KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013"

Transkript

1 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

2 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret Aktiviteterne er et gratis tilbud til dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social forening eller organisation, hvis formål det er at støtte udsatte mennesker indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Tilbuddene er finansieret af Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om Uddannelsespuljen på de næste sider. I de fleste aktiviteter vil du få lejlighed til at mødes med andre fra frivillige sociale organisationer, og du vil få mulighed for at udvikle din viden, færdigheder og holdninger i forhold til det frivillige arbejde. Aktiviteterne er i kataloget beskrevet i en forkortet version. Du kan læse den fulde version af beskrivelserne på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside hvor du også kan melde dig til. De praktiske oplysninger om tilmelding til aktiviteterne finder du bagerst i kataloget. Aktiviteterne har fra denne sæson fået en grafisk præsentation af kursets tilrettelæggelse, med hensyn til hvor meget hhv. teorien og de praksisrettede dele fylder, sådan at du bedre kan vurdere, om aktiviteten matcher dine behov og forudsætninger. Center for frivilligt socialt arbejde er en landsdækkende selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet og har til huse i Odense. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om frivilligt socialt arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du også kan se vores omfattende publikationsliste. 2 Center for frivilligt socialt arbejde, august 2013 Redaktion: Vibeke Bundgård, Cathrin Filip Johansen, Mie Brink Hansen og Birgitte Møller Andersen Grafisk tilrettelæggelse: Glad Design, København Tryk: Eks skolens Trykkeri ApS Oplag: 5.500

3 Uddannelsespuljen en pulje direkte til de frivillige Uddannelsespuljen har siden sin oprettelse i 1998 arbejdet med at skabe gode rammer for frivilliges kompetence- og udviklingsmuligheder på det sociale og sundhedsmæssige felt. Det er et væsentligt element, at tilbuddene i videst muligt omfang er gratis, så udvikling og læring ikke bliver til et spørgsmål om økonomiske ressourcer, men et ønske om at udvikle sig og forbedre indsatsen i det frivillige arbejde til gavn for foreningen, den frivillige og brugeren. De mange tilbud under Uddannelsespuljen er muliggjort gennem satspuljebevillinger, og den nuværende bevilling gælder for perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivillige sociale organisationer. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktionerne i forhold til udmøntningen af det frivillige brugerrettede arbejde. Målgrupperne for Uddannelsespuljen er derfor frivillige og ansatte, der enten har direkte kontakt med foreningens brugere eller har opgaver med at støtte de frivillige i deres brugerrettede arbejde. Uddannelsespuljen er opdelt i tre støtteformer, som både de frivillige og organisationerne på det sociale og sundhedsmæssige felt skal være opmærksomme på. Støtteform A: Egne kursusaktiviteter Støtteform A yder økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne kursusaktiviteter for frivillige. Der er ansøgningsfrist en gang årligt, hvorefter et uddannelsesudvalg, udpeget af Social- og Integrationsministeriet, behandler ansøgningerne. Center for frivilligt socialt arbejde forestår den faglige sagsbehandling af ansøgninger, mens Puljestyring under Social- og Integrationsministeriet varetager administrationen af midlerne. For at søge økonomisk støtte til egne uddannelsesaktiviteter skal man udfylde et ansøgningsskema, som kan downloades fra Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, eller anskaffes ved telefonisk henvendelse på tlf Støtteform B: Åbne kursusudbud Under støtteform B udbydes åbne kurser, netværk og fyraftensmøder for frivillige og ansatte, der er tilknyttet en frivillig social organisation. Kurserne for det næste halvår er beskrevet i dette katalog. Der er mulighed for at få et kursus fra kataloget ud lokalt, hvis tre foreninger går sammen. Endelig tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde støtte til oprettelsen af faglige netværk mellem foreninger. Disse tilbud kan I læse mere om sidst i kataloget. Støtteform C: Konsulentbistand Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder også gratis konsulentbistand til frivillige sociale organisationer, der ønsker at arbejde med de frivilliges udvikling og læring. Det kan f.eks. være planlægningsbistand til kursusaktiviteter eller konsulentbistand til at fremme det pædagogiske udviklingsarbejde for frivillige. For jer i organisationen, der arbejder med kompetenceudvikling og læring afholdes også kurser, som I kan læse mere om i dette katalog. Derudover arrangerer vi hvert år en uddannelseskonference, og der er mulighed for at deltage i Netværket for uddannelseskonsulenter, som optager nye medlemmer i januar måned. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulenterne Vibeke Bundgård eller Cathrin Filip Johansen på Center for frivilligt socialt arbejde, telefon

4 Indholdsfortegnelse Side 6 8 Personlig udvikling og refleksion Til dig, der vil arbejde med dine personlige ressourcer, kompetencer og egne grænser i forhold til dit arbejde som frivillig Du kan vælge 1 kursus fra tilbuddene på denne side side 7 Kunsten at få dine budskaber ud side 7 Kunsten at passe på sig selv side 8 Kunsten at forstå dig selv side 8 Brænd men brænd ikke ud! Side 9 12 Rådgivning og faglig baggrundsviden Til dig, der vil træne din rådgivning og have større indsigt i en særlig socialfaglig problemstilling eller brugergruppe side 10 Krisepsykologi, basis side 10 Krisepsykologi, overbygning side 11 Særligt sensitive mennesker ØST side 11 Særligt sensitive mennesker VEST side 11 ACT ØST side 11 ACT VEST side 12 Positiv psykologi side 12 Stresshåndtering Side Samtale, kommunikation og konflikthåndtering Til dig, der vil introduceres til særlige samtaleformer og kommunikation, samt hvordan du kan håndtere svære og konfliktfyldte situationer med brugerne side 14 Evidensbaseret coaching dobbeltkursus side 14 Konflikthåndtering side 15 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere side 15 Mindfulness ØST side 15 Mindfulness VEST 4 Side Roller og etik Til dig, der ønsker indsigt i og afklaring af din funktion og rolle i det frivillige sociale arbejde og den daglige organisering heraf. Herunder etiske og evt. lovmæssige grænser i dette arbejde side 17 Bedre som bisidder VEST side 17 Bedre som bisidder ØST side 17 Assertion side 18 Magt og afmagt VEST side 18 Magt og afmagt ØST side 18 Filosofisk frirum for frivillige side 19 At være frivillig Side Støtte, koordinering og ledelse i det frivillige sociale arbejde Til dig, der primært beskæftiger dig med at støtte og organisere det frivillige sociale arbejde, og som ønsker inspiration og metoder til at skabe gode vilkår for samarbejdet om brugerne. side 21 Konfliktløsning som ledelsesværktøj side 21 Styrker og styrkebaseret ledelse side 22 At lede samtalegrupper

5 For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine forudsætninger og ønsker, har vi denne sæson suppleret beskrivelsen af kurset/mødet med en grafisk præsentation af kursustilrettelæggelsen. I en skala fra 1 6 vises forholdet mellem det teoretiske og praktiske indhold. Dette kan du vælge supplerende = teoretisk stof = øvelser og praksisrettet deltagerinvolvering Side Det handler om læring Til dig, der arbejder med læring og udvikling i det frivillige sociale arbejde og ønsker viden om og redskaber til, hvordan du kan skabe gode læringsmiljøer for de frivillige side 24 Transfer skab mening med kursusgalskaben side 24 Cooperative learning og samarbejde side 25 Læring og psykodynamiske processer Side Fyraftensmøder Til dig og dine kollegaer i det frivillige sociale arbejde, der ønsker en inspirerende aften i godt og til tider udfordrende selskab, hvor skæve vinkler på det frivillige sociale arbejde sættes i spil side 27 Om sorg side 28 Krig og tortur i bagagen side 29 Den langtidsholdbare frivillige Side Andre tilbud ved Center for frivilligt socialt arbejde Til dig, der ønsker at få et kursus eller pædagogisk vejledning og bistand ud til foreningen og lokalområdet Side Praktiske oplysninger side 32 Tilmeldingsblanket side 32 Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne, kontakt m.v. side 34 Vejledning til elektronisk tilmelding side 30 Vil du have et kursus i lokalområdet? side 30 Vil du have hjælp til at etablere et fagligt netværk? side 31 Har du brug for hjælp eller sparring i forhold til dine udviklingsopgaver? 5

6 Personlig udvikling og refleksion Kurser under temaet Personlig udvikling og refleksion handler om, hvordan du kan udvikle dig selv i dit frivillige arbejde. I det frivillige sociale arbejde er det ofte det mellemmenneskelige møde med mere eller mindre udsatte brugere, der er i centrum. Disse kurser handler blandt andet om at lære sine styrker at kende, så du kan føle dig godt tilpas i kontakten med brugerne også når det engang imellem er svært. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi fremtræder og at kunne mærke hvor grænserne går og respektere dem også vores egne. 6

7 Kunsten at få dine budskaber ud styrk din synlighed og troværdighed Kurset er målrettet dig, der i dit samarbejde med brugerne og dine medfrivillige ønsker at blive hørt og respekteret, når du skal formidle dine meninger, holdninger og budskaber. At styrke og rumme den bedste udgave af dig selv er med til, at din synlighed bliver troværdig. På kurset vil du opnå større viden og forståelse af de gode grunde til, at det kan være svært at tage lederskab og bringe sig selv i spil på en passende måde. Du vil få personlige værktøjer til at bryde de mønstre, der kan hæmme dit mod, din troværdighed og gennemslagskraft. De centrale arbejdspunkter vil være: Livsduelige mennesker samspil respekt og overskud Træning i at indtage arenaen med fokus på din fremtoning, synlighed, stemme, krop og selvrespekt. Hvordan kan man bryde hæmmende mønstre og overbevisninger? Find dine ubrugte ressourcer og slip dem fri Undervisere: Trine Alvilda Jensen er krops- og familie - terapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D 6. oktober 2013, KL ComwELL REbILD bakker, SKøRPIng TIlmElDIngSFRIST FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE Kunsten at passe på dig selv - og mærke dine personlige/faglige grænser og begrænsninger Kurset henvender sig til dig, der er frivillig med brugerkontakt, og som ønsker at blive bedre til at passe på dig selv i pressede situationer og lytte til dine egne grænser. Formålet med kurset er at give dig indsigt i, hvordan du i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende at arbejde med mennesker. Ind i mellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi har overskud til det frivillige arbejde. Vi vil blandt andet arbejde med følgende temaer: Kroppens sprog alarmsignaler grænser og begrænsninger Hvordan kan man opbygge et bedre selvværd og yde egenomsorg? Hvordan kan man passe på sig selv og optræne synlighed? Hvordan beder man om hjælp og lærer ikke at tage tingene med hjem? Hvordan kan man personligt bruge løsningsorienteret coaching? Undervisere Trine Alvilda Jensen er krops- og familieterapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere LøRDAg D. 26. oktober, KL SønDAg D. 27. oktober 2013, KL ComwELL RoSKILDE TIlmElDIngSFRIST FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 7

8 102 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL LEDERnES KonFEREnCECEntER, odense FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 103 LøRDAg D. 12. oktober, KL SønDAg D. 13. oktober 2013, KL HotEL PARK, middelfart FREDAg D. 13. SEPtEmbER 2013 maks. 24 DELtAgERE 8 Kunsten at forstå dig selv og bruge dine livserfaringer til at skabe forandring Kurset er for dig, der ønsker større selvindsigt og som gerne vil bryde de mønstre, som forhindrer dig i at kunne rumme og tackle de mange udfordringer, som du står over for i det frivillige arbejde. Kurset tager udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres egne personlige historier og livserfaringer. Vi undersøger bl.a. betydningen af de årsager, livshændelser og roller, vi spiller i hverdagen, som gør det svært at holde fast i det, som vi har besluttet os for at gøre. På kurset vil du få indsigt i de mest almindelige mekanismer, som kan forhindre dig i at lytte til dine indre grænser og din selvrespekt. På kurset arbejder vi med spørgsmålene: Hvordan påvirker din historie dit voksenliv? Hvilke overlevelsesmønstre og roller kommer i spil i dit frivillige arbejde? Hvordan kommer du af med overbevisninger og mønstre, som hæmmer dig i dit samspil med andre? Hvorfor bliver du ved med at sige ja, når din indre stemme siger nej? Hvordan opnår du større psykisk og fysisk overskud, selvrespekt og trivsel? Undervisere Trine Alvilda Jensen er krops- og familieterapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Ved siden af dette er Trine udøvende billedkunstner og skaber eventyr - lige, farverige, naive og sjove billeder med prinser, prinsesser, klovne og badutspringere. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere. Ved siden af dette arbejder Christoffer som sangskriver og musiker. brænd men brænd ikke ud! et kommunikationsværksted om nærvær, magt og afmagt Kurset er målrettet dig, der som frivillig arbejder med psykisk skrøbelige, socialt udsatte og marginaliserede mennesker. Kurset er særligt relevant for dig, der trods dit engagement oplever, at det til tider kan være udfordrende at møde og kommunikere med brugerne. Det kan for eksempel være, når der kommer uforudsete reaktioner eller adfærd i spil. På dette kursus, kan du både afprøve og opleve forskellige værktøjer og handlemuligheder, der udvider og styrker dit møde med brugerne. Med afsæt i indspil fra kursets deltagende skuespiller træner du en coachende dialog og får konkrete redskaber til at møde dine brugere. Både dine og de øvrige deltageres erfaringer og viden inddrages som et fælles ekspertfelt. Kurset fungerer som et kommunikationsværksted, hvor vi undersøger attituder, stemmebrug og kropssprog i forhold til nærvær og kommunikation. Med afsæt i situationsspil afprøver vi forskellige virkemidler, hvor du som deltager kan justere og instruere skuespillernes indspil og på den måde får belyst din egen og andres kommunikation og virkelighedsopfattelse. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, blot lyst og vilje til at involvere sig. Underviser: Inge Dinesen er coach/psykoterapeut, uddannet skuespiller og mag. art. i stemmebrug. Inge Dinesen har spillet og instrueret teater, samt undervist i kommunikation og stemmebrug i mere end 25 år. Jan-Michael Senderovitz, skuespiller og medunderviser. Pia Trøst Nissen, skuespiller

9 Rådgivning og faglig baggrundsviden Særlige problemstillinger kan kalde på særlige svar. På kurserne under temaet Rådgivning og faglig baggrundsviden kan du øge din indsigt i særlige problemstillinger, som du møder hos brugerne i dit frivillige sociale arbejde og blive bedre til at forstå og rumme de reaktioner, du oplever hos dem. På kurserne vil du også få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan rådgive brugere på en relevant og respektfuld måde. 9

10 104 LøRDAg D. 9. november, KL SønDAg D. 10. november 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 20 DELtAgERE Krisepsykologi basis Kurset henvender sig til frivillige, der interesserer sig for krisepsykologi og ønsker flere værktøjer til det frivillige arbejde med mennesker i udsatte livssituationer. Målet er at give dig en grundig forståelse for, hvordan mennesker reagerer på krise, sorg og traumatisk stress. Vi vil se på, hvordan du bedst muligt kan hjælpe, og hvornår det er tid at inddrage den professionelle hjælp. Undervejs kommer vi også ind på, hvordan kriseramte mennesker kan påvirke dig i dit frivillige arbejde. Det kan til tider være både vanskeligt og belastende at arbejde med mennesker, der ikke har det godt, og det må vi forholde os til. Kurset vil generelt være baseret på dialog og dermed være meget aktivt involverende for deltagerne. Kurset vil give dig en indføring i følgende emner: Grundlæggende krisepsykologi Frivilligt arbejde med kriseramte mennesker Kontaktform og samtaleteknik i teori og praksis Struktureret KriseSamtale (SKS) Vurdering af behov for professionel hjælp samt henvisningsmuligheder Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 105 LøRDAg D. 7. DECEmbER, KL SønDAg D. 8. DECEmbER 2013, KL SInAtUR HotEL StoREbæLt, nyborg FREDAg D. 1. november 2013 maks. 20 DELtAgERE når DU TIlmElDER DIg, BEDES DU oplyse, HvoRnÅR DU HAR DElTAgET I BASISKURSET. Krisepsykologi overbygning Kurset henvender sig til frivillige, der tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi basis og nu ønsker at arbejde videre med emnet i relation til det frivillige arbejde. Der kan altså ikke optages frivillige, der ikke tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi basis under Center for frivilligt socialt arbejde. Målet er at gøre dig endnu bedre til at håndtere en samtale med et kriseramt medmenneske. Vi vil arbejde videre med Struktureret KriseSamtale og gå mere i dybden med kommunikationsform og samtaleteknik. Der vil være tale om et kursus, hvor du selv er meget aktiv og gennem forskellige øvelser og træningssessioner får den gode samtale ind under huden. Genopfriskning af den grundlæggende krisepsykologi Eksperimenter med samtaleteknik Skjulte budskaber i krisesamtalen Når samtalen kommer under pres Repetition og demonstration af Struktureret KriseSamtale med særligt fokus på samtaleteknik og kontaktarbejde Vi begynder med et par timers teori, men derefter vil kurset bære præg af praktiske øvelser og træningssessioner med efterfølgende refleksion. Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 10 På kurset skal vi arbejde med følgende emner:

11 Særligt sensitive mennesker Kurset er for dig, der i dit frivillige sociale arbejde kan have gavn af at kende de særligt sensitive karaktertræk enten fordi du selv er særligt sensitiv og/eller fordi du møder brugere, der måske er det. Der hører mange positive kvaliteter til det sensitive karaktertræk, og man kan som særlig sensitiv sagtens leve et godt, kærligt og meningsfuldt liv. Men man kan også være disponeret for at blive overstimuleret, udmattet og stresset, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker. På dette kursus får du gennem oplæg, dialog og øvelser konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe andre med at skabe de bedste betingelser for sensitiviteten i dagligdagen. Du får bl.a. en kort introduktion til mindfulness, som er en god metode til at forebygge og reducere overstimulering, udmattelse og stress. Underviser Susanne Møberg er uddannet pædagog med særlig interesse inden for psykologien samt coach og instruktør i mindfulness. Susanne har egen kursus- og foredragsvirksomhed og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive mennesker. Læs mere om Susanne på ØST106 LøRDAg D. 9. november, KL mbk A/S, PILEStRæDE 61, 1112 KbH K FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 25 DELtAgERE vest107 LøRDAg D. 16. november, KL REStAURAnt navigator, AARHUS FREDAg, DEn 11. oktober 2013 maks. 25 DELtAgERE ACt om at opbygge livsmod Et kursus for frivillige og ansatte med brugerkontakt, der ønsker indsigt i, hvad der kan hæmme og hvad der kan fremme udvikling og konstruktiv handling. På kurset får du en introduktion til de grundlæggende begreber, processer og metoder i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du kan bruge modellen som styrebillede i udviklende samtaler og som personlig og faglig inspirationskilde. ACT er en nyere videns-baseret adfærdsterapi, som integrerer og balancerer mindfulness- og accept processer med adfærdsstrategier. Ved hjælp af ACT kan du arbejde med at underminere belastende tanker og emotionelle undgåelsesstrategier samt med at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Du vil lære den grundlæggende model i ACT at kende, både via gennemgang af modellen og via øvelser. Øvelserne har hovedvægt på oplevelsesorienteret træning, som vil inddrage dine egne erfaringer som rådgiver og de vanskeligheder du møder i dit arbejde. Du må derfor være indstillet på at bruge dig selv aktivt i træningsprocessen. Undervisere Lina Guldbrandsen, autoriseret psykolog ved Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri og ADHD, Aarhus Universitets Hospital Risskov. Louise Kronstrand Nielsen (kun på Vestkurset) er psykolog og ansat ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser under Århus Universitetshospital. ØST108 LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D. 6. oktober 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL HotEL SKAnDERboRgHUS FREDAg D. 4. oktober 2013 vest109 maks. 18 DELtAgERE 11

12 110 LøRDAg D. 28. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 29. SEPtEmbER 2013, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 20 DELtAgERE Positiv Psykologi Kurset henvender sig til dig, der som frivillig har kontakt med brugerne i din frivillige sociale organisation, og som ønsker at blive bedre til at hjælpe dem til at fokusere på det, der kan gøre deres liv bedre. Du behøver ikke at have kendskab til positiv psykologi for at deltage på kurset. På kurset vil du få en grundig indføring i, hvad positiv psykologi er. Fokus er både på det udviklende og det positive i mennesket med nænsom inddragelse af det negative (som også er værdifuldt), således at du som frivillig kan blive en katalysator for, at andre kan forbedre deres handleevne og øge deres grad af blomstring alene og sammen med andre. Inden kurset vil du modtage et materiale med øvelser, som skal være gennemført inden kursusstart. Det er vigtigt, at du har en aktiv mailadresse og adgang til nettet. På kurset kommer vi blandt andet ind på: introduktion til videnskaben om optimal menneskelig fungeren hvordan du kan etablere en psykologisk kontrakt som forudsætning for, at du kan arbejde med positiv psykologi hvordan du kan arbejde med en lang række værktøjer, der kortlægger brugernes energigivende og trivselsskabende muligheder og muligheder for personlig vækst positive følelser hvorfor de er vigtige, og hvordan vi kan hjælpe brugerne med at skabe mere positivitet i deres liv hemmeligheden bag effektivt målsætningsarbejde, der fører til øget lykke og trivsel. veje til det gode liv og strategier til at gøre livet bedre på arbejdet, i kærlighedslivet og i fritiden. Underviser Jens Boris Larsen er privatpraktiserende coachpsykolog, formand for Selskab for Evidens-baseret Coaching og underviser i positiv psykologi på Folkeuniversitetet. 111 LøRDAg D. 28. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 29. SEPtEmbER 2013, KL ComwELL REbILD bakker, SKøRPIng FREDAg, DEn 6. SEPtEmbER 2013 maks. 20 DELtAgERE 12 Stresshåndtering når hverdagslivet bliver svært Kurset henvender sig til frivillige med brugerkontakt, der ønsker at blive bedre til at hjælpe brugerne til at håndtere stress, når den er opstået samt forebygge, at den vokser og bliver et gentagende problem. Kurset tager afsæt i den nyeste og mest relevante viden om stress og sætter den i relation til det frivillige sociale arbejde. Vi ser på de mange forskellige årsager til stress og hvilke faktorer, der har betydning for stressens opståen og ikke mindst på håndteringen af den. På kurset bliver du præsenteret for teknikker til at håndtere stress i forskellige sammenhænge. Vi kommer til at bruge en del tid på at tale om de holdninger og værdier, der er forbundet med at fungere godt på trods af store krav fra omgivelserne og fra os selv. I øvrigt er det værd at bemærke, at stress ofte er et underliggende vilkår for andre typer af problemer, som mennesker ønsker hjælp til at håndtere. Derfor er det afgørende, at de frivillige bliver ordentligt klædt på, så de kan genkende og forholde sig til forskellige former for stressproblematik hos brugerne. Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på læs mere om kurset på

13 Samtale, kommunikation og konflikthåndtering temaet Samtale, kommunikation og konflikthåndtering handler om metoder til at samtale og kommunikere på en konstruktiv måde, sådan at brugerne føler sig hørt og forstået. Kurserne har et bredt sigte og præsenterer generelle metoder, der kan anvendes i forhold til mange brugergrupper og i samarbejdet med de andre frivillige. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi kommunikerer og også om at lære at forstå og tackle de situationer, hvor det kan eller er gået galt. 13

14 112 LøRDAg D. 21. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 22. SEPtEmbER 2013, KL og LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 30. AUgUSt 2013 nb: DIn TIlmElDIng ER BInDEnDE TIl BEggE weekender. maks. 20 DELtAgERE Evidensbaseret coaching dobbeltkursus Kurset henvender sig til frivillige med brugerkontakt samt til frivillige og ansatte, der arbejder med støtte af de frivillige. Du ønsker at stifte bekendtskab med en fagligt velfunderet tilgang til coaching, og arbejder primært med samtaler med enkeltpersoner. Kurset er en introduktion til evidensbaseret coaching. Målet er, at du kan blive bedre til at støtte og samtale med voksne mennesker (uden krisereaktioner o. lign.). Du vil få øget indsigt i, hvordan du kan hjælpe dem med at reflektere over deres situation, afklare deres ønsker og forhåbninger for fremtiden samt øge deres engagement og handleevne. På kurset arbejder vi med de grundlæggende elementer i coaching herunder forskellige samtaleteknikker samt hvordan coaching kan anvendes på en etisk forsvarlig måde i dit arbejde som frivillig. Der vil være mindre fokus på forskningen og mere fokus på praksis og anvendelse. Kurset foregår over to weekender, du vil blive bedt om at lave nogle obligatoriske hjemmeopgaver, som forberedelse. Efter hvert modul vil du skulle afsætte tid til at arbejde med stoffet. Underviser Jens Boris Larsen, privatpraktiserende coachpsykolog, formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching samt underviser på Folkeuniversitetet. 113 LøRDAg D. 9. november, KL SønDAg D. 10. november 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE 14 Konflikthåndtering gennem kontaktfuld kommunikation Kurset henvender sig til dig, som gerne vil blive bedre til at håndtere hverdagens konflikter og som er frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, hvor brugerkontakt er en central del af arbejdsfunktionen. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i kurset. Du får en grundlæggende og praktisk indføring i konflikthåndtering med fokus på, hvordan du kan bruge kommunikation til at bygge bro i situationer, hvor konflikten er fastlåst. Når du får en større forståelse for konflikters dynamik og kendskab til forskellige kommunikationsredskaber, giver det dig mulighed for at tage fat om konflikterne, inden de trapper op. Konflikterne kan endda blive vendt til en positiv udvikling både af organisationen, dine samarbejdsrelationer og af dig selv som menneske. Konfliktforståelse og konflikters dynamik: Hvad er en konflikt og hvad trapper op og ned i konflikter? Hvordan møder vi konflikter konstruktivt? Basal konfliktløsning. Kontakt og dialog som nøgleord. Indsigt i egne mønstre i konflikter: Hvad er mine udfordringer og hvordan tager jeg fat om dem? Redskaber til konstruktiv kommunikation: At lytte, anerkende, spejle, give og mod tage feedback, empati, ikke-voldelig og anerkendende kommunikation Kurset består af korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og træning i et trygt læringsrum. Du bedes medbringe egne konkrete eksempler på konflikter fra dagligdagen som frivillig. Undervisere: Mette Lindgren Helde (begge dage) er uddannet i kommunikation (cand. Comm.) fra RUC samt i konfliktløsning og mægling. Se mere på Marianne Katsina Munis (kun dag 2), er uddannet lærer, diplomuddannet leder og selvstændig projekt -og proceskonsulent.

15 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere Kurset henvender sig til dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social forening, hvor mennesker med forskellige baggrunde færdes og skal eksistere sammen. Kurset er for dig, der ønsker at få mere viden om, hvad kultur er og betyder for en vellykket kommunikation. På dette kursus får du viden om kultur og tilgange til kultur træning i anerkendende og undersøgende samtalemetoder refleksionstræning der skærper din bevidsthed om, hvornår kulturen er på spil Gennem oplæg, dialog og cases vil vi arbejde ud fra devisen At møde den anden kræver mod til at møde sig selv, hvor målet er at blive bedre til at tale med, at forstå og blive forstået af den anden. Dine egne erfaringer og opfattelser af, hvad kultur er, bringes i spil og debatteres og undervejs får du mulighed for at opdage og undersøge, hvordan kultur er andet og mere end national og etnisk kultur. Ved at være mere nysgerrig og spørgende og ved at afklare forventninger med den anden, kan du blive mere tydelig om egne hensigter og i din kommunikation. Før kurset vil du få en mail med nogle spørgsmål. Underviserne har brug for dine svar, så de kan målrette kurset bedst muligt. Medbring træningstøj og yogamåtte/liggeunderlag til nogle enkle yogaøvelser. Undervisere: Michael Drastrup er master i organisationspsykologi (MPO) og cand. mag. Dansk/ kommunikation og Psykologi. Lotte Ebsen Sjøstedt er cand. mag, i sprog og pædagogik og har en uddannelse som systemisk proceskonsulent. De har begge en efteruddannelse i kulturforståelse og interkulturel kommunikation og sammen har de konsulentfirmaet KURAGO. LøRDAg D. 26. oktober, KL SønDAg D. 27. oktober 2013, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 114 mindfulness det handler om nærvær Kurset er rettet mod dig, som ønsker at arbejde med dig selv og din indre ro, så du bliver rustet til at være mere nærværende i samtaler, for eksempel med brugere, som står i svære situationer. Hvad er Mindfulness? Fordybelse og nærvær igennem forskellige Mindfulness øvelser Hvordan kan Mindfulness bruges i dit frivillige arbejde? Nærvær i samtalen: Council, indiansk visdom Øvelser til selvindsigt: Bliv venner med din indre kommentator Mindfulness og krop: Yoga Stilhed. Vi har tavshed fra sengetid til næste formiddag. Der vil indgå mange Mindfulness øvelser, blandt andet meditation, så det er vigtigt, at du er indstillet på dette. Kurset er Mindfulness for begyndere, så hvis du har mange års meditations erfaring, så overvej en ekstra gang, om du har brug for dette kursus. Underviser Konsulent, Yoga- og Mindfulness instruktør Kirsten Slots. ØST115 LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D. 6. oktober 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE vest116 : LøRDAg D. 16. november, KL SønDAg D. 17. november 2013, KL trinity HotEL, FREDERICIA FREDAg D.11. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE 15

16 Roller og etik Kurser under temaet Roller og etik sætter på forskellige måder fokus på din særlige rolle i det frivillige sociale arbejde. Det kan f.eks. handle om at forstå, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan indgå som en del af en større organisation, der har en fælles sag i forhold til en bestemt brugergruppe. Det kan også handle om en helt bestemt funktion, du har som frivillig, og som indebærer nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. Eller det kan handle om at reflektere over, hvor grænserne for dit arbejde går ikke kun formelt og lovgivningsmæssigt, men også etisk og samfundsmæssigt. Roller og etik Kurser under temaet Roller og etik sætter på hver sin måde fokus på din særlige rolle i det frivillige sociale arbejde. Det kan både handle om at forstå, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan indgå som en del af en større organisation, der har en fælles sag i forhold til en bestemt brugergruppe. Det kan også handle om en helt bestemt funktion, du har som frivillig, og som indebærer nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. Eller det kan handle om at reflektere over, hvor grænserne for dit arbejde går ikke kun formelt og lovgivningsmæssigt, men også etisk og samfundsmæssigt. 16

17 bedre som bisidder at genfinde sin identitet Kurset henvender sig til alle, der gerne vil være bisidder eller som allerede har lidt erfaring, og som godt kunne tænke sig at blive bedre til at hjælpe andre til at udtrykke deres behov og få myndighedspersoner til at lytte. Tænk, hvis vi borgere altid forlod mødet med sagsbehandleren eller lægen med en følelse af, at vi var blevet hørt, at vi var på samme side i sagen, og at de løsninger vi fandt frem til, også var de rigtige. På kurset Bedre som Bisidder får du praktiske redskaber, der kan klæde dig bedre på i rollen som bisidder. Vi kommer vi rundt om emner som: Hvad må du og hvad må du ikke som bisidder? Hvad siger lovgivningen om bisiddere? Hvordan hjælper du borgeren med at få sit budskab igennem til sagsbehandleren og få sagsbehandleren til at lytte? Hvordan sætter man grænser som bisidder også for borgeren? Hvordan kan du forberede dig, og hvad skal du tænke på før, under og efter mødet? Undervisere Underviserne er Sanne Møller, advokat med speciale i socialret og Malene Sønderskov, partner i Strategihuset og med mange års erfaring i at styrke sociale organisationers evne til at tale borgernes sag. vest117 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL trinity HotEL, FREDERICIA FREDAg D. 4. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE ØST118 : LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 25. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Assertion ligeværdighed og grænser i mødet med brugeren Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at sætte fokus på og reflektere over din egen rolle og etiske dilemmaer i arbejdet som frivillig. Et kursus om at sige fra og sætte personlige grænser, når man samtidig vil hjælpe andre. Et kursus om de roller, hjælpepositioner og forventninger, vi arbejder med i relation til brugerne. Og et kursus om at kommunikere ligeværdigt i til tider ulige relationer. Gennem korte oplæg, dialog og træning vil vi bl.a. arbejde med: Assertiv kommunikation en model for ligeværdig kommunikation Menneskers forskellighed respekten for den enkelte Roller magt, symmetri og asymmetri i det frivillige arbejde Evne til at tage afstand i pressede situationer Redskaber til venlig fastholdelse af krav, grænser og mål Refleksion over egne mål og grænser Redskaber til takling af vanskelige situationer eller personer Underviser Morten Eskelund arbejder ved MBK A/S som organisationspsykologisk konsulent. Som erhvervspsykolog har han især arbejdet med lederudvikling, kommunikation og samarbejde. Han underviser i emner som konflikthåndtering og kommunikation, præsentationsteknik, projektledelse og mødeledelse. 119 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL HotEL PARK, middelfart FREDAg D. 4. oktober 2013 maks. 16 DELtAgERE 17

18 120 vest LøRDAg D. 30. november, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 1. november 2013 maks. 20 DELtAgERE 121 ØST LøRDAg D. 7. DECEmbER, KL mbk A/S, PILEStRæDE 61, 1112 KbH K FREDAg D. 8. november 2013 maks. 20 DELtAgERE + magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle Kurset er for dig, der gerne blive klogere på, hvordan du kan forstå din rolle som hjælper, når du i dit frivillige sociale arbejde møder mennesker, der står i svære situationer. Magt og afmagt er følgesvende, når vi går ind i mødet med mennesker i svære livs - situationer. Magt og afmagt har meget kraft i sig og begge indeholder både positive og negative elementer. Du har som frivillig hjælper en særlig medmenneskelig relation som formidler af omsorg, støtte og håb til mennesker, der søger hjælp. På kurset kommer du gennem oplæg, debat og gruppediskussioner til at arbejde med livsværdier, menneskesyn og hjælperroller, herunder: Hvad er omsorg og medmenneskelighed i praksis? Hvad er sammenhængen mellem et personligt livssyn og handlinger? Hvordan bevarer man en etik i mødet med andre mennesker? Hvilke håb og ambitioner kan man som frivillig have på andres vegne? Afmagtens ressourcer Du får mulighed for at reflektere over dit forhold til de mennesker, du møder i din forening: Skal jeg gøre eller være? Skal jeg tale og vide eller lytte? Skal jeg fylde ud eller give plads? Skal jeg forsøge at behandle eller at hele? Kurset lægger også op til refleksion over egne livsværdier. Underviser Conny Hjelm er ansat på Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund og er uddannet lærer og diakon med efteruddannelse indenfor PKU, Mediation og Supervision m.m. Har været i faget i over 20 år og er især optaget af, om det virker i praksis. 122 LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL LEDERnES KonFEREnCECEntER, odense FREDAg D. 18. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Filosofisk frirum for frivillige Kurset henvender sig til dig, der har været frivillig i mindst et par år og finder det værdifuldt at bruge et par dage i et filosofisk frirum på at afklare og kvalificere dine egne værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På dette kursus får du sammen med andre hjælp til at filosofere over din egen rolle i det frivillige arbejde. Den praktiske filosofi handler dybest set om at hjælpe mennesker til at leve et liv, som vi ikke senere vil fortryde også som frivillig. Ved at præsentere filosofi som en praktisk frem for en akademisk disciplin, åbnes der for en kongevej til, at mennesker kan tænke dybere over noget vigtigt i livet. Hvad er en god frivillig? Hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvilke motiver er rimelige i det frivillige arbejde? Undervisere Michael Højlund Larsen er cand.polyt. og master fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) med speciale i filosofi og ledelse. Thomas Ryan Jensen er cand.mag. i filosofi og kommunikation og har et modul i filosofisk vejledning fra DPU. Michael og Thomas har siden 2007 udviklet og gennemført en række forskellige filosofisk funderede kurser i det frivillige sociale arbejde. Se mere 18 F.eks. spørgsmål som Hvad er god hjælp?

19 At være frivillig udfordringer med berørthed, magt, etik og motivation Kurset er målrettet frivillige, der gerne vil introduceres til nedenstående eller ønsker en opfriskning med nye vinkler på egne måder at forvalte rollen som frivillig, så den stemmer overens med eget ståsted. Vi runder emner som: Teori om motivation og afprøvning af personlig test Vinkler på hjælperollen Teori om personlig udvikling Berørthed og grænsesætning v. konfliktværktøjer Samtalestyring som værktøj At vælge etisk i dilemmasituationer Autenticitet i din forvaltning af din frivillige rolle består bl.a. i, at du medbringer en case, hvor du eller én af dine kolleger er blevet udfordret i rollen som frivillig. Formen vil være interaktiv med teoretiske introduktioner, øvelser og refleksioner i forskellige set-ups. Medbring: Behagelige sko til at gå i. Undervisere: Pia Halkier Bjerring er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har i en årrække arbejdet med udvikling af ledelse, ansatte og frivillige i flere projekter. Pia er desuden forfatter til flere bøger. Se Eva Goldfinger er bachelor i Psykologi og har mange års erfaring med problematikker fra frivillige projekter. 123 LøRDAg D. 23. november KL SønDAg D. 24. november 2013, KL SInAtUR HotEL StoREbæLt, nyborg FREDAg D. 18. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Det forventes, at du medbringer din nysgerrighed samt svarer på den forberedende opgave, som sendes til din aktive mailadresse inden kursets opstart. Opgaven 19

20 Støtte, koordinering og ledelse af det frivillige sociale arbejde Kurserne under dette tema er særligt til dig, der har en funktion, hvor du skal støtte op om, koordinere eller lede det frivillige sociale arbejde i forhold til brugerne. Kurserne handler om at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde, så både brugere, frivillige og andre medarbejdere trives. Kurserne giver f.eks. indsigt i og redskaber til, hvordan du sikrer klarhed i roller og opgavefordeling, betydningen af din kommunikation for det daglige samarbejde, eller om hvordan du kan støtte op om de frivillige, der har påtaget sig en opgave overfor brugere med svære problemer. 20

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 Kursuskatalog Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 PUC Pædagogisk Udviklingscenter, Køge Oversigt Titel Datoer Pris Kurser Coaching af lærer- og pædagogteam v/susanne Ploug Søresen Den 18.9,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere