Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq"

Transkript

1 Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger 901 Nikolaj Rosingip Atuarfia, Kangaatsiaq - Sept. 07 Nov /2010: - Okt Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. November 2007 Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 09/10 naleqqussaaqqillutik pikkorissarput Ikerasaarsuk kisimi peqataanani. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. ingerlatsisussap pisinnaajunnaarnera patsisaalluni. - Atuarfiusoq 09/10 ilinniartitsisunut tamanut sinaakkusiineq pivoq: Atuartitsinermi Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut aallaavigalugit atuartitsineqassasoq. - Kangaatsiap Atuarfiani AD-mut ilinniaqqittut annertuumik ikorfartueqataapput maligassiuillutillu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. blev gennemført November2007 i Kangaatsiaq. - Skoleåret 09/10 blev opfølgningskurset afholdt for alle, undtaget Ikerasaarsuk. Kurset blev afholdt i Kangaasiaq. efter modul ikke gennemført pga caoch blev forhindret. - Skoleåret 09/10 satte skolen som ramme: at undervisningen skal tage udgangspunkt i effektiv pædagogik. - De AD studerende på Kangaatsiap Atuarfia indgår som vigtige coaches og har en klar rollemodel for kolleger. 902 Attup Atuarfia. Attu 200/2007: - Sept. 0 nov /2010: - Okt. 09 Feb 10 - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Attumi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiani ingerlanneqarpoq. november 2007 Attumi ingerlanneqarpoq. 1

2 - Sept. 07 Nov Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiup pisortaa 0/07-miilli Inerisaaviup CREDE / EP mik pikkorissaanerinut peqataasarpoq taamalu suleqatiminut ikorfartuineq ingerlassinnaallugu. blev gennemført november 200 i Attu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. - Skoleleder har deltaget til Inerisaavik s CREDE/EP kurser siden 0/07 og kan derfor indgå som støtte for skolens øvrige lærere. 90 Atuarfik Iginniarfik, Iginniarfik - Sept /2010: - Okt. 09 Feb Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Qasigiannguani kiisalu Aasianni ingerlanneqarpoq. - Angallannermik patsiseqartumi coaching. - Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. Pikkorissarneq Kangaatsiami ingerlanneqarpoq. februar 2010 Iginniarfimmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiup pisortaa pikkorissaanernut arlaqartunut peqataasarpoq taamalu suleqatiminut ikorfartuineq ingerlassinnaallugu. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Qasigiannguit og Aasiaat. ikke gennemført pga rejseforhold. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. gennemført februar Skoleleder har deltaget til flere kurser og kan derfor indgå som støtte for skolens øvrige lærere. 904 Qaqqannguup Atuarfia, Ikerasaarsuk - Sept Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Kangaatsiani ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Ilinniartitsisut marluk qaffasissumik ilinniaqqipput taamalu peqqussut naapertorlugu ingerlatsinissamut tunngavissaqarluarlutik. Annertuumik suleqatiminnut ikorfartuineq ingerlappaat. 2

3 - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. ikke gennemført pga rejseforhold. - 2 lærere på skolen er på videreuddannelse, hvorfor skolen har god grundlag for at følge LTF. Lærerne indgår som udvidet støtte for skolens øvrige lærere. 905 Atuarfik Kristian Lundblad, Niaqornaarsuk - Sept /2010: - Okt. 09 Feb Atuarfiusoq 07/08 Kangaatsiap Kommuniani illoqarfimmi nunaqarfinnilu ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Qasigiannguani kiisalu Aasianni ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Atuarfiusoq 09/10 nangitsiviusumut pikkorissarnermut ilinniartitsisut tamarmik peqataapput. februar 2010 ingerlanneqarpoq Niaqornaarsummi. - Atuarfik Kristian Lundblad atuarfik nutaajuvoq taamalu atuarfiup aaqqissornera peqqussut naapertorlugu ingerlalluni. - Atuartitsineq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut sinaakkutai atorlugit ingerlanneqarpoq. - Qaffasissumik AD-mi ilinniaqqittoq annertuumik suleqatiminut ikorfartuinermik ingerlatsivoq. - Skoleåret 2007/2008 afholdt hele Kangaatsiaq Kommune by og bygder kursus for samtlige lærere på skolerne. Kurset blev afholdt i Qasigiannguit og Aasiaat. ikke gennemført pga rejseforhold. - Samtlige lærere deltog til opfølgningskurset 09/10. Kurset blev afholdt i Kangaatsiaq. blev gennemført februar 2010 i Niaqornaarsuk. - Atuarfik Kristian Lundblad er en meget ny skole og er således organiseret iht landstings-forordningen. - Undervisningen sker med Effektive Undervisningsprincipper som ramme. - 1 AD-studerende indgår som en vigtig støtte for skolens øvrige lærere Gammeqarfik, Aasiaat 200/2007: - Sept. 0 & nov Dec. 07 Ilulissani - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani - Peqataasut coacherneqarput november 200 Gammeqarfimmi. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. - Ingerlatsisussap pisinnaajunnaarnera patsisaalluni coaching. - Atuarfiusoq 08/09 ilinniartitsisut 29 pikkorissarput. Qallunaatut oqaaseqartut pikkoris-

4 - Aug Febr Okt saqataanngillat. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. oktober 2008 ingerlanneqarpoq Gammeqarfimmi. - Alloriarfinni suleqatigiilluni suleqatigiinneq ulluinnarni atuarfimmi sinaakkutaasoq pikkorissarnermi eqaatsumik atorneqarpoq. - Atuarfiup ilikkagassat anguniagassat aallaavigalugit suleqatigiinnermik piumasaqarnera eqaatsumik sulinissamut tunngaviliivoq. - Ilinniaqqittut ilinniartitsisunut ikorfartuinerat pingaaruteqarluinnarpoq ingerlaavartumik ingerlatsinissamut periarfissiivoq ingerlalluarneqarlunilu. - Deltagerne blev coachet november 200 i Gammeqarfik. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev ikke gennemført pga coach ikke kunne komme. - Skoleåret 08/09 deltog 29 lærere på kurset. De dansk sprogede lærere deltog ikke. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. blev gennemført oktober 2008 i Gammeqarfik. - Skolens daglige arbejdsgang baseret på teamsamarbejde blev effektivt anvendt under kurset. - Skolens krav om teamsamarbejde med brug af læringsmål giver effektive samarbejdsmuligheder for lærerne. - Lærere under videreuddannelse har en vigtig støtterolle på skolen det giver mulighed for løbende udvikling Âdap Atuarfia, Akunnaaq - Aug Febr Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissat ajutoornerat patsisaalluni coaching. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere fra bygden på kurset. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. - Pga rejseforhold kunne coaching ikke gennemføres. 100 Ole Reimerip Atuarfia, Kitsissuarsuit 200/2007: - Sept. 0 & nov Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani - Nov. 200 coaching Kitsissuarsummi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Pikkorissarneq Gammeqarfimmi ingerlanneqarpoq. - Angallannikkut periarfissat ajutoornerat patsisaalluni coaching. 4

5 - Aug Febr blev gennemført Nov. 200 i Kitsissuarsuit. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere fra bygden på kurset. Kurset blev afholdt i Gammeqarfik. - Pga rejseforhold kunne coaching ikke gennemføres Juunarsip Atuarfia, Qasigiannguit - Aug Jan Okt Atuarfiusoq 08/09 atuarfik tamakkerluni pikkorissarpoq. Pikkorissarneq Juunarsip atuarfiani ingerlanneqarpoq Oktoberimi ingerlanneqarpoq Qasigiannguani. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere på kurset. Kurset blev afhold på Juunarsip Atuarfia. blev gennemført Oktober 2008 i Qasigiannguit Ivilikasiup Atuarfia, Ikamiut - Aug Jan Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisoq 1 pikkorissarpoq. Pikkorissarneq Juunarsip atuarfiani ingerlanneqarpoq. - Angallannikkkut periarfissaasuaneq patsisaalluni coaching. - Skoleåret 08/09 deltog 1 lærer fra bygden på kurset. Kurset blev afhold på Juunarsip Atuarfia. - Pga rejseforhold blev coaching ikke gennemført Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat 200/2007: - Sept. 0 & nov. 0 - Sept. 08 & - Mar Dec. 07 Ilulissani marts 08 ingerlanneqarpoq. 7 - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani Nukarlerni (nukaaqqami) ilinniartitsisut peqataapput. - Peqataasut nov. 0 coacherneqarput AMS imi. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. - Marts 08 coaching ingerlanneqarpoq. AMS-imi - Atuarfiusoq 08/09 akullerni (nukami) ilinniartitsisut pikkorissarput. AMS imi. - Oktober 2008 coaching ingerlanneqarpoq. AMS imi. - Atuarfiusoq 09/10 angajullerni (angajumi) kiisalu heldagsskole-mi ilinniartitsisut 5

6 okt /2010: - Sept. 09 & - Mar. 10 Okt pikkorissarput. AMS imi. oktober 09 ingerlanneqarpoq. AMS-imi heldagsskole-milu. - Ilinniaqqittumik pikkorissumik namminerlu timitalerlugu Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngavii aallaavigalugit atuartitsisumik ikorfartorteqarneq atuarfimmut nukittorsaataavoq. - Ilinniaqqittut allat peqataalernerat aqqutigalugu ilinniartitsisut ikorfartuisunik atuinerat eqaallisarneqarsinnaavoq. - Atuarfik Mathias Storch Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartornera aaqqissuussamik inerisagaavoq. Tamanna immikkut maluginiagassaavoq. Lærerne i yngstetrinnet (nukaaraq) deltog i kurset. - Samtlige deltagere blev coachet november 0 i AMS. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i - Samtlige blev coachet Marts I AMS. - Skoleåret 08/09 deltog lærerne i mellemtrinnet (nuka) i kurset. I AMS. - Samtlige blev coachet Oktober i AMS. - Skoleåret 09/10 deltog lærerne i ældstetrinnet (angaju) og fra heldagsskolen i kurset. I AMS. - Samtlige blev coachet Oktober i AMS. - Det er en styrke for skolen at de har en lærer med Ad i coaching, der selv praktiserer og underviser ved brug af de effektive undervisningsprincipper. - Ved at anvende andre på videreuddannelse kan lærernes anvendelse af coaching effektiviseres. - Atuarfik Mathias Storch har implementeret de Effektive Undervisningsprincipper progressivt. Dette skal bemærkes specielt Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat - Okt /2011: - Nov Apr Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. AJB -mi - Immikkoortoq siulleq (modul 1) ingerlanneqarpoq. Coaching kiisalu modul 2 ingerlanneqanngitsoorput. - Atuarfiusoq 10/11 akullerni (nukami) ilinniartitsisut pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlappaat. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere på kurset. I AJB. - Modul 1 blev gennemført. Coaching og modul 2 blev ikke gennemført. - Skoleåret 10/11 deltager lærerne fra mellemtrinnet (nuka) i opfølgningskurset. 120 Lars Hansenip Atuarfia, Ilimanaq - Sept. 08 & - Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmik pikkorissarput. Pikkorissarneq AMS-imi ilinniartitsisut peqatigalugit Ilulissani ingerlanneqarpoq.

7 - Mar. 09 okt Oktober 2008 coaching Ilimanami ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 08/09 deltog alle lærere fra bygden i kurset. Kurset blev afholdt sammen med lærerne fra AMS i - Alle blev coachet Oktober 2008 i Ilimanaq Oqaatsut Atuarfiat, Oqaatsut 200/2007: - Sept. 0 & nov Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Oqaatsuni ingerlanneqarpoq. blev gennemført november 200 i Oqaatsut Iisaap Atuarfia, Qeqertaq - Sept. 08 & - Mar. 09 okt Atuarfiusoq 08/09 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmik pikkorissarput. Pikkorissarneq AMS-imi ilinniartitsisut peqatigalugit Ilulissani ingerlanneqarpoq. - Oktober 2008 coaching Qeqertami ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 08/09 deltog alle lærere fra bygden i kurset. Kurset blev afholdt sammen med lærerne fra AMS i - Alle blev coachet Oktober 2008 i Qeqertaq. 120 Naatap Atuarfia, Saqqaq 200/2007: - Sept. 0 & nov. 0 - Dec. 07 Ilulissani marts Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Saqqami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. marts 2008 Saqqami ingerlanneqarpoq. blev gennemført November 200 i Saqqaq. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev gennemført marts 2008 i Saqqaq Qeqertarsuup Atuarfia, Qeqertarsuaq 200/2007: - Sept. 0 & - Dec Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani november 200 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. 7

8 nov. 0 - Aug Mar. 08 Nov Ilulissani marts / Okt Atuarfiusoq 07/08 pikkorissarneq nangitsiviusoq ingerlanneqarnerani siuliani peqataanikuusut Ilulissani pikkorissarput. marts 2008 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamakkernatik pikkorissarput. november 2007 Qeqertarsuarmi ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 08/09 ilinniartitsisut pikkorissarsimanngitsut pikkorissarput. Qeqertarsuarmi. - Angallannermik patsiseqartumik coaching. - Ved allerførste CREDE kursus skoleåret 0/07 deltog 5 lærere på regionalt kursus i blev gennemført november 200 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 07/08 deltog forovennævnte lærere på opfølgningskurset i blev gennemført Marts 2008 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 07/08 deltog ikke samtlige lærere i kurset Qeqertarsuarmi. blev gennemført November 2007 i Qeqertarsuaq. - Skoleåret 08/09 deltog lærere der mangler kurset på lokalt kursus. I Qeqertarsuaq. blev ikke gennemført pga rejseforhold Aalunnguup Atuarfia, Kangerluk 1501 Edvard Kruse-p Atuarfia, Uummannaq - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisoqatigiit tamarmiullutik pikkorissarput EKA mi. April 2008 ingerlanneqarpoq. EKA mi. - Sumiiffimmi ilinniaqqittut arlaqartut pigineqarput taamalu Peqqussut naapertorlugu ingerlatsinissamut inerisaanermi ikorfartuineq aaqqissuussamik ingerlanneqarnissaa pilersaarusiussallugu periarfissaalluni. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere i kurset i EKA. blev gennemført April 2008 lokalt. - Skolen har flere resurser på videreuddannelse, h vorfor der er god grundlag for at udvikle en plan for støtteordninger med henblik på at følge LTF Neriunnerup Atuarfia, Niaqornat 150 Kaalip Atuarfia, Qaarsut 200/2007: - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani 8

9 - Sept. 0 & nov. 0 1 november 200 Qaarsumi ingerlanneqarpoq. blev gennemført november 200 i Qaarsut Ole Løvstrømip Atuarfia, Ikerasak - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Ikerasammi ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Ikerasak Muusap Atuarfia, Saattut - Aug. 07 Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Saattuni ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Saattut. 150 Atuarfik Pilerfik, Ukkusissat - Aug. 07 Apr /2011: - Nov Apr Atuarfiusoq 07/08 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik Uummannami pikkorissarput. April 2008 Ukkusissami ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 10/11 nangitsiviusumik pikkorissarnissamut akuerineqarput. Modul 1 unitsinneqarpoq pisortap peqataasinnaannginnera patsisaalluni. Modul 2 ingerlanneqarnissaa nalorninarallarpoq. - Skoleåret 07/08 deltog alle lærere fra bygden på kursus i Uummannaq. blev gennemført April 2008 i Ukkusissat. - Skoleåret 10/11 er skolen godkendt til opfølgningskursus, men modul 1 blev annulleret pga skoleleders manglende deltagelse. Modul 2 er ikke endelig fastlagt Aaraliup Atuarfia, Illorsuit 1508 Saamup Atuarfia, Nuugaatsiaq 101 Prinsesse Margrethe Skole, Upernavik 200/2007: - Sept. 0 & - Atuarfiusoq 0/07 siullermeertumik CREDE-mik pikkorissarnermi Ilulissani december 200 Upernavimmi ingerlanneqarpoq. 9

10 dec. 0 - Aug Jan. 09 Okt / 24 - Atuarfiusoq 08/09 atuarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput. Modul 1-mi affaannai peqataapput aatsaat modul 1-mi tamarmiullutik peqataallutik. oktober 2008 Upernavimmi ingerlanneqarpoq. blev gennemført december 200 i Upernavik. - Skoleåret 08/09 deltog samtlige lærere på kurset. Dog deltog kun halvdelen på modul 1 men samtlige deltog til modul 2. blev gennemført oktober 2008 i Upernavik. 102 Mathiarsip Atuarfia, Upernavik Kujalleq 10 Juaap Atuarfia, Kangersuatsiaq 104 Paaviap Atuarfia, Aappilattoq 2010/2011: - Feb Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Aappilattumi pikkorissarput. Modul 1 septembarimi pisinnaanngimmat sivitsorlugu februarimi pikkorissarneq Aappilattumi ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. Modul 1 skulle være afholdt september men måtte aflyses pga særlige forhold. Kurset blev forlænget og er afholdt februar i Aappilattoq. er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d. 105 Fiilimuup Atuarfia, Innaarsuit 2010/1011: - Sept Mar Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Innaarsummi pikkorissarput. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. 10

11 er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d. 10 Niisip Atuarfia, Naajaat 107 Tasiusap Atuarfia, Tasiusaq 108 Nutaarmiut Atuarfiat, Nutaarmiut 109 Nuussuup Atuarfia, Nuussuaq 110 Matiarseeqqap Atuarfia, Kullorsuaq - Aug Feb. 08 Apr /11: - Sept Mar Atuarfiusoq 07/08 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarput Kullorsuarmi. april 2008 ingerlanneqarpoq. - Atuarfiusoq 10/11 Inerisaaviup misiligummik immikkut nunaqarfinnut pikkorissaanermik neqeroorutaanut ilinniartitsisut tamarmiullutik Kullorsuarmi pikkorissarput. - Pikkorissaaneq nangitsivittut inissisimagaluartoq aallaqqaataaniit ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaanermut ataavartumik coacherineq oqarasuaatikkut ingerlanneqarpoq. Qarasaasiatigut periarfissat atorusunnaraluarput maannali tamanna sumiiffimmi periarfissaanngilaq. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere i kurset afholdt i Kullorsuaq. blev gennemført april 2008.s - Skolen deltager til Inerisaavik s pilotprojekt for bygder, hvor samtlige lærere deltager på kurset der afholdes lokalt. - Kurset er et opfølgningskurset men afholdes som opstartskursus. er indarbejdet med løbende coaching over telefon. Internettet ville være at foretrække men lokalt er dette ikke muligt d.d Avanersuup Atuarfia, Qaanaaq - Okt Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog samtlige lærere til kursus i oktober og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler. 11

12 1702 Piitaaqqat Atuarfia, Savissivik 1704 Qeqertat Atuarfiat, Qeqertat 1705 Siorapaluup Atuarfia, Siorapaluk Okt Okt Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut Qaanaami ingerlanneqartumut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog alle bygdens lærere til kursus i oktober 2007 afholdt i Qaanaaq. og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler. - Atuarfiusoq 07/08 oktober 2007 nunaqarfimmi ilinniartitsisut tamarmiullutik pikkorissarnermut Qaanaami ingerlanneqartumut peqataapput. kiisalu modul 2 atuarfimmit unitsinneqarput aningaasatigut inissisimanerup ajorneranik patsisilerneqartumik. - Skoleåret 07/08 deltog alle bygdens lærere til kursus i oktober 2007 afholdt i Qaanaaq. og modul 2 blev annulleret af skolen med begrundelsen manglende økonomiske midler Âdo Lyngep Atuarfia, Aasiaat 2009/2010: - Aug Maj 10 Mar Atuarfiusoq 09/10 ilinniartitsisut, perorsaasut sulisullu allat tamarmiullutik pikkorissarnermut peqataapput. Pikkorissaaneq ALA, Aasianni ingerlanneqarpoq. - Pikkorissaaneq immikkut annertusisamik atuartitsinermut ilisimasalimmik suleqateqarluni ingerlanneqarpoq. Sulisut ineriartoqqinnissamut killiffiat tullinnguuttoq aallaavigalugu pikkorissaanissaq pingaartuummat immikkut ilisimasalimmik suleqateqarnissaq Inerisaavimmit pingaartissimavarput. marts 2010 ALA, Aasianni ingerlanneqarpoq. - Skoleåret 09/10 deltog samtlige lærere, pædagoger og øvrig personale til kurset afholdt på Ado Lyngep Atuarfia, Aasiaat. - Kurset blev afholdt i samarbejde med ekspert indenfor vidtgående undervisning. Dette er valgt af Inerisaavik, fordi det er vigtigt at holde kurserne inden for deltagernes nærmeste udviklingszone. blev afholdt marts 2010 i ALA, Aasiaat. 12

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

om ATUARFITSIALAK pillugu

om ATUARFITSIALAK pillugu om ATUARFITSIALAK pillugu - angajoqqaanut ujarlerfissiaq - håndbog til forældre Inerisaavik 2004 OM SKOLEN 1 Siulequt Forord Atuarfik pillugu peqqussut 1. august 2003-mi atuutilersoq pilersinniarneqarnermi

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni.

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni. Ledelse Udviklingsmål Hornsherred Syd 2012-2015, opdateret 181214 Udvikling af lærings- og børnemiljø herunder de fysiske, psykiske og æstetiske rammer, aktiviteter og forhold, vi tilbyder børnene. God

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft)

Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) 1 Læringsprojekt/ ipads Evaluering 1(før kompetenceløft) Hvilken skole er du ansat på? Hvor er du ansat: Arbejder du primært i: I hvor stor del af din undervisning planlægger du anvendelse af IT? I hvor

Læs mere

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 En kavalkade af kreative indslag fra tandbørstedagen Forord 1 Tandsundheden i Grønland er ringe. Hvis den skal blive bedre, er det en ubetinget nødvendighed,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere