FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING"

Transkript

1 BUSINESS & SOCIAL SCIENCE AARHUS UNIVERSITY WORKSHOP V. ÅRSMØDE I VUE KOLDING, 2012 FILOSOFISK COACHING I KARRIEREVEJLEDNING CHRISTIAN T. LYSTBÆK præsen TATION

2 Filosofi i karrierevejledning Fra ortodoxi til sofiafili i studie- og erhvervsvejledning a. Filosofi som vejledningens baggrund Grundlag for vejledningsmål og metoder Viden- og værdibaseret vejledning: Ortodoxi i vejledning b. Filosofi som vejledningens forgrund Genstand for vejledning Viden- og værdireflekteret vejledning: Sofia-fil i vejledning

3 Filosofi i karrierevejledning Filosofi i studie- og erhvervsvejledning a. Al vejledning har en filosofi (et idégrundlag) Menneskesyn (viden-, værdi-, virkelighedsgrundlag) b. Vejledning kan filosofere over grundlæggende idéer Hvilken viden bygger man på? Hvilke værdier værdsætter man? Hvilke virkninger forsøger man at fremme?

4 Skal jeg læse psykologi? Thorsten (4. studieskift)

5 De unges ændrede opvækstsituation berører [ ] hele deres identitetsdannelse og livsanskuelse og synes at få vidtrækkende konsekvenser, både med hensyn til deres forhold til arbejdet og deres forhold til familieliv og kønsroller. [ ] Nedbrydningen af normer og traditioner frisætter især de unge, men også de midaldrende, i et kaotisk markedsmæssigt rum uden faste grænser, hvor man hele tiden personligt må vælge og forme sin livsstil og sin identitet, og hvor muligheden for at vælge om, prøve noget nyt, eksperimentere og afprøve sine grænser konstant er til stede og skaber uro og usikkerhed. Simonsen & Katznelson (2000:11)

6 Mulighedssamfundet Mange valgmuligheder Baseret på forskelligt grundlag i. Forskellige viden/informationskilder ii. iii. Forskellige værdisæt Forskellige verdensbilleder/livsformer

7 Der er ikke længere en direkte eller bare indirekte sammenhæng mellem opvækstvilkår, familiebaggrund, økonomisk status og de unges forestillinger om, hvor de er på vej hen i deres uddannelsesog arbejdsliv. De unges krav peger i retninger, som langt fra altid er i trit med, hvad der kan indfries, og hvad der er samfundets forventninger og behov. Simonsen & Katznelson (2000:9)

8 Min mor har altid lært mig, at jeg ikke skal tænke en skid over jobmuligheder og penge, og at jeg skal gøre hvad jeg vil. Det har jeg også indtryk af det er det, der skaber de hele mennesker. Gymnasieelev (Pless, 2001)

9 Jeg har brug for at lave noget, hvor jeg kan udvikle mig som menneske. Jeg har ikke brug for bare at tjene penge. [...] så får jeg ikke nogen personlig tilfredsstillelse. Mand i aktivering, 23 år (Katznelson, 1999)

10 Jeg studerer fordi jeg kan lide det og kan se det meningsfulde i det. Jeg har aldrig bestemt mig for hvilken retning jeg skulle vælge. Jeg har ikke et bestemt mål et kald med min uddannelse. Jeg har altid valgt ud fra interesser og ikke efter hvad jeg kunne forestille mig det kunne bruges til i sidste ende. Mine interesser er noget jeg fornemmer mig frem til, og derfor kan jeg som regel mærke mine valg før jeg bevidst træffer dem. Studerende (Simonsen & Katznelson, 2000:10)

11 BUSINESS & SOCIAL SCIENCE AARHUS UNIVERSITY Refleksion Har du oplevet, at gode idéer har hæmmet den vejledningssøgende? præsen TATION

12 One of the most significant developments in counselling within the past decade has been the emergence of a growing interest among counsellors and psychotherapists in the relevance of philosophical insights and ideas. [ ] A increasing numbers of counsellors are realizing that the personal issues and dilemmas that their clients present in the therapy room can in fact be addressed using philosophical ideas and methods. A new approach philosophical counselling has become established. McLeod (2003:270)

13 Filosofisk momentum i vejledning Filosofisk momentum i karrierevejledning A. Undren (oplevelse af berørthed) Søger mening gennem fænomenologisk forståelse B. Usikkerhed (oplevelse af usikkerhed) Søger mening gennem konstruktionistisk forståelse C. Underlighed (oplevelse af underlig kompleksitet) Søger overblik

14 The counselling orientation that most vividly illustrates the application of philosophical ideas is the existential approach, which draws upon the ideas of existential philosophers such as Heidegger, Kierkegaard, Sartre and Merleau-Ponty [ ]. The aim of existential philosophy is to understand or illuminate the experience of `being-in-the world. Existential thinkers use the method of phenomenological reduction to `bracket off their assumptions about reality, in an attempt to arrive closer to the `essence or truth of that reality. The aim is to uncover the basic dimensions of meaning or `being that underpin everyday life, and by doing this to be better able to live an authentic life. McLeod (2003:271)

15 Ad.A. Etisk-eksistentiel vejledning Søger dybere mening Fænomenologisk forståelse af en grebethed Åben undren i forhold til levet erfaring Leder efter udtryk for livsindtryk (meningsfuldhed) (Hansen, 2008, o.a.)

16 Når vi undres bliver vi [ ] tavse. Vi standser op, bliver opmærksomme og lytter intenst. Først når denne tavshed og lytten indfinder sig, kan vi blive nærværende over for det, vi dybest set anser for at være det værdifulde i vores liv. Først da bliver vi i stand til at give udtryk for de livsindtryk, som berører os og opleves som meningsfulde. [ ] Uddannelses- og vejledningssystemet generelt er først og fremmest optaget af at give elever, vejledte eller studerende mulighed for afklarings- og læringsrum, hvor de lærer at forstå, hvad de siger og gør. Oftest lever vi [ ] i en modus af downloading og vanemæssige reaktioner og refleksioner. [ ] At tænke er ikke det samme som at erkende. Ligesom meninger ikke er det samme som meningsfuldhed. [ ] I stedet for et sprog, der taler ud fra en ydre iagttagende selvrefleksion må vi lære (også) at tale med og ud fra et fænomenologisk `indersprog. Vi må lære at tænke og tale fra en levet erfaring, fra en grebethed og ikke kun ud fra en begrebet verden. Hansen (2008:16-17,29)

17 Ad.B. Konstruktionistisk vejledning Søger konstruktiv mening Konstruktionistisk forståelse af greb og begreber Åben undersøgelse af konstruerede erfaringer Leder efter positive konstruktioner af erfaring (Gergen, 2005, o.a.)

18 I systemisk baseret coaching er der fokus på at bringe fokuspersonen i en konstruktiv og hensigtsmæssig dialog med sig selv [ ] og hjælpe til at brede det netværk af tanker, følelser, handlinger og relationer ud, som er en del af fokuspersonens situation. Kledal (2008:101)

19 An alternative explanation for the interest in philosophy among counsellors and psychotherapists can be found within recent developments in the therapy world itself. As evidenced by [ ] this book, there are now many competing psychological models of therapy. Can all these theories be valid? How are we to make sense of the similarities and differences between theories? Answering questions such as these requires access to metaperspective, from which psychological ideas can in turn be analysed and understood. Philosophy provides such a metaperspective. It seems almost inevitable, then, that as theoretical diversity and integrationism have gained in forced, so too has the impetus to cultivate a philosophically informed debate about the nature of therapy. McLeod (2003:271)

20 Ad.C. Kritisk-hermeneutisk vejl. Søger brydende meninger Kritisk forståelse af greb, begreber og grebethed Åben udforskning af praktiske erfaringer Leder efter afgrænsninger og begrænsninger af erfaring

21 Ex.: Achenbach [Filosofisk samtale søger] at gå ind i den fastlåste, retningsløse, cirkulære eller stadigt gentagende tænkning og oplevelse for at tænke med og tænke videre, at bringe bevægelse i problemernes knudepunkt, analytisk at adskille, syntetisk at forbinde, at overraske og udfordre, for at gøre opmærksom på andre perspektiver og vurderinger osv. Achenbach (1984:7)

22 Protrepo betyder på græsk `at vende mod, `at anspore til. Det dækker over kunsten at vende et andet menneske mod forestillinger, tanker og handlinger, der er efterstræbelsesværdige for det selv og for fællesskabet. [ ] Protreptikken søger efter den upersonlige grund bag det personlige liv. Den søger efter kriterier, ikke efter motiver; den søger efter værdier, ikke efter forklaringer; den søger efter grundholdninger, ikke efter bekendelser. [ ] Dukker de biografiske brokker op, og det gør de næsten altid, skal protreptikeren dekonstruere dem, således forstået af han søger efter de normer og kriterier, som udgør det perspektiv hvorudfra [ ] de præsenteres. Kirkeby, m.fl. (2008:54,264)

23 Filosofisk vejledning inviterer til at man i vejledningen filosoferer over sine grundforestillinger om hvad der er et godt valg, god vejledning, et godt liv, osv., dvs. gør disse grundforestillinger til genstand for filosofisk undren og undersøgelse. Som sådan forudsætter filosofisk vejledning ikke bestemte forståelser af, hvad der udgør et godt valg, god vejledning, en god uddannelse, et godt arbejde eller et godt liv. Det er grundlæggende spørgsmål, der ikke kan gives almene og endegyldige svar på. Det betyder ikke, at det er umuligt for den enkelte at finde svar på disse spørgsmål, som de stiller sig i vedkommendes liv. Men disse svar kan ikke gives status som almenog endegyldige. De kan ikke besvares én gang for alle. Tværtimod må de hele tiden tages op på ny. Ikke bare af hver generation men af hvert enkelt menneske. Lystbæk (2011:140f)

24 Perspektiv Sag

25 Perspektiv Sag Perspektiv Perspektiv

26 Interesse (engagement) Udvikling (nye udfordringer) Arbejde (daglig pligt) Studie valg Socialt samvær (hygge) Kvalifikationer (adgangspas) Social forventning (socialt pres)

27 Vejledningens idé Vejledning har fået nye idéer I. Vejviser Vejleder har indholdskompetencer (giver svar) II. Stifinder Vejleder har proceskompetencer (stiller spørgsmål)

28 Vejviseren instruerer (svarer)

29 Stifinderen reflekterer (spørger)

30 Etik (bør ikke give svar)? Erkendelsesteori (kan ikke give svar) Effektivitet (skal ikke give svar)

31 BUSINESS & SOCIAL SCIENCE AARHUS UNIVERSITY Vejledning i grupper? Afgrænsning: Hvad kan vejledning i grupper, som individuel vejledning ikke kan? Begrænsning: Hvad kan vejledning i grupper ikke? Hvordan kan man tage højde for dette? præsen TATION

32 Filosofisk refleksionsproces Filosofisk samtale 1. Tænk højt (stil praktiske spørgsmål) Fortæl om en personlig oplevelse/praktisk erfaring 2. Tænk med (stil konstruktive spørgsmål) Udfold de gode idéer/principielle rationaler 3. Tænk mod (stil kritiske spørgsmål) Udforsk begrænsninger (for meget af det gode)

33 BUSINESS & SOCIAL SCIENCE AARHUS UNIVERSITY Opsamling Afgrænsning: Konstruktive kommentarer? Begrænsning: Kritiske kommentarer? præsen TATION

34 Man kan ikke tænke, hvis man ved, at man har ret.

35 Tak for deltagelsen

36 Litteratur Achenbach, G Philosophische Praxis Hansen, F.T: At stå i det åbne Kirkeby, et al Filosofisk coaching Kledal: Coaching i systemisk perspektiv. I: Gørtz et al. (red) Coaching i perspektiv Lystbæk, C.T Hen imod en afmystificering af coaching. I: Gørtz et al. (red) Coaching i perspektiv Lystbæk, C.T Pædagogikkens terminologiske trængsel. I: KvaN, 83,2 Lystbæk, C.T Eksistentialistisk vejledning. I: Vejlederforum nr. 2, 2011 Lystbæk, C.T Kan de vise vise vej. I: Plant et al. (red). Vejledningsdidaktik McLeod Introduction to Counselling. Simonsen & Katznelson Unges arbejdsbegreb. I: Arbejdsliv, årg.2,nr.4

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt 1 Forår 2010 Den, der ser, er den, der ses Meditativ bevidsthed for udsatte unge Af Troels Bjerrum Vejleder: Tine Fristrup Eksamen: maj/juni 2010 Danmarks

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere