Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Efteruddannelse"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

2 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet. Kurserne i 2015 programmet har i planlægningsperioden været behandlet i udvalget. Medlemmer pr. 1. september 2014: Martina Jürs (formand) Susan Mathiasen Marianne Schou Martiny Peter Böhm Nielsen Solveig Rosendahl Liselotte Tinglev Jacobsen Toni Vittrup Efteruddannelsesafdelingen i dbio: Janne Felby, Pia Vinther Christensen, Danske Bioanalytikere Skindergade 45-47, 1. sal 1159 København K Tryk og design: Grafisk Rådgivning HbA 1c analyser uden interferens Tydelig adskillelse af hæmoglobinfraktionerne Let at aflæse og enkel at håndtere Ingen interferens fra hæmoglobinvarianterne S, D, C og E Ingen interferens fra Carbamyleret Hb, Acetyleret Hb eller labilt HbA 1c Ingen interferens fra føtalt hæmoglobin op til 15 % Detekterer β-thalassæmi og atypiske hæmoglobinprofiler Capillarys 3 TERA test / time LIS opkobling Fuldautomatisk Track-kompatibel Kvalitetsprodukt fra Sebia For yderligere information, kontakt Ingrid Dræby Pedersen på eller ILS Laboratories Scandinavia ApS Gydevang 22A DK-3450 Allerød Tel

3 Forord Velkommen på kursus Kursuskataloget 2015 byder på en bred vifte af kurser og temadage udviklet af bioanalytikere og mest for bioanalytikere. De faglige udviklingsgrupper og kursuslederne spiller en vigtig rolle i at udvikle og afholde dbios kurser, og det skal de have en stor tak for. Som noget nyt er der også noget for andre sundhedsprofessionelle. Radiografernes Forbund har vist interesse for at samarbejde med dbio omkring efter uddannelse og på temadagene om hjernen, forskning og kulturforskelle i klinikken, er der tænkt på begge faggrupper. Nogle kurser er populære gengangere. Interessen for Next Generation Sequencing (NGS) var overvældende i 2014 og i år får flere bioanalytikere chancen for at følge med i den genteknologiske udvikling. Andre kurser er helt nye og udviklet med fokus på de forventninger, der er til bioanalytikerne i det borgernære sundhedsvæsen. Den enkelte patient/borger står som bekendt i centrum og bioanalytikere er som diagnostiske samarbejdspartnere borge rens rådgiver og støtte i alt, hvad der har med analyserne at gøre. Den tilgang afspejler sig bl.a. på temadagen Den hæmatologiske patient, som er udviklet i et særligt vellykket samarbejde på tværs af (næsten) alle specialerne. Med stor glæde kan jeg byde velkommen til en ny udviklingsgruppe for Almen Praksis. Gruppen har arbejdet imponerende målrettet. Hele tre kurser specielt til almen praksis er det blevet til. Dem venter vi os meget af. Jeg håber I vil tage godt imod dem. Også kernekompetencerne holder vi i hævd. På temadagene præanalyse kan du få din viden ført helt op til dato på to af fagets områder. Og der er meget, meget mere. Værs go at gå på opdagelse i de mange tilbud vi ses på kursus i Venlig hilsen Martina Jürs Næstformand Danske Bioanalytikeres vision: Danske Bioanalytikere skaber værdi, indflydelse og anerkendelse for og med alle medlemmer 1

4 Indhold Kursusnr. Indhold Side Forord 1 Indhold 2 Vejledning til onlinetilmelding 3 01/15 Er du ekspert i urinvejsinfektioner? 4 02/15 EKG i almen praksis 5 03/15 Akkreditering og datafangst København 6 04/15 Akkreditering og datafangst Jylland 7 05/15 Next Generation Sequencing (NGS) 8 06/15 Genregulering og epigenetik 9 07/15 Histokemiske metoder 10 08/15 Osteoporosetemadag nr. 13/ træning 11 09/15 Hæmatologi: Myeloide sygdomme 12 10/15 Hæmatologi: Differentialtælling af leucocytter 13 11/15 Hæmatologi: Kronisk lymfatisk leukæmi 14 12/15 Kulturforskelle og patientkontakt 15 13/15 Thyreoidea og parathyreoidea 16 14/15 Få gang i bioanalytikerforskning 17 15/15 Brug hjernen før det er for sent 18 16/15 Hvad gør vi, når blodtypeserologien ikke rækker 19 17/15 Præanalyse almen kemi 20 18/15 Præanalyse hæmatologi og koagulation 21 19/15 Automatiske resistens systemer 22 20/15 Den hæmatologiske patient 23 21/15 Coaching 24 22/15 Læring eller belæring I 25 23/15 Læring eller belæring II 26 24/15 Fagligheden på spil i mødet med den anden 27 25/15 Det hæmostatiske system 28 26/15 Når kommunikation gir gevinst 29 27/15 Ret og regler på arbejdsmiljøområdet 30 28/15 Arbejdspladskulturens betydning i forandringstider 31 Diplommodul i Diagnostisk Samarbejdspartner 32 Uddannelses- og Forskningsfond 33 Danske Bioanalytikeres faglige udviklingsgrupper 34 Årsmøder + workshop i kommunikation 35 Praktiske oplysninger 36 2

5 SÅDAN TILMELDER DU DIG DBIO S EFTERUDDANNELSESKURSER Vejledning til onlinetilmelding til kurser og temadage Du kan kun tilmelde dig kurserne elektronisk via hjemmesiden. Log-ind: Start med at logge dig ind på hjemmesiden. Er det allerførste gang du logger på, så skal du bruge dit NEM-ID. Så kan du oprette et brugernavn og password, som du skal anvende fremover. Når du er logget ind, så kan du under Min profil se alle de data vi har registreret på dig. Kurserne finder du under: dbio-kurser. Her kan du fra oversigten klikke dig ind på det kursus du ønsker at tilmelde dig. Du får sendt en bekræftelse på din tilmelding pr. mail, hvis du har oplyst din korrekte mailadresse til vores medlemssystem. For medlemmer af dbio: Når du er logget ind, så får vi alle informationer med på din kursustilmelding, og du kan kontrollere, at vi har de rigtige oplysninger registreret på dig. Vigtigt at vi har din mailadresse: Vi sender alt kursusmateriale til kurserne pr. mail herunder optagerbreve og deltagerbreve. Det sendes til den mailadresse, som du har oplyst til medlemssystemet. Offentlig ansat: Er du offentlig ansat skal du have et korrekt EAN/GLN nr. parat, når du tilmelder dig. EAN/GLN nummeret kan du få oplyst hos din afdelingsleder og det betyder, at fakturaen kan sendes elektronisk til din arbejdsplads. Er du ikke medlem i dbio: Se hvem der kan deltage på vores kurser under praktiske oplysninger på s. 36. Vær opmærksom på at få udfyldt alle felter i tilmeldingsskemaet, så vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til dig vedrørende kurset. Danske Bioanalytikeres mål på det faglige område: Danske Bioanalytikere skal understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører 3

6 01/15 Er du ekspert i urinvejsinfektioner? På dette grundlæggende UVI-kursus, kommer kursisten hele vejen rundt om emnet urinvejsinfektioner. Bl.a.: Diagnostik, mikrobiologi, mikroskopi, urindyrkning, præanalyse, gældende anbefaling er, behandling og meget mere. Indhold: Teori og praktiske øvelser i mikroskopi. Teori om infektioner i urinvejene: mikrobiologi, anatomi, ætiologi, prøvetagning, behandling, resistens, gældende anbefalinger mm. Teori og praktiske øvelser i: Flexicult, Dipslide, Kromogene agarplader, Mueller Hinton agar. Der undervises og øves i: præanalyse, dyrkning, aflæsning, resistensbestemmelse mm. Teori om urinstix: præanalyse, udførsel, kvalitetskontrol mm. sam arbejdet i mellem bioanalytikeren og lægen, så der hurtigt kan stilles en korrekt diagnose, til gavn for patienten. Henvender sig til personale i almen praksis, som arbejder med urinanalyser. Produktspecialist Aase Vendelbo Meyer Professor Niels Frimodt-Møller Produktspecialist Birgitte Højgaard Larsen Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen. Bioanalytiker Nini Pedersen Kursus udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Formål: At kursisten får boostet sin viden om urinvejsinfektioner. Dette styrker 4 Hotel Scheelsminde samt University College Nordjylland, Aalborg Onsdag den 25. til torsdag den 26. november Internat 24 deltagere Medlem: kr. 5750,- organisationer: kr. 6550,- Den 4. maj 2015

7 EKG i almen praksis 02/15 Opdater din viden & få styr på dine AK-patienter EKG-kursus for bioanalytikere/ praksispersonale der beskæftiger sig med EKGog AK-patienter i praksis. Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. Indhold: Viden om de mest almindelige hjertesygdomme ud fra EKG, sygehistorie og relevante laboratorieanalyser. Cases og gennemgang af relevante hjertekarsygdomme med fokus på symptomer, årsag, diagnostik, karakteristiske EKG-forandringer og behandling, bl.a. Åreforkalkning Iskæmisk hjertesygdom Arytmi Hypertension EKG-tagning i teori og praksis Korrekt elektrodeplacering Hjerterytmens opbygning Fejlfinding AK-behandling Viden om de nye stoffer/retningslinier Der vil være rundvisning på EKG-laboratoriet og i AK-ambulatoriet Formål: Målet er at kursisten får opdateret og øget sin viden om EKG-optagelse, om korrekt elektrodeplacering, fejlkilder og konsekvens heraf. Desuden viden om: Forskellige relevante hjerte-kar sygdomme Hjerte- og kredsløbsfysiologi Hjertediagram: basale elementer i det normale og i det patologiske EKG Biokemiske markører, basale elementer AK-behandling Regulering af patientens AK-behandling i forhold til fx livsstil. Personale ansat i almen praksis. Klinisk assistent Kasper Pryds, Afdelingsbioanalytiker Anne Lydolf Clausen Læge, ph.d-studerende Søs Neergaard-Petersen. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Kursus udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Aarhus Universitetshospital, Skejby. Tirsdag den 14. til onsdag den 15. april Eksternat 20 deltagere Medlem: kr. 3750,- organisationer: kr. 4550,- Den 2. marts

8 03/15 Akkreditering og datafangst København Kursusbeskrivelse og indhold: Alle lægepraksis skal inden 31. august 2018 være akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel (DDKM). Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til hvorledes en sådan model kan se ud. Akkrediteringen påbegyndes allerede 1. september 2015, og i den forbindelse har dbio lavet et væddemål om, at de praksis, hvor der er ansat bioanalytikere, er de praksis, som bliver akkrediteret først. Personale ansat i almen praksis. Praktiserende læge Preben Larsen Praktiserende læge Uwe Jansen. Uddannelseskonsulent Bettina Friis Olsen Temadag udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Derfor har DBIO udviklet en temadag om Akkreditering (IKAS) samt kvalitetssikrings værktøjet Data-fangst (DAK-E). Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne opdateret viden samt redskaber til, hvordan akkreditering kan organiseres og implementeres i egen praksis. 6 København Torsdag den 26. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 12. februar 2015

9 Akkreditering og datafangst Jylland 04/15 Kursusbeskrivelse og indhold: Alle lægepraksis skal inden 31. august 2018 være akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel (DDKM). Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til hvorledes en sådan model kan se ud. Akkrediteringen påbegyndes allerede 1. september 2015, og i den forbindelse har dbio lavet et væddemål om, at de praksis, hvor der er ansat bioanalytikere, er de praksis, som bliver akkrediteret først. Personale ansat i almen praksis. Praktiserende læge Preben Larsen Praktiserende læge Uwe Jansen. Uddannelseskonsulent Bettina Friis Olsen Temadag udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Derfor har DBIO udviklet en temadag om Akkreditering (IKAS) samt kvalitetssikringsværktøjet Data-fangst (DAK-E). Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne opdateret viden samt redskaber til, hvordan akkreditering kan organiseres og implementeres i egen praksis. Jylland Onsdag den 30. september deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

10 05/15 Next Generation Sequencing Principper, klinisk anvendelse, forskning og perspektiver Next Generation Sequencing (NGS) implementeres i flere rutine og forskningslaboratorier som erstatning for, eller supplement til tidligere DNA sekventering eller andre molekylærbiologiske tests. Kurset, der favner områder inden for flere laboratoriespecialer, vil behandle de mest anvendte analysemetoder, give eksempler på rutine og forskningsbrug samt beskrive nogle af de etiske overvejelser, der er nødvendige at forholde sig til indenfor området. Hør blandt andet om: Ion Torrent teknologien med fokus på analysedesign Illumina platformen og dens brug i klinikken med cancerpanel som omdrejningspunkt How to do NGS med fokus på implementering Hvilket prøvemateriale skal/kan anvendes? Hvordan håndteres den enorme mængde data? Exon sekventering og cancerpatienter Undersøgelse på bakteriedna et forskningsprojekt Non-Invasive Prenatal testing (NIPT) Etiske overvejelser i forhold til NGS-data. Indhold og formål: Kurset vil introducere de vigtigste analytiske principper og der vil endvidere blive fokuseret på teknologiens anvendelighed i diagnostik og forskning. Bioanalytikere og andre interesserede, der arbejder med molekylærgenetiske metoder og som ønsker kendskab til NGS teknologierne. Molekylærbiolog Tina Ø. Hansen Molekylærbiolog Mads Thomassen Afdelingsbioanalytiker Marianne Käehne Forskningskonsulent Esben Flindt Molekylærbiolog Martin Larsen Molekylærbiolog Jonas Vikeså Senior forsker Jacob Bælum Molekylærbiolog Peter Johansen Lektor Jacob Hedegaard Overlæge Jens Michael Hertz. Bioanalytiker Vinni Bredahl Kursus udviklet af: Genteknologisk udviklingsgruppe. 8 Severin, Middelfart Torsdag den 8. til fredag den 9. oktober Internat 50 deltagere Medlem: kr. 5850,- organisationer: kr. 6650,- Den 4. maj 2015

11 Genregulering og epigenetik 06/15 Temadagen vil omhandle regulering af gener generelt, hvor emner som genekspression, mrna-modning, mrna holdbarhed, transkriptionsfaktorer, kromosomstrukturer, methylering oa. beskrives og diskuteres. Der vil også blive fokuseret på Micro-RNA (mirna), dets rolle i forbindelse med epigenetik og hvordan mirna ekspression er forbundet med udvikling af kræft. Herudover indføres deltagerne i Epigenetik, der er et af de hotteste områder indenfor den biologiske og biomedicinske forskning i øjeblikket. Hør blandt andet om disse spændende emner, der danner basis for temadagen og som leveres af dygtige foredragsholdere: MikroRNA i relation til malignt melanom Hvordan miljøet påvirker vores genom DNA methylering og X-inaktivering Pyromark udstyrets brug i klinisk rutine Epigenetik og tvillingestudier. Temadagens målsætning er at give deltagerne en bred viden om epigentik og genregulering. Indhold: Temadagen vil omhandle regulering af gener generelt samt epigenetik. Formål: At give interesserede en bred indføring i emnet. Henvender sig til alle bioanalytikere og laboranter, der ønsker at få et bredere kendskab til genregulering og epigenetik. Ph.d. studerende, Anne Wandler Lektor Lise Lotte Hansen Molekylærbiolog Jonas Mengel-From Molekylærbiolog Thomas Kristensen Professor Lene Christiansen. Bioanalytiker Bettina Borre Buhl Temadag udviklet af: Genteknologisk udviklingsgruppe. Odin Havnepark Odense Onsdag den 18. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 17. februar

12 07/15 Histokemiske metoder Fiksering og vævspræparation Kursusbeskrivelse og formål: Formålet med temadagen er, at give kursisterne en teoretisk baggrund og ideer til at arbejde med kvalitets sikring af fiksering og vævspræparation i hverdagen. Dette belyses gennem teori for fiksering og vævspræparation samt praktiske eksempler, hvor også den diagnostiske sammenhæng inddrages. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling blandt deltagerne og før temadagen vil kursusdeltagerne blive bedt om at udføre et lille (gerne selvvalgt) forsøg indenfor emnet. Forsøg samt resultater vil indgå i den teoretiske undervisning og i dialogen på temadagen. Indhold: Kort gennemgang af gelerende og koagulerende fiksering samt vævspræparation med henblik på forståelse for dets betydning for kvaliteten af de efterfølgende analyser (farvninger) og dermed diagnostikken. Kvalitetssikring og standardisering diskuteres sammen med erfaringsudveksling. Temadagen henvender sig til bioanalytikere med kort eller lang erfaring inden for det histologiske speciale. Undervisningen er tilrettelagt efter at deltagerne bidrager med mindre forsøg. Bioanalytikerunderviser Janne Jensen Bioanalytiker Inge Marie Bayer. Bioanalytiker Tina Therkildsen Koch Temadag udviklet af: Udviklingsgruppen for histo/cyto. 10 Vejle Sygehus Torsdag den 29. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

13 Osteoporose temadag nr. 13 / Træning 08/15 Motion og livskvalitet gennem livet Nogle motionister bliver afhængige af deres træning. Og er man først ramt, overhører man både advarslerne fra kroppen og familien. Hvilken betydning har motion/træning for aldring og immobiliteten af knogler hos ældre? Hvad betyder adfærdsændring hos overvægtige børn? Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. Træning og Osteoporose. Postdoc, ph.d. Mia Beck Lichtenstein Postdoc ph.d. MSc Lars Grøndahl Hvid Læge ph.d. Marlene Søborg Heidemann Ph.d. MSc Kristian Traberg Larsen Læge ph.d. Annette Bennedsgaard Jespersen Fysioterapeut Morten Eckerdal Rasmussen. Bioanalytiker Birgitte Christensen Temadag udviklet af: Osteoporose udviklingsgruppe. Undersøge om effekten af PTH kan øge fusionsmassen og dermed bedre det kliniske resultat af stivgørende operation i lænden. Bioanalytikere og andre med interesse i emnet. Severin, Middelfart Torsdag den 19. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 19. januar

14 09/15 Hæmatologi Kronisk myeloid leukæmi og andre myeloproliferative syndromer samt myelodysplastisk syndrom Kurset bygges op over patientforløb ved gennemgang af ætiologi, anamnese, symptomer, udredning og valg af analyser til diagnosticering. Der undervises i baggrund for valg af metoder, metodernes fordele/ulemper, behandlingsformer og behandlingens påvirkning af resultater. De sidste nye muligheder for diagnosticering og behandling vil blive diskuteret. Formål: Kursets formål er at øge deltagernes viden og forståelse for de kliniske overvejelser og valg af undersøgelser, der fører til diagnosen CML, andre myeloproliferative sygdomme eller MDS samt behandlingen heraf. Indhold: Kursets opbygning lægger op til, at deltagerne selv medbringer cases som diskuteres. Der bliver mulighed for at se resultater og metoder fra forskellige hæmatologiske afsnit og diskutere disse Kurset henvender sig til bioanalytikere og andet laboratoriepersonale, der især arbejder med hæmatologi og har special viden indenfor det hæmatologiske område. Overlæge Eigil Kjeldsen Molekylærbiolog Charlotte Guldborg Nyvold Læge Hans Beier Ommen samt andre undervisere fra Århus med specialviden indenfor det hæmatologiske område. Bioanalytiker Vinni Bredahl Kursus udviklet af: Hæmatologisk udviklingsgruppe. 12 Århus Mandag den 18. til tirsdag den 19. maj Eksternat 24 deltagere Medlem: kr. 4850,- organisationer: kr. 5650,- Den 14. marts 2015

15 Hæmatologi 10/15 Differentialtælling af leukocytter fra patient med maligne blodsygdomme Emner: Omsætning af blodceller under normale omstændigheder og ved malign blodsygdom. Polycytæmi vera, essentiel thrombocytose, myelofibrose og kronisk myoloid leukæmi Myelodysplasi og akutte myeloide leukæmier. Kronisk lymfatisk leukæmi, myelomatose, akut lymfatisk leukæmi Differentialtælling af kropsvæsker på Cellavision Hvordan kan kompetencen i differentialtælling dokumenteres? Indhold: Hovedvægten er lagt på praktiske øvelser til vurdering af hæmatologiske præparater ved hjælp af digital morfologi. På denne baggrund gennemgås morfologi og klinik ved nogle hæmatologiske sygdomme med det formål at fremme deltagernes praktiske dygtighed og kompetence indenfor differentialtælling af celler i blod. Prognose og behandlingsstrategier i klinikken vil blive berørt sidste dag. Formål: Hæmatologikursus med henblik på at opnå en teoretisk baggrund for og praktisk færdighed i morfologisk vurdering af cellerne ved maligne blodsygdomme. Kurset henvender sig til bioanalytikere med erfaring i hæmatologiske laboratorieundersøgelser inklusive differentialtælling. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen 1. reservelæge Mette Borg Clausen m.fl. Påsættes senere Kursus udviklet af: Hæmatologisk udviklingsgruppe. Indledningsvis vil der dog være en teoretisk gennemgang, dels af normale forhold, dels af maligne forandringer. MBK, København Mandag den 26. til onsdag den 28. oktober Eksternat 20 deltagere Medlem: kr. 5950,- organisationer: kr. 6750,- Den 4. maj

16 11/15 Hæmatologi Kronisk lymfatisk leukæmi CLL og lymfomer Diagnose, prognose og behandling Opbygget på baggrund af patient cases, set fra de forskellige laboratoriemedicinske specialer. Hvordan opdages sygdommen: Symptomer, Biomedicinske markører. Undersøgelser og metoder. Nye analyser. Indhold: CLL lymfomer med størst fokus på CLL Gennemgang af sygdomme. Bioanalyse: Differentialtælling, Flowcytometri, FISH, Lymfeknude scintigrafi/ PET/CT, Genetiske analyser. Overlæge hæmatolog Christian Poulsen Bioanalytiker Michael Bzorek Overlæge patolog Bodil Laub Petersen Cand. Scient. Lasse Kjær Kemiker Sara Matzen Bioanalytiker Liselotte Jacobsen. Bioanalytikerunderviser Tove Laasholdt Temadag udviklet af: Hæmatologi udviklingsgruppe. Formål: Formålet med temadagen er at få, et indtryk af et par hæmatologiske sygdomme og hvordan laboratorieverden bidrager til diagnose og prognose. Bioanalytikere med interesse for hæmatologiske sygdomme. 14 Roskilde Sygehus Onsdag den 25. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 14. februar 2015

17 Kulturforskelle og patientkontakt 12/15 Bioanalytikere, radiografer og andre sundhedsprofessionelle oplever af og til at stå i vanskelige situationer i forbindelse med patientkontakt. Hvordan skaber vi forståelse for diverse kulturelle forskelligheder mellem patienter og personale i forbindelse med undersøgelser af patienter med særlige udfordringer. Det kan fx være borgere af anden etnisk herkomst end dansk, misbrugere eller psykisk sårbare patienter. Den gode relation er særdeles vigtig at få etableret, for at give patienten den bedste behandling. Underviserne er fra Indvandrermedicinsk Klinik og ekspert i at skabe gode patientrelationer. Hun vil her øse af sin viden til alle interesserede bioanalytikere og radiografer. Alle laboratoriemedicinske specialer og andre faggrupper. Klinisk forskningssygeplejerske Dorthe Nielsen Undervisere fra Indvandrer medicinsk Klinik, under Infektions medicinsk afd. Q, OUH. Bioanalytiker Birgitte Christensen Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Formål: Bedring af relation mellem sundhedspersonale og patienter med særlige udfordringer. Vejle Sygehus Torsdag den 19. november deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

18 13/15 Thyreoidea og parathyreoidea Fra udredning til behandling Temadagen vil omhandle udredningsforløb og behandlingsformer for patienter med sygdomme i thyreoidea og parathyreoidea. Der vil være fokus på kliniske undersøgelser, blodprøver, ultralyd, biopsi, scintigrafi og behandlingsformer. Indhold: Temadagen vil omhandle de forskellige undersøgelser en nuklearmedicinsk afdeling udfører i forbindelse med diagnostisering af sygdomme i thyreoidea og parathyreiodea. Thyreoideascintigrafi bruger vi pinhole eller ultralyd? Hvornår tager vi biopsi? Hvad kigger vi efter på billederne? Hvilke sygdomme knytter sig til hvilke scintigrafier? Bruger vi SPECT/CT ved parathyreiodea? Hvornår udføres thyreiodeascintigrafien i forbindelse med parathyreiodeascintigrafi? Temadagen henvender sig til bioanalytikere/ radiografer med kendskab til emnerne. Overlæge Peter Gruppe Overlæge Thomas Brix Bioanalytiker Lene Bøtker-Rasmussen Bioanalytiker Sanusa Shanmuganathan. Afdelingsbioanalytiker Tina Godskesen Kursus udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Hvordan understøtter blodprøverne scintigrafien 16 Odense Universitetshospital Torsdag den 24. september deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

19 Få gang i bioanalytikerforskning 14/15 Bioanalytikere har god faglig indsigt og er en oplagt gruppe til praksisnær forskning. Indhold: Temadagen vil indeholde: Forskningsmetodik og studiedesign Fra ide til præsentation Posterfremstilling og øvelse med posterfremstilling Fondsansøgning og andre økonomiske aspekter Juridiske og etiske aspekter samt relevant lovgivning. Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen Forskningsbioanalytiker Karoline Knudsen Overlæge Per Borghammer Bioanalytikerunderviser Christian Juhl. Bioanalytiker Annette Düsterdich Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der er interesseret i selvstændigt at udføre projekter/forskning og formidle disse. Der vil være mulighed for at indsende ideer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Aarhus Universitetshospital TIrsdag den 21. april deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 17. marts

20 15/15 Brug hjernen før det er for sent Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser diagnosticerer hvilke sygdomme der kan forekomme i hjernen. Indhold: Temadagen vil indeholde de mest almindelige nuklearmedicinske undersøgelser. DAT-skanninger er en del af diagnosticering af Parkinson sygdom. PET kan blandt andet påvise hjernetumorer og blodgennemstrømning. Nye PET tracere hjælper klinikere med svære diagnoser og er et område under rivende udvikling. CT-Undersøgelsen udført i forbindelse med skintigrafi vil blive gennemgået specielt med henblik på kvalitetssikring, lejring og strålebeskyttelse. Radiografer, sygeplejersker og bio analytikere med kendskab til undersøgelser af hjernen. Bioanalytiker Camilla Sloth Knudsen Bioanalytiker Gitte Munkebo Kodahl Overlæge Ulrik B. Andersen Afdelingslæge Otto Henriksen samt en radiograf. Afdelingsbioanalytiker Lis Larsen Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Vi gennemgår de forskellige skanninger og fremstilling af tracere. Temadagen vil desuden indeholde erfaringsudveksling. 18 Glostrup Hospital Onsdag den 4. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 2. februar 2015

21 Hvad gør vi, når blodtypeserologien ikke rækker til en konklusion? 16/15 Kursusbeskrivelse og indhold: Automatisering af rutineblodtypeserologiske analyser bør give plads til at udrede uventede resultater med nye og mere sensitive/specifikke analyser. Med udgangspunkt i cases fokuseres på uforklarlige fund i blodtypeserologien, som udredes ved hjælp af fx flowcytometri og/eller genomiske analyser. Disse analyser vil kort blive gennemgået. Endvidere gives eksempler på uoverensstemmelser mellem laboratorieresul tater og klinikernes fund. Eksempler på cases: En blodtype AB, hvor der er uoverensstemmende resultater i blodtypebestemmelsen og i blodtypekontrollen i BAC testen (to forskellige kloner anti-b) typen viser sig genomisk at være blodtype B er, men! Et HDFN forløb, der er mere alvorligt end de rutine blodtypeserologiske under søgel ser indikerer forklaret med flowcytometri. Temadagen afsluttes med: Aktuelt emne. Emnet offentliggøres sammen med resten af programmet i fagbladet i august/september måned. Bioanalytikere med interesse for blodtypeserologi og udredning af problemstillinger. Der vil være mulighed for at indsende ideer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard Afsnitsledende bioanalytiker Jane Vad Funktionsansvarlig bioanalytiker Anne-Louise Fjordside Bilde Bioanalytiker Anne Todsen Hansen Samt andre specialister indenfor området. Ledende bioanalytiker Susanne Lindgren Temadag udviklet af: Klinisk Immunologisk udviklingsgruppe. Dalum Landbrugsskole, Odense Tirsdag den 17. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 12. oktober

22 17/15 Præanalyse almen kemi Temadagene kan vælges særskilt eller samlet Præanalytiske forhold har stor betydning for et korrekt analyseresultat, men er samtidig et område, der savner faglig bevågenhed. Vi går i dybden med emnet på to temadage. Første temadag Omhandler præanalyse og almen kemi. Ønsker du at deltage i begge temadage, skal du tilmelde dig begge dage. Du har også mulighed for kun at tilmelde dig én af temadagene. Er blodprøvetagning en del af din arbejdsdag i lægepraksis, ambulatorier eller kliniske afdelinger? Er din viden om de præanalytiske forhold lidt langt væk? Er du udfordret i forhold til at vurdere prøvematerialets egnethed, eller har du en baggrund fra et helt andet speciale eller faggruppe? Skal du virke som diagnostisk samarbejdspartner, og har du brug for fornyelse af den faglige viden? Vi kommer ind på en del af de præana lytiske faktorer, der har betydning for et korrekt prøveresultat. Eksempler herpå kunne være rørtyper, døgnvariation, hvile, prøvetagningsstilling, antal vendinger af prøven og betydning af faste Hvad er den diagnostiske konsekvens af præanalytiske forhold? Hvor længe kan en blodprøve bruges, og hvornår bliver de forskellige parametre uddaterede? Bioanalytikere og praksispersonale bevidstgøres om præanalysens betydning for prøveresultatet og evt. konsekvenser for patienten. Bioanalytikere og laboranter i klinisk biokemiske afdelinger og lægepraksis. Undervisere Bioanalytikerunderviser Mariann Jensen MD, ph. D. Anders Berg Jørgensen. Påsættes senere Temadag udviklet af Klinisk Biokemisk udviklingsgruppe. 20 København, Danske Bioanalytikere, tirsdag den 27. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

23 Præanalyse hæmatologi og koagulation 18/15 Temadagene kan vælges særskilt eller samlet Anden temadag Har fokus på præanalyse i forhold til hæmato logi og koagulation. Ønsker du at deltage i begge temadage, skal du tilmelde dig begge dage. Du har også mulighed for kun at tilmelde dig én af temadagene. Er blodprøvetagning en del af din arbejdsdag i lægepraksis, ambulatorier eller kliniske afdelinger? Er din viden om de præanalytiske forhold lidt langt væk? Er du udfordret i forhold til at vurdere prøvematerialets egnethed, eller har du en baggrund fra et helt andet speciale eller faggruppe? Skal du virke som diagnostisk samarbejdspartner, og har du brug for fornyelse af den faglige viden? Vi kommer ind på en del af de præanalytiske faktorer, der har betydning for et korrekt prøveresultat. Eksempler herpå kunne være rørtyper, døgnvariation, hvile, prøvetagningsstilling, antal vendinger af prøven og betydning af faste Hvad er den diagnostiske konsekvens af præanalytiske forhold? Hvor længe kan en blodprøve bruges, og hvornår bliver de forskellige parametre uddaterede? Bioanalytikere og praksispersonale bevidstgøres om præanalysens betydning for prøveresultatet og evt. konsekvenser for patienten. Bioanalytikere og laboranter i klinisk biokemiske afdelinger og lægepraksis. Undervisere Bioanalytikerunderviser Mariann Jensen Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen Afdelingslæge og speciallæge i almen kemi Jan Nybo. Påsættes senere Temadag udviklet af Klinisk Biokemisk udviklingsgruppe. København, Danske Bioanalyti kere, onsdag den 28. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

04/15. OK 15: En god tusse ekstra i lommen //side 06. Flere tillidsvalgte bliver ledere. Transfer trives i tredje læringsrum. //side 10 //INDSTIK

04/15. OK 15: En god tusse ekstra i lommen //side 06. Flere tillidsvalgte bliver ledere. Transfer trives i tredje læringsrum. //side 10 //INDSTIK 04/15 OK 15: En god tusse ekstra i lommen //side 06 Flere tillidsvalgte bliver ledere //side 10 Transfer trives i tredje læringsrum //INDSTIK Microtomy at the touch of a button Building on the success

Læs mere

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet 2 Ansvarlig: Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse Bioanalytikere, der har deltaget i projektgruppen: Anne-Marie Vestergaard, Bente Olesen, Holger

Læs mere

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle 12/13 Høje ambitioner for faget En stor leder takker af //side 08 Akkreditering på vej i almen praksis //side 12 Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle //side 16 Du gør en forskel, når det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega

Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega 09/12 Dav til den diagnostiske samarbejdspartners nye kollega Farvel til centrifugering i praksis Flere penge, dårligere vilkår uden overenskomst otocols?an inefficient labbottleneck ls?an inefficient

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere