KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer"

Transkript

1 KP Test - erhvervspsykologiske profiler Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

2 Indhold 03 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer 04 KP Personprofil og KP 360 Adfærdsanalyse 05 KP Explorer og KP Talentudvikling 06 KP Magt & autoritet og KP Personlig Handlekraft 07 KP Handlekraft og KP Teamprofil Handlekraft 08 LEA Individuel og LEA Eksistentiel værdianalyse (PD) og Motivationsanalyse (IDI) 10 Emotionel IQ test (MSCEIT) og Bomat IQ test 11 KP Slutevaluering 02

3 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer Medarbejderne er din virksomheds fremtid. Det handler om at finde de rigtige mennesker og udvikle dem undervejs. I praksis er det desværre ikke helt så enkelt. Selv en god menneskekender kan få brug for værktøjer, som kaster lys over medarbejdernes ressourcer. Kjerulf & Partnere har i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet udviklet en serie erhvervspsykologiske test, der gør dig i stand til at ramme plet, når du skal rekruttere og udvikle din organisation. Alle testkonsulenter hos Kjerulf & Partnere er uddannede psykologer. Og paletten af test er bred og strækker sig fra personprofiler til IQ test. Du kan vælge at købe en enkelt test eller et større udviklingsforløb for ledelsen, hvor konsulenterne hjælper fra start til slut. Certificering Du har også mulighed for selv at blive certificeret til at udføre test. Alle KP Profilerne kan købes og administreres af certificerede konsulenter og HR personale. Kjerulf & Partnere certificerer på åbne kurser i hver profiltype og arrangerer også kurser internt i virksomheden. Certificeringen er personlig og kan tages med i den videre karriere. Slutevalueringer Hvis du ikke selv ønsker at teste dine jobkandidater eller medarbejdere, kan vores testpsykologer hjælpe dig med en uvildig, professionel slutevaluering. Vores testpsykologer arbejder fuld tid med test i en lang række forskellige rekrutterings- og udviklingssammenhænge. De har derfor altid den nyeste viden og bred erfaring. For at sikre, at du får det bedste resultat, bygger alle vores test på: > V i d e n. Vores test bygger på danske normer og afspejler dansk erhvervsliv. De opdateres som minimum hvert 3. år eller for hver 300 nye besvarelser. De udenlandske test bygger på internationale normer. Gruppeprofil Til næsten alle vores profilprodukter kan der udarbejdes en gruppeprofil. Det giver mulighed for at arbejde specifikt med de ressourcer, der findes eller mangler i gruppen. Et helt nyt redskab til grupper og teams er KP Team Profilen, som diagnosticerer gruppens dynamik og faktiske måde at arbejde på. > Enkelthed. Det er nemt at besvare og administrere testene online på: Resultaterne præsenteres i let læste rapporter og udleveres altid med en mundtlig tilbagemelding fra vores psykologer. > Etik. Alle test er opbygget efter et ikke-dømmende princip og bruges med respekt for testpersonernes selvforståelse. I kataloget kan du læse om KPs egne testtyper plus de test, vi har i licens fra anerkendte udenlandske testudbydere. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Vi glæder os til at høre fra dig og dine nuværende eller kommende medarbejdere. 03

4 KP Personprofilerne KP Personprofil Der er tale om opdaterede, markedsorienterede og dansk udviklede værktøjer samt up to date danske referencegrupper, som er alfa og omega i et hastigt og dynamisk rekrutteringsforløb som vores. Michael Folmann, direktør i Effektiv rekruttering KP 360 Adfærdsanalyse Vi bruger adfærdsanalysen, når det drejer sig om lederudvikling med fremadrettet adfærdsændring. Testen udmærker sig ved at være grafisk overskuelig, tidssvarende og have rammende formuleringer. Johnny Weinreich, Chefkonsulent, Businesscentret, Handelsskolen Sjælland Syd KP Personprofilen er den solide basistest, der giver en indgående forståelse af testpersonens personlighedstræk forcer og udfordringer. En test med stor træfsikkerhed. Testen afdækker de personlige ressourcer og er et helt centralt værktøj i coaching, rekruttering og personlig udvikling. KP 360 Adfærdsanalyse måler adfærd på områder, der handler om testpersonens egenskaber og/eller specifikke arbejdssituationer. Testen bygger på feedback fra testpersonens omgivelser. Fx chef, kolleger, medarbejdere, kunder, team eller familiemedlemmer. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på personlighedstræk inden for fire hovedgrupper: Dynamik, Resultatopnåelse, Sociale relationer og Tænkestil. Konsulentarket giver en samlet beskrivelse af testpersonens profil > Omfang: 224 spørgsmål (ca. 30 minutters udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: DK Generel leder, DK Medarbejder, DK Topleder, DK Bestyrelse og DK Offentlig leder. Der er mulighed for at vælge to normer samtidig > Sprog: Dansk og engelsk > A n v e n d e l s e : Vurdering og udvikling af leder- og medarbejderadfærd gennem personlig feedback og teambuilding-aktiviteter > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og medarbejdere/specialister > Indhold: Der måles på 19 adfærdstræk inden for fire hovedgrupper: Dynamik, Resultatopnåelse, Sociale relationer og Tænkestil. Coachingguide indbygget i rapporten > Omfang: 19 spørgsmål med direkte graduering af testpersonens adfærd (10 minutters udfyldelsestid). Selvbesvarelse + 4 forskellige observatørgrupper > Feedback: Ca. 1,5 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk, svensk og engelsk 04

5 KP Explorer Explorer er god med sin fyldige rapport, der dog er meget læsevenlig. Testpersonerne bliver glade for at få rapporten med hjem. Det er også godt, at der testes på humor, som giver et billede af det hele og private menneske. Tina Brandt, Personaledirektør, Amagerbanken KP Talentudvikling KP Talentudvikling er et helt nyt test set-up til at identificere talent og afdække udviklingsmuligheder i virksomheden. Med et nøje sammensat testbatteri kommer vi hele vejen rundt om talentudviklingsprocessen. NYHED: Det udviklede testbatteri til talentudvikling forventes på markedet i første kvartal 2011 KP Explorer er en god allround-test, der rammer præcist, og giver dig et godt overblik over testpersonens ressourcer. Testen er udviklet i samarbejde med danske HR-chefer og er velegnet ved rekruttering af nye medarbejdere og/ eller udvikling af eksisterende. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching og gruppeprofil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere på alle niveauer og yngre ledere > Indhold: Der måles på 14 personlighedstræk (bl.a. humor) inden for tre hovedgrupper: Personlig stil, Arbejdsstil og Samarbejds- og ledelsesstil. Konsulentarket giver en samlet beskrivelse af testpersonens profil > Omfang: 90 spørgsmål (15 minutters udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Generel leder og DK Medarbejder > Sprog: Dansk og engelsk KP Talentudvikling er udviklet til at identificere virksomhedens talenter og deres potentiale. Med et alsidigt testbatteri afdækker vi både personen, og den kontekst vedkommendes talent skal udvikles inden for i virksomheden. > Anvendelse: Identifikation af talent og potentiale samt afdækning af udviklingsmuligheder > Målgruppe: Medarbejdere og ledere > Indhold: Der bliver målt på en række personlighedstræk samt test af IQ og emotionel intelligens. Desuden måler vi på de nødvendige organisatoriske vilkår og kulturer for udvikling af talent > Omfang: Et batteri af personlighedstest, ledelseseffektivitets analyser, IQ- og emotionel intelligenstest samt interviewrammer, der kan sammensættes individuelt > Feedback: Ca. 2-3 timer afhængig af antallet af test > Gruppeprofil: Nej > Normer: Afhænger af hvilke test, der vælges, men som minimum danske normer > Sprog: Dansk og engelsk flere sprog mulige, afhængig af testbatteriets sammensætning Testbatteriet bliver suppleret med en bog af Stig Kjerulf og Lone Schilling Andersen. Bogen beskriver, hvordan talent og potentiale identificeres, udvikles og fastholdes. 05

6 KP Magt & autoriet KP Handlekraft Nyeste erhvervspsykologiske koncept KP Magt & autoritet Sammenlignet med andre profiler overdefinerer denne profil ikke, hvem jeg er. Den angiver præcist og åbent træk hos mig. Jeg kan anbefale KP Magt & autoritetsprofilen til ledere og ledergrupper i alle større virksomheder. Søren Christensen, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers, Academy Leader KP Personlig Handlekraft Vi ønskede at skabe væsentlige forandringer i et tæt ledelsessamarbejde. Profilerne skaber den nødvendige platform og fokuserer på rigtig ledelse, hvor mange andre værktøjer er rettet mod management og navlepilleri. Esben E. Rasmussen, adm. direktør, Fødevarestyrelsen KP Magt & autoritet er designet til lederen, der ønsker et klart billede af egen balance mellem magt og autoritet og hvordan de to størrelser forvaltes i ledelsesadfærden. > A n v e n d e l s e : Rekruttering, coaching, vurdering og personlig udvikling i større organisationer, gruppeprofil til afdelings-, team- og organisationsudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og førledere > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Magt, Autoritet og Forvaltning af magt og autoritet. Coachingguide indbygget i rapporten samt korrelationsanalyse mellem personlighedstræk > Omfang: 150 spørgsmål (ca. 20 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Generel leder > Sprog: Dansk Baseret på teorien i bogen Magt & autoritet i ledelse Skrevet af Lone Schilling Andersen, Børsens Forlag KP Personlig Handlekraft er testen, der afdækker den personlige handlekraft og dens drivere. Om evnen til at balancere mellem ambition og relation. Forhold, der ikke er statiske, men som netop kan udvikles hos ledere, i teams og i organisationen som helhed. > A n v e n d e l s e : Vurdering, personlig udvikling, coaching, evt. rekruttering, gruppeprofil eller sammen med KP Team Profil til organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Individ, Relation og Ambition nøje udvalgt på basis af Stig Kjerulfs handlekraftteori. Coachingguide indbygget i rapporten samt korrelationsanalyse mellem personlighedstræk > Omfang: 150 spørgsmål (ca. 20 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1,5 time > Normer: DK Executive leder og DK Medarbejder > Sprog: Dansk og engelsk Alle Handlekraftprofilerne er baseret på teorien i bogen Personlig Handlekraft. Skrevet af Stig Kjerulf, Gyldendal Business

7 KP Handlekraft Testens sammensætning med chef, sideordnede, medarbejdere og private er positivt anderledes end andre test, jeg har deltaget i. Jeg fik stor læring og professionel sparring under hele forløbet og direkte forandringsforslag. Ejvind N. Jensen, områdedirektør, Nordea KP Teamprofil Handlekraft Værktøjerne er relevante, hvis gruppen er meget ny eller har udviklet stereotypier, der skal brydes på en ordentlig og kontrolleret måde. Profilerne sætter rammen for en kvalificeret og respektfuld dialog. Esben E. Rasmussen, adm. direktør, Fødevarestyrelsen KP Handlekraft er ligesom KP Personlig Handlekraft en profil, der fokuserer på den individuelle handlekraft og dens drivere. Modellen er den samme, men her testes der med afsæt i testpersonens egen handlekraft adfærd med feedback fra en række observatører i kategorierne: Chef, kolleger, medarbejdere og private. Man får på den måde en udvidet måling af egen handlekraft adfærd. > A n v e n d e l s e : Vurdering og udvikling af lederadfærd, coaching, organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 15 personlighedstræk inden for tre hovedgrupper: Individ, Relation og Ambition. Coachingguide indbygget i rapporten > Omfang: 150 spørgsmål (20 min. udfyldelsestid) Selvbesvarelse + fire forskellige observatørgrupper > Feedback: Ca. 2 timer > Gruppeprofil: Nej > Normer: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk og engelsk KP Teamprofil Handlekraft er et gruppe- og team analyseværktøj, der er udviklet som en overbygning til KP Personlig Handlekraft. Teamprofilen består af to dele: Del 1 omhandler de individuelle forudsætninger for teamdannelse og baserer sig på data fra KP Personlig Handlekraft. Del 2 undersøger de mulige synergieffekter hos samme gruppe testede personer og har sit eget teamspørgeskema. Der gives en diagnostisk feedback på gruppens potentiale som team og aktuelle modningsniveau. > A n v e n d e l s e : Teamudvikling > Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer > Indhold: Første egentlige diagnosticeringsværktøj på markedet med fokus på handlekraft i teamet. Inklusiv gruppeprofil på basis af individuelle KP Personlig Handlekraftp r o fi l e r > Omfang: 30 spørgsmål, gradueres af hvert teammedlem (15 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 0,5 time + teamseminar > Normer: Del 1: Normeret. Del 2: Ikke norm-baseret > Sprog: Dansk og engelsk 07

8 Ledelses Effektivitets Analyse LEA Individuel LEA 360 Med min LEA analyse i hånden har det modsat hvad jeg har prøvet tidligere faktisk været nemt at lave en personlig handlingsplan. Rapporten indeholder mange ideer til konkrete tiltag, jeg kan omsætte til min hverdag. Per Hammershøj, Centerdirektør, Nykredit Jeg kunne sammenholde min vurdering med min bestyrelsesformands og mine medarbejderes syn på samme dimensioner. Der var tankevækkende forskelle, som gav mig viden til at handle og faktisk ændre min ledelse. Peter Lauritzen, Universitetsdirektør, RUC LEA Individuel fokuserer på en normeret måling af den enkelte leders effektivitet til at lede. Ligesom LEA 360 er udgangspunktet, at personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i sin egen lederadfærd. Analysen giver en diagnostisk feedback, der beskriver de handlingsmønstre, der skal til for at styrke, modificere eller supplere ens lederstil. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, rekruttering, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil ved organisationsog teamudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og førledere > Indhold: Der måles på 22 adfærdstræk inden for seks hovedgrupper: At skabe en vision, Udvikling af medarbejdere, Gennemførelse af visionen, Opfølgning, Resultatorientering og Team Playing. Omfattende rapport og medfølgende arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 84 kombinerede spørgsmål (45 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: Generel leder, adskillige lande og kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder LEA 360 tager udgangspunkt i, at personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i egen adfærd og i, hvordan andre opfatter én i rollen som leder. Analysen giver en diagnostisk feedback, der beskriver de handlingsmønstre, der skal til for at styrke, modificere eller supplere ens lederstil. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil ved organisations- og teamudvikling > Målgruppe: Ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på 22 adfærdstræk inden for seks hovedgrupper: At skabe en vision, Udvikling af medarbejdere, Gennemførelse af visionen, Opfølgning, Resultatorientering og Team Playing. Omfattende rapport og medfølgende arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 84 kombinerede spørgsmål (45 min. udfyldelsestid). Spørgeskema for observatører: 66 kombinerede spørgsmål og 22 direkte gradueringer (45 min. udfyldelsestid). Observatørkategorier: Chef(-er), kolleger og medarbejdere > Feedback: Ca. 2-3 timer > Normer: Generel leder, adskillige lande og kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder 08

9 Eksistentiel Værdianalyse (PD) Jeg oplever Personal Directions som et unikt redskab til selvindsigt og reflektion. Med fokuset på basale personlige værdier og motivationsfaktorer ift. det hele liv, kommer man både dybere og bredere end i gængse test. Pia Laub von Gottberg, Vicedirektør, Topdanmark Motivationsanalyse (IDI) Jeg anbefaler testen til alle, der har mod til at arbejde med de fundamentale aspekter af livskvalitet. For mig er det en parallel til de årlige helbredsundersøgelser her er det blot jeg et og ikke fysikken, der tages status på. Pia Laub von Gottberg, Vicedirektør, Topdanmark Personal Directions er en analyse, der fokuserer på de personlige værdier og den indflydelse, de har på valg og prioriteringer i arbejds- og privatliv. Den klarlægger testpersonens motiver og bestræbelser og er derfor god, når der er brug for at tydeliggøre, debattere eller arbejde med testpersonens holdninger og motivation. Individual Directions Inventory er en analyse med fokus på de personlige motivationsfaktorer og deres indflydelse på prioriteringer i arbejds- og privatlivet. IDI er god til opgaver inden for person- og lederudvikling, karriererådgivning og coaching. Den giver mulighed for at undersøge motiver, livsvalg og bestræbelser. > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, coaching og personlig udvikling særligt i eksistentielle overgangsfaser > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og seniorspecialister > Indhold: Profilen er inddelt i tre dele. I første del måles på 17 forskellige personlige værdisæt i seks hovedgrupper: Tilknytning, Udstråling, Opfattelse, Stræben, Udfordring og Kontinuitet. I anden del måles på Din personlige tilværelse. I tredje del måles på Betragtninger over livskvalitet. Omfattende rapport med indbygget arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 160 kombinerede spørgsmål (60 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 3 timer > Gruppeprofil: Nej > Normer: Kønsopdelte normer og flere verdensdele/kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder > A n v e n d e l s e : Lederudvikling, personlig udvikling med fokus på værdier og coaching > Målgruppe: Ledere på alle niveauer og seniorspecialister > Indhold: Der måles på 17 forskellige personlige værdisæt og seks motivations-drivere i seks hovedgrupper: Tilknytning, Udstråling, Opfattelse, Stræben, Udfordring og Kontinuitet. Rapport med indbygget arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 62 kombinerede spørgsmål (35 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 2 timer > Normer: Kønsopdelte normer og flere verdensdele/kulturer > Sprog: Dansk, svensk og alle større sprogområder 09

10 IQ Test MSCEIT Emotionel IQ Test MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test) er en færdighedsbaseret test, som måler på, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer. Den fokuserer på, hvordan testpersonerne objektivt forvalter deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende firefacet model for emotionel intelligens. > A n v e n d e l s e : Kompetencevurdering, lederudvikling, rekruttering, Assessment Centre > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på testpersonens følelsesmæssige IQ ud fra fire-facet modellen, som er fremherskende inden for forskning i emotionel intelligens. Der testes på objektiv præstation inden for løsning af en række opgaver og emotionelle problemer. Udførlig rapport med forklaring af E-IQ teorien samt kvalitativ beskrivelse af testpersonens følelsesmæssige intelligens. Rapporten har grafisk oversigt > Omfang: 141 spørgsmål (35 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Danske og engelske > Sprog: Dansk, svensk, finsk og engelsk BOMAT Jeg har haft stor glæde af BOMAT i rekrutterings-øjemed. Testen giver et godt indtryk af kandidatens analytiske og strategiske evner og styrker. Sammen med en personlighedstest er det nemmere at finde den rette kandidat. Rikke Alkert, HR Manager, Nordjysk Elhandel A/S BOMAT er en solid IQ-test udviklet efter de klassiske metoder til IQ-vurdering. Den rammer præcist og er særlig anvendelig, når der er behov for at kende den enkeltes kognitive ressourcer. Fx når der er tale om rekruttering af specialister og ledere på alle niveauer eller ved Assessment Centre. > A n v e n d e l s e : Kompetencevurdering, lederudvikling, rekruttering, Assessment Centre > Målgruppe: Specialister og ledere på alle niveauer > Indhold: Der måles på testpersonens IQ ud fra G-faktor-teorien. Udførlig rapport med forklaring af G-faktor-teorien samt kvalitativ beskrivelse af testpersonens præstationspotentiale. Konsulentarket har grafisk oversigt > Omfang: 29 spørgsmålsmatricer (45 min. udfyldelsestid) > Feedback: Ca. 1 time > Gruppeprofil: Nej > Normer: Tyske akademikere med dansk validering (Mensa Danmark) > Sprog: Nonverbal 10

11 KP Slutevaluering KP Slutevaluering er et seriøst og gennemarbejdet værktøj. De testede kandidater har fået kompetent feedback, og den mundtlige vejledning har været yderst kvalificeret. KP Slutevaluering kan rammes med ordene: Professionel, kompetent, effektiv, kontant. Susanne Nielsen, Personalechef, Slots- og Ejendomsstyrelsen KPs testpakker til slutevaluering af kandidater i rekrutteringsforløb og til Assessment Centre er udviklet, så de dækker de fleste organisationsniveauer og behov. De henvender sig til organisationer, der fx selv kører deres rekrutteringsproces, men som gerne vil have en uvildig psykologfaglig vurdering af kandidatfeltet. Testene bliver typisk brugt mellem 1. og 2. samtale, hvorefter vores erfarne testpsykologer giver en præcis og træfsikker evaluering af kandidaterne. Testpakkerne findes på følgende niveauer: > Niveau 1 (Basisrekrutteringstest): Til specialister og ledere på begynderniveau KP Explorer + interview + tilbagemelding > Niveau 2: Anbefales til tunge specialister og ledere på begynderniveau KP Personprofil + interview + tilbagemelding > Niveau 3: Anbefales til ledere på mellemniveau KP Personprofil + LEA Individuel + interview + tilbagemelding > Niveau 4: Anbefales til omfattende testning af ledere på alle niveauer KP Personprofil + LEA Individuel + motivationsanalyse + interview + tilbagemelding > Niveau 5: Omfattende og grundig test af ledere på højt niveau KP Personprofil + LEA Individuel + Eksistentiel værdianalyse + interview + tilbagemelding > Der kan sammensættes specielle testpakker efter behov Alle testpakker kan kombineres med IQ test + E-IQ test 11

12 Når du er klar til forandring Kjerulf & Partnere er et konsulenthus, der tager afsæt i den skandinaviske ledelsestradition. Vi arbejder med mennesket i virksomheden fra ansættelse og udvikling, til afvikling og fratrædelse. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og erhvervspsykologi og forener forretningsmæssig forståelse med erhvervspsykologisk spidskompetence. Vi vil skabe balance mellem organisationens forretningsmæssige krav og den enkeltes behov for personlig og faglig udvikling, så der opstår meningsfuld sammenhæng mellem organisationens mål og medarbejdernes ønsker. Kjerulf & Partnere er stiftet af en gruppe mennesker, der ønsker at arbejde sammen i et konsulenthus, som bygger på venskab, professionel respekt og faglig stolthed. Vores kompetenceområder er: > Sparring med bestyrelse og direktion > Forretningsudvikling > Leder- og talentudvikling > Executive rekruttering > Genplacering og karriererådgivning > Erhvervspsykologiske test > Slutevaluering af jobkandidater > Analyser og klimamålinger > Virksomhedstilpassede kurser > Coaching og coachinguddannelse > Lederudviklingskurser Partnerkredsen i Kjerulf & Partnere har alle mange års erfaring både som ledere i dansk erhvervsliv og som konsulenter. Virksomheden har sit navn efter en af stifterne, cand.psych.aut. Stig Kjerulf, som er forfatter til flere lærebøger i psykologi og ledelseslitteratur. Kjerulf & Partnere A/S Tlf.:

Executive Development Program, EDP

Executive Development Program, EDP Kjerulf & Partnere - når du er klar til forandring Executive Development Program, EDP Personlig udvikling på toplederniveau Executive Development Program, EDP Tøystrup Gods på Fyn kursussted for Executive

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Sauntesvej 13, 2820 Gentofte

Sauntesvej 13, 2820 Gentofte Kjerulf & Partnere er flyttet Efter knap 10 gode år i Det Røde Hus ved Peblingesøen har vi besluttet at rykke teltpælene op og flytte til et nyt domicil. Vi var plaget af indbrud på det ydre Nørrebro og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere