Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse"

Transkript

1 Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft og etisk coaching PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

2 Kontakt Niels Bjerregaard, proceskonsulent, tlf. nr Rehné Christensen, proceskonsulent, tlf. nr filosofisk firma Flensborggade 45 DK-1669 København V

3 Med projektet Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse har vi det sidste halve år arbejdet med kompetenceudvikling og ledelse i socialpædagogiske tilbud i et etisk perspektiv. Det har været et spændende samarbejde med socialpædagogiske personalegrupper og ledelser. I brochuren her kan du læse mere om de tre kursus- og projekttilbud, der er resultatet af projektet, og som er gennemprøvet her. KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft og etisk coaching PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Projektet har fået støtte af Socialpædagogernes og BUPL s Udviklings- og Forskningsfond og FOA s Pædagogiske Udviklingsfond - PUF. Du kan læse mere om projektets resultater i rapporten Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse. Rapporten kan hentes på Socialpædagogernes og BUPL s Udviklings- og Forskningfonds hjemmeside eller ved henvendelse til filosofisk firma.

4 Etiske dilemmaer er et grundvilkår i alt professionelt arbejde med andre mennesker. I det socialpædagogiske arbejde med samfundets mest udsatte er behovet for etisk refleksion og etisk reflekteret adfærd sat på spidsen. De tre kursus- og projekttilbud i brochuren her imødekommer dette behov. Tilbuddene henvender sig til alle socialpædagogiske tilbud, der ønsker at arbejde målrettet med etik, refleksion og etiske dilemmaer i praksis. Den vigtigste grund til at arbejde med etik er selvfølgelig, at man kan levere et pædagogisk produkt, der er af høj kvalitet for den enkelte borger, og som er i overensstemmelse med Serviceloven og tilbuddets eget værdigrundlag. Den etiske dimension giver gode muligheder for formidling af det enkelte tilbud. Personale og ledelse arbejder med noget så fundamentalt som mulighederne for, at den enkelte borger kan skabe et godt og meningsfuldt liv. Arbejdet med etik og refleksion over praksis højner personalets trivsel på arbejdspladsen. Med refleksion kommer større ansvarsfølelse, ejerskab og selvledelse. Det betyder også større effektivitet og produktivitet i tilbuddet. Reflekterede personalegrupper mindsker risikoen for uheldige praksisformer og en nedbrydende arbejdspladskultur. Den etiske tilgang er en effektiv og produktiv måde at håndtere socialpædagogikkens udfordringer på.

5 KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem Er en kursusdag for personale og ledelse i socialpædagogiske tilbud. Kurset gennemføres som en blanding af oplæg, diskussion og øvelser. Udbytte Kurset giver deltagerne: Indblik i de etiske værdier og dilemmaer i socialpædagogisk arbejde Mulighed for at reflektere over og diskutere dilemmaer i praksis Viden om metoder til håndtering af dilemmaer Øvelser i dilemmahåndtering ud fra cases fra deltagernes praksis. Forberedelse af kurset Møde med ledelse og eventuelt andre relevante deltagere (medlemmer af udvalg, personalerepræsentanter). Forventningsafstemning og drøftelse af særlige ønsker og behov, som tilbuddet ønsker inddraget i kurset. Forslag til kursets indhold og form, der er tilpasset tilbuddet, fremsendes til godkendelse hos ledelsen. Kursusdag Velkomst og introduktion Etiske værdier i socialpædagogisk arbejde, oplæg v/proceskonsulent Pause Etiske dilemmaer når værdierne udfordres i praksis, oplæg v/proceskonsulent og diskussion i grupper og plenum Frokost Introduktion til metode for håndtering af etiske dilemmaer, oplæg v/proceskonsulent Pause Øvelser i dilemmahåndtering i grupper ud fra cases fra deltagernes egen praksis og fælles diskussion af gruppearbejdet Afslutning Kursusdagen afvikles som en blanding af oplæg, diskussion og øvelser. Opfølgning på kurset Møde med ledelse og evt. andre relevante deltagere. Opfølgning på kurset og drøftelse af forslag til det videre arbejde med etik og dilemmahåndtering i tilbuddet.

6 KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft og etisk coaching Er et kursusforløb for personale i socialpædagogiske tilbud med vægten lagt på kompetenceudvikling. Kursusforløbet består af en kursusdag om etiske dilemmaer, 4 x 2 timers etisk coaching i grupper og et afsluttende ½-dags-seminar med evaluering og drøftelse af nye veje for deltagernes arbejde med etik i praksis. Udbytte Kurset giver deltagerne: Indblik i de etiske værdier og dilemmaer i socialpædagogisk arbejde Mulighed for at reflektere over og diskutere dilemmaer i praksis Introduktion til trinmodel for håndtering af etiske dilemmaer Etisk coaching, hvor deltagerne udvikler deres kompetencer til at håndtere etiske dilemmaer ud fra cases fra egen praksis Overblik over de centrale dilemmaer i deltagernes praksis, og hvordan de bedst håndteres Input til forbedringer af praksis og kultur på deltagernes arbejdsplads. Forberedelse af kursusforløbet Indledende møde med ledelse og eventuelt andre relevante deltagere f.eks. personalerepræsentanter, medlemmer af udvalg. Forventningsafstemning og drøftelse af særlige ønsker og behov, som tilbuddet ønsker inddraget i kursusforløbet. Forslag til projektplan fremsendes til godkendelse hos ledelse: Forløbets indhold, form og program; coachingens indhold; seminar og opfølgning. Udarbejdelse af projektplan, inkl. datoer, tid og sted, kontaktpersoner m.m. Kursusdag Velkomst og introduktion Etiske værdier i socialpædagogisk arbejde, oplæg v/proceskonsulent Pause Etiske dilemmaer når værdierne udfordres i praksis, oplæg v/proceskonsulent og diskussion i grupper og plenum Frokost Introduktion til metode for håndtering af etiske dilemmaer, oplæg v/proceskonsulent Pause Øvelser i dilemmahåndtering i grupper ud fra cases fra deltagernes egen praksis og fælles diskussion af gruppearbejdet Afslutning Kursusdagen afvikles som en blanding af oplæg, diskussion og øvelser.

7 KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft og etisk coaching Etisk coaching Etisk coaching i grupper bestående af 5-6 deltagere og coach. Coachingen gennemføres med 4 møder, hver af 2 timers varighed. Coachingen tager udgangspunkt i dilemmaer fra deltagernes praksis og gør brug af trinmodel til håndtering af etiske dilemmaer: 1) Situationens fakta 2) Hvad er dilemmaet 3) Valgmuligheder 4) Handlingens overordnede rammer og krav 5) Valg af handling ud fra afvejning af valgmulighederne 6) Hvordan føres den valgte handling ud i livet Trinmodellen sikrer et styret forløb for refleksionen, hvor dilemmaerne kortlægges, og deltagerne udvikler deres kompetencer til at vælge den bedste handling. Coachingen giver også deltagerne en fælles forståelse af, hvilke krav, værdier og interesser der er på spil i den daglige praksis. Hvert coachingmøde dokumenteres i et refleksionspapir, et indholdsreferat af samtalen, som deltagerne får til godkendelse på næste coachingmøde. Seminar - Evaluering af kursusforløbet Velkomst og introduktion Evaluering af kursusforløbet i grupper og plenum Pause Hvad tager vi med os fra coachingen? Erfaringsopsamling og feed back, oplæg v/proceskonsulent og diskussion Pause Nye veje for deltagernes arbejde med etik i praksis, oplæg v/proceskonsulent og diskussion Afslutning Seminaret afvikles som en blanding af oplæg, evaluering og diskussion. Opfølgning på kursusforløbet Møde med ledelsen hvor der følges op på forløbet og drøftes forslag til det videre arbejde med etik og dilemmahåndtering i tilbuddet.

8 PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og Værdiledelse Er et projektforløb for personale og ledelse i socialpædagogiske tilbud. Projektet gennemføres med to hoveddele: 1) kompetenceudvikling af personalet og 2) sparring med ledelsen om værdiledelse og udvikling og forankring af etiske værdier og refleksion i organisationen. Kompetenceudviklingen består af en fælles temadag om etiske dilemmaer, 4 x 2 timers etisk coaching i grupper og et fælles seminar af en ½ dags varighed med evaluering og perspektivering. Ledelsesdelen består af 2 x 2 timers sparring med ledelse, idekatalog med anbefalinger og opfølgning med henblik på implementering og forankring. Udbytte Projektforløbet giver det socialpædagogiske personale: Indblik i de etiske værdier og dilemmaer i socialpædagogisk arbejde Mulighed for at reflektere over og diskutere dilemmaer i praksis Introduktion til trinmodel for håndtering af etiske dilemmaer Etisk coaching, hvor deltagerne udvikler deres kompetencer til at håndtere etiske dilemmaer ud fra cases fra egen praksis Overblik over de centrale dilemmaer i deltagernes praksis, og hvordan de bedst håndteres Input til forbedringer af praksis og kultur på deltagernes arbejdsplads Projektforløbet giver tilbuddets ledelse: Indblik i de etiske værdier og dilemmaer i socialpædagogisk arbejde Overblik over centrale dilemmaer i personalets praksis, og hvordan de bedst håndteres Sparring med henblik på at udvikle og forankre etiske værdier og en refleksiv kultur i organisationen Idekatalog med konkrete forslag og anbefalinger til udvikling og forankring at etiske værdier og refleksion i organisationen.

9 PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og Værdiledelse Forberedelse af projektforløbet Indledende møde med ledelse, personalerepræsentant(er) og evt. andre relevante deltagere f.eks. medlemmer af udvalg. Forventningsafstemning og drøftelse af eventuelle særlige ønsker og behov, tilbuddet ønsker inddraget i projektforløbet. Forslag til projektplan fremsendes til godkendelse hos ledelse. Udarbejdelse af projektplan, inkl. datoer, tid og sted, kontaktpersoner m.m. Kursusdag Velkomst og introduktion Etiske værdier i socialpædagogisk arbejde, oplæg v/proceskonsulent Pause Etiske dilemmaer når værdierne udfordres i praksis, oplæg v/proceskonsulent diskussion i grupper og plenum Frokost Introduktion til metode for håndtering af etiske dilemmaer, oplæg v/proceskonsulent Pause Øvelser i dilemmahåndtering i grupper ud fra cases fra deltagernes egen praksis og fælles diskussion af gruppearbejdet Afslutning Kursusdagen afvikles som en blanding af oplæg, diskussion og øvelser.

10 PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og Værdiledelse Etisk coaching Etisk coaching i grupper bestående af 5-6 deltagere og coach. Coachingen gennemføres med 4 møder, hver af 2 timers varighed. Coachingen tager udgangspunkt i dilemmaer fra deltagernes praksis og gør brug af trinmodel til håndtering af etiske dilemmaer: 1) Situationens fakta 2) Hvad er dilemmaet 3) Valgmuligheder 4) Handlingens overordnede rammer og krav 5) Valg af handling ud fra afvejning af valgmulighederne 6) Hvordan føres den valgte handling ud i livet Trinmodellen sikrer et styret forløb for refleksionen, hvor dilemmaerne kortlægges, og deltagerne udvikler deres kompetencer til at vælge den bedste handling. Coachingen giver også deltagerne en fælles forståelse af, hvilke krav, værdier og interesser der er på spil i den daglige praksis. Hvert coachingmøde dokumenteres i et refleksionspapir, et indholdsreferat af samtalen, som deltagerne får til godkendelse på næste coachingmøde. Seminar - Evaluering af coachingen og projekforløbets første del Velkomst og introduktion Evaluering af projektforløbets første del i grupper og plenum Pause Hvad tager vi med os fra coachingen? Erfaringsopsamling og feed back, oplæg v/proceskonsulent og diskussion Pause Muligheder og nye veje for deltagernes arbejde med etik i praksis, oplæg v/proceskonsulent og diskussion Afslutning Seminaret afvikles som en blanding af oplæg, diskussion og øvelser.

11 PROJEKTFORLØB Pædagogisk dømmekraft og Værdiledelse Ledelsessparring 2 x 2 timers møde mellem ledelse, proceskonsulent og projektleder, der former sig som en kombination af afrapportering og sparring. På baggrund af coachingen drøftes mulighederne for at udvikle og forankre tilbuddets etiske værdier og personalets muligheder for refleksion og håndtering af dilemmaer i organisationen. Idekatalog På baggrund af coachingen og ledelsessparringen udarbejdes et idekatalog, der består af en række konkrete forslag og anbefalinger til udvikling og forankring af etiske værdier og refleksion i tilbuddet. Opfølgning Møde med ledelsen, hvor projektforløbet evalueres og idekatalogets forslag og anbefalinger drøftes med henblik på implementering og forankring.

12

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere