Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer"

Transkript

1 Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011

2 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer Kursets målgruppe er vejledere for kandidater i praktisk pædagogikum. Kurset giver i kort form en introduktion til vejledningen og dens konkrete udformning. Kursets form består af en blanding af oplæg og case og øvelsesbaseret undervisning. Indhold Vejlednings elementer Vejledningsværktøjer bl.a. kommunikation og observation Vejledningens faser: førvejledning vejledning eftervejledning Vejledningsteorier samt progression i vejledningen Varighed Kl Dato og kursussted Lyngby Hotel Frederiksdal 6. september Lyngby Hotel Frederiksdal 8. september Lyngby Hotel Frederiksdal 29. september København Scandic Sydhavnen 9. september * København Scandic Sydhavnen 16. september Roskilde Kongres og Idrætscenter 19. september Roskilde Kongres og Idrætscenter 26. september Næstved Hotel Vinhuset 8. september Odense Syddansk Universitet 7. september Odense Syddansk Universitet 14. september Sønderborg Scandic Sønderborg 12. september * Fredericia Trinity, Snoghøj 8. september Fredericia Trinity, Snoghøj 16. september Silkeborg Papirfabrikken, Radisson 12. september Randers Scandic Kongens Ege 6. september * Randers Scandic Kongens Ege 13. september Aalborg Kongres & Kultur Center 7. september Aalborg Kongres & Kultur Center 19. september Kurser markeret med * er særkurser for hhx og htx Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 8. juli 2011

3 Vejledning af kandidater, modul 2: Workshops, coaching m.m. Kursets målgruppe er vejledere for kandidater i praktisk pædagogikum, som har været på modul 1. I pædagogikumuddannelsen er en af vejlederens opgaver at hjælpe kandidaten med at skabe forbindelsen mellem pædagogisk/didaktisk teori og den daglige undervisningspraksis. Kurset fokuserer i den forbindelse især på pædagogikumuddannelsens workshops, der er arbejdende værksteder, hvor man tager afsæt i de forløb, kandidaten arbejder med i vejledningen. Workshops tager bl.a. afsæt i kandidatens konkrete undersøgelser på egen skole af forhold, som knytter an til workshoppens tema og som diskuteres på teoretisk pædagogikum samt med kandidatens vejledere undervejs i processen. Dette kursus giver kursusledere og vejledere en faglig viden om de teoretiske områder, teoretisk pædagogikum beskæftiger sig med, og giver deltagerne mulighed for at diskutere den vejledningspraksis, der er forbundet med dette arbejde herunder de muligheder, coaching giver i denne sammenhæng. Indhold En kort introduktion til teoretisk pædagogikums indhold herunder workshoppen som arbejdsform: Eksempler på kandidatens arbejde med de enkelte workshops samt diskussion af, hvordan man som vejleder kan understøtte kandidatens arbejde Introduktion til coachingbegrebet Inspiration til planlægning af vejledningsforløb med særlig vægt på kandidatens deltagelse i workshop. Varighed Kl Dato og kursussted Aalborg Kongres & Kultur Center 24. oktober Roskilde Kongres & Idrætscenter 25. oktober Odense Syddansk Universitet 26. oktober Fredericia Trinity, Snoghøj 27. oktober Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 23. september 2011

4 Teori og praksis i klasserummet Kursets målgruppe er vejledere og kursusledere for kandidater i praktisk pædagogikum. Kurset vil i kort form beskæftige sig med centrale felter fra de stofområder, kandidaterne beskæftiger sig med på de almenpædagogiske kurser i kandidatuddannelsen. Kurset vil introducere vejledere og kursusledere til nogle af de centrale didaktiske overvejelser, som kurserne koncentrerer sig om og samtidig via centrale begreber give kandidater og vejledere et fælles sprog om undervisning og læring. Der vil blive lejlighed til at diskutere, hvordan man som vejleder kan få teori og praksis til at spille sammen til gavn for kandidatens progression. Indhold Om sammenhængen mellem teori og praksis i en kombinationsuddannelse som pædagogikum Forskellige pædagogiske grundholdninger Forskellige læringsteoretiske tilgange og sammenhængen mellem undervisning og læring Samspillet mellem forskellige typer undervisningsorganisering: arbejdsformer og læringsrum og elevernes kompetenceudvikling Overvejelser over lærerprofessionen og vejlederrollen Varighed Kl Dato og kursussted Odense Syddansk Universitet 12. oktober Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 23. september 2011

5 Pædagogisk retorik for vejledere: Redskaber til at vejlede kandidatens personlige kommunikation i undervisningen Kurset er tilrettelagt i et samarbejde mellem IFPR og retoriker Michael Lykke. Kursusleder er Michael Lykke. Kursets målgruppe er vejledere og kursusledere for kandidater i praktisk pædagogikum. Med udgangspunkt i retorikkens begrebsapparat sættes vejlederne i stand til at skabe et fælles fagligt sprog med kandidaten, der kan danne udgangspunkt for en styrket vejledning med hensyn til dennes kommunikation i undervisningen. Kursets særlige afsæt er, at vejledere ofte oplever, at kandidater går i forsvarsposition, når talen falder på den personlige kommunikation i klasserummet. Feedback på kommunikationen bliver ofte oplevet som feedback på personligheden. Den centrale pointe på kurset vil være, at den faglige diskurs flytter kandidatens fokus fra personlighed til adfærd. Kurset er formet som en blanding af oplæg og praktiske øvelser, hvor vejlederne prøver teorien af i praksis på hinanden og får mulighed for at justere den, så den passer ind i deres virkelighed. Indhold Centrale retoriske begreber og metoder til at skabe et teoretisk sprog om kandidatens mundtlige formidling af sit fag, bl.a.: De forskellige lærerpersonaer, der er på spil i en undervisningssituation Hvad der skaber sproglig og personlig identifikation af faget hos eleverne Forskningsbaseret viden om hvilken kommunikativ adfærd elever lægger vægt på, når de vurderer om en lærer er troværdig og tillidsvækkende eller ej. Varighed Kl Dato og kursussted Fredericia Trinity, Snoghøj 6. oktober Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 9. september 2011

6 Vejledning af kandidater, modul 1 og 2 Kursets målgruppe er vejledere for kandidater i praktisk pædagogikum. Kursets indhold svarer til det samlede indhold af begge moduler i kursus i vejledning af kandidater. Kurset giver i kort form en introduktion til vejledningen og dens konkrete udformning samt en indføring i, hvordan man bl.a. ved hjælp af coaching kan understøtte kandidatens arbejde med indholdet af især teoretisk pædagogikums workshops. Kurset er en sammenlægning af Vejledning af kandidater, modul 1 og 2. Kursets form består af en blanding af oplæg og case og øvelsesbaseret undervisning. Indhold Dag 1 Dag 2 Vejlederens rolle i kandidatens uddannelsesforløb Vejledningsværktøjer bl.a. kommunikation og observation Vejledningens faser: førvejledning vejledning eftervejledning Vejledningsteorier samt progression i vejledningen. En kort introduktion til teoretisk pædagogikums indhold herunder workshoppen som arbejdsform: eksempler på kandidatens arbejde med de enkelte workshops samt diskussion af hvordan man som vejleder kan understøtte kandidatens arbejde Introduktion til coachingbegrebet Inspiration til planlægning af vejledningsforløb med særlig vægt på kandidatens deltagelse i workshop Varighed Start dag 1 kl slut dag 2 kl Dato og kursussted Fredericia Trinity, Snoghøj september Lyngby Hotel Frederiksdal september Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 8. juli 2011

7 Vejledning, coaching og supervision Kursets målgruppe er vejledere og kursusledere for kandidater i praktisk pædagogikum, og som samtidig ønsker en bred indsigt i hele vejledningsfeltet. Kurset giver værktøjer til pædagogikums almindelige vejledning og til tilrettelæggelse af særlige supervisions, coaching og vejledningsforløb. Kurset er formet som en blanding af oplæg og case og øvelsesbaseret undervisning, bl.a. i reflekterende team. Indhold Dag 1 Dag 2 Vejlederens rolle i kandidatens uddannelsesforløb Vejledningsteorier og strategier Vejledningsværktøjer bl.a. observationsteknikker og valg af fokus Vejledningens faser og progression En kandidat fortæller om sine erfaringer med vejledning. Introduktion til coaching og supervision Supervision og coaching i forhold til vejledning Roller og kommunikation Coaching og supervision i praksis, bl.a. forhandling af kontrakt Dilemmaer i vejledning, coaching og supervision. Varighed Start dag 1 kl slut dag 2 kl Dato og kursussted Silkeborg Papirfabrikken oktober Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 12. august 2011

8 Kursus for kursusledere Målgruppen for dette kursus er nyudnævnte kursusledere samt de kursusledere, der ikke tidligere har deltaget i et kursuslederkursus. På dette kursus arbejdes der med de konkrete kursuslederopgaver i forbindelse med et helt kandidatforløb. Kurset giver et overblik over alle de felter, en kursusleder skal beherske. Det rummer centrale dele af vejlederkurserne, modul 1 og 2, og det rummer desuden en introduktion til coaching og supervisionsproblematikkerne. Kurset fokuserer desuden på en række overordnede aspekter, bl.a. kursuslederen i et organisationsperspektiv. Indhold Kursuslederens funktioner i de forskellige faser af kandidatens uddannelsesforløb og samarbejdet med vejlederne Kandidatens uddannelsesplan Vejledningsteorier og observationsteknikker i kursuslederens perspektiv Supervision og coaching, herunder den problemløsende samtale Koblingen mellem teori og praksis i forbindelse med workshops og prøven i teoretisk pædagogikum Kursuslederen i organisationen De tre besøg Udtalelsen Varighed Start dag 1 kl slut dag 3 kl Dato og kursussted Lyngby Hotel Frederiksdal september Silkeborg Papirfabrikken september Fredericia Trinity, Snoghøj september Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 8. juli 2011

9 Kursus i elementær pædagogik for årsvikarer Kursets målgruppe er årsvikarer, som ikke har pædagogikum. Kurset giver deltagerne en indføring i undervisningspraksis og en viden om de mest grundlæggende forhold i forbindelse med at varetage jobbet som underviser på en gymnasial uddannelse. Kurset vil binde praksis og teori sammen. Der bliver lagt vægt på høj deltageraktivitet, og kursets arbejdsformer er en blanding af oplæg, diskussioner, øvelser og case arbejde bl.a. skal deltagerne arbejde aktivt med egne undervisningssekvenser. Deltagerne skal være indstillet på at læse omkring 150 sider pædagogisk og didaktisk litteratur som forberedelse til kurset. Indhold Kurset er et 3 dages internatkursus, hvor deltagerne arbejder med pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som knytter an til deltagernes praksis: videns og læringsformer planlægning af time og forløb arbejds og organisationsformer elev og kursisttyper kommunikation i klasserummet evaluering dannelse og kompetencer Varighed Start dag 1 kl slut dag 3 kl Dato og kursussted Middelfart Middelfart Kursuscenter oktober Middelfart Middelfart Kursuscenter november Greve Tune Kursuscenter november Greve Tune Kursuscenter november Kr , excl. moms Tilmeldingsfrist 26. august 2011

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere