Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og uddannelseskatalog 2014"

Transkript

1 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen

2 Sundhed og trivsel betaler sig Velkommen til sæsonens nyhed: akademifag Vi er glade for, at du nu sidder med vores nye uddannelses- og kursuskatalog i hånden; vi har længe glædet os til at præsentere din nye mulighed for at tage den anerkendte akademiuddannelse her hos os, SundTrivsel A/S. Det særlige ved SundTrivsels akademifag er, at vi inddrager vores specialist-kompetencer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø - det betyder, at du får en undervisning, hvor vi binder din nye viden sammen med hverdagens problematikker på arbejdspladsen. Det er vores erhvervspsykologer og rådgivere i arbejdsmiljø, der står for undervisningen. Vi udbyder på vegne af Københavns Erhvervsakademi seks forskellige akademifag, som på hver sin måde klæder dig på med relevante lederredskaber bl.a. procesfacilitering og begrebet Social Kapital som de seneste år har vundet indpas hos mange store virksomheder. Vores åbne hold bliver afholdt i København, mens vores lukkede hold (deltagere kommer fra samme organisation/virksomhed) kan afholdes i hele landet. Læs den generelle intro til akademifagene og mulighederne for økonomisk tilskud til deltagergebyret på side 15. Først får du en beskrivelse af de enkelte fag på side Er du medlem af virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation (AMO)? Så tag et kig på vores kurser - bl.a. Synergi mellem HR og AMO på side 20 og Trivselsagent på side 22 - som matcher kravene til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Håber vi ses i den nærmeste fremtid! Mange hilsner teamet hos SundTrivsel

3 Indhold Akademifag i LEDELSE Arbejdsmiljø ( 10 ECTS) side 3 Arbejdsmiljøledelse ( 10 ECTS)... side 5 Coaching i organisationer (10 ECTS).... side 7 Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)... side 9 Ledelse der skaber Social Kapital (5 ECTS) side 11 Procesfacilitering (5 ECTS)... side 13 Praktisk info om vores akademifag.... side 15 Kurser på ½ dag (4 timer) Lederen som sundhedsaktør.. side 17 Lederen som trivselsaktør.... side 18 Stress og trivsel side 19 Synergi mellem HR og AMO side 20 Ulykkesforebyggelse.... side 21 Kurser over to dage Stressvejleder side 22 Trivselsagent side 23 Rygestopkurser Rygestopkurser... Sådan tilmelder du dig + praktisk info... side 24 side 26

4 Ta anerkendt akademifag og få papir på dine kompetencer NCC Roads om SundTrivsel SundTrivsel er en rigtig god partner til dette projekt. Arbejdsmiljø, akademifag på 10 ECTS Bliv opgraderet på de væsentligste faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet, med SundTrivsels kompetencegivende fag Arbejdsmiljø. De står for hele kæden: fra at sørge for, at der er frisk frugt, over til rådgivning i sundhedsledelse, så direktion og ikke mindst mellemledere er en aktiv del af arbejdet. Jan Brink, HR-chef Du får: Viden om arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmiljøorganisationens opbygning Redskaber til måling og risikovurdering af arbejdsmiljøet - bl.a. APV og ulykkesforebyggelse Undervisning af erfaren HR-konsulent og master i arbejdsmiljø Hvem passer faget Arbejdsmiljø til? Til arbejdsmiljø-ansvarlige, ledere af mindre virksomheder, som ikke har egen arbejdsmiljøafdeling, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter. Det er kort sagt til dig, som har brug for at komme et spadestik dybere end den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Faget sætter handling bag det tilbagevendende ønske i jeres organisation om at tilføre AMO mere viden og flere kompetencer. side 3

5 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget arbejdsmiljø? Opbygning af en formel arbejdsmiljøorganisation (AMO) Fordi undervisningen klæder dig på til at sammensætte AMO og giver dig viden om de forskellige medlemmers forskellige funktioner. Når I skal opruste jeres indsats for arbejdsmiljøet Fordi akademifaget arbejdsmiljø giver dig viden om lovgivningen på området og konkrete redskaber til at opbygge en sikkerhedskultur på arbejdspladsen. Når statistikken viser, at antallet af arbejdsulykker ikke er stort, men I har en idé om, at det ikke er den reelle sandhed I ser Fordi faget arbejdsmiljø giver dig metoder og redskaber til systematisk at indsamle, analysere og vurdere arbejdsulykker og nær ved-hændelser. Når psykisk arbejdsmiljø er et emne, der fra tid til anden bliver taget op på møderne i AMO (arbejdsmiljøorganisation). Alle taler om det ud fra deres egne erfaringer, forsætninger og ikke mindst forståelse af, hvad de mener emnet dækker over. Fordi faget giver dig forståelse for faktorer, der kan have indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan det kan kortlægges, bl.a. i APV (arbejdspladsvurdering). Faget er efterspurgt blandt eleverne hos vores samarbejdspartner KEA (Københavns Erhvervsakademi), og derfor er vi glade for nu at tilbyde professionel undervisning i arbejdsmiljø. Næste hold begynder Start 28. oktober, afsluttes med eksamen 8.december. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Du modtager detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt faget. Tilmeldingsfrist 14. oktober Nye kompetencer bliver sat i kontekst Vi har tilrettelagt en praksisnær undervisning, hvor vi inddrager vores mangeårige erfaring med rådgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og vores erfaring med ledercoaching i store virksomheder og kommuner. Undervisningen er en kombination af oplæg, refleksioner i grupper og plenum og øvelser øvelserne er med til at sikre, at deltagerne relaterer deres nye viden til hverdagens problematikker. Akademifaget Arbejdsmiljø varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget side 4

6 Systematisér og prioritér jeres indsats for arbejdsmiljøet Danish Crown om SundTrivsel ArbejdsmiljøLEDELSE, akademifag Bliv klædt på til at systematisere og lede jeres indsats for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og gå til det på en mere effektiv måde, end det hidtil er blevet gjort i jeres organisation. Faget er efterspurgt blandt eleverne hos vores samarbejdspartner KEA (Københavns Erhvervsakademi). I Samarbejdet med SundTrivsel har Danish Crown kun modtaget meget professionelle ydelser, krydret med stor indsigt og personlig interesse for vores store projekt, hvilket fabriksledelsen til fulde kan bakke op om. Randi Madsen, Arbejdsmiljøchef Du får: Øvelse i at udvikle nye metoder til arbejdsmiljøledelse i virksomheden Viden og konkrete værktøjer til at forbedre både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Kompetencer inden for arbejdsmiljøcertificering Undervisning af erfaren HR-konsulent og erhvervspsykolog Hvem passer uddannelsen til? Til arbejdsmiljøansvarlige, ledere af mindre virksomheder, som ikke har egen arbejdsmiljøafdeling, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalg. side 5

7 side 6 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget arbejdsmiljøledelse? Når I vil have opgraderet jeres arbejdsmiljø efter standarder og anerkendte certificeringer Fordi akademifaget arbejdsmiljøledelse giver dig viden om, hvordan standarder og certificeringer fungerer i hverdagen, og hvordan hele organisationen laver interne arbejdsprocedurer ifølge standarderne. Du er lige blevet udnævnt til ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden, det glæder du dig til, men har brug for viden om og redskaber til at målrette ledelsen af arbejdsmiljøet Fordi faget arbejdsmiljøledelse netop giver dig disse redskaber og lærer dig om forandringsledelse. Når I ønsker en holdningsændring på jeres arbejdsplads, så I får en sikkerhedskultur præget af, at man passer på hinanden Fordi du bliver klædt på til at påvirke den adfærdsbetingede sikkerhed. Mange i jeres organisation giver udtryk for, at sikkerheden ikke er noget problem, og man har da en arbejdsmiljørepræsentant, men dette fag giver dig redskaber til at udvikle og forbedre sikkerhedskulturen og sætte de forskellige kompetencer, medlemmerne af AMO har, i spil til en fælles indsats, der rykker. Akademifaget arbejdsmiljøledelse er kort sagt til dig, som har lyst til og brug for at kunne yde og styre et mere kvalitativt modspil til, hvordan arbejdsmiljøindsatsen hidtil er blevet grebet an på. Et analytisk og systematisk modspil. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 13. maj, afsluttes med eksamen 26. juni. Tilmeldingsfrist: 30. april Start 9. september, afsluttes med eksamen 20. oktober. Tilmeldingsfrist: 26. august Vi har to arbejdsmiljøfag hvad skal du vælge? Forskellen på vores to akademifag Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøledelse: Arbejdsmiljøledelse fokuserer på ledelses-delen af arbejdsmiljøindsatsen - hvordan du styrer de processer, som forbedrer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Arbejdsmiljø drejer sig primært om lovgivning, metoder og teknikker til kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Akademifaget Arbejdsmiljøledelse varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget

8 Lær professionel coaching hos professionelle Coaching i organisationer, akademifag Bliv en bedre koordinator og leder med eftertragtet efteruddannelse, der er et akademifag på 10 ECTS-point. Du får: Teoretiske og praktiske redskaber til at bruge coaching i organisationer, i grupper og teams og på individniveau Viden om etik og moral i coaching Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Furesø Kommune om SundTrivsel Gennem samarbejdet med SundTrivsel har vi fået fokus på, at det der virker, er at opkvalificere de ledere der er tættest på medarbejderne, når et sygefraværsmønster skal ændres. Ved projektets start lå sygefraværet i ældreplejen over 14 %, nu er sygefraværet nede på 6.7 %. Annelia Jensen, centerchef, Center for Social og Sundhed Hvem er uddannelsen god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdere, der har hyppig kontakt med kunder/samarbejdspartnere og kollegaer. Akademifaget coaching i organisationer er kort sagt til dig, som vil lære at justere arbejdsprocesser og formidle praksisnære løsninger i arbejdssituationer, uanset om du arbejder som koordinator, teamleder eller leder. side 7

9 Hvornår i jobbet kan du bruge Coaching i organisationer? I forandringsprocesser, udvikling af samarbejde, kompetencer, eller teams, fx sammenlægning af to afdelinger, som skal udvikle en ny fælles arbejdskultur Fordi Coaching i organisationer lærer dig, hvornår og hvordan du kan bruge de forskellige metoder i coaching - bl.a. kommunikationsteorier, forskellige positioner, spejling, og anerkendende spørgeteknikker, så du bliver i stand til at mestre samtaler, der inspirerer og udvikler. Desuden indeholder faget også undervisning i etik og moral, så du bliver i stand til at reflektere over din coachende rolle. En inspirerende sparringspartner - fx for nye kollegaer eller i dialogen og erfaringsudveksling med en kollega/medarbejder Fordi Coaching i organisationer giver dig redskaber til at stille de nysgerrige og udforskende hv-spørgsmål, som inspirerer andre til selv at få øje på løsninger og muligheder til at gribe sin rolle eller nye arbejdsopgave an på en meningsfuld måde. Motivator på arbejdspladsen - bl.a. i forbindelse med udvikling af nye arbejdsopgaver, eller implementering af nye tiltag i jeres arbejdsrutiner, fx nyt IT-system Fordi Coaching i organisationer også lærer dig at fokusere på det, der virker, på styrkerne og det positive eksempel. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 12.maj, afsluttes med eksamen 25. juni Tilmeldingsfrist: 22. april Start 15. september, afsluttes med eksamen 24. oktober Tilmeldingsfrist: 1. september Nye kompetencer bliver sat i kontekst Vi har tilrettelagt en praksisnær undervisning, hvor vi inddrager vores mangeårige erfaring med rådgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og vores erfaring med ledercoaching i store virksomheder og kommuner. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Undervisningen er en kombination af oplæg, refleksioner i grupper og plenum og øvelser øvelserne er med til at sikre, at deltagerne relaterer deres nye viden til hverdagens problematikker. Akademifaget Coaching i organisationer varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget side 8

10 Coaching og konflikthåndtering, akademifag Bliv bedre til at løse fastlåste samarbejdssituationer og konflikter med eftertragtet efteruddannelse, der giver ECTS-point. Du får: Få papir på din uddannelse og 10 ECTS Coachende redskaber til at løse organisatoriske konflikter på både individ- og gruppeniveau Viden om, hvordan du formidler problemstillinger på arbejdspladsen Redskaber til at designe konfliktløsende processer i grupper og organisationer Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Kirkens Korhærs Herberg om SundTrivsel Inden trivselsprocessen gik i gang var det rigtigt svært for folk at åbne sig, fordi de ikke var skolet til, hvordan de kunne gøre det. Nu har vi lært at snakke ordentlig til hinanden og præsentere vores mening på en ordentlig måde, og når det er ved at gå skævt, så er der nogen, der siger, at nu skal vi tilbage på sporet. Sune Andersson, medarbejder og uddannet Trivselsagent hos SundTrivsel Hvem passer uddannelsen til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdere, der har hyppig kontakt med kunder/samarbejdspartnere og kollegaer. side 9

11 Hvornår i jobbet kan du bruge Coaching og konflikthåndtering? Fastlåste samarbejdssituationer med eksterne partnere - fx forhandlingssituationer Fordi vores konflikthåndtering også handler om at bruge coachende redskaber til at formidle løsninger. Konflikter internt på arbejdspladsen - fx i en arbejdsgruppe eller mellem forskellige afdelinger Fordi akademifaget coaching og konflikthåndtering giver dig viden om, hvordan grupper fungerer i en organisatorisk kontekst. Konflikter med brugere - fx udadreagerende brugere Fordi coaching hjælper dig til at bruge kommunikations- og spørgeteknikker, der gør det muligt at anerkende forskellige menneskers intentioner og værdier. Den svære samtale - fx i forbindelse med fyringer, nedskæringer, tegn på stress hos en kollega. Fordi faget lærer dig forskellige kommunikationsredskaber. Når du på en gruppe medarbejderes eller en afdelings vegne skal viderebringe et budskab om et ømtåligt emne i organisationen Fordi konflikthåndtering også handler om, hvordan du forebygger konflikter. Du lærer metoder til at skabe forståelse for forskellighed og redskaber til at designe konfliktløsende processer. Akademifaget coaching og konflikthåndtering er kort sagt til dig, som har lyst til at blive rigtig dygtig til at håndtere de konfliktsituationer, der opstår på en arbejdsplads i relation til samarbejde mellem få eller mange og mellem de forskellige niveauer i organisationen. Vi har to fag i coaching - hvad skal du vælge? Forskellen på de to akademifag Coaching i organisationer og Coaching og konflikthåndtering: Coaching i organisationer fokuserer på at udvikle din rolle som inspirerende sparringspartner, mentor, motivator og samtalepartner i såvel teamarbejde som i svære situationer, fx nedskæringer og omstruktureringer. Coaching og Konflikthåndtering fokuserer primært på, hvordan du kan løse eksisterende konflikter og forebygge nye. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 10. september, afsluttes med eksamen 21. oktober Tilmeldingsfrist: 27. august Start 27. oktober, afsluttes med eksamen 5. december Tilmeldingsfrist: 13. oktober Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Scan og få de faglige temaer i faget side 10

12 side 11 Målrettet ledere og kommende ledere Danfoss Power Solutions om SundTrivsel Ledelse der skaber Social Kapital, akademifag Vores undervisning i Social Kapital gør dig i stand til at agere som tovholder for organisatoriske udviklingsprocesser med fokus på kerneopgaven - på den måde skaber I et bedre psykisk arbejdsmiljø og øget effektivitet. Du får: Forståelse for de væsentligste effekter af den sociale kapital på jeres arbejdsplads: øget effektivitet og øget trivsel Praktiske redskaber til at formidle og arbejde med begrebet Social Kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) til medarbejdere og ledere Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Gennem en forbedret trivsel har SundTrivsels indsatser skabt øget arbejdsglæde og større engagement. Det har medført forståelse for hinanden, en mere konstruktiv feedback og ikke mindst et lavere sygefravær. Søren Wrang, produktionsdirektør Hvem er Ledelse der skaber Social Kapital god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, mellemledere eller kommende ledere. Det er en fordel, at deltagerne i deres daglige arbejde har en eller anden grad af ansvar med personale eller med koordinering af opgaver/samarbejde i et team.

13 Hvornår i jobbet kan du bruge Social Kapital? Hvis I arbejder med LEAN For at LEAN-principperne og -arbejdsgangene rigtigt skal komme til deres ret, er samarbejde, koordinering og god kommunikation centralt. Brug Social Kapital til at klæde medarbejdere og ledere på til at holde fokus på jeres samarbejde om kerneopgaven samtidig med, at I tager højde for trivsel og arbejdsmiljø. Når I skal øge jeres effektivitet Fordi forskning og talrige erfaringer viser, at fokus på jeres Sociale Kapital både fører til større arbejdsglæde og øget effektivitet. Når arbejdspladsen skal i gang med eller er midt i en forandrings- eller omstruktureringsproces Fordi Social Kapital fokuserer på, at I forbedrer den indbyrdes kommunikation om jeres kerneopgave. På den måde kan I omstrukturere samtidig med, at I øger sandsynligheden for, at alle i organisationen oplever en høj grad af tillidsvækkende kommunikation, retfærdige processer og udvikler deres samarbejdsevne. Til at forbedre samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne Fordi Social Kapital udstyrer jer med de samme ord, viden og redskaber til at koordinere jeres indsatser i forhold til hinanden og jeres kerneopgave. Dermed skaber I et bedre arbejdsmiljø. Til at skabe bedre samarbejde mellem ledelsen, TR og AMO Fordi Social Kapital giver jer et fælles fokus på jeres interne samarbejde om organisationens arbejdsmiljø og trivsel, hvilket smitter positivt af på både trivslen og effektiviteten. Du kan altså bruge Social Kapital i mange forskellige situationer. Det særlige ved Social Kapital er, at det bygger på anerkendelsen af, at der er en stor sammenhæng mellem virksomhedens produktivitet og medarbejdernes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejde. Næste hold begynder Vælg mellem 3 hold: Start 13. maj, afsluttes med eksamen den 4. juni Tilmeldingsfrist: 30. april Start 1. oktober, afsluttes med eksamen den 21. oktober Tilmeldingsfrist: 17. september Start 12. november og afsluttes med eksamen den 2. december Tilmeldingsfrist: 29. oktober Faget giver 5 ECTS Akademifaget Ledelse der skaber Social Kapital varer tre uger fordelt på i alt fire undervisningsdage (30 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse og giver 5 ECTS-point. Undervisningen ligger i tidsrummet kl vi sender dig naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. Scan og få de faglige temaer i faget side 12

14 side 13 Procesfacilitering, akademifag Lær procesfacilitering på kompetencegivende efteruddannelse, og bliv en bedre leder, teamkoordinator og projektleder. Akademifaget Procesfacilitering klæder dig på til at skabe involverende og lærende processer, så samarbejdet i små og store grupper, mellem kollegaer og mellem ledere skaber succesfulde resultater. Du får: Øg din værdi på jobmarkedet med akademifag Redskaber til at facilitere både processer og møder, så de bliver involverende, effektive og målrettede Øvelser til at reflektere over din egen rolle og stil i facilitering Undervisning af erfarne erhvervspsykologer Furesø Kommune om SundTrivsel Der var fysiske symptomer, som højt sygefravær og smerter i bevægapparatet hos halvdelen af medarbejderne, men det viste sig, medarbejderne var frustrerede over en mangelfuld ledelse. Trivselsprocessen blev i virkeligheden mere og mere et ledelsesprojekt. Eller man kan sige, hvis du vil have mere trivsel, skal du have bedre ledelse. Susanne Jensen, projektleder og Annelia Jensen, Social- og sundhedschef Hvem er Procesfacilitering god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, projektmedarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

15 side 14 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget procesfacilitering? Når du skal styre et møde, i både små og store grupper Fordi procesfacilitering giver dig konkrete redskaber og tips til at styre og gennemføre et møde. Udvikling af opgaver/processer på arbejdspladsen Fordi procesfacilitering fokuserer på at skabe en ramme, hvor deltagerne får lyst og mulighed for at involvere sig, lære nyt og sammen gennemgå en fælles udvikling henimod nye arbejdsrutiner. Det kan fx være jeres arbejdsplads har fået en bunden opgave om at overtage et ekstra arbejdsområde. Det er et arbejdsvilkår, I ikke kan ændre - men til gengæld kan du bruge dine nye kompetencer i procesfacilitering til at styre en proces, hvor I finder ud af, hvordan I vil løfte den nye opgave. Styre arbejdsgruppe-møde Fordi procesfacilitering giver dig metoder og redskaber til at bryde med vanerne og ved hjælp af din nye måde at lede møderne på, kan I skabe en ny og mere inspirerende måde at arbejde sammen på. Opstart af nye teams i organisationen Fordi faget Procesfacilitering lærer dig at spotte og bruge de forskellige ressourcer og styrker i teamet samt håndtere de forskellige synspunkter og eventuelle konflikter. Kort sagt klæder akademifaget Procesfacilitering dig på til at skabe involverende og lærende processer, så samarbejdet i små og store grupper, mellem kollegaer og mellem ledere skaber succesfulde resultater. Næste hold begynder Vælg mellem 3 hold: Start 10. juni, afsluttes med eksamen den 1. juli Tilmeldingsfrist: 27. maj Start 1. september, afsluttes med eksamen 19. september Tilmeldingsfrist: 18. august Start 29. oktober, afsluttes med eksamen 18. november Tilmeldingsfrist: 15. oktober Akademifaget Procesfacilitering giver dig 5 ECTS-point Faget varer tre uger fordelt på i alt fire undervisningsdage (30 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Øvelserne er med til at sikre, at du hele tiden relaterer den nye viden om procesfacilitering til din arbejdsplads og hverdagens problematikker. Faget har status af heltidsuddannelse og giver 5 ECTS. Undervisningen ligger i tidsrummet kl vi sender dig naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. Scan og få de faglige temaer i faget

16 Godt at vide om vores akademifag Sundhed og trivsel betaler sig Hvem kan tilmelde sig? Du kan tilmelde dig fagene som enkelperson, en arbejdsplads kan tilbyde en gruppe af ledere at tage faget (på et sted i nærheden af jer) eller et fagforbund kan tilbyde faget til deres tillidsrepræsentanter. Godkendt uddannelse Vi udbyder akademifagene i ledelse på vegne af KEA (Københavns Erhvervsakademi), under Lov om Åben Uddannelse, hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Det betyder, at omfanget og kvaliteten af vores undervisning er godkendt til at give kursisten ECTS-point. Du kan vælge at tage fagene som enkeltfag eller som en del af en fuld akademiuddannelse i ledelse. Hvem underviser? Vores undervisere har alle erfaring med rådgivning i psykisk og fysisk arbejdsmiljø og med gennemførelse af trivselsprocesser. Deres faglige baggrund er enten erhvervspsykologi eller master i arbejdsmiljøledelse. Sted Som udgangspunkt afholdes de åbne hold på Carlsberg Museum & Business Centre i Valby. Er I et helt hold fra samme arbejdsplads (min 15 personer) kan vi aftale, hvilket sted der passer jer bedst. Hvor lang tid varer fagene? Fagene har status af heltidsuddannelse. Deres længde varierer afhængig af antallet af ECTS-point: Fag på 5 ECTS forløber over tre uger Fag på 10 ECTS forløber over seks uger Fag på 5 ECTS: Procesfacilitering Ledelse der skaber Social Kapital Et fag på 5 ECTS varer sammenlagt tre uger fordelt på fire undervisningsdage ( i alt 30 lektioner) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Vi samarbejder med: Undervisningen ligger i tidsrummet kl Du modtager naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. side 15

17 Fag på 10 ECTS: Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøledelse Coaching i organisationer Coaching og konflikthåndtering Et fag på 10 ECTS varer sammenlagt seks uger fordelt på seks undervisningsdage ( i alt får du 60 lektioner) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Sundhed og trivsel betaler sig Undervisningen ligger i tidsrummet kl Du modtager naturligvis en detaljeret tidsplan, du er tilmeldt holdet. Pris per deltager Fag på 5 ECTS: kr. inkl. forplejning. Dertil kommer et mindre beløb til bøger. Fag på 10 ECTS: kr. inkl. forplejning. Dertil kommer et mindre beløb til bøger. Forplejningen består af morgen-anretning, frokost, frugt samt kaffe/the og vand. Adgangskrav til akademifag Du skal opfylde to krav: 1. Min. to års relevant erhvervserfaring. Snyd ikke dig selv og din arbejdsgiver for økonomisk tilskud Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU): Vores akademifag er berettiget til SVU. Læs mere på svu.dk Kompetencefonden: Vores akademifag er forhåndsgodkendte til at give dig penge fra fonden tjek med din arbejdsgiver, hvilke regler der gælder for jer. I virkeligheden er der tale om tre forskellige fonde og nogle kan give op til kroner i tilskud. Offentlig ansatte: læs mere på denkommunalekompetencefond.dk Ansatte i staten: læs mere på kompetenceudvikling.dk Ansatte i private virksomheder: læs mere på kompetencefonde.dk Tillidsrepræsentant: Flere af de store fagforbund betaler en akademiuddannelse i ledelse til deres tillidsrepræsentanter tjek med dit fagforbund. 2. Enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. Sådan tilmelder du dig Send dit navn og telefonnummer og oplys hvilket fag du vil på til så ringer vi dig op og bekræfter din tilmelding. Tilmeldingen er bindende. Det foregår efter først til mølleprincippet. Er et hold booket, så kan du komme på venteliste. Se tilmeldingsfristen under hvert enkelt fag. Scan og få datoen for næste hold Vi forbeholder os ret til ændringer. side 16

18 Lederen som Sundhedsaktør Sunde medarbejdere er godt for bundlinjen! Vores kursus Lederen som Sundhedsaktør er målrettet ledere og HR- og arbejdsmiljøansvarlige på offentlige og private arbejdspladser. Du får: Viden om og færdigheder til, hvordan lederen som sundhedsaktør kan arbejde strategisk med sundhed på arbejdspladsen. Redskaber til at gøre jeres sundhedsindsats målbar, så den afspejler sig på virksomhedens bundlinje. Vores kursus Lederen som sundhedsaktør klæder dig på til at kunne vurdere, hvor effektive nye sundhedsinitiativer er, så du og virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan iværksætte tiltag, der rent faktisk gør medarbejderne sundere, samtidig med at det gavner jeres bundlinje. Måske bliver du som leder mødt af et ønske i medarbejdergruppen om sundere mad i kantinen, tilskud til fitnesscenter eller ønske om at gøre arbejdspladsen røgfri. Skal du sige ja med det samme? Vil det være et sundhedstiltag med reel effekt på dine medarbejderes sundhed og virksomhedens effektivitet? Eller vil det blot være et enkeltstående sundhedsinitiativ uden forbindelse til resten af jeres indsats for et godt arbejdsmiljø? Kurset varer fire timer og indeholder bl.a. følgende elementer: Operationalisering af sundhedsledelse Integration af sundhed og arbejdsmiljø hvordan? Rollen som sundhedsaktør hvad indebærer det? Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 8. september kl december kl Pris kr. ekskl. moms. For arbejdsledere, der er medlem af AMO: kurset kan tælle som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsgiveren skal tilbyde dig hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Underviser Sundhedsfaglig konsulent Scan og modtag vores nyhedsbrev side 17

19 Lederen som Trivselsaktør Trivsel, arbejdsglæde og høj effektivitet går hånd i hånd i virksomheder, hvor lederen går foran og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø. På dette kursus får du både den nyeste viden om ledelse, der skaber trivsel og mulighed for sparring på din egen ledelsespraksis fra andre ledere og fra SundTrivsels erhvervspsykologer. Du får: En forståelse af de væsentligste ledelsesparametre for trivsel Indblik i, hvordan lederen i rollen som trivselsaktør gør en forskel for sine medarbejdere Viden om, de nyeste ledelsesmæssige greb bl.a. Social Kapital, relationel ledelse, selvledelse og tillidsbaseret ledelse Trivselsskabende kommunikation Fokus på organisationens kompleksitet det kræver en indsats på flere niveauer i organisationen at skabe trivsel, og arbejdet er kompleks, fordi det handler om mennesker, som hele tiden udvikler sig Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 7. oktober kl december kl Pris kr. ekskl. moms. For arbejdsledere, der er medlem af AMO: Kurset kan tælle som en del af den supplerende arbejdsmiljø-uddannelse, du skal tilbydes hvert år. Underviser Erhvervspsykolog Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset lederen som trivselsaktør målrettet til? Kurset henvender sig til ledere og HR- og arbejdsmiljø-ansvarlige i offentlige og private virksomheder. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 18

20 Næste kursus begynder Lær mere om Stress og Trivsel Vores kursus Stress og Trivsel giver dig en grundlæggende forståelse af fænomenet stress: Du vil blive præsenteret for metoder til at tale med stressramte medarbejdere og kollegaer samt viden om, hvad der kan være med til at forebygge stress på organisationens forskellige niveauer jf. IGLOmodellen (Individ, Gruppe, Leder og Organisationen). Kurset varer fire timer og giver de vigtigste pointer og redskaber til at arbejde videre med stressforebyggelse i jeres organisation. Du får: Grundlæggende viden om, de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer på stress Rolleafklaring: Hvem har ansvar for hvad, når det handler om stressforebyggelse og stresshåndtering? Konkrete dialog-værktøjer til at forebygge og håndtere stress og travlhed Større opmærksomhed på det, der kan skabe trivsel på din arbejdsplads Vælg mellem 2 hold: 3. september kl november kl Underviser Vores egne erfarne erhvervspsykologer Pris kr. ekskl. moms. Er du medlem af virksomheden arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset stress og trivsel målrettet til? Til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, medarbejdere og HR- og arbejdsmiljøansvarlige på offentlige og private arbejdspladser. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 19

21 Skab mere synergi mellem HR og AMO I mange organisationer er der store trivsels-skabende ressourcer at hente i et tættere samarbejde mellem HR og AMO. I vores kontakt med organisationer rundt omkring i landet oplever vi ofte, at samarbejdet mellem HR og AMO er præget af manglende gensidig forståelse for hinandens roller. Vores kursus Synergi mellem HR og AMO giver jer konkrete redskaber til at styrke jeres samarbejde, så organisationens indsats for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø giver bonus for medarbejderne og for bundlinjen. Du får: Viden om gevinster ved at integrere indsatserne, herunder fælles styringsredskaber såsom interne målinger Øvelser til identifikation af mulig synergi og fælles fokusområder. Introduktion til teori og praksis, herunder ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 8. oktober kl november kl Underviser Vores erfarne erhvervspsykologer Pris kr. ekskl. moms virksomhedens arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset Synergi mellem HR og AMO målrettet til? HR- og arbejdsmiljøansvarlige og arbejdsmiljørepræsentanter på offentlige og private arbejdspladser (gerne fra samme organisation, der deltager som et "par"). Scan og modtag vores nyhedsbrev side 20

22 Næste kursus begynder Ulykkesforebyggelse få færre ulykker På kurset Ulykkesforebyggelse retter vi fokus mod hyppige årsager til ulykker samt ulykkesforebyggelse ved påvirkning af adfærd og holdninger til arbejdsmiljøet. Kurset varer fire timer og er en intensiv undervisning i helt konkrete og effektive redskaber til at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Du får: Teori og praksis i relation til arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse, herunder IU (Integreret Ulykkesforebyggelse) Påvirkning af holdninger og adfærd til arbejdsmiljø og forebyggelse hvordan skabes en forebyggende kultur? Rolleafklaring/engagement: Hvordan tager ulykkesforebyggelsen form på virksomhedens forskellige niveauer? Introduktion til, hvilke redskaber der kan hjælpe jer med at systematisere jeres indsamling, analyse og vurdering af arbejdsulykker og nær ved-hændelser Vælg mellem 2 hold: 15. september kl november kl Underviser Vores sundhedsfaglige konsulent Pris kr. ekskl. moms. Er du medlem af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset Ulykkesforebyggelse målrettet? Ledere, driftsledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Årsagerne til arbejdsulykker er mangeartede og ofte komplekse. De er ofte et samspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer, og ulykkesforebyggelse må derfor foregå på flere planer. Og derfor er det en fordel, hvis I er flere deltagere på hver jeres niveau fra samme virksomhed. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 21

23 side 22 Bliv klædt på som stressvejleder Vores Stressvejleder-kursus tager udgangspunkt i, at stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Kurset varer to dage i alt. Der er store fordele for både ledere og kollegaer ved, at centrale medarbejdere er klædt på til at kunne afdække de positive og negative mekanismer i jeres organisation, som påvirker stress og trivsel. Vi kalder disse medarbejdere for Stressvejledere, og de kan være en uvurderlig sparringspartner, der er behov for ekstra fokus på dialog i dagligdagen. Du får: Vigtigste viden om stress og de faktorer, der dagligt påvirker medarbejdere på jeres arbejdsplads. Dialog-redskaber til at indgå i afklarende samtaler med kollegaer og ledelse vedrørende stressproblematikker Viden om de direkte og indirekte initiativer og påvirkninger, der forebygger stress og fremmer trivsel Hvem er stressvejleder-kurset oplagt til? Tillidsrepræsentanter, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og teamledere. I kan med fordel være flere fra den samme arbejdsplads på kurset, så I danner en gruppe af interne sparringspartnere (stressvejledere) på arbejdspladsen. Sted & pris Trivselsagent-kurset varer to dage i alt, undervisningen finder sted i Roskilde og koster kr. ekskl. moms inkl. forplejning. Tidligere kursist om stressvejlederkurset Kurset er med til at få sat spot på, hvordan jeg kan tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i AMRarbejdet. For det er det psykiske arbejdsmiljø, kollegaerne bruger mig til. Det fysiske arbejdsmiljø er der en masse regler for, man kan bare slå op og se, hvad man skal gøre. Det kan man ikke på samme måde med det psykiske arbejdsmiljø. Louise Rossau, AMR og socialpædagog Næste kursus Vælg mellem 2 hold: 29. april & 3. juni. Begge dage kl oktober & 8. december. Begge dage kl

24 side 23 Trivselsagenter har fokus på arbejdsglæde Trivselsagenter er medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, som bliver klædt på til at være agenter for mere trivsel på arbejdspladsen. Kurset varer to dage i alt, 7 timer per dag. Du får: Viden om, hvad der kendetegner god trivsel på arbejdspladsen - bl.a. Social Kapital, relationer og kommunikation Viden om og redskaber til kommunikation hvordan sprog og kropssprog påvirker trivslen og kan virke enten op- eller nedtrappende på konflikter Øvelse i og redskaber til at skabe dialog om det, der skaber trivsel på jeres arbejdsplads Undervisning og sparring med vores erfarne erhvervspsykologer Trivselsagentens rolle på arbejdspladsen Trivselsagenten skal ikke overtage ledelsesopgaven med at skabe trivsel, men sikrer - i tæt samarbejde med de øverste beslutningstagere på trivselsområdet og den nærmeste leder et vedvarende fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen. Trivselsagenten kan blive bindeled mellem medarbejdergruppen og ledelsen og som medarbejdernes fortrolige trivsels-samtalemakker. Hvis jeres organisation er stor, er det derfor en fordel at uddanne flere trivselsagenter. Sted & pris Trivselsagent-kurset varer to dage i alt, undervisningen finder sted i Roskilde og koster kr. ekskl. moms inkl. forplejning. Tidligere kursist om Trivselsagentkursus Hverken som kollega eller trivselsagent kan jeg ændre på folks mentalitet; det er ikke min opgave, men jeg kan prøve at gå foran som et godt eksempel ved ikke at lade mig rive med, hvis nogen brokker sig. Kaj Enderlein, medarbejder, Danfoss Power Solutions Læs mere om Danfoss succes med trivsel på sundtrivsel.dk/referencer Næste kursus begynder Modul 1: 30. september kl Modul 2: 15. december kl. 9-16

25 Sundhed og trivsel betaler sig Effektivt rygestop-kursus giver viden og støtte Et rygestop kræver opbakning og støtte i alle døgnets timer, og netop derfor er arbejdspladsen ideel til gennemførelse af rygestopkurser. Som ryger har du større held med at gennemføre og opretholde et rygestop, når du dagligt kan sparre og hente støtte fra kollegaer i samme situation. SundTrivsels rygestopkurser tager afsæt i Kræftens Bekæmpelses rygestopkurser for grupper og tilpasses dernæst målgruppen. Vores undervisere er desuden uddannet rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Kursusforløbet består á fem moduler i løbet af seks uger. Hvert modul varer 1½ til 2 timer. Der er maks. 15 deltagere på hvert hold. Hvad består et rygestop-kursus af? Kurset har to formål: Mental-forberede deltagerne på det kommende rygestop bl.a via viden om de psykiske og fysiske reaktioner på rygestoppet Skabe rammerne for den nødvendige kollegiale støtte og opbakning Rygestop med høj succesrate % stopper med at ryge under SundTrivsels rygestopkursus. Det er langt højere, end de 20 % som ifølge Kræftens Bekæmpelse er en realistisk målsætning. Opbakning fra underviseren Under hele forløbet har deltagerne mulighed for at sende SMS direkte til underviseren, hvis behovet for akut støtte og vejledning opstår. Eksempler på nogle af temaerne i undervisningen: Beslutningsprocessen hvad er deltagerens motivation for at stoppe? Sundhed og rygning Forskellige redskaber til håndtering af abstinenser Håndtering af stress efter et rygestop Kost, vægt og rygestop Tilbagefaldsforebyggelse Gennemgang af nikotinerstatningsprodukter, virkning og bivirkning Scan og modtag vores nyhedsbrev VEND OG LÆS OM ORGANISATORISK RÅDGIVNING OM RØGFRIT ARBEJDSMILJØ side 24

26 Skal jeres organisation også være RØGFRI i 2014? Det er en kompleks proces at gøre arbejdspladsen 100 % røgfri, og der er mange menneskelige og strukturelle forhold at tage højde for. Fx: Er det røgfri arbejdstid eller røgfri arbejdsplads, der er jeres mål? Sundhed og trivsel betaler sig SundTrivsel har kompetencer inden for både erhvervspsykologi og sundhedsfremme og kan hjælpe jeres organisation godt igennem processen med høj faglig sparring og facilitering af processen fra beslutning til implementering. Vores erhvervspsykologiske rådgivning sikrer, at jeres proces tager højde for medarbejdernes (naturlige) reaktioner ift. store forandringsprocesser, der får indflydelse på det personlige plan. Vores specialuddannede sundhedskonsulenter sikrer, at processen matcher jeres behov, og medvirker bl.a. i udformningen af jeres rygepolitik, i formidlingen af sundhedsfaglig viden samt underviser på rygestopkurser. Kurset giver medarbejderne konkrete værktøjer til at tackle det nye røgfrie arbejdsliv. Sådan kan en røgfri-proces sammensættes: Beslutningen om en røgfri arbejdsplads eller røgfri arbejdstid har mange forskellige påvirkninger - nogle rygere er glade for arbejdspladsens hjælp til rygestop, andre føler det griber ind i deres privatsfære. Jo, bedre den røgfri proces er planlagt, jo, større succes får I med forandringen. TILMELDING Send navn og tlf. til så kontakter vi dig. Få et oplæg Vi holder gerne et uforpligtende møde med jer om, hvordan I bedst gennemfører jeres røgfrie proces. En røgfri proces kan fx bestå af: Indledende møde Proces- og kommunikationsplan Udarbejdelse af rygepolitik Forberedelse af medarbejdere Rygestop-kurser - vend arket og læs mere! Implementering af røgfri arbejdstid Inspiration til ny pausekultur Røgfrit TrivselsTip: Vis ikke en ryger et billeder eller skilt af en cigaret! Det giver blot lyst til at ryge. Det er mere effektiv at arbejde på at opbygge en ny pausekultur i hele organisationen fremfor at sætte rygning forbudt-skilte op. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 25

27 Sundhed og trivsel betaler sig Godt at vide Sådan tilmelder du dig Send dit navn og telefonnummer og oplys hvilket kursus eller uddannelse du vil på til så ringer vi dig op og bekræfter din tilmelding. Tilmeldingen er bindende. Stil spørgsmål inden du tilmelder dig Har du spørgsmål til vores akademifag og kurser, så er du VELKOMMEN til at ringe til på tlf Tilmeldingsfrist Hvis ikke andet er nævnt under det enkelte kursus: 14 dage før kursusstart. Det foregår efter først til mølle-princippet. Er et hold booket, så kan du komme på venteliste. Forplejning Akademifag: Morgen-anretning, frokost samt frugt, kaffe/the og vand Halvdags-kursus (4 timer): frugt, kaffe/the og vand To-dags-kursus: Morgen-anretning, frokost samt frugt, kaffe/the og vand Hvem underviser? Vores undervisere har alle erfaring med rådgivning i psykisk og fysisk arbejdsmiljø og med gennemførelse af trivselsprocesser. Deres faglige baggrund er enten erhvervspsykologi, sundhedsfaglig kandidat i folkesundhedsvidenskab, professionsbachelor i sundhed og ernæring og master i arbejdsmiljøledelse. Du kan læse mere om de enkelte undervisere på sundtrivsel.dk/om-os/medarbejdere eller scan koden side 26

28 Sundhed og trivsel betaler sig Glade medarbejdere yder mere Forretningsresultatet bliver bedre Færre sygedage, når psykiske trivsel er i top Scan og læs vores kunders trivselsresultater Kilde: Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA)

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint Ta akademifag - og få ECTSpoint Akademifag - katalog 2015 Få et kompetenceløft, der styrker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen samtidig med at medarbejderne opkvalificeres. Sundhed og

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 SUNDHEDSFREMME OG TRIVSEL KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013 VELKOMMEN KURSER OG UDANNELSER 2013 SundTrivsel har sammensat en kursus- og uddannelsesrække til alle jer, der ønsker at gøre noget ekstraordinært

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere