Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt"

Transkript

1 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret Coaching som ledelsesredskab. Af Axel Duckert Ledelsesbaseret coaching et muligt svar på aktuelle udfordringer. Af Bente Kjøgx Coaching i skoleverdenen situationsbestemt ledelse. Af Astrid Kilt Ledelse og coaching på vej mod et erkendelsessamfund. Af Mette Lund Thomsen Efterskrift Af Ole Fogh Kirkeby Denne artikel er produceret som opfølgning på kurset Ledelse og Coaching afholdt af Cubion efteråret Yderligere information kontakt Cubion: Redigeret af Astrid Kilt København 2009

2 2 Forord Coaching som ledelsesværktøj har for længst haft sit indtog i den moderne og komplekse organisation. Den organisatoriske hverdag er kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, stor uforudsigelighed og et stadigt krav om udvikling af nye kompetencer og hermed også af krav til medarbejderne om at være forandringsparate og både have evnen til og villigheden til at lære. Coaching ser ud til at være netop det redskab den moderne leder har brug for i sit forsøg på at sikre den nødvendige kompetenceudvikling i den teambaserede, dynamisk og videnproducerende organisation hvor ambitionen er en høj grad af selvledelse. Lederen skal ikke længere give svarene eller tage alle beslutningerne. Lederen skal stille de udviklende og læringsfremmende spørgsmål. Lederen skal som det hedder, fremme en organisatorisk refleksivitet. Men, og der er et stort men. Lederen kan uden tvivl med en passende indsats lære sig gode spørgeteknikker og hun kan hente inspiration fra et utal af coachingtraditioner, der kæmper om opmærksomheden på bogmarkedet. Men gode spørgeteknikker og indgående kendskab til de forskellige coachingrammer er nok nødvendige, men ikke tilstrækkelig forudsætninger for at lykkes som coachende leder. Lederen er først og fremmest leder og uanset gode intentioner og masser af coachingkompetence kan lederen ikke kaste sin lederrolle fra sig. Heller ikke midlertidigt. En pointe er: at det skal hun i øvrigt heller ikke. Udfordringerne består snarere i, at skabe en organisationskultur, der gør strategisk coaching mulig, uden at der sniger, hvad bl. andre Ole Fogh Kirkeby kalder en intimteknologi ind ad den organisatoriske bagdør. Desuden må lederen kunne forholde sig til de dilemmaer, der altid knytter sig til ledelsesbaseret coaching: lederen er leder hele tiden også når hun coacher; lederen er den der forventes at have et særligt ansvar for organisationens strategiske mål; Lederen står i et asymetrisk magtforhold til sine medarbejdere hvilket indebærer, at det er en illusion, hvis man bilder sig ind, at der kan etableres et fortrolighedsrum på lige fod med det, der kan etableres sammen med en ekstern coach. Derfor indebærer brug af coaching som ledelsesværktøj, at den enkelte leder både forholder sig til en række principielle dilemmaer og udfordringer og at hun tager den udfordring op der består i at omsætte og integrere de mere abstrakte coachingprincipper, så de passer til de lokale organisatoriske og kulturelle rammer.

3 3 Coachingmodulet har især sat fokus på disse dilemmaer og udfordringer. Ambitionen har været at skabe en proces der både gav mulighed for at afprøve udvikle konkrete coachingteknikker samt gav mulighed for at reflektere og diskutere de særlige dilemmaer, der knytter sig til ledelsesbaseret coaching. Fra mit ståsted ser det ud til at vi har haft held med forehavendet. For mig som underviser har det været en særlig fornøjelse at arbejde med disse forhold sammen med en gruppe deltagere, der hele vejen igennem har sikret kvaliteten ved åbent at bringe deres egen praksis med ind i læringsrummet. Det har gjort forløbet levende og praksisnært. At lære sig de mere spørgetekniske sider af sagen kræver tillige et vist mål af personligt mod til at eksponere sig selv og naturligvis et trygt rum at gøre det i. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle deltagere og min co underviser Ole Fogh Kirkeby for deres uvurderlig bidrag til netop at sikre det trygge rum og den åbne måde at deltage på. En helt særlig tak til Astrid Kilt der som energisk tovholder fik det hele til at hænge sammen og gå op i en højere enhed. John Mortensen

4 4 Indledning I efteråret 2008 udbød Konsulenthuset Cubion kurset Coaching som ledelses og udviklingsredskab, et eksklusivt læringsforløb bestående af 7 hele kursusdage. Det eksklusive bestod bl.a. i at blot 6 skoleledere deltog i kurset og havde derfor stor karakter af deltagerstyring. Desuden det, at de havde fælles arbejdsarena og derfor nemt kunne relatere til hinandens fortællinger gav et frugtbart grundlag. Derfor var samtale, diskussion og afprøvning af egne arbejdsmæssige og personlige erfaringer og problemstillinger i fokus gennem hele kursets forløb i relation til følgende emnerne: Coaching og ledelsesenergi i praksisfællesskaber Lederen som coach et redskab Coaching som nøgle til arbejdet med ledelsesmæssige og personlige udfordringer Narrativ coaching Det filosofiske lederskab Ledelses og læringskultur kan en rigtig leder undgå at være coach? Et andet eksklusivt element ved kurset var de kvalificerede undervisere der overtog scenen på skift alt efter emne og specialisering. Dermed var kurset skræddersyet således at det bredte sig vidt indenfor coachningens rammer, hvor undervisere indenfor det praktiske felt, den psykologiske dimension og den filosofiske vinkel delte ud af viden og erfaringer. Dette i sammenspil med deltagerne der som sagt var med til at sætte deres præg på dagsordnen. Samlet blev der bl.a. sat fokus på hvordan man støtter og vejleder andre i hverdagen, hvordan tvivl skiftes ud med meningsfuldhed og vilje, hvordan man kommer til at hvile i sig selv som leder samtidig med at man er karakterfuld og ikke mindst hvad coaching kan bruges til som leder i skoleverdenen. I denne artikelsamling ses disse fokus udfoldet. Formålet med kurset var at deltagerne tilegnede og udviklede teoretiske og praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe nye forståelser og betydninger til den eksisterende dagligdag, arbejdsbyrde og lederrolle. Ydermere var formålet at give deltagerne viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource og redskab til dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer. Dette formål udmundede sig i en individuel mundtlig eksamen på

5 5 45 minutter, hvor hver deltager gennem en videooptagelse, synopsis og samtale viste at de var i stand til at coache samt tilhørende overvejelser i forhold til problemstilling og coachingsession. Dette med udgangspunkt i forskellige tænkninger, teorier og metoder til inddragelse af coaching i en ledelsesmæssig kontekst. Nogle af eksamens og kursets erfaringer, pointer og dilemmaer er blevet til denne artikelsamling og er derfor et indblik i kursussets produkt. Vi er i Cubion af den opfattelse at det eneste man bliver riger af at give væk er viden og ønsker derfor at dele ud af dette produkt i den forhåbning at det vil skabe nysgerrighed og inspiration. Vi vil i Cubion gerne gå hånd i hånd med livslang læring og udvikling af indsigt. Vi ønsker i fremtiden at skabe flere vellykkede lærings og erkendelsesmæssige rum og initiativer i samspil mellem innovativ praksis, forskning, analyse og rådgivning. Astrid Kilt

6 6 Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj Af Anette Thulin Abstract Hvordan man kan styrke udviklingen af en samarbejdskultur gennem ledelsesbaseret coaching i team? Mon ledesesbaseret coaching kunne blive et redskab i lederens værktøjskasse til at fremme teamsamarbejde? Jeg vil med denne artikel behandle ovenstående spørgsmål. De har vagt min interesse, da jeg i min hverdag som leder, finder manglende samarbejdskultur som en tilbagevendende problemstilling. Jeg ønsker derfor at udforske om ledelsesbaseret coaching kan være en hjælpende hånd i de daglige konflikter, hvilket jeg vil gøre ved at overveje bestemte problemstillinger og relevante områder i relation hertil samt inddrage mine praksis erfaringer. I ledelsen, hvor jeg er viceskoleleder, har vi i en længere årrække arbejdet med at udvikle skolens interne samarbejdskultur med særligt fokus på to områder. For det første lærernes samarbejde i selvstyrende årgangsteam på 5 7 lærere, og en hertil hørende mødestruktur, hvor teamene holder internt møde en gang ugentligt og teamenes repræsentanter, teamkoordinatorerne, mødes med mødeleder, skoleleder og viceskoleleder hver tredje uge. For det andet vores medarbejder og teamsamtaleorganisering, hvor enten skoleleder eller viceskoleleder en gang årligt deltager i undervisningen hos en lærer og herefter gennemfører

7 7 medarbejdersamtalen. Efter at alle teammedlemmer indenfor ca. to uger har gennemført dette, afsluttes med en teamsamtale, som viceskoleleder og skoleleder planlægger og gennemfører. Det er min erfaring, at det altid er en udfordring for lærerne, at få teamsamarbejdet til at fungere. Der opstår naturligt problemer eller konflikter i samarbejdet. Så oplever vi i ledelsen indimellem, at teamene, eller enkelte medlemmer fra et team, kommer til os for at søge vejledning og støtte. Vores ledelsesmæssige værktøjskasse kunne i denne sammenhæng godt trænge til lidt inspiration og udvidelse, så vi kan blive bedre til at styrke teamenes samarbejdskultur. Mon ledesesbaseret coaching kunne blive en del af vores værktøjskasses redskaber? Det får mig i hver faldt til at overveje hvordan man kan styrke udviklingen af samarbejdskulturen gennem ledelsesbaseret coaching i team. I efteråret blev jeg kontaktet af et team, som var havnet i nogle samarbejdsproblemer. Teamet bad om min ledelsesmæssige støtte til udviklingen af samarbejdet. Jeg valgte at gennemføre en proces med fem coaching seancer i løbet af en måned. Min antagelse var, at jeg gennem brugen af ledelsesbaseret coaching, her især med en narrativ tilgang med eksterne vidner, kunne være medvirkende til at styrke udviklingen af samarbejdskulturen konkret i dette team, således at teamet blev bedre til i fællesskab at løse deres opgave. For mig var det en mulighed for, at få afprøvet mig selv, som coachende leder, og at få arbejdet med at videreudvikle en lille flig af skolens samarbejdskultur. Jeg ville vove at flytte nogle grænser i vores organisation, for på denne måde at skabe forandringer. Hvis det lykkes, kan det på længere sigt benyttes i flere team/alle team, således at samarbejdskulturen på hele skolen udvikles. Artiklens opbygning. Artiklen er bygget op i tre dele. I de to første dele vil jeg overveje forskellige problemstillinger og relevante områder i relation til mit fokus og interesse ved at præsentere centrale vinkler indenfor den teoretiske og metodiske baggrund. I den sidste tredje del vil jeg kort introducere hvorledes min erfaring med ledelsesbaseret coaching som redskab til

8 8 teamsamarbejde kommer til udtryk i relation til den teoretiske og metodiske baggrund som jeg redegør for i del 1 og Del Ledelsesbaseret coaching. I denne første del vil jeg kort skitsere forskellige centrale problemstillinger indenfor det at være coachende leder. Når jeg som leder vælger, som noget nyt, at anvende coaching, som en del af min ledelsespraksis, er der meget jeg skal gøre mig klart, da der er meget på spil. Formålet i denne sammenhæng er, at finde nye veje som kan udvikle organisationens samarbejdspraksis. Dilemmaer i ledelsesbaseret coaching. Nogle af de centrale dilemmaer ved at være coachende leder i en organisation er, at jeg, ikke kan træde ind i en fuldkommen neutral og faciliterende hjælperrolle. Og det er ikke realistisk at forestille sig, at man kan etablere et magtfrit rum, idet jeg, som leder, og fokuspersonen, som medarbejder, trækker magtbetydningen med ind i coaching samtalen. Jeg må forholde mig til, at jeg, som leder, repræsenterer organisationens værdier, spilleregler og mål. Derfor skal jeg være opmærksom på, at jeg aldrig kan være neutral. Man skal heller ikke være blind for, at jeg, som coachende leder, typisk vil have et mere overordnet mål med coachingen, hvilket altid vil handle om, at sikre at organisationen får løst sine opgaver på bedste vis gennem medarbejderen. Etiske fordringer i ledelsesbaseret coaching. Dette sætter nogle etiske fordringer til mig, som coachende leder. Jeg må påtage mig ansvaret for, at sikre i en coaching seance med en medarbejder at jeg tydeliggør overfor medarbejderen, hvilken ramme vi arbejder under. Jeg skal være opmærksom på under seancen, at jeg ikke er dominerende og manipulerende, men til gengæld skaber et

9 9 tillidsforhold, og giver rum for og understøtter medarbejderens ønsker, behov og mål og er anerkendende og samskabende med medarbejderen om, at få medarbejderens ønsker og mål tydeliggjort. Jeg må have fokus på at etablere tillid og tryghed. Udgangspunkt for og udfordringer i ledelsesbaseret coaching. Mit udgangspunkt for den ledelsesbaserede coachende samtale er forankret i en grundlæggende forståelse af at: Mennesker udtrykker en fortælling, når de fortæller om sig selv og på denne måde skabes identiteten gennem fortællingen. fortællinger organiserer vores hukommelse, vores menings og betydningsdannelse og dermed vores identitet. På samme vis organiserer fortællinger organisationens identitet og kultur. (LC s.133) Ser man på coaching i dette perspektiv er der især to væsentlige områder, jeg som ny coachende leder i min organisation skal være opmærksom på. I den narrative tilgang skal jeg, som leder, acceptere at jeg ikke direkte har den store indflydelse på de erkendelser og den målsætning for handling medarbejderen finder frem til. Det betyder at jeg skal kunne give slip på organisationens mål for en tid og indstille mig på en udpræget lyt tende praksis. Den narrative samtale bevæger sig frem og tilbage, og i denne proces afgrænses og tydeliggøres problemhistorien, og dennes virkning på personen. Det skal have rum og tid. Hvorledes og om der i min organisation er legitimitet til, at jeg som leder kan ændre og udvikle min ledelsesstil gennem narrativ coaching. Denne legitimitet er under indflydelse både ovenfra og nedenfra i organisationen. Altså fra min nærmeste leder og fra medarbejderne. Jeg skal være opmærksom på, hvilken kontekst jeg udøver ledelsesbaseret coaching i, da denne har stor betydning for i hvor høj grad coachingen vil kunne lykkes. Coachingen skal indlemmes i organisationen og i den ledelsesstil, som hersker i organisationen. Udfordringen for mig er at sikre, at den organisatoriske kontekst fremmer muligheden for refleksivitet, således at selve coaching seancen giver den enkelte medarbejder mulighed for refleksion. Med afsæt i den narrative tilgang til coaching forventer jeg, at kunne skabe en coaching situation, som fremmer muligheden for medarbejderens refleksivitet i en tryg og tydelig ramme.

10 10 2. Del Coaching i team med en narrativ tilgang. Jeg har blandt de mange tilgange til coaching valgt at afprøve og undersøge en narrativ tilgang, fordi der i den narrative tilgang fokuseres på relationerne mellem de dominerende fortællinger og deres betydning for de handlinger personer foretager i en organisation. For mig som leder er det interessant at få indblik i det narrtive perspektiv, idet jeg forventer at der både hos mig, som coachende leder, og hos medarbejderen, som fokusperson, kan generes ny forståelse. Dette vil jeg udfolde nærmere i denne anden del. Coaching narrativ tilgang. Narrativ coaching anskuer den enkelte medarbejder som en, der bevæger sig i et krydsfelt mellem professionelle vilkår og personlige værdier, og den narrative tilgang åbner for at tale om netop dette (LC 148). Jeg har ladet mig inspirere af en narrativ tilgang til coaching, idet jeg herigennem ser mulighed for at både fokusperson og team kan få øje på noget andet, noget nyt, så der kan etableres grundlag for nye handlinger. Heri ser jeg muligheder for at det konkrete team kan få udviklet sin samarbejdskultur. I den narrative coaching arbejdes der med at dekonstruere hvilke ideer og dominerende fortællinger fokuspersonen lever med. Dette selv refleksive forhold, som en person har, handler om at stille spørgsmål til de dominerende fortællinger, spørgsmål om, om de er gavnlige. Det er derfor centralt at fokuspersonen gennem coaching får mulighed for at arbejde med at få afdækket et eller flere af personens iboende plot for at kunne handle herudfra og skabe nye narrativer. Fokuspersonen, teamet, jeg, som leder, og organisationen agerer i fortællinger, som præsenteres med et plot, der knytter sig til forskellige sæt af intentioner.

11 11 Den narrative tilgang til coachingen kan foregå på mange måder i praksis. Der er især tre samlende principper, der favner nogle grundlæggende begrebsdannelser indenfor den narrative tilgang: Intentionalitet I den narrative coaching tages der udgangspunkt i den opfattelse, at både medarbejder og organisation agerer i fortællinger, som har iboende plot der knytter an til forskellige intentioner. Agency Er evnen til at se muligheder og at kunne handle ind i dem efterfølgende. I den narrative coaching arbejdes der på, at fokuspersonen kan etablere agenthed i sit arbejdsliv. Positioner Fortællinger placerer os i bestemte positioner. I den narrative coaching undersøges i hvor høj grad positionerne skaber noget godt eller ej for hvordan vi kan handle. Jeg er især optaget i denne sammenhæng af at udvikle og styrke fokuspersonens, og teammedlemmernes agency. Heri ser jeg et af de store potentialer i den narrative tilgang til coaching. Jeg har derfor valgt i de konkrete coaching seancer at arbejde med, at få kortlagt fokuspersonens problemhistorie, at få adskilt problemhistorien fra personen, at afdække hvilken effekt problemet har på personen, at afdække hvordan personen oplever problemet, at arbejde med at udvikle handle ideer og muligheder og fremtidige scenarier for at komme fra problemlandskabet til det foretrukne landskab. Således at det kan blive muligt for fokuspersonen at etablere agency, gennem at fokus personen i en coaching situation får udfoldet det foretrukne landskab, som ligger i problemhistorien. En måde i den narrative coaching, jeg er blevet inspireret af, hvor man kan arbejde med udvikling af agency er ekstern bevidning. Coaching i team eksterne vidner. Jeg har især ladet mig inspirere af Michael Whites brug af definerende ceremoni, (KOL) hvor en gruppe mennesker er samlet med det formål, at skabe en fælles historiefortælling. De

12 12 eksterne vidner inddrager hinanden i samtaler om, hvad de har hørt og om deres reaktioner på hvad de har hørt. Processen flytter alle deltagerne, udvider handlemuligheder for at fortælle nye og anderledes historier, og man får et større kendskab til hinanden. Min ide, med at coache en fokusperson med teammedlemmerne, som en slags eksterne vidner, i den konkrete coaching seance er, i fællesskab i teamet med mig som coachende leder, at skabe en ny historie om teamets samarbejde, som gerne skulle give hver enkelt teammedlem og hele teamet et bedre ståsted for et nyt udsyn og nye handlinger. Min antagelse er, at man gennem denne proces med fortællinger og genfortællinger tydeliggør teammedlemmernes narrativer for hinanden og får knyttet teamet sammen, når de forskellige medlemmers historier kobles, og teamets nye historie opstår. 3. Del Erfaringer muligheder begrænsninger. Denne tredje del er en opsamling på mine konkrete erfaringer med narrativ coaching og eksterne vidner samt mine overvejelser i relation til nogle af de grundlæggende begreber og principper indenfor narrativ coaching, som jeg har valgt at afprøve og undersøge. Hvordan lykkedes det? og tanker om fremtiden Teamet og jeg, som coachende leder, ønskede at skrive teamets historie på ny ud fra den antagelse at samarbejdskulturen i teamet herigennem kunne udvikles positivt. Teammedlemmerne i det konkrete team koblede i høj grad deres historier til hinanden. De fortæller, at det har givet dem større forståelse for hinanden; større viden om, hvad der betyder noget personligt for hver især; større kendskab til hinanden personligt og teamrollen; det har givet mere fokus på at få afklaret forventninger til hinanden og man har fået fokus på hvordan man kommunikerer bedre. Teamet er således godt i gang med at skabe sin alternative nye fortælling, som kan følge til nye handlinger. Jeg er især optaget af, i denne sammenhæng, om fokuspersonen og teamet fik etableret agency.

13 13 Fokuspersonen i en coaching situation med narrativ tilgang kan få udfoldet det foretrukne landskab, som ligger i problemhistorien ved bl.a. kortlægning, adskillelse af fokuspersonen og problemhistorien m.m.. En af måderne i den narrative coaching, hvor man kan arbejde med udvikling af agency er ekstern bevidning i relation hertil. Min erfaring er, at fokuspersoner kan være forskellige steder i deres problemhistorier og være mere eller mindre i stand til at reflektere, og det giver udfordringer for mig som coachende leder. Derfor er det en udfordring at vælge spørgsmålstyper, der understøtter dette. Samtidig skal jeg have fokus på at skabe et trygt og tillids fuldt rum, der giver mulighed for refleksioner og jeg skal være opmærksom på min rolle som leder. Teamet har nu et godt udgangspunkt til det videre arbejde. Jeg stiller mig dog spørgende til, om hvor meget hvert enkelt teammedlem er nået ind til sit plot og dermed om og hvor meget det enkelte teammedlem ændrer sin fortælling, sin identitet og sin agency. Jeg er dog ikke i tvivl om, at der på teamniveau er sket store ændringer. Som jeg ser det, er teamets identitet og agency allerede ændret. Men hvordan sikrer jeg at ændringerne er mere blivende og at fortællingen fortsat udvikles? Fremtids perspektiv Jeg vil altid, som coachende leder, have et overordnet mål med coachingen, hvilket handler om, at sikre, at organisationen får løst sine opgaver på bedste vis gennem medarbejderen. Min erfaring hidtil er, at jeg, som leder, kan leve med at min rolle som leder ændres, når jeg giver lidt slip på mit fokus på organisationens mål for en tid i den narrative coaching, jeg erfarede at man gennem at sætte en tydelig ramme, kunne sikre at situationen ikke blev ustyrlig. Min oplevelse er, at det lykkedes at styrke udviklingen af samarbejdskulturen i det konkrete team ved brug af ledelsesbaseret narrativ coaching med eksterne vidner. Det er en vej vi på længere sigt kan benytte i flere team for at styrke organisationens samarbejdskultur, men jeg bliver nødt til at indtænke den kontekst jeg er leder i, om der er rum og mulighed for ændringer, for at det vil kunne lykkes at indføre ledelsesbaseret coaching, som et konstruktivt redskab i vores ledelsesmæssige værktøjskasse.

14 14 Litteraturliste: LC: Ledelsesbaseret Coaching ; Thorkil Molly Søholm m.fl.; Børsens Forlag FIO: Fortællinger i organisationer, narrativ praksis ; Kit Sanne Nielsen; Hans Reitzels Forlag KOL: Kort over narrative landskaber ; Michael White; Hans Reitzels Forlag CLU: Coaching, læring og udvikling ; Reinhart Stelter m.fl.; Dansk Psykologisk Forlag GV: 7 gode vaner personligt lederskab og drivkraft ; Stephen R. Covey; Schultz Forlag PFC: Protreptik, Filosofisk Coaching i ledelse ; Ole Fogh Kirkeby m.fl.; Forlaget Samfundslitteratur EC: Executive Coaching, ledelsesudvikling i psykologisk perspektiv ; Stig Kjerulf m.fl.; Børsens Forlag Alkymisten ; Paulo Coelho Diverse artikler og kopier.

15 15 Coaching af Ledere - et udviklingsperspektiv Af Astrid Kilt Abstract Denne artikel behandler en undersøgelse af hvad en fælles konsulentpraksis indenfor coaching er, hvor der tages udgangspunkt i konsulenthuset Cubion og tilblivelsen af deres coachingprofil. Dernæst sætter artiklen sig spørgende overfor hvorledes at den enkelte konsulent kan agere ud fra denne fælles konsulentpraksis. Dette med afsæt i en coachingsession af en IT chef som eksempel. Afslutningsvis diskuterer artiklen fordele og ulemper ved fælles konsulentpraksis som støtte til konsulentens cosching. Giv mig et fast punkt, hvor jeg kan stå, så skal jeg dreje Jorden. Archimedes Et sådant fast punkt er i vores tid blevet sværere at etablere. Der er ingen tvivl om, at samfundet har bevæget og stadig bevæger sig i nye retninger, derfor er vi nødt til at omstille os, så vi er kvalificerede til at kunne agere i fremtiden. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle (Folkeskoleloven, 2008: 1, stk.2). Således står det i 1, stk. 2 i folkeskolelovens formålsparagraf, hvilket er et udtryk for, at vi i dagens Danmark danner en fremtidig arbejdskraft, hvis faste punkt er én selv. Individet er for alvor

16 16 kommet i centrum, og tillid til egne muligheder gør én kvalificeret til at agere i et foranderligt, senmoderne samfund. Anthony Giddens beskriver dette samfund som aftraditionaliseret ved, at normer og værdier er væk, og at alt kan sættes til diskussion (Andersen, 2007:435). Ydermere stiller samfundet stigende krav om kompetencer som forandringsdygtighed eller omstillingsparathed. Steen Hildebrandt taler om lederevner som proflektion, dvs. en evne til at kunne reflektere over den ankommende fremtid, således at man lærer af den fremtid, der er i vente (Hildebrandt, 5. Nov. 2008). For at kunne matche dette samfund og dets krav har individet ikke blot brug for sig selv som fast holdpunkt, men også støtte, og individet sukker efter hjælp hertil. Coaching er blevet tidens assistance og er derfor kommet på alles læber. Men også organisationer har fået øjnene op for virkningen af coaching. Kenneth Egelund Schmidt fra Danfoss overvejer følgende spørgsmål Hvilke rammer skal jeg som leder være med til at skabe for dig, således at de resterende 80% potentiale, du har i dig, bliver frigjort? (Elling,2007;38). Dette udtrykker opmærksomhed omkring, at danske virksomheder har fået øje på, at de indeholder et organisatorisk merpotentiale på minimum 30 % (Elling,2007;22). Som følge heraf er coaching blevet et uundværligt redskab i konsulentbranchen, et værktøj, som den enkelte konsulent eller det enkelte konsulenthus nødig vil være foruden. Men coaching er lige så forskellig som vi mennesker er, finurlige, uforudsigelige og nysgerrige. Derved er coaching en meget uhåndgribelig størrelse, der er svær at indkredse. Dernæst er der forskellige tilgange og former for coaching alt efter, hvor man vælger at sætte sit fokus, og hvad man er optaget af. Jeg karakteriserer coaching som et bestemt set up, en professionel dialog, der er til for at hjælpe og støtte en person, en gruppe eller et team med at skabe refleksion, resultater og det liv, de ønsker sig (Gørtz, 2008:12). Coachen stiller sig til rådighed for fokuspersonens lærings- og udviklingsproces med en grundlæggende tro på, at de stillede spørgsmål kan danne grobund for videre refleksion (Gørtz, 2008:12). Jeg deler Morten Emil Bergs definition af coaching: Gjennom en handlingsorientert dialog, utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-, være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. (Berg, 2006:15). Men hvordan skal den enkelte konsulent eller det enkelte konsulenthus gribe en sådan dialog an? Jeg har i min tidligere færden oplevet at gøre brug af coaching i svære samtaler, konsultationer og lignende, hvor jeg har benyttet mig af en anerkendende og nærværende måde at være til stede på, samt det at tage den professionelle rolle på sig som den, der udfordrer og støtter. I disse situationer

17 17 har jeg erkendt, at jeg har følt mig alene i forhold til det teoretiske og erfaringsmæssige grundlag. Jeg er derfor optaget af, hvordan den enkelte konsulent kan støtte sig til et konsulenthus som praksisfællesskab og omvendt. Derfor vil jeg i denne artikel behandle følgende 3 spørgsmål: 1) Hvad er en fælles konsulentpraksis inden for coaching? Her tages udgangspunkt i konsulenthuset Cubion og undersøgelse af deres coachingprofil som eksempel på en fællespraksis. 2) Hvorledes kan konsulenten agere ud fra denne fælles konsulentpraksis? Med afsæt i en coaching af en IT chef som eksempler vil jeg forklare, hvordan man kan coache en leder inden for Cubions coachingprofil. 3) Diskussion af fordele og ulemper ved fælles konsulentpraksis som støtte til konsulentens coaching. I forlængelse af de to ovenstående spørgsmål vil jeg yderligere diskutere hvorledes det kan støtte eller hæmme konsulenten. Metode Måden, hvorpå jeg vil undersøge dette, er, at jeg vil se på en bestemt konsulentvirksomhed for derved at skabe og udvikle dens coachingprofil. Dette vil jeg gøre ved at lave individuelle coachingprofiler for hver konsulent ved hjælp af spørgeskemaer, interviews og observationer. Dernæst vil jeg samle disse til en fælles coachingprofil for organisationen. Ud fra denne fælles coschingprofil vil jeg forklare, hvorledes konsulenten kan coache inden for samme ånd og fodfæste. Dernæst vil jeg diskutere, hvorledes en fælles coachingprofil kan støtte op om konsulentens praksis, og i hvilke tilfælde det eventuelt kan hæmme. Jeg har valgt konsulentvirksomheden Cubion med 9 konsulenter, der bruger coaching som konsulentydelse. Deres coachingprofil vil jeg udvikle ved først at udarbejde en generel kortlægning af coachingverdenen for at danne rammerne og have noget at sætte profilen i forhold til. Dernæst vil jeg analysere Cubions tilgang til coaching ud fra perspektivering til coachinglandkortet med udgangspunkt i individuelle coachingprofiler. Dette analysearbejde skal ses som et fundament til at

18 18 kunne svare på, hvorledes konsulenten med udgangspunkt i fælles konsulentpraksis professionelt kan coache ledere. Videnskabsteoretisk tilgang Min videnskabsteoretiske tilgang er socialkontruktivistisk, da jeg i coachingens ånd ser, at vi konstruerer vores opfattelse af verden i samspil med andre, og at sandhed forhandles og konstrueres i det sociale rum. Ud fra den overbevisning har jeg haft en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, da jeg har søgt at stræbe efter at sætte mig ind i mine informanters livsverdener. Empirien har derved vist vejen og styret opgavens udfald. Hermeneutisk har jeg fortolket de indhentede data. Hermeneutikken har jeg også brugt i den forstand, at jeg benyttede hel/del filosofien, ved at jeg tog udgangspunkt i en helhedsforståelse af Cubions nuværende coachingprofil, som jeg så delte op i dele, de individuelle profiler, hvorefter jeg bragte dem sammen igen til en helhed. Hermeneutikken kom også til udtryk ved udformningen af coachinglandkortet, idet det ud fra den hermeneutiske cirkelbevægelse blev ændret og vurderet i takt med tilegnelse af viden og empirierfaringer. Jeg har været bevidst om, at min ageren og deltagelse i organisationen kunne sløre min objektivitet og har af den grund været meget opmærksom herpå. Dermed stræbte jeg mod at sætte min forforståelse i parentes (Kvale, 2007:49). Valg af teori Som teoretisk forståelsesramme har jeg valgt at benytte mig af den schweiziske læringsteoretiker Etienne Wenger og hans teori om praksisfællesskabet, da jeg ser Cubion som et praksisfællesskab med legitime og perifere deltagere, der sammen har en coachingprofil. Praksisfællesskabet bliver udgangspunktet for individets lærings- og erkendelsesprocesser gennem forhandling af mening. Inden for denne forståelsesramme har jeg en bred teoretisk referenceramme, der ligger som grobund for hele coachinglandkortet og dermed Cubions coachingprofil. Helt konkret er der 7 coachingtraditioner, den protreptiske, den systemiske, humanistisk dialogiske, NLP, narrative, kognitive og emotionelle. Dog viser det sig, at Cubion gør brug af en eklektisk tilgang i forhold til at udvælge forskellige elementer, som for dem giver mening. Disse teoretiske elementer vil være dem, jeg vil gøre brug af. Med andre ord er empirien det styrende fundament, der afgør, hvilken teori der gør sig gældende. Fælles konsulentpraksis inden for coaching?

19 19 Jeg ser Cubion som et praksisfællesskab, der lærer gennem social deltagelse i forhold til praksis, fællesskab, identitet og mening (Wenger, 2004:15). Ud af de 9 individuelle profiler, der indgår som legitime deltagere, er jeg kommet frem til en række fællestræk, som samlet fremstår som Cubions coachingprofil. Cubion har en eklektisk tilgang til coaching i den forstand, at de ikke er tro mod en bestemt teori, men derimod sammensætter deres egen ud fra individuel uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund og overbevisning. Cubions form og strategi for coaching bygger generelt på sund fornuft. Med sund fornuft skal forstås, at alle konsulenter har en professionel tilgang i den forstand, at de besidder en dømmekraft, der fortæller dem i situationen, hvordan de skal agere. Dvs. at de fra tid til anden kan skræddersy spørgsmål og tilgange, således at det passer til den enkelte person og situation. For Cubion giver det mening 1, at coachingprofilen har en praktisk og konkret karakter i forhold til, at de bringer fokuspersonen i spil og får vedkommende til at skabe overblik over handlemuligheder. Samlet set har jeg udarbejdet følgende model, der giver et overblik over Cubions form og strategi i en coachingsamtale. Det er vigtigt at se modellen som en åben, elastisk referenceramme, da jeg ingen intentioner har om at sætte dem i en fast lukket kasse. Fælles for alle konsulenterne er, at de alle har en stor trang til frihed og til at kunne dømme deres arbejdssituation med udgangspunkt i dem selv. Spørgsmålstyperne forneden skal blot ses som eksempler. 1 Mening skal her ses som den evne, man har skiftevis, individuelt som kollektivt, at forstå og opleve livet og verden som meningsgivende, hvilket er en forudsætning for at lære (Wenger, 2004:15)

20 20 Derudover har de en fælles ydmyghed over for coaching som redskab, idet de ser det som et kraftfuldt redskab, der kan skabe store resultater, men også stor skade. Eksempelvis sammenligner de det med, at ikke er alle kan flyve et jetfly. Derfor benytter de varsomt coaching ud fra grundlæggende værdier. Som nævnt tidligere har Cubion en eklektisk tilgang til coaching, dvs. at de hver især henter inspiration og udvælger teknikker og metoder fra forskellige videnskabsteoretiske grundopfattelser og selekterer efter, hvad der for dem giver mening. Man kan karakterisere deres generelle

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere