NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige årsager ønsker at gå den anden vej og træde et par skridt ned af karrierestigen. Og det er ofte meget svært. I dette nummer har vi en artikel om det emne. Tak til de mange der har deltaget i undersøgelsen om karriereudvikling. Vi bearbejder for øjeblikket besvarelserne. I næste nummer efter sommerferien vil vi bringe et indslag med de væsentligste resultater af undersøgelsen. Vi har startet en ny undersøgelse op, som kommer til at løbe over de næste par måneder. I denne undersøgelse sætte vi fokus på HR-afdelingen - dens rolle nu og i fremtiden. Vi håber, at du vil bidrage med dine synspunkter. Lene Magnussen, Personalechef i Ballerup i har i dette nummer overtaget stafetten til "5 skarpe" om ledelse. Herudover kan du læse om alkoholproblemer på arbejdspladsen med udgangspunkt i en konkret case. Ligesom vi også slår et slag for vores nye åbne kursus: Introduktion til coaching. Tilbage er nu kun at ønske en dejlig sommer til alle! Indhold i dette nummer: 1. En gang leder - altid leder? 2. HR-afdelingens rolle nu og i fremtiden deltag i undersøgelsen 3. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 4. Hvad gør du ved mistanke om alkoholproblemer på arbejdspladsen? 5. Introduktion til coaching åbne kurser 6. Kom til God Morgen-møde den 10. eller den 16. august i Hillerød 7. Opslåede lederstillinger Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør

2 1. En gang leder altid leder? Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det ofte sværere at kravle et par trin ned af karrierestigen end det er at kravle op ad den. Jeg har efterhånden mødt en del ledere, som af forskellige årsager ønsker sig et job på et andet og lavere niveau, end det de sidder på for øjeblikket. Og det kommer bag på de fleste, hvor svært det er at få et nyt job, når man søger et trin eller to ned ad stigen. Fordomme mod ledere, der søger nedad Der er mange grunde til, at det er svært at få et job på et lavere niveau, når man har haft en stilling rimeligt højt i hierarkiet. En af de typiske fordomme man bliver mødt med er, at man ikke vil komme til at trives med et job med mindre ansvar og færre beføjelser. En anden fordom er, at det nok bare er en midlertidig foranstaltning, indtil man får et job på et passende niveau læs højere niveau. Endelig er der en del, der er bange for at ansætte en tidligere ledere, bange for, at de går efter ens eget job. Årsager til at man søger nedad Der kan faktisk være adskillige årsager til, at en leder vælger at søge et job på et lavere niveau end det job han eller hun hidtil har bestredet. Ændrede prioriteringer i livet Det kan være både meget tidkrævende og belastende at være leder. Der kan komme et tidspunkt i ens liv, hvor man ønsker mere tid til andre ting end arbejdet. Det kan enten være fordi man er gået hen og blevet senior og derfor ønsker at lave en glidende overgang til en senere pensionering. Det kan også være, at ens prioriteringer har ændret sig, at man ønsker at se sine børn vokse op og være en del af familien. Ønske om at være mere faglig Nogle ledere opdager efter et par år som ledere, at de savner deres faglige udgangspunkt. Der sker ofte det, at jo højere man kommer op i ledelseshierarkiet, desto mindre har man fingrene i det faglige. Ønsket om at vende tilbage og arbejde mere i dybden fagligt vejer tungere en udfordringen i ledelsesjobbet. Ønske om at slippe for medarbejdere Det kommer ofte bag på mange ledere, hvor meget personaleledelse rent faktisk fylder i hverdagen. For nogle ledere har det overhovedet ikke været personaleledelse, der har været drivkraften til at søge et lederjob tværtimod oplever nogen, at det er for besværligt og tidkrævende. Her kan et alternativt være at gå efter et job, som nok indeholde stort ansvar og indflydelse men altså ikke et lederjob med personaleledelse. Det er ikke muligt at få et job på samme eller højere niveau En årsag kan også være at man er blevet sagt op efter mange år i en lederstilling og forgæves har forsøgt at få en stilling på samme eller højere niveau. På et tidspunkt kan man komme dertil, at man dropper ambitionerne om at få en lederstilling på tilsvarende niveau og søger på eet lavere niveau. Hvis ikke man er helt afklaret omkring det, men stadig håber på en lederstilling på samme niveau, vil ambitionerne ofte komme til udtryk i løbet af samtalen og så er risikoen for at man ikke får tilbudt jobbet overhængende stor. Skift til væsentlig større virksomhed Der kan være stor forskel på at være leder i en lille virksomhed og en meget stor virksomhed. Han man hidtil været lider i en lille virksomhed, kan man ofte blive nødt til at gå et trin eller to

3 ned af stigen for at få et lederjob i en stor virksomhed. Nogen gange skal man måske starte i den store virksomhed helt uden ledelse. Ambitionen vil måske stadig være der, men man har accepteret, at en trædesten for at ny en lederstilling i en stor virksomhed er midlertidig acceptere et job uden ledelse. Hvad kan man gøre, for at tale sin sag? Hvis man tidligere har siddet i lederstillinger og nu søger stillinger uden ledelse eller i hvert tilfælde på et væsentlig lavere niveau, så er det vigtigt at man har sine argumenter parat og de skal være overbevisende. Det eneste, der kan være svært at formidle, er det tilfælde, hvor man stadig har ambitionerne om ledelse og primært søger jobbet, fordi det ikke er lykkedes at få et tilsvarende lederjob. Her skal måske igen holde sig til sandheden og forsøge at udbygge den, så den skaber tryghed hos den ansættende virksomhed. Det kunne måske være at sige noget i retning af: Ja, jeg vil da gerne have et lederjob igen og jeg er helt på det rene med, at jeg skal starte et andet sted. Jeg har gjort op med mig selv, at det er helt i orden at sidde 2-3 år uden ledelse. Jeg vil bruge tiden til at lære virksomheden godt at kende og til at bevise, at jeg er værd at satse på. Det er jo på mange måder rene ord for pengene og vil skabe en vis troværdighed og tryghed omkring en. Er man i den situation, at man absolut ikke har lyst til at side i en lederstilling uden ledelse og at det blot er en nødløsning, indtil man får fat i et lederjob, så kan det være meget svært at få en fast stilling uden ledelse. Hånden på hjertet, når jeg har siddet med ansøgere til ikkelederstillinger og jeg har haft den klare fornemmelse, at det kun var en nødløsning, som har jeg ikke tilbudt kandidaten stillingen alene ud fra, at jeg meget vel kunne risikere at skulle ud og rekruttere igen om kort tid, når kandidaten så havde fået fat på et job med ledelse. løsningen er måske at gå efter midlertidige ansættelser eller projektansættelser, da det her vil være accepteret, at det blot er en trædesten på vej til det job, man helst vil have nemlig et job med ledelse. Hvordan skal ansættende virksomhed forholde sig? Som ansættende virksomhed er vi selvfølgelig interesseret i at få den bedste kandidat til jobbet og at kandidaten bliver længe nok i jobbet til at nå at skabe resultater. Når vi står med en ansøger til et job uden ledelse, som tidligere har siddet i et lederjob, så er det vigtigt at undersøge kandidatens motiver for at søge jobbet. Vær åben overfor at kandidaten rent faktisk ønsker at skifte til et job uden ledelse. Og vær ikke bange for, om kandidaten måske har været en god leder tidligere. Lad være med at se det som en trussel, men se det som en mulighed for at få ind du kan inddrage og hvor du kan have glæd af han eller hendes erfaringer. Afsluttende bemærkninger Jeg kan kun opfordre til, at man bevæger sig væk fra det fastlåste billede af, at har man en gang været leder, så kan man ikke vælge noget andet i sit arbejdsliv. Vi kan undervejs være forskellige steder i vores liv, hvor det kan give den bedste mening, at vælge en anden vej end ledervejen. Jeg vil ønske, at man ser på karriereudvikling som mere end blot en opadgående bevægelse.

4 2. HR-afdelingens rolle nu og i fremtiden deltag i undersøgelsen Teglkamp & Co ønsker at undersøge, hvilken rolle HR-afdelingen spiller i virksomheden. Vi vil endvidere undersøge opfattelsen af HR-afdelingen blandt medarbejdere og ledere og ikke mindst HR-afdelingens egen selvforståelse. Formålet med undersøgelsen er at få sat HR på dagsordenen og give et input til udviklingen af HR. Du kan besvare spørgsmålene i løbet af 5 min. Link til undersøgelsen: eller gå ind på 3. "5 skarpe" om ledelse Lene Magnussen: oprindeligt uddannet Cand. Scient. Adm. fra Aalborg universitet med speciale i HR. Min karriere begyndte i Kommunernes Landsforening, først som student, senere som konsulent og chefkonsulent. Mit faglige felt i KL var HR og ledelse. Jeg fungerede som konsulent og underviser indenfor feltet. I forbindelse med mit job har jeg skrevet en række bøger om ledelse, værdier, personalepolitik og løn. Efter 5 år i KL skiftede jeg til Ballerup Kommune hvor jeg blev ansat som ledelsesudviklingschef med ansvar for at opbygge en HR afdeling. Efter 2 år som chef for HR afdelingen fik jeg stillingen som personalechef i Ballerup Kommune med ansvar for at fusionere HR- afdelingen og løn- og personaleafdelingen. Ved siden af mit job har jeg i flere år være ekstern lektor på forvaltningshøjskolen i faget Personalepolitik ligesom jeg har holdt flere foredrag indenfor HR og ledelse. 1) Hvilke er dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer lige nu? Jeg er i gang med at reducerer i såvel opgaver som medarbejderstaben. Vi skal i 2006 reducere med to medarbejdere og i 2007 med en medarbejder hvilket samlet svaret til ca. 10%. Det er vanskeligt i en tid hvor opgaveomfang og kravene til opgaveløsningen fortsat ekspandere. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg har en coach som jeg drøfter vanskelige ledelsesproblemstillinger med. Derudover er jeg en del af et rigtigt godt netværk hvor vi bl.a. drøfter ledelse. Med jævne mellemrum deltager jeg i efter- og vider uddannelse indenfor forskellige ledelsestemaer f.eks. coaching, stress og sundhedsledelse. 3) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder? Jeg lægger vægt på at lederen kan se potentialet og muligheder i medarbejderne og derved få det bedst frem i dem både så kvaliteten i opgaveløsningen og medarbejder trivslen er i højsæde. Jeg mener det er vigtigt at lederne anerkender sine medarbejdere og samtidige giver sine medarbejdere æren for det arbejde de udfører. Sørger for at synliggøre succeser og den læring der kan være forbundet med fejltagelser. Det er vigtigt at lederne kan vise retningen gennem en synlig mission, vision og strategi og at medarbejderne kan ses sig selv i strategierne.

5 4) Har du haft et ledelsesmæssigt modbillede - og hvad lærte du af det? Ja, jeg har haft et modbillede og også lært meget af det. Jeg har oplevet hvad det gør ved mig når en chef har brug for at kontrollere og stille spørgsmålstegn ved mit arbejde og derved min faglighed. Jeg mister energien og engagementet for opgaven. Min læring er at det samme vil ske hvis jeg gør det overfor mine medarbejdere hvilket jeg derfor passer meget på ikke at gøre. Selvfølgelig skal det være muligt at kvalificerer opgaveløsningen som leder, men måden det sker på er meget vigtigt. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? Jeg vil sige brug dit netværk til at drøfte ledelsesopgaven og få dig evt. en coach der kan hjælpe dine refleksioner på vej. Brug din sunde fornuft og være ikke bange for både at sige når ting går godt og når det går mindre godt. Lad dig ikke slå ud over at alle har en mening og dig og det du gør men ha is i maven og tro på at du gør det rigtig, hvis ikke så juster kursen. 4. Hvad gør du ved mistanke om alkoholproblemer på arbejdspladsen? Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det anslås, at danskere er afhængige af alkohol. Det er mange, så mange at sandsynligheden for, at du støder på en eller flere af disse mennesker på din arbejdsplads er ret stor. Det er ikke sikkert, at du i første omgang er klar over, at du er i kontakt med et menneske med alkoholproblemer, for en alkoholiker er som regel rigtig god til at skjule sit problem. Og derudover er det også en lidt pinlig sag at tage op, så måske lukker vi øjnene - også når signalerne om alkoholmisbrug begynder at blive meget tydelige. Men det er en rigtig dårlig strategi at lukke øjnene ikke mindst over for den medarbejder eller kollega, som har alkoholproblemet. En historie fra det virkelige liv For en del år siden blev jeg leder for en afdeling med 10 ansatte heriblandt en helt nyansat medarbejder. Denne medarbejder var ansat i et vikariat men ville virkelig gerne fastansættes. Han var meget faglig dygtig og fik hurtigt arbejdet sig ind på området og løftet en række tunge opgaver. Efter et par måneder begyndte han at have en del sygedage typisk enkeltdage i forbindelse med weekenden altså enten fredag eller mandage. Der var stadig ikke en finger at sætte på medarbejderens arbejde, men min mistanke om et alkoholproblem var blevet vakt. På et tidspunkt tog jeg den første samtale med medarbejderen. Jeg spurgte ind til det meget sygefravær og spurgte, om det havde en årsag. Medarbejderen benægtede og sagde, at det blot var uheldige omstændigheder, at der lige var kommet en stime af forkølelser, maveonder osv. Jeg slog mig i første omgang til tåls med denne forklaring. Efter yderligere et antal fraværsdage fredage eller mandage tog jeg igen en samtale. Denne gang gik jeg mere direkte på problemstillingen. Jeg fortalte ham, at disse sygedage mindede om et mønster jeg havde set før, at det gav mig en tanke om alkoholproblemer. Medarbejderen blev dybt berørt, men forsikrede mig med tårer i øjnene, at han bestemt ikke havde et alkoholproblem. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro. En periode efter samtalen kom medarbejderen stabilt på arbejdet uden sygefravær, indtil det pludselig var galt igen. På dette tidspunkt begyndte der også at komme mærkbare ændringer

6 på arbejdet. Medarbejderen blev i perioder meget ukoncentreret, glemte aftaler og fik ikke lavet opgaverne færdige til tiden. Igen tog jeg en samtale med medarbejderen og sagde igen at hvis han havde et alkoholproblem, så vil jeg opfordre ham til at sige det, fordi så måtte finde ud af en måde at hjælpe ham på. Han benægtede at have noget problem. Jeg sagde så til ham, at han under ingen omstændigheder kunne regne med at få vikariatet forlænget, når han havde så meget sygefravær. Det blev han meget rystet over, da det var hans højeste ønske at få en fast stilling i vores virksomhed. Den næste dag ringe han hjem til mig og sagde, at han ikke kom foreløbigt. Han havde ganske rigtigt et alkoholproblem og det havde han haft i mange år. Til tider kunne han kontrollere det og i perioder kunne han ikke styre det. Han havde aldrig tidligere indrømmet sit problem, men da han så sin drøm om en fast stilling i virksomheden forsvinde, blev han klar over, at hvis han mistede sit job, forsvandt hans sidste værn mod helt at forsvinde ind i alkoholmisbruget. Og det ville han ikke. Det betød mere for ham at have et job, noget at stå op til og kollegaer at snakke med. Derfor havde han besluttet sig til at gøre noget ved det og havde fået et afvænningsophold. Hvad jeg lærte af historien Jeg lærte meget af ovenstående historie. Bl.a. lærte jeg følgende: Alkoholikere er gode til at skjule deres problem, så stol på din intuition Selvom mange alkoholikere et langt stykke af vejen er rigtige gode til at skjule deres problem, så havde jeg jo meget hurtig en fornemmelse af et alkoholproblem, som viste sig at være rigtig. Jeg var hurtig til at lade mig overbevise om, at der ikke var noget problem i hvert tilfælde på overfladen. Men jeg havde hele tiden denne nagende fornemmelse. Jeg har siden lært at stole på min intuition og holde fast i den den er som regel altid rigtig. Vær mere konfronterende Alkoholikere har ingen glæde af, at man går på listefødder og ikke rigtig tør tage fat om problemstillingen. Det har arbejdspladsen sådan set heller ikke. Jeg lærte, at jeg på et langt tidligere tidspunkt skulle have sat mere hårdt mod hårdt. Jeg skulle på et tidligere tidspunkt have givet medarbejderen et ultimatum enten samarbejder vi om at nedbringe årsagen til det meget sygefravær eller også må vores veje skilles. Jeg har nemlig siden erfaret, at rigtig mange tidligere alkoholikere har fortalt, at de først tog skeen i den anden hånd og gjorde noget ved deres problem, når de blev truet med at miste deres job. Vær klædt på til at håndtere alkoholproblemer Da vi alle højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt kommer til at rende ind i en medarbejder eller en kollega med et alkoholproblem, så er det rigtig godt at være klædt på til at håndtere mødet med en alkoholiker. Der findes meget oplysningsmateriale, ligesom man kan få alkoholkonsulenter til at komme ud på arbejdspladsen og klæde både ledere og medarbejdere på til at håndtere alkoholproblemer på arbejdspladsen. Formuler en brugbar alkoholpolitik Mange arbejdspladser har efterhånden en alkoholpolitik, der er store træk går ud på at man enten slet ikke må indtage alkohol i arbejdstiden eller kun i nøje fastlagte mængder f.eks. 1 øl til frokost og ellers kun ved særlige festlige lejligheder. Men en alkoholpolitik er meget mere. En alkoholpolitik handler også om, hvad man gør både som leder og som medarbejder, når man har mistanke om, at en medarbejder eller en kollega har et alkoholproblem. I politikken bør der også været taget stilling til, om og i hvilket omfang arbejdspladsen vil stille om med hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Endelig bør ledere også være uddannet til at tage alkoholsamtalen med medarbejderne.

7 Det vigtigste er imidlertid at vi gør noget. Hvis ikke vi gør noget, lader vi både medarbejderen med alkoholproblemet i stikken og også kollegaerne, der arbejder sammen med en kollega med et alkoholproblem. Bragt i Fr.Borg Amts Avis den 8/ Introduktion til coaching vælg mellem 2 dags kursus eller 4 eftermiddage Tænk at få det bedste frem i folk! Tænk at skabe større ansvarlighed for egen udvikling! Tænk at få et værktøj, der kan bruges i mange af livets forhold og som virkelig skaber mulighed for udvikling. Coaching er en virkningsfuld metode til løsning af problemstillinger, til at skabe udvikling og til at kommunikere bedre. Teglkamp & Co udbyder nu åbne kurser. Vælg mellem: 2 dages kursus: Mandag den 28/8 og 4/9 fra kl eller 4 eftermiddage: Onsdag den 30/8, 7/9, 13/9 og 20/9 alle dage kl Læs mere på eller bestil materiale på 6. Kom til God Morgen-møde den 10. eller den 16. august Start dagen lidt anderledes, kom og hør et inspirerende oplæg, deltag i diskussionen og få mulighed for at netværke. Teglkamp & Co. udbyder i august måned 2 God Morgen-møder, der begge har forandring som tema. Læs mere på eller tilmeld dig direkte på 7. Opslåede lederstillinger Vi udvælger hver måned i vores nyhedsbrev 5 lederstillinger, som lige nu er slået op på jobportalen StepStone. I denne måned har vi udvalgt: Juridisk chef PBS A/S Servicechef til CFS Slagelse A/S Wingmanager A/S Afdelingsleder Sydbank A/S LEAN Academy Manager Ecco Sko A/S Dansk Marketing Manager til Sony PlayStation Nordisk Film A/S Se alle de øvrige ledige lederstillinger på vores hjemmeside Stillingerne vises i samarbejde med jobportalen StepStone A/S

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere