ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,"

Transkript

1 L, f: B2I76OOE - LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRXTS DOMBOG DOM Afsagt den 13. juni2014 af Østre Landsrets 7. afcleling (landsdommerne Henrik Gam, Michael Kistrup og Karen Hald). i i I 7. afd.w : il FTF som mandatar for Dansk Tandplejerforening som mandatar forëqë (advokat Kia Ditte Dollerschell) Mod Tandlægeforeningen som mandatar for ffi (advokat Morten Ulrich) Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret og ved kendelse af26.juni2013 er henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens $ 226, stk.1, drejer sig om, hvorvidt en bortvisning af en tandplejer er berettiget, herunder hvorvidt borfvisningen som følge af tandplejerens eventuelle handicap er i strid med lov om forskelsbehandling. Sagsøgeren, FTF som mandatar for Dansk Tandplejerforening som mandatar for Ð fif har nedlagt principalt påstand om, at sagsøgte, tfëtæ f,

2 skal berale ,25 kl.. fil ilelebilef sagen anlæg, subsidiæft at IFlilæ principalt påståede til -tff-..f anlæ9. med tillæg af sædvanlig procesrente fra lþskal betale et mindre beløb end det med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens Sagsøgte,Tandlægeforeningensommandatarforæharpåstået frifindelse. Sagsfremstilling blev pr. l. januar 2002 ansa:som tandplejer hos det daværendee* É-- --fti H" nu æ (i det følgendet*l). For ansærtelsen gialdt overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Det er under sagen oplyst, atæqfpå et tidspunkt i 2010 udeblev fra arbejde på grund af alkoholindtagelse. Der er enighed mellem parteme om, at der ikke blev givet nogen skriftlig advarsel i denne forbindelse. -m_-harundersagenfremlagtreferatafmedarbejderudviklingssamtale (mus-samtale) fra 2011, hvoraf frem$år, at blandt andet alkohol er drøftet i forbindelse med%egativesider,ogdererherommedhåndskriftnoteret',antabus begyndt i påske 2011". Under "Positive sider" er blandt andet anført:,'pålidelig, fa sygedage. virker godt, socialt på klinikken, skaber god stemning. Hjælpsom med smil pâlæbcr4 også andre steder end sig selv. Meget god pt. accept". Ud for et punkt 2, "Hvordan syntes du det går arbejdsmæssigt/kollegialt" er med håndskrift noteret: "godt,. Þ: halter. C enkelte kun-er på tråden". Ud for punkt 3,,'Hvordan ser du fì'emtiden", er med håndskrift noteret: "+ alkohol, separeret fra inden for I år. ellers ophør på klinikken.", og ud for punkt 5, "Hvad kan du gøre bedre for os", er med håndskrift noteret: "... tage antabus". Der er under sagen enighed om, a[ håndsk evne kommentarer i refe atet er skrevet afë. Referat af medarbejderudviklingssamtale afholdt i 2012 er opbygget over referatet fra året før, og de tidligere håndskrevne kommentarer er her renskrevet. Endvidere er cler tilføiet

3 J- kommentarer vedrørende 2012.Under punktet "Negative sider" er om2012 anførr: "Er ved at sælge huset. Arbejder på at fä underskevet separations papir. Aftaler månedlige møde i2 mdr. Ved første møde skal der foreligge en plan for at stoppe alkohol indtag. Samt plan for ægteskabet." Under punktet "Positive sider" er om 2012 anført: "stadigvæk smil på læben og skaber en god stemning". Den 23. april2012 foretogreëþ.en tandrensning på en patient, G E. F G, forældre klagede samme aften over behandlingen til Ë le}, der er randlæge på klinikken, ogltr le udfærdigede efterfølgende en beskrivelse af sin oplevelse af behandlingen. Beskrivelsen indgår ifølge enighed mellem parteme i sagen i stedet for en vidneforklaring aflgie: "Vedr. Tandlægebesøg som afialt forklarer jeg her kort om min oplevelse sidst jeg var hos tandlægen. Det startede med at:- tjekkede mine tænder og efter hende koml ind mens jeg lå i tandlæge stolen.r virkede nervøs og startede med at spørge mig hvilke af apparaterne jeg brugte sidst. Til det svarede jeg at jeg ikke kunne huske det, da det jo var mange måneder siden sidst. Til det svarede hun "nå, så tager vi bare den her" hvorefter hun rakte ud efter en tilfældig? Da hun begyndte at rense mine tænder rystede hun lidt på hænderne og jeg tænkte ikke videre over det. Men efter et par minutter var hendes rystelser på hænderne så slemme at mit hoved også rystede, når hun støttede hænderne på mit hoved. Jeg var nærmest overbevist om, at jeg var med i skjult kamera, og vidste ikke om jeg skulle bede hende om at stoppe eller lade som ingenting. Heldigvis stoppede leselv for som hun sagde "at fi noget mad og noget sukker,,. Efter et par minutter hvor hun var væk kom hun tilbage og hendes hænder og hoved vi kede meget svedige, der var ingen fvivl om at hun ikke havde det godt. Jeg håbede at det var blevet bedre da hun atter begyndte at rense, men nej. Hun rystede så meget nu at det værkte som nærnest ligner en nål i enden, stak mig konstant i tandkødet og spejlet hun havde i den anden hånd (man som tandlæge kan se om hjømer i munden med), havde hun nok opgivet at kigge i pga. rystelseme så hun vendte det omvendt og brugte det til at holde mine kinder væk fra tænderne ved at hive underligt i dem. Heldigvis virkede det på hendes arbejde som om hun ville have rensningen overstået hurtigst muligt, hvilket jeg også gerne ville. Tilsidst fìk jeg så at vide at jeg ikke skulle betale for rensningen, hvis man kan kalde det, det. Det er selvfølgelig synd forë hvad der end har været skyld i hendes rystelser, men som patient i en klinik som denne bliver jeg bekymret og ærgerlig over at få skrabet så meget tandkød i stykker at det gjorde ondt flere dage efter nårjeg enten spiste eller snakkede."

4 -4- æfhenvendtesignæstemorgenki.6.l3påakutklinikken,amagerhospital. Skadejournalen herfra er sålydende: 'kl pi. lcontatter Modtagelsen, da hun i går på arbejde har følt,at halsen har snørret sig sammen og hun har haft svært ved at fä vejret, og det har trykket over brystet. Pt. er midt en skilsmisse og angiver, at hun ikke har kururet sove de seneste nætter og føler, at hun stresser sig seìv op. I Modtagelsen findes pt. meget agiteret og har svær't ved at ligge i ro, men har ingen brystsmerter på nuloæ."nde tidspunkt. OBJEKTTVT Ekg har vist regelmæssig hjerteaktion, ingen tegn på iskæmi. pt. har i Modtagelsen haft et højtbt på 185/100. puls på 70. st.c: Regelmæssig hjerrelyd sv.r. perifer puls, ingen hørbare mislyde. St.p: Vesikulær resp. Da ekg har været upåfaldende vurderes det, at pt.s gener har været stressbetinget, og pt. sendes hjem. opfordres til at kontakte e.l. mhp. BT-beh. Samt igen kontakt, hvi s brystsmerterne genopstår. :.:?r" Den24. april2012 blevðleèbortvisr skrivelse: fra sin arbejdsplads ved sålydende "Vedr.: Bortvisning I går den 23. april2072, er der klaget over dig fra pt. side, hvor du rensede tænder med ultralyd, hvorefter pt. havde flere læsioner i tandkødet. Du rystede kraftigt på hænderne, hvilket opfattes som abstinenser. Du forlod endvidere pt. i 5-10 min. hvorefter du kom tilbage og lugtede af spiritus, klinikassistenten observerede også lugten. Dette forhold betragter vi som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Efter gentagne påtaler angående dir alkoholmisbrug, senest ved din MUS samtale den , ser jeg mig desvæne nødsaget til at bortvise dig med omgående virkning, fra dit job som tandplejer på klinikken. Jeg har ved flere lejligheder gjort dig opmærksom på, at det ikke er tilladt at drikke på klinikken, jeg har bedr dig gå til samtaler i AA og opfordrer dig ril ar tage antabus, så du fik sfyr på dit alkoholprobrem - desværre uden held. Med venlig hilsen Þi!Ë_F TanglægegÐ'

5 5- Bor visningssk iveisenerefterdetopiysteoverleverettileañ} - personligt. Der er enighed mellem parteme om, atql t forbindelse kvitterede for modtagelsen, men samtidig med håndskrift noterede "minus accept" ud for understregning afordene "abstinenser" og "hvorefter du kom tilbage og lugtede afspiritus, klinikassistenten observerede også lugten" i skrivelsens første afsnit. i den æegenlæge, uie,harienerklæringaf22.august2013til rettevedkommendeoplyst,atffi,'hardiagnosenaikoholiker.ivores journal er kontakt vedr. overforbrug afalkohol fra feb. 2005,'. fell$har under sagen fremlagt oplysninger om alkoholisme fra Wikipedia, udskrift af hjemmeside for AA (Anonyme Alkoholikere) og uddrag af litteratur og slides om alkoholafhængighedssyndrom udfærdiget af overlæge Henrik Rindom. Endvidere er fremlagt oplysninger om WHO's sygdomsklassifikationssystem, International Classification of Diseases, ICD-10. Pafterne har oplyst, at der er enighed om påstandsbeløbets opgørelse. Forldaringer Der erunder sagen afgivet forklaring að" f- lrf r fild {-rtogr-lh. =E!EIl!$har forklaret blandt andet, at hun idag er 50 år. Hun er oprindelig uddannet klinikassistent og derefter fra som tandplejer. Hun er ikke i beskæftigelse i dag. Hun har som tandplejer foretaget undersøgelser og visiteret til tandbehandling, ligesom hun på egen hånd har foretaget paradentosebehandlinger. Hun har formentlìg drukket alkohol over de seneste 30 år. Hendes alkoholindtag har hovedsagelig været relateret til en langvarig og hård skilsmisse. I perioder med ro på hjemmefronten har alkoholindtaget ikke påvirket hendes arbejde. Hun har hovedsagelig drukket ø1, og det har typisk været intensiveret i weekenden. Hun har ikke drukket i hverdagene og slet ikke i arbejdstiden. Hendes bror drak meget, og hendes mor drak også for meget. Begge er døde i dag. Hendes eksmand er også alkoholiseret. Ved episoden i2010 havde hun festet i weekenden, og hun sov derfor over sig mandag morgen. En af klinikassistenteme, n!ê, kom hjem til

6 hende og vækkede hende op ad formiddagen. Hun kom på arbejde dagen efter. Hun husker ikke at have talt medile om episoden på dene tidspunkt;lþl var dengang også chefi virksomheden, og han spurgte hende om tirsdagen, hvordan hun havde det. Hun opfatter det nærmest som en bekymring og ikke som en advarsel. Hun har ikke fäet kopi af referatet af mus-samtalen fra 2011, ligesom hun ikke har nderskrevet det. Når de på dette tidspunkt talte om alkohol, var det, fordi virksomheden godt var klar over, at hun drak for meget. Arbejdsgiver var bekymret og havde en interesse i at fä normaliseret hendes forhold. Hun husker ikke, at der har været andre episoder i forbindelse med alkohol end episoden i Hun kan ikke genkende den håndskrevne bemærkning til punkt 3 om ophør på klinikken, som hun i dag ìæser som en advarsel. Hun mener også, at det ser underligt ud, at hendes ægteskab og separation omtales. Hun mener, at hun gav sine patienter en god behandling, og hun var god til at holde på dem. Under den efterfølgende mus-samtale i marts 20l2blev hun spurgt, om hun drak, og hun svarede, at hun tog antabus. Hun havde ikke i perioden mellem de to samtaler drukket på arbejde eller været beruset på arbejde, og hun var meget påpasselig med ikke at lade sit alkoholproblem gå ud over arbejdet. Den23. apnl2012 var hun utilpas fra morgenen af. Hun frk det lidt bedre, da hun havde været i bad og besluttede at Tage på arbejde. Hun havde det svingend e i løbet af dagen og fik ikke morgenrnad eller frokost. Hun havde en del patienter før lllltrir, som var dagens næstsidste. Hun forstår godt, at E Þ har oplevet, at hun ikke havde det godt. Da hun holdt pause i behandlingen af ham, gik hun ud i klinikkens køkken. Hun drak lidt saftevand fra køleskabet. Der står ikke alkohol i køkkenet. Hun havde hovedpine, men gik tilbage tillf led og gjorde ham færdig. Hele behandlingen inklusive pausen på cirka fem minutter, hvor hun var i køkkenet, varede i alt et kvarter. Behandlingen tog vel fem minutter i starten og fem minutter efter pausen. Hun havde ikke rystet tilsvarende på hændeme i forbindelse med de patienter, som hun beha dlede tidligere på dagen. Hun var i antabusbehandling den23. april2012. Hun har oplevet, at hendes ånde har lugtet metallisk, når hun tager antabus, og hun forbrænder på en anden måde, for eksempel når hun har spist hvidløg. Hvis hun havde haft abstinenser, ville hun have rystet og haft det dårligt hele dagen. Hun talte ikke medl5. denne dag, ligesom hun ikke talte specielt meget med (E æ (æe havde insrruerer IIEIET i tandtråd forud for, at hun skulle rense hans tænder. Efter at hun havde behandleü tilbød -.Ç hende noget af sin sandwich og kørte hende efterfølgende -,

7 7- þem. Hun spurgte dagen efterg=},og G,l- klinikassistent, GIEI om de havde kunnet iugte alkohol ved hende dagen før, og begge har svaret nej. Efter at hun kom hjem, sov hun næsten ikke om natten og havde det fortsat skidt. Hun ringede derfor til sin eksmand, der kørte hende på skadestuen næste morgen. Fra skadestuen ringedehunti1eogmeldtesigsyg.huntalteikkemedlægenpåskadestuen om abstinenser. Hun fik noget beroligende medicin og noget, der bevirkede, at hun ikke kastede op. DaiDn dukkede op hjemme hos hende ved l7-tiden, blev hun ret chokeret. Han ville have hende til at underskrive papiret med borrvisningen, og hun frk at vide, at hun skulle kvittere for modtagelsen. Efter aüillr var gået, sk ev hun,'mi_ nus accept" ud for de dele afbrevet, som hun ikke kunne acceptere om alkohol. Hun havde også skrevet "minus accept" ud for en del af indholdet på den version, some fik med retur i underskrevet stand. Hun nævnte over for haft abstinenser dagen før, ogat llüheller -, athun ikke havde ikke oplevede dette. Hun husker ikke, hvad der blev svaret. Hun var glad for sit arbejde horiii, herunder sine arbejdstider, og hun søger nu et lignendejob. Hun valgte i december 2006 attage pâ et ophold på Majorgården, der er et behandlingshjem for alkoholisme. Arbejdspladsen havde indvilliget i, at hun var væk i seks uger og bakkede hende op. Efter episoden i 2010 fik- foranstaltet, at hun kom til AAmøder.I forbindelse med mtts-samtalen i 2011 blev der spurgt til hendes alkoholforbrug, ogdetvarsikkertf,intention,atderskullestyrpådet.dervarogsåsnakom, at hendes alkoholforbrug skulle ophøre inden for et år. De talte ikke om, at hun skulle tage antabus, men klínikken vidste godt, at hun nu og da tog antabus. Hun er imidlertid ikke blevet pålagt alíage antabus. Efter mus-samtalen skulle Ill og hun mødes igen et par måneder senere for at se, hvordan det gik. Hun husker ikke, at der var en plan om, at hun inden for et år skulle være separeret eller ophørt med alkohol. Det instrument, som hun brugte til at renseetænder med, er for så vidt ikke spidst. Måske er hun efterfølgende gået efter med et andet tandrensningsinstrument på enkelte kindtænder.flassisterede og holdt nogle af instrumenterne. Sagsøgeren begyndte at ryste på hænderne fä minutter efter, at hun var påbegyndt tandrensningen, og instrumentet kom lidt op på tandkødet. Det kom til at bløde, *"nfklagede ikke. Hun ville have standset, hvis han havde det ubehageligt. Efter et stykke tid måtte hun holde pause' fordi hun havde det dybt underligt og ikke kunne få luft. Hun troede, at hun var gået

8 ì -8- t. I sukkerkold og gik derfor ud for at fä noget saft. Pâ det tidspunkt manglede hun vist at rense lidt af undermunden. Da hun kom tilbage, var rystelseme på hænderne faldet lidt ned, men ikke helt. Hun overvejede at standse behandlingen, men hun var for pligtopfuldende og fortsatte. Hun sagde til- at han ikke skulle betale, fordi hun var klar over, at behandlingen ikke havde været god. Hun aflyste så den næste patient. Hun talte ikke med If om dette.llad i receptionen, og sagsøgeren sagde til hende, at hun havde fået lov til at tage hjem ufll der ville køre hende hjem. Pludselig tilbødf hende at hjælpe med separationspapirerne, som så straks blev udfyldt på nettet på{jcomputer. Forud for den 23. april var sagsøgerentørlag! i fire dage, hvor hun havde taget antabus. På skadestuen den24. april om morgenen nævnte hun ikke alkohol eller antabusbehandlingen, fordi hendes eksmand var til stede. Hun tager i dag medicin for forhøjet blodtryk. forkla et blandt andet, at han i dag er eneejer af anparterne i llll blev ansat som tandlæge i virksomheden 2003 og overtog ejerskabet delvist i -Fhar -.Han 2005.ËI}erenlilleklinikmedtretandlæger,totandplejere,ftrekIinikassistenter og en bogholder. Klinikken er indrettet sådan, at tandplejerne udfører deres arbejde i klinikværelser i den ene ende af en vinkelgang, mens tandlægeme holder til i klinikværelser i den anden vinkel. Tandplejerne udfører i henhold til lovgivningen meget selvstændigt arbejde uden tandlægernes indblanding. Han var godt klar over, at havde mange problemer både med alkohol, men navnlig i sit ægteskab, og han har haft mange samtaler med hende om dette. Hun sagde ikke selv noget om, at hun havde et alkoholproblem, men han kunne høre det på de andre medarbejdere. Mens stadig var tilknyttet klinikken, togjsig mest af det personalemæssige, men han husker godt, atfi december 2007 skulle på Majorgården for at fä styr på sit problem med alkohol. Under episoden i 2010 blev man bekymret, fordi ll ikke var mødt pà arbejde, og man sendte derfor en medarbejder hjem til, der lå og sov rusen ud med altføjefpå. I den forbindelse tog man en snak medlj, og sagsøgte prøvede at hjælpeil ved at ringe til Tandplejerforeningen, der imidlertid ikke kunne hjælpe. Han ringede så til Tandlægeforeningen, der henviste ham til AA. Han mener, at Jogså deltog i mus-samtalen i 201 l. Referatet er bygget op over en dagsorden, som han havde lavet på forhånd. Det, der er tilføjet med håndskrift, har han skevet til under mødet på baggrund af samtalens indhold. Han vidste, at der var et problem med alkohol, og han havde derfor på forhånd sat det på sorn et punkt,id svar er tilføjet med håndskift: Han spurgte hende, hvordan hun så

9 -): sin egen fremtid, og hun svarede, at hun så sig selv som fri af alkohol og separeret fra ægtefællen, og hun udtalte, at hun gerne ville have styr på disse ting, idet hun ellers måtte stoppe på klinikken. Mus-samtaleni2012 fandt sted i midten af marts. Referatet bygger på en renskrift af referatet fra samtalen i Når der igen stod alkohol på skemaet, var det ikke, fordi derhavde været episoder, hvorlhavde drukket på arbejde, men hun havde virket påvirket. Han var blandt andet bekymret på baggrund afljadfærd til julefrokosten, hvor hun til ham havde sagt, at hun havde styr på det, og alligevel efterfølgende drak meget. Oplysningeme i referaterne om de kollegiale forhold baserer sig også på det, der er blevet talt om under samtalerne. I var distræt, og mange kunne have kontroverser med hende af den grund, mens J er en meget bastant f)t)e, som kunne tromle ind over andre. Der var imidlertid ikke tale om bastante problemer, blot forhold der blev drøftet. Den23. april2012 var han på klinikken. Han sagde god morgen til l men derudover så han hende ikke. Han holdt ikke selv frokost den dag. Klinikken booker ikke patienrer i frokostpausen, men han bruger ofte selv sin frokost pâattage behandlinger, der er blevet forsinket i løbet af formiddagen. Han hørte fiørst om episoden med - som han ikke kender- dagen efter.ã t'gede til ham tidligt om morgenend,en24.april og fortalte, at hun var blevet indlagt samme morgen. Han mødte kl. 8, og da komlll I ogll uafhængigt af hinanden og fortalte om episoden dagen forinden.lll var meget rystet, fordi hun aftenen forinden var blevet kontaktet privat aflllforældre. fll var meget berørt af situationen og fortalte, at hun havde følt sig fortvivlet over, at hun som lavest i hierarkiet havde følt, at hun ikke kunne gribe ind i behandlingen. I sagde også, atjlånde lugtede.lfortalte, ar hun havde hjulpet{lmed noget privat, og at hun kunne mærke alkoholdunst og fornemme abstinenser. Han ringede efterfølgende til den efterfølgende patient, der var blevet aflyst, for at undskylde og for at høre, hvordan det gik. Han nævnte ikke i den forbindelse noget om alkohol. Dalbegyndte at fortælle, væltede det ud af ham, og sagsøgte bad ham derfor om at skrive tingene ned. oplysningen i bortvisningsskivelsen om, at tandkødet blødte, har han fäet a[ som var til stede, og frall som havde ralt medll forældre.llogll foralte uaftrængigt af hinanden, a[tugtede af alkohol. Når han har skrevet, at det var grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, er det, fordl arbejdede meget selvstændigt, og han har aldrig tidligere haft mistillid til hendes arbejde. Han har det svært med, af er gået tilbage og har fonsat behandlingen aill og han tør ikke lade hende behandle

10 I i i -10- fremover. Når han har skrevet "Efter gentagne påtaler", er det, fordi han har talt rigtig mange gange med - Han valgte at tage ud tit llpersonligt, efter atllom morgenen fortalte, attll ikke var blevet indlagt, men kun havde været til en kontrol og derefter var hjemme igen. Da han kom, sad lli sin seng. Da han gav hende borfvisningsbrevet, sagdell, at hun var ked af episoden og beklagede meget. Hun sagde også, at hun ikke havde drukket på klinikken, og at der ikke var alkohol involveret. Han sagde så, at hun bare kunne strege det med alkohol ud, for det var ikke afgørende for ham. Det var det derimod, at hun havde fejlvurderet situationen og var gået tilbage til patienten. I fik en mundtlig advarsel dagen efter episoden i 2010, hvor hun ikke mødte på arbejde. Advarslen blev ikke skrevet ned. Han har ikke konlret oplevet J b"*r"t i arbejdstiden, men hun kunne være"høj", og de andre kunne sige, "hold da op, hun er højt oppe i dag". Hvis hun havde været påvirket afalkohol, havde han ikke ladet hende behandle patienter på klinikken. Han havde tydeligt sagt tilll at hun måtte gøre noget ved sit alkoholproblem for at kunne blive på arbejdspladsen. Til julefrokosten drak nogle afde andre kolleger også alkohol, mens han selv ikke drak. Arbejdspladsen har haft en alkoholpolitik, frafør han startede, men der er ikke skrevet noget ned. Der har ikke været andre klager fra patientero.,",]endklagenfru-.eftermus-samtaleni2011havdehan mange samtaler med J, navnlig om hendes ægteskab. Han har typisk kopieret referatet af mus-samtaleme og lagt i medarbejdernes dueslag, men ingen har underskrevet på referaterne. Før han foretog bortvisningen, forhøíe han sig hos flere af de andre medarbejdere, og han mener derfor, at han undersøgle tingene. Samtidig havde han flere gange gjo.t* lklart, at lige så snart hendes alkoholproblem gik ud over hendes patienter, kunne hun ikke fortsætte. Hvis han havde haft grund til at tro, atll adfærd den23. april2012 kunne skyldes andet end alkohol, havde han nok tænkt anderledes. lhu, rigtig mange gange sagt, at hun ville tage antabus, og han er ikke i tvivl om, at hun gerne ville gøre det bedste, men det var ikke første gang, at hun tilbød attage antabus, da hun nævnte det i forbindelse med bortvisningen. Det ville ikke have været unormalt, hvis Ihavde standset behandlingen af-uden at være færdig. Il har forklaret blandt andet, at han er overlæge og arbejder med misbrug og afhængighed. Alkoholafhængighed består i fysisk ubehag, hvis alkoholpromillen i blodet falder til under et vist niveau. Den fysiske afhængighed vìl typisk være overstået i løbet af en uge, mens den psykiske afhængighed er langt vanskeligere at bekæmpe. Afhængighed beror på hjernens belønningssystem; der blandt andet betinger basale fysiske behov for

11 l1- blandt andet mad og sex. Man ved, at dette system er i stand til at drive merureske til hvad som helst. Belønningssystemets relation til alkohol fungerer på den måde, at det kan snyde hjernen til at tro, at alkohol for eksempel er en bedre fødekilde end mad. Afhængigheden er både kronisk og dødelig. Diagnosen for alkoholafhængighed er omfattet af WHO's klassifikationssystem ICD-10, Alt, hvad der er omfattet af ICD-I0, er internationalt kiassificeret som sygdom. Nogle personer evner at kontrollere sygdommen, mens andre ikke kan. For en god del gælder dog, at de er i stand til at kontrollere sygdommen ved at undlade at drikke, selvom de stadig har trangen. De er godt klar over, at en enkelt genstand vil være nok til at akfivere drikketrangen. For nogle aftager drikketrangen over tid, men der vil så være tale om ganske lang tid, fem til ti år. Man ved fra studier, at alkoholafhængighed er et gennemgående træk i nogle familier, og selvom man ikke entydigt kan påpege arvegangen, ved man, at aftrængigheden kan være genetisk betinget. Man ved også, at dette oftest kommer til udtryk ved, at personen drikker meget fra en tidlig alder og tidligt har en oplevelse af, at alkohol har en ganske særlig effekt. Der er cirka alkoholafhængige i Danmark, hvilket svarer til en ud af hver 32 danskere. Socialt dårligt stillede med alkoholafhængighed oplever typisk flere fsiske følger af alkoholafhængigheden, men afhængigheden rammer i øvrigt bredt. Cirka 30 %o af de afhængige er fuldtidsbeskæftigede, som ikke er kendt i det sociale system i forbindelse med alkohol. I forbindelse med erhvervsudøvelse er det typiske problem, at en alkoholafhængig ikke er i stand til at kontrollere drikkeriet og bliver fyret. Vidnet oplever for eksempel, at sygeplejersker med alkoholafhængighed ikke kan rummes på et sygehus, selvom de har styr på tingene, fordi de bliver udsat for fordomme. Han anbefaler, at de ikke omtaler afhængigheden på arbejdspladsen, fordi alkoholaftrængige bliver stigmatiseret ud fra en middelalderlig forestilling om, at drikketrangen beror på en svag karakter. Hvis blodsukkeret er nedsat, som det kan blive blandt andet som følge af alkohol, vil kroppen forsøge at kompensere ved at danne ketonsyre. Man kan blive psykotisk, hvis hjernen fär for lidt sukker, men før det vil man blive desorienteret og ude af stand til at koncentrere sig. Et af de kemiske stoffer, der er mest af i antabus, er svovl, og mange klager over lugt for eksempel i sveden. Lige som diabetes i høj grad kan forebygges ved rigtig livsstil, kan rnan også i høj grad selv forebygge alkoholafhængighed. I Danmark bliver alkoholaflrængighed ikke behandlet i sygehusvæsenet, men er outsourcet til det sociale system. Alkoholafhængighedssyndrom er dog en anerkendt diagnose også i Danmark, Alkoholafhængighed

12 - T - er således et handicap, hvis man ikke er i stand til at kontrollere trangen til alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger dør der hvert år mennesker i Danmark som følge af alkoholafhængighed. Hvis man bliver indlagt til afrusning, er der set over en årrække statistisk større sandsynlighed for, at man dør af alkoholafhængighed, end at man får kontrol over tingene. Hvis man har været i kontakt med sygehussystemet omkring alkoholafhængighed, vil dette i forbindelse med et skadestuebesøg straks kunne konstateres via det elektroniske patientsystem. Derimod er der ikke adgang til oplysninger fra egen læge i forbindelse med skadestuebesøg. har forklaret blandt andet, at hun har været ansat som tandlæge hosl Elsidenjanuar2005.Den23.apri 2012spurg!evidnetomformiddagen om hun kurure foretage en tand ensning aff om eftermiddagen.il". en ung fur, som da var l9 år. Vidnet bemærkede ikke noget særligt vedll hverken om formiddagen eller om efterrniddagen, hvoill overtog behandlingenañvidnethørteførstomepisodenmedf behandlingom aftenen, dall forældre henvendte sig til hende privat og klagede over, ate havde fået skader i tandkødet som følge af behandlingen. Hun talte så med l, der fortalte, at han mente, at h var blevet syg. Han havde ikke lyst til at lægge sig i tandlægestolen, da vidnet tilbød ham at se på tandkødet. Næste morgen da hun hørte, at I var sygemeldt, fortalte vidnetelom sin oplevelse. Det var velkendt på klinikken, atlllhavde et alkoholproblem, og der blev talt om, hvorvidt alkohol kunne have det dårligt. Hun har aldrig oprevet, atl har været noget at gøremed, at fhavde beruset på klinikken, men hun har oplevet det i forbindelse med private sammenkomster med kollegerne.l var på alle måder en meget afholdt medarbejder, også af ledelsen, der forsøgte at hjælpe hende. f-siden har forklaret blandt andet, at hun har været ansat som klinikassistent hos Hun kenderu som en sød og rar kollega. Den23. apnl2012 var vidnet medlli kliniklokalet og assisterede hende med behandlingen af - D Vidnet sad vedtl venstre side, ogljsad på den anden side. IlU.ogte men så begyndtellat ryste, og det begyndte at bløde fru(il randkød.il et tandrensningsinstrument, en curette, til behandlingen. Det gik fint i starten, sagde ikke noget, men det var tydeligt, at han ikke havde det godt. Behandlingen var da nået til omkring det første kvadrat, det vil sige den ene halvdel af overmunden var færdis. ltog Aen anden kvadrat med; hvorefter hun sagde, at hun ikke havde spist noget siden

13 .J-- om morgenen og derfor måtte holde en pause. Efter cirka fem minufter kom hun tilbage og gik i gang med undermunden. Hun rystede fortsat på hånden og den måde, hun arbejdede med instrumentet på, gjorde, at hun nærmest flåede tandkødet. -Jsagde fortsat ikke noget, men vidnet spurgte ham bagefter, hvordan han havde det, og han spurgte da, om det altid foregik på den måde. Ved en almindelig tandrensning bruger man to forskellige slags curetter og et ultralydsinstrument, men vidnet husker ikke i dag rækkefølgen for den konkete behandling. vidnet husker ikke, om IIl havde meget plak eller dårlig mundhygiejne. Ulû-alyd bruges for at rense dybt ind i tandlommeme. Det er normalt, at man bløder lidt ved en tandrensning, men vidnet har ikke tidligere oplevet, at det har blødt så meget. ItugteAe ud af munden den pågældende dag, men vidnet kan ikke sige, om det var af alkohol. Det var ikke af acetone eller svovl. Efter behandlingen sagdf tilt, at han ikke skulle betale for behandlingen. Vidnet talte ikke medlb om, hvad der var sket. Næste dag talte vidnet medf og medlb der spurgte til episoden. Han spurgte også vidnet, omtllhavde lugtet af alkohol, og vidnet svarede, at hun ikke vidste, hvad det var,il lugtede a{ men at hun lugtede ud af munden. Under episoden havde vidnet tænkt på, om hun skulle standse behandlingen, men hun følte ikke, at hun kunne gøre def, fordi behandlingen ikke er klinikassistentens ansvar. Hun var godt klar ouer, atjhuvde et problem med alkohol, og athun tog antabus generelt. flhar ff) forklaret blandt andet, at han været ejer og medejer afll] fra 1976 til201t.flblev oprindelig ansat på klinikken som l7-årig i 1980, og da havde hun ikke noget alkoholproblem.il blev efterføìgende ansat igen i perioder, senest som tandplejer i I 2006 fortalte hun, at hun skulle på et ophold på Majorgården, og han blev derfor klar over, at hun havde et alkoholproblem. I 2010 var der en episode, hvor!f ikke mødte på arbejde, og hvor hun blev fundet derhjemme, Han tror nok, atjægtefælle var voldelig, og der var vist smadret en kældenude i huset. Som følge af episoden talte både vidnet og andre flere gange medllom problemer, og han ringede endog til Tandlægeforeningen for at fä hjælp til alkoholbehandling afll} Han havde efterfølgende indtryk af at det gik godt medll Han husker, at der på mus-samtalen i 201 1, hvor han deltog, blev talt om alkohol. Han gætter på, at det erlselv, der har oplyst "minus alkohol" og "separeret fraf". Det blev i den forbindelse sagt, atf ikke kunne fortsæfte på klinikken, hvis hun ikke kunne styre sit alkoholforbrug. Han ophørte på

14 14- klinikken. juli Han har aldrig oplevet -'beruset på arbejde. Han har aldrig meddeltfen skriftlig advarsel som følge af episoden i2010. IIIhar f forklaret blandt andet, at hun har været bogholder hos If au 2008 til Hun afløste også i receptionen, typisk sidst på dagen. om eftermiddagenden23.apr1 2012sadhunireceptionen,oghuns tgå.han virkede kort for hovedet, som om han gerne ville hurtigt ud af døren. Efter aillvar gãrct,falte vidnet medl fordil ikke havde det særlig godt og havde sendt den efterfølgende patient hjem.(lsagde ikke til vidnet, hvad der var galt,men spurgte, om vidnet ville hjælpe hende med en privar sag. Efter at vidner havde hjulpetll fik hun et kram, og vidnet kurure i den forbindelse lugte alkohol. Vidnet er ikke i tvivl om, at det var alkohol.i rystede også.lelugtede tit af alkohol, og det var kendt, at hun havde et problem. Vidnet var lidt rystet over, atllugtede så meget. I de fire år, hvor vidnet var ansat, havdellfl"te meget dårlige perioder i forhold til alkohol. Vidnets personlige forhold tild var furt, uanset at de kunne have deres små kontroverser, og vidnet kørte for eksempel titiluem. Da det næste dag kom frem, at lttuu e klaget, fortalte vidnet, uflj /huutle lugtet af alkohol. Hun husker ikke, om hun blev spurgt om det, eller om det kom frem i forbindelse med almindelig snak i køkkenet. Vidnet husker også, at hun talte med om det, og at han bad vidnet om at ringe til Tandlægeforeningen for af.høre, hvad man skulle gøre. Tandlægeforeningens jurist sagde, at det Iignede en bortvisningssag. -l Vidnet udarbejdede udkast til bortvisningsskrivelsen, oglltog afdet videre forløb. Jhrgr"de typisk af gammel alkohol efter weekenden, men vidnet har aldrig."t!i drikke på klinikken. De ansatte har talt orll sig så problem, men vidnet har ikke sagt det til J, når hun har oplevet, at llugtede af alkohor. Hun kan godt have talt medl Ilom det også. Vidnet kendte problemet fra begyndelsen i sin stilling, fordihun skulle tage sig af sygedagpengeforholdene- Vidnet har aldrig oplevet lberuset, men Il har ind imellem haft en adfærd, så vidnet har tænkt, at hun måtre have drukket. Den 23. apnl2012 forlodllklinikken i en korr periode under behandlingen afll men vidnet så ikke, hvor hun gik hen. Procedure

15 l) - Sagsøgeren har tii støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at forskelsbehandling på grund af Alkoholafhængighedssyndrom er i strid med de grundlæggende frihedsrettigheder, således som disse rettigheder er udtrykt i EU-traktatens artikel 6, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Chartret. Det er endvidere sagsøgerens opfattelse, at der herudover består en række intemationale konventioner, der pålægger Danmark at anerkende et antidisk iminationsprincip over for handicappede, samt at medlemsstaternes forfatningsmæssige traditioner anerkender antidiskrimination som en grundlæggende rettighed. Det er sagsøgerens opfattelse, at sagsøgeren den24. aprtl2012 blev borfvist direkte begrundet i sit alkoholafhængighedssyndrom, ogatsagsøgtre som følge af denne diskriminerende handling er forpligtet til at betale en godtgørelse,jf. forskelsbehandlingslovens $ 7. Sagsøgeren har herunder gjort gældende, at sagsøgerens alkoholafhængighedssyndrom er omfattet af defìnitionen af handicap i beskæftigelsesdi ektivets forstand, jf. EU- Domstolens dom af I l. april2013, Ring/Werge, og at forskelsbehandlingslovens $ I ikke udtømmende angiver samtlige diskriminationskriterier, idet loven skal foftolkes i overensstemmelse med dens formål samt det bagvedliggende beskæftigelsesdirektiv. Beskæftigelsesdirektivet er et rammedirektiv, og det gør således heller ikke udtømmende op med samtlige diskriminationskiterier, men at handicapbegrebet skal forstås i overensstemmelse med Danmarks øv r ige i nternati onal e forp I i gtel ser. Sagsøgeren har videre gjort gældende, at der med henblik på at sikre princippet om ligebehandling og antidiskimination gælder et lempet bevisbyrdekrav, hvilket i den konkrete sag tnedfører, at bevisbyrden er delt. Borfvisningens direkte begrundelse i sagsøgerens handicap medfører, at sagsøgeren har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Sagsøgeren var i øvrigt kompetent, egnet og disponibel til at udføre sit arbejde hos sagsøgle. Dette er bl.a. dokumenteret i mus-samtalens referat af 15. marts 2012,hvoraf det fremgår, at sagsøgeren havde "få sygedage, pålidelig" og "skabte en god stemning på arbejdspladsen". Hertil kom, at sagsøgeren aldrig modtog en skriftlig advarsel for ikke at have udført sit arbejde tilfredsstillende, ligesom sagsøgeren aldrig var beruset i arbejdstiden, og således heller ikke den 23. aprll2012. Sagsøgle har ikke løftet bevisbyrden for, at sagsøgeren var beruset eller abstinent i arbejdstiden. Hertil kommer, at der af skadejournalen ikke fremgår forhold, der indikerer, at sagsøgeren var abstinent eller påvirket afalkohol, at sagsøgte ikke foretog fornøden undersøgelse afsagsøgerens forhold efter episoden den23. aprll2012, at sagsøg-

16 i i: il it 16- t* I -- i: ; te ikke undersøgte nogen former for tilpasningsforanstaltninger i øvrigt, at sagsøgte afslog sagsøgers forslag om mulige tilpasningsforanstaltninger, og at der ikke fandtes en alkoholpolitik i den sagsøgte virksomhed. Bevisbyrden for borwisningens og opsigelsens berettigelse, herunder at disse ikke er i strid med gældende EU-retsregler eller internationale : konventioner, påhviler sagsøgíe, og bevisbyrden er ikke løftet. Sagsøger har ydermere gjorl gældende, at de af traktaterne udledte grundlæggende rettigheder har direkte virkning mellem sagsøgte og sagsøger, og Chartret kan således påberåbes som en grundlæggende rettighed, således at denne rettighed skal lægges tilgrund af de danske domstole. Det fremgår af EU-Domstolens dom i Mangold præmis 74 og75, at der helt uafhængigt af om der er hjemmel i det pågældende direktiv, gælder et generelt europæisk princip om forbud mod forskelsbehandling, og at dette princip er direkte anvendeligt. Endvidere har sagsøgeren gjort gældende, at aßkedigelse på grund af alkoholaftrængighedssyndrom udgør forskelsbehandling i strid med EU-traktatens artikel 6, stk. 3, og at forskelsbehandling på grund af alkoholafhængighedssyndrom er i shid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgeren på fratrædelsestidspunktet ikke havde afholdt de for optjeningsåret 201 I fem feriefridage og således ved fratræden skulle modtage kontant betaling for disse dage, hvilket ikke er sket. Hertil kommer, at der tilkommer sagsøgeren 2 feriefridage for perioden fra den 1. maj 2012 til den 3 1. oktober 2012, da sagsøgeren den25- september 2012havðe optjent 2 feriefridage. Såfremt landsretten ikke finder, at sagsøgeren er omfattet af forskelsbehandlingsloven, gør sagsøger i relation til den subsidiære påstand gældende, at bortvisningen afsagsøgeren var uberettiget, hvorfor der tilkommer sagsøgeren en erstatning, jf. funktionærlovens $ 3 svarende til lønnen i opsigelsesperioden eksklusiv fem ugers ferie. Den underliggende opsigelse afsagsøgeren var hverken sagligt begrundet i sagsøgerens eller sagsøgtes forhold, hvorfor der tilkommer sagsøgeren en godtgørelse efter funktionærlovens $ 2 b. Der tilkommer også i denne situation sagsøger betaling for manglende afholdelse af feriefridage. Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgeren den 23. april 2012 pâførte en patient,lj J-, flere læsioner i tandkødet og imundhulen i forbindelse med, at hun foretog en tandrensning på patienten med et ultralydsinstrument, og at årsagen hertil var, at sagsøgeren under arbejdet med patienten rystede så lcraftigt på hænderng at hun ikke kunne kon-

17 -11 - trollere ultralydsinstrumentet. Sagsøgeren forsøgte at udføre behandlingen, selv om det må have stået hende klart, at hun ikke magtede atudføre arbejdet på forsvarlig vis. Således afbrød sagsøgeren patientbehandlingen, men efter en kort pause genoptog hun derure med fortsat skadeforvoldelse på patienten til følge. Sagsøgeren har dermed groft misligholdt sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, hvorfor bortvisningen var berettiget. Sagsøgte har videre giort gældende, at sagsøgeren under behandlingen afpatienten fremtrådte, som var hendes tilstand relateret til alkoholindtagelse, og at dette er en skærpende omstændighed. Det bemærkes herlil, at sagsøgte over for sagsøgeren tidligere havde påtalt hendes alkoholmisbrug og meddelt hende, at hendes ansættelsesforhold ville blive bragt til ophør, hvis hun ikke fik styr på sit alkoholproblem. Hun var således klar over, at dette var en betingelse for ansættelsesforholdet. Såfremt landsretten skulle antage, at en boftvisning ikke kunne fìnde sted, har en opsigelse med varsel i hvert fald været rimeligt begrundet i sagsøgerens opførsel, og der er således ikke grundlagfor aítilkende hende en godtgørelse for urimelig opsigelse, jf. funktionærlovens $ 2b. Sagsøgte bestrider, at sagsøger er blevet boftvist i strid med reglerne i forskelsbehandlingsloven. Der er derfor ikke grundlag for kravet om godtgørelse i medfør af forskelsbehandlingslovens $ 7. Sagsøger er blevet bortvist, fordi hun groft har misligholdt sine forpligtelser i ansættelsesforholdet ved at påføre en patient skader i tandkødet og i mundhulen under en behandling, som hun klart ikke var i stand til at udføre. Årsagen til, at hun rystede på hændeme, var efter det oplyste alkoholindtagelse, men om hendes tilstand skyldtes dette eller andre forhold er af underordnet betydning. Hun forvoldte skade pâparienten, og hun fortsatte behandlingen, selv om det må have stået hende klart, at hun ikke magtede atudføre arbejdet på forsvarlig vis. Sagsøgte bestrider generelt den fremstilling afretstilstanden i henhold til forskelsbehand- Iingsloven, EU's beskæftigelsesdirektiv og FN-konventioner, sagsøger er fremkommet med. Spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens tilstand kan betragtes som et handicap, skal afgøres efter de kriterier, der er anlørl af EU-Domstolen i dom af 11. april 2013 i C I, Ring, og C , Skouboe Werge. Detfølgerheraf, at begrebet handicap skal fortolkes således, "at det omfatter en tilstand, der er forårsaget afen lægeligt diagnosticeret, helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som føige af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige

18 I i I I - t8 - fod med andre arbejdstagere og denne begrænsning er af lang varighed.", jf. Højesterets dom af I 3. juni 2013 i sag (UfR H). Sagsøgte bestrider, at sagsøgeren er handicappet i henhold til denne definition. Sagsøgfe har i processkrift af 13. august 2013 opfordret sagsøgeren til at fremlægge journaludskift fra praktiserende læge, speciallæge ogleller hospital. Sagsøgte bestrider, at det fremiagte brev af 22. august 2013, angiveligt fra sagsøgerens læge, dokumenterer, at sagsøgeren skulle være "handicappet", således som dette begreb er fastlagt i EU-Domstolens dom i de forenede sager C-335/ll ogc-337lll og i Højesterets dom UfR H. Såfremt landsretten lægger til grund, at sagsøgerens tilstand kan betragtes som et handicap i lovens forstand, bestrider sagsøgeren, at bortvisningen har været i strid med regleme i lov om forskelsbehandling. Bortvisningen er ikke sket, fordi sagsøgeren måtte være alkoholiker, men fordi sagsøgeren under en behandling beskadigede en patient som følge af, at hun ikke var i stand til at håndtere skarpe instrumenter. En sådan misligholdelse viser, at sagsøgeren ikke har været kompetent, egnet og disponibel til at udføre sit arbejde, og sagsøgte har retmæssigl reageret herpå. Mere subsidiæn bestrider sagsøgte, at der er grúndlag for at udmåle en eventuel godtgørelse til sagsøgeren som påstået afhende. Under hensyn til sagens omstændigheder bør en eventuel godtgørelse udmåles til et væsentligt mindre beløb. Al ferie optjent før 2012 mãt betragtes som afoiklet i den stipulerede opsigelsesperiode. Defte har sagsøgeren erkendt for så vidt angår feriegodtgørelse i henhold til ferieloven, men med hensyn til feriefridage. Sagsøgte bestrider, at der i sagsøgerens erstatningskrav kan indgå ,81 kr., som vedrørende feriefridage optjent før Landsrettens begrundelse og resultat der siden 2002har været ansat som tandplejer på den i sagen omhandlede tandlægeklinik, har diagnosen alkoholiker ifølge erklæring fra egen læge, som hun har været i kontakt med vedrørende overforbrug af alkohol fra februar Omkrine december 2006 var i seks uger med opbakning fra sin arbejdsgiver på Majorgården, der er et behandlingshjem for alkoholikere. Efter en alkoholbetinget episode i 2010 foranledigede arbejdsgiveren, at hun kom til AA-møder (Anonyme Alkoholikere). Alkoholog behandling af afhængigheden heraf er jævnligt blevet drøftetmelleml Foghendesarbejdsgiver,herundervedmus-samtaleri20t1og20 2'

19 i I i9 - Det findes således at kunne lægges til grund, at i en årrække inden borfvisningenden24- april2012 har haft et overforbrug af alkohol. Ved bevisførelsen for landsretten er der imidlertid ikke påvist forhold eller episoder, der viser, atlll ñårelange overforbrug har indebåret, at hendes funktionsevne har været mere varigt nedsat.alleredederforsesderikkegrundlagforatkunneansetsfor omfattet af handicapbegrebet, således som dette er fastlagt af EU-Domstolen i dom af t 1. apnl2013 i de forenede sager C-335l11, Ring, ogc-337/l1, Skouboe Werge, og i Højesterets dom af 13. juni 2013 gengivet i UfR s,ligesom der derfor heller ikke er grundlag for at bringe den særlige bevisbyrderegel i forskelsbehandlingslovens $ 7 a i anvendelse. Herefter skal der alene tages stilling til, om bortvisningett uill der skete med henvisning til, at hun uanset spiritusindtagelse den 23. apnl2012havde forårsaget skader under tandrensning på patienten IfI var berettiget. Efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig tandlægebesøg og vidnet beskrivelse afsit efter be- under tandrens- handlingen lugtede af spiritus, findes det godtgiort, at ning ue. de.!!iil -f forklaring om, atliiil var så spirituspåvirket, at hun ikke var egnet til at udføre sit ar- findes herved i en så væsentlig grad at have misligholdt sit ansættelsesforhold, at idet det i øvrig kan lægges til grund, at har været berettiget til at bortvise hende som sket, flere lejligheder, herunder ved mus-samtalen i 2011, mundtligt har fäet tilkendegivet, at arbejde i alkoholpåvirket tilstand ville indebære et ophør af ansættelsen. Herefter, og idet der efter domsresultatet ikke er anledning for landsretten til at tage stilling erstatningskrav vedrørende feriefridage optjent før 2012, tages påstand om frifindelse til følge. FTF som mandatar for Dansk Tandpleierforening som mandatar for skal betale sagsomkostninger for landsretten til Tandlægeforeningen som mandatar for med kr. Beløbet omfatter udsifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er navnlig henset til sagens værdi, udfald og den principielle betydning, den er blevet tillagt af sagsøgeren.

20 ')^ Thi kendes for ret: frifindes. I sagsomkostninger for landsretten skal FTF som mandatar for Dansk Tandplejerforening som mandatar for inden 14 dage betale kr. til Tandlægeforeningen som mandatar for Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Linda Christensen Kontorfuldmægtig

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Hillerød Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere