Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger"

Transkript

1 Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1

2 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter Side 9 Genopladning Side 10 Terrænskydeleder Side 11 Forberedende juniorskyttekursus Side 12 Juniorskyttekursus Side 12 Ungskyttekursus Side 14 Pistolterræn Landsdelsforeninger Side 4 Det Fælles Uddannelseshus: Træner og hjælpetræner Side 8 Træningsplanlægning Side 13 Banekommandør/stationschef/skydeleder Side 14 Skyttekortet Side 14 Voksenskytte Side 14 Geværterræn Side 15 Spotkurser Side 16 Dagskurser Side 16 Skytteforeningsleder Foreninger Side 12 Banekommandør/stationschef/skydeleder Side 14 Skyttekortet Side 15 Spotkurser Side 16 Dagskurser 2

3 Lederuddannelse De Danske Skytteforeninger (DDS) har indgået et fornyet samarbejde med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) om en lederuddannelse. Skytteforeninger har mulighed for at deltage på lige fod med øvrige foreninger i DGI. Ledelse gør en forskel: God ledelse smitter af på bestyrelser og udvalg, som får lettere ved at opnå succes, ligesom god ledelse smitter af på menneskers lyst til at involvere sig i frivilligt arbejde. God ledelse skal desuden sikre motivation og engagement. At være en dygtig frivillig leder handler om at kunne udstikke en retning i samspil med andre, at kunne skaffe relevant viden og at kunne matche ressourcer og opgaver. På lederuddannelsen tager deltagerne afsæt i deres daglige udfordringer som ledere. Med øvelser og personlig sparring finder de frem til løsninger, der virker. Bestyrelsesmedlemmer og frivillige ledere fra foreninger Udvalgsmedlemmer og frivillige i DDS landsdelsudvalg Læs mere på under de forskellige landsdele samt på DDS landsdelsforeningers hjemmesider. 3

4 Det Fælles Uddannelseshus De Danske Skytteforeninger og Dansk Skytte Union har i fællesskab oprettet Det Fælles Uddannelseshus, der udbyder to uddannelser: Hjælpetræner og træner. Hjælpetræneruddannelsen For dem, der modtager nye medlemmer i foreningen og introducerer dem til skydning og træning på enten pistol eller riffel. Uddannelsen indeholder bl.a. sikkerhedsbestemmelser, hørelse, grundlæggende våbenlære, modtagelse af nye medlemmer også kaldet den gode velkomst - information om foreningen herunder aktivitetstilbud, uddannelse m.m. Du skal være medlem af en skytteforening under DDS og/eller DSkyU Du skal have prøvet at skyde Træneruddannelsen For dem, der træner skytter 1-2 gange ugentligt eller mere i hold eller som inviduelle skytter i faste strukturerede rammer. Uddannelsen kommer bl.a. omkring at finjustere og tilpasse skydestillinger individuelt og gennemføre teknisk træning af skytter individuelt. Træningsplanlægning, udvidet træningslære som varieret og struktureret træning, opvarmning og udstrækning, kost og ernæring, mental styrketræning m.m. Du skal have kendskab til sikkerhedsbestemmelser, grundlæggende skydestillinger og skydeteknik, grundlæggende våbenlære og organisationslære Du skal have lyst til at træne skytter i foreningen Læs mere på 4

5 Undervisning / formidling DDS tilbyder et undervisningskursus, der er bygget op som selvkonfronterende undervisning med fokus på at træne i at sælge budskaber og i at turde komme ud over rampen. Instruktører og undervisere i DDS, som arbejder på landsdelsplan eller landsplan Våbenkonsulenter, landsdels- og landsdelsudvalgsmedlemmer kan også deltage Du skal have en træneruddannelse i DDS eller tilsvarende forudsætninger Kontakt aktivitetsafdelingen i Vingsted for nærmere info. 5

6 Mentaltræning DDS holder mentaltræningskurser, som udbydes hvert andet år. Kurset henvender sig til aktive skytter, trænere og instruktører, som har brug for viden og redskaber til at kunne håndtere den mentale side af skydningen. Undervisningen vil være et mix af teori og praksis. Aktive skytter, trænere og instruktører på foreningsplan Aktive trænere og instruktører på landsdels- og landsplan Læs mere på 6

7 Coaching DDS holder coachingkurser, som udbydes hvert andet år. Kurset er en overbygning på trænerkurserne. Der bliver lagt vægt på spørgeteknik og aktiv lytning samt konstruktiv feedback. Kurset er et grundlæggende coachingkursus, der kombinerer teori og praksis og varer en enkelt dag. Du skal have en træner/instruktør uddannelse i DDS Eller du kan have tilsvarende forudsætninger - fx have arbejdet med at instruere og træne skytter Læs mere på 7

8 Træningsplanlægning DDS landsdelsforeninger gennemfører efter behov kurser i træningsplanlægning. Kurset giver specialiseret viden om træningsmetoder og træningsplanlægning og sætter deltagerne i stand til at udarbejde træningsplaner. På kurset gives en introduktion til coaching- og mentaltræning. Kurset er fælles for riffel- og pistolskytter. Du skal have erfaring med at tilrettelægge og gennemføre træning Læs mere på DDS landsdelsforeningers hjemmesider. Våbenkonsulent DDS tilbyder efter behov våbenkonsulentuddannelsen, som afvikles på en weekend. Indholdet tager udgangspunkt i kontrol og eftersyn af våben i skytteforeninger under DDS - herunder udbedring og vejledning i gængse fejl og mangler på våben ejet af både foreningen og private. Du skal have teknisk interesse i riffel eller pistolskydning i DDS Du skal være indstillet på at lave våbenkontrol og eftersyn i lokale skytteforeninger, så du kan vejlede og yde service i vedligeholdelse af våben Læs mere på 8

9 Genopladning DDS tilbyder løbende Justitsministerets godkendte genopladningskursus for alle interesserede medlemmer i DDS og DSkyU. Indholdet på kurset er baseret på genopladning af pistol-, riffel- og haglammunition til konkurrencebrug. Efter endt kursus udstedes registreringskort, som kan bruges til at blive registreret ved det lokale politi i forbindelse med tilladelser. Kursets varighed er 8 timer. Der holdes årligt ca. fire kurser i Vingsted. Der kan aftales regionale kurser mellem en landsdelsforening og DDS, men der stilles særlige krav. Minimum deltagerantal er 12 personer, hvis kurset skal gennemføres. Du skal være fyldt 18 år Du skal være interesseret i at genlade ammunition til eget konkurrencebrug Læs mere på

10 Terrænskydeleder DDS holder efter behov terrænskydelederuddannelsen for landsdelsforeninger, som skal gøre brug af ledere til at tilrettelægge og organisere terrænskydninger på forenings- og landsdelsplan i DDS. Uddannelsens indhold er baseret på de sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til at tilrettelægge og gennemføre civile terrænskydninger med riffel og pistol i DDS regi. Der vil være prøver undervejs, som skal bestås. Uddannelsen løber over tre weekender, der alle skal gennemføres, hvis uddannelsen skal fuldføres. NB: Der kan gives dispensation i forhold til kort- og kompasdelen, hvis du eksempelvis har arbejdet med kort og kompas i Forsvaret eller på anden måde har et indgående kendskab til emnet. Du skal være indstillet af landsdelsforeningen Du skal deltage i uddannelsen i alle tre weekender Læs mere på 10

11 Kurser til ungdom Landsorganisationen DDS tilbyder hvert år en række skyttefaglige kurser til ungdommen, hvor indholdet er baseret udelukkende på skydeteknik og træning på enten pistol eller riffel. Uddannelsen er samtidig kompetencegivende, så de unge kan fungere som hjælpetrænere i deres foreninger. Forberedende juniorskyttekursus Du kan som juniorskytte komme på kursus, hvor indholdet af kurset retter sig mod dig som BK-skytte. Du er enten lige rykket op som juniorskytte, eller gør det ved sæsonstart. Kurset henvender sig til skytter i aldersgruppen år på både riffel og pistol. Du skal være interesseret i at møde nye juniorskytter fra hele landet, opleve fællesskab og kammeratskab samt lære en masse om skydning. Du skal være i aldersgruppen år Du skal have været medlem af en skytteforening i minimum et år Du skal have kendskab til grundlæggende skydeteknik Læs mere på 11

12 Juniorskyttekursus Du kan som juniorskytte komme på kursus, hvor kursets indhold retter sig mod dig, som gerne vil prøve kræfter med nye udfordringer i din skydning - herunder liggende, stående og knælende skydestillinger på riffel eller enhåndsfatning på pistol. Kurset henvender sig til skytter i aldersgruppen år på både riffel og pistol. Du skal have været medlem af en skytteforening i minimum 1 år, og du skal være interesseret i at møde nye juniorskytter fra hele landet, opleve fællesskab og kammeratskab samt lære en masse om skydning. Kurset starter søndag og varer til torsdag. Du skal være i aldersgruppen år Du skal have været medlem af en skytteforening i minimum et år Du skal have kendskab til grundlæggende skydeteknik Læs mere på Ungskyttekursus Ungskyttekurset er noget for dig, hvis du kan nikke genkendende til følgende: Du skyder med riffel eller pistol og vil gerne have inspiration til nye måder at træne på. Du vil gerne have hjælp til at blive en bedre skytte i skydestillingerne, hjælp til at lave træningsplanlægning, anderledes træning, kost og metaltræning samt at få kendskab til discipliner, du ikke har prøvet før. Du kan vælge det, der er vigtigt for dig, men det kan også være et springbræt til at prøve grænser af. Kurset henvender sig til skytter i aldersgruppen år på både riffel og pistol. Kurset bliver holdt hvert år i påsken. Du skal være i aldersgruppen år Du skal have været medlem af en skytteforening i minimum 1 år Du skal have kendskab til grundlæggende skydeteknik Læs mere på 12

13 Kurser til den enkelte skytte Banekommandør, stationschef og skydeleder DDS landsdelsforeninger/foreninger gennemfører efter behov banekommandør/skydeleder kursus for skytteforeninger, der har brug for ledere til at håndtere træning og konkurrence på bane. På kurset prøves funktionerne som banekommandør og skydeleder af i forbindelse med baneskydninger i DDS. Uddannelsens varighed er en enkelt dag, minimum 8 timers teori kombineret med praksis. Stationschef kan tilvælges som ekstra modul. Her vil funktionerne som stationschef til terrænskydninger blive gennemgået og afprøvet. Du skal have kendskab til de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser i DDS Du skal have interesse i at være aktiv i foreningens arbejde Læs mere på DDS landsdelsforeningers hjemmesider. 13

14 Skyttekortet DDS landsdelsforeninger/foreninger udbyder efter behov kursus i Skyttekortet. Uddannelsen indeholder en grundlæggende skyde- og sikkerhedsmæssig uddannelse inden for riffel og pistol. Uddannelsen tager 6 8 timer, som kan være fordelt over flere træningsaftener eller en enkelt dag. Der udstedes et Skyttekort med navn og skyttenummer på, så du kan deltage i stævner, kurser og aktiviteter i DDS regi. Især nye skytter såvel børn som voksne kan have glæde af kurset Du skal være interesseret i at skyde med riffel eller pistol Læs mere på DDS landsdelsforeningers hjemmesider. Voksenskytte, pistolterræn og geværterræn Kurserne udbydes på landsplan eller i landsdelsforeninger. Indholdet i kurserne er baseret på skydeteknik og træning på enten riffel eller pistol. Uddannelsen er kompetencegivende, så du kan fungere som hjælpetræner i din egen skytteforening. Du skal være fyldt 20 år. NB: På pistol og geværterræn er det dog muligt at deltage fra 17 år Du skal have taget skyttekortet eller have kendskab til grundlæggende skydeteknik og sikkerhed For at deltage i voksenskyttekurset skal du skyde i enten senior/ungrækken eller åben klasse. Læs mere på eller på landsdelsforeningernes hjemmesider. 14

15 Spotkurser DDS landsdelsforeninger og skytteforeninger kan tilbyde spotkurser inden for bestemte områder. Det kan eksempelvis være skydning med enhåndsfatning på pistol, knælende skydestilling på riffel, sigte og sigtemidler på riffel, liggende skydestilling, stående skydestilling, tohåndsfatning på pistol, én håndsfatning på pistol samt skydestillinger i åben- og veteranklasser. Det afhænger helt af behov og den lokale efterspørgsel. Kurserne kan holdes som enten enkeltdags- eller aftenkurser alt efter indhold. Spotkurser må max. vare 3-4 timer. De skal altid forhåndsgodkendes, hvis de ikke allerede ligger som godkendte kurser på Disse kan til gengæld gennemføres efter kursets program uden yderligere godkendelse. NB: Er spotkurset ikke godkendt, skal indbydelse og fagplan være aktivitetsafdelingen i hænde senest 30 dage, før kurset holdes. Alle skytter kan deltage Du skal have kendskab til sikkerhedsregler og skydningens grundelementer Hold øje med din forenings og din landsdelsforenings hjemmeside. 15

16 Dagskurser Kurser med en varighed på 4-8 timer eller mere betragtes som dagskurser. De skal altid forhåndsgodkendes, hvis de ikke allerede ligger som godkendte kurser på Disse kan til gengæld gennemføres efter kursets program uden yderligere godkendelse. NB: Er dagkurset ikke godkendt, skal indbydelse og fagplan være aktivitetsafdelingen i hænde senest 30 dage, før kurset holdes. Alle skytter kan deltage Du skal have kendskab til sikkerhedsregler og skydningens grundelementer Hold øje med din forenings og din landsdelsforenings hjemmeside. Skytteforeningsleder 16 DDS landsdelsforeninger holder kursus for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som har brug for at finde vej igennem den administrative jungle inden for våbenloven, folkeoplysningsloven, forsikringsforhold mv. Derudover behandler kurset bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder. Kursets varighed er ca. 8 timer og holdes enten som to aftenkurser eller som enkelt dags kursus i en weekend. : Forudsætning for at kunne deltage i kurset er, at du enten er eller kandiderer til at blive bestyrelses- eller udvalgsmedlem i din egen skytteforening eller landsdelsforening. Læs mere på DDS landsdelsforeningers hjemmesider.

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kursusoversigt. Forår 2008

Kursusoversigt. Forår 2008 Kursusoversigt Forår 2008 1 Spinning-uddannelse SPINNING- UDDANNELSE med diplom efter bestået eksamen. I samarbejde med SpinUs og Bobby Croshaw afvikler Dansk Firmaidrætsforbund en af Danmarks mest efterspurgte

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere