ikke genkende den håndskrevne bemærkning til punkt 3 om ophør på klinikken, som hun i dag ìæser som en advarsel. Hun mener også, at det ser underligt ud, at hendes ægteskab og separation omtales. Hun mener, at hun gav sine patienter en god behandling, og hun var god til at holde på dem. Under den efterfølgende mus-samtale i marts 20l2blev hun spurgt, om hun drak, og hun svarede, at hun tog antabus. Hun havde ikke i perioden mellem de to samtaler drukket på arbejde eller været beruset på arbejde, og hun var meget påpasselig med ikke at lade sit alkoholproblem gå ud over arbejdet. Den23. apnl2012 var hun utilpas fra morgenen af. Hun frk det lidt bedre, da hun havde været i bad og besluttede at Tage på arbejde. Hun havde det svingend e i løbet af dagen og fik ikke morgenrnad eller frokost. Hun havde en del patienter før lllltrir, som var dagens næstsidste. Hun forstår godt, at E Þ har oplevet, at hun ikke havde det godt. Da hun holdt pause i behandlingen af ham, gik hun ud i klinikkens køkken. Hun drak lidt saftevand fra køleskabet. Der står ikke alkohol i køkkenet. Hun havde hovedpine, men gik tilbage tillf led og gjorde ham færdig. Hele behandlingen inklusive pausen på cirka fem minutter, hvor hun var i køkkenet, varede i alt et kvarter. Behandlingen tog vel fem minutter i starten og fem minutter efter pausen. Hun havde ikke rystet tilsvarende på hændeme i forbindelse med de patienter, som hun beha dlede tidligere på dagen. Hun var i antabusbehandling den23. april2012. Hun har oplevet, at hendes ånde har lugtet metallisk, når hun tager antabus, og hun forbrænder på en anden måde, for eksempel når hun har spist hvidløg. Hvis hun havde haft abstinenser, ville hun have rystet og haft det dårligt hele dagen. Hun talte ikke medl5. denne dag, ligesom hun ikke talte specielt meget med (E æ (æe havde insrruerer IIEIET i tandtråd forud for, at hun skulle rense hans tænder. Efter at hun havde behandleü tilbød -.Ç hende noget af sin sandwich og kørte hende efterfølgende -,

7 7- þem. Hun spurgte dagen efterg=},og G,l- klinikassistent, GIEI om de havde kunnet iugte alkohol ved hende dagen før, og begge har svaret nej. Efter at hun kom hjem, sov hun næsten ikke om natten og havde det fortsat skidt. Hun ringede derfor til sin eksmand, der kørte hende på skadestuen næste morgen. Fra skadestuen ringedehunti1eogmeldtesigsyg.huntalteikkemedlægenpåskadestuen om abstinenser. Hun fik noget beroligende medicin og noget, der bevirkede, at hun ikke kastede op. DaiDn dukkede op hjemme hos hende ved l7-tiden, blev hun ret chokeret. Han ville have hende til at underskrive papiret med borrvisningen, og hun frk at vide, at hun skulle kvittere for modtagelsen. Efter aüillr var gået, sk ev hun,'mi_ nus accept" ud for de dele afbrevet, som hun ikke kunne acceptere om alkohol. Hun havde også skrevet "minus accept" ud for en del af indholdet på den version, some fik med retur i underskrevet stand. Hun nævnte over for haft abstinenser dagen før, ogat llüheller -, athun ikke havde ikke oplevede dette. Hun husker ikke, hvad der blev svaret. Hun var glad for sit arbejde horiii, herunder sine arbejdstider, og hun søger nu et lignendejob. Hun valgte i december 2006 attage pâ et ophold på Majorgården, der er et behandlingshjem for alkoholisme. Arbejdspladsen havde indvilliget i, at hun var væk i seks uger og bakkede hende op. Efter episoden i 2010 fik- foranstaltet, at hun kom til AAmøder.I forbindelse med mtts-samtalen i 2011 blev der spurgt til hendes alkoholforbrug, ogdetvarsikkertf,intention,atderskullestyrpådet.dervarogsåsnakom, at hendes alkoholforbrug skulle ophøre inden for et år. De talte ikke om, at hun skulle tage antabus, men klínikken vidste godt, at hun nu og da tog antabus. Hun er imidlertid ikke blevet pålagt alíage antabus. Efter mus-samtalen skulle Ill og hun mødes igen et par måneder senere for at se, hvordan det gik. Hun husker ikke, at der var en plan om, at hun inden for et år skulle være separeret eller ophørt med alkohol. Det instrument, som hun brugte til at renseetænder med, er for så vidt ikke spidst. Måske er hun efterfølgende gået efter med et andet tandrensningsinstrument på enkelte kindtænder.flassisterede og holdt nogle af instrumenterne. Sagsøgeren begyndte at ryste på hænderne fä minutter efter, at hun var påbegyndt tandrensningen, og instrumentet kom lidt op på tandkødet. Det kom til at bløde, *"nfklagede ikke. Hun ville have standset, hvis han havde det ubehageligt. Efter et stykke tid måtte hun holde pause' fordi hun havde det dybt underligt og ikke kunne få luft. Hun troede, at hun var gået

8 ì -8- t. I sukkerkold og gik derfor ud for at fä noget saft. Pâ det tidspunkt manglede hun vist at rense lidt af undermunden. Da hun kom tilbage, var rystelseme på hænderne faldet lidt ned, men ikke helt. Hun overvejede at standse behandlingen, men hun var for pligtopfuldende og fortsatte. Hun sagde til- at han ikke skulle betale, fordi hun var klar over, at behandlingen ikke havde været god. Hun aflyste så den næste patient. Hun talte ikke med If om dette.llad i receptionen, og sagsøgeren sagde til hende, at hun havde fået lov til at tage hjem ufll der ville køre hende hjem. Pludselig tilbødf hende at hjælpe med separationspapirerne, som så straks blev udfyldt på nettet på{jcomputer. Forud for den 23. april var sagsøgerentørlag! i fire dage, hvor hun havde taget antabus. På skadestuen den24. april om morgenen nævnte hun ikke alkohol eller antabusbehandlingen, fordi hendes eksmand var til stede. Hun tager i dag medicin for forhøjet blodtryk. forkla et blandt andet, at han i dag er eneejer af anparterne i llll blev ansat som tandlæge i virksomheden 2003 og overtog ejerskabet delvist i -Fhar -.Han 2005.ËI}erenlilleklinikmedtretandlæger,totandplejere,ftrekIinikassistenter og en bogholder. Klinikken er indrettet sådan, at tandplejerne udfører deres arbejde i klinikværelser i den ene ende af en vinkelgang, mens tandlægeme holder til i klinikværelser i den anden vinkel. Tandplejerne udfører i henhold til lovgivningen meget selvstændigt arbejde uden tandlægernes indblanding. Han var godt klar over, at havde mange problemer både med alkohol, men navnlig i sit ægteskab, og han har haft mange samtaler med hende om dette. Hun sagde ikke selv noget om, at hun havde et alkoholproblem, men han kunne høre det på de andre medarbejdere. Mens stadig var tilknyttet klinikken, togjsig mest af det personalemæssige, men han husker godt, atfi december 2007 skulle på Majorgården for at fä styr på sit problem med alkohol. Under episoden i 2010 blev man bekymret, fordi ll ikke var mødt pà arbejde, og man sendte derfor en medarbejder hjem til, der lå og sov rusen ud med altføjefpå. I den forbindelse tog man en snak medlj, og sagsøgte prøvede at hjælpeil ved at ringe til Tandplejerforeningen, der imidlertid ikke kunne hjælpe. Han ringede så til Tandlægeforeningen, der henviste ham til AA. Han mener, at Jogså deltog i mus-samtalen i 201 l. Referatet er bygget op over en dagsorden, som han havde lavet på forhånd. Det, der er tilføjet med håndskrift, har han skevet til under mødet på baggrund af samtalens indhold. Han vidste, at der var et problem med alkohol, og han havde derfor på forhånd sat det på sorn et punkt,id svar er tilføjet med håndskift: Han spurgte hende, hvordan hun så

9 -): sin egen fremtid, og hun svarede, at hun så sig selv som fri af alkohol og separeret fra ægtefællen, og hun udtalte, at hun gerne ville have styr på disse ting, idet hun ellers måtte stoppe på klinikken. Mus-samtaleni2012 fandt sted i midten af marts. Referatet bygger på en renskrift af referatet fra samtalen i Når der igen stod alkohol på skemaet, var det ikke, fordi derhavde været episoder, hvorlhavde drukket på arbejde, men hun havde virket påvirket. Han var blandt andet bekymret på baggrund afljadfærd til julefrokosten, hvor hun til ham havde sagt, at hun havde styr på det, og alligevel efterfølgende drak meget. Oplysningeme i referaterne om de kollegiale forhold baserer sig også på det, der er blevet talt om under samtalerne. I var distræt, og mange kunne have kontroverser med hende af den grund, mens J er en meget bastant f)t)e, som kunne tromle ind over andre. Der var imidlertid ikke tale om bastante problemer, blot forhold der blev drøftet. Den23. april2012 var han på klinikken. Han sagde god morgen til l men derudover så han hende ikke. Han holdt ikke selv frokost den dag. Klinikken booker ikke patienrer i frokostpausen, men han bruger ofte selv sin frokost pâattage behandlinger, der er blevet forsinket i løbet af formiddagen. Han hørte fiørst om episoden med - som han ikke kender- dagen efter.ã t'gede til ham tidligt om morgenend,en24.april og fortalte, at hun var blevet indlagt samme morgen. Han mødte kl. 8, og da komlll I ogll uafhængigt af hinanden og fortalte om episoden dagen forinden.lll var meget rystet, fordi hun aftenen forinden var blevet kontaktet privat aflllforældre. fll var meget berørt af situationen og fortalte, at hun havde følt sig fortvivlet over, at hun som lavest i hierarkiet havde følt, at hun ikke kunne gribe ind i behandlingen. I sagde også, atjlånde lugtede.lfortalte, ar hun havde hjulpet{lmed noget privat, og at hun kunne mærke alkoholdunst og fornemme abstinenser. Han ringede efterfølgende til den efterfølgende patient, der var blevet aflyst, for at undskylde og for at høre, hvordan det gik. Han nævnte ikke i den forbindelse noget om alkohol. Dalbegyndte at fortælle, væltede det ud af ham, og sagsøgte bad ham derfor om at skrive tingene ned. oplysningen i bortvisningsskivelsen om, at tandkødet blødte, har han fäet a[ som var til stede, og frall som havde ralt medll forældre.llogll foralte uaftrængigt af hinanden, a[tugtede af alkohol. Når han har skrevet, at det var grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, er det, fordl arbejdede meget selvstændigt, og han har aldrig tidligere haft mistillid til hendes arbejde. Han har det svært med, af er gået tilbage og har fonsat behandlingen aill og han tør ikke lade hende behandle

10 I i i -10- fremover. Når han har skrevet "Efter gentagne påtaler", er det, fordi han har talt rigtig mange gange med - Han valgte at tage ud tit llpersonligt, efter atllom morgenen fortalte, attll ikke var blevet indlagt, men kun havde været til en kontrol og derefter var hjemme igen. Da han kom, sad lli sin seng. Da han gav hende borfvisningsbrevet, sagdell, at hun var ked af episoden og beklagede meget. Hun sagde også, at hun ikke havde drukket på klinikken, og at der ikke var alkohol involveret. Han sagde så, at hun bare kunne strege det med alkohol ud, for det var ikke afgørende for ham. Det var det derimod, at hun havde fejlvurderet situationen og var gået tilbage til patienten. I fik en mundtlig advarsel dagen efter episoden i 2010, hvor hun ikke mødte på arbejde. Advarslen blev ikke skrevet ned. Han har ikke konlret oplevet J b"*r"t i arbejdstiden, men hun kunne være"høj", og de andre kunne sige, "hold da op, hun er højt oppe i dag". Hvis hun havde været påvirket afalkohol, havde han ikke ladet hende behandle patienter på klinikken. Han havde tydeligt sagt tilll at hun måtte gøre noget ved sit alkoholproblem for at kunne blive på arbejdspladsen. Til julefrokosten drak nogle afde andre kolleger også alkohol, mens han selv ikke drak. Arbejdspladsen har haft en alkoholpolitik, frafør han startede, men der er ikke skrevet noget ned. Der har ikke været andre klager fra patientero.,",]endklagenfru-.eftermus-samtaleni2011havdehan mange samtaler med J, navnlig om hendes ægteskab. Han har typisk kopieret referatet af mus-samtaleme og lagt i medarbejdernes dueslag, men ingen har underskrevet på referaterne. Før han foretog bortvisningen, forhøíe han sig hos flere af de andre medarbejdere, og han mener derfor, at han undersøgle tingene. Samtidig havde han flere gange gjo.t* lklart, at lige så snart hendes alkoholproblem gik ud over hendes patienter, kunne hun ikke fortsætte. Hvis han havde haft grund til at tro, atll adfærd den23. april2012 kunne skyldes andet end alkohol, havde han nok tænkt anderledes. lhu, rigtig mange gange sagt, at hun ville tage antabus, og han er ikke i tvivl om, at hun gerne ville gøre det bedste, men det var ikke første gang, at hun tilbød attage antabus, da hun nævnte det i forbindelse med bortvisningen. Det ville ikke have været unormalt, hvis Ihavde standset behandlingen af-uden at være færdig. Il har forklaret blandt andet, at han er overlæge og arbejder med misbrug og afhængighed. Alkoholafhængighed består i fysisk ubehag, hvis alkoholpromillen i blodet falder til under et vist niveau. Den fysiske afhængighed vìl typisk være overstået i løbet af en uge, mens den psykiske afhængighed er langt vanskeligere at bekæmpe. Afhængighed beror på hjernens belønningssystem; der blandt andet betinger basale fysiske behov for

11 l1- blandt andet mad og sex. Man ved, at dette system er i stand til at drive merureske til hvad som helst. Belønningssystemets relation til alkohol fungerer på den måde, at det kan snyde hjernen til at tro, at alkohol for eksempel er en bedre fødekilde end mad. Afhængigheden er både kronisk og dødelig. Diagnosen for alkoholafhængighed er omfattet af WHO's klassifikationssystem ICD-10, Alt, hvad der er omfattet af ICD-I0, er internationalt kiassificeret som sygdom. Nogle personer evner at kontrollere sygdommen, mens andre ikke kan. For en god del gælder dog, at de er i stand til at kontrollere sygdommen ved at undlade at drikke, selvom de stadig har trangen. De er godt klar over, at en enkelt genstand vil være nok til at akfivere drikketrangen. For nogle aftager drikketrangen over tid, men der vil så være tale om ganske lang tid, fem til ti år. Man ved fra studier, at alkoholafhængighed er et gennemgående træk i nogle familier, og selvom man ikke entydigt kan påpege arvegangen, ved man, at aftrængigheden kan være genetisk betinget. Man ved også, at dette oftest kommer til udtryk ved, at personen drikker meget fra en tidlig alder og tidligt har en oplevelse af, at alkohol har en ganske særlig effekt. Der er cirka alkoholafhængige i Danmark, hvilket svarer til en ud af hver 32 danskere. Socialt dårligt stillede med alkoholafhængighed oplever typisk flere fsiske følger af alkoholafhængigheden, men afhængigheden rammer i øvrigt bredt. Cirka 30 %o af de afhængige er fuldtidsbeskæftigede, som ikke er kendt i det sociale system i forbindelse med alkohol. I forbindelse med erhvervsudøvelse er det typiske problem, at en alkoholafhængig ikke er i stand til at kontrollere drikkeriet og bliver fyret. Vidnet oplever for eksempel, at sygeplejersker med alkoholafhængighed ikke kan rummes på et sygehus, selvom de har styr på tingene, fordi de bliver udsat for fordomme. Han anbefaler, at de ikke omtaler afhængigheden på arbejdspladsen, fordi alkoholaftrængige bliver stigmatiseret ud fra en middelalderlig forestilling om, at drikketrangen beror på en svag karakter. Hvis blodsukkeret er nedsat, som det kan blive blandt andet som følge af alkohol, vil kroppen forsøge at kompensere ved at danne ketonsyre. Man kan blive psykotisk, hvis hjernen fär for lidt sukker, men før det vil man blive desorienteret og ude af stand til at koncentrere sig. Et af de kemiske stoffer, der er mest af i antabus, er svovl, og mange klager over lugt for eksempel i sveden. Lige som diabetes i høj grad kan forebygges ved rigtig livsstil, kan rnan også i høj grad selv forebygge alkoholafhængighed. I Danmark bliver alkoholaflrængighed ikke behandlet i sygehusvæsenet, men er outsourcet til det sociale system. Alkoholafhængighedssyndrom er dog en anerkendt diagnose også i Danmark, Alkoholafhængighed

12 - T - er således et handicap, hvis man ikke er i stand til at kontrollere trangen til alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger dør der hvert år mennesker i Danmark som følge af alkoholafhængighed. Hvis man bliver indlagt til afrusning, er der set over en årrække statistisk større sandsynlighed for, at man dør af alkoholafhængighed, end at man får kontrol over tingene. Hvis man har været i kontakt med sygehussystemet omkring alkoholafhængighed, vil dette i forbindelse med et skadestuebesøg straks kunne konstateres via det elektroniske patientsystem. Derimod er der ikke adgang til oplysninger fra egen læge i forbindelse med skadestuebesøg. har forklaret blandt andet, at hun har været ansat som tandlæge hosl Elsidenjanuar2005.Den23.apri 2012spurg!evidnetomformiddagen om hun kurure foretage en tand ensning aff om eftermiddagen.il". en ung fur, som da var l9 år. Vidnet bemærkede ikke noget særligt vedll hverken om formiddagen eller om efterrniddagen, hvoill overtog behandlingenañvidnethørteførstomepisodenmedf behandlingom aftenen, dall forældre henvendte sig til hende privat og klagede over, ate havde fået skader i tandkødet som følge af behandlingen. Hun talte så med l, der fortalte, at han mente, at h var blevet syg. Han havde ikke lyst til at lægge sig i tandlægestolen, da vidnet tilbød ham at se på tandkødet. Næste morgen da hun hørte, at I var sygemeldt, fortalte vidnetelom sin oplevelse. Det var velkendt på klinikken, atlllhavde et alkoholproblem, og der blev talt om, hvorvidt alkohol kunne have det dårligt. Hun har aldrig oprevet, atl har været noget at gøremed, at fhavde beruset på klinikken, men hun har oplevet det i forbindelse med private sammenkomster med kollegerne.l var på alle måder en meget afholdt medarbejder, også af ledelsen, der forsøgte at hjælpe hende. f-siden har forklaret blandt andet, at hun har været ansat som klinikassistent hos Hun kenderu som en sød og rar kollega. Den23. apnl2012 var vidnet medlli kliniklokalet og assisterede hende med behandlingen af - D Vidnet sad vedtl venstre side, ogljsad på den anden side. IlU.ogte men så begyndtellat ryste, og det begyndte at bløde fru(il randkød.il et tandrensningsinstrument, en curette, til behandlingen. Det gik fint i starten, sagde ikke noget, men det var tydeligt, at han ikke havde det godt. Behandlingen var da nået til omkring det første kvadrat, det vil sige den ene halvdel af overmunden var færdis. ltog Aen anden kvadrat med; hvorefter hun sagde, at hun ikke havde spist noget siden

13 .J-- om morgenen og derfor måtte holde en pause. Efter cirka fem minufter kom hun tilbage og gik i gang med undermunden. Hun rystede fortsat på hånden og den måde, hun arbejdede med instrumentet på, gjorde, at hun nærmest flåede tandkødet. -Jsagde fortsat ikke noget, men vidnet spurgte ham bagefter, hvordan han havde det, og han spurgte da, om det altid foregik på den måde. Ved en almindelig tandrensning bruger man to forskellige slags curetter og et ultralydsinstrument, men vidnet husker ikke i dag rækkefølgen for den konkete behandling. vidnet husker ikke, om IIl havde meget plak eller dårlig mundhygiejne. Ulû-alyd bruges for at rense dybt ind i tandlommeme. Det er normalt, at man bløder lidt ved en tandrensning, men vidnet har ikke tidligere oplevet, at det har blødt så meget. ItugteAe ud af munden den pågældende dag, men vidnet kan ikke sige, om det var af alkohol. Det var ikke af acetone eller svovl. Efter behandlingen sagdf tilt, at han ikke skulle betale for behandlingen. Vidnet talte ikke medlb om, hvad der var sket. Næste dag talte vidnet medf og medlb der spurgte til episoden. Han spurgte også vidnet, omtllhavde lugtet af alkohol, og vidnet svarede, at hun ikke vidste, hvad det var,il lugtede a{ men at hun lugtede ud af munden. Under episoden havde vidnet tænkt på, om hun skulle standse behandlingen, men hun følte ikke, at hun kunne gøre def, fordi behandlingen ikke er klinikassistentens ansvar. Hun var godt klar ouer, atjhuvde et problem med alkohol, og athun tog antabus generelt. flhar ff) forklaret blandt andet, at han været ejer og medejer afll] fra 1976 til201t.flblev oprindelig ansat på klinikken som l7-årig i 1980, og da havde hun ikke noget alkoholproblem.il blev efterføìgende ansat igen i perioder, senest som tandplejer i I 2006 fortalte hun, at hun skulle på et ophold på Majorgården, og han blev derfor klar over, at hun havde et alkoholproblem. I 2010 var der en episode, hvor!f ikke mødte på arbejde, og hvor hun blev fundet derhjemme, Han tror nok, atjægtefælle var voldelig, og der var vist smadret en kældenude i huset. Som følge af episoden talte både vidnet og andre flere gange medllom problemer, og han ringede endog til Tandlægeforeningen for at fä hjælp til alkoholbehandling afll} Han havde efterfølgende indtryk af at det gik godt medll Han husker, at der på mus-samtalen i 201 1, hvor han deltog, blev talt om alkohol. Han gætter på, at det erlselv, der har oplyst "minus alkohol" og "separeret fraf". Det blev i den forbindelse sagt, atf ikke kunne fortsæfte på klinikken, hvis hun ikke kunne styre sit alkoholforbrug. Han ophørte på

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Dårligt liv - dårligt helbred

Dårligt liv - dårligt helbred Dårligt liv - dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia Vivian Pedersen Syddansk Universitet Dårligt liv dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet til en depression eller har fået stress. Alkolog Anna Marie Aggerholm.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere