Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere"

Transkript

1 Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger

2 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Mike Kollöffel Stig Nørhald Jacob Nielsen

3 3 Praktiske oplysninger... 5 Kursuskalender... 6 Lokalt tilrettelagt efteruddannelse og skoleudvikling GL-E s skolebaserede kurser IKV s skolebaserede kurser: Fra problem til skoleudvikling Almene og didaktiske kurser It i undervisningen Skoleorganisation og ledelse Individuel Coaching Medlemstilbud KURSER I FAGENE Billedkunst og Design Dansk Drama Engelsk Filosofi Fransk Fysik Geografi Historie Idræt Italiensk Klassiske fag Læsevejlederne Matematik Mediefag Naturvidenskab Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Studievejledning Tysk Økonomi... 61

4 GL-E s kursuskatalog 2013/ GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, præsenterer med dette kursuskatalog et professionelt og bredt sammensat kursustilbud til lærere og ledere i den gymnasiale sektor: stx, hf, hhx, htx og studenterkurser. Nyheder Ministeriets udviklingsplan sætter fokus på lærernes kompetenceudvikling på en række områder. GL-E har sammen med vore samarbejdspartnere søgt at udforme kursustilbuddet, så både udbudte kurser og skolebaserede kurser dækker dette behov. Se under afsnittet Skolebaserede kurser, hvordan GL-E og IKV Syddansk Universitet kan understøtte den lokale skoleudvikling ved særligt tilrettelagte skolebaserede kurser. De fleste af katalogets kurser kan også tilrettelægges skolebaseret. Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E s hjemmeside: Her kan du også se nyhedsnotitser med omtale af andre relevante konferencer og kurser. GL-E har taget et nyt kursusadministrativt system i brug, og derfor har GL-E s hjemmeside fået nyt layout, nye søgefunktioner og nye tilmeldingsrutiner. Når du skal søge frem til et kursus på GL-E s hjemmeside, kan du blot skrive en del af kursustitlen i søgefeltet midt på siden. Kender du ikke kursustitlen, kan du bruge menulinjen øverst på siden eller søge i rullemenuerne midt på siden for at afgrænse de kurser, der vises i listen nedenfor. Har du problemer med det nye kursustilmeldingssystem, så kontakt os på eller på eller GL-E s mangeårige samarbejdspartner IFPR, Syddansk Universitet, har fået nyt navn og findes nu i kataloget under IKV Syddansk Universitet. Ud over de kurser GL-E selv udbyder, og de kurser vi laver sammen med IKV Syddansk Universitet og DPU Aarhus Universitet, omfatter kataloget de kurser, som de faglige foreninger udbyder under afsnittet Kurser i fagene. Alle henvendelser om de faglige foreningers kurser skal ske til den pågældende forening. Se kontaktperson under det enkelte kursus. Yderligere oplysninger kan ses på under Kurser i fag eller på EMU en under GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-kursus pr. skole år mod alene at betale et mindre deltagergebyr. Tilbuddet gælder kun de kurser, der er anført under Medlemstilbud. GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i forbindelse med disse kurser. I denne kategori er der kurser, der retter sig mod personlig udvikling i bred forstand, kurser der fremmer karrieremuligheder og kurser som hjælper medlemmet til at trives bedre i det nuværende job.

5 Praktiske oplysninger 5 Tilmelding Tilmelding sker elektronisk via GL s hjemmeside: under fanebladet GL-E kurser eller via GL-E s hjemmeside: Tilmelding sker under det enkelte kursus. Du finder nemmest et bestemt kursus ved at bruge Fritekstsøgefeltet midt på siden ved at skrive (dele af) kursustitlen. Dette gælder både individuelle og skolebaserede kurser. Der kan tilmeldes 1 person pr. tilmelding. Kurserne er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår ved det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen udløbet, kan du forhøre dig på om evt. ledige pladser, find evt. kursussekretæren for kurset på hjemmesiden under kurset. Bemærk, at den adresse du oplyser ved kursustilmelding, skal være i brug, da al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E vil foregå her. Skifter du mailadresse efter du har tilmeldt dig, er det vigtigt at du sender den nye adresse direkte til GL-E. Afmelding Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfristen. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50% af kursusprisen. For internatkurser dog 75%. Sker afmeldingen senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde af sygdom. Denne afmeldingsbetaling dækker GL-E's udgift til kursusstederne. Det vil dog altid være muligt uden omkostning i stedet at sende en kollega, hvis den tilmeldte er forhindret. Afmelding skal ske til GL-E pr. mail til eller til kursussekretæren, alternativt på tlf / Deltager en anden end den tilmeldte, skal dette ligeledes meddeles GL-E. Overtegning/aflysning/ændringer Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom el. lign. kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt vil du få direkte besked via mail. Betaling Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, med mindre andet er aftalt. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato, der står på fakturaen, normalt 15 dage forud for kursusdatoen. Kursusafgiften dækker fuld forplejning, hvis ikke andet er nævnt. Ikke-fastansatte medlemmer Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning af kursusafgiften via GL s efteruddannelsespulje. Der kan søges om tilskud på op til kr. pr år. pr. person. Se nærmere på GL s hjemmeside under Medlem/Medlemstilbud/ Tilskud til efteruddannelse. Kontakt til GL-E Se kontaktoplysninger på katalogets bagside.

6 Kursuskalender Juni 2013 Skoleorganisation og ledelse Kursus for mentorer om vejledning af nye kolleger, August 2013 Skoleorganisation og ledelse Kursus for mentorer om vejledning af nye kolleger, Geografi, geo.vid, fysik Råstoffer 1 Råstofudnyttelse i byggesektoren, Religion Religions and Relationships: Dealing with Diversity, i Malmø September 2013 Almene og didaktiske kurser Klasserumsledelse, Klassiske fag Hald-kursus, Psykologi Politisk psykologi er valget dit?, 6.9. og Samfundsfag Styrk skriftligheden med IT, Almene og didaktiske kurser Cooperative Learning, ét dags kursus, Almene og didaktiske kurser AT videnskabsteori og flerfaglighed, Engelsk Cooperative Learning i gymnasiets engelskundervisning, Samfundsfag, historie, økonomi EU-økonomi og det fælles ØMU-projekt, Spansk Årskursus i Spansklærerforeningen, Engelsk Film i engelskundervisningen i teori og praksis, Klassiske fag Antikkens tanker, Athen, Drama En introduktion til det moderne teater, Medlemstilbud Brug stemmen bedre, IT i undervisningen Digital Age 3 Google apps og docs i den daglige undervisning, Religion Japansk og kinesisk religion, Historie, samf., geografi, spansk Latinamerika, Geografi Generalforsamlingskursus problemorienteret undervisning, Oktober 2013 IT i undervisningen Elektronisk retning i Word for rutinerede brugere, Idræt Generalforsamlingskursus i idræt, Almene og didaktiske kurser Undervisningsdifferentiering, Dansk Bliv underviser i poetry slam, Dansk Årsmøde 2013 Narrativ Norden, i Malmø, Historie, samfundsfag EU den historiske dimension, Almene og didaktiske kurser Mindfulness i gymnasiet, Skoleorganisation og ledelse Bestyrelsesseminar for medarbejderrepræsentanter, Billedkunst og design Omkring Biennalen 2013 i Venedig, uge Billedkunst og drama Performance & medier i Drama og Billedkunst, Almene og didaktiske kurser Elevmotivator engagér dine elever m. elevaktiverende metoder, 8.10 og Almene og didaktiske kurser Innovative undervisningsformer, Almene og didaktiske kurser Innovation og anvendelsesorientering for VUC og hf, Skoleorganisation og ledelse Konflikthåndtering og kommunikation, IT i undervisningen E-læring i studieretningen, Almene og didaktiske kurser Mundtlig sagsfremstilling og præsentation, IT i undervisningen Stort kørekort til sociale medier, Mediefag Lyd i mediefag, Samfundsfag Samfundsvidenskabelig metodetilgang, Studievejledning Vejlederkonference SAMBA 2, Historie og samfundsfag EU s historiske udvikling Danmarks fire forbehold og Unionens krise,

7 November 2013 Geografi Kemi for geografer, Tysk Sprog, didaktik og læring, Almene og didaktiske kurser Fastholdelse, Almene og didaktiske kurser Projektmager skab kreative projekter og kampagner, 5.11 og Engelsk Creative writing på skemaet i gymnasiet?, Læsevejledere Aspekter af læsevejledernes arbejde best practice, Psykologi Generalforsamlingskursus psykologi efter reformen, Skoleorganisation og ledelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Almene og didaktiske kurser Inspiration fra uddannelsessystemet i Kina et gå-hjem-møde, Filosofi Kierkegaard filosofisk belyst, Almene og didaktiske kurser Samtalegrupper om sorg og krise, Drama Performativitet, Engelsk The end of translation? oversættelse i engelsk, IT i undervisningen Virtuel undervisning, IT i undervisningen Digital Age 2 Avanceret brug af mobiler og ipad i den daglige underv., Matematik og samfundsfag Samspil mellem matematik og samfundsfag, Tysk Læsning i tyskundervisningen, Medlemstilbud Personlig planlægning og stresshåndtering, Fransk, italiensk, spansk Innovativ sprogundervisning i praksis, og Almene og didaktiske kurser Vejledning Coaching Lærerrollen, Samfundsfag Økonomiske kriser, Idræt La Santa 2013, på Lanzarote, Matematik Eksperimentel matematik i hånden, i hovedet og på computeren, i nov December 2013 Skoleorganisation og ledelse Stormødeledelse, Dansk Fantasy, spil og drengestreger, Naturfag og samfundsfag Samarbejder mellem samf. og de naturvidenskabelige fag i stx og htx, Fransk, italiensk, spansk Innovativ sprogundervisning i praksis, og Januar 2014 Almene og didaktiske kurser Cooperative Learning i gymnasiet, 2+2 dage, IT i undervisningen Brug af animationsteknik, Matematik Regionalkurser i matematik, 21.1, 22.1, , 28.1, 29.1, 31.1 og Drama Teateranalyse i senmodernismen, IT i undervisningen E-læring på hf, Almene og didaktiske kurser Klasseledelse, Almene og didaktiske kurser Præstations- og eksamensangst, IT i undervisningen Digital Age 3 Google apps og docs i den daglige undervisning, Februar 2014 Almene og didaktiske kurser Mundtlig sagsfremstilling og præsentation, Almene og didaktiske kurser Elevmotivator engagér dine elever m. elevaktiverende metoder, og IT i undervisningen Digital Age 1 Mobiler og ipad i den daglige undervisning, Engelsk Årskursus og generalforsamling Cool Britannia,

8 8 Marts 2014 Almene og didaktiske kurser Inspiration fra uddannelsessystemet i Kina, Almene og didaktiske kurser Evalueringssamtalen med eleverne, Klassiske fag Den græske komedie, dens udvikling og indflydelse, Fransk, italiensk, spansk Den kommende elektroniske skr. studentereksamen, 11.3, 13.3, 18.3 og Historie Historie 2.0, Historie Øjenvidner til den kolde krig rejsekursus til Baltikum, 7 dage i marts Psykologi Eksamen på c- og b-niveau i psykologi, Almene og didaktiske kurser Projektmager skab kreative projekter og kampagner, 18.3 og Medlemstilbud Seminar for nye lærere, 20.3 og 25.3, Almene og didaktiske kurser Anvendelsesorientering og hf-pædagogik, Tysk Kursus i Lübeck, / Almene og didaktiske kurser Samtalegrupper om sorg og krise, Engelsk New York before and now, NY Almene og didaktiske kurser Klasseledelse, Drama Moderne iscenesættelsesprincipper, April 2014 Almene og didaktiske kurser Global innovator skab konkret forandring med dine elever, 1.4. og Engelsk Film i engelsk kvalificeret anvendelse af fakta- og fiktionsfilm, Klassiske fag IKT-pædagogiske redskaber til elevinvolverende underv., 3.4, 30.4 og IT i undervisningen Elektronisk retning i Word for mindre rutinerede brugere, Masterkurser Almene og didaktiske kurser Masterkursus i gymnasiedidaktik, se datoer i kataloget/hjemmeside Skoleorganisation og ledelse Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, se datoer i kataloget/hjemmeside Kurser uden fastsat dato IT i undervisningen 3 kurser i e-læring, opstart 1. hverdag i måneden Individuel Coaching Der udbydes løbende coaching til fastansatte og tilbydes coaching til ikke-fastansatte Dansk Skolebaserede kurser til dansk på ungdomsuddannelserne, feb., marts og april Dansk Regionale møder, i løbet af vinteren og foråret, se datoer i Dansk Noter Matematik Elektronisk retning i matematik, et skolebaseret kursus Matematik Den statistiske metode og hypotesetest, et skolebaseret kursus Matematik WEB 2.0 i matematikundervisningen, et skolebaseret kursus Matematik og samfundsfag Samarbejde mellem samfundsfag og matematik om statistisk metode, hypotesetest, lineær regression og multiplikator, et skolebaseret kursus... 54

9 9

10 Lokalt tilrettelagt efteruddannelse og skoleudvikling Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skolebaserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en faggruppe eller et studieretningsteam. Temaerne for et lokalt efteruddannelsesforløb kan være mange og på de følgende sider kan du finde inspiration til jeres næste skolebaserede kursus. Skolen er også velkommen til at kontakte GL-E, hvis I ønsker forslag til oplægsholdere i et emne, der ikke er omtalt i kataloget, da vi har et stort kontaktnet. GL-E har en række kurser der kun udbydes skolebaseret, jf. kursusforslagene nedenfor. Se også på GL-E s hjemmeside under skolebaserede kurser for evt. yderligere kursusforslag. De fleste af GL-E s udbudte kurser i kataloget kan også afvikles som skolebaserede. For skolebaserede kurser med lærere og forskere fra IKV Syddansk universitet, se næste afsnit i GL-E kataloget. 10 GL-E s skolebaserede kurser GL-E udbyder skolebaserede kurser om bl.a. pædagogisk brug af IT, undervisning af en stadig mere differentieret målgruppe og kurser der sætter fokus på arbejdsmiljøet. De kurser der ses herunder udbydes kun skolebaseret. Kontakt Kontakt GL-E på eller direkte: Therese Holter, GL-E, tlf , mail: for pristilbud og yderligere information om GL-E s skolebaserede kurser. Klasserumsledelse (Pedsystem) De norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristian sand Katedralskole Gimle fokuserer på, hvordan læreren kan sikre sig et overblik over den enkelte elevs læring, skabe effektive læringsmiljøer og stimulere almendannelsen hos den enkelte elev og i klassen også i den mangfoldige elevgruppe. De mener, at det er en udfordring at lede eleverne til større udholdenhed i læringsarbejdet og øge elevernes oplevelse af mestring og motivation! Underviserne har selv ståsted i klasserummet med lang undervisningserfaring og arbejder med temaer som klasseledelse, tutorsamtale, fagsamtale og relationskompetence. Underviserne har holdt adskillige kurser for gymnasier i Danmark og med glimrende evalueringer. Klasserumsledelse (DPU) Nedenstående skolebaserede kursus afholdes også som udbudt kursus den , se Klasserumsledelse med Helle Plauborg, DPU, under Almen Pædagogik. Herudover forventer vi at udbyde et nyt kursus om Klasserumsledelse med Gitte Ingerslev, DPU i løbet af 2013/14. Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Den forståelse af klasseledelse, der ligger bag kurset, er bred i den forstand, at det ikke blot handler om at styre klassen. Det handler også om at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området, og forskningsresultaterne relateres til praksis gennem forskellige øvelser og cases. På kurset vises endvidere klip fra undervisningssituationer i gymnasiet, som danner udgangspunkt for fælles drøftelser af didaktisk professionalisme. Kurset lægger op til, at deltagerne afprøver forskellige handlemuligheder i relation til klasseledelse i deres egen undervisningspraksis. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. Undervisningsdesign i praksis Kurset består af værksteder hvor I arbejder med nye undervisningsformer og nye lærerroller. De 6 værksteder der kan indgå handler bl.a. om at tilrettelægge undervisning uden lektier, styrke nærvær i undervisningen, udfordre elevrollen og støtte elevernes proces under store skriftlige opgaver. Værkstederne hedder: > > Læring uden lektier > > Dialogblomster aktiv lytning og filosofisk samtale > > Bland to klasser > > Roller på spil > > Oplevelse og autencitet og > > Kognitiv mesterlære-træning af projektarbejdsformen Se mere på GL-E hjemmesiden, om bl.a. beskrivelse af værkstederne og værkstedsledere. For at få det optimale udbytte af værksteds-ideen, bør der ikke være meget mere end 25 lærere i hvert værksted. GL-E anbefaler derfor at skolen bestiller 2-3 forskellige værksteder og afvikler flere sideløbende værksteds-sessioner.

11 Tutor og elevsamtalen Kurset tager udgangspunkt i metoden Systematisk elevutvikling udarbejdet af de norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Kurset er praksisnært i form og indhold, og har fokus på den positive relation mellem lærer og elev. Kurset vægter, hvordan du som lærer mestrer jobbet som pædagogisk og faglig leder og vej leder for gruppen og enkeltelever. Som lærer får du udviklet din egen kompetence i spørgeteknik og får et praktisk redskab for elevsamtalen. Værktøjet Systematisk elevutvikling foreligger nu også i en dansk netversion. Interaktive tavler Kurset giver et godt indblik i de nye muligheder i undervisningen, der åbner sig med anskaffelsen af interaktive tavler. Undervisningen viser eksempler fra en række fag, men kurset kan efter aftale med skolen målrettes bestemte fag/fagrupper. Der vil efter behov være mulighed for selv at lege med tavlen. Det drøftes, hvad en interaktiv tavle i klasselokalet betyder for lærerens arbejdssituation og elevernes læring. Desuden gives der ideer til hvordan man som skole og lærer kan implementere brugen af interaktive tavler, så der bliver tale om en positiv pædagogisk udviklingsproces. Hvordan passer jeg på mig selv som underviser? Foredrag af lektor Niels Jørn Olesen med efterfølgende debat. Foredraget tager fat på, hvad vi kan gøre for at passe på os selv som undervisere. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra dagligdagen som underviser, stiller foredraget skarpt på bl.a. hvordan man kan undgå forstyrrelser i sin undervisning på ikke-konfliktskabende måder, og hvordan man kan involvere sig personligt i samværet med eleverne/kursisterne på en måde, der samtidig er forenelig med at passe på sig selv. Stresshåndtering C: Personlig stresshåndtering Målrettes skoler, hvor man har lærere der har oplevet, at stresssymptomerne er begyndt at melde sig eller når/hvis lærernes nærmeste har ytret noget om, at du virker stresset. Kurset hjælper med identificering af stressorer og giver hjælp til selvhjælp. Hvad er stress? Og hvornår skal faresignalerne tages alvorligt? Hvad er forskellen på stress, frustration og depression? Hvad er lærernes ansvar og hvad er skolens ansvar? Hvad kan jeg selv gøre? Og hvornår har jeg brug for andres hjælp? Hvilke værktøjer har psykologen i sin kasse, når stress skal afhjælpes? Ovenstående spørgsmål er nogle af de væsentligste spørgsmål, som kurset vil give nogle svar på. Underviseren vil inddrage deltagernes egne oplevelser (i passende omfang). Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg som krumtappen i udviklingen af samarbejdskulturen på skolen SU og AMU kan forekomme som nogle anakronistiske størrelser i en skole med moderne ledelsesformer. Det er virkelig en skam, da SU-arbejdet og arbejdsmiljøarbejdet kan være med til at skabe den gode samarbejdskultur og dermed forøge den sociale kapital, der øger kvalitet og effektivitet, både på ydelser og arbejdsmiljø. Kurset skal inspirere til at se SU- og arbejdsmiljøarbejdet i et nyt perspektiv, der skaber de gode processer, der involverer og skaber klare mål og beslutninger på skolen. Sommetider er måden at arbejde med SU- og arbejdsmiljø på et resultat af en klar strategi for at skabe attraktive arbejdspladser, i andre tilfælde er arbejdet løbende udviklet, men alligevel traditionsbundet. Derfor vil der i nogle tilfælde være tale om et serviceeftersyn, i andre tilfælde en udvikling af nye samarbejdsformer. I samarbejde med skolen udformes et program, der er målrettet skolens behov. På hjemmesiden findes en længere kursusbeskrivelse under afsnittet Skolebaserede kurser. 11 Stresshåndtering GL-E tilbyder skolebaserede kurser i stresshåndtering i tre varianter: Underviser: proceskonsulent Jon Andersen. Tidligere gymnasie lærer, FTR. Har arbejdet med udvikling af SU/MED og arbejdsmiljø i mere end 10 år i kommunale og statslige organisationer. Stresshåndtering A: Ud fra et teoretisk og klinisk/erfaringsbaseret grundlag omhandler kurset årsager til, symptomer på og behandling af stress. Hvordan kan skolen og kolleger modvirke at nogle lærere bliver stressramte. Der gennemgås bl.a. en model til stresshåndtering i team. Stresshåndtering B: Via teoretisk viden, praktisk arbejde, udarbejdelse af redskaber til håndtering af oplevet stress, individuelt som i fællesskab, fører underviseren, der er cand. psyk., deltagerne gennem teoretiske oplæg, gruppediskussioner, øvelser og test.

12 IKV skolebaserede kurser: Fra problem til skoleudvikling 12 Lokalt tilrettelagt skoleudvikling og efteruddannelse De senere år har vist, at behovet for lokalt tilrettelagt efteruddannelse er øget. Flere og flere unge søger ind på uddannelserne, lærerrollen ændres og skolen skal udvikle sig: > > Hvordan indretter vi undervisningen, så vi bedst tager højde for stigende optag og et mere differentieret elevgrundlag? > > Hvordan kan lærerne rustes til at møde kravene om ændrede lærerroller? > > Hvordan kan skolen som helhed udvikle sig, så faglighed og dannelse står centralt? Generelle temaer lokale variationer IKV har udviklet en lang række kurser se figuren. I et samarbejde mellem skolens efteruddannelses-ansvarlige kan IKV Syddansk Universitet tilrettelægge kurser og kursusforløb, som er tilpasset lokale ønsker og behov mellem ændret elevgrundlag, lærerroller og øgede krav til systematisk skoleudvikling. Enkeltskoler og netværk Flere og flere skoler vælger at gå sammen i netværk om udviklingsprojekter og efteruddannelse. Det er der god økonomi i og det giver mulighed for indbyrdes sparring, som IKV kan facilitere. Kontakt Klik ind på Uddannelse/Efteruddannelse/Skolebaserede_kurser eller ring til Bodil Ravn, IKV Syddansk Universitet, tlf Ændret elevgrundlag Mulighed for forskertilknytning Som noget nyt har IKV etableret Center for Forskning i Skoleudvikling. Forskere tilknyttet centret indgår i tæt samarbejde med de gymnasier og VUC om lokale eller regionale udviklingsprojekter. Undervisningsdifferentiering Fastholdelse Klasseledelse Tutorfunktionen og elevsamtalen Vejledning, coaching, lærerrollen Skrivning i undervisningen Innovation Udvikling af studieretningsprofilen Den komplekse lærerrolle Projektuddannelse Ledelse af skolens udviklingsprojekter Nye lærerroller Skoleudvikning

13 13

14 kurser 14 Almene og didaktiske kurser AT videnskabsteori og flerfaglighed IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E I forbindelse med AT-synopsis-eksamen oplever mange vejledere/censorer, at eleverne benytter fagenes metoder i form af fraser og stikord, som de har lært, men for manges vedkommende kun bruger overfladisk. Der ligger derfor en udfordring i at formidle sit eget fags metoder og forstå de metodiske tilgange, man arbejder med i elevens 2. fag. De faglige mål med undervisningen i almen studieforberedelse er bl.a.: > > At vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag > > At demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag > > Kursets formål er således at udbygge undervisernes ressourcer i forhold til disse faglige mål, så det bliver lettere at sikre at de videnskabsteoretiske begreber ikke blot bliver mærkater, som eleverne påklistrer deres projekter Kurset vil have fokus på > > At give underviserne et konkret pædagogisk redskab, der kan fungere som grundlag for elevernes arbejde med videnskabsteoretiske spørgsmål > > At vise hvordan videnskabsteoretiske perspektiver kan favne, understøtte og styrke AT-projekternes tværfaglighed > > At præsenterer videnskabelige metoder fra natur-, samfundsog humanvidenskaberne i forhold til mulige AT-projekter. > > At pege på konkrete eksempler på relevant anvendelse af centrale videnskabsteoretiske begreber Oplæg, gruppearbejde med eksempler på synopser, diskussion. Målgruppe: Undervisere på stx. Undervisere: Esben Nedenskov Petersen, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet, og Caroline Schaffalitzky de Muckadell, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet. Tid og sted: Kursus 13212: Onsdag den 18. september 2013 kl , Hotel Plaza, Odense. Pris: kr. Tilmelding: Senest fredag den 2. august 2013 på Cooperative Learning i gymnasiet for alle fag, internat GL-E i samarbejde med Cooperative Learning DK At deltagerne tilegner sig indsigt i Cooperative Learning og konkrete redskaber og ideer til at anvende det i deres undervisning i gymnasiet, uanset fag. Når eleverne lærer via Cooperative Learning, bliver de aktive deltagere i strukturerede læreprocesser, der fremmer både motivation og høj faglighed. Via simple strukturer som Par på tid, Mix-par-svar og Møde på midten, kan man hver dag lede klasserne igennem en stor variation af målrettede processer, der kan få helt nye sider frem i eleverne også dem fra en mindre boglig baggrund. Strukturerne kan anvendes i alle fag og i både det mundtlige og det skriftlige arbejde. Se udvidet beskrivelse på GL-E s hjemmeside. På kurset vil vi arbejde med både teori og praksis. Undervejs vil vi afprøve en lang række Cooperative Learning strukturer og sammen udforske deres potentiale i de faglige sammenhænge, der er aktuelle for deltagerne. Mellem kursusgangene kan deltagerne gøre sig erfaringer med CL i deres undervisning, som kan komme i spil på de efterfølgende kursusgange. Målgruppe: Undervisere i alle fag på de gymnasiale uddannelser. Det er en fordel hvis flere fra samme gymnasium tilmelder sig. Det anbefales at medbringe bogen Cooperative Learning undervisning med samarbejds strukturer fra Alinea. Max deltagerantal: 30. Underviser: Instruktør fra Cooperative Learning DK. Tid og sted: Kursus 14102: 2 x 2 dage: Mandag den 13. januar 2014, kl , til tirsdag den 14. januar, kl. 15, internat, Scandic Roskilde, og torsdag den 20. marts 2014, kl , til fredag den 21. marts, kl. 15, internat, Comwell Roskilde. Pris: Internatkurset koster kr. for GL-medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Det er muligt alternativt at tilmelde sig som eksternat-kursist, dvs. uden middag og overnatning den 13. januar og 20. marts Prisen som eksternat-kursist er kr. for GL-medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 6. december 2013 på

15 Cooperative Learning et ét dags-kursus for alle fag GL-E i samarbejde med Cooperative Learning et med kurset er at deltagerne tilegner sig viden om Cooperative Learning og redskaber til at begynde at anvende det i deres undervisning på gymnasiet uanset fag. Med kvalificeret anvendelse af Cooperative Learning får man tydelig klasseledelse og struktur i undervisningen, en langt mere effektiv udnyttelse af undervisningstiden, bedre faglige præstationer hos elever på alle niveauer, og en lang række yderligere fordele såsom et dynamisk læringsmiljø og udvikling af positive indbyrdes relationer hos eleverne. Via en kombination af teori og praksis indføres deltagerne i de 7 grundelementer, eller nøgler, i Cooperative Learning, nemlig strukturer, teamdannelse, SPIL-principperne, classbuilding, teambuilding, sociale færdigheder og classroom management. Undervejs vil deltagerne opleve en række Cooperative Learning strukturer og diskutere muligheder og faglig anvendelse af de enkelte strukturer i egen undervisning. Oplæg vekslende med Cooperative Learning strukturer. Målgruppe: Undervisere på alle gymnasiale uddannelser, både med og uden erfaring med Cooperative Learning. Underviser: Instruktør fra Cooperative Learning DK. Tid og sted: Kursus 13124: Tirsdag den 17. september 2013, kl , Hotel Scandic Jacob Gade, Vejle. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 9. august 2013 Klasseledelse IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset giver deltagerne er forståelse af de nye elevtyper og peger på relevante implikationer heraf for undervisningen. Hvorledes kan man med klasseledelse styrke elevernes motivation og hjælpe dem med at navigere, så de øger deres læring i faget? På kurset arbejdes med værktøjer, som giver mulighed for at etablere en tydelig lederrolle og en klar rammesætning af undervisningen. Følgende temaer indgår: > > Læreren som normsætter (relationen mellem lærer og elev) > > og som læringsleder (faglighed, stilladsering og progression) > > Klasseledelse og teamet > > Læringsledelse via motivation og evaluering. Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Målgruppe: Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. Undervisere: Lektor Katrin Hammer úr Skúoy, Gefion Gymnasium, Lektor Birgitte Bergmann, Ørestad Gymnasium, Lektor Claus Junge, Svendborg Erhvervsskole, Lektor Søren Justesen, Aalborg Tekniske Gymnasium, alle tilknyttet IKV- Syddansk Universitet som eksterne lektorer. Tid og sted: Kursus 14201: Tirsdag den 28. januar 2014 kl , Hotel Plaza, Odense. Kursus 14205: Mandag den 24. marts 2014 kl , First Hotel Vesterbro, København. Kurset kan også rekvireres som skolebaseret. Pris: kr. Tilmelding: Kursus 14201: Senest fredag den 6. december 2013 og Kursus 14205: Senest fredag den 14. februar 2014 på Klasserumsledelse GL-E i samarbejde med DPU - Aarhus Universitet et med dette kursus er at sætte fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Den forståelse af klasseledelse, der ligger bag kurset, er bred i den forstand, at det ikke blot handler om at styre klassen. Det handler også om at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området, og disse forskningsresultater relateres til praksis gennem forskellige øvelser og cases. På kurset vises endvidere dvd-klip fra undervisningssituationer i gymnasiet, som danner udgangspunkt for fælles drøftelser af didaktiske professionalisme. Kurset lægger op til, at deltagerne afprøver forskellige handlemuligheder i relation til klasseledelse i deres egen undervisningspraksis. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. 15

16 16 Kurset vil bestå af oplæg og kortere og længerevarende gruppediskussioner. Målgruppe: Undervisere i alle fag i ungdomsuddannelserne. Underviser: Helle Plauborg, DPU. Helle har bl.a. skrevet bogen Læreren som leder sammen med Gitte Ingerslev m.fl. Tid og sted: Kursus 13303: Onsdag den 4. september 2013, kl , DPU, København. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 9. august 2013 på Anvendelsesorientering og hf-pædagogik Internat IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E > > At bidrage til en afklaring af anvendelsesorientering som hf-profil > > At sætte anvendelsesorientering ind i en særlig hf-pædagogisk ramme > > At introducere til deltageraktiverende arbejdsmetode og anvendelsesorientering > > Begrebsafklaring > > Eksempler til inspiration > > Praktisk arbejde med anvendelsesorientering > > Den særlige hf-gruppe og hf-uddannelsens design > > Korte oplæg om begrebsafklaring og læringsteori > > Oplæg om praktiske eksempler på anvendelsesorienteret undervisning efterfulgt af analyserende diskussioner > > Gruppearbejde og sparring Målgruppe: Undervisere på hf. Det er en fordel, hvis medlemmer fra samme team eller faggruppe melder sig sammen. Undervi sere: Louise Legaard og Lotte Vestermarken, begge Kalundborg Gymnasium og hf. Tid og sted: Kursus 14202: Torsdag den 20., kl. 10 til fredag den 21. marts 2014, kl (internat), Middelfart Resort og Konferencecenter. Kurset kan også rekvireres skolebaseret. Pris: kr. Tilmelding: Senest fredag den 17. januar 2014 på Mundtlig sagsfremstilling og præsentation undervisning og vejledning IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kursets formål er at give flere didaktiske tilgange til arbejdet med mundtlighed og sagsfremstilling som vejledning af og respons på elevernes oplæg i undervisningen generelt og som træning af eksamens-præsentationer. Vi undersøger de faser og processer eleven kan guides systematisk igennem, både vidensindsamling af indholdet, anvendelige noter og enkel og klar fremstilling af komplekst stof. Det er afgørende, at det er elevens fokus og overblik, der står i centrum. Kurset fokuserer på undervisning i sagsfremstilling som klasseundervisning og som individuel vejledning. Det er vigtigt, at eleven fra starten får vejledning i at præcisere eget formål med fremstillingen for sig selv og lader det være styrende for hele arbejdsprocessen i både indsamling af viden, indholdsudvælgelse og formen på fremlæggelsen. Vi arbejder med vejledningens faser og med retorikkens arbejdsprocesser for hele klassen med det formål, at klasseundervisningens faglige respons skærpes. Dvs. lærerens analyse af den konkrete mundtlige elevteksts problemer og styrker omsættes til didaktisk instrument for lærerens vejledning, og det overføres til klasseundervisningens rammer for faglig mundtlighed. Derfor indgår faglig lytning også som vigtigt redskab for både elever og underviser, og kurset afprøver en responsform, der inddrager eleverne som faglige sparringspartnere. Vejledning i brug af medier, både analoge og digitale ressourcer, er endvidere en del af kursets didaktiske refleksion. Vi undersøger fordele og ulemper vha. teori om billedets retorik, brugen af filmklip, interviewklip, mængde af slides, relevant og mindre relevant brug af Prezie, websites, modeller etc. Foredrag, gruppearbejde samt fx individuelle øvelser med egne cases. Kursisterne bedes medbringe et eksempel på en nem og svær vejledningssituation, enten som kort tekst, som tre minutters mundtlig præsentation eller som video-/lydfil. Man kan deltage uden egen case. Målgruppe: Kurset henvender sig til undervisere i alle fag, gerne team. Max 25 deltagere, oplys fagkombination ved tilmelding. Underviser: Lektor Tina Høegh, Syddansk Universitet. Tid og sted: Kursus 13218: Torsdag den 24. oktober 2013, kl , Hotel Plaza, Odense. Kursus 14203: Torsdag den 6. februar 2014, kl , First Hotel Vesterbro, København. Kurset kan også rekvireres skolebaseret.

17 Pris: kr. Tilmelding: Kursus 13218: Senest fredag den 20. september Kursus 14203: Senest fredag den 20. december 2013 på Præstations- og eksamensangst Internat GL-E et med kurset er at give studievejledere og lærere ved de gymnasiale ungdomsuddannelser, faglige kompetence til at hjælpe elever som lider af præstations- og/eller eksamensangst, herunder at afholde kurser for elever med eksamensangst. > > Hvad er angst? a) Angstens ætiologi b) At skelne mellem angst og frygt > > Hvordan identificerer vi angst a) Fysiologiske, kognitive og adfærdsmæssige karakteristika > > Hvordan afhjælper vi angst a) Identifikation af den angstsskabende tankegang og adfærd b) Forandring af den angstskabende tankegang og adfærd - Forandring af tanker - Afspænding og åndedrætsøvelser - Eksponering > > Hvordan kan læring om bearbejdning af angst omsættes på din skole? - I et kursusforløb for elever med eksamensangst - I klasserummet - I arbejdet som studievejleder - Som eksaminator og censor ved eksamen. Kurset vil veksle mellem oplæg fra underviseren og praktiske forløb hvor deltagerne bliver trænet i at anvende metoderne. Målgruppe: Studievejledere og undervisere. Undervisere: Lektor, Ph.d., underviser, studievejleder og psykoterapeut (MPF) Niels Jørn Olesen og supervisor, psykoterapeut (MPF) og socialrådgiver Kia Marquard. Tid og sted: Kursus 14103: Onsdag den 29. januar 2014, kl. 10, til torsdag den 30. januar kl. 15, Vejle Center Hotel, Vejle. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 6. december 2013 på Evalueringssamtalen med eleverne IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Målet for dette kursus er at præsentere lærerne for retorisk personateori og rolletænkning som en metode til at gennemføre bedre evalueringssamtaler med eleverne. Pointen på kurset vil være, at læring af faglige kompetencer og viden også fordrer udvikling af personlige egenskaber hos eleverne. Elevens evne og vilje til at anvende faglig viden i undervisning afhænger ikke kun af faglige kompetencer, for læring er også en social og personlig proces. Populært sagt kan man påstå, at udvikling af faglighed også kræver udvikling af personlige egenskaber som tillid, mod og nysgerrighed. Den overordnede tese på dette kursus er, at elevens faglighed kan aflæses i elevens adfærd, men samme adfærd viser også elevens personlige egenskaber som tillid, lyst, mod og nysgerrighed. Så det spørgsmål vi arbejder ud fra, er: Hvordan kan jeg som lærer udnytte evalueringssamtalen til via elevens personlige egenskaber at fremme en adfærd, der vil styrke elevens faglige udvikling? Her kan den retoriske personateori og rolletænkning være en hjælp, fordi teorien tilbyder et begrebsapparat, der gør det muligt for læreren at sætte spot på udviklingen af elevens personlige egenskaber, uden at han/hun oplever det som en kritik af deres personlighed. På kurset bliver deltagerne blandt andet præsenteret for: > > Retorisk personateori > > Refleksion over de roller, som lærerne sætter i spil i evalueringssamtalen > > Refleksion over de egenskaber, som man ønsker at fremme hos eleven > > Refleksionsark som inddrager eleven i udviklingsarbejdet og gør dem medansvarlige for processen Kurset er en blanding af oplæg og øvelser, hvor deltagerne prøver teorien af i praksis. Alle oplæg er case-baserede, så de teoretiske pointer bliver hele tiden illustreret med autentiske eksempler fra lærernes hverdag. Derudover diskussion og videndeling af deltagernes erfaringer. Målgruppe: Lærere på alle gymnasiale uddannelser. Underviser: Michael Lykke retorisk konsulent. Indehaver af ØVERST OPPE. Tid og sted: Kursus 14204: Torsdag den 6. marts 2014, kl , First Hotel Vesterbro, København. Kurset kan også rekvireres skolebaseret. Pris: kr. Tilmelding: Senest fredag den 31. januar 2014 på 17

18 18 Innovative undervisningsformer GL-E Kursets formål er at give deltagerne viden om og værktøjer til at udvikle innovativ undervisning på ungdomsuddannelserne samt inspiration til hvordan den innovative undervisning kan styrke de faglige mål og arbejdet med fagenes kernestof. Kurset i innovativ undervisning tager udgangspunkt i spørgsmålene: > > Hvad er innovative kompetencer og hvad kan vi bruge dem til i ungdomsuddannelserne? > > Hvordan udvikler vi elevernes innovative kompetencer? > > Hvordan styrker den innovative tilgang elevernes dannelse og faglighed? Kurset præsenterer en bred vifte af øvelser, greb og modeller som kan bruges i hhv. den daglige undervisning og i større innovative forløb. Vi arbejder både med den samlede innovationsproces (fx i solution camps/ innovationstrappen / procesmodeller) og med hvordan man kan arbejde med de innovative delkompetencer enkeltvis og i den daglige undervisning (fx navigationskompetence, handlekompetence og kreativitet). Kurset tilbyder både et teoretisk perspektiv på innovation i ungdomsuddannelserne samt konkrete værktøjer til undervisning i innovation. Workshop. Dagen indeholder en variation af flere kortere inspirationsoplæg og konkrete øvelser. Målgruppe: Undervisere og ledere på ungdomsuddannelserne, der ønsker at skærpe deres viden om og kompetencer inden for innovativ undervisning. Kurset tager sit udgangspunkt i stx. Fagkombination bedes oplyst ved tilmeldingen. Undervisere: Louise Westmark og Lisbet Borum Reuss underviser begge på stx inden for de samfundsfaglige og humanistiske fag. De er desuden en del af udviklingsprojektet Gymnasiet tænkt forfra, der arbejder med at udvikle elevernes innovative kompetencer i ungdomsuddannelserne. Lisbet har sidefag i innovation. Tid og sted: Kursus 13141: Torsdag den 10. oktober 2013, kl , Scandic Roskilde. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 6. september 2013 på Innovation og anvendelsesorientering for VUC og hf Internat GL-E > > At inspirere til nye måder at tænke anvendelsesorientering og innovation ind i undervisningen. > > At bidrage til en afklaring af anvendelsesorientering som hf-profil. > > Introduktion til og arbejde med udvalgte innovative metoder og processer. > > At introducere til deltageraktiverende og motiverende arbejdsmetoder. > > At inspirere til hvordan tværfaglige aktiviteter og it kan understøtte innovation og anvendelsesorientering. > > Fokus på anvendelsesorientering og innovation i en VUC og hf-pædagogisk kontekst. > > Begrebsafklaring. > > Forskellige mindre inspirations og metode oplæg med mindre øvelser. > > Praktisk gruppearbejde med innovation og anvendelsesorientering, med fokus på at udvikle tænker og ideer som kan implementeres i egen undervisning. Et kursus hvor du får noget med hjem. Det er et hands-on kursus med en vekselvirkning mellem: > > Korte oplæg om anvendelsesorientering og innovation > > Inspiration i form af konkrete eksempler på anvendelsesorienteret og nytænkende undervisning. > > Tværfaglige diskussioner > > Gruppearbejde og sparring som sikre at alle deltagere får rum til at udvikle og afprøve egne ideer Kurset sigter således mod at alle kan tage konkrete ideer med hjem til hvordan de kan arbejde med anvendelsesorientering og innovation i deres egen undervisning eller på deres skole. Målgruppe: VUC og hf. Tag nogle kollegaer med. Dette er et kursus hvor det kan blive ekstra sjovt og givtigt at være flere fra samme team eller faggruppe, men det er ikke noget krav. Medbring computer eller tablet. Undervisere: Lotte Vestermarken, Kalundborg Gymnasium og hf og Jakob Esben Hansen, adjunkt i design og innovation og pædagogisk it, VUC Sønderjylland. Tid og sted: Kursus 13156: Torsdag den 10. oktober kl. 10 og slut fredag den 11. oktober 2013 kl. 16, Scandic Bygholm Park, Horsens. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 6. september på

19 Inspiration fra uddannelsessystemet i Kina GL-E Dette kursus vil give deltagerne et indblik i kinesisk uddannelsessystem og inspiration til den daglige undervisning og ledelse i Danmark. Kurset vil også give skolerne nyttige værktøjer til samarbejde med kinesiske skoler. Skal jeres skole samarbejde med kinesiske skoler? Kunne I tænke jer at høre hvordan kineserne forbedrer skolesystemet? Vi tager fordomme og myter om kinesiske skoler op og taler om elevmotivation og lærermotivation i Kina. Måske finder vi ud af hvad man kan lære af hinanden i de to meget forskellige skolesystemer. Der vil være en kort gennemgang af uddannelsessystemet (grundskole, gymnasium og universitet) med vægt på ledelse, motivation, forældre og kvalitetssikring. Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Kom til fyraftensmøde hvor vi taler om uddannelsessystemet i Kina og taler om hvad vi kan lære af hinanden. Hør om: Hvordan motiverer man lærere i Kina? Hvordan laver man effektivisering uden at det går ud over kvalitet af undervisning? Hvordan skaber man et bedre samarbejde med grundskole, gymnasier og universitet? Hvordan er kinesisk synlig ledelse? Hvordan skaber man respekt? Hvordan forbereder man eleverne til eksamen? Hvordan er virkeligheden i forhold til de fordomme man har om kinesiske skoler? Oplæg, diskussion. Målgruppe: Alle undervisere og ledere med interesse i det kinesiske undervisningssystem, medarbejdermotivation, elevmotivation og samarbejde med kinesiske skoler. Det kan være en fordel at flere ledere og undervisere fra samme skole deltager. Underviser: Cand. ling. merc, projektleder Xinxin Ren Gudbjörnsson. Tid og sted: Kursus 13155: Torsdag den 7. november 2013, kl , GL s lokaler, København. Pris: 595 kr. for GL-medlemmer og 750 kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 25. oktober 2013 på 19 Målgruppe: Alle undervisere og ledere med interesse i det kinesiske undervisningssystem, medarbejdermotivation, elevmotivation og samarbejde med kinesiske skoler. Det kan være en fordel at flere ledere og undervisere fra samme skole deltager. Max deltagere 40. Deltagere skal medbringe PC. Underviser: Cand. ling. merc, projektleder Xinxin Ren Gudbjörnsson. Tid og sted: Kursus 14115: Tirsdag den 4. marts 2014, kl , Hotel Plaza, Odense. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 17. januar 2014 på Inspiration fra uddannelsessystemet i Kina Gå-hjem-møde GL-E At diskutere udannelsessystem i Kina og Danmark og hvad vi kan lære af hinanden. Mindfulness i gymnasiet styrker elevernes koncentration og læring GL-E et med kurset er, at deltagerne tilegner sig viden om mindfulness og får indsigt i, hvorledes mindfulness kan anvendes i undervisningen som en mulighed for at skabe indre ro og koncentration hos eleverne og dermed hjælpe dem til bedre læring og trivsel i gymnasiet. Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. Kurset vil præsentere grundlæggende tanker bag mindfulness og erfaringer med mindfulness i undervisningen samt drøfte lærernes muligheder for gennem bevidst opmærksomhedstræning at styrke og forbedre elevernes indlæring og fremme et positivt læringsmiljø i klassen. Kurset anviser konkrete øvelser til anvendelse i undervisningen samt giver deltagerne mulighed for at træne instruktion af disse. Oplæg vekslende med mindfulnessøvelser. Målgruppe: Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser. Underviser: Lektor ved IBC Kolding og mindfulnessinstruktør Lisbeth Pedersen. Tid og sted: Kursus 13142: Mandag den 7. oktober 2013, kl , Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia.

20 Kurset kan rekvireres skolebaseret kursus. Pris: kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding: Senest fredag den 6. september 2013 på Fastholdelse At være proaktiv frem for reaktiv IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E 20 Vejledning Coaching Lærerrollen IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Faglig vejledning er en arbejdsform, som i stigende grad får betydning i de gymnasiale uddannelser ikke blot i de forskellige samspilsforløb, men også i den øvrige undervisning. På dette kursus lærer og afprøver deltagerne, hvorledes forskellige former for vejledning og herunder coaching kan benyttes i undervisningens forskellige faser med det mål at fremme elevernes motivation, faglige progression og studiekompetencer. Kurset fokuserer på, hvorledes lærerens roller som faglig vejleder, sparringspartner og koordinator tilpasses de forskellige læringsrum og de måder, eleverne lærer på. Kurset giver redskaber til, hvordan man tilrettelægger undervisningen, så man i progression sætter eleven i stand at agere hensigtsmæssigt i det pågældende læringsrum. I den proces spiller vejledningen både af det mundtlige og det skriftlige arbejde en vigtig rolle som en formativ evaluering og som instrument i en forventningsafstemning. Derfor arbejder man på kurset med forskellige vejledningstilgange, herunder coaching, som afprøves og diskuteres. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, og øvelser. Målgruppe: Undervisere på de gymnasiale uddannelser. Deltagerne bedes medbringe pc. Undervisere: Lektor Charlotte Christensen, Svendborg Gymnasium og lektor Morten Meisner, Duborgskolen, begge tilknyttet IKV Syddansk Universitet som eksterne lektorer. Tid og sted: Kursus 13219: Torsdag den 21. november 2013, kl , Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia. Kurset kan også rekvireres skolebaseret. Pris: kr. Tilmelding: Senest fredag den 11. oktober 2013 på Det er arbejdet og livet i klassen, der er med til at fastholde eleverne, og det er i mødet mellem lærere, elev(er) og fag, at kerneydelsen leveres. Set fra et elevsynspunkt er kerneydelsen ikke kun fagenes specifikke indhold, men også det sociale liv, som det former sig i samarbejdet eleverne imellem både formelt i par- og gruppearbejde og uformelt i pauserne og uden for skolen. Det betyder, at hvis vi skal blive bedre til at fastholde eleverne, må vi fortsat om- og nytænke de pædagogiske og didaktiske overvejelser. På kurset får kursisterne værktøjer til lærersamarbejde, klasseledelse og undervisningsdifferentiering, som alle er væsentlige for fastholdelse og udfordring af alle elever, med deres individuelle forudsætninger og forskelligheder i øvrigt. Der bliver arbejdet frem mod konkrete produkter og forslag på baggrund af eksempler, som efterfølgende kan inddrages i den daglige undervisning på deltagernes egen institution. Oplæg og øvelser individuelt og/eller i par og grupper. Målgruppe: Lærere med nogen erfaring, gerne lærere fra samme klasse, evt. teamlærere. Undervisere: Lektor Birgitte Bergmann, Ørestad Gymnasium og lektor Trine Bierregaard, Herningsholm Gymnasium; begge tilknyttet IKV Syddansk Universitet. Tid og sted: Kursus 13220: Tirsdag den 5. november 2013, kl , Hotel Park, Middelfart. Kurset kan også afvikles skolebaseret. Pris: kr. Tilmelding: Senest fredag den 13. september 2013 på Undervisningsdifferentiering IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kursets formål er at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever ( løfte bunden ), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever ( talentpleje, Master Class mm).

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere