Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk"

Transkript

1 Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv

2 En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor? Trivsel er positivt gider ikke problemer Anerkendende tilgang Trivsel er i fokus med OK 2008 Trivsel ses som det, der skaber arbejdsglæde stress som det der skaber sygdom

3 Hvad arbejder kommunerne med når det handler om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Indsatser Aktører: Hverdagens stressindsats: - Individet Identificering Er der stress og hvor? Håndtering Hvad kan der gøres her og nu? Forebyggelse Hvordan kan stress forebygges? Udvikling Det gode og udviklende arbejdes perspektiv - Kollegaerne - Lederen - TR/SR - Institutions SU Overordnet stressindsats: - Topledere & politikere - Mellemleder - HR & AM afdeling - HSU, forvaltnings SU

4 Lokalt fokus hverdagens og den periodevise lokale indsats Identificering Håndtering Forebyggelse Udvikling Individ: - Sygefraværs- /omsorgssamtaler - Krise-, psykolog, fysioterapeut mv. tilbud - Sygefraværsomsorgssamtaler - Coaching - Stresshåndteringskurser/ dage - Kan - skal opgaver - værktøj - Sundhedssamtaler/ kostvejledning / motionstilbud - Rygestopkurser - Løbetræning f. begyndere motion - Kompetenceudvikling - MUS Kollegaer /gruppen: - Stress opmærksomme kollegaer, aftaler om at holde øje med hinanden - Coaching - GRUS Lederen: - Månedlig sygefraværsstatistik på personniveau - Sygefravær- /omsorgssamtaler - Coaching af ledere - Sygefraværssamtaler - Kursus for ledere i håndtering af sygefravær - Ledercoaching - Løbende sparring på problemer - Lederuddannelse - Ledernetværk - Lederudviklingssamtaler (LUS) Fælles: - møder - SU/MED APV/Trivselsundersøgelse - AM på dagsordenen på møder indgår som element i de enkelte punkter - Tilbud om måling på de enkelte arbejdspladser fra HR/AM afd. - Helbredstjek - Voldshåndteringsretningslinjer - Alle har ret til en pause - Temadag - håndtering af sygefravær leder + tillidsvalgte - Intern uddannelse i stress-, konflikthåndtering - Sundhedsordninger - Intern konsulent der kan bistå med anerkende kultur Fælles På tværs af indsatsområder - Konsulentbistand til arbejdspladsen - Rollefordeling leder/sr/tr - Stressvejledere - Udarbejdelse af handleplaner fx APV eller tilbagevenden af stressede kollegaer - Udarbejdelse af lokal stress-, vold-, mobningspolitik /lokale retningslinjer for arbejde med stress - Temadage/kurser/fyraftensmøder - Pjece til medarbejdere /brochurer - Udvidet MED-uddannelse for hele MED-organisationen /uddannelse af SR

5 Statement lokal indsats i hverdagen og periodevis Lille fokus på gruppen og kollegaernes rolle/opgaver Megen forebyggelse er rettet mod individets sundhed og ikke mod arbejdet Alle har psykolog-/krisehjælp Stort fokus på APV/trivselsmålinger/MUS/GRUS/ LUS - bliver de brugt forebyggende og udviklende? Mindre opmærksomhed på stress og trivselsaspekterne i hverdagens opgaveløsning Arb.org., arb.indhold, samarbejde, værdier, ledelse Flere kurser, temadage: hvad er det, de giver viden om? 1) Hvad trivsel/stress er 2) at arbejde med trivsel og stress 3) individuel stresshåndtering Rollefordeling: Leder, SR, TR, Stressvejleder

6 Den overordnede indsats Mellemlederne og HR/AM afd. Understøtten af lokal indsats Afd.led m.v.: HR/AM afdeling: - understøtte lokal HR/AM afdeling: - understøtte lokal på tværs af indsatsområder Identificering - - Udvikling APV-værktøj - Gennemføre APV/ trivsels/psykisk arbejdsmiljø undersøgelse /stress- og helbredsscrening - Opfølgning på trivselsmålinger - Håndtering af handleplaner efter trivselskortlægning - Udbyder stresstest - Udbyde dialogbaseret APV - Tilbud om måling på de enkelte arbejdspladser Håndtering - - Tilbud om krise-, psykolog m.v. hjælp (ofte Falck Healthcare) - Intern trivselshotline/ kriseberedskab - Samtale/coaching tilbud til alle - Mulighed for hjælp og sparring på problemer i central afd. - Værktøjer vedr. trivsel og stress (på intranettet) Forebyggelse - Samtale/coaching tilbud til alle - Sundhedsfremme/ sundhedspiloter - Sundheds- og fraværssamtaler - Helbredscheck - Uddanne vejledere i voldsforebyggelse - Kontor-, hygiejne-, forflytnings- instruktører - Proceskonsulent til trivsel - Styrke ledere, TR, AMR/SR til at håndtere data og følge op på trivselsmålinger - Støtte til den enkelte arbejdsplads sparring, - Coaching og supervision af ledere - Uddannelse af stressvejledere og trivselsvejledere - Udvidet MED-udd for hele MED-organisationen/ Stress og trivsel i AM-udd. - Afholde temadage, foredrag, kurser, Udarbejde pjecer - Kontakt til og samarbejde med rådgivningsfirmaer - Lokal sygefraværspolitik og handlerplaner på arb.plad med mere end 20 sygedage - Omsætte politikker: vold, mobning, chikane, stress, fravær - Udvikling - - MUS-koncept/-værktøj - Netværk: Coach, Leder og fravær- - Attraktive arbejdspl., rekruttering & fastholdel - Udbredelse af anerkendende metoder, løsningsfokuseret tilgang - Strategi Godt arbejde - Udviklingsprojekt vedr. værdier og ledelse - Fælles målsætning fyr-tårn Værdigrundlag stopdage/arbejde med værdier og visioner i alle tiltag - God ledelseskodeks - De gode historier/bedre arbejdsplads

7 Statement HR/AM afd. i f. t. lokal indsats Ingen fokus på mellemlederne eller deres rolle Stort beredskab om APV/trivsel/stress målinger Styrke Ledere, TR, SR til at håndtere data og følge op på trivselsmålinger/støtte til enkelte arbejdsplads hvor udbredt er det? Flere vejledere, instruktører, piloter bliver de brugt? En lang række udviklingsprojekter Leder uddannelse, supervision, coaching i f t stress og trivsel hvad er fokus her?

8 HR/AM afdeling: - rammer og politikker HMED/ SiU: Chefer og politikere - Kortlægge sammenhængen mellem resultater i trivselsundersøgelse og sygefravær - Sygefraværskampagner - Evaluering af politikker - Se på tilbagemelding af lokale handleplaner -Sundhedscertificering -- Samarbejde med rådgivere og mulighed for at trække på disse - Understøtte HMED/SiU i udformning af politik og retningsliner - Politikker/retningslinier: vold, mobning, chikane, stress, trivsel, sygefravær, misbrug, sundhed - Retningslinier om stressafklaring/-vurdering, krisehjælp og sygefraværssamtaler - Arbejdsmiljøstrategier - Årlig drøftelse af stress og trivselsindsatsen - Sundhedscertificeret - Sundhedsevent - Sundhedsordninger - Chefer og AM-koordinatorer lokaliserer arbejdspladser med højt sygefravær - Mål for kompetenceudvikling og trivsel - Formulere værdier tillid, dialog - arbejdsglæde - Arbejdsglædepulje (½ mio) til uddeling til de enkelte arbejdspladser - HR-koordinator i hver forvaltning - Strategisk lederforum møde mellem direktion og afd. Den overordnede indsats HR/AM afd. støtte op i organisationen, MED, chefer og politikere

9 Statement overordnet indsats HR/AM afd: Evaluering af politiker bliver det gjort? Sygefravær hvor meget fylder det? Samarbejde med rådgivere i hvilket omfang? SU/MED: Laver retningslinjer og politikker Årlige drøftelser er det udbredt? Chefer og politikere: Formulerer værdier

10 Er stress og trivsel på samme bane? Ved trivsel forstås det aktuelle, dynamiske tilfredshedsberedskab, som et samspil mellem en given person og et givet aktuelt miljø har efterladt i personen. Stress er resultatet af vores oplevelse, fortolkning og reaktion på begivenheder. Vi sanser de begivenheder som findes i omverdenen, og der sker en indre fortolkning og dialog i et samspil mellem krop, den personlighed og de erfaringer vi har med fra tidligere. På baggrund af dette handler vi bevidst eller ubevidst.

11 Der er tale om to overordnede indsatser hvad enten man vil arbejde med stress eller trivsel Forhold og faktorer i og ved individet Ressourcer, forventninger, kompetencer osv Forhold og faktorer i omgivelserne Arbejdet, familien, samfundet, fritiden osv Hvordan kan det være, det så opleves så forskelligt?

12 I arbejdet vil det være de samme håndtag med skal skue på, hvis man vil arbejde med stress eller trivsel Arbejdets indhold Arbejdets tilrettelæggelse og organisering Samarbejde, kommunikation og kultur Ledelse Kvalifikationer og kompetencer Individuelle værdier, normer, holdninger, adfærd og kultur

13 Er det mere forskellige perspektiver/ motiver for at arbejde med stress og trivsel, der er på spil? Effektivitet, produktivitet Kvalitet Fravær Rekruttering og fastholdelse Kompetencer der matcher opgaven Sundhed og sikkerhed - hele livet Sammenhænge i livet arbejde/fritid Anerkendelse, belønning og værdsættelse Virksomhed individ samfund

14 Er det konjunkturforhold? : Motivation, jobudvidelse, jobberigelse, selvstyrende grupper nogle store virksomhederne : Psykisk arbejdsmiljø, Stress udbrændthed - lovgivning : Fravær, arbejdsfastholdelse, trivsel, menneskelige ressourcer, ansvarstagen, anerkendelse virksomhederne

15 Mangler der samlede strategier for brugen af mennesker i arbejdslivet? Usamtidighed: arbejde med sundhedsfremme, anerkendende tilgange samtidig med at 4 kolleger er langtidsstress ramte og tabubelagt Klampe mellem HR- og AM-professionelle om at definere fokus Er det tilfældige modebølger gammel vin på nye flasker - der styre? Er HR lige så meget på sidelinjen som SiO er i forhold til hverdagens drifts- (og udviklings-) aktører? Bliver det taget alvorligt på direktionsgangen?

16 BLIVER VIDEN OG ERFARINGER BRUGT? Vi ved, at energien/pengene oftest bruges på at lave selve spørgeskemaundersøgelserne og ikke til det som kommer efterfølgende de egentlige tiltag Trivselsundersøgelser for alle i den offentlige sektor hvert 3. år. Kunne de mange millioner ikke været brugt bedre til at udbygge indsatsen/processen i forlængelse af eksisterende APV Psykisk arbejdsmiljøundersøgelser klimamålinger? Eller skal der ske en styrkelse af hverdagens identificeringsmetoder se og observation, høre og lytte, samtale og dialog, forstå og handle?

17 Det gode og det mindre gode? Er trivselsforståelsen tættere knyttet til udførelsen af kerneopgaven end stress er og dermed til det altovervejende fokus på arbejdspladserne effektive og gode løsninger i hverdagen? Kommer vi tættere på en helhedsforståelse af de psykologiske og sociale sider i arbejdslivet? Er eksklusion af stress samtidig en afgrænsning af arbejdets skadelige virkninger på individet? Kommer vi derved længere fra en sådan helhedsforståelse?

18 Vil vi se et skift i fokus omkring de psykologiske og sociale sider af arbejdet under krisen? Tese: Differentiering A: Klassiske arbejdskraftforbrugende job Markedet giver den arbejdskraft, der er brug for -> Nedtoning B: Mental- og ansvarsforbrugende job Skabe psykologisk og socialt rum i arbejdet Teknologi er almen social relationer er lokale - > Fastholdelse

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere