Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked"

Transkript

1 Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret vækst i EBITDA på 0,9% Solidt Equity free cash flow (EFCF) på DKK 1.235m, et fald på 4,3%, påvirket af opsigelsen af renteswapaftaler efter refinansieringen af seniorlån og af tidsmæssig forskydning i skattebetalinger Rentebærende gæld/ebitda på 2,0x TDC fastholder sin danske detailkundebase med mobilabonnementer på trods af intens konkurrence på det danske marked Refinansiering af EUR 2,4 mia. seniorlån vellykket gennemført Lovgivningsmæssig klarhed efter balanceret fastsættelse af priser for bit stream access (BSA) via coax Bekræftelse af forventningerne til 2011: o Omsætningen forventes at ligge på niveau med 2010 o EBITDA forventes at stige ca. 2% sammenlignet med 2010 o Anlægsinvesteringer/omsætning forventes at udgøre ca. 13% Forventet udbytte for 2011: DKK 4,35, heraf DKK 2,18 til udlodning i august Korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter samt effekter af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. TDC Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K K 2010 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,9 Bruttoavance (0,8) EBITDA ,2 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,4 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,1 Periodens resultat ,7 Frit cash flow Frit cash flow fra driften (7,5) EFCF (4,3) Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 0,86 0,27 - Bruttomargin % 73,2 74,5 - EBITDA-margin % 41,0 40,9 - Anlægsinvesteringer (784) (856) 8,4 Anlægsinvesteringer/omsætning % 11,9 13,1 - Cash conversion % 59,1 64,6 - Rentebærende gæld, netto (21.791) (33.502) 35,0 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,0 3,1 - For yderligere data se TDC Fact Sheet 1. kvartal 2011 på For Ordliste og definitioner, se TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 40

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC fortsatte med at levere solide resultater i 1. kvartal I markeder kendetegnet ved intens priskonkurrence øgede TDC sin omsætning med 0,9% og EBITDA med 1,2%. Stærk vækst inden for betalings-tv og forretningsenheden TDC Nordic samt fortsatte effektiviseringsgevinster i hele TDC mere end opvejede den negative indvirkning fra migrering fra fastnet til mobil og priskonkurrence på det danske mobilmarked. Equity free cash flow var lavere end sidste år pga. effekten fra opsigelsen af renteswapaftaler i forbindelse med refinansiering af seniorlån. Korrigeret for denne effekt steg EFCF 5,5% i første kvartal. På baggrund af disse resultater fastholder vi forventningerne til hele året. Vi forventer fortsat en omsætning på linje med 2010 med en EBITDA-vækst på ca. 2% samt et udbytte for 2011 på DKK 4,35, heraf forventer vi DKK 2,18 til udlodning som et delårsudbytte baseret på halvårsresultatet for TDC Nordic, der omfatter aktiviteterne i TDC Hosting samt Sverige, Norge og Finland, præsterede korrigeret omsætningsvækst på 6,5% og EBITDA-vækst på 15,5%. Det er det bedste kvartalsresultat fra TDC's aktiviteter i Norden siden erhvervelsen af Song Networks i Væksten skyldes ikke mindst vores kerneforretning IP- VPN. TDC Nordic leverer dataløsninger af høj kvalitet til et stigende antal storkunder i såvel den offentlige som den private sektor. I Finland udpegede kunderne for nylig TDC som den bedste leverandør af dataløsninger både med hensyn til kvalitet og service. Indtægter fra betalings-tv steg 12,5%, hvilket skyldtes såvel YouSee (kabel-tv) som TDC Privat (IP-tv). Væksten skyldtes en blanding af flere abonnenter og øget ARPU. Forbrugerne fortsætter med at tage video-on-demand og tidsforskudte tv-funktionaliteter til sig. Indtægterne fra indenlandske mobiltjenester eksklusive regulatoriske effekter faldt 0,6% i 1. kvartal. Faldet skyldtes den intensiverede priskonkurrence og nye rabatprisplaner med delvis faste priser, som alle onlineaktører har indført på markedet for privatkunder. Denne betydelige ændring i markedsdynamikken har resulteret i et fald i den samlede værdi af det danske mobilmarked. TDC har i den forbindelse kunnet udnytte sine tre mobilbrands til at forsvare sin position som markedsførende, og til trods for aggressiv priskonkurrence har TDC fastholdt sine indenlandske detailkunder på 2,49 millioner mobilabonnementer eksklusive taletidskort. ARPU for mobiltale til privatkunder (ekskl. ankommende trafik og prepaid-kort) faldt 5,5% sammenlignet med 1. kvartal 2010, hvilket primært skyldtes den ændrede sammensætning til de nye typer rabatprisplaner. Salget af smartphones forblev højt. I 1. kvartal 2011 udgjorde smartphones 64% af alle solgte mobiltelefoner til privatkunder, og penetrationen af smartphones i TDC's base var på 19% ved udgangen af kvartalet mod 7% primo 2010 og 17% ultimo Kunderne har taget rigtig godt imod applikationen (app) TDC Play. TDC Playappen er downloadet mere end gange til Androidtelefoner, og da applikationen for nylig blev udbudt til iphone, blev den straks den mest downloadede gratis iphone-app i Danmark. Tab af linjer i 1. kvartal 2011 udgjorde , hvilket er 9% lavere end sidste år og som forventet. Tab af linjer forventes at falde fra det nuværende niveau i de kommende kvartaler til et niveau på linje med 2010, dvs. cirka pr. kvartal. For et par uger siden offentliggjorde den danske regulerende myndighed de endelige detaljer om sin beslutning om, at YouSee skal åbne sit net for bredbåndsengroskunder (coaxbsa). Vi mener fortsat, at denne yderligere regulering er for restriktiv i lyset af et meget dynamisk, avanceret og konkurrencepræget bredbåndsmarked. Engrosudbuddet forventes lanceret ultimo 2011 eller primo 2012 afhængig af efterspørgslen. Det er for tidligt at vurdere virkningerne af reguleringen på lang sigt, men den vil ikke have nogen væsentlig indvirkning på 2011-resultatet. TDC refinansierede i februar den resterende del af sin LBO-gæld (fremmedkapitalfinansieret overtagelsesgæld), dvs. sikrede seniorlån gennem en vellykket udstedelse af solide investment grade rating-emtn-obligationer samt underskrivning af nye usikrede revolverende kreditfaciliteter. TDC har således lav risiko i forbindelse med refinansiering i de kommende år samt gældsfinansiering på lang sigt til attraktive priser og betingelser. TDC s to primære transformationsprogrammer, TAK og TDC 2.0, giver stærke og håndgribelige resultater. TAK fokuserer på øget kundetilfredshed, og der er gjort store fremskridt. Vi måler kundetilfredsheden ugentligt på tværs af kundeberøringsflader og processer. I 1. kvartal 2011 var denne score på 71,5, hvilket er den hidtil højeste registrerede score. Der er dog stadig plads til yderligere forbedringer, og vi vil fortsætte med at Side 2 af 40

3 forbedre vores processer, systemer og kompetencer til fordel for vores kunder. Vi følger vores image-score månedligt, og mens den er forbedret gennem de seneste to år, har vi set et fald i 1. kvartal 2011 i TDC Privat. Faldet er dels relateret til effekten af den igangværende mobilpriskrig, dels til få tilfælde af negative presseomtale, især i de danske formiddagsaviser. Vi tager disse signaler fra vores kunder alvorligt og vil fortsat arbejde på at bringe TDC's imageudvikling tilbage i en positiv udvikling. TDC opererer i en krævende branche, og den teknologiske migrering fra fastnet til mobilnet kræver, at vi løbende reducerer vores omkostninger. I den sammenhæng prioriterer TDC at opretholde et arbejdsmiljø, der er udviklende og motiverende for vores medarbejdere. TDC s mere end medarbejdere har i de seneste år forbedret selskabets præstation, og trods det krævende miljø og den anstrengende udviklingsproces er medarbejdertilfredsheden steget hvert år siden 2007, og er nu på et højt og tilfredsstillende niveau. Vi mener således, at dette vidner om den vilje og motivation, som udvises af medarbejdere og ledelse, der hver dag arbejder hårdt for at opbygge et endnu stærkere TDC. Side 3 af 40

4 Gennemgang af finansielle og operationelle forhold i 1. kvartal 2011 I 1. kvartal 2011 blev Wholesale en separat forretningsenhed. Wholesale sælger adgang til TDC's netværk til eksterne operatører. Tidligere var Wholesale en del af forretningsenheden Operations & Wholesale. Som konsekvens rapporteres Wholesale nu som selvstændig forretningsenhed og Operations er en del af Andre aktiviteter, der samtidig består af Hovedkontoret. For yderligere korrigerede sammenligningstal, herunder kvartalstal for 2008 og 2009, henvises til TDC Fact Sheet 1. kvartal 2011 på Omsætning TDC Koncernens omsætning steg i 1. kvartal 2011 med DKK 59m eller 0,9% til DKK 6.609m sammenlignet med 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til vækst inden for den indenlandske tv-forretning, vækst i TDC Nordic og øget salg af terminaludstyr. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes flere RGU'er og højere ARPU for YouSees kabel-tv samt TDC IP-tv. Omsætningen i TDC Nordic steg - selv efter korrektion for gunstige valutakursudviklinger som følge af øget aktivitet i mobiltjenester, fastnettelefoni, IP-VPN og hosting. Den betydelige vækst i salget af terminaludstyr skyldtes hovedsageligt den stigende efterspørgsel efter smartphones. Stigningen i koncernens omsætning blev delvist udlignet af mindre omsætning i indenlandsk fastnettelefoni og bredbånd både i privatkunde- og erhvervssegmenterne samt lavere omsætning fra mobiltjenester til privatkunder pga. den hårde Udviklingen i omsætningen 1K K 2011 priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni. Samtidig havde indvirkningen fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR), samtrafik på fastnettet og international roaming ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen. Bruttoavance TDC Koncernens bruttoavance faldt i 1. kvartal 2011 med DKK 38m eller 0,8% til DKK 4.839m sammenlignet med 1. kvartal Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-marginområder, så som tv, terminaludstyr og TDC Nordic, blev mere end udlignet af faldende aktivitet i høj-marginområder så som fastnettelefoni og bredbånd. TDC s bruttomargin faldt fra 74,5% in 1. kvartal 2010 til 73,2% i 1. kvartal EBITDA TDC Koncernens EBITDA steg med DKK 33m eller 1,2% til DKK 2.712m sammenlignet med 1. kvartal Det medførte en lille forbedring af EBITDA-marginen fra 40,9% til 41,0%. EBITDA-væksten kan henføres til lavere personaleomkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Samtidig faldt andre eksterne omkostninger pga. generelle besparelser på kundeakkvisitioner, it og ejendomme, hvilket blev delvist opvejet af øget markedsføring TDC Koncernens omsætning 1K 2010 Erhvervelser/frasalg Valutakurs udsving MTR International roaming 12 Fastnettelefoni i DK 111 M obiltelefoni i DK 13 Internet o g netværk i DK 87 Terminalsalg, installationer mv. 68 Tv 110 TDC Nordic TDC Koncernens omsætning 1K Side 4 af 40

5 Periodens resultat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 873m i 1. kvartal 2011, hvilket er en stigning på DKK 108m eller 14,1% sammenlignet med 1. kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til lavere amortiseringer og den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer. I 1. kvartal 2011 steg periodens resultat inklusive særlige poster med DKK 440m eller 166,7% til DKK 704m fra DKK 264m i 1. kvartal Udviklingen kan hovedsageligt henføres til tabet fra ophørte aktiviteter i 1. kvartal 2010, som primært skyldtes sikringsaktiviteter i Sunrise samt lavere omkostninger vedrørende særlige poster. Endvidere bidrog lavere amortisering og udviklingen i dagsværdireguleringer positivt til udviklingen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 8,7% til DKK 1.753m i 1. kvartal Faldet skyldtes en ugunstig udvikling i nettodriftskapitalen i 1. kvartal 2011, hvilket hovedsageligt skyldtes den særdeles favorable ændring i 4. kvartal Endvidere bidrog udskydelse fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 af betalinger vedrørende langsigtede incitamentsprogrammer samt højere nettorentebetalinger til denne udvikling. Nettorentebetalingerne blev påvirket af en delvis førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTNudstedelsen (DKK 127m) 2. Disse negative udviklinger blev delvist modsvaret af selskabsskattebetalinger i 1. kvartal 2010 i modsætning til 1. kvartal 2011, hvor TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat. For helåret 2011 forventes de samlede nettorentebetalinger, inklusive opsigelse af renteswapaftaler, at udgøre DKK 1,1-1,2 mia. sammenlignet med DKK 1,4 mia. i Selskabsskattebetalingerne for 2011 forventes at være på niveau med Alle selskabsskattebetalinger i 2011 vil finde sted i 3. og 4. kvartal 3. Den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med DKK 335m eller 30,6% fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal Forbedringen kan primært henføres til erhvervelserne af M1 og Unotel i 1. kvartal 2010, salget af aktierne i Nawras samt færre investeringer i materielle anlægsaktiver. 2 Ikke alle renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlånene blev opsagt. De resterende aftaler vil udløbe eller blive opsagt i løbet af 2011 med en forventet ekstra negativ pengestrøm på ca. DKK 0,2 mia. 3 Dansk selskabsskat betales aconto årligt i to acontorater den 20. marts og den 20. november i skatteåret med endelige afregning den 20. november efter endt skatteår. Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen 1K K 2010 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter (8,7) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (758) (1.093) 30,6 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.258) (298) - Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter (263) 530 (149,6) Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter (61) (748) 91,8 Frit cash flow fra driften (7,5) EFCF (4,3) Cash conversion (%) 59,1 64,6 (5,5) Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (197) (164) (20,1) Øvrige (69) (66) (4,5) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (266) (230) (15,7) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (177) (229) 22,7 De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 1.258m, hvilket er en stigning på DKK 960m sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen skyldtes hovedsageligt refinansiering af gæld, idet indfrielse af gæld iht. seniorlåneaftalen var højere end provenuet fra de nye EMTN-lån. Det frie cash flow fra driften faldt med DKK 129m eller 7,5%, og cash conversion faldt med 5,5 procentpoint til 59,1% i 1. kvartal De væsentligste årsager til begge fald var hovedsageligt den negative udvikling i nettodriftskapitalen samt øgede betalinger til hensættelser og særlige poster, som blev delvist modvirket af færre investeringer i materielle aktiver og et forbedret EBITDA. EFCF faldt med DKK 56m eller 4,3% til DKK 1.235m. Faldet kan hovedsageligt henføres til en negativ udvikling i nettodriftskapitalen efter det særligt gunstige niveau ultimo Korrigeret for indvirkningen fra opsigelsen af renteswapaftaler vedrørende de indfriede seniorlån steg EFCF med DKK 71m eller 5,5%. De negative pengestrømme i alt fra særlige poster faldt med DKK 52m sammenlignet med 1. kvartal Provenuet på DKK 88m fra salget af aktierne i Nawras mere end opvejede højere omstruktureringsomkostninger Side 5 af 40

6 hovedsageligt vedrørende betalinger i forbindelse med fratrædelsesordninger samt overskydende kontorkapacitet. Negative pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter udgjorde DKK 61m i 1. kvartal 2011, som hovedsageligt kan henføres til frasalget af Sunrise, sammenlignet med negative pengestrømme på DKK 748m i 1. kvartal 2010 fra Sunrise inklusive pengestrømme fra sikringsaktiviteter. Anlægsinvesteringer I 1. kvartal 2011 faldt anlægsinvesteringer til DKK 784m, hvilket er et fald på DKK 72m sammenlignet med 1. kvartal Faldet kan primært henføres til udskydelser af investeringer i 1. kvartal 2011 som følge af dårlige vejrmæssige betingelser, der mindskede udbygningen af infrastruktur endnu mere end i 1. kvartal I 1. kvartal 2011 udgjorde investeringer i telenet i Danmark (fastnet, mobilnet og koaksialkabler) 66,3% af anlægsinvesteringer i alt. De udskudte investeringer resulterede i et fald i forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning til 11,9% i 1. kvartal 2011 fra 13,1% i 1. kvartal En ratio på 13% forventes for hele RGU-udvikling Ultimo 1. kvartal 2011 havde TDC 8,8m RGU er, et fald på 1,5% sammenlignet med 1. kvartal Antallet af RGU er i Danmark faldt fra i 1. kvartal 2010 til i 1. kvartal 2011, eller 2,0% 4, som hovedsageligt kan henføres til: 8,1% færre fastnet-rgu er (tale) pga. migrering fra traditionel fastnet til mobil. Udviklingen blev delvist opvejet af en stigning i antallet af VoIP-RGU er på 17,2%, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplay-kombinationsprodukter. Mobilbredbånds-RGU er steg 20,7% og antallet af mobiltale-abonnenter ekskl. prepaid-kort var steget en anelse sammenlignet med 1. kvartal ,6% færre mobiltale-rgu er pga. færre lav-arpu prepaid-kort- RGU er. 1,4% færre internet-rgu er, idet det øgede antal bredbånd-rgu er i Fullrate og YouSee blev udlignet af et fald i TDC-brandet, som skyldtes konkurrencen på 4 Korrigeret for det betydelige fald i prepaid-kort med lav ARPU, faldt antallet af RGU'er i Danmark med 0,4%. RGU-base ( ultimo perioden) 31. mar dec 31. mar Ændr. i % 1K 2011 vs. 1K 2010 Ændr. i % 1K 2011 vs. 4K 2010 Danske RGU'er, detailog engrossalg: Fastnet (tale) (8,1) (2,5) PSTN/ISDN (14,1) (4,3) - Detailsalg (14,9) (4,7) - Engrossalg (9,6) (1,9) VoIP ,2 3,5 Mobil (tale) (4,6) (0,5) - Detailsalg (tale) (4,3) (0,4) Prepaid-kort (39,8) (7,0) Abonnementer (inkl. Telmore/M1) ,7 0,2 - Engrossalg (tale) (8,5) (2,1) Telemetri ,0 2,6 Mobilbredbånd ,7 3,1 Internet, fastnet (1,4) (0,9) - Bredbånd, detailsalg (0,6) (0,3) - Bredbånd, engrossalg ,5 (4,5) - Rå kobber/delt rå kobber, engrossalg (4,0) (0,5) - Ikke bredbånd (16,7) (6,3) Andre netværks- og dataforbindelser (3,0) - - Detailsalg Engrossalg (16,7) - Tv i alt ,5 0,9 YouSee Clear ,1 0,3 YouSee Plus ,0 4,4 TDC TV ,2 1,6 Danske RGU'er i alt (2,0) (0,5) Dual play-bundles ,8 5,9 Triple play-bundles ,1 6,0 TDC Nordic Fastnet ,2 (13,8) Mobil ,9 4,5 Internet, fastnet ,4 2,4 TDC Nordic RGU'er i alt ,1 (2,6) TDC koncernen, RGU'er i alt (1,5) (0,6) markedet, et fald i delt rå kobber RGU'er 5 samt et fald i ikke-bredbånd RGU'er (internetforbindelse gennem modem). 4,5% flere tv-rgu er som følge af HomeTrios succes 6 og fortsat vækst i YouSee, som til dels skyldtes efterspørgslen efter suppleringstjenester. Sammenlignet med det seneste kvartal, 4. kvartal 2010, var der et moderat fald på 0,5% i antallet af RGU er i Danmark. Faldet skyldtes hovedsageligt PSTN, prepaid-kort og internet. TDC Nordic har oplevet et fald på13,8% i fastnet 5 Da produktet bliver udfaset. 6 Som følge af succesen med TDC HomeDuo og TDC HomeTrio steg dual play- og triple play-kombinationsprodukterne med henholdsvis 26,8% og 28,1%. Side 6 af 40

7 RGU'er sammenlignet med 4. kvartal 2010 som følge af en mistet kontrakt vedrørende videresalg af lav-margin abonnementer, idet kunderne nu køber disse direkte fra udbyderen. TDC Nordic har fastholdt trafikomsætningen fra samme kontrakt. RGU/linje i Danmark 1,44 1,43 1,44 1,44 Tab af linjer i 1. kvartal er det laveste i to år I 1. kvartal 2011 udgjorde tabet af kobberlinjer mod henholdsvis og i 1. kvartal 2009 og 1. kvartal Det reducerede tab af linjer skyldtes delvist den vellykkede reduktion i afgangen af PSTN-kunder og en fortsat stigning i antallet af multi-play-kunder. Virkningen af multi-play-udbud fremgår også af stigningen i RGU er pr. linje, som udviste en støt stigning i den samme periode. 1,42 1,40 1,38 1,36 1,36 1,38 1,39 1,41 1,41 1,42 Tab af kobberlinjer i Danmark ' ,34 1K K K K K K K K K TDC fastholder sin position som markedsførende i Danmark I 1. kvartal 2011 øgede TDC sine markedsandele inden for VoIP og betalingstv sammenlignet med 1. kvartal I det meget konkurrenceprægede marked for mobiltjenester tabte TDC markedsandele inden for mobiltale pga. et fald i prepaid-segmentet, der er af lav værdi, men fastholdt sin markedsandel inden for mobilbredbånd. Endvidere var der et lille fald i 1. kvartal 2011 i markedsandelen for PSTN/ISDN og bredbånd via fastnettet sammenlignet med 1. kvartal K K K K K K K K K 2011 Markedsandele i Danmark, 1. kvartal kvartal % 82% 81% 75% 58% 55% 62% 61% 55% 56% 61% 59% 50% 45% 43% 35% 35% 25% 0% PSTN/ ISDN VoIP Fast net bredbånd Mobilbredbånd Mobilt elef oni, Betalingstv Triple-play (Privat) tale 1K K 2011 Side 7 af 40

8 Rekordhøj score for kundetilfredshed i 1. kvartal Hver uge spørger TDC flere hundrede kunder om, hvordan de har oplevet deres kontakt med TDC Privat, TDC Erhverv og YouSee. Spørgsmålene omfatter alle aspekter af kundernes totalopfattelse fra køb, levering og installering af produktet til en eventuel fejlhåndteringssituation. Ud fra disse svar søger TDC og YouSee løbende efter muligheder for at forbedre de procedurer, der involverer kunderne. Forbedringer omfatter alt fra investeringer i infrastruktur og it til ændringer af måderne, vi organiserer os på samt præstations-aflønner vores medarbejdere. Denne indsats omfatter hele selskabet og er en del af forbedringsprogrammet TAK (Tag Ansvar for Kunden), der blev iværksat i foråret Image 70,0 65,0 66,9 67,4 65,7 Den vigtigste nøgle-indikator, der benyttes til at evaluere fremdrift i programmet, er en kombination af kundetilfredshed målt på tværs af kundeberøringsflader i vores tre detaildivisioner TDC Erhverv, TDC Privat og YouSee. 60, ÅTD Ved indførelsen af TAK i 2009 var denne kritiske værdi for kundetilfredshed 66,9. I 2010 var den steget til 70,1, og i 1. kvartal 2011 nåede den op på den hidtil højeste registrerede score: 71,5. Vores rejse mod endnu større kundetilfredshed er langt fra ovre, og vi vil fortsat arbejde med dette højt prioriterede område. Kundetilfredshed 80,0 75,0 Vurderingen af TDC s image faldt i 1. kvartal efter to års fremgang Hver måned måler TDC Koncernen sine varemærkers image ved hjælp af ECSI-metoden (European Customer Satisfaction Index). Imagevurderingen påvirkes af en lang række faktorer ud over den direkte kundeoplevelse, der måles i vores kundetilfredshedsopgørelse. Disse faktorer omfatter bl.a. mediedækning, konkurrencedynamik, opfattelse af pris i forhold til værdi, udviklingen i aktiekursen samt markedsføringskommunikation. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige imagevurdering af TDC Erhverv, TDC Privat, YouSee og Telmore. 70,0 65,0 60,0 71,5 70,1 66, ÅTD I 2010 så vi en forbedring i denne imagevurdering, men mod slutningen af året og i 1. kvartal 2011 oplevede vi et fald relateret til TDC Privat og den stigende priskonkurrence. Denne har påvirket opfattelsen af pris/værdi og har udløst en strøm af markedsføringsaktiviteter og -meddelelser synes at have haft en negativ indvirkning på kundernes opfattelse af branchen som helhed og ikke kun varemærket TDC. Samtidig har der i perioden været nogle få tilfælde af fortsat negativ presseomtale, især i de danske formiddagsaviser. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 31. marts 2011, heraf i Danmark. Dette er et fald på Side 8 af 40

9 7,5% eller 829 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med 1. kvartal TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i de seneste år pga. tilbagegang i fastnetaktiviteterne og produktivitetsgevinster. TDC har i 1. kvartal 2011 reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 213 medarbejdere. Medarbejdermotivation forbliver en topprioritet og scoren for medarbejdertilfredshed i 1. kvartal 2011 var på et højt niveau, og har været konstant stigende siden Forventninger til 2011 TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. TDC bekræfter sine forventninger til 2011 som oprindeligt anført i Udbudsdokumentet den 25. november 2010 vedrørende NTC s udbud af TDC-aktier og gentaget i Årsrapport 2010 samt i Fondsbørsmeddelelsen af 15. april 2011 vedrørende prisafgørelse om bredbåndsengrosprodukt via kabel-tv net mv. Forventningerne til 2011 for TDC Koncernen er følgende: TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med TDC forventer en EBITDA-vækst på ca. 2% sammenlignet med TDC forventer, at anlægsinvesteringer/omsætning vil være ca. 13%. Udbytte For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller interim udbytte (ifølge selskabslovens 183) eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse. Side 9 af 40

10 Regnskabsberetning for forretningsenhederne Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen 1K K 2010 Ændring i % Omsætning ,9 Privat (3,4) TDC Erhverv (2,7) TDC Nordic ,2 Wholesale (3,6) YouSee ,5 Øvrige aktiviteter (6,5) Elimineringer (349) (349) - Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.770) (1.673) (5,8) Bruttoavance (0,8) Privat (5,2) TDC Erhverv TDC Nordic ,3 Wholesale (6,7) YouSee ,5 Øvrige aktiviteter (3,4) Elimineringer (7,3) Andre eksterne omkostninger (1.126) (1.164) 3,3 Personaleomkostninger (1.038) (1.070) 3,0 Andre indtægter og omkostninger ,8 EBITDA ,2 Privat (7,1) TDC Erhverv ,5 TDC Nordic ,3 Wholesale (3,1) YouSee ,4 Øvrige aktiviteter ,0 Elimineringer 4 (1) - Bruttomargin (%) 73,2 74,5 - EBITDA-margin (%) 41,0 40,9 - Korrigeret omsætning ,5 Korrigeret EBITDA ,9 1 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver og regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Side 10 af 40

11 Privat Privat er den førende leverandør af telekommunikations- og TVoIP-løsninger på privatmarkedet i Danmark. Privat udbyder fastnet og mobiltjenester (herunder abonnementer og prepaid-kort, mobilbredbånd og indholdstjenester) samt kombinerede multiplayprodukter og fastnetbaserede kombinationsprodukter til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Privat opererer på tværs af markedssegmenterne fra no frills til premium med sine brands M1, Telmore, Fullrate og TDC. Den seneste udvikling Privat blev påvirket af stigende konkurrence på mobiltjenester, hvilket betød pres på ARPU. Ved udnyttelse af TDC's tre mobiltjenestebrands formåede Privat succesfuldt at bevare sin abonnementskundebase. Privat fortsatte ligeledes med at øge penetreringen af smartphonemarkedet i TDC brandet og øge sin andel af mobildatasegmentet. TDC beviste sit innovative lederskab ved at lancere Play applikationen til android smartphones i 1. kvartal 2011 og til iphone i april For iphone blev applikationen den mest downloadede gratis app i Danmark. Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 80m eller 3,4% til DKK 2.243m i 1. kvartal Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 84m eller 14,2%. Antallet af RGU er faldt 8,9% pga. migrering fra fastnet til mobiltelefoni. Faldet decelererede dog sammenlignet med tidligere år pga. proaktiv churn-styring og implementering af nye prisplaner. PSTN-ARPU forblev på niveauet DKK 180 pr. måned. Omsætningen fra mobiltjenester faldt med DKK 91m eller 8,2% pga. et fald i samlet ARPU for mobiltale. Samlet-ARPU faldt som følge af øget priskonkurrence og MTR-regulering. Faldet blev delvist opvejet af flere RGU er inden for mobilbredbånd og omsætning fra mobiltale (abonnementer). Stigningen i omsætning fra mobiltale skete delvist pga. en stigning i smartphone- RGU er, der genererer højere ARPU. Antallet af mobiltale-rgu er faldt 6,2% primært pga. færre prepaid-kort-rgu'er, som var forhøjet ultimo 1. kvartal 2010 efter en julekampagne. Dette blev delvist opvejet af flere RGU er i M1 pga. øget markedsføring. Antallet af mobilbredbånd-rgu er steg 23,4% pga. en general stigning i markedet. Udvalgte hovedtal Privat 1K K 2010 Ændring i % Omsætning (3,4) Fastnettelefoni (14,2) Mobiltjenester (8,2) Internet og netværk (1,8) Terminaler, installationer mv ,7 Servicetelefonitjenester (7,3) Tv ,2 Øvrige ,5 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (738) (735) (0,4) Bruttoavance (5,2) Andre eksterne omkostninger (412) (424) 2,8 Personaleomkostninger (194) (197) 1,5 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (7,1) Bruttomargin % 67,1 68,4 - EBITDA-margin % 40,1 41,7 - Korrigeret omsætning (2,2) Korrigeret EBITDA (7,4) Udvalgte operationelle data Privat 31. mar mar Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (8,9) Mobil (tale) (6,2) Prepaid-kort (39,8) Abonnementer(inkl. Telmore/M1) ,4 Mobilbredbånd ,4 Internet (1,9) TDC TV ,3 Samlet RGU-base (4,7) Dual play-bundles ,8 Triple play-bundles ,1 DKK / ARPU (ÅTD-gennemsnit) måned PSTN/ISDN (0,6) Mobil (tale), samlet (2,4) Prepaid-kort ,8 Abonnementer (inkl. Telmore/M1) (8,4) IP ,6 FTE'er Antal FTE'er (ultimo perioden) (8,4) Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) (7,0) 1 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. 2 Bredbånd, VoIP og tv per bredbånds RGU. Omsætningen fra internet og nettjenester faldt med DKK 7m eller 1,8% hovedsageligt pga. faldet i RGU'er Side 11 af 40

12 og det lavere ARPU for bredbånd. Antallet af internet- RGU er faldt med 1,9%, idet faldet i antallet af ikkebredbånd-rgu er (internet gennem modem) mere end opvejede stigningen i bredbånd-rgu er i brandet Fullrate. Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) steg med DKK 58m eller 81,7% hovedsageligt pga. øget salg af smartphones, hvilket blev delvist opvejet af mindre salg af dataudstyr. Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 38m eller 44,2% hovedsageligt pga. flere RGU er og højere ARPU, hvilket primært kan henføres til øget efterspørgsel efter suppleringsprodukter såsom Personal Video Recorder, Viasat tv-kanaler og videoon-demand. Antallet af tv-rgu er steg 24,3% som følge af fortsat succes med HomeTrio-produktet. Bruttoavance Bruttoavancen i 1. kvartal 2011 i Privat udgjorde DKK 1.505m, hvilket er et fald på DKK 83m eller 5,2%. Faldet kan hovedsageligt henføres til en nedgang i fastnettelefoni og mobiltjenester, hvilket blev delvist modvirket af vækst inden for tv. Privats bruttoavance blev, som følge af effektivitetsforbedringer, også positivt påvirket af færre allokerede netværksomkostninger i 1. kvartal 2011 end i 1. kvartal Privats bruttomargin faldt i 1. kvartal 2011 til 67,1% sammenlignet med 68,4% i 1. kvartal Faldet kan primært henføres til fastnettelefoni og lavere ARPU fra mobilkunder. EBITDA EBITDA i 1. kvartal 2011 udgjorde DKK 899m, hvilket er et fald på DKK 69m eller 7,1%, og EBITDA-marginen faldt fra 41,7% i 1. kvartal 2010 til 40,1% i 1. kvartal Færre omkostninger til kundeakkvisitioner og it samt færre personaleomkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen. Side 12 af 40

13 TDC Erhverv TDC Erhverv er markedsførende på det danske erhvervsmarked og udbyder telekommunikationsløsninger til små, mellemstore og store erhvervskunder samt den offentlige sektor i Danmark. Aktiviteterne omfatter bredbåndsløsninger, fastnettelefoni, mobiltjenester, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), adgang til accessnettet, terminaludstyr herunder systemintegration og udleje af faste kredsløb. Den seneste udvikling TDC Erhverv har vist stor fremdrift på markedet for små og mellemstore erhvervskunder (SME) med en vækst på alle større forretningsområder på 6-8%. Markedet for store erhvervskunder er karakteriseret af stærk konkurrence og dermed prisfald. På trods heraf har TDC Erhverv vundet en række store kontrakter, f.eks. ISS og DONG Energy. Situationen på det offentlige marked er kompliceret af det kommende SKI udbud på telefonitjenester, som har bremset yderligere salg til den offentlige sektor. Det nye SKI udbud forventes i 2. kvartal Denne kontrakt udgør en væsentlig del af vor samlede forretning med den offentlige sektor. TDC Erhverv lancerede et større transformationsprogram, TDC 2.0, i 2010, som er fortsat med at levere gode resultater med betydelige effektivitetsforbedringer i form af øget kundetilfredshed, øget salgseffektivitet samt omkostningsreduktioner. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 54m eller 2,7% til DKK 1.956m. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 34m eller 6,8%, hvilket kan henføres til et fald i antallet af RGU er på 9,0%, som kun delvist blev kompenseret af en stigning på 0,5% i den månedlige ARPU. Antallet af PSTN/ISDN-RGU er faldt 12,5%, mens antallet af VoIP- RGU er steg 50,0%, hvilket afspejler migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 6m eller 1,0% drevet af en 5,6% stigning i antallet af RGU er samt en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m). Fratrukket denne justering faldt omsætningen med 3,9%. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv 1K K 2010 Ændring i % Omsætning (2,7) Fastnettelefoni (6,8) Mobiltjenester ,0 Internet og netværk (6,8) Terminaler, installationer mv ,2 Øvrige¹ ,9 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (566) (620) 8,7 Bruttoavance Andre eksterne omkostninger (191) (192) 0,5 Personaleomkostninger (202) (206) 1,9 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,5 Bruttomargin % 71,1 69,2 - EBITDA-margin % 51,0 49,4 - Korrigeret omsætning² (1,7) Korrigeret EBITDA ,5 Udvalgte operationelle data TDC Erhverv 31. mar mar Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (9,0) Mobil (tale) ,5 Telemetri ,0 Mobilbredbånd ,3 Internet (3,6) Andre netværks- og dataforbindelser Samlet RGU-base ,7 DKK / ARPU (ÅTD-gennemsnit) måned PSTN/ISDN ,5 Mobil (tale) ,7 Bredbånd (7,7) FTE'er Antal FTE'er (ultimo perioden) (7,0) Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) (5,4) 1 Omfatter servicetelefontjenester mv. 2 Omsætning og EBITDA er korrigeret for regulering af priserne for international roaming og mobilterminering. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 41m eller 6,8%, hvilket primært kan henføres til en nedgang i omsætning fra bredbånd som følge af et fald på 3,6% i antallet af RGU er samt et fald i ARPU. Hård konkurrence er den væsentligste årsag til den ugunstige udvikling inden for bredbånd. Side 13 af 40

14 Omsætningen fra salg af terminaludstyr steg svagt med DKK 8m eller 3,2% sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen skyldtes mere salg af hardware/software hos NetDesign. Bruttoavance Bruttoavancen udgjorde DKK 1.390m, hvilket var det samme som i 1. kvartal Det skyldtes hovedsageligt et fald i direkte omkostninger som følge af reducerede priser på MTR og justeringen af rabatter relateret til tidligere år, hvilket fuldt opvejede faldet i omsætningen. Bruttomarginen steg fra 69,2% i 1. kvartal 2010 til 71,1% i 1. kvartal 2011, hvilket kan henføres til effekten af MTR. EBITDA TDC Erhvervs EBITDA udgjorde i alt DKK 997m, hvilket er en stigning på DKK 5m eller 0,5%. TDC Erhvervs EBITDAmargin steg fra 49,4% i 1. kvartal 2010 til 51,0% i 1. kvartal 2011 pga. den øgede bruttomargin og omkostningsreduktioner. EBITDA steg lidt pga. en uændret bruttoavance og besparelser på personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 14 af 40

15 TDC Nordic TDC Nordic udbyder primært telekommunikationsløsninger til erhvervslivet i Norden uden for Danmark. TDC Nordics produkter omfatter fastnettelefoni, IP-VPN og internetadgang via sit pan-nordiske telenet. På mobilmarkedet opererer TDC Nordic som en MVNO eller tjenesteudbyder iht. aftaler med lokale mobiloperatører. TDC Nordic udbyder endvidere kommunikationsintegrationstjenester samt hostingløsninger og itoutsourcing i hele Norden. TDC Nordic og TDC Erhverv drager fordel af at dele kundeforhold, produkter og tjenester. Den seneste udvikling I 1. kvartal 2011, fortsatte TDC Nordic med at styrke sin position på det nordiske marked ved at vinde adskillige større kundeengagementer (f.eks. Posten, nordisk Wan kontrakt). Mens væksten generelt hidrører fra flere kundesegmenter var væksten særlig høj i den offentlige sektor. Væksten var drevet af en generel stigning i IP-VPN- RGU'er og mobil RGU'er samt højere ARPU og fastnettelefoni. TDC Hosting præsterede stærkt ved at vinde en række nye kontrakter med større kunder. I marts 2011 erhvervede TDC Hosting ligeledes den danske hostingvirksomhed DIR A/S med henblik på at ekspandere og supplere TDC Hostings eksisterende platform for at fremme den nuværende vækst. Udvikling i nøgletal (KPI) Ved udgangen af 1. kvartal 2011 havde TDC Nordic RGU er, hvilket er en stigning på 23,1% sammenlignet med ultimo 1. kvartal Antallet af RGU er inden for fastnettelefoni steg med 23,2%, hvilket primært skyldtes en stigning i TDC Sveriges engrossegment. Antallet af mobil-rgu er i TDC Nordic steg med 42,9% pga. øget salg i TDC Norge og TDC Sverige. Antallet af bredbånd-rgu er steg med 10,4% primært pga. store kundekontrakter i TDC Norge og TDC Finland. Omsætning Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 144m eller 15,2% til DKK 1.092m, hvoraf DKK 72m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Ses der bort fra denne udvikling og effekten af erhvervelser og frasalg steg TDC Nordic 6,5%. Udvalgte hovedtal TDC Nordic 1K K 2010 Ændring i % Omsætning ,2 TDC Sverige ,6 TDC Norge ,9 TDC Finland ,9 TDC Hosting ,0 Øvrige, inkl. elimineringer (32) (34) 5,9 Fastnettelefoni ,6 Mobiltjenester ,5 Internet og netværk ,6 Terminaler, installationer mv ,6 Øvrige¹ Transmissionsomkostning er og vareforbrug (639) (548) (16,6) Bruttoavance ,3 Andre eksterne omkostninger (80) (66) (21,2) Personaleomkostninger (227) (217) (4,6) Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA ,3 Bruttomargin % 41,5 42,2 - EBITDA-margin % 13,6 12,4 - Korrigeret omsætning² ,5 Korrigeret EBITDA ,5 Udvalgte operationelle data TDC Nordic 31. mar mar Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet ,2 Mobil ,9 Internet ,4 Samlet RGU-base ,1 DKK / ARPU (ÅTD-gennemsnit) måned Mobil (tale) ,3 FTE'er Antal FTE'er (ultimo perioden) (1,5) Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) (2,6) 1 Omfatter servicetelefonitjenester mv. 2 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt valutakurseffekter. I TDC Sverige steg omsætningen med DKK 104m eller 21,6% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Sveriges omsætning med 8,1%. Væksten skyldtes hovedsageligt øget omsætning fra fastnettelefoni pga. flere kunder og øget direkte salg af udstyr i integratorforretningen. Side 15 af 40

16 I TDC Norge steg omsætningen med DKK 24m eller 9,9%. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Norges omsætning med 6,1%. Den primære årsag til fremgangen var øget omsætning inden for data og mobiltale samt en række nye IP-VPN-kundekontrakter. Uviklingen blev delvist opvejet af et fald i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni hovedsageligt grundet migrering til mobiltelefoni og lavere priser pga. priskonkurrence. TDC Finlands omsætning steg med DKK 5m eller 2,9% hovedsageligt pga. vækst inden for datarelaterede produkter genereret af nye kundekontrakter. TDC Finland fortsætter vellykket med at øge sit salg i både det offentlige og finanssektorsegmentet. Samtidig har overtagelsen af AinaCom i februar 2010 bidraget positivt til omsætningsvæksten. TDC Hostings omsætning steg med DKK 9m eller 11,0%, hvilket primært skyldtes stigende omsætning i Sverige og Finland, hovedsageligt pga. øget fokusering på det værdiforøgende forretningsområde managed hosting. Endvidere blev der opnået et positivt bidrag til omsætningen fra erhvervelsen af DIR A/S fra marts 2011 (DKK 2m). Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 53m eller 13,3% til DKK 453m. Bruttomarginen faldt fra 42,2% i 1. kvartal 2010 til 41,5% i 1. kvartal 2011 hovedsageligt pga. et skift i produktsammensætningen. EBITDA EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 31m eller 26,3% til DKK 149m, hvoraf DKK 9m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg TDC Nordic med 15,5%. EBITDA-marginen steg fra 12,4% i 1. kvartal 2010 til 13,6% i 1. kvartal EBITDA blev gunstigt påvirket af stigningen i bruttoavancen, som blev delvist opvejet af en stigning i andre eksterne omkostninger som følge af et stigende antal vikarer, højere marketingomkostninger og omkostninger til leje af faciliteter/kontorer, samt personaleomkostninger. Side 16 af 40

17 Wholesale Wholesale leverer fastnettelefoni, mobiltjenester, samt internet- og nettjenester til andre operatører, tjenesteudbydere og brandpartnere, såvel som national og international trafik og roaming til andre netoperatører. Den seneste udvikling I 1. kvartal 2011 har Wholesale fortsat haft succes med at migrere bredbåndskunder opad i værdikæden og det er samtidig lykkedes at reducere kundeafgangen fra fastnettelefoni. Samtidig har Wholesale oplevet en positiv udvikling i den internationale aktivitet. Wholesale står overfor øget priskonkurrence i mobilsegmentet, der har været påvirket af den aggressive priskonkurrence på det danske privatkundemarked. MVNOtrafik fortsatte med at fremvise høje danske og nordiske vækstrater. På markederne for salg af kapacitet måtte Wholesale konstatere en stagnation i efterspørgslen for fiber og E-VPN. Udvalgte hovedtal Wholesale 1K K 2010 Ændring i % Omsætning (3,6) Fastnettelefoni ,8 Mobiltjenester ,2 Internet og netværk (12,7) Øvrige (2,3) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (211) (208) (1,4) Bruttoavance (6,7) Andre eksterne omkostninger (49) (58) 15,5 Personaleomkostninger (24) (27) 11,1 Andre indtægter og omkostninger - (3) - EBITDA (3,1) Bruttomargin % 60,2 62,2 - EBITDA-margin % 46,4 46,2 - Korrigeret omsætning (1,5) Korrigeret EBITDA Omsætning Omsætningen fra Wholesale i 1. kvartal 2011 var DKK 530m, et fald på DKK 20m eller 3,6% sammenlignet med 1. kvartal Faldet skyldtes hovedsageligt 4,3% færre RGU er sammenlignet med 1. kvartal Omsætningen fra fastnettelefoni i 1. kvartal 2011 var på linje med 1. kvartal Den øgede omsætning fra transittrafik i TDC s net blev opvejet af et fald på 6,1% i antallet af fastnet-rgu er pga. migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni. Omsætningen fra mobiltjenester i 1. kvartal 2011 udgjorde DKK 145m, hvilket var en stigning på DKK 11m eller 8,2% sammenlignet med 1. kvartal Stigningen skyldtes primært nationale mobilroamingtjenester, som blev delvist opvejet af inbound international roaming pga. fortsat regulering af dette område. Antallet af mobiltale-rgu er faldt 8,5% hovedsageligt pga. færre brandpartner-rgu er. Omsætningen fra internet og netværk i 1. kvartal 2011 faldt med DKK 31m eller 12,7% til DKK 213m sammenlignet med 1. kvartal Faldet skyldtes lavere ARPU pga. overførslen af fiber-kunder med højt ARPU til Privat samt lavere omsætning fra samhusning 7. Faldet blev delvist opvejet af flere DSLabonnenter. 7 TDC tilbyder samhusning af udstyr til andre operatører i TDC's bygninger. Udvalgte operationelle data Wholesale 31. mar mar Bruttoavance Wholesales bruttoavance for 1. kvartal 2011 udgjorde DKK 319m, hvilket er et fald på DKK 23m eller 6,7% sammenlignet med 1. kvartal Faldet kan henføres til en ændret produktsammensætning lavere omsætning fra produkter med højere avance Ændring i % RGU-base (1.000) Fastnet (6,1) Mobil (tale) (8,5) Mobilbredbånd ,0 Internet (1,1) Andre netværks- og dataforbindelser (16,7) TDC TV ,0 Samlet RGU-base (4,3) DKK / ARPU (ÅTD-gennemsnit) måned PSTN/ISDN ,0 Mobil (tale), tjenesteudbydere (20,1) FTE'er Antal FTE'er (ultimo perioden) (15,1) Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) (9,1) 1 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, regulering af priserne for mobilterminering samt international roaming. 2 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, regulering af priserne for mobilterminering samt international roaming. Side 17 af 40

18 (fastnettjenesteudbydere og bredbånd) og højere omsætning fra produkter med lavere avance (nettjenester og MVNO). EBITDA EBITDA i Wholesale i 1. kvartal 2011 faldt med DKK 8m eller 3,1% til DKK 246m, sammenlignet med 1. kvartal 2010, og EBITDA-marginen steg fra 46,2% til 46,4%. Faldet i bruttoavancen blev delvist opvejet af besparelser på personaleomkostninger på DKK 3m eller 11,1% hovedsageligt grundet færre FTE er. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 9m eller 15,5% primært pga. færre omkostninger til markedsføring og it. Side 18 af 40

19 YouSee YouSee er den førende danske distributør af kabel-tv målt på markedsandele og udbyder tv, bredbånd og telefonitjenester til individuelle og organiserede kunder som f.eks. bolig- og antenneforeninger i Danmark. Den seneste udvikling YouSee fortsatte sine stærke resultater med vækst i såvel omsætning som EBITDA. Dette blev primært opnået gennem en ARPU-stigning på YouSee Clear. En stigende kundebase inden for alle produktgrupper i det seneste år tv, bredbånd og telefoni havde også en effekt på YouSees solide præstation. Trods den øgede aktivitet kunne YouSee levere et lille fald i Andre eksterne omkostninger. Kundernes øgede adgang til digitale suppleringstjenester via produkterne YouSee Plus og Web TV medførte stærk vækst i brugen af disse tjenester (f.eks. video-on-demand). Beslutningen fra tilsynsmyndigheden om fastsættelsen af prisen på BSA-produktet via coax var balanceret og gav den meget nødvendige klarhed. Til dato har YouSee ikke modtaget anmodninger fra operatører om at skulle udbyde produktet. Omsætning Omsætningen i YouSee steg med DKK 74m eller 7,5% til DKK 1.065m i 1. kvartal Omsætningen fra YouSee Clear steg med DKK 49m eller 7,4%. Antallet af RGU er steg 1,1% til , og ARPU steg fra DKK 189 til DKK 201 pr. måned fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal Omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 6m eller 13,3% pga. en stigning i antallet af RGU er på 16,0% til RGU er. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 6m eller 3,0%. Antallet af bredbånds-rgu er og ARPU steg lidt sammenlignet med 1. kvartal Øvrig omsætning i YouSee steg med DKK 14m eller 25,0% til DKK 70m pga. yderligere installationsindtægter. Udvalgte hovedtal YouSee 1K K 2010 Ændring i % Omsætning ,5 YouSee Clear ,4 YouSee Plus ,3 Internettjenester ,0 Fastnettelefoni (4,0) Øvrige¹ ,0 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (432) (413) (4,6) Bruttoavance ,5 Andre eksterne omkostninger (119) (122) 2,5 Personaleomkostninger (139) (134) (3,7) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,4 Bruttomargin % 59,4 58,3 - EBITDA-margin % 35,3 32,6 - Korrigeret omsætning ,5 Korrigeret EBITDA ,0 Udvalgte operationelle data YouSee 31. mar mar Ændring i % RGU-base (1.000) Tv ,7 - YouSee Clear ,1 - YouSee Plus ,0 Internet ,7 Fastnet ,3 Mobilbredbånd ,0 Samlet RGU-base ,5 DKK / ARPU (ÅTD-gennemsnit) måned Internet, fastnet ,6 Tv i alt ,5 YouSee Clear ,3 ARPU, YouSee Plus ,1 ARPU i alt ,0 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,7 Penetration % RGU per kunde # 1,55 1,53 - FTE'er Antal FTE'er (ultimo perioden) (1,3) Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) (1,5) 1 Omfatter installationsafgifter og TDC TV. 2 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg. 3 Digitalt tillægsprodukt. Bruttoavance Bruttoavancen i YouSee udgjorde i 1. kvartal 2011 DKK 633m, hvilket var en stigning på DKK 55m eller 9,5%. Væksten kan primært henføres til tv-forretningsområdet. Side 19 af 40

20 EBITDA EBITDA i YouSee steg med DKK 53m eller 16,4% til DKK 376m sammenlignet med 1. kvartal EBITDAmarginen steg fra 32,6% til 35,3%. EBITDA-stigningen skyldtes en øget bruttoavance samt et fald i andre eksterne omkostninger pga. generelle omkostningsbesparelser. Dette blev delvist modsvaret af øgede lønomkostninger pga. insourcing af teknikere. Side 20 af 40

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Solide resultater i udfordrende markeder

Solide resultater i udfordrende markeder Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1 Årsrapport 2015 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater,

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen Drift Økonomi Delårsrapport januar-september 1. november Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen I 3. kvartal havde vi fortsat en solid udvikling i EBITDA og pengestrømme, hvilket

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier

15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier UDBUDSDOKUMENT 15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier Dette udbudsdokument vedrører et udbud ( Udbuddet ) af 210.000.000 stk. aktier

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere