Solide resultater i udfordrende markeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater i udfordrende markeder"

Transkript

1 Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger pr. november 2013 Vækst i EFCF for hele året på 4,8% resulterede i en udbyttebetalingsprocent på 89% på linje med TDC's udbyttepolitik Omsætningen faldt med 6,1% i 4. kvartal på linje med udviklingen i hele Korrigeret for regulatoriske effekter og en negativ valutakursudvikling faldt den organiske omsætning med 3,7% i 4. kvartal Organiske besparelser i driftsomkostningerne på 8,8% i 4. kvartal resulterede i den bedste udvikling i EBITDA for et kvartal i 2013 for både det rapporterede (-1,0%) og organiske (1,6%) EBITDA Øgede anlægsomkostninger til netværk på DKK 250m sammenlignet med 2012 drevet af 4G udbygning og investeringer i superhurtigt bredbånd Forventninger til 2014: Den organiske omsætning vil falde mindre end i 2013, EBITDA > DKK 9,8 mia., anlægsinvesteringer på DKK 3,7 mia. og udbytte pr. aktie på DKK 3,70 Antallet af husstande med ARPU på over DKK 600 i TDC og YouSee steg med 46% til i 2013 pga. prisstigninger, opsalg samt Onfones integration i YouSee Erhvervs mobil-arpu har fortsat en faldende tendens, men laveste kvartalsvise år-til-år fald i ARPU i to år (-9% i 4. kvartal) Fortsat nettotilgang af tv-kunder til TDC-brandet (5.000) og vellykket tv-relancering i Fullrate (4.000) kompenserede for YouSees tab af organiserede kunder på i 4. kvartal Større fald i antallet af private fastnetkunder på sammenlignet med 2012, da HomeTrio Mobil fik fastnetkunder med lav ARPU til at migrere til mobiltale Anbefalings- og kundetilfredshedsscorerne steg med hhv. 1 og 2 procentpoint i forhold til 2012, og medarbejdertilfredshedsscoren var fortsat høj (78) TDC Koncernen, hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (6,1) (5,8) Bruttoavance (3,7) (3,9) EBITDA (1,0) (1,7) Driftsresultat (EBIT) eksklusive særlige poster , (2,8) Periodens resultat før særlige poster , ,6 Periodens resultat , (17,6) Totalindkomst i alt (286) (48,4) Anlægsinvesteringer (1.180) (911) (29,5) (3.696) (3.492) (5,8) EFCF (25,5) ,8 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 0,98 0,84 16,7 3,90 4,72 (17,4) Korrigeret resultat pr. aktie DKK 1,53 1,35 13,3 5,55 5,53 0,4 Udbytte pr. aktie DKK ,70 4,60 - Udbytteudbetaling (% af EFCF) % ,3 118,3 - Bruttomargin % 71,6 69,8-72,3 70,9 - EBITDA-margin % 41,4 39,3-41,2 39,5 - Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,1 2,1-2,1 2,1 - For yderligere data, se TDC Dataark på For ordliste og definitioner, se TDC A/S CVR-nr København

2 Til aktionærerne Tilfredsstillende 2013 resultater TDC Group leverede solide finansielle resultater i 2013, og med den stabile udvikling i det frie cash flow lykkedes det at realisere det forventede udbytte på DKK 3,70 pr. aktie. EBITDA-resultatet endte i øverste del af det forventede interval til trods for en ugunstig udvikling i omsætningen, der var påvirket af store negative reguleringseffekter, og skuffende salg af mobiltelefoner og salg i vores nordiske forretning. EBITDA resultatet blev opnået med besparelser i driftsomkostningerne, der overgik vores forventninger, og var drevet af vores dedikerede medarbejderes fortsatte arbejde med at forbedre driften og reducere antallet af fejlretningstimer. I 2013 forsvarede vi succesfuldt positionen som markedsleder i Danmark inden for alle forretningsområder. Efter flere år med negativ udvikling på mobilindtjeningen, så vi en forbedret trend i 2013 med et lavere år-til-år fald i omsætningen pr. kunde på erhvervsmarkedet og en stabilisering på privatmarkedet. Strategiplan for I 2013 lancerede vi vores strategiplan for , som fokuserer på sammenhængende løsninger til erhvervs- og privatkunder. Vores ambitiøse agenda for 2013 sikrede samlet set et tilfredsstillende resultat, der sammen med det strategiske fokus i 2014 kan opsummeres på fem områder: 1. Vores arbejde med at forbedre kundeoplevelsen igennem TAK 1 -programmet bærer frugt og har bl.a. resulteret i, at flere kunder nu anbefaler TDC, og at TDC-brandet modtog 'Kundeserviceprisen 2013' foran virksomheder fra forskellige brancher. I 2014 rettes fokus mod at sikre en ens og sammenhængende kundeoplevelse på tværs af TDC Group's salgskanaler. 2. Vi styrkede vores produktportefølje ved at lancere en række nye produkter og tjenester i På privatmarkedet har både kombinationsproduktet 'HomeTrio Mobil' og den nye mobilportefølje 'Mobil Familie' målrettet til husstande og par været en succes. Det gælder også det nye og unikke Play-univers med samlet adgang til musik, video, tv og personlige medietjenester. På erhvervsmarkedet har den nye CaaS 2 løsning 'TDC One' solgt mere end forventet, ligesom vi har store forventninger til det nyannoncerede telemedicinske abonnement til den offentlige sektor. Det danske samfund vil have gavn af et paradigmeskift inden for behandlingen af kronisk syge patienter, og TDC Group er 1 Tag ansvar for kunden 2 Communication as a Service (Kommunikation som tjeneste) klar til at være drivkraften bag den innovative brug af denne teknologi. 3. Forårets nye organisationsstruktur knyttede TDC tættere sammen med en række af datterselskaberne. TDC Group fremstår nu som en strømlinet organisation med en klar brand-portefølje og høster synergierne fra den funktionelle organisering. Selvom vi er kommet langt, vil udvikling af den fremtidige driftsmodel fortsat være på dagsordenen i de kommende år. 4. Vi øgede i 2013 ambitionerne for vores fastnet og mobil netværk. Vi har med skiftet af leverandør til Huawei påbegyndt en ambitiøs plan for udskiftning og opgradering af mobil netværket. Testinstallationer har vist positive resultater og bekræftet, at vores 800 MHz-licens vil gøre os i stand til at bygge et uovertruffet 4G netværk. På fastnetområdet fortsætter vi den strategiske udbygning, der giver superhurtigt bredbånd til vores kunder via kapacitetsopgraderinger på koaksial- og fiberkabler. 5. Endelig accelererer vi den digitale transformation af TDC Group ved at løfte serviceringen af kunderne til et højere niveau med attraktiv online selvbetjening. Vi forventer, at transformationen vil forbedre kundeoplevelsen yderligere og afsløre nye muligheder for at reducere omkostningerne. Samlet set er vi overbeviste om, at realiseringen af disse fem strategiske områder af vores dygtige medarbejdere, kombineret med forretningsenhedernes fortsatte fokus på forretningsudvikling og væksttiltag, vil øge værdien for vores kunder og give TDC Group forbedret udvikling i omsætningen. Carsten Dilling, Adm. direktør og koncernchef Vagn Sørensen, bestyrelsesformand Side 2

3 TDC Group resultater Omsætning I 2013 faldt TDC Groups omsætning med 5,8% eller DKK 1.511m, hvilket var større end forventet. Alle forretningsenheder bidrog negativt til denne udvikling. Omsætningen blev negativt påvirket af følgende: Indenlandsk organisk omsætning fra øvrige tjenester faldt med DKK 167m eller 7,7%, hvilket især skyldtes et fald i salg af mobiltelefoner solgt uden tilskud i Consumers sub-brands. NetDesign opnåede bedre udvikling end sidste år pga. vellykkede salg af integrerede løsninger i samarbejde med Erhverv. Effekten af regulering udgjorde DKK 656m eller 43% af det rapporterede fald i omsætningen. Priserne på mobilterminering (MTR) for tale blev reduceret med 68% sammenlignet med 2012, og reguleringen af international roaming fortsatte i Omsætningen blev også i mindre grad negativt påvirket af forskellige fastnetreguleringer. Organisk indenlandsk omsætning fra fastnettelefoni faldt med DKK 460m (en stigning på DK 96m sammenlignet med 2012) hovedsageligt pga. en faldende kundebase, da mobiltjenester erstatter traditionel fastnettelefoni. Organisk indenlandsk omsætning fra mobiltjenester faldt med DKK 193m som følge af prispres i Erhverv og tab af abonnenter i Consumer. Faldet i den organiske omsætning var dog mindre end faldet på DKK 469m i Organisk omsætning i Nordic faldt med DKK 186m. Efter TDC s mange år som succesfuld udfordrer på markedet er konkurrenterne nu mere opmærksomme på TDC s styrker, hvilket har resulteret i færre nye vundne kontrakter og prisudfordringer i genforhandlinger. Organisk omsætning fra indenlandsk internet & netværk faldt med DKK 81m, hvilket skyldtes en faldende ARPU for bredbånd i Erhverv. Omsætningen i Consumer steg dog med 2,0% pga. en stor tilgang af nye kunder. Sammenlignet med 2012 blev faldet i den organiske omsætning reduceret med DKK 38m. Omsætningen blev gunstigt påvirket af følgende: Øget organisk omsætning fra indenlandsk tv på DKK 199m, hvilket skyldtes en ARPU-stigning i TDC-brandet og YouSee efter prisstigninger i begyndelsen af Positiv nettotilgang af kunder til TDC-brandet og Fullratebrandet blev modsvaret af tab af organiserede kunder i YouSee. Nordic erhvervede telefonenheden i Relacom AB i starten af 2013, og i december 2013 erhvervede TDC fiberudbyderen ComX. Omsætning: Side 3

4 Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Group faldt med DKK 727m eller 3,9% sammenlignet med 2012, hvilket var mindre end faldet i omsætningen. Bruttomarginen steg således fra 70,9% til 72,3% sammenlignet med Det skyldtes, at MTR-nedsættelserne var bruttoavanceneutrale på koncernniveau, og at faldet i omsætningen i Nordic kom fra områder med lav avance. For de øvrige produktområder afspejlede udviklingen i bruttoavancen mere eller mindre udviklingen i omsætningen. EBITDA EBITDA faldt med 1,7% eller DKK 171m (positiv organisk vækst på 0,5%), da en væsentlig del af faldet i bruttoavancen blev opvejet af besparelser på DKK 615m på organiske driftsomkostninger, hvilket var mere end forventet. Især omkostningsbesparelser vedrørende personale, marketing, facility management, tab på debitorer og entreprenøromkostninger havde en positiv indvirkning på EBITDA. Periodens resultat Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.780m, hvilket er en stigning på DKK 332m eller 9,6%. Det lavere EBITDA blev mere end opvejet af lavere skatteomkostninger pga. den nedsatte selskabsskatteprocent. Den nedsatte selskabsskat 3 anslås af have haft en positiv engangseffekt på udskudte skatteforpligtelser på DKK 446m. Finansielle poster bidrog ligeledes til det højere resultat. Særlige poster har udviklet sig negativt, eftersom 2012 omfattede provenuet fra afgørelsen af tvisten mellem DPTG og TPSA (DKK 760m efter skat) samt højere omkostninger i 2013 vedrørende fratrædelsesprogrammer og uudnyttede lejemål (DKK 254m). Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde således DKK 3.119m, hvilket var et fald på DKK 665m eller 17,6%. Totalindkomst Totalindkomsten i alt faldt med DKK 1.714m til DKK 1.826m. Udover faldet i periodens resultat på DKK 665m var der en negativ udvikling for anden totalindkomst på DKK 1.049m, hvilket primært kan henføres til ydelsesbaserede pensionsordninger. Tabene i 2013 på DKK 1.281m skyldtes et lavere afkast end forventet på pensionskassernes aktiver, som blev delvist opvejet af en faldende pensionsforpligtelse som følge af en stigende diskonteringsfaktor. Valutakursreguleringer vedrørte udenlandske virksomheder. Valutakurssikring af obligationsgæld i GBP bidrog også til den negative udvikling. 3 Selskabsskatten sænkes gradvist fra 25% til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra De reducerede udskudte skatteforpligtelser vedrører primært aktiver, der ikke forventes beskattet i den nærmeste fremtid (pensionsaktiver, kundeforhold og brands). TDC koncernen, Pengestrømme og rentebærende gæld 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % EBITDA (1,0) (1,7) Ændring i driftskapital (29,1) (62,3) Rentebetalinger netto (143) (121) (18,2) (1.033) (1.013) (2,0) Betalt selskabsskat (1.193) (1.219) 2,1 (1.508) (1.555) 3,0 Investering i anlægsinvesteringer (1.176) (914) (28,7) (3.779) (3.606) (4,8) Pengestrømme fra særlige poster (195) (491) 60,3 (592) (1.007) 41,2 Øvrige 61 (17) - 77 (61) - EFCF (25,5) ,8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,7 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (1.257) (1.177) (6,8) (3.907) (2.954) (32,3) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (16) (19) 15,8 (3.102) (4.448) 30,3 Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter (9,3) 199 (516) 138,6 Rentebærende gæld, netto (21.654) (21.918) 1,2 (21.654) (21.918) 1,2 Side 4

5 Egenkapital I 2013 faldt egenkapitalen med DKK 1.129m til DKK m, da totalindkomsten i alt på DKK 1.826m blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK 3.036m. Pengestrømme EFCF steg med DKK 155m eller 4,8% til DKK 3.363m: De negative nettopengestrømme fra særlige poster blev forbedret med DKK 415m pga. færre betalinger til retssager og tvister sammenlignet med 2012, som var påvirket af betaling vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser. Ligeledes var der færre betalinger til fratrædelsesordninger og ledige lejemål i Pengestrømme fra anlægsinvesteringer var DKK 173m højere end i hvilket primært kan henføres til flere investeringer i mobilnettet. Pengestrømme fra øvrige poster inklusive pensionsbidrag blev gunstigt påvirket i 2013 af tilbagebetaling af DKK 51m fra TDC Pensionskasse. En gennemgang af pensionsreglerne konkluderede, at TDC havde bidraget med end påkrævet i årene Endvidere omfatter øvrige tjenester en række reguleringer for ikke-likvide poster medtaget i EBITDA, men uden indflydelse på pengestrømme. Da disse reguleringer var mere gunstige end i 2012, havde det en positiv indvirkning på væksten. De negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter i 2013 på DKK 3.907m udgjorde en stigning på DKK 953m, da 2012 blev positivt påvirket af engangspengestrømmen fra tvisten mellem DPTG og TPSA 4. De højere pengestrømme fra anlægsinvesteringer bidrog ligeledes til stigningen i De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter faldt med DKK 1.346m til DKK 3.102m. Faldet var et resultat af aktietilbagekøbene i 2012 samt lavere udbyttebetalinger i Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK m ultimo Det resulterede i en finansiel gearing (Rentebærende nettogæld/ebitda) på 2,1, hvilket er inden for vores finansielle grænse på 2,2 eller under. Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 264m i 2013, da positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter på DKK 3.301m oversteg betalt udbytte på DKK 3.036m. 4 Den afgjorte tvist medførte et provenu på DKK 1.011m, hvoraf DKK 253m blev betalt i selskabsskat. Side 5

6 Regnskab februar 2014 Forventninger Forventninger til 2013 TDC Groups forventninger til 2013 offentliggjort i TDC Groups Årsrapport 2012 anførte en forventet omsætning på DKK 25,0-25,5 mia., EBITDA på DKK 10,0-10,2 mia. og anlægsinvesteringer på DKK 3,7 mia. Det forventede Besparelser i driftsomkostningerne var højere end i 2012 Udviklingen i bruttoavancen for bredbånd var mindre negativ end i 2012 udbytte pr. aktie var DKK 3,70. Alle parametre for forventningerne til 2013 blev realiseret bortset fra omsætningen, hvor forventningen blev ændret til DKK 24, mia. ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal Disse ændrede forventninger blev realiseret med en rapporteret omsætning for 2013 på i alt DKK 24,6 mia. Omsætningen levede ikke op til de oprindelige forventninger til 2013, da omsætningsudviklingen i Nordic og salget af mobiltelefoner var dårligere end forventet. Da begge faktorer vedrørte områder med lav avance havde det Forværret effekt af regulering i 2012 Lille eller ingen forbrugsvækst i dansk økonomi Forbedret udvikling i bruttoavancen på mobilmarkedet Fortsat vækst i bruttoavancen for tv drevet af stigninger i ARPU Øgede anlægsinvesteringer EFCF-vækst som forventet herunder fald i negative pengestrømme til licenser og særlige poster vedrørende omstruktureringer ikke nogen væsentlig indvirkning på bruttoavancen. Udviklingen i bruttoavancen for fastnettelefoni var under niveauet i 2012, primært fordi det ikke som i 2012 lykkedes Erhverv at hæve ARPU. TDC opnåede som forventet en forbedret udvikling i Negativ omsætningsudvikling i Nordic og fra salg af mobiltelefoner Udviklingen i bruttoavancen for fastnettelefoni var mere negativ end i 2012 bruttoavancen for mobiltjenester trods intens konkurrence på mobilmarkedet. Udviklingen startede med langsomme fremskridt, men blev forbedret senere i 2013 med reduceret ARPU-udhulning i Erhverv. Side 6

7 Regnskab februar 2014 Væksten i bruttoavancen for bredbånd oversteg Vi forventer også forbedret udvikling i bruttoavancen for forventningerne, og driftsomkostningsbesparelserne var mobiltjenester drevet af en mindre negativ udvikling i også højere end antaget, idet TDC opnåede besparelser i privatkundebasen og ARPU i Erhverv. Bruttoavancen for tv hele organisationen på linje med Dette muliggjorde forventes at udvise fortsat vækst drevet af stigninger i en EBITDA-udvikling inden for det forventede interval. ARPU. I fastnetforretningen forventer vi forværret udvikling i bruttoavancen for fastnettelefoni, men forbedret udvikling Forudsætningerne for anlægsinvesteringer på DKK 3,7 mia. i bruttoavancen for internet & netværk. blev opfyldt. Selvom forhandlingerne med Huawei forsinkede udbygning af mobilnettet i starten af 2013, tog Omfanget af besparelser på driftsomkostninger forventes arbejdet til, efter kontrakten blev underskrevet i 3. kvartal. at falde i 2014, da vores muligheder for effektivitetsforbedringer er mindsket. Forventninger til 2014 Vi forventer en stabil organisk EBITDA-udvikling i den Forventningerne til 2014 for TDC Group og de nordiske forretning. forudsætninger, der ligger til grund for tallene, er beskrevet nedenfor. Forventningerne til 2014 er udarbejdet i Anlægsinvesteringerne forventes at forblive på DKK 3,7 overensstemmelse med den nuværende makroøkonomiske mia. som i 2013, da vi fortsat vil udbygge 4G-nettet og situation og en forventning om lille eller ingen forbedre det eksisterende fastnet netværk. forbrugsvækst i den danske økonomi. Der forventes et udbytte pr. aktie på DKK 3,70 i Forventningerne til omsætningen i 2014 er baseret på overensstemmelse med den reviderede udbyttepolitik med udviklingen i den organiske omsætning defineret som udbetaling af approksimativt 90% af posten EFCF. Heraf rapporteret omsætning eksklusiv effekten fra valutakurs- forventer vi en udbetaling på DKK 1,50 pr. aktie i reguleringer, erhvervelse og frasalg af aktiver samt forbindelse med delårsrapporten for 2. kvartal regulering. I 2014 forventer vi et lavere fald i den organiske udvikling end i 2013 (2013: -3,5%). Vi forventer derudover en mindre omfattende indvirkning fra regulering (DKK mia. sammenlignet med DKK 656 mia. i 2013). Dansk økonomi med lille eller ingen forbrugsvækst Mindre omfattende indvirkning fra regulering Forbedret år-til-år udvikling i bruttoavancen på mobilmarkedet drevet af nettotilgang af privatkunder og et fald i år-til-år ARPU i Erhverv - Forværret år-til-år vækst i bruttoavancen for fastnettelefoni, men forbedret udvikling i bruttoavancen på internet & netværk Stigning i ARPU'er vil fortsat skabe vækst i bruttoavancen fra tv Stabil EBITDA-udvikling i Nordic Fortsatte besparelser i driftsomkostningerne - dog på et lavere niveau end i 2013 Anlægsinvesteringer på niveau med 2013 med fortsat udbygning af 4G og super bredbånd Valutakurserne forventes at forblive på nuværende niveau året ud Side 7

8 Fastnettelefoni 4. kvartals højdepunkter Nettotabet af privatabonnementer fortsatte på et højt niveau i 4. kvartal med , hvilket skyldtes, at HomeTrio fastenetkunder med lav ARPU migrerede til mobil. PSTN-churn blev fastholdt på et relativt lavt niveau Erhvervs ARPU i 4. kvartal blev i mindre grad negativt påvirket af engangsposter Økonomiske resultater i 2013 Den rapporterede indenlandske omsætning faldt med 12,9% til DKK 3.244m i 2013, hvilket hovedsageligt skyldtes det fortsatte tab af kunder. Consumer Omsætningen faldt med 13,5%, hvilket var på linje med niveauet for Det fortsatte tab af kunder omfattede et 16,5% år-til-år fald i antallet af rene PSTN-abonnementer til RGU'er ultimo 2013, og HomeTrio Mobilproduktet fik fastnetkunder med lavt forbrug til at skifte til et mobilabonnement inden for triple play-løsningen. ARPU faldt i takt med at minutforbrug pr. kunde (MoU) faldt, og den fortsatte migrering fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter resulterede i højere ARPU for husstande, men lavere ARPU på produktniveau. Faldet i årtil-år ARPU på 3,1% udgjorde dog en forbedring sammenlignet med faldet år-til-år på 5,5% i 2012, da migreringen fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter indeholdende fastnettelefoni aftog sammenlignet med Erhverv Omsætningen i Erhverv faldt med 10,4% primært som følge af en reduktion i kundebasen på 8,9 % i Desuden faldt ARPU en smule pga. lavere omsætning fra trafik fra de forbrugstakserede abonnenter. Solide resultater fra de integrerede løsninger TDC Scale og TDC One mindskede faldet i ARPU, idet Erhverv opnåede en større andel af kundernes samlede kommunikationsforbrug. Wholesale Wholesales omsætning faldt med 19,9% sammenlignet med En stor tjenesteudbyders succes med at sælge kombinationsprodukter, herunder fastnettelefoni, havde en positiv indvirkning på churn, men blev opvejet af det generelt faldende marked for fastnettelefoni. Dette resulterede i et fald år-til-år i antallet af RGU'er på linje med 2012 niveauet. Faldet i omsætningen skyldes også regulering, der fik ARPU for abonnenter til at falde lidt samt resulterede i et fald i omsætningen fra samtrafik. Bruttoavance Den rapporterede bruttoavance faldt med 9,7% til DKK 3.025m i Bruttomarginen steg fra 89,9% i 2012 til 93,2 % i 2013 som følge af implementerede prisstigninger og bruttoavance-neutrale effekter fra de reducerede mobiltermineringspriser, som reducerede omkostningerne vedrørende fastnetkunder, der ringer til mobiltelefoner. Indenlandsk fastnettelefoni, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (15,5) (12,9) Consumer (12,6) (13,5) Erhverv (14,2) (10,4) Wholesale (31,1) (19,9) Øvrige inkl. elimineringer 2 3 (33,3) (31,3) Bruttoavance (11,7) (9,7) Bruttomargin % 93,2 89,2-93,2 89,9 - Organisk omsætning¹ (15,1) (12,4) Organisk bruttoavance¹ (11,6) (9,6) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 8

9 Mobiltjenester 4. kvartals højdepunkter ARPU for erhvervs- og privatkunder faldt sammenlignet med 3. kvartal 2013 (DKK -5 og DKK -10), hvilket hovedsageligt skyldtes sæsonvarierende roamingindtægter; ARPU for Erhverv falder stadigt, men der er tale om det mindste år-til-år fald i ARPU i to år (DKK -9% i 4. kvartal) Positiv nettotilgang i antallet af mobiltaleabonnenter til TDC-brandet på i 4. kvartal drevet af HomeTrio Mobil og 'Mobilpakke Familie', men fortsat tab på i 4. kvartal af privatkunder med lav ARPU inden for alle brands samt tab på SIM-kort kun med data i TDCbrandet Vækst i antallet af mobilabonnementer i Erhverv på i 4. kvartal, hvilket kan henføres til segmentet offentlige myndigheders SIM-kort kun med data Økonomiske resultater i 2013 Omsætning Den rapporterede omsætning fra mobiltjenester faldt med DKK 789m eller 12,3% til DKK 5.622m i Den organiske omsætning faldt med 3,3%, hvilket var en forbedring i forhold til 2012 (organisk omsætningsfald på 7,0%). Regulering Regulering påvirkede omsætningen fra mobiltjenester negativt med DKK 585m i 2013 på tværs af Consumer, Erhverv og Wholesale svarende til 74% af det samlede fald i omsætningen. Effekten på omsætningen skyldtes primært de fortsatte nedsættelser af regulerede mobiltermineringspriser (MTR) for tale og sms, der gradvist er indført i de seneste år. Reguleringen havde en markant år-til-år effekt i 2013, da MTR for tale blev nedsat med 68% sammenlignet med MTR-nedsættelser har modsatrettede effekter på bruttoavancen i fastnettelefoni og mobiltjenester, men har ingen negativ indvirkning på den samlede bruttoavance i TDC Group. Ydermere blev EU-regulering af roaming (sms, mobiltale og -data) ændret den 1. juli Detaildata-reguleringen der trådte i kraft i juli 2012, og den yderligere nedsættelse i 2013, påvirkede TDC's omsætning og havde en stor negativ indvirkning på bruttoavancen på i alt DKK 133m, da reguleringen ikke fuldt ud opvejes af lavere transmissionsomkostninger. Regulering af roaming havde stor effekt på Erhverv, men påvirkede også Consumer og Wholesale. Consumer Omsætningen i Consumer blev gunstigt påvirket af succesen med kombinationsprodukter, der resulterede i en forbedret tilgang af kunder i TDC-brandet. HomeTrio Mobil har tiltrukket nye mobil-rgu'er siden lanceringen ultimo februar, og mere end kunder har tilmeldt sig Mobil Familie pakkerne i 2013, herunder pakken til to personer. År-til-år RGU er faldt dog betydeligt (med mobilabonnenter) hovedsageligt pga. nedgang i antal af RGU er med lav eller ingen ARPU (69.000) efter introduktionen af abonnementsafgifter på SIM-only produkter i Telmore, Fullrate og Onfone (indført i TDCbrandet primo 2012). Med et fald på DKK 2 viste år-til-år ARPU for privatkunder en relativ jævn udvikling med stabilisering i 2013 (ARPU faldt 5 Pga. en kombination af betydelige prisnedsættelser og ændret timing (i 2012 trådte MTR-nedsættelsen i kraft i marts, mens den i 2013 trådte i kraft den 1. januar). Indenlandske mobiltjenester, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (10,8) (12,3) Consumer (14,1) (13,6) Erhverv (7,5) (10,8) Wholesale (14,3) (23,1) Øvrige inkl. elimineringer (18) (41) 56,1 (80) (176) 54,5 Bruttoavance (6,0) (5,9) Bruttomargin % 86,1 81,6-86,5 80,6 - Organisk omsætning¹ (3,0) (3,3) Organisk bruttoavance¹ (4,8) (3,4) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 9

10 DKK 13 i 2012). Små udsving i løbet af året var påvirket af udsving i roamingaktiviteten. Erhverv en negative omsætningsudvikling i Erhverv skyldtes et markant år-til-år ARPU-fald på DKK 24 pga. intens priskonkurrence, der resulterede i, at aftaler blev vundet eller genforhandlet til lavere priser. Den afsmittende effekt fra priskonkurrencen i privatmarkedet resulterede også i fortsat migrering fra traditionelle til nye og billigere produkter hos små og mellemstore kunder. I hele 2013 var der pres på ARPU en, dog med en forbedret udvikling ift (13,1% ARPU fald i 2013 mod 18,1% ARPU fald i 2012). Forbedringen skyldes et fokus på værdiforøgende tjenester, der tilskynder kunderne til at migrere til større pakker, og et forbedret forhold mellem segmenter og pristiltag. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med DKK 307m eller 5,9% til DKK 4.861m. Korrigeret for regulatoriske effekter faldt den organiske bruttoavance med DKK 171m som følge af et fald på DKK 193m i den organiske omsætning. Dette var en væsentlig forbedring i forhold til 2012, hvor den organiske bruttoavance faldt med DKK 437m, og den organiske omsætning faldt med DKK 469m. Bruttomarginen steg fra 80,6% til 86,5% i 2013 som følge af den bruttoavance-neutrale effekt af de reducerede regulerede mobiltermineringspriser. Erhverv havde stor vækst i antallet af mobilabonnementer med en år-til-år stigning i antallet af RGU'er på i 2013, hvilket delvist skyldtes øget salg af mobiltale og mobilbredbånd i genforhandlede kontrakter med store kunder. Pga. omfattende fastholdelsesaktiviteter og forbedret genforhandlingsevne klarede churn sig godt. Wholesale Omsætningen i Wholesale faldt med 23,1% sammenlignet med Omsætningen fra mobilabonnementer faldt med 35% pga. et fald i ARPU på 7,4%, som kun delvist blev opvejet af det øgede antal mobilabonnenter på Udviklingen kan tilskrives fortsat vækst hos brandpartnere uden kannibalisering på TDC's brands til privatkunder. Vækst i brugen af TDC's SIP MVNO platform resulterede i en år-til-år stigning på 7,3% i antallet af indenlandske MVNOminutter. Det var dog ikke nok til at kompensere for det udfordrende indenlandske MVNO-marked med faldende priser, som derfor resulterede i faldende omsætning. Side 10

11 Internet & netværk 4. kvartals højdepunkter og kundemigreringer til højere båndbredde. YouSee tilbage på 'run rate' med en nettotilgang på kunder i 4. kvartal efter en jævn udvikling i 3. kvartal Fortsat udhulning af Erhvervs ARPU (DKK -3 sammenlignet med Q3 2013) pga. kundernes fortsatte migrering fra traditionelle bredbåndsprodukter til nye bredbåndsprodukter med lavere ARPU primært i små og store kundesegmenter Økonomiske resultater i 2013 Omsætning Den rapporterede indenlandske omsætning fra internet & netværk faldt med 2,0% til DKK 5.326m, hvilket var en lille forbedring sammenlignet med faldet på 2,3% i Erhvervelsen af ComX i 2013 påvirkede privatkundebasen positivt med RGU er, dog med en begrænset omsætningseffekt. Consumer Omsætningen i Consumer steg med 2,0% sammenlignet med Stigningen skyldtes primært en år-til-år stigning i bredbåndskunder på , eksklusiv den negative effekt fra flytningen af Fullrate RGU er fra Consumer til Erhverv i Der var kun et mindre fald i bredbånds- ARPU en trods hård konkurrence fra fiberudbydere, der øgede deres bredbåndshastigheder til uændrede priser. Stigningen i omsætningen i Consumer kan henføres til YouSee, der har haft en positiv nettotilgang af kunder kombineret med ARPU-stigninger som følge af stigende abonnementspriser efter en række vellykkede kampagner ARPU for TDC-brandet forblev næsten på det samme niveau som i 2012, idet de forhøjede abonnementsafgifter fra starten af 2013 blev opvejet af fortsat migrering fra traditionelle produkter til kombinationsprodukter. Dette resulterede i højere husstands-arpu, men lavere ARPU på produktniveau. TDC-brandets kundebase forblev uændret. Erhverv Omsætningen faldt med 5,2% i 2013 delvist pga. kundernes fortsatte migrering fra traditionelle bredbåndsprodukter til bredbåndsprodukter med lavere ARPU. Omsætningen fra de øvrige internet & netværk områder bidrog også til den faldende omsætning, hvilket delvist kan henføres til kunder i den offentlige sektor, bl.a. tabet af FM Data 6 pr. 1. januar 2012, som havde en negativ indvirkning på omsætningen i 2013 pga. forsinket migrering. Fiber- RGU'er forblev på niveau med 2012, idet en positiv nettotilgang af små og mellemstore kunder blev modsvaret af tabet af kunder specielt i den offentlige sektor. TDC Hosting kunne rapportere om en positiv udvikling med en vækst på 11,2% inden for aktive servere. Wholesale Wholesales rapporterede omsætning faldt med 4,0% og var negativt påvirket af regulerede prisnedsættelser. Inden for rå kobber udgjorde den årlige prisjustering 3% pr. 1. januar 2013, mens udleje af faste kredsløb blev reguleret nedad med op til 34,5% pr. 1. juli Faldet i antallet af RGU'er på i Wholesale var en 6 Leverandøraftale vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør og relaterede ydelser. Aftalen er bindende for staten og valgfri for kommuner, regioner osv. Indenlandsk internet & netværk, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (1,1) (2,0) Consumer , ,0 Erhverv (5,7) (5,2) Wholesale (1,1) (4,0) Øvrige inkl. elimineringer (11) (26) 57,7 (60) (61) 1,6 Bruttoavance (1,1) (2,1) Bruttomargin % 91,9 91,9-91,5 91,5 - Organisk omsætning¹ (0,8) (1,5) Organisk bruttoavance¹ (0,6) (1,4) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 11

12 forbedring sammenlignet med faldet på i Det skyldtes hovedsageligt et lavere fald i rå kobber forbindelser sammenlignet med 2012, mens BSA faldt pga. migrering til det nye regulerede produkt VULA, som er et for kunderne billigere alternativ til BSA. Denne migrering havde derfor en ugunstig effekt på omsætningen. Bruttoavance Den rapporterede bruttoavance faldt med DKK 104m eller 2,1% til DKK 4.872m i 2013, men da faldet var omtrent på niveau med omsætningsfaldet, forblev bruttomarginen uændret på 91,5%. Kapacitetstjenesterne fortsatte med vækst, på trods af at fiberforretningen var udfordret af konkurrerende fiberudbyders lave priser. International kapacitet oplevede mindre aktivitet og dermed færre store ordrer. Dette blev dog mere end modsvaret af mange mindre ordre og nye kunder. Side 12

13 Tv 4. kvartals højdepunkter Fullrate TV fordoblede antallet af tv-abonnenter i 4. kvartal fra til efter en vellykket relancering i 3. kvartal, men opstartskampagner havde en negativ indvirkning på ARPU TDC TV opnåede fortsat stor nettotilgang af kunder med stigende ARPU sammenlignet med 3. kvartal, hvilket skyldtes større udbredelse af ekstrapakker samt øget VoD YouSee mistede abonnenter som følge af tab af en række antenneforeninger; det fortsatte skift til mindre tv-pakker påvirkede YouSees ARPU negativt med DKK 2 YouSee underskrev i 4. kvartal en aftale med en stor antenneforening omfattende kunder med effekt fra 1.kvartal 2014 Økonomiske resultater i 2013 Omsætning Omsætningen fra tv steg med DKK 202m eller 5,1% til DKK 4.139m i 2013 og fortsatte således væksten fra tidligere år. YouSees omsætning, der steg med DKK 55m eller 1,7% sammenlignet med 2012, blev gunstigt påvirket af forhøjede abonnementsafgifter 8 på tv-pakker, hvilket medførte en ARPU-stigning på DKK 8. YouSee oplevede dog et år-til-år RGU-fald i kundebasen på , hvilket hovedsageligt skyldtes strukturerede angreb på YouSees organiserede kunder, som resulterede i tab af kunder. Erhvervelsen af ComX modsvarede delvist den negative udvikling i RGU'er i 2013 ( kunder). YouSee underskrev i 4. kvartal en aftale med en stor antenneforening omfattende RGU'er med effekt fra 1. kvartal Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 87m eller 4,0% sammenlignet med Bruttomarginen faldt fra 55,7% til 55,1%, da den positive effekt fra de forhøjede abonnementsafgifter i stor stil blev modsvaret af øgede omkostninger til indhold pga. tilføjelse af flere kanaler i YouSees og TDC TV's pakker samt forbedret indhold i on-demand tjenesterne (produkter med lav avance). 8 Prisstigning på DKK 10 for YouSees Basispakke samt DKK 25 for YouSee Mellem- og Fuldpakker pr. 1. januar 2013 (inklusiv moms og betaling for ophavsret). Prisstigning på DKK 10 for YouSee Plus-abonnementer pr. 1. oktober 2012 Omsætningen fra TDC- og Fullrate-brands steg med DKK 130m eller 19,7% i 2013 pga. betydelig vækst i antallet af abonnenter på , hvilket kan henføres til den populære HomeTrio-pakkeløsning og kundetilgang i Fullrate efter den vellykkede tv-relancering. Stigningen i ARPU på DKK 11 skyldtes hovedsageligt prisstigninger i TDCbrandet 7. 7 En prisstigning på DKK 15 for tv i TDC-brandet pr. 1. januar Indenlandsk tv, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning , ,1 TDC/Fullrate brand , ,7 YouSee brand (1,8) ,7 Øvrige inkl. elimineringer , ,2 Bruttoavance , ,0 Bruttomargin % 56,1 55,6-55,1 55,7 - Organisk omsætning , ,1 Organisk bruttoavance , ,9 ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 13

14 Øvrige tjenester Økonomiske resultater i 2013 Den rapporterede omsætning fra øvrige tjenester faldt med DKK 167m eller 7,7% til DKK 2.010m i 2013, hvilket hovedsageligt kan henføres til et fald i salg af mobiltelefoner solgt uden tilskud specielt i Consumers subbrands. Det samlede salg af terminaler steg med introduktionen af nye iphone-modeller, men da udbuddet i 4. kvartal 2013 ikke kunne følge med kundernes efterspørgsel, nåede salget ikke op på niveauet i 4. kvartal NetDesign opnåede bedre resultater i 2013 med et fald i omsætningen på 3,3% sammenlignet med et fald på 13,4% i Udviklingen skyldtes vellykkede salg af integrerede løsninger i samarbejde med Erhverv, som resulterede i flere nye storkunder i Den rapporterede bruttoavance faldt med DKK 111m eller 10,5% i 2013, hvilket skyldtes både et fald i salg af mobiltelefoner samt øvrigt terminalsalg i Consumer og Erhverv inklusive NetDesign og et fortsat fald i servicetelefonitjenester. Øvrige tjenster, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (9,3) (7,7) Salg af mobiltelefoner (11,9) (16,2) NetDesign (12,0) (3,3) Øvrige , ,1 Bruttoavance (10,5) Bruttomargin % 44,3 39,9-47,3 48,7 - Organisk omsætning¹ (9,2) (7,7) Organisk bruttoavance¹ (10,7) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Side 14

15 Nordic 4. kvartals højdepunkter Den rapporterede omsætning faldt med DKK 39m eller 3,5% i 4. kvartal med negativ valutakurseffekt på DKK 43m. Engangsposter i 4. kvartal 2012 på DKK 57m efter en korrektion af registreringen af omsætningen fra servicenumre havde en positiv indvirkning på omsætningsvæksten i 4. kvartal Bruttomarginen steg med 2,4 procentpoint til 42,3% i forhold til 2012 på grund af en gunstig indvirkning fra en væsentligt forbedret lønsomhed fra projektsalg i Finland og Sverige Vækst i organisk EBITDA på 5.9% i 4. kvartal (rapporteret 0,6%) Økonomiske resultater i 2013 Selvom 2013 var et udfordrende år for den nordiske forretning, kunne Nordic fremvise organisk EBITDA vækst på 5,2% (rapporteret 3,1%). Den positive udvikling fandt sted i Sverige, Norge og Hosting. Omsætning Den rapporterede omsætning i Nordic faldt med DKK 165m eller 3,7% i Korrigeret for regulering af mobilroaming (DKK 14m) og en negativ udvikling i valutakursen for SEK og NOK (DKK 8m) faldt den organiske omsætning med 4,2%. væk fra fastnettelefoni kombineret med den generelle prisudhulning resulterede i et omsætningsfald på 16,4%. Mobiltjenester Den store tilgang af mobilabonnementer i TDC Sverige og TDC Norge blev fastholdt, dog med lave ARPU-niveauer. I Norge var den primære årsag til stigningen den vundne kontrakt med regionen Buskerud, mens stigningen i Sverige skyldtes flere små vundne kontrakter. I TDC Finland blev tilgangen af nye mobil-rgu'er udfordret af selskabets tjenesteudbyderkontrakt, som gjorde det vanskeligt for TDC Finland at vinde nye kontrakter, der inkluderer mobiltelefoni. Brugen af mobildata steg betydeligt, men omsætningsvæksten blev svækket af nedsatte fastprispakker, som sænkede ARPU på tværs af landene. Internet & netværk Antallet af internetforbindelser var under pres, specielt i TDC Sverige. Størstedelen af disse installationer havde dog relativt lave ARPU'er og marginer. Det lykkedes TDC at fastholde et stabilt antal tilslutninger og dermed bevare sin stærke position på IP-VPN-markedet, på trods af den hårde konkurrence fra bredbåndsudbydere via fiber på det mættede marked. Omsætningen i TDC Hosting var på niveau med 2012 med vækst i TDC Hosting Finland, som dog blev opvejet af ringe vækst i TDC Hosting Sverige. Fastnettelefoni Det lykkedes Nordic at fastholde antallet af tilslutninger på et stabilt niveau, men faldet i MoU som følge af migreringen Øvrige tjenester Integratørforretningen fortsatte med at generere stabil omsætningsvækst og opnåede gode resultater i 2013 med Nordic, udvalgte hovedtal Nordic 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (3,5) (3,7) TDC Sverige (7,9) (1,1) TDC Norge (11,4) (8,0) TDC Finland , (5,8) Øvrige, inkl. elimineringer (34) (32) (6,3) (128) (119) (7,6) Fastnettelefoni , (16,4) Mobiltjenester , ,7 Internet og netværk (11,5) (5,4) Andre tjenester¹ (2,2) ,8 Bruttoavance (1,1) ,9 Bruttomargin % 41,4 40,4-42,3 39,9 - Organisk omsætning² (0,5) (4,2) Organisk bruttoavance² , ,3 ¹ Omfatter salg af terminaler, systemintegration, installationer og servicetelefoni-tjenester mv. ² Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive valutakurseffekter, regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen af erhvervelser og frasalg. Side 15

16 en stigning i omsætningen på 12,7% primært pga. vækst i forretningsområderne Direct og Projects i såvel Sverige som Norge. Et skift fra dataprojekter med lav avance til telekommunikationsprojekter med højere avance har medført både øget omsætning og højere bruttoavance. Den vellykkede lancering af en konsulentforretning i Sverige bidrog til det øgede projektsalg. Omsætningen blev endvidere positivt påvirket af den gennemførte erhvervelse af telefonenheden i Relacom AB i Sverige. Bruttoavance Trods faldet i omsætningen steg bruttoavancen med 1,9% sammenlignet med 2012, hvilket kan henføres til vækst i bruttoavancen på 6,9% i TDC Sverige. Bruttomarginen steg fra 39,9% til 42,3% med gunstig indvirkning fra en væsentligt forbedret lønsomhed i projektsalg i Finland og Sverige. I Sverige blev bruttomarginen forbedret af især salg af konsulentydelser med høj avance og et generelt skift fra dataprojekter med lav avance til telekommunikationsprojekter med højere avance. Endvidere bidrog insourcing af ydelser i implementeringsfasen af projekter til stigningen i bruttoavancen. Side 16

17 Driftsomkostninger I 2013 fortsatte TDC Group med at øge effektiviteten og fokusere på at optimere processerne, hvilket resulterede i, at de organiske driftsomkostninger blev reduceret væsentligt med DKK 615m eller 7,4% sammenlignet med 2012 (rapporteret DKK 556m). De væsentligste omkostningsdrivere og tiltag, der reducerede lønomkostningerne og de eksterne omkostninger, er beskrevet i de følgende afsnit. Personaleomkostninger TDC Group reducerede personaleomkostningerne med DKK 167m eller 3,8% til DKK 4.256m. Dette skyldtes hovedsageligt et fald på 3,4% i det gennemsnitlige antal af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. I de seneste to år er produktiviteten i TDC Group steget med 11% målt som antallet af RGU'er i Danmark pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder 9. Dette stærke resultat blev opnået ved hjælp af transformationsprogrammet TDC 2.0, der systematisk skaber mere effektive og bæredygtige arbejdsrutiner og -processer ud fra leanprincipper. Reorganiseringen af TDC Group i 2013 skabte øget fleksibilitet og flere synergier ved at implementere best practices i hele organisationen på tværs af bl.a. netværk, produktstyring og it-processer i Operations og service, support og salg i Channels. Operations havde succes med at reducere antallet af fejlretningstimer med 16,7% sammenlignet med 2012 primært pga. 12,9% færre kabel- og volumenfejl. Det lykkedes at outsource en række manuelle og standardopgaver vedrørende ordrestyring til en leverandør i Manila med lave omkostninger. Arbejdsbyrden svarede til 58 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Der er etableret et trænings- og KPIstyringsprogram for at sikre en effektiv ordrehåndtering af høj kvalitet for kunderne i Consumer og Erhverv. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger 10 faldt med DKK 389m eller 10,3% sammenlignet med Der er gennemført adskillige tiltag vedrørende facility management i 2013, hvilket havde en gunstig indvirkning på facilitets-omkostningerne. To store initiativer bidrog væsentligt til besparelserne. For det første reducerede TDC Group det anvendte kontorareal med 14,3% ved at samle DKTV, Onfone og Telmore i TDC's hovedkontor på Teglholmen for at forene organisationen. For at reducere energiforbruget udførte TDC Group PSTN-konsolidering, hvilket omfatter konsolidering af el-skabe og øget brug af energibesparende udstyr. 10 Inklusive andre indtægter. 9 Korrigeret for outsourcede fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. TDC Groups driftsomkostninger, udvalgte hovedtal 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Driftsomkostninger (1.854) (1.999) 7,3 (7.642) (8.198) 6,8 Personaleomkostninger (997) (1.077) 7,4 (4.256) (4.423) 3,8 Eksterne omkostninger¹ (857) (922) 7,0 (3.386) (3.775) 10,3 Organiske driftsomkostninger (1.854) (2.033) 8,8 (7.642) (8.257) 7,4 Anlægsinvesteringer (1.180) (911) (29,5) (3.696) (3.492) (5,8) KPI'er DKK/måned Fejlretningstimer Timer (1.000) , ,7 Antal FTE'er (ultimo perioden) # (3,4) (3,4) Gennemsnitligt antal FTE'er # (3,6) (3,6) ¹ Inklusive andre indtægter. Side 17

18 It-kontrakten med Tata Consultancy Services (TCS) resulterede i et betydeligt finansielt resultat i 2013 især pga. det optimerede leverandør setup. Der forekom dog nogle kritiske leveringsproblemer på udviklingssiden, og der skal realiseres forbedringer i 2014 gennem en mere fleksibel kapacitetsstyring sammen med TCS. Omkostningerne til vikarer og personale relaterede omkostninger faldt med 22,6% i forhold til 2012 som følge af, at vikarer blev ansat i faste jobs og at brugen af vikarbureauer blev mindsket. Personalerelaterede omkostninger faldt pga. færre FTE'er og besparelser på rejser og kurser. De eksterne entreprenøromkostninger blev væsentligt forbedret i I Operations reduceredes omkostningerne pga. 17,3% færre kabelfejl og introduktionen af en ny proces for entreprenører til håndtering af fejl og fejlretning på tværs af TDC og YouSee. Samtidig var der fortsat fokus på at optimere og reducere omkostningerne, hvilket resulterede i faldende konsulenthonorarer. Som led i omstruktureringen blev alle marketingsenheder på tværs af brands konsolideret for at rationalisere brugen af markedsføringsressourcer og bedre udnytte eksisterende viden og processer. Det banede vejen for at reducere markedsføringsomkostningerne med 27,4% sammenlignet med Den gennemførte erhvervelse af ComX havde en negativ indvirkning på eksterne omkostninger. Engangsposter fra 2012 vedrørende frasalget af Aarhus Bynet i NetDesign og erhvervelsen af Randers Antenneforening i YouSee havde ligeledes en negativ indvirkning på andre indtægter. Tab på debitorer vedrørende TDC Rate faldt i 2013 primært pga. salget af en stor del af disse tilgodehavender til en ekstern partner medførte et engangsbeløb på DKK 25m i Side 18

19 Anlægsinvesteringer TDC's netstrategi er at have det bedste mobil og fastnet netværk i Danmark ift. hastighed, dækning og kvalitet. For at opnå dette forventer TDC at investere DKK 25 mia. fra 2011 frem til 2020, primært i netværksinfrastruktur og kundeinstallationer. I 2013 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 3.696m, svarende til 15,0% af omsætningen, hvilket var på niveau med forventningerne. Netværksinfrastruktur Som Danmarks førsteoperatør inden for telekommunikation har TDC en lang historie og stor erfaring i at bygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur. I 2013 investerede TDC DKK 2.176m på tværs af alle teknologier (kobber, koaksialkabler, fiber og mobilnet), hvilket var en stigning på 13,0% sammenlignet med Med TDC s fastnet kan 88% af alle danske husstande modtage bredbånd med download-hastigheder på op til 20 Mbit/s 11. I 2013 fremskyndede TDC investeringer, der muliggør endnu højere bredbåndshastigheder til husstandene. TDC's fortsatte udvidelse af fastnettet er af stor betydning for mobilnettet. Ved at udvide med fiber til mobilmasterne kan TDC øge hastighederne på mobildata. TDC s mobilnet giver dækning med 2G og 3G til så godt som hele befolkningen. I 2013 fortsatte udbygningen af 3G med hastigheder på 21/42 Mbit/s, hvilket sikrede dækning til henholdsvis 72% og 44% af den danske befolkning. TDC gør også store fremskridt med at bygge 4G-nettet og kunne ved udgangen af 2013 levere 4G til 56% af befolkningen. I 2013 meddelte TDC, at Huawei bliver den fremtidige samarbejdspartner i opbygningen af et uovertruffent mobilnet. Aftalen sikrer TDC s ledende netværksposition i Danmark og giver væsentlig mere netværkskapacitet end oprindelig planlagt. Der sættes en ny standard for kvalitet, der ændrer fokus fra tekniske KPI'er til kundeoplevelser, som vil blive overvåget og benchmarked mod andre operatørers netværk. Med overførselen af netværket vil flere eksisterende mobilmaster blive opgraderet, og nye positioner vil blive opført i 2014 for at sikre yderligere befolkningsdækning og dermed gøre det muligt at nå 4Gforpligtelsen før tid 12. For det første var fiber den fastnetteknologi med den største investering, da km fiberkabler blev tilføjet til netværket. TDC har det største fibernet i Danmark, og fortsætter indsatsen for at rulle fibernettet tættere på kunderne ved at udbygge fiberfødenettet. Dermed er 66% af alle danske husstande mindre end 300 meter fra et fiberfordelingspunkt, hvilket er den relevante KPI for at levere bredbånd med høje hastigheder via kobbernettet. For det andet øgede TDC antallet af fremskudte DSLAM'er med mere end 50% på strategiske lokationer for at sikre efficient anlægsinvestering og fuldendte i 2013 den lange proces med at etablere de nyeste tekniske DSL-platforme på alle TDC s lokationer. Dermed kan TDC benytte kobber på den sidste strækning fra fiberknudepunktet til husstandene og således udnytte kobbernettet optimalt samt give mulighed for højere hastigheder på de stadig kortere afstande, hvor data transporteres via kobberkabler. For det tredje fortsatte TDC med at udbygge sit koaksialnet i 2013 og øgede således kapaciteten og bredbåndshastighederne og imødekom dermed den stigende efterspørgsel efter VoD. TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked. Kabel-tv-nettet dækker mere end halvdelen af befolkningen. 11 Med TDC s fastnet kan mere end 99% af alle danske husstande modtage både fastnettelefoni og bredbånd med hastigheder på over 2 Mbit/s. Sluttelig har Nordic et fiberbaseret transportnet, en fælles 'best in class' skalerbar VoIP-platform og er MVNO-operatør og tjenesteudbyder uden egen mobilnetinfrastruktur. Kundeinstallationer I 2013 brugte TDC DKK 723m på kundeinstallationer, der omfatter udstyr placeret hos kunden og teknikkertimer. I forhold til 2012 var der et fald på 1,6% i kundeinstallationer, hvilket skyldtes et fald i antallet af HomeTrio-installationer, som i 2012 var gunstigt påvirket af, at TV2 blev en betalingskanal. Dette blev dog delvist modsvaret af øget forbrug i Nordic. It I 2013 steg investeringer i it med 9,1% til DKK 740m og relaterede primært til strategiske investeringer i udvikling af et nyt fakturerings- og front end-system i Telmore. I Nordic blev investeringerne primært foretaget i nye it-systemer samt produktudvikling af MS Lync og Scale. 12 Ved udgangen af 2015 skal 270 udvalgte postnummerområder have adgang til mobilbredbånd med download-hastigheder på mindst 10 Mbit/s. En 98% udendørs geografisk dækning og 99,8% dækning af alle husstande, virksomheder og sommerhuse skal opnås. Side 19

20 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC koncernen Note 4K K 2012 Ændring i % Ændring i % Omsætning (6,1) (5,8) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.748) (1.976) 11,5 (6.814) (7.598) 10,3 Bruttoavance (3,7) (3,9) Eksterne omkostninger (876) (974) 10,1 (3.451) (3.893) 11,4 Personaleomkostninger 3 (997) (1.077) 7,4 (4.256) (4.423) 3,8 Andre indtægter (63,5) (44,9) Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (1,0) (1,7) Afskrivninger (709) (697) (1,7) (2.751) (2.707) (1,6) Amortiseringer (579) (647) 10,5 (2.187) (2.317) 5,6 Nedskrivninger for værdiforringelse (43) (24) (79,2) (100) (38) (163,2) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.331) (1.368) 2,7 (5.038) (5.062) 0,5 Driftsresultat før særlige poster , (2,8) Særlige poster 4 (171) (188) 9,0 (948) (753) (25,9) Driftsresultat (EBIT) , (7,6) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (94,6) Heraf særlige poster (95,0) Renteindtægter og renteomkostninger 5 (247) (262) 5,7 (1.021) (1.112) 8,2 Valutakursreguleringer 5 (3) (8) 62,5 6 (51) 111,8 Dagsværdireguleringer (65) 196,9 Renter på pensionsaktiver (21,2) (23,1) Resultat før skat , (19,8) Skat af periodens resultat før særlige poster (247) (239) (3,3) (648) (931) 30,4 Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster (12,3) (24,3) Skat af periodens resultat i alt (197) (182) (8,2) (399) (602) 33,7 Periodens resultat , (17,6) Periodens resultat eksklusive særlige poster , ,6 Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) Resultat pr. aktie 0,98 0,84 16,7 3,90 4,72 (17,4) Udvandet resultat pr. aktie 0,97 0,83 16,9 3,88 4,71 (17,6) Korrigeret resultat pr. aktie 1,53 1,35 13,3 5,55 5,53 0,4 Totalindkomstsopgørelse TDC Koncernen 4K K Periodens resultat Poster, der efterfølgende kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (47) 2 (149) 74 Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme (106) (149) (285) (140) Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen (24) Poster, der ikke efterfølgende kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (1.138) (497) (1.281) (415) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger Ændring af selskabsskatteprocent (vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger) Anden totalindkomst (1.072) (519) (1.293) (244) Totalindkomst i alt (286) Side 20

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen

Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen Drift Økonomi Delårsrapport januar-september 1. november Solid EBITDA og pengestrøm - lavere forventning til omsætningen I 3. kvartal havde vi fortsat en solid udvikling i EBITDA og pengestrømme, hvilket

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1 Årsrapport 2015 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere