Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014

2 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6 RET TIL BØRN ELLER RET TIL HJÆLP TIL BØRN...6 LÆRINGSSTILE - DIG SELV OG DE ANDRE...7 KOMMUNIKATIONENS ABC...7 EUROPAS IDÉ- OG KULTURHISTORIE...8 EINSTEIN OG BOHR - To store naturvidenskabsmænd...9 5:2 KUREN DER DUR - Tab dig, kom i form og bliv sundere!

3 COACHING (1) Teori og virkelighed Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation og læring på arbejdspladser, i organisationer, institutioner m.v. Alle der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker kan med fordel deltage. Coaching forudsætter dog, at man kender de grundlæggende principper, teknikker, teorier og metoder, samt forståelse for, hvordan coaching adskiller sig fra andre metoder. I løbet af modulerne (der er planlagt 3) oparbejdes viden og færdigheder i coaching og en forståelse for, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver en større gennemslagskraft. Der bliver tale om teoretiske indlæg, kombineret med praktisk træning, som giver indsigt i coachingens muligheder, styrker/begrænsninger i coachrollen, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en kompetent, professionel og etisk forsvarlig måde. Kursusrækken er adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Kursusindhold på Modul 1: Hvad er coaching? Og hvad forskellen på coaching og andre ledelsesværktøjer? Betydningen af vores forskelligartede måde at opfatte verdenen på Coachingens filosofi, teori og grundlæggende arbejdsprincipper Spørgeteknikker Coachingstrukturen Værdier og visioner Basale coachingkompetencer. Kursusrækken (der er i alt planlagt 3 moduler) er adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Max 16 deltagere. Kursus ved Anette Hvidtfeldt, ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach (Læs om Anette Hvidtfeldt på 2 torsdage kl. 9-16, den 25/9 og 9/10 Normalpris kr. Pris for DSR-medlemmer: 500 kr. inkl. kopimateriale Holdnr (Tilmelding senest 17/9 ) 3

4 COACHING (2) Coaching (2) er en forsættelse af Coaching (1), og vil give en dybere indsigt i coachingelementerne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette modul vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre og se på hvilken betydning det har at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem. Vi vil tillige udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drømme, se på motivationen for at nå disse samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coachingsammenhæng. Vi fortsætter den intensive praktiske træning fra det foregående modul. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring også materialet fra første modul. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kursusstart samt udleveret på selve kurset. På Modul 2 får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, og dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer. Viden, indsigt og forståelse for hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan. En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlyse. Oprigtig forståelse for hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Udarbejdet dit personlige 10 års (???) samt, samt planlagt delmålene og vejen dertil. Flere nye erfaringer ud fra konkrete oplevelser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men er blevet ført ud i praksis. Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back. Kursusrækken (der er i alt planlagt 3 moduler) er adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Max 16 deltagere. Kursus ved Anette Hvidtfeldt, ICC Certificeret Coach og Narrative Teamcoach 2 dage kl. 9-16, den torsdag den 6/11 og tirsdag den 25/11 Normalpris 1000 kr. Pris for DSR-medlemmer: 500 kr. inkl. kopimateriale (indbetaling senest 28/10) Holdnr (Tilmelding senest 28/10) 4

5 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS Vi sover i ca. en tredjedel af vores liv og vi drømmer i en fjerdedel af den tid. Vi har mange drømme hver nat, selv om vi sjældent husker dem. Men hvorfor drømmer vi og hvad betyder drømmene? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sine drømme? Hvordan kan vi lære at huske vore drømme? Og hvordan kan vi bruge drømmene i vores personlige udvikling? Moderne forskning bekræfter, at drømme handler om det, som er vigtigt for os, at de tager centrale livsspørgsmål op, som den vågne bevidsthed kryber udenom. I det vågne liv tilpasser vi os omgivelserne, men i drømmetilstanden er vores normale bevidsthed koblet fra, vi er online på den ubevidste intelligens, og de temaer, der er vigtige for os, genspiller sig i vore drømme. Ved ændrede bevidsthedstilstande, som i drømmetilstanden, tilflyder der os et væld af informationer. Drømme er fortættet information og ved at forstå drømmenes symbolske sprog får man kendskab til de indre psykiske processer. Der er altså visdom at hente i drømmene. Drømmearbejde bevidstgør ubevidst materiale i psyken, det er en effektiv, men samtidig nænsom måde til personlig udvikling. Foredragene vil give kendskab til de mange egenskaber ved drømmene og en forståelse for drømmenes sprog. Deltagerne får praktisk vejledning i at beskæftige sig med sine egne drømme, både på et forståelsesplan og på et oplevelsesplan. Foredrag ved cand.theol. og psykoterapeut Miriam Florez 2 torsdage kl , 30/10 og 27/11 Normalpris 220 kr. Pris for DSR-medlemmer: 110 kr. Holdnr (Tilmelding senest 22/10) 5

6 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN 15-20% af alle børn er Høj Sensitive Personer/HSP, og har et nervesystem, der i højere grad er modtageligt overfor indtryk. De kan være mere påvirkelige overfor fysiske indtryk fra deres omgivelser. Børnene kan reagere følelsesmæssigt kraftigere på oplevelser og situationer, og kan i højere grad være opmærksomme på følelsesmæssige stemninger og nuancer. De kan være talentfulde, begavede og samvittighedsfulde. Den øgede modtagelighed kan samtidig betyde, at børnene hurtigere bliver overvældede. Hvad ligger i betegnelsen Høj Sensitiv Person og hvad siger de psykologiske teorier bag? Hvordan kan vi mindske overstimulering i barnets hverdag, både i skolen og hjemmet? På hvilken måde støtter vi bedst børnene i den fordel, de har i kraft af deres øgede modtagelighed? Foredraget vil formidle nyere forskningsundersøgelser af sensitivitet, og herudfra sætte fokus på gode råd og redskaber til, hvordan man som forælder og fagperson i praksis kan forstå og støtte de særligt sensitive børn. Du kan læse mere om underviseren på hjemmesiden: Ved cand.psyk. Lene Misfeldt, Sensitiv Eksistens Tirsdag den 7. oktober kl Normalpris: 280 kr. Pris for DSR-medlemmer: 140 kr. Holdnr (Tilmelding senest 29/9) RET TIL AT FÅ BØRN ELLER RET TIL AT FÅ HJÆLP TIL BØRN Før var børn en omstændighed. I dag er de blevet en behandlingsmæssig nødvendighed. De behandlingsmæssige muligheder er mange, men hvor går grænsen. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd. Kom og deltag i debatten om fremtidens reproduktionsassistance. Foredrag ved lektor, ph.d. Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd Onsdag den 12. november kl Normalpris 110 kr. Pris for DSR-medlemmer 55 kr. Holdnr (Tilmelding senest 4/11) 6

7 LÆRINGSSTILE - DIG SELV OG DE ANDRE Læringsstile spiller en stor rolle i en undervisningssammenhæng, og kendskabet til egen og andre menneskers læringsstile kan ændre samarbejds- og ledelsesprocesser afgørende. Man forstår andre menneskers måde at agere på i arbejde og læring, og man udvikler respekt og tolerance. Dette fører til en mere smidig og effektiv omgang med andre, og mange arbejdssituationer (møder, teamarbejde, ledelse osv.) kan afvikles med et minimum af stress og anspændthed. Kurset introducerer deltagerne til "building excellence", der bygger på Dunns og Dunns læringsstilsmodel. Modellen er kendetegnet ved at være tilgængelig og jordnær. Desuden præsenteres deltagerne for en række strategier for brug af læringsstile i hverdagen, på sit job eller derhjemme. Kursusprisen inkluderer en læringsstilsprofil. Ved lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet Tirsdag den 28. oktober kl Normalpris 350 kr. Pris for DSR-medlemmer: 175 kr. Holdnr (Tilmelding senest 20/10) KOMMUNIKATIONENS ABC I stort set alle virksomheder og organisationer arbejdes der med kommunikation, ofte med særlige medarbejdere til at løse opgaverne opgaver der varierer fra organisation til organisation, men som på mange måder ligner hinanden. Hvad enten man arbejder med kommunikation i erhvervsmæssig eller frivillig sammenhæng bør man være opdateret med den nyeste viden på området for bedre at kunne klare hverdagens udfordringer. Forløbet stiller skarpt på, hvordan man strukturerer og skaber overblik over projekter og giver indblik i de elementer, der skal overvejes for at få budskabet igennem fra retskrivningen til brugen af sociale medier. - Overbevisende kommunikation v/ adjunkt i retorik Sofie Venge Madsen, Aarhus Universitet. (20/10) - Sociale medier v/adjunkt i sociale medier Annette Agerdal-Hjermind, Aarhus Universitet. (3/11) - Skriv fejlfrit v/ adjunkt i anvendt lingvistik Richard Madsen, Aalborg Universitet. (17/11) 3 mandage kl , den 20/10, 3/11 og 17/11 Normalpris: 430 kr. Pris for DSR-medlemmer: 215 kr. inkl. sandwich Holdnr, (Tilmelding senest 10/10) 7

8 EUROPAS IDÉ- OG KULTURHISTORIE Dette kursus, der særligt vil fokusere på tidsånden i forskellige, centrale perioder i Europas idé- og kulturhistorie, vil forløbe over 2 semestre. Vi vil i dette semester tage perioder som den græske antik, hellenismen, kulturen i Romerriget, tidlig- og højmiddelalderen, senmiddelalderen og renæssancen op. Hovedvægten i gennemgangen af stoffet vil ligge på idéhistorien, altså centrale filosofiske, ideologiske og videnskabelige tanker, men vi vil også se på andre områder af kulturlivet som litteratur, billedkunst, musik mv. og desuden på samfundsforhold i deres sammenhæng - eller måske i visse tilfælde mangel på samme! - med idéhistorien. Undervejs i forløbet vil vi reflektere over periodebetegnelser og deres videnskabelige rimelighed; er det fx rigtigt at kalde 'middelalderen' for middelalderen i en dansk sammenhæng eller 'renæssancen' for renæssancen, hvis der nu i virkeligheden faktisk ikke var tale om en genfødsel af antikkens kultur, men om noget helt nyt? Desuden vil vi undervejs overveje, om og i hvilken grad, Europas/Vestens historie er en fremskridtets historie - eller måske snarere en forfaldets historie eller måske noget helt tredje. Kurset kræver ingen anden forudsætning end interesse for emnet. NB. I forårssemestret 2015 vil vi behandle følgende perioder: barokken, oplysningstiden, romantikken, årtierne før og under 1. Verdenskrig, mellemkrigstiden og efterkrigstiden. Kursus ved dr.phil. Poul Ferland, Esbjerg 6 torsdage kl , den 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 og 13/11 Normalpris 660 kr. Pris for DSR-medlemmer: 330 kr. Holdnr (Tilmelding senest 24/9) 8

9 EINSTEIN OG BOHR - To store naturvidenskabsmænd Vi indledte dette forløb i efteråret 2013 og fortsætter nu med en gennemgang af: Torsdag den 2. oktober: ALBERT EINSTEIN Einstein er uden tvivl den mest berømte videnskabsmand nogensinde. Hans berømmelse hviler især på den relativitetsteori, han foreslog i 1905 og ti år senere udviklede til en teori for tyngdekraften og hele universet. Denne teori har vist sig enormt succesrig og er i dag en uantastet del af det fysiske verdensbillede. Moderne kosmologi hviler på de ligninger, Einstein formulerede i Men hvad går relativitetsteorien egentlig ud på? Einstein var også en pioner i udformningen af kvanteteorien, om end hans tanker på dette område ikke vandt almen anerkendelse. Ved at følge Einsteins liv og virke får vi et indblik i store dele af fysikkens og kulturens historie i første halvdel af det 20. århundrede. Torsdag den 23. oktober: NIELS BOHR Bohrs status som en af fysikkens giganter hviler især på hans fundamentale bidrag til atom- og kvantefysikken, der startede i 1913 med hans helt nye og yderst frugtbare atommodel. Han blev den ledende skikkelse i forståelsen af kvantemekanikken og ikke mindst dens sære filosofiske konsekvenser i form af, hvad der kendes som københavnerfortolkningen. Netop denne fortolkning var Einstein stærk modstander af, hvilket førte til en række berømte diskussioner med Bohr. Desuden var Bohr blandt de første til at forstå atomkernens mysterier og mekanismen i uranatomets spaltning, der i 1945 førte til atombomben. I både dansk og international videnskabshistorie har Bohr en enestående position. Foredrag ved professor, dr.scient. Helge Kragh, Aarhus Universitet 2 torsdage kl , den 2/10 og 23/10 Normalpris 220 kr. Pris for DSR-medlemmer: 100 kr. Pris for en enkelt gang: 60 kr. Holdnr (Tilmelding senest 24/9) 9

10 5:2 KUREN DER DUR - Tab dig, kom i form og bliv sundere! Underviserne blev kendt i hele Danmark, da de testede tidens mest populære slankekure i TV2-serien En kur der dur. 5:2 kuren vandt, og nu har de to eksperter optimeret 5:2 til også at fortælle hvad gør jeg de 5 andre dage, når jeg ikke faster. Samt inddrage træning, stress, søvn, helbred og meget andet. Hør alt om deres nye epokegørende slankeprincip, der også gør dig sundere, stærkere og gladere. Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål. Jerk W. Langer er læge og foredragsholder. Han er ekspert i hvad vi selv kan gøre for at holde os raske, bl.a. motion, spisevaner, kostpyramider, kosttilskud, søvn og stress. Læs mere på Louise Bruun er ernæringsterapeut og personlig træner med ekspertise i bl.a. sund og dejlig mad, yoga og personlig udvikling. Danmarks førende 5:2-ekspert. Læs mere på Foredrag ved ernæringsterapeut Louise Bruun og læge Jerk Langer Tirsdag den 23. september kl Normalpris 220 kr. Pris for DSR-medlemmer: 110 kr. Holdnr (Tilmelding senest 15/9) 10

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere