KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013"

Transkript

1 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

2 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret Aktiviteterne er et gratis tilbud til dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social forening eller organisation, hvis formål det er at støtte udsatte mennesker indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Tilbuddene er finansieret af Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om Uddannelsespuljen på de næste sider. I de fleste aktiviteter vil du få lejlighed til at mødes med andre fra frivillige sociale organisationer, og du vil få mulighed for at udvikle din viden, færdigheder og holdninger i forhold til det frivillige arbejde. Aktiviteterne er i kataloget beskrevet i en forkortet version. Du kan læse den fulde version af beskrivelserne på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside hvor du også kan melde dig til. De praktiske oplysninger om tilmelding til aktiviteterne finder du bagerst i kataloget. Aktiviteterne har fra denne sæson fået en grafisk præsentation af kursets tilrettelæggelse, med hensyn til hvor meget hhv. teorien og de praksisrettede dele fylder, sådan at du bedre kan vurdere, om aktiviteten matcher dine behov og forudsætninger. Center for frivilligt socialt arbejde er en landsdækkende selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet og har til huse i Odense. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om frivilligt socialt arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside, hvor du også kan se vores omfattende publikationsliste. 2 Center for frivilligt socialt arbejde, august 2013 Redaktion: Vibeke Bundgård, Cathrin Filip Johansen, Mie Brink Hansen og Birgitte Møller Andersen Grafisk tilrettelæggelse: Glad Design, København Tryk: Eks skolens Trykkeri ApS Oplag: 5.500

3 Uddannelsespuljen en pulje direkte til de frivillige Uddannelsespuljen har siden sin oprettelse i 1998 arbejdet med at skabe gode rammer for frivilliges kompetence- og udviklingsmuligheder på det sociale og sundhedsmæssige felt. Det er et væsentligt element, at tilbuddene i videst muligt omfang er gratis, så udvikling og læring ikke bliver til et spørgsmål om økonomiske ressourcer, men et ønske om at udvikle sig og forbedre indsatsen i det frivillige arbejde til gavn for foreningen, den frivillige og brugeren. De mange tilbud under Uddannelsespuljen er muliggjort gennem satspuljebevillinger, og den nuværende bevilling gælder for perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivillige sociale organisationer. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktionerne i forhold til udmøntningen af det frivillige brugerrettede arbejde. Målgrupperne for Uddannelsespuljen er derfor frivillige og ansatte, der enten har direkte kontakt med foreningens brugere eller har opgaver med at støtte de frivillige i deres brugerrettede arbejde. Uddannelsespuljen er opdelt i tre støtteformer, som både de frivillige og organisationerne på det sociale og sundhedsmæssige felt skal være opmærksomme på. Støtteform A: Egne kursusaktiviteter Støtteform A yder økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne kursusaktiviteter for frivillige. Der er ansøgningsfrist en gang årligt, hvorefter et uddannelsesudvalg, udpeget af Social- og Integrationsministeriet, behandler ansøgningerne. Center for frivilligt socialt arbejde forestår den faglige sagsbehandling af ansøgninger, mens Puljestyring under Social- og Integrationsministeriet varetager administrationen af midlerne. For at søge økonomisk støtte til egne uddannelsesaktiviteter skal man udfylde et ansøgningsskema, som kan downloades fra Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, eller anskaffes ved telefonisk henvendelse på tlf Støtteform B: Åbne kursusudbud Under støtteform B udbydes åbne kurser, netværk og fyraftensmøder for frivillige og ansatte, der er tilknyttet en frivillig social organisation. Kurserne for det næste halvår er beskrevet i dette katalog. Der er mulighed for at få et kursus fra kataloget ud lokalt, hvis tre foreninger går sammen. Endelig tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde støtte til oprettelsen af faglige netværk mellem foreninger. Disse tilbud kan I læse mere om sidst i kataloget. Støtteform C: Konsulentbistand Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder også gratis konsulentbistand til frivillige sociale organisationer, der ønsker at arbejde med de frivilliges udvikling og læring. Det kan f.eks. være planlægningsbistand til kursusaktiviteter eller konsulentbistand til at fremme det pædagogiske udviklingsarbejde for frivillige. For jer i organisationen, der arbejder med kompetenceudvikling og læring afholdes også kurser, som I kan læse mere om i dette katalog. Derudover arrangerer vi hvert år en uddannelseskonference, og der er mulighed for at deltage i Netværket for uddannelseskonsulenter, som optager nye medlemmer i januar måned. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulenterne Vibeke Bundgård eller Cathrin Filip Johansen på Center for frivilligt socialt arbejde, telefon

4 Indholdsfortegnelse Side 6 8 Personlig udvikling og refleksion Til dig, der vil arbejde med dine personlige ressourcer, kompetencer og egne grænser i forhold til dit arbejde som frivillig Du kan vælge 1 kursus fra tilbuddene på denne side side 7 Kunsten at få dine budskaber ud side 7 Kunsten at passe på sig selv side 8 Kunsten at forstå dig selv side 8 Brænd men brænd ikke ud! Side 9 12 Rådgivning og faglig baggrundsviden Til dig, der vil træne din rådgivning og have større indsigt i en særlig socialfaglig problemstilling eller brugergruppe side 10 Krisepsykologi, basis side 10 Krisepsykologi, overbygning side 11 Særligt sensitive mennesker ØST side 11 Særligt sensitive mennesker VEST side 11 ACT ØST side 11 ACT VEST side 12 Positiv psykologi side 12 Stresshåndtering Side Samtale, kommunikation og konflikthåndtering Til dig, der vil introduceres til særlige samtaleformer og kommunikation, samt hvordan du kan håndtere svære og konfliktfyldte situationer med brugerne side 14 Evidensbaseret coaching dobbeltkursus side 14 Konflikthåndtering side 15 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere side 15 Mindfulness ØST side 15 Mindfulness VEST 4 Side Roller og etik Til dig, der ønsker indsigt i og afklaring af din funktion og rolle i det frivillige sociale arbejde og den daglige organisering heraf. Herunder etiske og evt. lovmæssige grænser i dette arbejde side 17 Bedre som bisidder VEST side 17 Bedre som bisidder ØST side 17 Assertion side 18 Magt og afmagt VEST side 18 Magt og afmagt ØST side 18 Filosofisk frirum for frivillige side 19 At være frivillig Side Støtte, koordinering og ledelse i det frivillige sociale arbejde Til dig, der primært beskæftiger dig med at støtte og organisere det frivillige sociale arbejde, og som ønsker inspiration og metoder til at skabe gode vilkår for samarbejdet om brugerne. side 21 Konfliktløsning som ledelsesværktøj side 21 Styrker og styrkebaseret ledelse side 22 At lede samtalegrupper

5 For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine forudsætninger og ønsker, har vi denne sæson suppleret beskrivelsen af kurset/mødet med en grafisk præsentation af kursustilrettelæggelsen. I en skala fra 1 6 vises forholdet mellem det teoretiske og praktiske indhold. Dette kan du vælge supplerende = teoretisk stof = øvelser og praksisrettet deltagerinvolvering Side Det handler om læring Til dig, der arbejder med læring og udvikling i det frivillige sociale arbejde og ønsker viden om og redskaber til, hvordan du kan skabe gode læringsmiljøer for de frivillige side 24 Transfer skab mening med kursusgalskaben side 24 Cooperative learning og samarbejde side 25 Læring og psykodynamiske processer Side Fyraftensmøder Til dig og dine kollegaer i det frivillige sociale arbejde, der ønsker en inspirerende aften i godt og til tider udfordrende selskab, hvor skæve vinkler på det frivillige sociale arbejde sættes i spil side 27 Om sorg side 28 Krig og tortur i bagagen side 29 Den langtidsholdbare frivillige Side Andre tilbud ved Center for frivilligt socialt arbejde Til dig, der ønsker at få et kursus eller pædagogisk vejledning og bistand ud til foreningen og lokalområdet Side Praktiske oplysninger side 32 Tilmeldingsblanket side 32 Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne, kontakt m.v. side 34 Vejledning til elektronisk tilmelding side 30 Vil du have et kursus i lokalområdet? side 30 Vil du have hjælp til at etablere et fagligt netværk? side 31 Har du brug for hjælp eller sparring i forhold til dine udviklingsopgaver? 5

6 Personlig udvikling og refleksion Kurser under temaet Personlig udvikling og refleksion handler om, hvordan du kan udvikle dig selv i dit frivillige arbejde. I det frivillige sociale arbejde er det ofte det mellemmenneskelige møde med mere eller mindre udsatte brugere, der er i centrum. Disse kurser handler blandt andet om at lære sine styrker at kende, så du kan føle dig godt tilpas i kontakten med brugerne også når det engang imellem er svært. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi fremtræder og at kunne mærke hvor grænserne går og respektere dem også vores egne. 6

7 Kunsten at få dine budskaber ud styrk din synlighed og troværdighed Kurset er målrettet dig, der i dit samarbejde med brugerne og dine medfrivillige ønsker at blive hørt og respekteret, når du skal formidle dine meninger, holdninger og budskaber. At styrke og rumme den bedste udgave af dig selv er med til, at din synlighed bliver troværdig. På kurset vil du opnå større viden og forståelse af de gode grunde til, at det kan være svært at tage lederskab og bringe sig selv i spil på en passende måde. Du vil få personlige værktøjer til at bryde de mønstre, der kan hæmme dit mod, din troværdighed og gennemslagskraft. De centrale arbejdspunkter vil være: Livsduelige mennesker samspil respekt og overskud Træning i at indtage arenaen med fokus på din fremtoning, synlighed, stemme, krop og selvrespekt. Hvordan kan man bryde hæmmende mønstre og overbevisninger? Find dine ubrugte ressourcer og slip dem fri Undervisere: Trine Alvilda Jensen er krops- og familie - terapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D 6. oktober 2013, KL ComwELL REbILD bakker, SKøRPIng TIlmElDIngSFRIST FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE Kunsten at passe på dig selv - og mærke dine personlige/faglige grænser og begrænsninger Kurset henvender sig til dig, der er frivillig med brugerkontakt, og som ønsker at blive bedre til at passe på dig selv i pressede situationer og lytte til dine egne grænser. Formålet med kurset er at give dig indsigt i, hvordan du i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende at arbejde med mennesker. Ind i mellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi har overskud til det frivillige arbejde. Vi vil blandt andet arbejde med følgende temaer: Kroppens sprog alarmsignaler grænser og begrænsninger Hvordan kan man opbygge et bedre selvværd og yde egenomsorg? Hvordan kan man passe på sig selv og optræne synlighed? Hvordan beder man om hjælp og lærer ikke at tage tingene med hjem? Hvordan kan man personligt bruge løsningsorienteret coaching? Undervisere Trine Alvilda Jensen er krops- og familieterapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere LøRDAg D. 26. oktober, KL SønDAg D. 27. oktober 2013, KL ComwELL RoSKILDE TIlmElDIngSFRIST FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 7

8 102 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL LEDERnES KonFEREnCECEntER, odense FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 103 LøRDAg D. 12. oktober, KL SønDAg D. 13. oktober 2013, KL HotEL PARK, middelfart FREDAg D. 13. SEPtEmbER 2013 maks. 24 DELtAgERE 8 Kunsten at forstå dig selv og bruge dine livserfaringer til at skabe forandring Kurset er for dig, der ønsker større selvindsigt og som gerne vil bryde de mønstre, som forhindrer dig i at kunne rumme og tackle de mange udfordringer, som du står over for i det frivillige arbejde. Kurset tager udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres egne personlige historier og livserfaringer. Vi undersøger bl.a. betydningen af de årsager, livshændelser og roller, vi spiller i hverdagen, som gør det svært at holde fast i det, som vi har besluttet os for at gøre. På kurset vil du få indsigt i de mest almindelige mekanismer, som kan forhindre dig i at lytte til dine indre grænser og din selvrespekt. På kurset arbejder vi med spørgsmålene: Hvordan påvirker din historie dit voksenliv? Hvilke overlevelsesmønstre og roller kommer i spil i dit frivillige arbejde? Hvordan kommer du af med overbevisninger og mønstre, som hæmmer dig i dit samspil med andre? Hvorfor bliver du ved med at sige ja, når din indre stemme siger nej? Hvordan opnår du større psykisk og fysisk overskud, selvrespekt og trivsel? Undervisere Trine Alvilda Jensen er krops- og familieterapeut, foredragsholder og certificeret ledercoach. Trine har mange års erfaring som underviser i bl.a. personlig udvikling, krop og kommunikation, ledelse og samarbejde. Ved siden af dette er Trine udøvende billedkunstner og skaber eventyr - lige, farverige, naive og sjove billeder med prinser, prinsesser, klovne og badutspringere. Christoffer Kejser Larsen er uddannet lærer og certificeret coach og har gennem flere år undervist og coachet frivillige og ansatte medarbejdere. Ved siden af dette arbejder Christoffer som sangskriver og musiker. brænd men brænd ikke ud! et kommunikationsværksted om nærvær, magt og afmagt Kurset er målrettet dig, der som frivillig arbejder med psykisk skrøbelige, socialt udsatte og marginaliserede mennesker. Kurset er særligt relevant for dig, der trods dit engagement oplever, at det til tider kan være udfordrende at møde og kommunikere med brugerne. Det kan for eksempel være, når der kommer uforudsete reaktioner eller adfærd i spil. På dette kursus, kan du både afprøve og opleve forskellige værktøjer og handlemuligheder, der udvider og styrker dit møde med brugerne. Med afsæt i indspil fra kursets deltagende skuespiller træner du en coachende dialog og får konkrete redskaber til at møde dine brugere. Både dine og de øvrige deltageres erfaringer og viden inddrages som et fælles ekspertfelt. Kurset fungerer som et kommunikationsværksted, hvor vi undersøger attituder, stemmebrug og kropssprog i forhold til nærvær og kommunikation. Med afsæt i situationsspil afprøver vi forskellige virkemidler, hvor du som deltager kan justere og instruere skuespillernes indspil og på den måde får belyst din egen og andres kommunikation og virkelighedsopfattelse. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, blot lyst og vilje til at involvere sig. Underviser: Inge Dinesen er coach/psykoterapeut, uddannet skuespiller og mag. art. i stemmebrug. Inge Dinesen har spillet og instrueret teater, samt undervist i kommunikation og stemmebrug i mere end 25 år. Jan-Michael Senderovitz, skuespiller og medunderviser. Pia Trøst Nissen, skuespiller

9 Rådgivning og faglig baggrundsviden Særlige problemstillinger kan kalde på særlige svar. På kurserne under temaet Rådgivning og faglig baggrundsviden kan du øge din indsigt i særlige problemstillinger, som du møder hos brugerne i dit frivillige sociale arbejde og blive bedre til at forstå og rumme de reaktioner, du oplever hos dem. På kurserne vil du også få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan rådgive brugere på en relevant og respektfuld måde. 9

10 104 LøRDAg D. 9. november, KL SønDAg D. 10. november 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 20 DELtAgERE Krisepsykologi basis Kurset henvender sig til frivillige, der interesserer sig for krisepsykologi og ønsker flere værktøjer til det frivillige arbejde med mennesker i udsatte livssituationer. Målet er at give dig en grundig forståelse for, hvordan mennesker reagerer på krise, sorg og traumatisk stress. Vi vil se på, hvordan du bedst muligt kan hjælpe, og hvornår det er tid at inddrage den professionelle hjælp. Undervejs kommer vi også ind på, hvordan kriseramte mennesker kan påvirke dig i dit frivillige arbejde. Det kan til tider være både vanskeligt og belastende at arbejde med mennesker, der ikke har det godt, og det må vi forholde os til. Kurset vil generelt være baseret på dialog og dermed være meget aktivt involverende for deltagerne. Kurset vil give dig en indføring i følgende emner: Grundlæggende krisepsykologi Frivilligt arbejde med kriseramte mennesker Kontaktform og samtaleteknik i teori og praksis Struktureret KriseSamtale (SKS) Vurdering af behov for professionel hjælp samt henvisningsmuligheder Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 105 LøRDAg D. 7. DECEmbER, KL SønDAg D. 8. DECEmbER 2013, KL SInAtUR HotEL StoREbæLt, nyborg FREDAg D. 1. november 2013 maks. 20 DELtAgERE når DU TIlmElDER DIg, BEDES DU oplyse, HvoRnÅR DU HAR DElTAgET I BASISKURSET. Krisepsykologi overbygning Kurset henvender sig til frivillige, der tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi basis og nu ønsker at arbejde videre med emnet i relation til det frivillige arbejde. Der kan altså ikke optages frivillige, der ikke tidligere har deltaget på kurset Krisepsykologi basis under Center for frivilligt socialt arbejde. Målet er at gøre dig endnu bedre til at håndtere en samtale med et kriseramt medmenneske. Vi vil arbejde videre med Struktureret KriseSamtale og gå mere i dybden med kommunikationsform og samtaleteknik. Der vil være tale om et kursus, hvor du selv er meget aktiv og gennem forskellige øvelser og træningssessioner får den gode samtale ind under huden. Genopfriskning af den grundlæggende krisepsykologi Eksperimenter med samtaleteknik Skjulte budskaber i krisesamtalen Når samtalen kommer under pres Repetition og demonstration af Struktureret KriseSamtale med særligt fokus på samtaleteknik og kontaktarbejde Vi begynder med et par timers teori, men derefter vil kurset bære præg af praktiske øvelser og træningssessioner med efterfølgende refleksion. Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på 10 På kurset skal vi arbejde med følgende emner:

11 Særligt sensitive mennesker Kurset er for dig, der i dit frivillige sociale arbejde kan have gavn af at kende de særligt sensitive karaktertræk enten fordi du selv er særligt sensitiv og/eller fordi du møder brugere, der måske er det. Der hører mange positive kvaliteter til det sensitive karaktertræk, og man kan som særlig sensitiv sagtens leve et godt, kærligt og meningsfuldt liv. Men man kan også være disponeret for at blive overstimuleret, udmattet og stresset, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker. På dette kursus får du gennem oplæg, dialog og øvelser konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe andre med at skabe de bedste betingelser for sensitiviteten i dagligdagen. Du får bl.a. en kort introduktion til mindfulness, som er en god metode til at forebygge og reducere overstimulering, udmattelse og stress. Underviser Susanne Møberg er uddannet pædagog med særlig interesse inden for psykologien samt coach og instruktør i mindfulness. Susanne har egen kursus- og foredragsvirksomhed og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive mennesker. Læs mere om Susanne på ØST106 LøRDAg D. 9. november, KL mbk A/S, PILEStRæDE 61, 1112 KbH K FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 25 DELtAgERE vest107 LøRDAg D. 16. november, KL REStAURAnt navigator, AARHUS FREDAg, DEn 11. oktober 2013 maks. 25 DELtAgERE ACt om at opbygge livsmod Et kursus for frivillige og ansatte med brugerkontakt, der ønsker indsigt i, hvad der kan hæmme og hvad der kan fremme udvikling og konstruktiv handling. På kurset får du en introduktion til de grundlæggende begreber, processer og metoder i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du kan bruge modellen som styrebillede i udviklende samtaler og som personlig og faglig inspirationskilde. ACT er en nyere videns-baseret adfærdsterapi, som integrerer og balancerer mindfulness- og accept processer med adfærdsstrategier. Ved hjælp af ACT kan du arbejde med at underminere belastende tanker og emotionelle undgåelsesstrategier samt med at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Du vil lære den grundlæggende model i ACT at kende, både via gennemgang af modellen og via øvelser. Øvelserne har hovedvægt på oplevelsesorienteret træning, som vil inddrage dine egne erfaringer som rådgiver og de vanskeligheder du møder i dit arbejde. Du må derfor være indstillet på at bruge dig selv aktivt i træningsprocessen. Undervisere Lina Guldbrandsen, autoriseret psykolog ved Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri og ADHD, Aarhus Universitets Hospital Risskov. Louise Kronstrand Nielsen (kun på Vestkurset) er psykolog og ansat ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser under Århus Universitetshospital. ØST108 LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D. 6. oktober 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL HotEL SKAnDERboRgHUS FREDAg D. 4. oktober 2013 vest109 maks. 18 DELtAgERE 11

12 110 LøRDAg D. 28. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 29. SEPtEmbER 2013, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 20 DELtAgERE Positiv Psykologi Kurset henvender sig til dig, der som frivillig har kontakt med brugerne i din frivillige sociale organisation, og som ønsker at blive bedre til at hjælpe dem til at fokusere på det, der kan gøre deres liv bedre. Du behøver ikke at have kendskab til positiv psykologi for at deltage på kurset. På kurset vil du få en grundig indføring i, hvad positiv psykologi er. Fokus er både på det udviklende og det positive i mennesket med nænsom inddragelse af det negative (som også er værdifuldt), således at du som frivillig kan blive en katalysator for, at andre kan forbedre deres handleevne og øge deres grad af blomstring alene og sammen med andre. Inden kurset vil du modtage et materiale med øvelser, som skal være gennemført inden kursusstart. Det er vigtigt, at du har en aktiv mailadresse og adgang til nettet. På kurset kommer vi blandt andet ind på: introduktion til videnskaben om optimal menneskelig fungeren hvordan du kan etablere en psykologisk kontrakt som forudsætning for, at du kan arbejde med positiv psykologi hvordan du kan arbejde med en lang række værktøjer, der kortlægger brugernes energigivende og trivselsskabende muligheder og muligheder for personlig vækst positive følelser hvorfor de er vigtige, og hvordan vi kan hjælpe brugerne med at skabe mere positivitet i deres liv hemmeligheden bag effektivt målsætningsarbejde, der fører til øget lykke og trivsel. veje til det gode liv og strategier til at gøre livet bedre på arbejdet, i kærlighedslivet og i fritiden. Underviser Jens Boris Larsen er privatpraktiserende coachpsykolog, formand for Selskab for Evidens-baseret Coaching og underviser i positiv psykologi på Folkeuniversitetet. 111 LøRDAg D. 28. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 29. SEPtEmbER 2013, KL ComwELL REbILD bakker, SKøRPIng FREDAg, DEn 6. SEPtEmbER 2013 maks. 20 DELtAgERE 12 Stresshåndtering når hverdagslivet bliver svært Kurset henvender sig til frivillige med brugerkontakt, der ønsker at blive bedre til at hjælpe brugerne til at håndtere stress, når den er opstået samt forebygge, at den vokser og bliver et gentagende problem. Kurset tager afsæt i den nyeste og mest relevante viden om stress og sætter den i relation til det frivillige sociale arbejde. Vi ser på de mange forskellige årsager til stress og hvilke faktorer, der har betydning for stressens opståen og ikke mindst på håndteringen af den. På kurset bliver du præsenteret for teknikker til at håndtere stress i forskellige sammenhænge. Vi kommer til at bruge en del tid på at tale om de holdninger og værdier, der er forbundet med at fungere godt på trods af store krav fra omgivelserne og fra os selv. I øvrigt er det værd at bemærke, at stress ofte er et underliggende vilkår for andre typer af problemer, som mennesker ønsker hjælp til at håndtere. Derfor er det afgørende, at de frivillige bliver ordentligt klædt på, så de kan genkende og forholde sig til forskellige former for stressproblematik hos brugerne. Underviser Cand.psych.aut. Henrik Lyng, ledende psykolog i Beredskabsstyrelsen og Røde Kors Psykolognetværk. Henrik har endvidere egen praksis i Hørsholm. Læs mere på læs mere om kurset på

13 Samtale, kommunikation og konflikthåndtering temaet Samtale, kommunikation og konflikthåndtering handler om metoder til at samtale og kommunikere på en konstruktiv måde, sådan at brugerne føler sig hørt og forstået. Kurserne har et bredt sigte og præsenterer generelle metoder, der kan anvendes i forhold til mange brugergrupper og i samarbejdet med de andre frivillige. Det handler om at blive bevidst om betydningen af, hvordan vi kommunikerer og også om at lære at forstå og tackle de situationer, hvor det kan eller er gået galt. 13

14 112 LøRDAg D. 21. SEPtEmbER, KL SønDAg D. 22. SEPtEmbER 2013, KL og LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 30. AUgUSt 2013 nb: DIn TIlmElDIng ER BInDEnDE TIl BEggE weekender. maks. 20 DELtAgERE Evidensbaseret coaching dobbeltkursus Kurset henvender sig til frivillige med brugerkontakt samt til frivillige og ansatte, der arbejder med støtte af de frivillige. Du ønsker at stifte bekendtskab med en fagligt velfunderet tilgang til coaching, og arbejder primært med samtaler med enkeltpersoner. Kurset er en introduktion til evidensbaseret coaching. Målet er, at du kan blive bedre til at støtte og samtale med voksne mennesker (uden krisereaktioner o. lign.). Du vil få øget indsigt i, hvordan du kan hjælpe dem med at reflektere over deres situation, afklare deres ønsker og forhåbninger for fremtiden samt øge deres engagement og handleevne. På kurset arbejder vi med de grundlæggende elementer i coaching herunder forskellige samtaleteknikker samt hvordan coaching kan anvendes på en etisk forsvarlig måde i dit arbejde som frivillig. Der vil være mindre fokus på forskningen og mere fokus på praksis og anvendelse. Kurset foregår over to weekender, du vil blive bedt om at lave nogle obligatoriske hjemmeopgaver, som forberedelse. Efter hvert modul vil du skulle afsætte tid til at arbejde med stoffet. Underviser Jens Boris Larsen, privatpraktiserende coachpsykolog, formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching samt underviser på Folkeuniversitetet. 113 LøRDAg D. 9. november, KL SønDAg D. 10. november 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 11. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE 14 Konflikthåndtering gennem kontaktfuld kommunikation Kurset henvender sig til dig, som gerne vil blive bedre til at håndtere hverdagens konflikter og som er frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, hvor brugerkontakt er en central del af arbejdsfunktionen. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage i kurset. Du får en grundlæggende og praktisk indføring i konflikthåndtering med fokus på, hvordan du kan bruge kommunikation til at bygge bro i situationer, hvor konflikten er fastlåst. Når du får en større forståelse for konflikters dynamik og kendskab til forskellige kommunikationsredskaber, giver det dig mulighed for at tage fat om konflikterne, inden de trapper op. Konflikterne kan endda blive vendt til en positiv udvikling både af organisationen, dine samarbejdsrelationer og af dig selv som menneske. Konfliktforståelse og konflikters dynamik: Hvad er en konflikt og hvad trapper op og ned i konflikter? Hvordan møder vi konflikter konstruktivt? Basal konfliktløsning. Kontakt og dialog som nøgleord. Indsigt i egne mønstre i konflikter: Hvad er mine udfordringer og hvordan tager jeg fat om dem? Redskaber til konstruktiv kommunikation: At lytte, anerkende, spejle, give og mod tage feedback, empati, ikke-voldelig og anerkendende kommunikation Kurset består af korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og træning i et trygt læringsrum. Du bedes medbringe egne konkrete eksempler på konflikter fra dagligdagen som frivillig. Undervisere: Mette Lindgren Helde (begge dage) er uddannet i kommunikation (cand. Comm.) fra RUC samt i konfliktløsning og mægling. Se mere på Marianne Katsina Munis (kun dag 2), er uddannet lærer, diplomuddannet leder og selvstændig projekt -og proceskonsulent.

15 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere Kurset henvender sig til dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social forening, hvor mennesker med forskellige baggrunde færdes og skal eksistere sammen. Kurset er for dig, der ønsker at få mere viden om, hvad kultur er og betyder for en vellykket kommunikation. På dette kursus får du viden om kultur og tilgange til kultur træning i anerkendende og undersøgende samtalemetoder refleksionstræning der skærper din bevidsthed om, hvornår kulturen er på spil Gennem oplæg, dialog og cases vil vi arbejde ud fra devisen At møde den anden kræver mod til at møde sig selv, hvor målet er at blive bedre til at tale med, at forstå og blive forstået af den anden. Dine egne erfaringer og opfattelser af, hvad kultur er, bringes i spil og debatteres og undervejs får du mulighed for at opdage og undersøge, hvordan kultur er andet og mere end national og etnisk kultur. Ved at være mere nysgerrig og spørgende og ved at afklare forventninger med den anden, kan du blive mere tydelig om egne hensigter og i din kommunikation. Før kurset vil du få en mail med nogle spørgsmål. Underviserne har brug for dine svar, så de kan målrette kurset bedst muligt. Medbring træningstøj og yogamåtte/liggeunderlag til nogle enkle yogaøvelser. Undervisere: Michael Drastrup er master i organisationspsykologi (MPO) og cand. mag. Dansk/ kommunikation og Psykologi. Lotte Ebsen Sjøstedt er cand. mag, i sprog og pædagogik og har en uddannelse som systemisk proceskonsulent. De har begge en efteruddannelse i kulturforståelse og interkulturel kommunikation og sammen har de konsulentfirmaet KURAGO. LøRDAg D. 26. oktober, KL SønDAg D. 27. oktober 2013, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 27. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE 114 mindfulness det handler om nærvær Kurset er rettet mod dig, som ønsker at arbejde med dig selv og din indre ro, så du bliver rustet til at være mere nærværende i samtaler, for eksempel med brugere, som står i svære situationer. Hvad er Mindfulness? Fordybelse og nærvær igennem forskellige Mindfulness øvelser Hvordan kan Mindfulness bruges i dit frivillige arbejde? Nærvær i samtalen: Council, indiansk visdom Øvelser til selvindsigt: Bliv venner med din indre kommentator Mindfulness og krop: Yoga Stilhed. Vi har tavshed fra sengetid til næste formiddag. Der vil indgå mange Mindfulness øvelser, blandt andet meditation, så det er vigtigt, at du er indstillet på dette. Kurset er Mindfulness for begyndere, så hvis du har mange års meditations erfaring, så overvej en ekstra gang, om du har brug for dette kursus. Underviser Konsulent, Yoga- og Mindfulness instruktør Kirsten Slots. ØST115 LøRDAg D. 5. oktober, KL SønDAg D. 6. oktober 2013, KL ComwELL RoSKILDE FREDAg D. 6. SEPtEmbER 2013 maks. 18 DELtAgERE vest116 : LøRDAg D. 16. november, KL SønDAg D. 17. november 2013, KL trinity HotEL, FREDERICIA FREDAg D.11. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE 15

16 Roller og etik Kurser under temaet Roller og etik sætter på forskellige måder fokus på din særlige rolle i det frivillige sociale arbejde. Det kan f.eks. handle om at forstå, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan indgå som en del af en større organisation, der har en fælles sag i forhold til en bestemt brugergruppe. Det kan også handle om en helt bestemt funktion, du har som frivillig, og som indebærer nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. Eller det kan handle om at reflektere over, hvor grænserne for dit arbejde går ikke kun formelt og lovgivningsmæssigt, men også etisk og samfundsmæssigt. Roller og etik Kurser under temaet Roller og etik sætter på hver sin måde fokus på din særlige rolle i det frivillige sociale arbejde. Det kan både handle om at forstå, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan indgå som en del af en større organisation, der har en fælles sag i forhold til en bestemt brugergruppe. Det kan også handle om en helt bestemt funktion, du har som frivillig, og som indebærer nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. Eller det kan handle om at reflektere over, hvor grænserne for dit arbejde går ikke kun formelt og lovgivningsmæssigt, men også etisk og samfundsmæssigt. 16

17 bedre som bisidder at genfinde sin identitet Kurset henvender sig til alle, der gerne vil være bisidder eller som allerede har lidt erfaring, og som godt kunne tænke sig at blive bedre til at hjælpe andre til at udtrykke deres behov og få myndighedspersoner til at lytte. Tænk, hvis vi borgere altid forlod mødet med sagsbehandleren eller lægen med en følelse af, at vi var blevet hørt, at vi var på samme side i sagen, og at de løsninger vi fandt frem til, også var de rigtige. På kurset Bedre som Bisidder får du praktiske redskaber, der kan klæde dig bedre på i rollen som bisidder. Vi kommer vi rundt om emner som: Hvad må du og hvad må du ikke som bisidder? Hvad siger lovgivningen om bisiddere? Hvordan hjælper du borgeren med at få sit budskab igennem til sagsbehandleren og få sagsbehandleren til at lytte? Hvordan sætter man grænser som bisidder også for borgeren? Hvordan kan du forberede dig, og hvad skal du tænke på før, under og efter mødet? Undervisere Underviserne er Sanne Møller, advokat med speciale i socialret og Malene Sønderskov, partner i Strategihuset og med mange års erfaring i at styrke sociale organisationers evne til at tale borgernes sag. vest117 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL trinity HotEL, FREDERICIA FREDAg D. 4. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE ØST118 : LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL best western HotEL JEnS baggesen, KoRSøR FREDAg D. 25. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Assertion ligeværdighed og grænser i mødet med brugeren Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at sætte fokus på og reflektere over din egen rolle og etiske dilemmaer i arbejdet som frivillig. Et kursus om at sige fra og sætte personlige grænser, når man samtidig vil hjælpe andre. Et kursus om de roller, hjælpepositioner og forventninger, vi arbejder med i relation til brugerne. Og et kursus om at kommunikere ligeværdigt i til tider ulige relationer. Gennem korte oplæg, dialog og træning vil vi bl.a. arbejde med: Assertiv kommunikation en model for ligeværdig kommunikation Menneskers forskellighed respekten for den enkelte Roller magt, symmetri og asymmetri i det frivillige arbejde Evne til at tage afstand i pressede situationer Redskaber til venlig fastholdelse af krav, grænser og mål Refleksion over egne mål og grænser Redskaber til takling af vanskelige situationer eller personer Underviser Morten Eskelund arbejder ved MBK A/S som organisationspsykologisk konsulent. Som erhvervspsykolog har han især arbejdet med lederudvikling, kommunikation og samarbejde. Han underviser i emner som konflikthåndtering og kommunikation, præsentationsteknik, projektledelse og mødeledelse. 119 LøRDAg D. 2. november, KL SønDAg D. 3. november 2013, KL HotEL PARK, middelfart FREDAg D. 4. oktober 2013 maks. 16 DELtAgERE 17

18 120 vest LøRDAg D. 30. november, KL VEJLE CEntER HotEL FREDAg D. 1. november 2013 maks. 20 DELtAgERE 121 ØST LøRDAg D. 7. DECEmbER, KL mbk A/S, PILEStRæDE 61, 1112 KbH K FREDAg D. 8. november 2013 maks. 20 DELtAgERE + magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle Kurset er for dig, der gerne blive klogere på, hvordan du kan forstå din rolle som hjælper, når du i dit frivillige sociale arbejde møder mennesker, der står i svære situationer. Magt og afmagt er følgesvende, når vi går ind i mødet med mennesker i svære livs - situationer. Magt og afmagt har meget kraft i sig og begge indeholder både positive og negative elementer. Du har som frivillig hjælper en særlig medmenneskelig relation som formidler af omsorg, støtte og håb til mennesker, der søger hjælp. På kurset kommer du gennem oplæg, debat og gruppediskussioner til at arbejde med livsværdier, menneskesyn og hjælperroller, herunder: Hvad er omsorg og medmenneskelighed i praksis? Hvad er sammenhængen mellem et personligt livssyn og handlinger? Hvordan bevarer man en etik i mødet med andre mennesker? Hvilke håb og ambitioner kan man som frivillig have på andres vegne? Afmagtens ressourcer Du får mulighed for at reflektere over dit forhold til de mennesker, du møder i din forening: Skal jeg gøre eller være? Skal jeg tale og vide eller lytte? Skal jeg fylde ud eller give plads? Skal jeg forsøge at behandle eller at hele? Kurset lægger også op til refleksion over egne livsværdier. Underviser Conny Hjelm er ansat på Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund og er uddannet lærer og diakon med efteruddannelse indenfor PKU, Mediation og Supervision m.m. Har været i faget i over 20 år og er især optaget af, om det virker i praksis. 122 LøRDAg D. 23. november, KL SønDAg D. 24. november 2013, KL LEDERnES KonFEREnCECEntER, odense FREDAg D. 18. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Filosofisk frirum for frivillige Kurset henvender sig til dig, der har været frivillig i mindst et par år og finder det værdifuldt at bruge et par dage i et filosofisk frirum på at afklare og kvalificere dine egne værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På dette kursus får du sammen med andre hjælp til at filosofere over din egen rolle i det frivillige arbejde. Den praktiske filosofi handler dybest set om at hjælpe mennesker til at leve et liv, som vi ikke senere vil fortryde også som frivillig. Ved at præsentere filosofi som en praktisk frem for en akademisk disciplin, åbnes der for en kongevej til, at mennesker kan tænke dybere over noget vigtigt i livet. Hvad er en god frivillig? Hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvilke motiver er rimelige i det frivillige arbejde? Undervisere Michael Højlund Larsen er cand.polyt. og master fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) med speciale i filosofi og ledelse. Thomas Ryan Jensen er cand.mag. i filosofi og kommunikation og har et modul i filosofisk vejledning fra DPU. Michael og Thomas har siden 2007 udviklet og gennemført en række forskellige filosofisk funderede kurser i det frivillige sociale arbejde. Se mere 18 F.eks. spørgsmål som Hvad er god hjælp?

19 At være frivillig udfordringer med berørthed, magt, etik og motivation Kurset er målrettet frivillige, der gerne vil introduceres til nedenstående eller ønsker en opfriskning med nye vinkler på egne måder at forvalte rollen som frivillig, så den stemmer overens med eget ståsted. Vi runder emner som: Teori om motivation og afprøvning af personlig test Vinkler på hjælperollen Teori om personlig udvikling Berørthed og grænsesætning v. konfliktværktøjer Samtalestyring som værktøj At vælge etisk i dilemmasituationer Autenticitet i din forvaltning af din frivillige rolle består bl.a. i, at du medbringer en case, hvor du eller én af dine kolleger er blevet udfordret i rollen som frivillig. Formen vil være interaktiv med teoretiske introduktioner, øvelser og refleksioner i forskellige set-ups. Medbring: Behagelige sko til at gå i. Undervisere: Pia Halkier Bjerring er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har i en årrække arbejdet med udvikling af ledelse, ansatte og frivillige i flere projekter. Pia er desuden forfatter til flere bøger. Se Eva Goldfinger er bachelor i Psykologi og har mange års erfaring med problematikker fra frivillige projekter. 123 LøRDAg D. 23. november KL SønDAg D. 24. november 2013, KL SInAtUR HotEL StoREbæLt, nyborg FREDAg D. 18. oktober 2013 maks. 18 DELtAgERE Det forventes, at du medbringer din nysgerrighed samt svarer på den forberedende opgave, som sendes til din aktive mailadresse inden kursets opstart. Opgaven 19

20 Støtte, koordinering og ledelse af det frivillige sociale arbejde Kurserne under dette tema er særligt til dig, der har en funktion, hvor du skal støtte op om, koordinere eller lede det frivillige sociale arbejde i forhold til brugerne. Kurserne handler om at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde, så både brugere, frivillige og andre medarbejdere trives. Kurserne giver f.eks. indsigt i og redskaber til, hvordan du sikrer klarhed i roller og opgavefordeling, betydningen af din kommunikation for det daglige samarbejde, eller om hvordan du kan støtte op om de frivillige, der har påtaget sig en opgave overfor brugere med svære problemer. 20

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER TEST DOCUMENT Du kan melde dig til de forskellige tilbud under den enkelte kursusbeskrivelse på vores hjemmeside: www.frivillighed.dk. De fleste kurser har en tilmeldingsfrist på

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Assertiv kommunikation - MBK A/S

Assertiv kommunikation - MBK A/S Vil du være bedre til at få samarbejdet til at fungere? Til at få dine budskaber igennem på en god og ordentlig måde? Blive hørt, forstået og respekteret i samarbejdet med andre? Vil du vide, hvordan andre

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne KURSER EFTERÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i efteråret 2014. Kataloget indeholder alle kurser og fyraftensmøder

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere