Kan vi skifte fokus? - en debat om sikkerhedsledelse 11. April 2013 Maritim HR & Crew Management Konference i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi skifte fokus? - en debat om sikkerhedsledelse 11. April 2013 Maritim HR & Crew Management Konference i København"

Transkript

1 Kan vi skifte fokus? - en debat om sikkerhedsledelse 11. April 2013 Maritim HR & Crew Management Konference i København Søren Bøge Pedersen Arbejdsmiljøkonsulent, Søfartens Arbejdsmiljøråd

2 Normale mennesker står ud af køjen og tænker I dag vil jeg gøre mit bedste HR folk Konsulenter Folk ansat på rederiet Og søfolk

3 Håb Kunne være rart med lidt anerkendelse i dag

4 Få vågner op og tænker I dag vil jeg sætte mit eget liv i fare - og mine kollegers naturligvis - og skibets Jeg vil forbryde mig mod alle systemer, regler og vil gøre alt for at modarbejde procedurer I dag har jeg lyst til at være en dårlig leder

5 SAFETY CULTURE Vores procedurer gir meget god mening Vi bliver klædt på til vores position og det der forventes Vi har tiden og ressourcerne til det vi skal Vi trives og passer på hinanden Vi får at vide når det går godt og skidt Vi bliver løbende orienteret og ved hvor vi skal hen Vi bliver inddraget og har medindflydelse på vores arbejde Vores ledere er gode rollemodeller og viser vejen

6 Hvad er et godt arbejdsmiljø? - noget med relationer Godt samarbejde Tillid til ledelsen Gode kolleger Blive lyttet til God tone Blive inddraget og have indflydelse på eget arbejde Retfærdighed

7 Vi gør det, der giver mening for os i den situation vi er i Vores sikkerhedskultur er afgørende for vores beslutninger

8 Exxon Valdez 1967 Torrey Canyon 1978 Amoco Cadiz Costa Concordia Herald of Free Enterprise Prestige Scandinavian Star 1995

9 Nogen gange går det godt, andre gange ikke (alt er relativt) 4200 Kilde: Maritime Danmarks nyhedsarkiv

10 MLC og PSC Adgang til PSC

11 Menneskelige fejl eller systemfejl? Hvad gør vi så - nu hvor der er så meget fokus på vores performance? Hvordan sikrer vi at vi ikke kommer på avisernes forside? Jagter vi, fyrer vi, straffer vi de folk som får skylden Bad apple s som gør vi systemer usikre. Eller forsøger vi at forbedre vores systemer ud fra den betragtning at menneskelige fejl er symptom på at vi har dybereliggende problemer i vores systemer?

12 Hvorfor? Hvis bare de havde Hvorfor zaggede de når de skulle zigge Hvorfor så de ikke farerne Implicerede Udefra (HVAD SKETE DER? Indefra HVORFOR BESLUTNING BESLUTNING MENING MENING ulykke MENING Kilde: Sidney Dekker; The field guide to understand human error

13 Okay, hvad skete der så? Udfold hændelsen Skipper og Chiefen havde om morgenen haft en konflikt. Kommunikationen var lidt belastende Vi havde lige sat os da Jørgen kom farende og råbte Vi havde arbejdet i døgndrift pgra hviletid havde vi sendt 1 mester til køjs Alarmen kunne ikke høres i det rum Balterne turde ikke sige fra værktøjet havde været i ordre 3 mdr PC en frøs som altid Vi skulle jo også rense tanke imens Beskeden var misfortolket. Havde nok været igennem for mange manualen var væk Jamen, det plejede at gå godt.. Vi havde måske presset den lidt pgra tidspres Ventilen var åben fordi o styrmanden havde brugt den 5 min før Der var en sideeffekt vi ikke var klar over Jeg var meget træt og dehydreret. Kunne ikke tænke klart Vi havde store problemer med køle vandstemperaturen. Vi afventede klassen Vores superintendent tog ikke telefonen 1 mester kunne ikke engelsk. Vi vidste det godt Spindel en var tæret væk. Vi kunne ikke åbne for CO2 Vagtoverleveringen gik som regel lidt hurtigt. Vi skrev bare under De nye reservedele passede ikke Vi skulle have tilladelse hjemmefra Halvdelen af besætningen var nye Hvad gør man? Flowdiagrammet på stedet var uforståeligt

14 Lyst-til eller skal kultur Præstation Har lyst til Committed action Compliant action Skal Tid

15 Commitment vs compliance It is like the sun (commitment) and the moon (compliance) -- you get light from both, but heat from only one.

16 Einstein and Insanity

17 Det er ikke rocket science!

18 Sikkerhedsledelse? Hvor skal vi hen? Ja hvor er du?

19

20 20

21 VIDEN OG TRÆNING Afsæt ressourcer af, så alle i organisationen er klædt på til at efterleve rederiets politikker Er lederne klædt på til at håndtere sikkerhedsledelse og generel ledelse? Har besætningen den nødvendige træning og uddannelse til at risikovurdere og spotte usikre tilstande og handlinger Har nøglepersoner, (skibsledelsen, DP, SiO, Superintendents, de rette forudsætninger og er de klædt på til opgaven? Har folk de nødvendige kompetencer til at opfylde rederiets ønsker og målsætninger Værktøjer: Følordninger, Kend-Dit-Skib, Familiarisation, Sikkerhedsrunderinger, Toolbox Møder, Risk Asssessments, Stop Cards, Take 5, Train the Trainer program, E- Learning, Seminars, Nearmiss læring, On-Site Træning, Simulator, Coaching, Kurser, Uddannelser (Health and Safety programme from SEAHEALTH)

22 OMTANKE OG SAMARBEJDE Styrk kulturen gennem støtte og opbakning Videns deler og erfaringsudveksler medarbejderne nye ideer? Håndterer rederiet nationalitets forskelle? Opleves stor trivsel om bord og tillid til rederiet? Er ledelsen klædt på til at afholde medarbejderudviklingssamtaler for ledere og nøglepersoner? Værktøjer: Bogen det gode arbejdsliv til søs, Bogen samarbejde mellem skib og kontor, konflikt og stressløsningskurser, Træning i multikulturelle forskelligheder, MUS samtaler, kollegial støtte, ros og anerkendelse, opbygning af relationer, stresspolitikker, coaching, trivselsundersøgelser, dialogværktøjer

23 FEEDBACK OG EVALUERING Giv løbende feedback og opmærksomhed i form af evalueringer og audit Videns deler og erfaringsudveksler medarbejderne nye ideer? Håndterer rederiet nationalitets forskelle? Opleves stor trivsel om bord og tillid til rederiet? Er ledelsen klædt på til at afholde medarbejderudviklingssamtaler for ledere og nøglepersoner? Er der muligt at opbygge en sikkerhedskultur i rederiet eller der for stor udskiftning? Værktøjer: Bogen det gode arbejdsliv til søs, Bogen samarbejde mellem skib og kontor, konflikt og stressløsningskurser, Træning i multikulturelle forskelligheder, MUS samtaler, kollegial støtte, ros og anerkendelse, opbygning af relationer, stresspolitikker, coaching, trivselsundersøgelser, dialogværktøjer

24 INDDRAGELSE & EJERSKAB Inddrag medarbejderne så de involverede tager ejerskab af processerne Bliver medarbejdere inddraget i sikkerhedsgennemgang, runderinger, risikovurderinger? Bliver brugerne inddraget i udarbejdelse af procedurer, så de kommer til at passe ind i den praktiske hverdag? Får medarbejdere mulighed for at sætte deres egne fingeraftryk på vigtige beslutninger som bliver taget på deres arbejdsfelt? Sikrer rederiet at medarbejdernes maritime kompetencer kommer i spil omkring vigtige sikkerhedsspørgsmål? Uddelegeres ansvarsområder til menige besætningsmedlemmer Værktøjer: debatforum, idepostkasse, nedsættelse af projektgruppe, turnusordninger på rederi, skibsbesøg, inviter alle med til SiO møder

25 RAMMER & RESSOURCER Indarbejd sikkerhed som nødvendigt parameter I planlæggelsen og udførelsen af arbejdet? Sættes den nødvendige tid af, så arbejdet kan gøres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt? Har medarbejderne det nødvendige grej og sikkerhedsudstyr til rådighed? Er der taget højde for sikkerhedsmæssige aspekt ved skibets konstruktion og arbejdspladsens indretning? Forbedres systemerne så eventuelle gaps mellem procedurer/regler og den operationelle måde at udføre arbejdet på forsvinder Stikord Hviletidsvejledning, Health and Safety program (SEAHEALTH), ergonomi, design, afskærmning, ventilation, lukkede systemer, branche-vejledningerne: faldsikring, kabys, lokaludsugning,

26 LEDERE & NØGLEPERSONER Klæd ledere godt på og støt ildsjælene Sætter kurser, officers møder, coaching mv. fokus på lederens rolle og ansvar som sikkerhedskulturbærer? Er der fokus på lederens rolle og ansvar i opbygning eller forbedring af sikkerhedskulturen? Viser repræsentanter fra rederiet at sikkerhed og arbejdsmiljø er vigtigt når de er på besøg på skibet? Har SiO status, så de fungerer og nyder den fornødne respekt både opefter og nedefter i organisationen? Er der personer med status på skibe og i organisation (ambassadørgrupper) som interesserer sig for og holder øje med indsatsen? Stikord. Beslutningskompetencer, Ansvar, beføjelser, indflydelse, audits, kontrol, viden, budget, kurser, seminarer, rammer, dialogredskaber, funktionsbeskrivelser mht roller/ansvar, skibsfører kurser, udstråler ledere walk the talk, tillid til ledelsen

27 KOMMUNIKATION & INFORMATION Sørg for at gøre indsatsen synlig hele tiden og gør løbende opmærksom på gode resultater Kender besætningen og øvrige medarbejdere rederiets målsætninger og ønsker til medarbejderne? Skrives der artikler om medarbejdernes succes er i hverdagen Bliver forbedringer/succeser anerkendt og synliggjort? Bruger man kampagner, opslag, happenings til at skabe opmærksomhed om sikkerhed? Informeres der om hvordan det går vedr. ulykker og indsatsen mod at forebygge Er der fokus på god og respektfuld tone og kulturelle nationalitetsforskelle i s og andre kommunikationsveje Opfordres medarbejdere til at bibringe rederiet med nye måder at gøre tingene på? Værktøjer: intranet, magasiner, nyhedsbreve, rederiseminarer, kampagner, opslag

28 POLITIKKER & SYSTEMER Gør det klart, hvorfor rederiet vil gøre en indsats, og synliggør mål og visioner. Sæt en kurs hvorhen i vil med sikkerheden en målsætning og der er udarbejdet strategier for sikkerhedsarbejdet Lev op til egne politikker om sikkerhedsarbejdet ift ISM koden Forpligt medarbejderne sig til at overholde rederiets overordnede regelsæt Har rederiet systemer, der giver overblik over ulykker og nearmiss Oplever medarbejdere, at rederiets systemer bliver løbende forbedret Værktøjer: Interne ISM Company Review, Sikkerhedskulturanalyser, Near miss database, kemikaliedatabase, Incident Reporting Systems, Forbedringsforslag fra off.seminarer, Ulykkesrapporter, turnus ordninger på rederiet.

29 Tak fordi i lyttede besøg

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere