Curriculum Vitae Eila Schmidt. Curriculum Vitae

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae Eila Schmidt. Curriculum Vitae"

Transkript

1 Personlige data Navn: Caroline Eila C. Schmidt Adresse: Klintholmvej 2, 1 tv By: 2700 Brønshøj Telefon: Født: 23. Juni 1963 Civilstand: Enlig m. 1 barn Curriculum Vitae Opsummering Jeg har de sidste 5 år intensivt studeret sindet og de konsekvenser menneskets tanker, overbevisninger og ubevidste følelser har på vores daglige adfærd. Kombineret med min ledelseserfaring fra IT branchen står jeg på den måde meget stærkt som underviser, rådgiver og leder indenfor med en solid praktisk erfaring indenfor filosofi / psykologi. Erhvervserfaring Eilas Kursusleder og coach Leder kurser i personlig vækst og giver individuel coaching og rådgivning. Emotionel rummelighed og intelligens Udnyttelse af sindets ressourcer Selvværd / selvtillid Stressreduktion Mål & ressourceudnyttelse LifeQuality ApS Daglig ledelse og salg Opstart egen virksomhed med fokus på livskvalitet via bedre selvindsigt. Arbejder med motivation, mentale mønstre, selvværd og tankens magt. Network 21/Amway Network marketing Selvstudie i psykologi. Se også Bemærkninger til erhvervserfaring side 5 Intel / GiGa Customer Service manager Manager af et Europæisk Customer Service Center for intern IT inkl. personale ansvar samt ledelse af et team på knap 30 personer fordelt i en stor del af Europa. Intel Projekt ledelse Internationalt baserede projekter, bla. Year2000 projektet for Intel Denmark Etablering af ovennævnte Customer Service Center Se også Bemærkninger til erhvervserfaring side 4 Cray Communications System konsulent WM-data Konsulent Ansvarlig for Kunde Service Center. Se også Bemærkninger til erhvervserfaring side 5 Bruhn Programmør

2 Uddannelse NLP Master Pratitioner v. Rongsted NLP & Coaching 2005 NLP Practitioner undervisningsassistent v. Rongsted NLP & Coaching 2004 NLP Practitioner v. Rongsted NLP & Coaching 2004 Certificeret Louise Hay instruktør og coach v. Success Strategies for Life and Business 2004 EDB assistent udd. Ellebjergvej Kbh Sygeplejeudd. Hvidovre sygeplejeskole Bemærkninger til erhvervserfaring side Mat/Fys. Studentereksamen Solrød Gymnasium Kurser IT kurser 1998 Information Security (Intel intern) Andre kurser (alle Intel interne) Managing at Intel Situational Leadership Management Practices and values (inkl. Survey) Behavioral interviewing Time Management Andre kurser før 2001 (alle Intel interne) Working at Intel Intel values o.a Interessebaserede kurser i privat regi Personlig udvikling Flere kurser i selvudvikling med det formål at opnå menneskelig vækst og styrke evnen til at indgå i relationer. Dette er gjort ved at komme i kontakt mit ubevidste. Resultatet er foreløbig en dybere og bedre kontakt til min indre viden, en bedre udnyttelse af mit potentiale, en meget ærlig kommunikation samt en forbedret evne til at genkende og udtrykke mine grænser. Kurser er bl.a. taget hos læge og terapeut Janne Helle og terapeut Steffan Helle samt Richard Moss. Flere kurser i intuitiv dans for at øge kropsbevidstheden. Se også Andre interesser. Personlig supervision v. Lotte la Cour 2006 Personlig supervision v. Merete Gundersen 2005 Introduktion til Life Coaching v. Sofia Manning 2005 The Mandala of Being v. Richard Moss 2005 Leadership in effective management v. Jospeh McClendon, London 2004 Unleahs the Power Within v. Anthony Robbins, London Body Boogie & Trance Ritual v. Jonathan Horan - Tyskland 2002 Clairvoyance og intuition v. Merete Gundersen 1999 Selvudvikling v. Richard Moss Selvudviklingsgrupper v. Janne Helle & Stefan Helle Tegning & maleri v. Ela Laursen Selvstudier i personlig udvikling & performance 1997 dd. Litteratur o.l.: Daniel Golemann, Anne Dickson, Betty Shine, Merete Gundersen, Torben Risbjerg Hansen, Kirsten Tranberg, Stephen Turoff, Deepak Chopra, Dalai Lama, Stephen Covey, Anthony Robbins, Louise L. Hay, John Gray, Ken Blanchard, Allan Pease, Wayne Dyer, Joseph O conner, John Seymour, Neale Donald Walsh, Florence Littauer, Martin Brofmann, Specer Johnson, Richard Moss, Philip McGraw, John Maxwell, Sheldon Bowles Kompetenceoversigt Sprog Sprog Tale Professionelt Tale Daglig Skrift Professionelt Skrift Daglig Dansk X X Engelsk X X Kendskab

3 Bemærkninger til erhvervserfaring Kursusleder, coach i Eilas Starter op 100 selvstændig og arbejder mere bevidst med den repræsentative del af virksomheden. Designer og forfatter månedlige nyhedsbreve, artikler en liste over mine artikler kan findes på Får meget mere erfaring med design og afholdelse af kurser samt individuel vejledning.. Arbejder således endnu mere med raffineret sprogbrug og kommunikation, brug af mål, refraiming, indsigt i menneskers forskellighed, behovsstyret adfærd, emotionel frihed, anger management, formidling, brug af fysiologi, intuition, stressreduktion, selvtillid & selvværd, livsglæde, velfærd, grænsesætning mv.. Jeg får også meget mere erfaring med at holde foredrag for et bredt publikum samt mere om salg og markedsføring. Daglig ledelse og salg i LifeQuality Starter i Januar 2004 virksomhed op sammen med en partner. Får i denne forbindelse en mængde ny viden om virksomhedsopstart, regnskaber, bogholderi, salg, annoncering, rejse- og seminar administration. Arbejder med endnu flere og bevidste erfaringer med den kraft der ligger i det menneskelige sind og hele det emotionelle område. Her kan nævnes motivation, målsætning, overbevisninger, holdninger, mønstre og vaner mv.. Videreuddanner mig i Jeg bliver således NLP Practitioner og certificeret Louise Hay instruktør og coach. Start 2005 starter jeg med at holde kurser og personlig vækst. Indledningsvis kurser baseret på Louise Hay disse suppleres senere af flere kurser. I Juni 2005 afslutter jeg min NLP Master og begynder for alvor at give individuel coaching og sparring. Customer Service manager hos Intel Daglig management af Customer Service Support Center Ansvarlig for og daglig leder af support og service i en Europæisk intern IT organisation, herunder ansvarlig for et Customer Service Center (CSC). Overordnet ansvarlig for kundesupporten for samtlige udviklings sites i Europa. Dette indebærer bla. afstemning af supportforventninger, kundeopfølgning, kontinuerlig deltagelse i et WW forum for CSC managere, trendanalyser og forskellige statistikker og præsentationer. Endvidere udarbejdelse af mål, planer (års, kvartals), undervisning og opgaver og procedurer for teamet. Kompetencer som optimeret ressourcefordeling, koordinering og planlægning blev udfordret i organiseringen af den virtuelle CSC med deltagelse af 30 personer fra store dele af Europa. Et af de sidste tiltag var planlægning og implementering af et On-call 24x7system. Ændringerne i arbejdsopgaver, kundegrundlag og organisation afstedkom et behov for træning og coaching af alle medlemmer af organisationen, hvilket har givet en større ballast mht. både gruppeorienteret samt individuel undervisning. People management Direkte eller matrix manager for op til 9 personer, heraf 2 i Polen. Af de danske, er 3 personer under offentlig uddannelse, hvilket stiller krav til bevidsthed, planlægning og synkronisering mellem afdelingsplaner, arbejdsopgaver og mål fra skolen. Opfølgning og status på uddelegerede opgaver. Formaliseret møde med hver enkelt medarbejder minimum 1 gang ugentligt til status og udveksling af planer. Studerer og arbejder med det menneskelige potentiale og personlig udvikling. Arbejder med motivation i forbindelse med personlige eller performanceproblemer. Igen med grund i interessen for mennesker, er det også naturligt at fungere som mentor for en ny IT medarbejder i Tyskland. People managementdelen har således givet god indsigt i individuel/situationsbestemt management og personlige sider selv såsom tålmodighed, lytning, respekt, empati, tillid etc. er blevet brugt og udviklet.

4 Project ledelse hos Intel Year2000 Leder Year200 projektet for alle interne IT systemer i Danmark og får her erfaringer i grundlæggende projektdiscipliner. Får erfaring med informationsdeling på flere måder, bla. i arbejdet med at reducere redundant arbejde i Intel WW. Får styrket vedholdenhed og evnen til at stå fast i forbindelse forskelle i prioriteter. Får trænet kommunikationsevner som primus motor på al kommunikation fra statusrapportering til både lokal og international ledelse, over udarbejdelse af nødplaner, til opgavebeskrivelse til projektmedlemmer. Arbejder med fordele ved målbar og konkret kommunikationen. Varetager endvidere samarbejdet med danske IT leverandører i forbindelse med Intel certificering af disse. Udskiftning af Year2000 ikke kompatibelt system Ansvarlig for at undersøge og validere alternativer til et eksisterende bank kommunikationssystem. Står for implementering af Year2000 kompatibel løsning til varetagelse til finansområdet. Oparbejder erfaring med projektgruppedefinition, mødelogistik, materialeadministration samt tværfagligt og internationalt samarbejde. Får indsigt i kompleksiteten og afhængigheden mellem en virksomheds forskellige systemer. International systemimplementering Leder et projekt, som implementerer en Notes applikation i Intel standard struktur. Bruger egenskaber som fleksibilitet og forhandlingsteknik, da Intel er ved at aflive Notes i Intels struktur. Får erfaring med langsigtet planlægning og cost-benefit analyse. Får erfaringer i forskellige projektdiscipliner så som projektmodel, projektdefinition, forhandlingsteknik, præsentation (management, teknisk etc.), etablering og ledelse af en projektgruppe inkl. roller og ansvarsområder. Får erfaring med internationalt samarbejde og planlægning da projektgruppen og dens arbejde strækker sig ind i US og UK. Får endvidere indblik i etablering af supportmodel og får i løbet af projektet endvidere arbejdet med spørgeteknik/kommunikation. WW systemimplementering Ansvarlig for implementering af internt udviklet tool med brugergruppe fordelt i alle 3 verdensdele. Bruger egenskaber som fleksibilitet, tålmodighed, respekt og planlægning. Får erfaring med design og implementering af en central elektronisk projekt repository. Nye elementer i projektdefinitionen er grænseflade, alternativer, ROI, baseline tests (mht. performance) og dokumenteret supportflow. Søger alternative løsningsmodeller udenfor Intels standard IT gruppe for at få ekspert support på området. Arbejder med motivation og præsentation og undervisning. Opbygning Support Center og undervisning Ansvarlig for etablering af et Customer Service Center (CSC) inkl. udarbejdelse af formål og procedurebeskrivelser, div. Præsentationer samt surveys. Indkøb og implementering af div. support værktøjer, udarbejdelse af bemandingsplan, personaleansættelse samt udarbejdelse af en virtuel telefon support løsning med tilhørende personaleundervisning. Præsentationen af hele konceptet til kunderne. Samarbejder tæt med Intels supportcenter i Irland om implementering af supportmodellen som en del af den officielle struktur. Integration, undervisning og organisationsopbygning Intel Danmark ekspanderer kraftigt over 1½ år og dette udvider IT afdelingen og dets kundegrundlag fordelt over store dele af Europa. Leder og koordinerer en del af disse integrationer fra et IT perspektiv i samarbejde med forskellige Europæiske IT repræsentanter. Udarbejder og præsenterer supportmodel på de nye sites. Integrationerne giver et uvurderligt indblik i og erfaring med kulturforskelle samt med tilrettelæggelse af individuelle uddannelses og kursusforløb afhængig af kvalifikationer og uddannelsesbehov. Der stilles krav til fleksibilitet samt evnen til at få overblik over, forstå og bruge ny viden med stor hastighed. Deltager på ledelsesplan i omorganiseringen af IT afd. I Europa mht. struktur, teams, personale etc..

5 Konsulent WM-data Tager en udfordring op som ansvarlig for Kunde Service da jobbet kan tilføre faglig bredde. Etablerer retningslinier og procedurer for kunde service og får en del erfaring i administration af en kunde service funktion ved hjælp struktur og disciplin. Opbygger erfaring med spørgeteknik, empati, fleksibilitet og kommunikation. Prioritering og fordeling af opgaverne foregår i samarbejde med WM-data s konsulenter. Får på også erfaring i samarbejde med udenlandske leverandører. Sygeplejeuddannelsen Afslutter forløbet som sygeplejeelev i September 1987 grundet uoverensstemmelser mellem forventninger og realitet for begge parters vedkommende. Arbejdsrelateret selvstudie Network Marketing Amway / N21. Har længe haft lyst til at arbejde mere med de menneskelige aspekter; frigøre de humane ressourcer via emotionel frigørelse, egenindsigt, krisebearbejdning, årsagssøgen mv.. Bruger en del tid (2003) på meget dybtgående at undersøge, hvor jeg selv er henne. Arbejder intensivt med selvindsigt - mentalt og emotionelt - og bruger i denne forbindelse Network Marketing til en objektiv undersøgelse af mit eget sind. Gør erfaringer med attitudens virkning, de psykologiske aspekter ved indre usikkerhed, trygheds faktorens betydning mv. Andre opgaver i privat regi Ledelse af arbejdsgruppe i forbindelse med Anti-Moppe projekt på Brønshøj skole Kontaktforældre i min søns klasse i 2 år. Andre interesser Personlig udvikling står meget højt på min interesseliste og jeg bruger således mig selv og min omgangskreds til at udvikle og reflektere over mig selv, verden og andre spændende aspekter. Emner af speciel interesse i dette område er: praktisk og teoretisk åndsvidenskab, personlig udvikling, astrologi, krop/sind sammenhæng, kropsbevidsthed bla. vha. intuitiv dans, sammenhæng mellem overbevisninger og problemer/begrænsninger, sammenhæng mellem sprogbrug og holdninger/overbevisninger. Dyrker QiGong daglig for at forbygge og styrke helbredet (fysisk og psykisk) samt holde balancen og jordforbindelsen i hverdagen. Min søn, mit hjem, mine venner, oliemaling, indretning, have/planter, spændende madlavning. Yderligere oplysninger Barselsorlov i perioden Juni 1996 Februar 1997.

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE Design by ALMA studio ii PROJEKTBESKRIVELSE Principperne bag projektet bygger på Howard Gardners Teori om de mange intelligenser og Rita Dunns teorier om læringsstile,

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Genopdag dine MUS KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID?

Genopdag dine MUS KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID? KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES PIA STEVN, PS@U-K.DK MOBIL 2925 7047 LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID? LEDELSESAKADEMIET 23. JANUAR 15.00 17.00

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Evaluering af. Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune

Evaluering af. Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune Evaluering af Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) i Rudersdal Kommune Rapporten er udarbejdet af: Helle Højbo Schjoldager, lektor, cand. pæd. pæd. CEPRA, Videncenter for Evaluering i Praksis,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center. En intern evaluering

At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center. En intern evaluering At lægge bunden erfaringer med at implementere MTFC i Familie & Evidens Center En intern evaluering Familie & Evidens Center, København 2013 Denne rapport er blevet udarbejdet inden for rammen af projekt

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere http://www.lederne.dk/contribution_definitions/artikel_print_layout_1_6249_6249. html javascript:sendmail() Af Mette Amtoft Amtoft Organisationspsykologi

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere