KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer"

Transkript

1 KP Test - erhvervspsykologiske profiler Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

2 Indhold 03 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer 04 KP Personprofil og KP 360 Adfærdsanalyse 05 KP Explorer og KP Talentudvikling 06 KP Magt & autoritet og KP Personlig Handlekraft 07 KP Handlekraft og KP Teamprofil Handlekraft 08 LEA Individuel og LEA Eksistentiel værdianalyse (PD) og Motivationsanalyse (IDI) 10 Emotionel IQ test (MSCEIT) og Bomat IQ test 11 KP Slutevaluering 02

3 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer Medarbejderne er din virksomheds fremtid. Det handler om at finde de rigtige mennesker og udvikle dem undervejs. I praksis er det desværre ikke helt så enkelt. Selv en god menneskekender kan få brug for værktøjer, som kaster lys over medarbejdernes ressourcer. Kjerulf & Partnere har i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet udviklet en serie erhvervspsykologiske test, der gør dig i stand til at ramme plet, når du skal rekruttere og udvikle din organisation. Alle testkonsulenter hos Kjerulf & Partnere er uddannede psykologer. Og paletten af test er bred og strækker sig fra personprofiler til IQ test. Du kan vælge at købe en enkelt test eller et større udviklingsforløb for ledelsen, hvor konsulenterne hjælper fra start til slut. Certificering Du har også mulighed for selv at blive certificeret til at udføre test. Alle KP Profilerne kan købes og administreres af certificerede konsulenter og HR personale. Kjerulf & Partnere certificerer på åbne kurser i hver profiltype og arrangerer også kurser internt i virksomheden. Certificeringen er personlig og kan tages med i den videre karriere. Slutevalueringer Hvis du ikke selv ønsker at teste dine jobkandidater eller medarbejdere, kan vores testpsykologer hjælpe dig med en uvildig, professionel slutevaluering. Vores testpsykologer arbejder fuld tid med test i en lang række forskellige rekrutterings- og udviklingssammenhænge. De har derfor altid den nyeste viden og bred erfaring. For at sikre, at du får det bedste resultat, bygger alle vores test på: > V i d e n. Vores test bygger på danske normer og afspejler dansk erhvervsliv. De opdateres som minimum hvert 3. år eller for hver 300 nye besvarelser. De udenlandske test bygger på internationale normer. Gruppeprofil Til næsten alle vores profilprodukter kan der udarbejdes en gruppeprofil. Det giver mulighed for at arbejde specifikt med de ressourcer, der findes eller mangler i gruppen. Et helt nyt redskab til grupper og teams er KP Team Profilen, som diagnosticerer gruppens dynamik og faktiske måde at arbejde på. > Enkelthed. Det er nemt at besvare og administrere testene online på: Resultaterne præsenteres i let læste rapporter og udleveres altid med en mundtlig tilbagemelding fra vores psykologer. > Etik. Alle test er opbygget efter et ikke-dømmende princip og bruges med respekt for testpersonernes selvforståelse. I kataloget kan du læse om KPs egne testtyper plus de test, vi har i licens fra anerkendte udenlandske testudbydere. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Vi glæder os til at høre fra dig og dine nuværende eller kommende medarbejdere. 03

4 KP Personprofilerne KP Personprofil Der er tale om opdaterede, markedsorienterede og dansk udviklede værktøjer samt up to date danske referencegrupper, som er alfa og omega i et hastigt og dynamisk rekrutteringsforløb som vores. Michael Folmann, direktør i Effektiv rekruttering KP 360 Adfærdsanalyse Vi bruger adfærdsanalysen, når det drejer sig om lederudvikling med fremadrettet adfærdsændring. Testen udmærker sig ved at være grafisk overskuelig, tidssvarende og have rammende formuleringer. Johnny Weinreich, Chefkonsulent, Businesscentret, Handelsskolen Sjælland Syd KP Personprofilen er den solide basistest, der giver en indgående forståelse af testpersonens personlighedstræk forcer og udfordringer. En test med stor træfsikkerhed. Testen afdækker de personlige ressourcer og er et helt centralt værktøj i coaching, rekruttering og personlig udvikling. KP 360 Adfærdsanalyse måler adfærd på områder, der handler om testpersonens egenskaber og/eller specifikke arbejdssituationer. Testen bygger på feedback fra testpersonens omgivelser. Fx chef, kolleger, medarbejdere, kunder, team eller familiemedlemmer. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på personlighedstræk inden for fire hovedgrupper: Dynamik, Resultatopnåelse, Sociale relationer og Tænkestil. Konsulentarket giver en samlet beskrivelse af testpersonens profil > Omfang: 224 spørgsmål (ca. 30 minutters udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: DK Generel leder, DK Medarbejder, DK Topleder, DK Bestyrelse og DK Offentlig leder. Der er mulighed for at vælge to normer samtidig > Sprog: Dansk og engelsk > A n v e n d e l s e : Vurdering og udvikling af leder- og medarbejderadfærd gennem personlig feedback og teambuilding-aktiviteter > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og medarbejdere/specialister > Indhold: Der måles på 19 adfærdstræk inden for fire hovedgrupper: Dynamik, Resultatopnåelse, Sociale relationer og Tænkestil. Coachingguide indbygget i rapporten > Omfang: 19 spørgsmål med direkte graduering af testpersonens adfærd (10 minutters udfyldelsestid). Selvbesvarelse + 4 forskellige observatørgrupper > Feedback: Ca. 1,5 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk, svensk og engelsk 04

5 KP Explorer Explorer er god med sin fyldige rapport, der dog er meget læsevenlig. Testpersonerne bliver glade for at få rapporten med hjem. Det er også godt, at der testes på humor, som giver et billede af det hele og private menneske. Tina Brandt, Personaledirektør, Amagerbanken KP Talentudvikling KP Talentudvikling er et helt nyt test set-up til at identificere talent og afdække udviklingsmuligheder i virksomheden. Med et nøje sammensat testbatteri kommer vi hele vejen rundt om talentudviklingsprocessen. NYHED: Det udviklede testbatteri til talentudvikling forventes på markedet i første kvartal 2011 KP Explorer er en god allround-test, der rammer præcist, og giver dig et godt overblik over testpersonens ressourcer. Testen er udviklet i samarbejde med danske HR-chefer og er velegnet ved rekruttering af nye medarbejdere og/ eller udvikling af eksisterende. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching og gruppeprofil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere på alle niveauer og yngre ledere > Indhold: Der måles på 14 personlighedstræk (bl.a. humor) inden for tre hovedgrupper: Personlig stil, Arbejdsstil og Samarbejds- og ledelsesstil. Konsulentarket giver en samlet beskrivelse af testpersonens profil > Omfang: 90 spørgsmål (15 minutters udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Generel leder og DK Medarbejder > Sprog: Dansk og engelsk KP Talentudvikling er udviklet til at identificere virksomhedens talenter og deres potentiale. Med et alsidigt testbatteri afdækker vi både personen, og den kontekst vedkommendes talent skal udvikles inden for i virksomheden. > Anvendelse: Identifikation af talent og potentiale samt afdækning af udviklingsmuligheder > Målgruppe: Medarbejdere og ledere > Indhold: Der bliver målt på en række personlighedstræk samt test af IQ og emotionel intelligens. Desuden måler vi på de nødvendige organisatoriske vilkår og kulturer for udvikling af talent > Omfang: Et batteri af personlighedstest, ledelseseffektivitets analyser, IQ- og emotionel intelligenstest samt interviewrammer, der kan sammensættes individuelt > Feedback: Ca. 2-3 timer afhængig af antallet af test > Gruppeprofil: Nej > Normer: Afhænger af hvilke test, der vælges, men som minimum danske normer > Sprog: Dansk og engelsk flere sprog mulige, afhængig af testbatteriets sammensætning Testbatteriet bliver suppleret med en bog af Stig Kjerulf og Lone Schilling Andersen. Bogen beskriver, hvordan talent og potentiale identificeres, udvikles og fastholdes. 05

6 KP Magt & autoriet KP Handlekraft Nyeste erhvervspsykologiske koncept KP Magt & autoritet Sammenlignet med andre profiler overdefinerer denne profil ikke, hvem jeg er. Den angiver præcist og åbent træk hos mig. Jeg kan anbefale KP Magt & autoritetsprofilen til ledere og ledergrupper i alle større virksomheder. Søren Christensen, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers, Academy Leader KP Personlig Handlekraft Vi ønskede at skabe væsentlige forandringer i et tæt ledelsessamarbejde. Profilerne skaber den nødvendige platform og fokuserer på rigtig ledelse, hvor mange andre værktøjer er rettet mod management og navlepilleri. Esben E. Rasmussen, adm. direktør, Fødevarestyrelsen KP Magt & autoritet er designet til lederen, der ønsker et klart billede af egen balance mellem magt og autoritet og hvordan de to størrelser forvaltes i ledelsesadfærden. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, coaching, vurdering og personlig udvikling i større organisationer, gruppeprofil til afdelings-, team- og organisationsudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og førledere > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Magt, Autoritet og Forvaltning af magt og autoritet. Coachingguide indbygget i rapporten samt korrelationsanalyse mellem personlighedstræk > Omfang: 150 spørgsmål (ca. 20 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Generel leder > Sprog: Dansk Baseret på teorien i bogen Magt & autoritet i ledelse Skrevet af Lone Schilling Andersen, Børsens Forlag KP Personlig Handlekraft er testen, der afdækker den personlige handlekraft og dens drivere. Om evnen til at balancere mellem ambition og relation. Forhold, der ikke er statiske, men som netop kan udvikles hos ledere, i teams og i organisationen som helhed. > A n v e n d e l s e : Vurdering, personlig udvikling, coaching, evt. rekruttering, gruppeprofil eller sammen med KP Team Profil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Individ, Relation og Ambition nøje udvalgt på basis af Stig Kjerulfs handlekraftteori. Coachingguide indbygget i rapporten samt korrelationsanalyse mellem personlighedstræk > Omfang: 150 spørgsmål (ca. 20 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Executive leder og DK Medarbejder > Sprog: Dansk og engelsk Alle Handlekraftprofilerne er baseret på teorien i bogen Personlig Handlekraft. Skrevet af Stig Kjerulf, Gyldendal Business

7 KP Handlekraft Testens sammensætning med chef, sideordnede, medarbejdere og private er positivt anderledes end andre test, jeg har deltaget i. Jeg fik stor læring og professionel sparring under hele forløbet og direkte forandringsforslag. Ejvind N. Jensen, områdedirektør, Nordea KP Teamprofil Handlekraft Værktøjerne er relevante, hvis gruppen er meget ny eller har udviklet stereotypier, der skal brydes på en ordentlig og kontrolleret måde. Profilerne sætter rammen for en kvalificeret og respektfuld dialog. Esben E. Rasmussen, adm. direktør, Fødevarestyrelsen KP Handlekraft er ligesom KP Personlig Handlekraft en profil, der fokuserer på den individuelle handlekraft og dens drivere. Modellen er den samme, men her testes der med afsæt i testpersonens egen handlekraft adfærd med feedback fra en række observatører i kategorierne: Chef, kolleger, medarbejdere og private. Man får på den måde en udvidet måling af egen handlekraft adfærd. > A n v e n d e l s e : Vurdering og udvikling af lederadfærd, coaching, organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Individ, Relation og Ambition. Coachingguide indbygget i rapporten > Omfang: 150 spørgsmål (20 min. udfyldelsestid) Selvbesvarelse + fire forskellige observatørgrupper > Feedback: Ca. 2 timer > Gruppeprofil: Nej > Normer: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk og engelsk KP Teamprofil Handlekraft er et gruppe- og team analyseværktøj, der er udviklet som en overbygning til KP Personlig Handlekraft. Teamprofilen består af to dele: Del 1 omhandler de individuelle forudsætninger for teamdannelse og baserer sig på data fra KP Personlig Handlekraft. Del 2 undersøger de mulige synergieffekter hos samme gruppe testede personer og har sit eget teamspørgeskema. Der gives en diagnostisk feedback på gruppens potentiale som team og aktuelle modningsniveau. > A n v e n d e l s e : Teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Første egentlige diagnosticeringsværktøj på markedet med fokus på handlekraft i teamet. Inklusiv gruppeprofil på basis af individuelle KP Personlig Handlekraftp r o fi l e r > Omfang: 30 spørgsmål, gradueres af hvert teammedlem (15 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 0,5 time + teamseminar > Normer: Del 1: Normeret. Del 2: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk og engelsk 07

8 Ledelses Effektivitets Analyse LEA Individuel LEA 360 Med min LEA analyse i hånden har det modsat hvad jeg har prøvet tidligere faktisk været nemt at lave en personlig handlingsplan. Rapporten indeholder mange ideer til konkrete tiltag, jeg kan omsætte til min hverdag. Per Hammershøj, Centerdirektør, Nykredit Jeg kunne sammenholde min vurdering med min bestyrelsesformands og mine medarbejderes syn på samme dimensioner. Der var tankevækkende forskelle, som gav mig viden til at handle og faktisk ændre min ledelse. Peter Lauritzen, Universitetsdirektør, RUC LEA Individuel fokuserer på en normeret måling af den enkelte leders effektivitet til at lede. Ligesom LEA 360 er udgangspunktet, at personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i sin egen lederadfærd. Analysen giver en diagnostisk feedback, der beskriver de handlingsmønstre, der skal til for at styrke, modificere eller supplere ens lederstil. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil ved organisationsog teamudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og førledere > Indhold: Der måles på 22 adfærdstræk inden for seks hovedgrupper: At skabe en vision, Udvikling af medarbejdere, Gennemførelse af visionen, Opfølgning, Resultatorientering og Team Playing. Omfattende rapport og medfølgende arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 84 kombinerede spørgsmål (45 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: Generel leder, adskillige lande og kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder LEA 360 tager udgangspunkt i, at personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i egen adfærd og i, hvordan andre opfatter én i rollen som leder. Analysen giver en diagnostisk feedback, der beskriver de handlingsmønstre, der skal til for at styrke, modificere eller supplere ens lederstil. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil ved organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 22 adfærdstræk inden for seks hovedgrupper: At skabe en vision, Udvikling af medarbejdere, Gennemførelse af visionen, Opfølgning, Resultatorientering og Team Playing. Omfattende rapport og medfølgende arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 84 kombinerede spørgsmål (45 min. udfyldelsestid). Spørgeskema for observatører: 66 kombinerede spørgsmål og 22 direkte gradueringer (45 min. udfyldelsestid). Observatørkategorier: Chef(-er), kolleger og medarbejdere > Feedback: Ca. 2-3 timer > Normer: Generel leder, adskillige lande og kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder 08

9 Eksistentiel Værdianalyse (PD) Jeg oplever Personal Directions som et unikt redskab til selvindsigt og reflektion. Med fokuset på basale personlige værdier og motivationsfaktorer ift. det hele liv, kommer man både dybere og bredere end i gængse test. Pia Laub von Gottberg, Vicedirektør, Topdanmark Motivationsanalyse (IDI) Jeg anbefaler testen til alle, der har mod til at arbejde med de fundamentale aspekter af livskvalitet. For mig er det en parallel til de årlige helbredsundersøgelser her er det blot jeg et og ikke fysikken, der tages status på. Pia Laub von Gottberg, Vicedirektør, Topdanmark Personal Directions er en analyse, der fokuserer på de personlige værdier og den indflydelse, de har på valg og prioriteringer i arbejds- og privatliv. Den klarlægger testpersonens motiver og bestræbelser og er derfor god, når der er brug for at tydeliggøre, debattere eller arbejde med testpersonens holdninger og motivation. Individual Directions Inventory er en analyse med fokus på de personlige motivationsfaktorer og deres indflydelse på prioriteringer i arbejds- og privatlivet. IDI er god til opgaver inden for person- og lederudvikling, karriererådgivning og coaching. Den giver mulighed for at undersøge motiver, livsvalg og bestræbelser. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, coaching og personlig udvikling særligt i eksistentielle overgangsfaser > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og seniorspecialister > Indhold: Profilen er inddelt i tre dele. I første del måles på 17 forskellige personlige værdisæt i seks hovedgrupper: Tilknytning, Udstråling, Opfattelse, Stræben, Udfordring og Kontinuitet. I anden del måles på Din personlige tilværelse. I tredje del måles på Betragtninger over livskvalitet. Omfattende rapport med indbygget arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 160 kombinerede spørgsmål (60 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 3 timer > Gruppeprofil: Nej > Normer: Kønsopdelte normer og flere verdensdele/kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, personlig udvikling med fokus på værdier og coaching > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og seniorspecialister > Indhold: Der måles på 17 forskellige personlige værdisæt og seks motivations-drivere i seks hovedgrupper: Tilknytning, Udstråling, Opfattelse, Stræben, Udfordring og Kontinuitet. Rapport med indbygget arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 62 kombinerede spørgsmål (35 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: Kønsopdelte normer og flere verdensdele/kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder 09

10 IQ Test MSCEIT Emotionel IQ Test MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test) er en færdighedsbaseret test, som måler på, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer. Den fokuserer på, hvordan testpersonerne objektivt forvalter deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende firefacet model for emotionel intelligens. > A n v e n d e l s e : Kompetencevurdering, lederudvikling, rekruttering, Assessment Centre > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på testpersonens følelsesmæssige IQ ud fra fire-facet modellen, som er fremherskende inden for forskning i emotionel intelligens. Der testes på objektiv præstation inden for løsning af en række opgaver og emotionelle problemer. Udførlig rapport med forklaring af E-IQ teorien samt kvalitativ beskrivelse af testpersonens følelsesmæssige intelligens. Rapporten har grafisk oversigt > Omfang: 141 spørgsmål (35 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Danske og engelske > Sprog: Dansk, svensk, finsk og engelsk BOMAT Jeg har haft stor glæde af BOMAT i rekrutterings-øjemed. Testen giver et godt indtryk af kandidatens analytiske og strategiske evner og styrker. Sammen med en personlighedstest er det nemmere at finde den rette kandidat. Rikke Alkert, HR Manager, Nordjysk Elhandel A/S BOMAT er en solid IQ-test udviklet efter de klassiske metoder til IQ-vurdering. Den rammer præcist og er særlig anvendelig, når der er behov for at kende den enkeltes kognitive ressourcer. Fx når der er tale om rekruttering af specialister og ledere på alle niveauer eller ved Assessment Centre. > A n v e n d e l s e : Kompetencevurdering, lederudvikling, rekruttering, Assessment Centre > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på testpersonens IQ ud fra G-faktor-teorien. Udførlig rapport med forklaring af G-faktor-teorien samt kvalitativ beskrivelse af testpersonens præstationspotentiale. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 29 spørgsmålsmatricer (45 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Tyske akademikere med dansk validering (Mensa Danmark) > Sprog: Nonverbal 10

11 KP Slutevaluering KP Slutevaluering er et seriøst og gennemarbejdet værktøj. De testede kandidater har fået kompetent feedback, og den mundtlige vejledning har været yderst kvalificeret. KP Slutevaluering kan rammes med ordene: Professionel, kompetent, effektiv, kontant. Susanne Nielsen, Personalechef, Slots- og Ejendomsstyrelsen KPs testpakker til slutevaluering af kandidater i rekrutteringsforløb og til Assessment Centre er udviklet, så de dækker de fleste organisationsniveauer og behov. De henvender sig til organisationer, der fx selv kører deres rekrutteringsproces, men som gerne vil have en uvildig psykologfaglig vurdering af kandidatfeltet. Testene bliver typisk brugt mellem 1. og 2. samtale, hvorefter vores erfarne testpsykologer giver en præcis og træfsikker evaluering af kandidaterne. Testpakkerne findes på følgende niveauer: > Niveau 1 (Basisrekrutteringstest): Til specialister og ledere på begynderniveau KP Explorer + interview + tilbagemelding > Niveau 2: Anbefales til tunge specialister og ledere på begynderniveau KP Personprofil + interview + tilbagemelding > Niveau 3: Anbefales til ledere på mellemniveau KP Personprofil + LEA Individuel + interview + tilbagemelding > Niveau 4: Anbefales til omfattende testning af ledere på alle niveauer KP Personprofil + LEA Individuel + motivationsanalyse + interview + tilbagemelding > Niveau 5: Omfattende og grundig test af ledere på højt niveau KP Personprofil + LEA Individuel + Eksistentiel værdianalyse + interview + tilbagemelding > Der kan sammensættes specielle testpakker efter behov Alle testpakker kan kombineres med IQ test + E-IQ test 11

12 Når du er klar til forandring Kjerulf & Partnere er et konsulenthus, der tager afsæt i den skandinaviske ledelsestradition. Vi arbejder med mennesket i virksomheden fra ansættelse og udvikling, til afvikling og fratrædelse. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og erhvervspsykologi og forener forretningsmæssig forståelse med erhvervspsykologisk spidskompetence. Vi vil skabe balance mellem organisationens forretningsmæssige krav og den enkeltes behov for personlig og faglig udvikling, så der opstår meningsfuld sammenhæng mellem organisationens mål og medarbejdernes ønsker. Kjerulf & Partnere er stiftet af en gruppe mennesker, der ønsker at arbejde sammen i et konsulenthus, som bygger på venskab, professionel respekt og faglig stolthed. Vores kompetenceområder er: > Sparring med bestyrelse og direktion > Forretningsudvikling > Leder- og talentudvikling > Executive rekruttering > Genplacering og karriererådgivning > Erhvervspsykologiske test > Slutevaluering af jobkandidater > Analyser og klimamålinger > Virksomhedstilpassede kurser > Coaching og coachinguddannelse > Lederudviklingskurser Partnerkredsen i Kjerulf & Partnere har alle mange års erfaring både som ledere i dansk erhvervsliv og som konsulenter. Virksomheden har sit navn efter en af stifterne, cand.psych.aut. Stig Kjerulf, som er forfatter til flere lærebøger i psykologi og ledelseslitteratur. Kjerulf & Partnere A/S Tlf.:

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere