ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED"

Transkript

1 ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED 16 UGERS RYGESTOPFORLØB MED UNDERVISNING, NADA OG COACHING FOR BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER Evalueringsrapporten er udarbejdet februar 2014 af Manja Jurkowsky & Irene Bendtsen 1

2 Indhold RESUME... 3 FINANSIERING AF PILOTPROJEKTET... 5 METODER, RAMMER OG INDHOLD FOR RYGESTOP-FORLØBET... 5 UNDERVISNINGEN - LEVERET AF RYGESTOPINSTRUKTØRER... 6 GRUPPECOACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET... 6 INDIVIDUEL COACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET... 7 MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING... 8 HVEM GENNEMFØRER RYGESTOP/REDUKTIONS KURSET... 8 EMPIRI OG RESULTATER FOR DELTAGERNE... 8 GRUPPENS SAMLEDE EFFEKT MED NADA/COACHING I FORLØBET... 9 DELTAGERNES EGNE BERETNINGER OM FORLØBET... 9 EVALUERINGER MED DELTAGERE OG MEDARBEJDERE KONKLUSION PERSPEKTIVERING HVAD HAR VI ALLEREDE I FHT AT AFVIKLE ET NYT KURSUSFORLØB

3 RESUME Dette er et pilotprojekt som omhandler rygereduktion og mental sundhed for borgere med psykosociale problemer. Projektets formål er at afhjælpe de store og svære udfordringer for borgere med psykosociale problemer, som gør brug af psykofarmaka, således at rygereduktion/rygestop virker mere realistisk, overkommeligt og attraktivt for denne målgruppe. Pilotprojektet har to delprojekter /to spor: A. sundt naboskab i det fælles gårdmiljø Hørsholmsgade 20. Et partnerskab om røgreduktion, faciliteret af Idrætshuset, mellem naboer & Røgfrit København 2025 B. afprøvning af et rygereduktionsforløb med henholdsvis undervisning forestået af forebyggelsescenter Østerbro samt gruppecoaching, individuel vejledning og udvidet NADA - akupunktur forestået af Idrætshuset. Denne evalueringsrapport omfatter delprojekt B. Formål for delprojekt B: 1. Reducere / stoppe deltagernes røgforbrug med henblik på at øge deltagernes sundhed 2. Udvikle og afprøve et samarbejde mellem forebyggelsescenteret/ Sundhedsforvaltningen (herefter SUF) og Idrætshuset under Socialforvaltningen (herefter SOF). 3. Udvikle rygestopinstruktørens faste 6 ugers kursus til at løbe over en længere periode og koble det med gruppe-og individuel coaching samt NADA akupunktur i Idrætshuset Kursets varighed: Kurset løber over 16 uger. Kursets målgruppe: 9 borgere med psykosociale problemer henvender sig, 5 starter og 4 fuldfører. Kursets indhold / aktiviteter: undervisning 1 x ugen i 2 timer af rygestop-instruktør i 10 uger ( ialt 20 timer ) NADA-akupunktur 2 x ugen af 45 minutter ( ialt 22 NADA-behandlinger ) gruppe-coaching 1 x ugen i 60 minutter ( ialt 10 gruppe-coachinger ) individuel coaching 1 x ugen i 30 minutter ( ialt 10 individuelle coachinger ) Kursets kvantitative og kvalitative målinger: spørgeskema om selvoplevet helbred på i alt 21 områder målt før, midtvejs og efter forløbet deltagernes egne fortællinger om forløbet og årsager til reduktion / rygestop Konklusion I forhold til at deltagerne reducerer / stopper rygning nås målet, da 2 deltagere stopper med at ryge og 2 opnår en rygereduktion på over 65 % ved deltagelse i forløbet. Ved opfølgningen efter 2 måneder har deltagerne fastholdt rygereduktionen/ rygestoppet. Endvidere har de 2 deltagere som er stoppet med at ryge trappet ud af deres psykofarmaka under forløbet. Den ene deltager, som har KOL, er nu indstillet til en lungetransplantation. Deltagerne fremhæver følgende faktorer som de væsentligste faktorer der har bidraget til successen: NADA akupunkturéns virkninger & coachingen med fokus på ressourcer og mestring I forhold til at udvikle og afprøve et SUF/SOF samarbejde er målet nået - men kan kvalificeres. I lyset af ovenstående succes ønsker vi at forsætte med at udvikle SUF/SOF samarbejdet og sikre en mere systematisk vidensbaserering af dette nye rygestopforløb, som indbefatter koordineret og længere forløb med undervisning, NADA og coaching med bedre tid til motivations- og afviklingsfasen. 3

4 BAGGRUNDEN FOR PILOTPROJEKTET Københavns Kommune har en vision om, at København skal være røgfrit i Idrætshuset indgår som partnere i dette projekt. Der skal være røgfri områder, tilbud om rygestop til alle københavnere, der ønsker at kvitte cigaretterne. Dette gælder også udsatte borgere med psykosociale problemer, som ønsker at kvitte eller reducere deres cigaret forbrug. Mange af socialpsykiatriens brugere har allerede forsøgt Kræftens bekæmpelses rygestop-kurser, forebyggelsescentrenes 6 ugers rygestopkurser, KVIT-smøgen kurser, eller andre rygestop-kurser - uden held og ofte med oplevelse af at mislykkes. Det er kendt og dokumenteret at psykisk sårbare mennesker på psykofarmaka har flere barrierer end psykisk stabile mennesker i forhold til et rygestop. De oplever abstinenssymptomer mere markant, da rygning ikke kun bliver brugt som nydelse, men også som middel til at mestre følelser som eks. angst, depression, tankemylder, traumer osv. Ved rygestop oplever mange psykisk sårbare at deres psykiske tilstande forværres og dermed er der større chance for tilbagefald, evt. genindlæggelse samt øget forbrug af psykofarmaka. Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, Forskningscenter for Forebyggelse og sundhed, Region H peger på at der må gøres en koordineret indsats. Og at det er væsentligt i et samarbejde at have fokus på multi-belastning i tilrettelæggelsen af forløb for målgruppen. Gruppen ryger i deres coping med multi-belastning, som igen er medvirkende til at understøtte multi-belastningen og en nedsat tro på at lykkes og mestre tilværelsen. I forløb hvor man ønsker at støtte til ændring af sundhedsvaner, er det væsentligt at have fokus på at øge deltagernes kontrol over deres liv, og her er deltagelse i netværk afgørende. Hun peger yderligere på at det er væsentligt at mange psykiatribrugere har negative erfaringer med sig fra tidligere forsøg på rygestop, hvilket for denne målgruppe kan virke som en belastning. Ved at tilbyde et udvidet rygestop-forløb, i et samarbejde mellem SUF og SOF ønsker vi at opnå erfaringer med at støtte deltagerne i at indgå i og håndtere et rygestop-forløb, således at rygestop/rygereduction også bliver muligt og opnåeligt for borgere med psykosociale problemer og multibelastning. Idrætshuset fokuserer på bio-psyko-social rehabilitering og på folkesundhed. Vi ønsker i samarbejde med SUF at tilrettelægge et længerevarende og anderledes rygestopforløb som både kigger på et sundt understøttende røgfrit miljø, et længere forløb med forberedelse og motivation til rygestop /rygereduktion og et længere efterforløb med omsætning og opfølgning på ny viden og livsstilsforandringer - tilrettelagt efter kursistens intellektuelle, kognitive og følelsesmæssige behov. Pilotprojektet har således to spor: A. sundt naboskab om røgreduktion på fælles matrikel i samarbejde med naboerne & Røgfrit København 2025 B. afprøvning af et rygereduktionsforløb, tilrettelagt efter LIFE-STYLE REDESIGN modellen med undervisning fra forebyggelsescenter Østerbro, gruppecoaching og erfaringsudveksling, samt individuel vejledning, og udvidet NADA - akupunktur - ydet af Idrætshuset Denne evalueringsrapport omhandler rygereduktionsforløbet, som er forløbet over 16 uger. En forløbsbeskrivelse af pilotprojektet om sundt naboskab og røgreduktion kan hentes på Idrætshusets hjemmeside. 4

5 Formålet med rygereduktionsforløbet er at: 1. Reducere / stoppe deltagernes røgforbrug med henblik på at øge deres sundhed, samt støtte dem i at danne nye vaner og opnå en sundhedsfremmende sundhedsadfærd 2. Udvikle og afprøve et samarbejde mellem forebyggelsescenteret(suf)og Idrætshuset (SOF) 3. Udvikle rygestopinstruktørenes faste 6 ugers kursus til at løbe over en længere periode og koble det med gruppe-og individuel coaching samt NADA akupunktur i Idrætshuset FINANSIERING AF PILOTPROJEKTET Røgfrit København 2015 har bevilliget rygestop-instruktør 2 timer x 10 uger, substitutionsmidler, ressourcer til drop-in møder om røg, dialog og kultur ( ialt 102 timer/ kr ) Idrætshuset har financieret 10 timer om ugen i 16 uger/ kr. METODER, RAMMER OG INDHOLD FOR RYGESTOP-FORLØBET Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Individuel coaching Gruppe-coaching Individuel coaching NADA - akupunktur Frokost Kultur & Rygning Drop-ind- møder NADA-akupunktur Frokost Rygestopundervisning med rygestop-instuktør i 10 uger Drop-ind tilbuddet om kultur & rygning - var ikke en fast del af rygestop-forløbet - men et valgfrit tilbud, som også øvrige brugere kunne deltage i. Rygestopforløbet er opbygget med inspiration fra LIFESTYLE REDESIGN 1, som er en evidensbaseret arbejdsmetode til fornyelse af livsstil blandt ældre udviklet af ergoterapeuter i USA. Da vores målgruppe ikke er 1 Mandel, D.R., Jackson, J.M., Zemke, R., Nelson, L., & Clark, F.A. (1999): Lifestyle Redesign, Implementing the Well Elderly Program. The American Occupational Association, Inc.Bethesda 5

6 ældre og rygestopkursets indhold og længde ikke lever op til metodens krav, er kurset ikke tro mod den evidensbaseret metode, LIFESTYLE REDESIGN. Vi har alligevel ladet os inspirere af metodens opbygning og opdelt kurset efter metoden - således at det sikrer at den enkelte kursist får mulighed for: at få viden om sundhedsfremmende aktiviteter og aktiviteters potentiale i forhold til sundhed og livskvalitet / få viden om hvad personlig sundhed 2 er (didaktisk præsentation) at analysere aktiviteter der sundhedsfremmer/hæmmer - og dermed bestemme ens egen personlige sundhed ( erfaringsudveksling i grupper ) at få en forståelse for sammenhængen mellem daglige aktiviteter, sundhed og livskvalitet og dermed en forståelse for egen personlige medicin og ens eget ansvar herfor ( personlig refleksion / vejledning) at vælge og udføre aktiviteter, som fremmer sundhed og et meningsfuldt liv/ at mestre sin egen personlige sundhed ( direkte udforskning ) UNDERVISNINGEN - LEVERET AF RYGESTOPINSTRUKTØRER Undervisningen, som forebyggelsescenter Østerbros erfarne rygestopinstruktører har varetaget, har ikke fulgt den klassiske opbygning. Underviseren måtte tilpasse undervisningen så der ikke var så mange informationer som i andre forløb, der blev heller ikke afsat en fælles dato for rygestop. De enkelte lektioner blev afstemt efter deltagernes psykiske og fysiske habitus. Undervisningen har omfattet følgende temaer og emner: Start på forberedelsen. Beslutning, rygning og helbred Forberedelse af rygestop/rygereduction: Rygeprofil, risikohåndtering, netværk, belønning, redskaber og nikotinerstatning Rygestop Håndtering af risikosituationer: Risikosituationer, belønning og netværk Fastholdelse af rygestoppet: Risikohåndtering, rygestop og sundhed, fysisk aktivitet, humørsvingninger, stress mm Hjælp til fremtiden: Kost og rygestop, tilbagefalds-forebyggelse, nedtrapning af nikotinerstatning GRUPPECOACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET Gruppe-coaching fandt sted 1 gang ugentligt i en time og tog altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle og nærværende behov og ønsker. Gennemgående temaer for gruppecoaching: fokus på hvad der virker for den enkelte - styrke ressourcer og mestringsteknikker for den enkelte fælles erfaringsudveksling om det som var svært ved rygestoppet. Der blev videre givet idéer til inspiration, når man er hungrende efter nikotin fælles grupperefleksion om "slip" og tilbagefald / forværring hos mennesker, med en depressiv eller angst lidelse under rygestop. Indtager de antidepressiv eller angstdæmpende medicin, visualerings - og vejrtrækningsøvelser bevidsthed om kosten som er vigtig, for at kursisten kan komme endnu mere styrket gennem forløbet. Derfor blev der undervist i ernæring eks. vitaminer, mineraler, fedtsyrer, kaffe og sukker- 2 Personlig medicin; kan sidestilles med begrebet sundhedsadfærd/definering af hvad sundhed er for den enkelte 6

7 holdige drikke inkl. kunstige sødestoffer, med hensyn til den indre biokemi. Med øget viden herom, kan kursisten langt bedre foretage et valg, hvilket giver langt bedre personligt lederskab. INDIVIDUEL COACHING - LEVERET AF IDRÆTSHUSET Individuel coaching 1 gang ugentlig i 30 min og med udgangspunkt i deltagernes aktuelle og nærværende behov og ønsker. De gennemgående temaer for den individuelle coaching var : værdi og tanker bag rygestoppet, så afklaringen med beslutningen blev dybere forankret mindfulness - hvor vejrtrækningsteknikker blev indøvet samt positiv visualisering til gavn for ens beslutning om rygestop/reduktion. (Mindfulness vil komme til gavn ved evt. kommende øget psykisk ustabilitet i andre situationer ) planlægning af hvordan forandringer indenfor adfærds/sociale vaner kan udmøntes, som vil være styrkende under og efter kurset for kursisten. Det blev endvidere drøftet, hvordan venner og familie bedst kunne inddrages. hjemmeopgaver i forbindelse med ovenstående - direkte udforskning af noget - med efterfølgende refleksioner i forhold hertil de svære følelser, som tanken om / rygestoppet gav. En af de mest anvendte metoder i den individuelle coaching var positiv reformulering. Pointen ved positiv reformulering, er at finde frem til kursistens ressourcer, vende det der er svært på hovedet og se problematikken fra en positiv side, i stedet for at holde fast i de negative. Det være sig tilknytning, opmærksomhed, eller en pause fra den smerte der er så farlig at mærke. Gennem skindet - ind til sindet NADA-AKUPUNKTUR - LEVERET AF IDRÆTSHUSET NADA står for NATIONAL AKUPUNKTUR AFGIFTNINGS SAMMENSLUTNING og blev grundlagt i 1985 i USA. Formålet var at udbrede en standardiseret akupunkturbehandling rettet mod misbrug, abstinenser og psykiske problemer. NADA er en metode, som blev udviklet på Lincoln hospital i South Bronx, New York i starten af 1970 erne, af den amerikanske overlæge og psykiater Michael Smith. Metoden er evidensbaseret og anerkendt som metode/behandling til at nedbringe symptomer i forbindelse med misbrug, abstinenser og psykiske problemer. Artikler og dokumentation om NADA har været bragt i adskillige fagtidsskrifter - bl.a. The Lancet. Filosofien bag NADA, skal søges i traditionel kinesisk akupunktur. NADA skaber balance, stabilitet og forebygger tilbagefald. NADA reducerer en række symptomer som f.eks. stress, søvnproblemer, fysiske som psykiske abstinenser, angst, stoftrang, fysisk og psykisk uro, aggressiv og hyperaktiv adfærd, koncentrationsbesvær. Ved NADA akupunktur, bliver det nemmere at kvitte tobakken. Der er ingen bivirkninger og NADA kan ikke overdoseres. Udover NADA akupunktur nåle er der brugt ørekugler, der forlænger virkningen af NADA. Under hele forløbet har vi gjort brug af specielle NADA spørgeskemaer, som der er fulgt op på hver 3. gang, der blev givet NADA. (Skema - se under resultatopgørelse) 7

8 MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING Foldere blev sendt ud til alle aktivitets-og samværstilbud 3 i København. På trods af at rygestopkurset blev udbudt hen over en sommerperiode fra juli til oktober 2013, kom der 9 henvendelser på kurset. Flere henvendte sig for at spørge om, hvornår kurset blev udbudt igen - idet de ikke kunne starte op i juli måned. Mange gav udtryk for at rygestopkurser er en mangelvare i socialpsykiatriens aktivitets-udbud. Af de 9 henvendelser startede 5 på kurset. Kun 4 deltager i hele kursuspakken. Den sidste kursist deltager kun på NADA-delen i forhold til abstinenshåndtering efter rygestoppet. HVEM GENNEMFØRER RYGESTOP/REDUKTIONS KURSET køn alder forsørgelsesgrundlag diagnose Kvinde 25 Kontanthjælp Borderline / angst Kvinde 50 Førtidspensionist Paranoid skizofreni, angst, depression Mand 55 Førtidspensionist Astma, KOL, depression, AA, social fobi mand 48 førtidspensionist Paranoid skizofreni, ADHD EMPIRI OG RESULTATER FOR DELTAGERNE De kvantitative målinger er udført som selvoplevet symptombilled på 21 områder. Alle 5 deltagere har scoret symptomskemaet nedenfor ved kursets start, flere gange midtvejs og ved kursets afslutning. Nedenfor ses før og efterscoringer for de 5 deltagere, hvor 10 = mange symptomer 0 = ingen symptomer. SYMPTOMER ST SL ST SL ST SL ST SL ST SL forskel procenter Angst Søvn Mareridt Uro-fysisk Uro-psykisk Muskelspændninger irritabilitet Aggression Manglende energi Manglende initiativ Lyst til søde sager Tankemylder Humør Fysiske smerter Spiseproblemer Abstinenser Stresset Rygetrang Koncentration Brændende fornemmelse i kroppen Kol symptomer Aktivitets- og samværstilbud; under serviceloven 104; et tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene 8

9 GRUPPENS SAMLEDE EFFEKT MED NADA/COACHING I FORLØBET I nedenstående kompas er gruppens samlede effekt opgjort i procenter. Som det fremgår her har deltagerne haft forbedringer på alle områderne nogle mere end andre. KOL symptomer 80 % spiseproblemer 73% Rygetrang 86% Angst 89% Søvn 90% mareridt 90 % uro fysisk 65% 15 koncentration 76 % Uro psykisk 76% start slut fysiske smerter 50 % Aggression 88% irritabilitet 59% Lyst til søde sager 64% muskelspændning 64 % Abstinenser 72% manglende energi 35% Tankemylder 57% Humør 64% DELTAGERNES EGNE BERETNINGER OM FORLØBET Kvinde, 25 år, borderline/angst og på kontanthjælp: "JEG HAR FUNDET TROEN PÅ MIG SELV" "Den personlige coaching har bl.a. hjulpet mig til at se hvor nedbrydende jeg behandlede mig selv. Ved læring, opmuntring, grounding og vejrtrækningsøvelser, har Jeg mærket hvor meget jeg vokser, når jeg taler pænt og kærer om mig selv. Det har gjort, at jeg har turdet at tage ejerskab for mine beslutninger. Gruppe coaching var især godt fordi man kunne høre om andres problemer og fortælle om egne. Derigennem kunne man drage nytte af hinandens tanker og idéer. Manja s viden om ernæring, har givet mig ny indsigt som kan styrke mig i mit rygestop. Nadaen har givet mig så meget indre ro, at jeg har sluppet benzodiazepinerne. Under hele Nada forløbet har jeg ikke haft abstinenser eller rygetrang. 9

10 Min succes: gået fra 20 til 7 cigaretter på en dag. Jeg kunne ha ønsket mig at NADAen og coachingen forløb over et ½ år, hvor de sidste 2 mdr. var nedtrapning på Nada og coaching, sådan at det ikke bare var slut på en gang". Mand, 55 år, depressiv, social fobi, KOL, AA, nu medicin fri og glad førtidspensionist: "SÅDAN.. ENDELIG RØGFRI" " Efter 15 års forsøg er det endelig lykkes for mig at blive røgfri. Ju huuuu jeg er glad. Coaching har lært mig at være mere nærværende og tænke mere positivt i min hverdag. Jeg har fået nogle gode åndedrætsteknikker, som jeg kan bruge når og hvis rygetrangen opstår. Jeg har stadigvæk brug for coachingen, for at vedligeholde min beslutning om at være røgfri. Min viden om sund levevis fysisk og psykisk er i den grad blevet udvidet. NADA har givet mig meget indre ro, bedre vejrtrækning og en mærkbar bedre søvn. Derfor er jeg rigtig bekymret ved at NADAen stoppes fuldstændig. Jeg havde ønsket at coaching og Nada ikke havde sluttet så brat." Mand, 48 år, paranoid skizofreni og førtidspensionist: "JEG ER EN SUCCES..FRA 45 TIL 10 " "45 cigaretter dagligt, er hvad jeg har røget i 27 år, nu ryger jeg kun 10. Rygereduktionen skyldes helt klart NADAen, som har nedsat mine abstinens symptomer rigtig meget. Derudover har NADAen virket utrolig dæmpende på mine daglige meget kraftige angstanfald som også er blevet væsentlig kortere. Jeg har fået meget mere indre ro. Det er slut med ryger hoste. Coachingen har hjulpet mig til en god vejrtrækning, større bevidsthed så jeg med indre overbevisning kunne træffe mine valg, samt meget mere viden om ernæring. Jeg er dybt urolig ved at Nada og coachingen slutter på samme tid, fordi jeg stadig er bange for tilbagefald" Kvinde, 50 år, angst, depression og psykoser, nu medicinfri førtidspensionist: "DET VAR ALDRIG LYKKES UDEN NADA OG COACHING" "Nu er jeg både medicin og røgfri, og min psykiater har raskmeldt mig. 14 smøger, er hvad jeg dagligt har røget, gennem 25 år. Jeg har fået indre ro og selvsikkerhed. Ingen angst, tankemylder og depression. Jeg er begyndt at motionere, lave sund mad og trække vejret dybt og roligt. Under rygestop kurset, faldt jeg i 2 gange, røg og drak, men NADAen og coachingen, hjalp mig hurtigt op igen.. Mine mål er nået til fulde. EVALUERINGER MED DELTAGERE OG MEDARBEJDERE De kvalitative målinger er indhentet via evalueringssamtale / fokusgruppeinterview med deltagerne i forhold til forbedringer og ændringer til efterfølgende rygestopkurser i et videre samarbejde med forebyggelsescenteret/suf. Dette fokusgruppeinterview er foretaget af Idrætshusets leder, som ikke i det daglige har været i berøring med deltagerne. Følgende blev fremhævet som væsentlig at arbejde videre med fra deltagerne: 10

11 manglende planlægning og koordinering mellem Idrætshuset og rygestop-instruktøren i forhold til aftaler med deltagere, telefonnumre, praktiske opgaver mm - for meget usikkerhed i starten, som øger frafald. bedre planlægning så det er muligt at have den samme rygestop-instruktør gennem hele kursusforløbet på den samme dag rygestop-instruktør og Idrætshuset har ikke kendskab til hinandens viden, formidling og opfølgning. Det vil være godt hvis de sammen planlægger indhold på undervisning og gruppe-coaching. Det mest virksomme for rygestop/ rygereduktion har været faste gruppe-refleksioner, coaching, samt NADA. Dette har givet et stærkt fællesskab og netværk, der har været en god støtte til ændring af tænkning og vaner omkring rygning og mere ansvar for personlig medicin/ sundhed NADA har givet meget mere end øvrige substitutionsmidler, som blev stillet til rådighed Kurset skal vare lidt længere og forberedes bedre så NADA og coaching trappes ned i slutningen af kurset - og ikke afslutter brat som denne gang Der har næsten ikke været tid til individuel coaching - det kunne være godt med mere af det Det har været godt at gruppen ikke har været så stor - må max være 5-6 deltagere. Idrætshusets leder har endvidere bedt både rygestopinstruktøren fra SUF / Østerbro forebyggelsescenter - samt Idrætshuset medarbejder om at komme med refleksioner og tilbagemeldinger med henblik på forbedringer til næste kursusforløb. Nedenstående er de tilbagemeldinger som er givet: rygestopinstruktøren har ikke kunnet bruge den faste undervisningspakke til målgruppen - men været nødt til at tilpasse undervisningen til målgruppen fra gang til gang. En del af det faste undervisningsmateriale i nuværende form kan ikke bruges, da målgruppens kognitive funktioner er nedsatte. Der skal planlægges et længere forberedelsesforløb - som motivation til at beslutte rygestop med denne målgruppe Der skal planlægges et længere nedtrapningsforløb - hvor den ny viden og de ændrede vaner testes - og deles i fællesskabet fælles koordinering, planlægning og samarbejde mellem Idrætshuset og rygestop-instruktøren Der er brug for mere træning i mental sundhed - tænkning, krop, følelser - for at skabe basis for beslutning om rygestop og forståelse omkring fastholdelse af rygestoppet. Eventuelt indlægges mindfulnes, visualisering og åndedrætsteknikker som gennemgående teknikker i hele forløbet. KONKLUSION De kvantitative målinger i ovenstående scoringer - viser at de 4 deltagere har opnået væsentlig forbedret livskvalitet og sundhed i forbindelse med rygestop / rygereduktionskurset. Gruppens rygetrang er reduceret med 86%, abstinenser reduceret med 72 %, psykisk uro reduceret med 76 %. Dertil kommer at 11

12 deres søvn er forbedret med 90 %, humøret forbedret med 64 % og koncentrationen øget med 76 %. (Der er mange andre sidegevinster nævnt i resultatopgørelsen.) 2 deltagere stopper helt med at ryge i rygestopforløbet. Heraf har den ene kursist alvorlig KOL. 1 deltager reducerer sit cigaretforbrug fra 45 til 10 cigaretter dagligt - det vil sige en reduktion på 78 % 1 kursist reducerer sit cigaretforbrug fra 20 til 7 - det vil sige en reduktion på 65 % Samlet kan vi konstatere, at de 4 deltagere, som har gennemført kursusforløbet, har opnået henholdsvis rygestop og rygereduktion, så deres sundhedstilstand bedres i betydelig grad. I skrivende stund ved opfølgningssamtalen efter 2 måneder - opretholder alle 4 de mål de har nået ved kursets afslutning. De kvalitative tilbagemeldinger på samarbejdet mellem SUF og SOF og indholdsdelen, viser at målet med samarbejdet er lykkedes - især i lyset af ovenstående resultater for deltagerne. Der peges dog på flere muligheder for at kvalificere kurset væsentligt - så rammer og indhold bliver mere tydeligt og velkoordineret, samt at motivations- og afviklingsfaserne bliver mere strukturerede og brugbare. PERSPEKTIVERING Samarbejdet mellem SUF s rygestopinstruktører og SOF s medarbejdere i Idrætshuset har været inspirerende og givende i forhold til at bygge bro mellem de to tilbud - samt få øjnene op for de forskellige paradigmer og kulturer i de to forvaltninger. Vi har forsøgt at udnytte de forskellige tilgange ved at understøtte SUF s fundament i dokumenteret forskning og sundhedsfremme idet de har varetaget den faktuelle undervisning omkring rygning, mens SOF har budt ind med erfaring i at tilpasse fokus på den enkeltes recoveryproces. kognitivefunktionsniveau og meningsskabelse. Vi ser stort potentiale i at udnytte dette SUF/SOF samarbejde i langt højere grad til stor fordel for borgere med psykosociale problemer. Vi ønsker at arbejde videre med dette SUF/ SOF samarbejde og sikre en mere systematisk indsamling af erfaringer omkring røgreduktion for denne målgruppe i fællesskab, således at metoden kan videreformidles til andre SUF/SOF partnere, der skal arbejde med dette område. Det nyskabende i dette samarbejdsprojekt er metodeudviklingen - som består af at sammensætte SUF s evidensbaserede rygestop-pakke med SOF s recovery-orienterede indsats. SUF har eksempelvis ikke erfaring med brug af NADA akupunktur i forbindelse med rygestop. Ej heller med brug af visualisering, åndedrætsteknikker og mindfulness øvelser. Vi vil derfor ansøge Projekt Røgfrit København 2025 og SUF/SOF om midler til at afvikle et nyt forløb over 16 uger i efteråret 2014,hvor vi tager højde for deltagernes tilbagemeldinger og de erfaringer vi har gjort os i dette forløb. Et nyt forløb i efteråret 2014 kunne eksempelvis se således ud: 12

13 Et rygereduktionskursus over 16 uger a 10 timer om ugen for 6 borgere med psykosociale problemer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gruppe coaching SUF og SOF medarbejder deltager Undervisning om rygning, kost, motion og kultur SUF / SOF medarbejder deltager Individuel coaching x 30 minutter hver anden uge SOF medarbejder Sund nærende frokost & social fællesskab NADA - akupunktur Sund nærende frokost & social fællesskab NADA - akupunktur SOF medarbejder SOF medarbejder Vi håber det lykkes at få etableret dette kursusforløb, da indsatsen er nødvendig i forhold til at kunne imødekomme gruppen af mest udsatte borgere, så de får succes med at reducere eller stoppe deres røgforbrug. HVAD HAR VI ALLEREDE I FHT AT AFVIKLE ET NYT KURSUSFORLØB Rygtet om dette SUF/SOF rygestop/ rygereduktionskurset har allerede spredt sig blandt medarbejdere og ledere i SOF og SUF - ligesom deltagernes succesfulde fortællinger spreder ringe i vandet i blandt brugerne i aktivitets- og samværstilbuddene. 10 borgere står allerede på venteliste fra forskellige bo-, aktivitets- og samværstilbud i København til det næste rygereduktionsforløb i efteråret Idrætshuset har allerede indgået partnerskab med forebyggelsescenter Nørrebro, som ønsker at indgå som fast partner på næste forløb. Vi har i Idrætshuset NADA specialisten, som også er uddannet coach og psykoterapeut - som har indgået i første kursusforløb. Vi har således allerede medarbejderkompetencer og viden, vi kan bygge videre på. Både Idrætshuset og forebyggelsescenter Nørrebro er villige til medfinansiering på næste rygereduktionsforløb. Vi synes det har høj prioritering, at København har attraktive og fleksible rygereduktionsforløb for de mest udsatte borgere. Dermed lever vi op til kommunens egen sundhedspolitik på området og minimerer ulighed i sundhed for den mest udsatte gruppe i København. 13

14 En vigtig nøgle til succes er selvtillid en vigtig nøgle til selvtillid - er forberedelse 14

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et gruppeforløb foråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet august 2012 af Irene Bendtsen og Manja Jurkofsky 1 RESUME.....3 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅLET MED KURSET... 4 OPBYGNING

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer

Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Manja Jurkofsky og Irene Bendtsen 1 Resume 8 borgere deltager på kurset

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

EVALUERING AF ET RECOVERY FORLØB MED AKUPUNKTUR, COACHING MED POSITIV PSYKOLOGI, UNDERVISNING I ERNÆRING SAMT SANSE TUR TIL GARTNERIET.

EVALUERING AF ET RECOVERY FORLØB MED AKUPUNKTUR, COACHING MED POSITIV PSYKOLOGI, UNDERVISNING I ERNÆRING SAMT SANSE TUR TIL GARTNERIET. EVALUERING AF ET RECOVERY FORLØB MED AKUPUNKTUR, COACHING MED POSITIV PSYKOLOGI, UNDERVISNING I ERNÆRING SAMT SANSE TUR TIL GARTNERIET. APRIL JULI 2015 evalueringsrapporten er udarbejdet september/oktober

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

LIVSKURS Kost, krop og kommunikation

LIVSKURS Kost, krop og kommunikation LIVSKURS Kost, krop og kommunikation Et pilotprojekt med x ugers kursus for unge ml 18- år med psykiske og sociale barrierer i forhold til sundhed og fællesskaber. Evalueringsrapport 13 Udarbejdet af Irene

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Foreningen Aikido Uden Grænser CVR:

Foreningen Aikido Uden Grænser CVR: Foreningen Aikido Uden Grænser CVR: 37511226. 2 Projekter på Ballerup Sprogcenter. Gennem Afslapnings-, Centrerings- og Konfliktløsningsmetoder baseret på træning af Being In Movement (BIM), Den Japanske

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien.

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Program: 1.Livsstilshuset organisation og rammer: Baggrunden for etablering af Livsstils Huset. Målgruppen Rammer og organisatorisk struktur for Livsstils

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING 1 Følger du din behandling punktligt, særligt i perioden lige efter du påbegynder den - de første tre måneder - kan det lettere blive

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL KROP & LÆRINGL - et udviklingsprojekt Mere styr på dit liv Et kursus om: sund livsstil, empowerment, kompetenceudvikling og brud med afhængighed Evalueringskonference den 21. februar 2008 Kort fortalt

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Ung & Sund Midtvejsevaluering

Ung & Sund Midtvejsevaluering Ung og Sund Midtvejsevalueringen SUNDHEDSSTYRELSEN En ikke-disposition for oplægget Programteorien Om evalueringen Ung og Sund-indsatsens formål: Det overordnede formål med projektet er at styrke sundhedsmæssigt

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Medicinpædagogik Tangkær

Medicinpædagogik Tangkær Medicinpædagogik Tangkær Tina Bruun Liselotte Bilenberg Tanken bag Udviklingen af medicinpædagogiske metoder udspringer af et stigende fokus på medicinsk behandling på de Socialpsykiatriske botilbud. For

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag:

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag: Pkt.nr. 5 Sundhedspuljen 2009 663812 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at aktiviteter og budget tages til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Tema: Hjælp til de akutte problemer i den første del af handlefasen

Tema: Hjælp til de akutte problemer i den første del af handlefasen TREDJE MØDEGANG 3.1 Tema: Hjælp til de akutte problemer i den første del af handlefasen (VARIGHED: 2 1/ 4 TIME) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 35 min.) Pause (ca.

Læs mere