Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Efteruddannelse"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

2 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet. Kurserne i 2015 programmet har i planlægningsperioden været behandlet i udvalget. Medlemmer pr. 1. september 2014: Martina Jürs (formand) Susan Mathiasen Marianne Schou Martiny Peter Böhm Nielsen Solveig Rosendahl Liselotte Tinglev Jacobsen Toni Vittrup Efteruddannelsesafdelingen i dbio: Janne Felby, Pia Vinther Christensen, Danske Bioanalytikere Skindergade 45-47, 1. sal 1159 København K Tryk og design: Grafisk Rådgivning HbA 1c analyser uden interferens Tydelig adskillelse af hæmoglobinfraktionerne Let at aflæse og enkel at håndtere Ingen interferens fra hæmoglobinvarianterne S, D, C og E Ingen interferens fra Carbamyleret Hb, Acetyleret Hb eller labilt HbA 1c Ingen interferens fra føtalt hæmoglobin op til 15 % Detekterer β-thalassæmi og atypiske hæmoglobinprofiler Capillarys 3 TERA test / time LIS opkobling Fuldautomatisk Track-kompatibel Kvalitetsprodukt fra Sebia For yderligere information, kontakt Ingrid Dræby Pedersen på eller ILS Laboratories Scandinavia ApS Gydevang 22A DK-3450 Allerød Tel

3 Forord Velkommen på kursus Kursuskataloget 2015 byder på en bred vifte af kurser og temadage udviklet af bioanalytikere og mest for bioanalytikere. De faglige udviklingsgrupper og kursuslederne spiller en vigtig rolle i at udvikle og afholde dbios kurser, og det skal de have en stor tak for. Som noget nyt er der også noget for andre sundhedsprofessionelle. Radiografernes Forbund har vist interesse for at samarbejde med dbio omkring efter uddannelse og på temadagene om hjernen, forskning og kulturforskelle i klinikken, er der tænkt på begge faggrupper. Nogle kurser er populære gengangere. Interessen for Next Generation Sequencing (NGS) var overvældende i 2014 og i år får flere bioanalytikere chancen for at følge med i den genteknologiske udvikling. Andre kurser er helt nye og udviklet med fokus på de forventninger, der er til bioanalytikerne i det borgernære sundhedsvæsen. Den enkelte patient/borger står som bekendt i centrum og bioanalytikere er som diagnostiske samarbejdspartnere borge rens rådgiver og støtte i alt, hvad der har med analyserne at gøre. Den tilgang afspejler sig bl.a. på temadagen Den hæmatologiske patient, som er udviklet i et særligt vellykket samarbejde på tværs af (næsten) alle specialerne. Med stor glæde kan jeg byde velkommen til en ny udviklingsgruppe for Almen Praksis. Gruppen har arbejdet imponerende målrettet. Hele tre kurser specielt til almen praksis er det blevet til. Dem venter vi os meget af. Jeg håber I vil tage godt imod dem. Også kernekompetencerne holder vi i hævd. På temadagene præanalyse kan du få din viden ført helt op til dato på to af fagets områder. Og der er meget, meget mere. Værs go at gå på opdagelse i de mange tilbud vi ses på kursus i Venlig hilsen Martina Jürs Næstformand Danske Bioanalytikeres vision: Danske Bioanalytikere skaber værdi, indflydelse og anerkendelse for og med alle medlemmer 1

4 Indhold Kursusnr. Indhold Side Forord 1 Indhold 2 Vejledning til onlinetilmelding 3 01/15 Er du ekspert i urinvejsinfektioner? 4 02/15 EKG i almen praksis 5 03/15 Akkreditering og datafangst København 6 04/15 Akkreditering og datafangst Jylland 7 05/15 Next Generation Sequencing (NGS) 8 06/15 Genregulering og epigenetik 9 07/15 Histokemiske metoder 10 08/15 Osteoporosetemadag nr. 13/ træning 11 09/15 Hæmatologi: Myeloide sygdomme 12 10/15 Hæmatologi: Differentialtælling af leucocytter 13 11/15 Hæmatologi: Kronisk lymfatisk leukæmi 14 12/15 Kulturforskelle og patientkontakt 15 13/15 Thyreoidea og parathyreoidea 16 14/15 Få gang i bioanalytikerforskning 17 15/15 Brug hjernen før det er for sent 18 16/15 Hvad gør vi, når blodtypeserologien ikke rækker 19 17/15 Præanalyse almen kemi 20 18/15 Præanalyse hæmatologi og koagulation 21 19/15 Automatiske resistens systemer 22 20/15 Den hæmatologiske patient 23 21/15 Coaching 24 22/15 Læring eller belæring I 25 23/15 Læring eller belæring II 26 24/15 Fagligheden på spil i mødet med den anden 27 25/15 Det hæmostatiske system 28 26/15 Når kommunikation gir gevinst 29 27/15 Ret og regler på arbejdsmiljøområdet 30 28/15 Arbejdspladskulturens betydning i forandringstider 31 Diplommodul i Diagnostisk Samarbejdspartner 32 Uddannelses- og Forskningsfond 33 Danske Bioanalytikeres faglige udviklingsgrupper 34 Årsmøder + workshop i kommunikation 35 Praktiske oplysninger 36 2

5 SÅDAN TILMELDER DU DIG DBIO S EFTERUDDANNELSESKURSER Vejledning til onlinetilmelding til kurser og temadage Du kan kun tilmelde dig kurserne elektronisk via hjemmesiden. Log-ind: Start med at logge dig ind på hjemmesiden. Er det allerførste gang du logger på, så skal du bruge dit NEM-ID. Så kan du oprette et brugernavn og password, som du skal anvende fremover. Når du er logget ind, så kan du under Min profil se alle de data vi har registreret på dig. Kurserne finder du under: dbio-kurser. Her kan du fra oversigten klikke dig ind på det kursus du ønsker at tilmelde dig. Du får sendt en bekræftelse på din tilmelding pr. mail, hvis du har oplyst din korrekte mailadresse til vores medlemssystem. For medlemmer af dbio: Når du er logget ind, så får vi alle informationer med på din kursustilmelding, og du kan kontrollere, at vi har de rigtige oplysninger registreret på dig. Vigtigt at vi har din mailadresse: Vi sender alt kursusmateriale til kurserne pr. mail herunder optagerbreve og deltagerbreve. Det sendes til den mailadresse, som du har oplyst til medlemssystemet. Offentlig ansat: Er du offentlig ansat skal du have et korrekt EAN/GLN nr. parat, når du tilmelder dig. EAN/GLN nummeret kan du få oplyst hos din afdelingsleder og det betyder, at fakturaen kan sendes elektronisk til din arbejdsplads. Er du ikke medlem i dbio: Se hvem der kan deltage på vores kurser under praktiske oplysninger på s. 36. Vær opmærksom på at få udfyldt alle felter i tilmeldingsskemaet, så vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til dig vedrørende kurset. Danske Bioanalytikeres mål på det faglige område: Danske Bioanalytikere skal understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører 3

6 01/15 Er du ekspert i urinvejsinfektioner? På dette grundlæggende UVI-kursus, kommer kursisten hele vejen rundt om emnet urinvejsinfektioner. Bl.a.: Diagnostik, mikrobiologi, mikroskopi, urindyrkning, præanalyse, gældende anbefaling er, behandling og meget mere. Indhold: Teori og praktiske øvelser i mikroskopi. Teori om infektioner i urinvejene: mikrobiologi, anatomi, ætiologi, prøvetagning, behandling, resistens, gældende anbefalinger mm. Teori og praktiske øvelser i: Flexicult, Dipslide, Kromogene agarplader, Mueller Hinton agar. Der undervises og øves i: præanalyse, dyrkning, aflæsning, resistensbestemmelse mm. Teori om urinstix: præanalyse, udførsel, kvalitetskontrol mm. sam arbejdet i mellem bioanalytikeren og lægen, så der hurtigt kan stilles en korrekt diagnose, til gavn for patienten. Henvender sig til personale i almen praksis, som arbejder med urinanalyser. Produktspecialist Aase Vendelbo Meyer Professor Niels Frimodt-Møller Produktspecialist Birgitte Højgaard Larsen Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen. Bioanalytiker Nini Pedersen Kursus udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Formål: At kursisten får boostet sin viden om urinvejsinfektioner. Dette styrker 4 Hotel Scheelsminde samt University College Nordjylland, Aalborg Onsdag den 25. til torsdag den 26. november Internat 24 deltagere Medlem: kr. 5750,- organisationer: kr. 6550,- Den 4. maj 2015

7 EKG i almen praksis 02/15 Opdater din viden & få styr på dine AK-patienter EKG-kursus for bioanalytikere/ praksispersonale der beskæftiger sig med EKGog AK-patienter i praksis. Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. Indhold: Viden om de mest almindelige hjertesygdomme ud fra EKG, sygehistorie og relevante laboratorieanalyser. Cases og gennemgang af relevante hjertekarsygdomme med fokus på symptomer, årsag, diagnostik, karakteristiske EKG-forandringer og behandling, bl.a. Åreforkalkning Iskæmisk hjertesygdom Arytmi Hypertension EKG-tagning i teori og praksis Korrekt elektrodeplacering Hjerterytmens opbygning Fejlfinding AK-behandling Viden om de nye stoffer/retningslinier Der vil være rundvisning på EKG-laboratoriet og i AK-ambulatoriet Formål: Målet er at kursisten får opdateret og øget sin viden om EKG-optagelse, om korrekt elektrodeplacering, fejlkilder og konsekvens heraf. Desuden viden om: Forskellige relevante hjerte-kar sygdomme Hjerte- og kredsløbsfysiologi Hjertediagram: basale elementer i det normale og i det patologiske EKG Biokemiske markører, basale elementer AK-behandling Regulering af patientens AK-behandling i forhold til fx livsstil. Personale ansat i almen praksis. Klinisk assistent Kasper Pryds, Afdelingsbioanalytiker Anne Lydolf Clausen Læge, ph.d-studerende Søs Neergaard-Petersen. Bioanalytiker Lisbet Trustrup Kursus udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Aarhus Universitetshospital, Skejby. Tirsdag den 14. til onsdag den 15. april Eksternat 20 deltagere Medlem: kr. 3750,- organisationer: kr. 4550,- Den 2. marts

8 03/15 Akkreditering og datafangst København Kursusbeskrivelse og indhold: Alle lægepraksis skal inden 31. august 2018 være akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel (DDKM). Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til hvorledes en sådan model kan se ud. Akkrediteringen påbegyndes allerede 1. september 2015, og i den forbindelse har dbio lavet et væddemål om, at de praksis, hvor der er ansat bioanalytikere, er de praksis, som bliver akkrediteret først. Personale ansat i almen praksis. Praktiserende læge Preben Larsen Praktiserende læge Uwe Jansen. Uddannelseskonsulent Bettina Friis Olsen Temadag udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Derfor har DBIO udviklet en temadag om Akkreditering (IKAS) samt kvalitetssikrings værktøjet Data-fangst (DAK-E). Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne opdateret viden samt redskaber til, hvordan akkreditering kan organiseres og implementeres i egen praksis. 6 København Torsdag den 26. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 12. februar 2015

9 Akkreditering og datafangst Jylland 04/15 Kursusbeskrivelse og indhold: Alle lægepraksis skal inden 31. august 2018 være akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel (DDKM). Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til hvorledes en sådan model kan se ud. Akkrediteringen påbegyndes allerede 1. september 2015, og i den forbindelse har dbio lavet et væddemål om, at de praksis, hvor der er ansat bioanalytikere, er de praksis, som bliver akkrediteret først. Personale ansat i almen praksis. Praktiserende læge Preben Larsen Praktiserende læge Uwe Jansen. Uddannelseskonsulent Bettina Friis Olsen Temadag udviklet af: Praksis udviklingsgruppen. Derfor har DBIO udviklet en temadag om Akkreditering (IKAS) samt kvalitetssikringsværktøjet Data-fangst (DAK-E). Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne opdateret viden samt redskaber til, hvordan akkreditering kan organiseres og implementeres i egen praksis. Jylland Onsdag den 30. september deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

10 05/15 Next Generation Sequencing Principper, klinisk anvendelse, forskning og perspektiver Next Generation Sequencing (NGS) implementeres i flere rutine og forskningslaboratorier som erstatning for, eller supplement til tidligere DNA sekventering eller andre molekylærbiologiske tests. Kurset, der favner områder inden for flere laboratoriespecialer, vil behandle de mest anvendte analysemetoder, give eksempler på rutine og forskningsbrug samt beskrive nogle af de etiske overvejelser, der er nødvendige at forholde sig til indenfor området. Hør blandt andet om: Ion Torrent teknologien med fokus på analysedesign Illumina platformen og dens brug i klinikken med cancerpanel som omdrejningspunkt How to do NGS med fokus på implementering Hvilket prøvemateriale skal/kan anvendes? Hvordan håndteres den enorme mængde data? Exon sekventering og cancerpatienter Undersøgelse på bakteriedna et forskningsprojekt Non-Invasive Prenatal testing (NIPT) Etiske overvejelser i forhold til NGS-data. Indhold og formål: Kurset vil introducere de vigtigste analytiske principper og der vil endvidere blive fokuseret på teknologiens anvendelighed i diagnostik og forskning. Bioanalytikere og andre interesserede, der arbejder med molekylærgenetiske metoder og som ønsker kendskab til NGS teknologierne. Molekylærbiolog Tina Ø. Hansen Molekylærbiolog Mads Thomassen Afdelingsbioanalytiker Marianne Käehne Forskningskonsulent Esben Flindt Molekylærbiolog Martin Larsen Molekylærbiolog Jonas Vikeså Senior forsker Jacob Bælum Molekylærbiolog Peter Johansen Lektor Jacob Hedegaard Overlæge Jens Michael Hertz. Bioanalytiker Vinni Bredahl Kursus udviklet af: Genteknologisk udviklingsgruppe. 8 Severin, Middelfart Torsdag den 8. til fredag den 9. oktober Internat 50 deltagere Medlem: kr. 5850,- organisationer: kr. 6650,- Den 4. maj 2015

11 Genregulering og epigenetik 06/15 Temadagen vil omhandle regulering af gener generelt, hvor emner som genekspression, mrna-modning, mrna holdbarhed, transkriptionsfaktorer, kromosomstrukturer, methylering oa. beskrives og diskuteres. Der vil også blive fokuseret på Micro-RNA (mirna), dets rolle i forbindelse med epigenetik og hvordan mirna ekspression er forbundet med udvikling af kræft. Herudover indføres deltagerne i Epigenetik, der er et af de hotteste områder indenfor den biologiske og biomedicinske forskning i øjeblikket. Hør blandt andet om disse spændende emner, der danner basis for temadagen og som leveres af dygtige foredragsholdere: MikroRNA i relation til malignt melanom Hvordan miljøet påvirker vores genom DNA methylering og X-inaktivering Pyromark udstyrets brug i klinisk rutine Epigenetik og tvillingestudier. Temadagens målsætning er at give deltagerne en bred viden om epigentik og genregulering. Indhold: Temadagen vil omhandle regulering af gener generelt samt epigenetik. Formål: At give interesserede en bred indføring i emnet. Henvender sig til alle bioanalytikere og laboranter, der ønsker at få et bredere kendskab til genregulering og epigenetik. Ph.d. studerende, Anne Wandler Lektor Lise Lotte Hansen Molekylærbiolog Jonas Mengel-From Molekylærbiolog Thomas Kristensen Professor Lene Christiansen. Bioanalytiker Bettina Borre Buhl Temadag udviklet af: Genteknologisk udviklingsgruppe. Odin Havnepark Odense Onsdag den 18. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 17. februar

12 07/15 Histokemiske metoder Fiksering og vævspræparation Kursusbeskrivelse og formål: Formålet med temadagen er, at give kursisterne en teoretisk baggrund og ideer til at arbejde med kvalitets sikring af fiksering og vævspræparation i hverdagen. Dette belyses gennem teori for fiksering og vævspræparation samt praktiske eksempler, hvor også den diagnostiske sammenhæng inddrages. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling blandt deltagerne og før temadagen vil kursusdeltagerne blive bedt om at udføre et lille (gerne selvvalgt) forsøg indenfor emnet. Forsøg samt resultater vil indgå i den teoretiske undervisning og i dialogen på temadagen. Indhold: Kort gennemgang af gelerende og koagulerende fiksering samt vævspræparation med henblik på forståelse for dets betydning for kvaliteten af de efterfølgende analyser (farvninger) og dermed diagnostikken. Kvalitetssikring og standardisering diskuteres sammen med erfaringsudveksling. Temadagen henvender sig til bioanalytikere med kort eller lang erfaring inden for det histologiske speciale. Undervisningen er tilrettelagt efter at deltagerne bidrager med mindre forsøg. Bioanalytikerunderviser Janne Jensen Bioanalytiker Inge Marie Bayer. Bioanalytiker Tina Therkildsen Koch Temadag udviklet af: Udviklingsgruppen for histo/cyto. 10 Vejle Sygehus Torsdag den 29. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

13 Osteoporose temadag nr. 13 / Træning 08/15 Motion og livskvalitet gennem livet Nogle motionister bliver afhængige af deres træning. Og er man først ramt, overhører man både advarslerne fra kroppen og familien. Hvilken betydning har motion/træning for aldring og immobiliteten af knogler hos ældre? Hvad betyder adfærdsændring hos overvægtige børn? Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. Træning og Osteoporose. Postdoc, ph.d. Mia Beck Lichtenstein Postdoc ph.d. MSc Lars Grøndahl Hvid Læge ph.d. Marlene Søborg Heidemann Ph.d. MSc Kristian Traberg Larsen Læge ph.d. Annette Bennedsgaard Jespersen Fysioterapeut Morten Eckerdal Rasmussen. Bioanalytiker Birgitte Christensen Temadag udviklet af: Osteoporose udviklingsgruppe. Undersøge om effekten af PTH kan øge fusionsmassen og dermed bedre det kliniske resultat af stivgørende operation i lænden. Bioanalytikere og andre med interesse i emnet. Severin, Middelfart Torsdag den 19. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 19. januar

14 09/15 Hæmatologi Kronisk myeloid leukæmi og andre myeloproliferative syndromer samt myelodysplastisk syndrom Kurset bygges op over patientforløb ved gennemgang af ætiologi, anamnese, symptomer, udredning og valg af analyser til diagnosticering. Der undervises i baggrund for valg af metoder, metodernes fordele/ulemper, behandlingsformer og behandlingens påvirkning af resultater. De sidste nye muligheder for diagnosticering og behandling vil blive diskuteret. Formål: Kursets formål er at øge deltagernes viden og forståelse for de kliniske overvejelser og valg af undersøgelser, der fører til diagnosen CML, andre myeloproliferative sygdomme eller MDS samt behandlingen heraf. Indhold: Kursets opbygning lægger op til, at deltagerne selv medbringer cases som diskuteres. Der bliver mulighed for at se resultater og metoder fra forskellige hæmatologiske afsnit og diskutere disse Kurset henvender sig til bioanalytikere og andet laboratoriepersonale, der især arbejder med hæmatologi og har special viden indenfor det hæmatologiske område. Overlæge Eigil Kjeldsen Molekylærbiolog Charlotte Guldborg Nyvold Læge Hans Beier Ommen samt andre undervisere fra Århus med specialviden indenfor det hæmatologiske område. Bioanalytiker Vinni Bredahl Kursus udviklet af: Hæmatologisk udviklingsgruppe. 12 Århus Mandag den 18. til tirsdag den 19. maj Eksternat 24 deltagere Medlem: kr. 4850,- organisationer: kr. 5650,- Den 14. marts 2015

15 Hæmatologi 10/15 Differentialtælling af leukocytter fra patient med maligne blodsygdomme Emner: Omsætning af blodceller under normale omstændigheder og ved malign blodsygdom. Polycytæmi vera, essentiel thrombocytose, myelofibrose og kronisk myoloid leukæmi Myelodysplasi og akutte myeloide leukæmier. Kronisk lymfatisk leukæmi, myelomatose, akut lymfatisk leukæmi Differentialtælling af kropsvæsker på Cellavision Hvordan kan kompetencen i differentialtælling dokumenteres? Indhold: Hovedvægten er lagt på praktiske øvelser til vurdering af hæmatologiske præparater ved hjælp af digital morfologi. På denne baggrund gennemgås morfologi og klinik ved nogle hæmatologiske sygdomme med det formål at fremme deltagernes praktiske dygtighed og kompetence indenfor differentialtælling af celler i blod. Prognose og behandlingsstrategier i klinikken vil blive berørt sidste dag. Formål: Hæmatologikursus med henblik på at opnå en teoretisk baggrund for og praktisk færdighed i morfologisk vurdering af cellerne ved maligne blodsygdomme. Kurset henvender sig til bioanalytikere med erfaring i hæmatologiske laboratorieundersøgelser inklusive differentialtælling. Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen 1. reservelæge Mette Borg Clausen m.fl. Påsættes senere Kursus udviklet af: Hæmatologisk udviklingsgruppe. Indledningsvis vil der dog være en teoretisk gennemgang, dels af normale forhold, dels af maligne forandringer. MBK, København Mandag den 26. til onsdag den 28. oktober Eksternat 20 deltagere Medlem: kr. 5950,- organisationer: kr. 6750,- Den 4. maj

16 11/15 Hæmatologi Kronisk lymfatisk leukæmi CLL og lymfomer Diagnose, prognose og behandling Opbygget på baggrund af patient cases, set fra de forskellige laboratoriemedicinske specialer. Hvordan opdages sygdommen: Symptomer, Biomedicinske markører. Undersøgelser og metoder. Nye analyser. Indhold: CLL lymfomer med størst fokus på CLL Gennemgang af sygdomme. Bioanalyse: Differentialtælling, Flowcytometri, FISH, Lymfeknude scintigrafi/ PET/CT, Genetiske analyser. Overlæge hæmatolog Christian Poulsen Bioanalytiker Michael Bzorek Overlæge patolog Bodil Laub Petersen Cand. Scient. Lasse Kjær Kemiker Sara Matzen Bioanalytiker Liselotte Jacobsen. Bioanalytikerunderviser Tove Laasholdt Temadag udviklet af: Hæmatologi udviklingsgruppe. Formål: Formålet med temadagen er at få, et indtryk af et par hæmatologiske sygdomme og hvordan laboratorieverden bidrager til diagnose og prognose. Bioanalytikere med interesse for hæmatologiske sygdomme. 14 Roskilde Sygehus Onsdag den 25. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 14. februar 2015

17 Kulturforskelle og patientkontakt 12/15 Bioanalytikere, radiografer og andre sundhedsprofessionelle oplever af og til at stå i vanskelige situationer i forbindelse med patientkontakt. Hvordan skaber vi forståelse for diverse kulturelle forskelligheder mellem patienter og personale i forbindelse med undersøgelser af patienter med særlige udfordringer. Det kan fx være borgere af anden etnisk herkomst end dansk, misbrugere eller psykisk sårbare patienter. Den gode relation er særdeles vigtig at få etableret, for at give patienten den bedste behandling. Underviserne er fra Indvandrermedicinsk Klinik og ekspert i at skabe gode patientrelationer. Hun vil her øse af sin viden til alle interesserede bioanalytikere og radiografer. Alle laboratoriemedicinske specialer og andre faggrupper. Klinisk forskningssygeplejerske Dorthe Nielsen Undervisere fra Indvandrer medicinsk Klinik, under Infektions medicinsk afd. Q, OUH. Bioanalytiker Birgitte Christensen Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Formål: Bedring af relation mellem sundhedspersonale og patienter med særlige udfordringer. Vejle Sygehus Torsdag den 19. november deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

18 13/15 Thyreoidea og parathyreoidea Fra udredning til behandling Temadagen vil omhandle udredningsforløb og behandlingsformer for patienter med sygdomme i thyreoidea og parathyreoidea. Der vil være fokus på kliniske undersøgelser, blodprøver, ultralyd, biopsi, scintigrafi og behandlingsformer. Indhold: Temadagen vil omhandle de forskellige undersøgelser en nuklearmedicinsk afdeling udfører i forbindelse med diagnostisering af sygdomme i thyreoidea og parathyreiodea. Thyreoideascintigrafi bruger vi pinhole eller ultralyd? Hvornår tager vi biopsi? Hvad kigger vi efter på billederne? Hvilke sygdomme knytter sig til hvilke scintigrafier? Bruger vi SPECT/CT ved parathyreiodea? Hvornår udføres thyreiodeascintigrafien i forbindelse med parathyreiodeascintigrafi? Temadagen henvender sig til bioanalytikere/ radiografer med kendskab til emnerne. Overlæge Peter Gruppe Overlæge Thomas Brix Bioanalytiker Lene Bøtker-Rasmussen Bioanalytiker Sanusa Shanmuganathan. Afdelingsbioanalytiker Tina Godskesen Kursus udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Hvordan understøtter blodprøverne scintigrafien 16 Odense Universitetshospital Torsdag den 24. september deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

19 Få gang i bioanalytikerforskning 14/15 Bioanalytikere har god faglig indsigt og er en oplagt gruppe til praksisnær forskning. Indhold: Temadagen vil indeholde: Forskningsmetodik og studiedesign Fra ide til præsentation Posterfremstilling og øvelse med posterfremstilling Fondsansøgning og andre økonomiske aspekter Juridiske og etiske aspekter samt relevant lovgivning. Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen Forskningsbioanalytiker Karoline Knudsen Overlæge Per Borghammer Bioanalytikerunderviser Christian Juhl. Bioanalytiker Annette Düsterdich Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Kurset henvender sig til bioanalytikere, der er interesseret i selvstændigt at udføre projekter/forskning og formidle disse. Der vil være mulighed for at indsende ideer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Aarhus Universitetshospital TIrsdag den 21. april deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 17. marts

20 15/15 Brug hjernen før det er for sent Nuklearmedicinske hjerneundersøgelser diagnosticerer hvilke sygdomme der kan forekomme i hjernen. Indhold: Temadagen vil indeholde de mest almindelige nuklearmedicinske undersøgelser. DAT-skanninger er en del af diagnosticering af Parkinson sygdom. PET kan blandt andet påvise hjernetumorer og blodgennemstrømning. Nye PET tracere hjælper klinikere med svære diagnoser og er et område under rivende udvikling. CT-Undersøgelsen udført i forbindelse med skintigrafi vil blive gennemgået specielt med henblik på kvalitetssikring, lejring og strålebeskyttelse. Radiografer, sygeplejersker og bio analytikere med kendskab til undersøgelser af hjernen. Bioanalytiker Camilla Sloth Knudsen Bioanalytiker Gitte Munkebo Kodahl Overlæge Ulrik B. Andersen Afdelingslæge Otto Henriksen samt en radiograf. Afdelingsbioanalytiker Lis Larsen Temadag udviklet af: Nuklearmedicinsk udviklingsgruppe. Vi gennemgår de forskellige skanninger og fremstilling af tracere. Temadagen vil desuden indeholde erfaringsudveksling. 18 Glostrup Hospital Onsdag den 4. marts deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 2. februar 2015

21 Hvad gør vi, når blodtypeserologien ikke rækker til en konklusion? 16/15 Kursusbeskrivelse og indhold: Automatisering af rutineblodtypeserologiske analyser bør give plads til at udrede uventede resultater med nye og mere sensitive/specifikke analyser. Med udgangspunkt i cases fokuseres på uforklarlige fund i blodtypeserologien, som udredes ved hjælp af fx flowcytometri og/eller genomiske analyser. Disse analyser vil kort blive gennemgået. Endvidere gives eksempler på uoverensstemmelser mellem laboratorieresul tater og klinikernes fund. Eksempler på cases: En blodtype AB, hvor der er uoverensstemmende resultater i blodtypebestemmelsen og i blodtypekontrollen i BAC testen (to forskellige kloner anti-b) typen viser sig genomisk at være blodtype B er, men! Et HDFN forløb, der er mere alvorligt end de rutine blodtypeserologiske under søgel ser indikerer forklaret med flowcytometri. Temadagen afsluttes med: Aktuelt emne. Emnet offentliggøres sammen med resten af programmet i fagbladet i august/september måned. Bioanalytikere med interesse for blodtypeserologi og udredning af problemstillinger. Der vil være mulighed for at indsende ideer, igangværende eller afsluttede projekter før kursusstart. Disse vil blive inddraget i undervisning og øvelse. Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard Afsnitsledende bioanalytiker Jane Vad Funktionsansvarlig bioanalytiker Anne-Louise Fjordside Bilde Bioanalytiker Anne Todsen Hansen Samt andre specialister indenfor området. Ledende bioanalytiker Susanne Lindgren Temadag udviklet af: Klinisk Immunologisk udviklingsgruppe. Dalum Landbrugsskole, Odense Tirsdag den 17. november deltagere Medlem: kr. 1525,- organisationer: kr. 1925,- Den 12. oktober

22 17/15 Præanalyse almen kemi Temadagene kan vælges særskilt eller samlet Præanalytiske forhold har stor betydning for et korrekt analyseresultat, men er samtidig et område, der savner faglig bevågenhed. Vi går i dybden med emnet på to temadage. Første temadag Omhandler præanalyse og almen kemi. Ønsker du at deltage i begge temadage, skal du tilmelde dig begge dage. Du har også mulighed for kun at tilmelde dig én af temadagene. Er blodprøvetagning en del af din arbejdsdag i lægepraksis, ambulatorier eller kliniske afdelinger? Er din viden om de præanalytiske forhold lidt langt væk? Er du udfordret i forhold til at vurdere prøvematerialets egnethed, eller har du en baggrund fra et helt andet speciale eller faggruppe? Skal du virke som diagnostisk samarbejdspartner, og har du brug for fornyelse af den faglige viden? Vi kommer ind på en del af de præana lytiske faktorer, der har betydning for et korrekt prøveresultat. Eksempler herpå kunne være rørtyper, døgnvariation, hvile, prøvetagningsstilling, antal vendinger af prøven og betydning af faste Hvad er den diagnostiske konsekvens af præanalytiske forhold? Hvor længe kan en blodprøve bruges, og hvornår bliver de forskellige parametre uddaterede? Bioanalytikere og praksispersonale bevidstgøres om præanalysens betydning for prøveresultatet og evt. konsekvenser for patienten. Bioanalytikere og laboranter i klinisk biokemiske afdelinger og lægepraksis. Undervisere Bioanalytikerunderviser Mariann Jensen MD, ph. D. Anders Berg Jørgensen. Påsættes senere Temadag udviklet af Klinisk Biokemisk udviklingsgruppe. 20 København, Danske Bioanalytikere, tirsdag den 27. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj 2015

23 Præanalyse hæmatologi og koagulation 18/15 Temadagene kan vælges særskilt eller samlet Anden temadag Har fokus på præanalyse i forhold til hæmato logi og koagulation. Ønsker du at deltage i begge temadage, skal du tilmelde dig begge dage. Du har også mulighed for kun at tilmelde dig én af temadagene. Er blodprøvetagning en del af din arbejdsdag i lægepraksis, ambulatorier eller kliniske afdelinger? Er din viden om de præanalytiske forhold lidt langt væk? Er du udfordret i forhold til at vurdere prøvematerialets egnethed, eller har du en baggrund fra et helt andet speciale eller faggruppe? Skal du virke som diagnostisk samarbejdspartner, og har du brug for fornyelse af den faglige viden? Vi kommer ind på en del af de præanalytiske faktorer, der har betydning for et korrekt prøveresultat. Eksempler herpå kunne være rørtyper, døgnvariation, hvile, prøvetagningsstilling, antal vendinger af prøven og betydning af faste Hvad er den diagnostiske konsekvens af præanalytiske forhold? Hvor længe kan en blodprøve bruges, og hvornår bliver de forskellige parametre uddaterede? Bioanalytikere og praksispersonale bevidstgøres om præanalysens betydning for prøveresultatet og evt. konsekvenser for patienten. Bioanalytikere og laboranter i klinisk biokemiske afdelinger og lægepraksis. Undervisere Bioanalytikerunderviser Mariann Jensen Bioanalytikerunderviser Jens Peter Philipsen Afdelingslæge og speciallæge i almen kemi Jan Nybo. Påsættes senere Temadag udviklet af Klinisk Biokemisk udviklingsgruppe. København, Danske Bioanalyti kere, onsdag den 28. oktober deltagere Medlem: kr. 1625,- organisationer: kr. 2025,- Den 4. maj

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2014 14 Du gør en forskel, når det drejer sig om liv og død Når vi får symptomer i vores krop, er du med til at opklare hvorfor. Ofte er det et spørgsmål om liv og

Læs mere

Danske Bioanalytikere efteruddannelse

Danske Bioanalytikere efteruddannelse 12 Danske Bioanalytikere efteruddannelse 2012 En stærk kombination - til måling af akutparametre AQT90 FLEX Analyse af hjerte-, koagulations-, infektions- og graviditetsmarkører fra en enkelt prøve Alle

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere