Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq"

Transkript

1 Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger 901 Nikolaj Rosingip Atuarfia, Kangaatsiaq - Sept. 07 Nov /2010: - Okt Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. November 2007 Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 09/10 naleqqussaaqqillutik pikkorissarput Ikerasaarsuk kisimi peqataanani. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. ingerlatsisussap pisinnaajunnaarnera patsisaalluni. - Atuarfiusoq 09/10 ilinniartitsisunut tamanut sinaakkusiineq pivoq: Atuartitsinermi Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut aallaavigalugit atuartitsineqassasoq. - Kangaatsiap Atuarfiani AD-mut ilinniaqqittut annertuumik ikorfartueqataapput maligassiuillutillu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. blev gennemført November2007 i Kangaatsiaq. - Skoleåret 09/10 blev opfølgningskurset afholdt for alle, undtaget Ikerasaarsuk. Kurset blev afholdt i Kangaasiaq. efter modul ikke gennemført pga caoch blev forhindret. - Skoleåret 09/10 satte skolen som ramme: at undervisningen skal tage udgangspunkt i effektiv pædagogik. - De AD studerende på Kangaatsiap Atuarfia indgår som vigtige coaches og har en klar rollemodel for kolleger. 902 Attup Atuarfia. Attu 200/2007: - Sept. 0 nov /2010: - Okt. 09 Feb 10 - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Attumi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiani ingerlanneqarpoq. november 2007 Attumi ingerlanneqarpoq. 1

2 - Sept. 07 Nov Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiup pisortaa 0/07-miilli Inerisaaviup CREDE / EP mik pikkorissaanerinut peqataasarpoq taamalu suleqatiminut ikorfartuineq ingerlassinnaallugu. blev gennemført november 200 i Attu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. - Skoleleder har deltaget til Inerisaavik s CREDE/EP kurser siden 0/07 og kan derfor indgå som støtte for skolens øvrige lærere. 90 Atuarfik Iginniarfik, Iginniarfik - Sept /2010: - Okt. 09 Feb Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Qasigiannguani kiisalu Aasianni ingerlanneqarpoq. - Angallannermik patsiseqartumi coaching. - Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. februar 2010 Iginniarfimmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiup pisortaa pikkorissaanernut arlaqartunut peqataasarpoq taamalu suleqatiminut ikorfartuineq ingerlassinnaallugu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Qasigiannguit og Aasiaat. ikke gennemført pga rejseforhold. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. gennemført februar Skoleleder har deltaget til flere kurser og kan derfor indgå som støtte for skolens øvrige lærere. 904 Qaqqannguup Atuarfia, Ikerasaarsuk - Sept Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiani ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Ilinniartitsisut marluk qaffasissumik ilinniaqqipput taamalu peqqussut naapertorlugu ingerlatsinissamut tunngavissaqarluarlutik. Annertuumik suleqatiminnut ikorfartuineq ingerlappaat. 2

3 - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. ikke gennemført pga rejseforhold. - 2 lærere på skolen er på videreuddannelse, hvorfor skolen har god grundlag for at følge LTF. Lærerne indgår som udvidet støtte for skolens øvrige lærere. 905 Atuarfik Kristian Lundblad, Niaqornaarsuk - Sept /2010: - Okt. 09 Feb Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Qasigiannguani kiisalu Aasianni ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. februar 2010 ingerlanneqarpoq Niaqornaarsummi. - Atuarfik Kristian Lundblad atuarfik nutaajuvoq taamalu atuarfiup aaqqissornera peqqussut naapertorlugu ingerlalluni. - Atuartitsineq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut sinaakkutai atorlugit ingerlanneqarpoq. - Qaffasissumik AD-mi ilinniaqqittoq annertuumik suleqatiminut ikorfartuinermik ingerlatsivoq. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Qasigiannguit og Aasiaat. ikke gennemført pga rejseforhold. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. blev gennemført februar 2010 i Niaqornaarsuk. - Atuarfik Kristian Lundblad er en meget ny skole og er således organiseret iht landstings-forordningen. - Undervisningen sker med Effektive Undervisningsprincipper som ramme. - 1 AD-studerende indgår som en vigtig støtte for skolens øvrige lærere Gammeqarfik, Aasiaat 200/2007: - Sept. 0 & nov Dec. 07 Ilulissani - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani - Peqataasut coacherneqarput november 200 Gammeqarfimmi. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. - Ingerlatsisussap pisinnaajunnaarnera patsisaalluni coaching. - Atuarfiusoq 08/09 ilinniartitsisut 29 pikkorissarput. Qallunaatut oqaaseqartut pikkoris-

4 - Aug Febr Okt saqataanngillat. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. oktober 2008 ingerlanneqarpoq Gammeqarfimmi. - Alloriarfinni suleqatigiilluni suleqatigiinneq ulluinnarni atuarfimmi sinaakkutaasoq pikkorissarnermi eqaatsumik atorneqarpoq. - Atuarfiup ilikkagassat anguniagassat aallaavigalugit suleqatigiinnermik piumasaqarnera eqaatsumik sulinissamut tunngaviliivoq. - Ilinniaqqittut ilinniartitsisunut ikorfartuinerat pingaaruteqarluinnarpoq ingerlaavartumik ingerlatsinissamut periarfissiivoq ingerlalluarneqarlunilu. - Deltagerne blev coachet november 200 i Gammeqarfik. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev ikke gennemført pga coach ikke kunne komme. - Skoleåret 08/09 deltog 29 lærere på kurset. De dansk sprogede lærere deltog ikke. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. blev gennemført oktober 2008 i Gammeqarfik. - Skolens daglige arbejdsgang baseret på teamsamarbejde blev effektivt anvendt under kurset. - Skolens krav om teamsamarbejde med brug af læringsmål giver effektive samarbejdsmuligheder for lærerne. - Lærere under videreuddannelse har en vigtig støtterolle på skolen det giver mulighed for løbende udvikling Âdap Atuarfia, Akunnaaq - Aug Febr Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissat ajutoornerat patsisaalluni coaching. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere fra bygden på kurset. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. - Pga rejseforhold kunne coaching ikke gennemføres. 100 Ole Reimerip Atuarfia, Kitsissuarsuit 200/2007: - Sept. 0 & nov Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani - Nov. 200 coaching Kitsissuarsummi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissat ajutoornerat patsisaalluni coaching. 4

5 - Aug Febr blev gennemført Nov. 200 i Kitsissuarsuit. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere fra bygden på kurset. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. - Pga rejseforhold kunne coaching ikke gennemføres Juunarsip Atuarfia, Qasigiannguit - Aug Jan Okt Atuarfiusoq 08/09 atuarfik tamakkerluni pikkorissarpoq. Pikkorissarneq Juunarsip atuarfiani ingerlanneqarpoq Oktoberimi ingerlanneqarpoq Qasigiannguani. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere på kurset. Kurset blev afhold på Juunarsip Atuarfia. blev gennemført Oktober 2008 i Qasigiannguit Ivilikasiup Atuarfia, Ikamiut - Aug Jan Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisoq 1 pikkorissarpoq. Pikkorissarneq Juunarsip atuarfiani ingerlanneqarpoq. - Angallannikkkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Skoleåret 08/09 deltog 1 lærer fra bygden på kurset. Kurset blev afhold på Juunarsip Atuarfia. - Pga rejseforhold blev coaching ikke gennemført Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat 200/2007: - Sept. 0 & nov. 0 - Sept. 08 & - Mar Dec. 07 Ilulissani marts 08 ingerlanneqarpoq. 7 - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani Nukarlerni (nukaaqqami) ilinniartitsisut peqataapput. - Peqataasut nov. 0 coacherneqarput AMS imi. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. - Marts 08 coaching ingerlanneqarpoq. AMS-imi - Atuarfiusoq 08/09 akullerni (nukami) ilinniartitsisut pikkorissarput. AMS imi. - Oktober 2008 coaching ingerlanneqarpoq. AMS imi. - Atuarfiusoq 09/10 angajullerni (angajumi) kiisalu heldagsskole-mi ilinniartitsisut 5

6 okt /2010: - Sept. 09 & - Mar. 10 Okt pikkorissarput. AMS imi. oktober 09 ingerlanneqarpoq. AMS-imi heldagsskole-milu. - Ilinniaqqittumik pikkorissumik namminerlu timitalerlugu Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngavii aallaavigalugit atuartitsisumik ikorfartorteqarneq atuarfimmut nukittorsaataavoq. - Ilinniaqqittut allat peqataalernerat aqqutigalugu ilinniartitsisut ikorfartuisunik atuinerat eqaallisarneqarsinnaavoq. - Atuarfik Mathias Storch Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartornera aaqqissuussamik inerisagaavoq. Tamanna immikkut maluginiagassaavoq. Lærerne i yngstetrinnet (nukaaraq) deltog i kurset. - Samtlige deltagere blev coachet november 0 i AMS. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i - Samtlige blev coachet Marts I AMS. - Skoleåret 08/09 deltog lærerne i mellemtrinnet (nuka) i kurset. I AMS. - Samtlige blev coachet Oktober i AMS. - Skoleåret 09/10 deltog lærerne i ældstetrinnet (angaju) og fra heldagsskolen i kurset. I AMS. - Samtlige blev coachet Oktober i AMS. - Det er en styrke for skolen at de har en lærer med Ad i coaching, der selv praktiserer og underviser ved brug af de effektive undervisningsprincipper. - Ved at anvende andre på videreuddannelse kan lærernes anvendelse af coaching effektiviseres. - Atuarfik Mathias Storch har implementeret de Effektive Undervisningsprincipper progressivt. Dette skal bemærkes specielt Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat - Okt /2011: - Nov Apr Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. AJB -mi - Immikkoortoq siulleq (modul 1) ingerlanneqarpoq. Coaching kiisalu modul 2 ingerlanneqanngitsoorput. - Atuarfiusoq 10/11 akullerni (nukami) ilinniartitsisut pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlappaat. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere på kurset. I AJB. - Modul 1 blev gennemført. Coaching og modul 2 blev ikke gennemført. - Skoleåret 10/11 deltager lærerne fra mellemtrinnet (nuka) i opfølgningskurset. 120 Lars Hansenip Atuarfia, Ilimanaq - Sept. 08 & - Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmik pikkorissarput. Pikkorissarneq AMS-imi ilinniartitsisut peqatigalugit Ilulissani ingerlanneqarpoq.

7 - Mar. 09 okt Oktober 2008 coaching Ilimanami ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 08/09 deltog alle lærere fra bygden i kurset. Kurset blev afholdt sammen med lærerne fra AMS i - Alle blev coachet Oktober 2008 i Ilimanaq Oqaatsut Atuarfiat, Oqaatsut 200/2007: - Sept. 0 & nov Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Oqaatsuni ingerlanneqarpoq. blev gennemført november 200 i Oqaatsut Iisaap Atuarfia, Qeqertaq - Sept. 08 & - Mar. 09 okt Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmik pikkorissarput. Pikkorissarneq AMS-imi ilinniartitsisut peqatigalugit Ilulissani ingerlanneqarpoq. - Oktober 2008 coaching Qeqertami ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 08/09 deltog alle lærere fra bygden i kurset. Kurset blev afholdt sammen med lærerne fra AMS i - Alle blev coachet Oktober 2008 i Qeqertaq. 120 Naatap Atuarfia, Saqqaq 200/2007: - Sept. 0 & nov. 0 - Dec. 07 Ilulissani marts Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Saqqami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. marts 2008 Saqqami ingerlanneqarpoq. blev gennemført November 200 i Saqqaq. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev gennemført marts 2008 i Saqqaq Qeqertarsuup Atuarfia, Qeqertarsuaq 200/2007: - Sept. 0 & - Dec Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. 7

8 nov. 0 - Aug Mar. 08 Nov Ilulissani marts / Okt Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. marts 2008 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamakkernatik pikkorissarput. november 2007 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 08/09 ilinniartitsisut pikkorissarsimanngitsut pikkorissarput. Qeqertarsuarmi. - Angallannermik patsiseqartumik coaching. - Ved allerførste CREDE kursus skoleåret 0/07 deltog 5 lærere på regionalt kursus i blev gennemført november 200 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev gennemført Marts 2008 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 07/08 deltog ikke samtlige lærere i kurset Qeqertarsuarmi. blev gennemført November 2007 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 08/09 deltog lærere der mangler kurset på lokalt kursus. I Qeqertarsuaq. blev ikke gennemført pga rejseforhold Aalunnguup Atuarfia, Kangerluk 1501 Edvard Kruse-p Atuarfia, Uummannaq - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisoqatigiit tamarmiullutik pikkorissarput EKA mi. April 2008 ingerlanneqarpoq. EKA mi. - Sumiiffimmi ilinniaqqittut arlaqartut pigineqarput taamalu Peqqussut naapertorlugu ingerlatsinissamut inerisaanermi ikorfartuineq aaqqissuussamik ingerlanneqarnissaa pilersaarusiussallugu periarfissaalluni. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere i kurset i EKA. blev gennemført April 2008 lokalt. - Skolen har flere resurser på videreuddannelse, h vorfor der er god grundlag for at udvikle en plan for støtteordninger med henblik på at følge LTF Neriunnerup Atuarfia, Niaqornat 150 Kaalip Atuarfia, Qaarsut 200/2007: - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani 8

9 - Sept. 0 & nov. 0 1 november 200 Qaarsumi ingerlanneqarpoq. blev gennemført november 200 i Qaarsut Ole Løvstrømip Atuarfia, Ikerasak - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Ikerasammi ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Ikerasak Muusap Atuarfia, Saattut - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Saattuni ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Saattut. 150 Atuarfik Pilerfik, Ukkusissat - Aug. 07 Apr /2011: - Nov Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Ukkusissami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 10/11 nangitsiviusumik pikkorissarnissamut akuerineqarput. Modul 1 unitsinneqarpoq pisortap peqataasinnaannginnera patsisaalluni. Modul 2 ingerlanneqarnissaa nalorninarallarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Ukkusissat. - Skoleåret 10/11 er skolen godkendt til opfølgningskursus, men modul 1 blev annulleret pga skoleleders manglende deltagelse. Modul 2 er ikke endelig fastlagt Aaraliup Atuarfia, Illorsuit 1508 Saamup Atuarfia, Nuugaatsiaq 101 Prinsesse Margrethe Skole, Upernavik 200/2007: - Sept. 0 & - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani december 200 Upernavimmi ingerlanneqarpoq. 9

10 dec. 0 - Aug Jan. 09 Okt / 24 - Atuarfiusoq 08/09 atuarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Modul 1-mi affaannai peqataapput aatsaat modul 1-mi tamarmiullutik peqataallutik. oktober 2008 Upernavimmi ingerlanneqarpoq. blev gennemført december 200 i Upernavik. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere på kurset. Dog deltog kun halvdelen på modul 1 men samtlige deltog til modul 2. blev gennemført oktober 2008 i Upernavik. 102 Mathiarsip Atuarfia, Upernavik Kujalleq 10 Juaap Atuarfia, Kangersuatsiaq 104 Paaviap Atuarfia, Aappilattoq 2010/2011: - Feb Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Aappilattumi pikkorissarput. Modul 1 septembarimi pisinnaanngimmat sivitsorlugu februarimi pikkorissarneq Aappilattumi ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. Modul 1 skulle være afholdt september men måtte aflyses pga særlige forhold. Kurset blev forlænget og er afholdt februar i Aappilattoq. er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d. 105 Fiilimuup Atuarfia, Innaarsuit 2010/1011: - Sept Mar Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Innaarsummi pikkorissarput. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. 10

11 er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d. 10 Niisip Atuarfia, Naajaat 107 Tasiusap Atuarfia, Tasiusaq 108 Nutaarmiut Atuarfiat, Nutaarmiut 109 Nuussuup Atuarfia, Nuussuaq 110 Matiarseeqqap Atuarfia, Kullorsuaq - Aug Feb. 08 Apr /11: - Sept Mar Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput Kullorsuarmi. april 2008 ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Kullorsuarmi pikkorissarput. - Pikkorissaaneq nangitsivittut inissisimagaluartoq aallaqqaataaniit ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere i kurset afholdt i Kullorsuaq. blev gennemført april 2008.s - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. - Kurset er et opfølgningskurset men afholdes som opstartskursus. er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d Avanersuup Atuarfia, Qaanaaq - Okt Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere til kursus i oktober og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler. 11

12 1702 Piitaaqqat Atuarfia, Savissivik 1704 Qeqertat Atuarfiat, Qeqertat 1705 Siorapaluup Atuarfia, Siorapaluk Okt Okt Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut Qaanaami ingerlanneqartumut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog alle bygdens lærere til kursus i oktober 2007 afholdt i Qaanaaq. og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler. - Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut Qaanaami ingerlanneqartumut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog alle bygdens lærere til kursus i oktober 2007 afholdt i Qaanaaq. og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler Âdo Lyngep Atuarfia, Aasiaat 2009/2010: - Aug Maj 10 Mar Atuarfiusoq 09/10 ilinniartitsisut, perorsaasut sulisullu allat tamarmiullutik pikkorissarnermut peqataapput. Pikkorissaaneq ALA, Aasianni ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaaneq immikkut annertusisamik atuartitsinermut ilisimasalimmik suleqateqarluni ingerlanneqarpoq. Sulisut ineriartoqqinnissamut killiffiat tullinnguuttoq aallaavigalugu pikkorissaanissaq pingaartuummat immikkut ilisimasalimmik suleqateqarnissaq Inerisaavimmit pingaartissimavarput. marts 2010 ALA, Aasianni ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 09/10 deltog samtlige lærere, pædagoger og øvrig personale til kurset afholdt på Ado Lyngep Atuarfia, Aasiaat. - Kurset blev afholdt i samarbejde med ekspert indenfor vidtgående undervisning. Dette er valgt af Inerisaavik, fordi det er vigtigt at holde kurserne inden for deltagernes nærmeste udviklingszone. blev afholdt marts 2010 i ALA, Aasiaat. 12

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & Ant. Modul 3 Ant. Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq November 09 VALG TIL MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET FOR PENSIONEREDE MEDLEMMER AF IMAK IMAKs repræsentantskab besluttede på det

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ

ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 3 2012 ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ Ulluinnarni aqutsisut Leif Fontaine, Isak Vahl, Sisimiut Narsaq Siu. Siulittaasoq tullia Peter Olsen, Ilulissat

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015 Bevillinger i august 2015 april til juni 2015: Birtha Bianco Mira N. B. Jeremiassen 12.000 udvekslingsophold i Honduras arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra august 2015 til juli 2016 Kristen-Emil

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.03 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput.

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput. 2 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 1.1 Definitioner... 4 2. DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG... 5 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter... 6

Læs mere

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling:

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling: Bevillinger givet indtil december bevillingsrunde for ansøgninger Julekalender 2012 1.945.000 Bestyrelsen Forprojektering, ekstern assistance, ide og production, eksponering og evaluering (projektet i

Læs mere

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Naliliisarneq atuartitsinerup ilassaraa Evaluering en del af undervisning

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: NunaFondens bestyrelse Julekalender 2010 1.456.664 Forprojektering, ekstern assistance, ide og produktion, eksponering og evaluering (hele projektet i sin helhed) Katuaq Grønlands Kulturhus Treårig sponsoraftale

Læs mere

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur?

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur? Ilinniartitsisoq nr. 6 2007 - Oktober Foto: Ilaqutariit Kleeman Kalaallit Nunaanniit Amerikamut Timmisartornikkut aqqut nutaaq Airgreenlandimit aasaq 2007 pilersinneqartoq periarfissanik allaanerusumik

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommuneqarfik Sermersooq Ulloq/dato : 17. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.02 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Tunisassiorfimmik aallartisaaneq KNT ApS V/ Mikael Petersen 1. 2008-mi Niaqornarmiut ataatsimeereerlutik saaffiginnipput tunisassiorfik matoqqaannarmat tiguniarnerani

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq Ilinniartitsisoq nr. 8 2007 - December Juullip orpia Juulleriartornera aallarnerlugu nunatsinni illoqarfippassuarni nunaqarfippassuarnilu nunarsuatsinnilu tamani tamaani orpiup ikinneratigut juulleriartornera

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse:

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse: 2 * 2013 1 PI - Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik / Trykkes af: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: Grønlands Håndbold Forbund Forbundets aktiviteter i 2009 500.000, v/ Hans Peter Poulsen deltagelse i landskampe i DK og undland Grønlands Tae Kwon-Do Landsholdets aktiviteter i sæson 2009 500.000 Forbund,

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med august 2015

på ansøgninger modtaget til og med august 2015 for ansøgninger indgår i denne opgørelse: NunaFonden Katuaq - Grønlands Kulturhus 400.000 Bestyrelsen til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer,

Læs mere

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Arbejdspapir: 2012:1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTERNATIONALE

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg.

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg. NR. 1 2014 Imai Indhold KNI A/S-imut tikilluarit... 3 Sukkup pisisartumukaannerani aqqutaa... 4 Aporfissaqaleraangat... 6 Apeqqutit sisamat... 8 Pingaartitat sulisullu... 10 KGH-miit KNI-mut... 12 Illoqarfissuarmut

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

Udgives af: Redaktion:

Udgives af: Redaktion: 2 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut. Ilanngutassianik

Læs mere

PIL=Pilersuisoq POL=Polaroil. Naqitaq Paartoq KNI A/S-imit saqqummersinneqartarpoq. Bladet Paartoq udgives af KNI A/S.

PIL=Pilersuisoq POL=Polaroil. Naqitaq Paartoq KNI A/S-imit saqqummersinneqartarpoq. Bladet Paartoq udgives af KNI A/S. NR. 4 2015 Imai Indhold Piginnaanngorsassaagut...3 Pisisartut nutaat, nioqqutissiat nutaat...4 Sikugaangat umiarsuillu unikkaangata...6 Sikusarnera pillugu ima oqarput...10 Apeqqutit sisamat...12 Pisortaqarneq

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006

Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Rapport: Uddannelseskaravanen 2006 Jeg synes, at I er blevet s meget en del af bygden, at jeg kom til at t nke, om ikke I skulle ud at s tte langline i dag. (citat fra en grƒnlandsk l rers evaluering)

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

om ATUARFITSIALAK pillugu

om ATUARFITSIALAK pillugu om ATUARFITSIALAK pillugu - angajoqqaanut ujarlerfissiaq - håndbog til forældre Inerisaavik 2004 OM SKOLEN 1 Siulequt Forord Atuarfik pillugu peqqussut 1. august 2003-mi atuutilersoq pilersinniarneqarnermi

Læs mere

Projekt til forbedring af skoleelevernes sprog- og læsefærdigheder

Projekt til forbedring af skoleelevernes sprog- og læsefærdigheder Projekt i forbindelse med implementering af Atuarfitsialak: CREDE Afprøvning af effektive undervisningsprincipper og metoder udviklet af Center for Research on Education, Diversity & Excellence (CREDE)

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq SIULEQUT FORORD Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq aallarnerporaasiit, atuarfinnilu ilinniarnititsisut ukiumi atuarfiusussami suleqatiginissaat qilanaarilereerparput.

Læs mere

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement Jesper Kragh Svend Svendsen Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET BYGDTU Oktober 2002 Analyser til det kommende grønlandske bygningsreglement. 17-10-2006

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Atuarfimmi timersorneq annerusumik minnerusumilluunniit! Mere eller mindre idræt i skolen! Atuartut Aviisiat Skoleavisen 4. 2003 PI Paasissutissaq/

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 2 2014 1 2 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Lars Svankjær u Nuummi aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi controller Aykut Fahri Kilic Controller Aykut Fahri Kilic fra økonomiafdelingen i Nuuk Naqitaq Royal Arctic A/S-imit

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 3 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Aleutit oqaasii Aleutisk sprog 89.981 Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier 39.12 Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88.

Aleutit oqaasii Aleutisk sprog 89.981 Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier 39.12 Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88. Grønlandske emneord Danske emneord A Adventi Advent AIDS AIDS 61.612 Ajoqersuiartorneq Mission 25 Ajunaarnerit Ulykker 61.49 Ajunaarnersuaqarnerani ikiorsiineq Katastrofehjælp 61.49 Akerliussutsimik takutitsinerit

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør

Pressekonference 12. september 2008. Pressekonference VELKOMMEN WELCOME. v/peter Blach, direktør Pressekonference 12. september 2008 Pressekonference VELKOMMEN WELCOME v/peter Blach, direktør Offshore Center Danmark pressekonference Velkomst - Velkomst Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark

Læs mere

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 78 00 / 98 13 01 / jh@sermersooq.gl anko@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 114 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2015 1 PI Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

kujataamlu Q-offset Ajussuseq! - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Qaqortoq afd Arssarnerit A/S Nanortalik afd.

kujataamlu Q-offset Ajussuseq! - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Qaqortoq afd Arssarnerit A/S Nanortalik afd. Ajussuseq! Ajussuseq nassaassaavoq tamanna qularutigineqarsinnaanngilaq. TV ikikkaani aviisilluunniit qupperaraanni ajussusermut uppernarsaatissarpassuaqarpugut. - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere