for ansatte i detailhandlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for ansatte i detailhandlen"

Transkript

1 Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse til detailfolk

2 Efteruddan Efteruddannelser skræddersyet til detailfolk I Handelsfagskolens Kursuscenter har vi specialiseret os i at efteruddanne medarbejdere i detailhandlen, der har behov for at tilegne sig specifikke kompetencer. Kursusprogrammet spænder fra enkeltstående kursusmoduler i varekundskab, salg m. fl. til lederuddannelsen som Retail Manager, der strækker sig over flere undervisningsmoduler. Handelsfagskolens Kursuscenter er i tæt dialog med detailkæder, brancheforeninger og butikker inden for specialdetailhandlen. Vores kurser er udviklet i samarbejde med ledere fra detailhandlen, og vi tilpasser løbende kursernes indhold, så de matcher markedets behov. Alle vores undervisere har både praktisk erfaring fra detailhandlen og en teoretisk/pædagogisk uddannelse. Kursusdeltagerne er derfor sikre på at møde kompetente undervisere med stor ekspertise inden for detailhandel. Vores undervisningsmiljø er spændende, og det oser af detailhandel. Vi er meget optaget af samspillet mellem undervisning og virksomhed, så vores kursister tilegner sig nogle kompetencer, der kvalificerer dem til fremtidens detailhandel. Derfor er vores undervisning meget praksisnær, og undervisningslokalerne er indrettet som butikker. Svend Møller-Kristensen, uddannelseschef side 2

3 Vi har sammen med Handelsfagskolens Kursuscenter udviklet kurser, hvor vi bl.a. træner medarbejdere i kommunikation, samarbejde og personlig udvikling. Vores medarbejdere kommer altid hjem til butikken fyldt med inspiration og en sprudlende begejstring og motivation. Handelsfagskolens kursuscenter er meget mere end en traditionel fagskole! Helle Faurholt, HR konsulent, Axel Kaufmann ApS nelser til detailfolk Kurser der passer til dit behov Kurserne er inddelt i fem fagområder: Varekundskab Salg Personale Koncept og marketing Økonomi Derudover tilbyder vi uddannelsesforløb, der er målrettet kommende ledere i detailhandlen, specialkurser for oplæringsansvarlige og den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Undervisning i hele Danmark Handelsfagskolens Kursuscenter er placeret i et spændende undervisningsmiljø i Skåde ved Århus. Vi afholder kurser i kursuscentrets egne afdelinger i Skåde og Odder samt i lokaler rundt om i landet. Handelsfagskolens Kursuscenter i Skåde er et populært sted til afholdelse af medarbejderkurser og konferencer. Kursisterne vender ofte tilbage, hvilket ikke alene skyldes undervisningen, men også kokkens gode mad og de attraktive værelser, der alle har altan og udsigt til skoven. Vi skræddersyr gerne kurser I dette katalog har vi kun medtaget udvalgte kurser, men vi skræddersyr også gerne kurser efter virksomhedernes ønske og behov. side 3

4 Varekundskab vejen til øget salg Varekundskab vejen til øget salg Et godt varekundskab er den bedste forudsætning for at skabe en salgssucces. Varekundskabet er samtidig en afgørende konkurrencefaktor, da medarbejdernes kendskab til varerne skaber de bedste forudsætninger for at kunne vejlede kunden og sikre det rigtige valg. Varekundskab giver også gode forudsætninger for at skabe plussalg og mersalg, og medvirker til at begrænse antallet af reklamationer. Egenskaber - Fordele - Udbytte (EFU-modellen) Varegennemgang Plus- og mersalg Reklamationsbehandling Informationssøgning På dette kursus får kursisten kendskab til en udvalgt vare eller varegruppes egenskaber og fordele herunder hvordan det er hensigtsmæssigt at bruge og eventuelt vedligeholde produkterne. Kursisten lærer, hvilket udbytte kunden får ved at købe produktet og hvordan produktets egenskaber videreformidles til kunden. Vejledning om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter indgår desuden i kurset. Kursisten lærer også at søge informationer om produkter, leverandører og producenter via internettet. Endelig vil kursisten få forståelse for vigtigheden af korrekt behandling af reklamationer efter gældende love og regler og efter virksomhedens egne forskrifter. Siden 1998 har ECCO introduceret nye medarbejdere i flere forskellige lande gennem kurser, der såvel teoretisk som praktisk lærer de ansatte at fremstille en sko. Handelsfagskoles Kursuscenter har i den sammenhæng været en særdeles vigtig samarbejdspartner for ECCO. Med deres store teoretiske og faglige indsigt har de gennem 13 år bidraget med både udvikling og gennemførelse af kurserne. Henrik Vestergaard Andersen, HR-chef i ECCO side 4

5 Hvordan optimerer du din varepræsentation? Hvordan optimerer du din varepræsentation? Nogle butikker vælger at præsentere deres varer i de papkasser, varen bliver leveret i. Andre pakker produkter ud og eksponerer dem på en indbydende måde. Andre igen laver shop-in-shop og andre salgsfremmende løsninger. Der findes ingen facitliste på, hvordan en vare skal præsenteres, for at den sælger bedst muligt. Men der findes nogle grundlæggende præsentationsværktøjer, som med fordel kan anvendes, når varepræsentationen skal afstemmes efter udvalgte kunders ønsker og behov og samtidig maksimere salget. Vareeksponering Visuel merchandising A, B og C placeringer POS-materialer Planlægning, implementering og evaluering af instore-aktiviteter På dette kursus lærer kursisten at optimere vareeksponeringen og arbejde målrettet med butikkens salgspladser, vinduesudstillinger og andre salgsfremmende aktiviteter. Der vil i den forbindelse blive sat fokus på, hvordan kursisten via varepræsentationen kan skabe kontakt til kunden, formidle relevante budskaber om produkterne og samtidig understøtte butikkens profil. Der vil ligeledes blive lagt vægt på butikken som helhed, og måden hvorpå man via vareeksponeringen kan skabe kundestrøm og plus- og mersalg. Undervisningslokalerne er indrettet som butikker med varer på hylderne, og underviserne ved virkelig, hvad de taler om. De har ikke bare stor viden om den branche, som de underviser i, de brænder for deres branche, og er meget inspirerende. KURSER I VARE Varekundskab - vejen til øget salg EFU, varegennemgang, plus- og mersalg, reklamationsbehandling og informationssøgning Hvordan optimerer du din varepræsentation? Vareeksponering, De 5 L er, Visuel merchandising, A, B og C placeringer, POS-materialer, Planlægning, implementering og evaluering af instore-aktiviteter Antal dage Kursusnummer og titel Produktinformation og vejledning Varepræsentation side 5

6 Sådan når du dine mål i salgsarbejdet Sådan når du dine mål i salgsarbejdet Systematik i salgsarbejdet Hvis salget i butikken er betinget af tilfældige hændelser, er det også tilfældigt, hvordan butikkens omsætning og indtjening udvikler sig. Arbejder medarbejderen derimod systematisk med salget og fastlægger konkrete mål for indtjening, omsætning, antal ekspeditioner, gennemsnitssalg og andre succeskriterier og samtidig er i stand til at reflektere over eget og andres salgsarbejde, skabes de bedste forudsætninger for en øget omsætning og indtjening i butikken. Nøgletalsanalyse Målsætning Refleksion Motivation Salgskompetence Effektmåling Kursets formål Kursisten lærer at fastlægge personlige mål og vurdere de opnåede resultater i forhold til budgetter og handlingsplaner. Kursisten lærer at reflektere over andres salgsarbejde og indgå i salgsteams med henblik på at identificere ressourcepersoner og forbedre såvel egne som andres salgskompetencer. Jeg oplevede salgstræningen med Handelsfagskolens Kursuscenter som enkel og meget effektiv. Mine sælgere følte sig trygge og deres salg steg efterfølgende Linda Poulsen, butikschef Matas side 6

7 Håndtering af vanskelige kunder Håndtering af vanskelige kunder Konflikter i mødet med kunder Medarbejderen kan ved hensigtsmæssig optræden forhindre konflikter i at udvikle sig. I visse situationer kan kundeadfærden opleves meget aggressiv i butikken. Det sker typisk i de situationer, hvor kundens oplevelser ikke modsvarer forventningerne. I sådanne situationer kan medarbejderen føle stor afmagt, især hvis vedkommende ikke har det fornødne»værktøj«. Kundetyper Kropssprog Refleksion Kommunikation Løsninger Kursets formål Kursisten lærer at håndtere vanskelige kunder ved at anvende forskellige teknikker til konflikthåndtering. Kendskab til kropssprogets betydning i forbindelse med konflikter, indsigt i og forståelse for hvordan forskellige kundetyper skal tackles for at sikre god kundeservice og konstruktive kommunikations-værktøjer er nogle af de teknikker, som kursisten lærer på kurset. KURSER I Sådan når du dine mål i salgsarbejdet! - Nøgletalsanalyse, målsætning, refleksion, motivation, salgskompetence og effektmåling Håndtering af vanskelige kunder - Kundetyper, kropssprog, refleksion, kommunikation og løsninger Synliggørelse af butikken i salgsarbejdet - Konceptforståelse, profil, planlægning af salgsarbejdet og salgsaktiviteter Salgstunet butik - Koncept, Intern planlægning, logistik, vareeksponering og effektmåling Forøg indtjeningen ved medsalg - Mersalg, behovsanalyse, salgsteknik og effektmåling Optimer det personlige salgsarbejde - Sælgerrolle, salgsteknik, kommunikation, behovsanalyse, refleksion og salgsafslutning Kundeservice som en del at butikkens profil - Serviceprofil, servicekoncept, målgruppe, servicegrad og efterkøbsadfærd Antal dage Kursusnummer og titel Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konflikthåndtering for salgsmedarbejdere Salgsplanlægning Rytmer og rutiner til salgsklar butik! Mersalg i butikken Personligt salg kundens behov og løsninger Kundeservice side 7

8 Lær at coache dine medarbejdere Lær at coache dine medarbejdere Som leder opnår man en klar fordel, hvis man er i stand til at kommunikere sit budskab på en måde, der er tilpasset modtageren og omgivelserne. Mestrer man at kommunikere direkte og forståeligt til den enkelte medarbejder, vil man også være i stand til at lære de samtaleteknikker der kræves, for at kunne coache og introducere vedkommende. Coaching kan være med til at få medarbejderen til selv at indse, hvordan der skal handles i konkrete situationer. Kursets formål Kursisten lærer på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter i forbindelse med medarbejderintroduktion og -udvikling. Kursisten får desuden kendskab til forskellige coachingmetoder og lærer at anvende dem i konkrete situationer i forhold til fx oplæring og motivation. Herudover lærer kursisten at afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching. Kommunikation Verbal-nonverbal Metoder i coaching Samtaleteknikker Coaching som ledelsesværktøj KURSUS I UDVIKLING Lær at coache dine medarbejdere - Kommunikation, verbal-nonverbal, metoder i coaching og samtaleteknikker Antal dage Kursusnummer og titel Medarbejderintroduktion vejledning side 8

9 Trends og livsstil Trends og livsstil Lær at afkode tidens tendenser og kunders livsstil I takt med at dagligdagen og verdens trends ændrer sig, skabes der konstant nye efterspørgsler. Kundernes valg af varer er med til at skabe deres identitet. Det er derfor vigtigt, at butikspersonalet holder fingeren på pulsen og løbende holder øje med de ændringer, der sker. Det gælder både tendenser inden for kundernes livsstil, ny teknologi og ændringer i lovgivningen. Trends er blevet et væsentligt konkurrenceparameter for alle butikker. Trendspotting - viden om hvor, man kan søge informationer om tidens samfunds- og livsstilstendenser Konkrete bud på hvilke konsekvenser brancheglidning og ændrede forbrugsmønstre kan få på produktsammensætning og kundevejledning Inspiration til hvordan tidens trends inddrages i varepræsentation og kundevejledning Kursets formål Kursisten får kendskab til nogle af de tendenser, som afspejler sig blandt detailhandlens kunder, og lærer at inddrage sin viden om kundernes individuelle behov i det daglige salgsarbejde og vejledningen af kunderne. KURSER I KONCEPT OG Trends og livsstil - Trendspotting, betydningen af ændrede forbrugsmønstre og inspiration til at inddrage tiden trends i butikken Event som konkurrenceparameter - Værktøjer til idegenerering, inspiration og cases, projektbeskrivelse, mål og evaluering, afvikling, projektstyring, budget og regnskab samt costbenefit analyse Effektiv Markedsføring - Markedsanalyse, målsætning, handlings-parametre, budskab og layout, mediemix, implementering og evaluering. Antal dage Kursusnummer og titel Trends og livsstil hos forbrugeren Events i detailhandlen Markedsføring og varesalg i butikken side 9

10 Handlingsorienteret driftsøkonomi På kurset afliver vi myten om, at driftsøkonomi enten er vanskeligt eller kedeligt. Jo mere konkret og handlingsorienteret det økonomiske grundlag er, desto nemmere er det at forstå. Vi har derfor valgt at introducere kursisten for en økonomisk værktøjskasse, der kan bruges i praksis. Har du behov for at blive bedre til at forstå et driftsregnskab, og har du brug for at kunne læse økonomiske nøgletal og identificere eventuelle faresignaler i tide? Eller vil du gerne blive bedre til at bruge økonomiske nøgletal som motivationsfaktor? Så er dette kursus det rette for dig. Økonomisk effektivitet Resultatopgørelse og nøgletal Lagerstyring og nøgletal Rabat og kalkulationer Svind Økonomi som ledelsesværktøj Kursets formål Kursisten lærer de mest grundlæggende økonomiske begreber, så vedkommende bliver i stand til at forstå butikkens driftsøkonomi i sin helhed. På den baggrund vil kursisten være i stand til at forstå et driftsregnskab og tolke og sammenligne nøgletal. Kursisten lærer også at udarbejde handlingsplaner for den økonomiske styring af butikken og inddrage og motivere kolleger, når det handler om at optimere butikkens økonomi. Bliv klædt på som oplæringsansvarlig En elev kan både være en god arbejdskraft, et nyt pust og et godt aktiv for butikken. Glem dog ikke, at eleven er i lære og skal opbygge viden om faget. Som oplæningsansvarlig kan der gøres rigtigt meget for, at eleven falder godt til og får et stort udbytte af sin elevuddannelse. Kursets formål Kursisten lærer at anvende viden om unges forskellighed med henblik på at støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven, og for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med eleven i læretiden. Kursisten lærer desuden at tilrettelægge elevens praktikperiode og anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer, der kan understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. KURSUS I Handlingsorienteret driftsøkonomi - Økonomisk effektivitet, resultatopgørelse og nøgletal, lagerstyring og nøgletal, rabat og kalkulationer, svind, økonomi som ledelsesvæktøj Kursus for oplæringsansvarlige 2 Antal dage Kursusnummer og titel Økonomistyring i butikken Praktikvejlederens kommunikation med elev/ lærling Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge side 10

11 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse Har jeres ansatte gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? I Handelsfagskolens Kursuscenter udbyder vi den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for detailfolk, som medlemmer af arbejdsmiljøudvalget har pligt til at gennemføre senest tre måneder efter, at de er valgt eller udpeget. Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljømæssige problemstillinger Psykisk arbejdsmiljø Ergonomi APV Arbejdsulykker Hjemmeopgave Retail Manager ledelse der sælger Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Uddannelsen som Retail Manager er målrettet salgsassistenter, der er ansat som lederaspiranter eller ledere i detailhandlen, og som ønsker at blive bedre til at lede et afgrænset ansvarsområde eller hele butikken. Uddannelsen, som både udvikler kursistens faglige og personlige kompetencer som leder, er bygget op omkring seks undervisningsmoduler af 2-3 dage. Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske opgaver, der sammenkobles med de opgaver, som kursisten har i sin egen butik. Opgaverne løses i samspil med de øvrige kursisten, der På kurset får kursisten et indgående kendskab til arbejdsmiljøsystemet, arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder og pligter. Kursisten får desuden forståelse for, hvad et velfungerende samarbejde betyder for arbejdsmiljøet i virksomheden. Der arbejdes også med informationssøgning i forbindelse med arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Af andre emner kan bl.a. nævnes det psykiske arbejdsmiljø, ergonomi, løft og arbejdsstillinger, APV, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Kurserne bliver lagt på de ugedage, hvor det passer bedst ind i detailhandlen. Handelsfagskolen udbyder også de supplerende arbejdsmiljøuddannelser. er derfor gode muligheder for at skabe et stærkt netværk med andre ledende butiksmedarbejdere. På uddannelsen som Retail Manager lærer kursisten at analysere egne styrker og svagheder og øge bevidstheden om egen lederstil. Kursisten lærer om kommunikation, teamsamarbejde og coaching samt andre faktorer, der fremmer samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Udover de personlige lederegenskaber lærer kursisten at arbejde systematisk og struktureret med de arbejdsopgaver og rutiner, der kan optimere butikkens kampagner. Og som en hjælp til at optimere butikkens driftsøkonomi, vil kursisten blive introduceret for en økonomisk værktøjskasse, der kan bruges i praksis, når kursisten skal arbejde med økonomiske handlingsplaner. Du kan læse mere om Retail Manager uddannelsen på KICK OFF PERSONLIG UDVIKLING SUCCESFULD LEDELSE KOMMUNIKATION OG COACHING KAMPAGNE- STYRING HANDLINGS- ORIENTERET DRIFTS TEAM- SAMARBEJDE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 side 11

12 HANDELSFAGSKOLEN KURSUSCENTER Handelsfagskolens Kursuscenter, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg. Tlf Kontakt: -

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere