NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige årsager ønsker at gå den anden vej og træde et par skridt ned af karrierestigen. Og det er ofte meget svært. I dette nummer har vi en artikel om det emne. Tak til de mange der har deltaget i undersøgelsen om karriereudvikling. Vi bearbejder for øjeblikket besvarelserne. I næste nummer efter sommerferien vil vi bringe et indslag med de væsentligste resultater af undersøgelsen. Vi har startet en ny undersøgelse op, som kommer til at løbe over de næste par måneder. I denne undersøgelse sætte vi fokus på HR-afdelingen - dens rolle nu og i fremtiden. Vi håber, at du vil bidrage med dine synspunkter. Lene Magnussen, Personalechef i Ballerup i har i dette nummer overtaget stafetten til "5 skarpe" om ledelse. Herudover kan du læse om alkoholproblemer på arbejdspladsen med udgangspunkt i en konkret case. Ligesom vi også slår et slag for vores nye åbne kursus: Introduktion til coaching. Tilbage er nu kun at ønske en dejlig sommer til alle! Indhold i dette nummer: 1. En gang leder - altid leder? 2. HR-afdelingens rolle nu og i fremtiden deltag i undersøgelsen 3. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 4. Hvad gør du ved mistanke om alkoholproblemer på arbejdspladsen? 5. Introduktion til coaching åbne kurser 6. Kom til God Morgen-møde den 10. eller den 16. august i Hillerød 7. Opslåede lederstillinger Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør

2 1. En gang leder altid leder? Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det ofte sværere at kravle et par trin ned af karrierestigen end det er at kravle op ad den. Jeg har efterhånden mødt en del ledere, som af forskellige årsager ønsker sig et job på et andet og lavere niveau, end det de sidder på for øjeblikket. Og det kommer bag på de fleste, hvor svært det er at få et nyt job, når man søger et trin eller to ned ad stigen. Fordomme mod ledere, der søger nedad Der er mange grunde til, at det er svært at få et job på et lavere niveau, når man har haft en stilling rimeligt højt i hierarkiet. En af de typiske fordomme man bliver mødt med er, at man ikke vil komme til at trives med et job med mindre ansvar og færre beføjelser. En anden fordom er, at det nok bare er en midlertidig foranstaltning, indtil man får et job på et passende niveau læs højere niveau. Endelig er der en del, der er bange for at ansætte en tidligere ledere, bange for, at de går efter ens eget job. Årsager til at man søger nedad Der kan faktisk være adskillige årsager til, at en leder vælger at søge et job på et lavere niveau end det job han eller hun hidtil har bestredet. Ændrede prioriteringer i livet Det kan være både meget tidkrævende og belastende at være leder. Der kan komme et tidspunkt i ens liv, hvor man ønsker mere tid til andre ting end arbejdet. Det kan enten være fordi man er gået hen og blevet senior og derfor ønsker at lave en glidende overgang til en senere pensionering. Det kan også være, at ens prioriteringer har ændret sig, at man ønsker at se sine børn vokse op og være en del af familien. Ønske om at være mere faglig Nogle ledere opdager efter et par år som ledere, at de savner deres faglige udgangspunkt. Der sker ofte det, at jo højere man kommer op i ledelseshierarkiet, desto mindre har man fingrene i det faglige. Ønsket om at vende tilbage og arbejde mere i dybden fagligt vejer tungere en udfordringen i ledelsesjobbet. Ønske om at slippe for medarbejdere Det kommer ofte bag på mange ledere, hvor meget personaleledelse rent faktisk fylder i hverdagen. For nogle ledere har det overhovedet ikke været personaleledelse, der har været drivkraften til at søge et lederjob tværtimod oplever nogen, at det er for besværligt og tidkrævende. Her kan et alternativt være at gå efter et job, som nok indeholde stort ansvar og indflydelse men altså ikke et lederjob med personaleledelse. Det er ikke muligt at få et job på samme eller højere niveau En årsag kan også være at man er blevet sagt op efter mange år i en lederstilling og forgæves har forsøgt at få en stilling på samme eller højere niveau. På et tidspunkt kan man komme dertil, at man dropper ambitionerne om at få en lederstilling på tilsvarende niveau og søger på eet lavere niveau. Hvis ikke man er helt afklaret omkring det, men stadig håber på en lederstilling på samme niveau, vil ambitionerne ofte komme til udtryk i løbet af samtalen og så er risikoen for at man ikke får tilbudt jobbet overhængende stor. Skift til væsentlig større virksomhed Der kan være stor forskel på at være leder i en lille virksomhed og en meget stor virksomhed. Han man hidtil været lider i en lille virksomhed, kan man ofte blive nødt til at gå et trin eller to

3 ned af stigen for at få et lederjob i en stor virksomhed. Nogen gange skal man måske starte i den store virksomhed helt uden ledelse. Ambitionen vil måske stadig være der, men man har accepteret, at en trædesten for at ny en lederstilling i en stor virksomhed er midlertidig acceptere et job uden ledelse. Hvad kan man gøre, for at tale sin sag? Hvis man tidligere har siddet i lederstillinger og nu søger stillinger uden ledelse eller i hvert tilfælde på et væsentlig lavere niveau, så er det vigtigt at man har sine argumenter parat og de skal være overbevisende. Det eneste, der kan være svært at formidle, er det tilfælde, hvor man stadig har ambitionerne om ledelse og primært søger jobbet, fordi det ikke er lykkedes at få et tilsvarende lederjob. Her skal måske igen holde sig til sandheden og forsøge at udbygge den, så den skaber tryghed hos den ansættende virksomhed. Det kunne måske være at sige noget i retning af: Ja, jeg vil da gerne have et lederjob igen og jeg er helt på det rene med, at jeg skal starte et andet sted. Jeg har gjort op med mig selv, at det er helt i orden at sidde 2-3 år uden ledelse. Jeg vil bruge tiden til at lære virksomheden godt at kende og til at bevise, at jeg er værd at satse på. Det er jo på mange måder rene ord for pengene og vil skabe en vis troværdighed og tryghed omkring en. Er man i den situation, at man absolut ikke har lyst til at side i en lederstilling uden ledelse og at det blot er en nødløsning, indtil man får fat i et lederjob, så kan det være meget svært at få en fast stilling uden ledelse. Hånden på hjertet, når jeg har siddet med ansøgere til ikkelederstillinger og jeg har haft den klare fornemmelse, at det kun var en nødløsning, som har jeg ikke tilbudt kandidaten stillingen alene ud fra, at jeg meget vel kunne risikere at skulle ud og rekruttere igen om kort tid, når kandidaten så havde fået fat på et job med ledelse. løsningen er måske at gå efter midlertidige ansættelser eller projektansættelser, da det her vil være accepteret, at det blot er en trædesten på vej til det job, man helst vil have nemlig et job med ledelse. Hvordan skal ansættende virksomhed forholde sig? Som ansættende virksomhed er vi selvfølgelig interesseret i at få den bedste kandidat til jobbet og at kandidaten bliver længe nok i jobbet til at nå at skabe resultater. Når vi står med en ansøger til et job uden ledelse, som tidligere har siddet i et lederjob, så er det vigtigt at undersøge kandidatens motiver for at søge jobbet. Vær åben overfor at kandidaten rent faktisk ønsker at skifte til et job uden ledelse. Og vær ikke bange for, om kandidaten måske har været en god leder tidligere. Lad være med at se det som en trussel, men se det som en mulighed for at få ind du kan inddrage og hvor du kan have glæd af han eller hendes erfaringer. Afsluttende bemærkninger Jeg kan kun opfordre til, at man bevæger sig væk fra det fastlåste billede af, at har man en gang været leder, så kan man ikke vælge noget andet i sit arbejdsliv. Vi kan undervejs være forskellige steder i vores liv, hvor det kan give den bedste mening, at vælge en anden vej end ledervejen. Jeg vil ønske, at man ser på karriereudvikling som mere end blot en opadgående bevægelse.

4 2. HR-afdelingens rolle nu og i fremtiden deltag i undersøgelsen Teglkamp & Co ønsker at undersøge, hvilken rolle HR-afdelingen spiller i virksomheden. Vi vil endvidere undersøge opfattelsen af HR-afdelingen blandt medarbejdere og ledere og ikke mindst HR-afdelingens egen selvforståelse. Formålet med undersøgelsen er at få sat HR på dagsordenen og give et input til udviklingen af HR. Du kan besvare spørgsmålene i løbet af 5 min. Link til undersøgelsen: eller gå ind på 3. "5 skarpe" om ledelse Lene Magnussen: oprindeligt uddannet Cand. Scient. Adm. fra Aalborg universitet med speciale i HR. Min karriere begyndte i Kommunernes Landsforening, først som student, senere som konsulent og chefkonsulent. Mit faglige felt i KL var HR og ledelse. Jeg fungerede som konsulent og underviser indenfor feltet. I forbindelse med mit job har jeg skrevet en række bøger om ledelse, værdier, personalepolitik og løn. Efter 5 år i KL skiftede jeg til Ballerup Kommune hvor jeg blev ansat som ledelsesudviklingschef med ansvar for at opbygge en HR afdeling. Efter 2 år som chef for HR afdelingen fik jeg stillingen som personalechef i Ballerup Kommune med ansvar for at fusionere HR- afdelingen og løn- og personaleafdelingen. Ved siden af mit job har jeg i flere år være ekstern lektor på forvaltningshøjskolen i faget Personalepolitik ligesom jeg har holdt flere foredrag indenfor HR og ledelse. 1) Hvilke er dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer lige nu? Jeg er i gang med at reducerer i såvel opgaver som medarbejderstaben. Vi skal i 2006 reducere med to medarbejdere og i 2007 med en medarbejder hvilket samlet svaret til ca. 10%. Det er vanskeligt i en tid hvor opgaveomfang og kravene til opgaveløsningen fortsat ekspandere. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg har en coach som jeg drøfter vanskelige ledelsesproblemstillinger med. Derudover er jeg en del af et rigtigt godt netværk hvor vi bl.a. drøfter ledelse. Med jævne mellemrum deltager jeg i efter- og vider uddannelse indenfor forskellige ledelsestemaer f.eks. coaching, stress og sundhedsledelse. 3) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder? Jeg lægger vægt på at lederen kan se potentialet og muligheder i medarbejderne og derved få det bedst frem i dem både så kvaliteten i opgaveløsningen og medarbejder trivslen er i højsæde. Jeg mener det er vigtigt at lederne anerkender sine medarbejdere og samtidige giver sine medarbejdere æren for det arbejde de udfører. Sørger for at synliggøre succeser og den læring der kan være forbundet med fejltagelser. Det er vigtigt at lederne kan vise retningen gennem en synlig mission, vision og strategi og at medarbejderne kan ses sig selv i strategierne.

5 4) Har du haft et ledelsesmæssigt modbillede - og hvad lærte du af det? Ja, jeg har haft et modbillede og også lært meget af det. Jeg har oplevet hvad det gør ved mig når en chef har brug for at kontrollere og stille spørgsmålstegn ved mit arbejde og derved min faglighed. Jeg mister energien og engagementet for opgaven. Min læring er at det samme vil ske hvis jeg gør det overfor mine medarbejdere hvilket jeg derfor passer meget på ikke at gøre. Selvfølgelig skal det være muligt at kvalificerer opgaveløsningen som leder, men måden det sker på er meget vigtigt. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? Jeg vil sige brug dit netværk til at drøfte ledelsesopgaven og få dig evt. en coach der kan hjælpe dine refleksioner på vej. Brug din sunde fornuft og være ikke bange for både at sige når ting går godt og når det går mindre godt. Lad dig ikke slå ud over at alle har en mening og dig og det du gør men ha is i maven og tro på at du gør det rigtig, hvis ikke så juster kursen. 4. Hvad gør du ved mistanke om alkoholproblemer på arbejdspladsen? Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det anslås, at danskere er afhængige af alkohol. Det er mange, så mange at sandsynligheden for, at du støder på en eller flere af disse mennesker på din arbejdsplads er ret stor. Det er ikke sikkert, at du i første omgang er klar over, at du er i kontakt med et menneske med alkoholproblemer, for en alkoholiker er som regel rigtig god til at skjule sit problem. Og derudover er det også en lidt pinlig sag at tage op, så måske lukker vi øjnene - også når signalerne om alkoholmisbrug begynder at blive meget tydelige. Men det er en rigtig dårlig strategi at lukke øjnene ikke mindst over for den medarbejder eller kollega, som har alkoholproblemet. En historie fra det virkelige liv For en del år siden blev jeg leder for en afdeling med 10 ansatte heriblandt en helt nyansat medarbejder. Denne medarbejder var ansat i et vikariat men ville virkelig gerne fastansættes. Han var meget faglig dygtig og fik hurtigt arbejdet sig ind på området og løftet en række tunge opgaver. Efter et par måneder begyndte han at have en del sygedage typisk enkeltdage i forbindelse med weekenden altså enten fredag eller mandage. Der var stadig ikke en finger at sætte på medarbejderens arbejde, men min mistanke om et alkoholproblem var blevet vakt. På et tidspunkt tog jeg den første samtale med medarbejderen. Jeg spurgte ind til det meget sygefravær og spurgte, om det havde en årsag. Medarbejderen benægtede og sagde, at det blot var uheldige omstændigheder, at der lige var kommet en stime af forkølelser, maveonder osv. Jeg slog mig i første omgang til tåls med denne forklaring. Efter yderligere et antal fraværsdage fredage eller mandage tog jeg igen en samtale. Denne gang gik jeg mere direkte på problemstillingen. Jeg fortalte ham, at disse sygedage mindede om et mønster jeg havde set før, at det gav mig en tanke om alkoholproblemer. Medarbejderen blev dybt berørt, men forsikrede mig med tårer i øjnene, at han bestemt ikke havde et alkoholproblem. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro. En periode efter samtalen kom medarbejderen stabilt på arbejdet uden sygefravær, indtil det pludselig var galt igen. På dette tidspunkt begyndte der også at komme mærkbare ændringer

6 på arbejdet. Medarbejderen blev i perioder meget ukoncentreret, glemte aftaler og fik ikke lavet opgaverne færdige til tiden. Igen tog jeg en samtale med medarbejderen og sagde igen at hvis han havde et alkoholproblem, så vil jeg opfordre ham til at sige det, fordi så måtte finde ud af en måde at hjælpe ham på. Han benægtede at have noget problem. Jeg sagde så til ham, at han under ingen omstændigheder kunne regne med at få vikariatet forlænget, når han havde så meget sygefravær. Det blev han meget rystet over, da det var hans højeste ønske at få en fast stilling i vores virksomhed. Den næste dag ringe han hjem til mig og sagde, at han ikke kom foreløbigt. Han havde ganske rigtigt et alkoholproblem og det havde han haft i mange år. Til tider kunne han kontrollere det og i perioder kunne han ikke styre det. Han havde aldrig tidligere indrømmet sit problem, men da han så sin drøm om en fast stilling i virksomheden forsvinde, blev han klar over, at hvis han mistede sit job, forsvandt hans sidste værn mod helt at forsvinde ind i alkoholmisbruget. Og det ville han ikke. Det betød mere for ham at have et job, noget at stå op til og kollegaer at snakke med. Derfor havde han besluttet sig til at gøre noget ved det og havde fået et afvænningsophold. Hvad jeg lærte af historien Jeg lærte meget af ovenstående historie. Bl.a. lærte jeg følgende: Alkoholikere er gode til at skjule deres problem, så stol på din intuition Selvom mange alkoholikere et langt stykke af vejen er rigtige gode til at skjule deres problem, så havde jeg jo meget hurtig en fornemmelse af et alkoholproblem, som viste sig at være rigtig. Jeg var hurtig til at lade mig overbevise om, at der ikke var noget problem i hvert tilfælde på overfladen. Men jeg havde hele tiden denne nagende fornemmelse. Jeg har siden lært at stole på min intuition og holde fast i den den er som regel altid rigtig. Vær mere konfronterende Alkoholikere har ingen glæde af, at man går på listefødder og ikke rigtig tør tage fat om problemstillingen. Det har arbejdspladsen sådan set heller ikke. Jeg lærte, at jeg på et langt tidligere tidspunkt skulle have sat mere hårdt mod hårdt. Jeg skulle på et tidligere tidspunkt have givet medarbejderen et ultimatum enten samarbejder vi om at nedbringe årsagen til det meget sygefravær eller også må vores veje skilles. Jeg har nemlig siden erfaret, at rigtig mange tidligere alkoholikere har fortalt, at de først tog skeen i den anden hånd og gjorde noget ved deres problem, når de blev truet med at miste deres job. Vær klædt på til at håndtere alkoholproblemer Da vi alle højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt kommer til at rende ind i en medarbejder eller en kollega med et alkoholproblem, så er det rigtig godt at være klædt på til at håndtere mødet med en alkoholiker. Der findes meget oplysningsmateriale, ligesom man kan få alkoholkonsulenter til at komme ud på arbejdspladsen og klæde både ledere og medarbejdere på til at håndtere alkoholproblemer på arbejdspladsen. Formuler en brugbar alkoholpolitik Mange arbejdspladser har efterhånden en alkoholpolitik, der er store træk går ud på at man enten slet ikke må indtage alkohol i arbejdstiden eller kun i nøje fastlagte mængder f.eks. 1 øl til frokost og ellers kun ved særlige festlige lejligheder. Men en alkoholpolitik er meget mere. En alkoholpolitik handler også om, hvad man gør både som leder og som medarbejder, når man har mistanke om, at en medarbejder eller en kollega har et alkoholproblem. I politikken bør der også været taget stilling til, om og i hvilket omfang arbejdspladsen vil stille om med hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer. Endelig bør ledere også være uddannet til at tage alkoholsamtalen med medarbejderne.

7 Det vigtigste er imidlertid at vi gør noget. Hvis ikke vi gør noget, lader vi både medarbejderen med alkoholproblemet i stikken og også kollegaerne, der arbejder sammen med en kollega med et alkoholproblem. Bragt i Fr.Borg Amts Avis den 8/ Introduktion til coaching vælg mellem 2 dags kursus eller 4 eftermiddage Tænk at få det bedste frem i folk! Tænk at skabe større ansvarlighed for egen udvikling! Tænk at få et værktøj, der kan bruges i mange af livets forhold og som virkelig skaber mulighed for udvikling. Coaching er en virkningsfuld metode til løsning af problemstillinger, til at skabe udvikling og til at kommunikere bedre. Teglkamp & Co udbyder nu åbne kurser. Vælg mellem: 2 dages kursus: Mandag den 28/8 og 4/9 fra kl eller 4 eftermiddage: Onsdag den 30/8, 7/9, 13/9 og 20/9 alle dage kl Læs mere på eller bestil materiale på 6. Kom til God Morgen-møde den 10. eller den 16. august Start dagen lidt anderledes, kom og hør et inspirerende oplæg, deltag i diskussionen og få mulighed for at netværke. Teglkamp & Co. udbyder i august måned 2 God Morgen-møder, der begge har forandring som tema. Læs mere på eller tilmeld dig direkte på 7. Opslåede lederstillinger Vi udvælger hver måned i vores nyhedsbrev 5 lederstillinger, som lige nu er slået op på jobportalen StepStone. I denne måned har vi udvalgt: Juridisk chef PBS A/S Servicechef til CFS Slagelse A/S Wingmanager A/S Afdelingsleder Sydbank A/S LEAN Academy Manager Ecco Sko A/S Dansk Marketing Manager til Sony PlayStation Nordisk Film A/S Se alle de øvrige ledige lederstillinger på vores hjemmeside Stillingerne vises i samarbejde med jobportalen StepStone A/S

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang Kære læser! Som leder står man ofte i et dilemma, der handler om, hvor langt den enkelte vil acceptere at gå, hvor går den enkeltes grænser, det kan være fagligt,

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang Kære læser! Kender du talenterne i din virksomhed? En virksomheds overlevelse kan afhænge af, om man får spottet talenterne og de meget dygtige medarbejdere i

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Medarbejdernes sundhed - skal DET nu også til at være virksomhedens ansvar?

Medarbejdernes sundhed - skal DET nu også til at være virksomhedens ansvar? Medarbejdernes sundhed - skal DET nu også til at være virksomhedens ansvar? En sund politik? I et stort, kendt dansk gartneri, som vi har hjulpet med blandt andet udvikling af en bred personalepolitik,

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 2004

NYHEDSBREV DECEMBER 2004 NYHEDSBREV DECEMBER 2004 Kære læser! Dette er så sidste nummer af nyhedsbrevet om ledelse for i år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den inspiration, som jeg får til nyhedsbrevet gennem

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 Kære læser! De fleste organisationer arbejder i dag projektorienteret. Det stiller store krav til ledelsen. Artiklen i dette nummer handler om lederens udfordringer som

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2004

NYHEDSBREV APRIL 2004 NYHEDSBREV APRIL 2004 Kære læser! I dag er konkurrencen hård i mange brancher. Overlevelse handler om marginalerne. En af de vigtige parametre for overlevelse er at kunne differentiere sig i forhold til

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere