Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og uddannelseskatalog 2014"

Transkript

1 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen

2 Sundhed og trivsel betaler sig Velkommen til sæsonens nyhed: akademifag Vi er glade for, at du nu sidder med vores nye uddannelses- og kursuskatalog i hånden; vi har længe glædet os til at præsentere din nye mulighed for at tage den anerkendte akademiuddannelse her hos os, SundTrivsel A/S. Det særlige ved SundTrivsels akademifag er, at vi inddrager vores specialist-kompetencer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø - det betyder, at du får en undervisning, hvor vi binder din nye viden sammen med hverdagens problematikker på arbejdspladsen. Det er vores erhvervspsykologer og rådgivere i arbejdsmiljø, der står for undervisningen. Vi udbyder på vegne af Københavns Erhvervsakademi seks forskellige akademifag, som på hver sin måde klæder dig på med relevante lederredskaber bl.a. procesfacilitering og begrebet Social Kapital som de seneste år har vundet indpas hos mange store virksomheder. Vores åbne hold bliver afholdt i København, mens vores lukkede hold (deltagere kommer fra samme organisation/virksomhed) kan afholdes i hele landet. Læs den generelle intro til akademifagene og mulighederne for økonomisk tilskud til deltagergebyret på side 15. Først får du en beskrivelse af de enkelte fag på side Er du medlem af virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation (AMO)? Så tag et kig på vores kurser - bl.a. Synergi mellem HR og AMO på side 20 og Trivselsagent på side 22 - som matcher kravene til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Håber vi ses i den nærmeste fremtid! Mange hilsner teamet hos SundTrivsel

3 Indhold Akademifag i LEDELSE Arbejdsmiljø ( 10 ECTS) side 3 Arbejdsmiljøledelse ( 10 ECTS)... side 5 Coaching i organisationer (10 ECTS).... side 7 Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)... side 9 Ledelse der skaber Social Kapital (5 ECTS) side 11 Procesfacilitering (5 ECTS)... side 13 Praktisk info om vores akademifag.... side 15 Kurser på ½ dag (4 timer) Lederen som sundhedsaktør.. side 17 Lederen som trivselsaktør.... side 18 Stress og trivsel side 19 Synergi mellem HR og AMO side 20 Ulykkesforebyggelse.... side 21 Kurser over to dage Stressvejleder side 22 Trivselsagent side 23 Rygestopkurser Rygestopkurser... Sådan tilmelder du dig + praktisk info... side 24 side 26

4 Ta anerkendt akademifag og få papir på dine kompetencer NCC Roads om SundTrivsel SundTrivsel er en rigtig god partner til dette projekt. Arbejdsmiljø, akademifag på 10 ECTS Bliv opgraderet på de væsentligste faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet, med SundTrivsels kompetencegivende fag Arbejdsmiljø. De står for hele kæden: fra at sørge for, at der er frisk frugt, over til rådgivning i sundhedsledelse, så direktion og ikke mindst mellemledere er en aktiv del af arbejdet. Jan Brink, HR-chef Du får: Viden om arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmiljøorganisationens opbygning Redskaber til måling og risikovurdering af arbejdsmiljøet - bl.a. APV og ulykkesforebyggelse Undervisning af erfaren HR-konsulent og master i arbejdsmiljø Hvem passer faget Arbejdsmiljø til? Til arbejdsmiljø-ansvarlige, ledere af mindre virksomheder, som ikke har egen arbejdsmiljøafdeling, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter. Det er kort sagt til dig, som har brug for at komme et spadestik dybere end den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Faget sætter handling bag det tilbagevendende ønske i jeres organisation om at tilføre AMO mere viden og flere kompetencer. side 3

5 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget arbejdsmiljø? Opbygning af en formel arbejdsmiljøorganisation (AMO) Fordi undervisningen klæder dig på til at sammensætte AMO og giver dig viden om de forskellige medlemmers forskellige funktioner. Når I skal opruste jeres indsats for arbejdsmiljøet Fordi akademifaget arbejdsmiljø giver dig viden om lovgivningen på området og konkrete redskaber til at opbygge en sikkerhedskultur på arbejdspladsen. Når statistikken viser, at antallet af arbejdsulykker ikke er stort, men I har en idé om, at det ikke er den reelle sandhed I ser Fordi faget arbejdsmiljø giver dig metoder og redskaber til systematisk at indsamle, analysere og vurdere arbejdsulykker og nær ved-hændelser. Når psykisk arbejdsmiljø er et emne, der fra tid til anden bliver taget op på møderne i AMO (arbejdsmiljøorganisation). Alle taler om det ud fra deres egne erfaringer, forsætninger og ikke mindst forståelse af, hvad de mener emnet dækker over. Fordi faget giver dig forståelse for faktorer, der kan have indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan det kan kortlægges, bl.a. i APV (arbejdspladsvurdering). Faget er efterspurgt blandt eleverne hos vores samarbejdspartner KEA (Københavns Erhvervsakademi), og derfor er vi glade for nu at tilbyde professionel undervisning i arbejdsmiljø. Næste hold begynder Start 28. oktober, afsluttes med eksamen 8.december. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Du modtager detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt faget. Tilmeldingsfrist 14. oktober Nye kompetencer bliver sat i kontekst Vi har tilrettelagt en praksisnær undervisning, hvor vi inddrager vores mangeårige erfaring med rådgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og vores erfaring med ledercoaching i store virksomheder og kommuner. Undervisningen er en kombination af oplæg, refleksioner i grupper og plenum og øvelser øvelserne er med til at sikre, at deltagerne relaterer deres nye viden til hverdagens problematikker. Akademifaget Arbejdsmiljø varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget side 4

6 Systematisér og prioritér jeres indsats for arbejdsmiljøet Danish Crown om SundTrivsel ArbejdsmiljøLEDELSE, akademifag Bliv klædt på til at systematisere og lede jeres indsats for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og gå til det på en mere effektiv måde, end det hidtil er blevet gjort i jeres organisation. Faget er efterspurgt blandt eleverne hos vores samarbejdspartner KEA (Københavns Erhvervsakademi). I Samarbejdet med SundTrivsel har Danish Crown kun modtaget meget professionelle ydelser, krydret med stor indsigt og personlig interesse for vores store projekt, hvilket fabriksledelsen til fulde kan bakke op om. Randi Madsen, Arbejdsmiljøchef Du får: Øvelse i at udvikle nye metoder til arbejdsmiljøledelse i virksomheden Viden og konkrete værktøjer til at forbedre både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Kompetencer inden for arbejdsmiljøcertificering Undervisning af erfaren HR-konsulent og erhvervspsykolog Hvem passer uddannelsen til? Til arbejdsmiljøansvarlige, ledere af mindre virksomheder, som ikke har egen arbejdsmiljøafdeling, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalg. side 5

7 side 6 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget arbejdsmiljøledelse? Når I vil have opgraderet jeres arbejdsmiljø efter standarder og anerkendte certificeringer Fordi akademifaget arbejdsmiljøledelse giver dig viden om, hvordan standarder og certificeringer fungerer i hverdagen, og hvordan hele organisationen laver interne arbejdsprocedurer ifølge standarderne. Du er lige blevet udnævnt til ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden, det glæder du dig til, men har brug for viden om og redskaber til at målrette ledelsen af arbejdsmiljøet Fordi faget arbejdsmiljøledelse netop giver dig disse redskaber og lærer dig om forandringsledelse. Når I ønsker en holdningsændring på jeres arbejdsplads, så I får en sikkerhedskultur præget af, at man passer på hinanden Fordi du bliver klædt på til at påvirke den adfærdsbetingede sikkerhed. Mange i jeres organisation giver udtryk for, at sikkerheden ikke er noget problem, og man har da en arbejdsmiljørepræsentant, men dette fag giver dig redskaber til at udvikle og forbedre sikkerhedskulturen og sætte de forskellige kompetencer, medlemmerne af AMO har, i spil til en fælles indsats, der rykker. Akademifaget arbejdsmiljøledelse er kort sagt til dig, som har lyst til og brug for at kunne yde og styre et mere kvalitativt modspil til, hvordan arbejdsmiljøindsatsen hidtil er blevet grebet an på. Et analytisk og systematisk modspil. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 13. maj, afsluttes med eksamen 26. juni. Tilmeldingsfrist: 30. april Start 9. september, afsluttes med eksamen 20. oktober. Tilmeldingsfrist: 26. august Vi har to arbejdsmiljøfag hvad skal du vælge? Forskellen på vores to akademifag Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøledelse: Arbejdsmiljøledelse fokuserer på ledelses-delen af arbejdsmiljøindsatsen - hvordan du styrer de processer, som forbedrer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Arbejdsmiljø drejer sig primært om lovgivning, metoder og teknikker til kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Akademifaget Arbejdsmiljøledelse varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget

8 Lær professionel coaching hos professionelle Coaching i organisationer, akademifag Bliv en bedre koordinator og leder med eftertragtet efteruddannelse, der er et akademifag på 10 ECTS-point. Du får: Teoretiske og praktiske redskaber til at bruge coaching i organisationer, i grupper og teams og på individniveau Viden om etik og moral i coaching Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Furesø Kommune om SundTrivsel Gennem samarbejdet med SundTrivsel har vi fået fokus på, at det der virker, er at opkvalificere de ledere der er tættest på medarbejderne, når et sygefraværsmønster skal ændres. Ved projektets start lå sygefraværet i ældreplejen over 14 %, nu er sygefraværet nede på 6.7 %. Annelia Jensen, centerchef, Center for Social og Sundhed Hvem er uddannelsen god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdere, der har hyppig kontakt med kunder/samarbejdspartnere og kollegaer. Akademifaget coaching i organisationer er kort sagt til dig, som vil lære at justere arbejdsprocesser og formidle praksisnære løsninger i arbejdssituationer, uanset om du arbejder som koordinator, teamleder eller leder. side 7

9 Hvornår i jobbet kan du bruge Coaching i organisationer? I forandringsprocesser, udvikling af samarbejde, kompetencer, eller teams, fx sammenlægning af to afdelinger, som skal udvikle en ny fælles arbejdskultur Fordi Coaching i organisationer lærer dig, hvornår og hvordan du kan bruge de forskellige metoder i coaching - bl.a. kommunikationsteorier, forskellige positioner, spejling, og anerkendende spørgeteknikker, så du bliver i stand til at mestre samtaler, der inspirerer og udvikler. Desuden indeholder faget også undervisning i etik og moral, så du bliver i stand til at reflektere over din coachende rolle. En inspirerende sparringspartner - fx for nye kollegaer eller i dialogen og erfaringsudveksling med en kollega/medarbejder Fordi Coaching i organisationer giver dig redskaber til at stille de nysgerrige og udforskende hv-spørgsmål, som inspirerer andre til selv at få øje på løsninger og muligheder til at gribe sin rolle eller nye arbejdsopgave an på en meningsfuld måde. Motivator på arbejdspladsen - bl.a. i forbindelse med udvikling af nye arbejdsopgaver, eller implementering af nye tiltag i jeres arbejdsrutiner, fx nyt IT-system Fordi Coaching i organisationer også lærer dig at fokusere på det, der virker, på styrkerne og det positive eksempel. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 12.maj, afsluttes med eksamen 25. juni Tilmeldingsfrist: 22. april Start 15. september, afsluttes med eksamen 24. oktober Tilmeldingsfrist: 1. september Nye kompetencer bliver sat i kontekst Vi har tilrettelagt en praksisnær undervisning, hvor vi inddrager vores mangeårige erfaring med rådgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og vores erfaring med ledercoaching i store virksomheder og kommuner. Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Undervisningen er en kombination af oplæg, refleksioner i grupper og plenum og øvelser øvelserne er med til at sikre, at deltagerne relaterer deres nye viden til hverdagens problematikker. Akademifaget Coaching i organisationer varer seks uger fordelt på i alt seks undervisningsdage (60 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse. Scan og få de faglige temaer i faget side 8

10 Coaching og konflikthåndtering, akademifag Bliv bedre til at løse fastlåste samarbejdssituationer og konflikter med eftertragtet efteruddannelse, der giver ECTS-point. Du får: Få papir på din uddannelse og 10 ECTS Coachende redskaber til at løse organisatoriske konflikter på både individ- og gruppeniveau Viden om, hvordan du formidler problemstillinger på arbejdspladsen Redskaber til at designe konfliktløsende processer i grupper og organisationer Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Kirkens Korhærs Herberg om SundTrivsel Inden trivselsprocessen gik i gang var det rigtigt svært for folk at åbne sig, fordi de ikke var skolet til, hvordan de kunne gøre det. Nu har vi lært at snakke ordentlig til hinanden og præsentere vores mening på en ordentlig måde, og når det er ved at gå skævt, så er der nogen, der siger, at nu skal vi tilbage på sporet. Sune Andersson, medarbejder og uddannet Trivselsagent hos SundTrivsel Hvem passer uddannelsen til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medarbejdere, der har hyppig kontakt med kunder/samarbejdspartnere og kollegaer. side 9

11 Hvornår i jobbet kan du bruge Coaching og konflikthåndtering? Fastlåste samarbejdssituationer med eksterne partnere - fx forhandlingssituationer Fordi vores konflikthåndtering også handler om at bruge coachende redskaber til at formidle løsninger. Konflikter internt på arbejdspladsen - fx i en arbejdsgruppe eller mellem forskellige afdelinger Fordi akademifaget coaching og konflikthåndtering giver dig viden om, hvordan grupper fungerer i en organisatorisk kontekst. Konflikter med brugere - fx udadreagerende brugere Fordi coaching hjælper dig til at bruge kommunikations- og spørgeteknikker, der gør det muligt at anerkende forskellige menneskers intentioner og værdier. Den svære samtale - fx i forbindelse med fyringer, nedskæringer, tegn på stress hos en kollega. Fordi faget lærer dig forskellige kommunikationsredskaber. Når du på en gruppe medarbejderes eller en afdelings vegne skal viderebringe et budskab om et ømtåligt emne i organisationen Fordi konflikthåndtering også handler om, hvordan du forebygger konflikter. Du lærer metoder til at skabe forståelse for forskellighed og redskaber til at designe konfliktløsende processer. Akademifaget coaching og konflikthåndtering er kort sagt til dig, som har lyst til at blive rigtig dygtig til at håndtere de konfliktsituationer, der opstår på en arbejdsplads i relation til samarbejde mellem få eller mange og mellem de forskellige niveauer i organisationen. Vi har to fag i coaching - hvad skal du vælge? Forskellen på de to akademifag Coaching i organisationer og Coaching og konflikthåndtering: Coaching i organisationer fokuserer på at udvikle din rolle som inspirerende sparringspartner, mentor, motivator og samtalepartner i såvel teamarbejde som i svære situationer, fx nedskæringer og omstruktureringer. Coaching og Konflikthåndtering fokuserer primært på, hvordan du kan løse eksisterende konflikter og forebygge nye. Næste hold begynder Vælg mellem 2 hold: Start 10. september, afsluttes med eksamen 21. oktober Tilmeldingsfrist: 27. august Start 27. oktober, afsluttes med eksamen 5. december Tilmeldingsfrist: 13. oktober Undervisningen ligger i tidsrummet kl fordelt på seks undervisningsdage, sammenlagt 60 lektioner. Scan og få de faglige temaer i faget side 10

12 side 11 Målrettet ledere og kommende ledere Danfoss Power Solutions om SundTrivsel Ledelse der skaber Social Kapital, akademifag Vores undervisning i Social Kapital gør dig i stand til at agere som tovholder for organisatoriske udviklingsprocesser med fokus på kerneopgaven - på den måde skaber I et bedre psykisk arbejdsmiljø og øget effektivitet. Du får: Forståelse for de væsentligste effekter af den sociale kapital på jeres arbejdsplads: øget effektivitet og øget trivsel Praktiske redskaber til at formidle og arbejde med begrebet Social Kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) til medarbejdere og ledere Undervisning af vores erfarne erhvervspsykologer Gennem en forbedret trivsel har SundTrivsels indsatser skabt øget arbejdsglæde og større engagement. Det har medført forståelse for hinanden, en mere konstruktiv feedback og ikke mindst et lavere sygefravær. Søren Wrang, produktionsdirektør Hvem er Ledelse der skaber Social Kapital god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, mellemledere eller kommende ledere. Det er en fordel, at deltagerne i deres daglige arbejde har en eller anden grad af ansvar med personale eller med koordinering af opgaver/samarbejde i et team.

13 Hvornår i jobbet kan du bruge Social Kapital? Hvis I arbejder med LEAN For at LEAN-principperne og -arbejdsgangene rigtigt skal komme til deres ret, er samarbejde, koordinering og god kommunikation centralt. Brug Social Kapital til at klæde medarbejdere og ledere på til at holde fokus på jeres samarbejde om kerneopgaven samtidig med, at I tager højde for trivsel og arbejdsmiljø. Når I skal øge jeres effektivitet Fordi forskning og talrige erfaringer viser, at fokus på jeres Sociale Kapital både fører til større arbejdsglæde og øget effektivitet. Når arbejdspladsen skal i gang med eller er midt i en forandrings- eller omstruktureringsproces Fordi Social Kapital fokuserer på, at I forbedrer den indbyrdes kommunikation om jeres kerneopgave. På den måde kan I omstrukturere samtidig med, at I øger sandsynligheden for, at alle i organisationen oplever en høj grad af tillidsvækkende kommunikation, retfærdige processer og udvikler deres samarbejdsevne. Til at forbedre samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne Fordi Social Kapital udstyrer jer med de samme ord, viden og redskaber til at koordinere jeres indsatser i forhold til hinanden og jeres kerneopgave. Dermed skaber I et bedre arbejdsmiljø. Til at skabe bedre samarbejde mellem ledelsen, TR og AMO Fordi Social Kapital giver jer et fælles fokus på jeres interne samarbejde om organisationens arbejdsmiljø og trivsel, hvilket smitter positivt af på både trivslen og effektiviteten. Du kan altså bruge Social Kapital i mange forskellige situationer. Det særlige ved Social Kapital er, at det bygger på anerkendelsen af, at der er en stor sammenhæng mellem virksomhedens produktivitet og medarbejdernes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejde. Næste hold begynder Vælg mellem 3 hold: Start 13. maj, afsluttes med eksamen den 4. juni Tilmeldingsfrist: 30. april Start 1. oktober, afsluttes med eksamen den 21. oktober Tilmeldingsfrist: 17. september Start 12. november og afsluttes med eksamen den 2. december Tilmeldingsfrist: 29. oktober Faget giver 5 ECTS Akademifaget Ledelse der skaber Social Kapital varer tre uger fordelt på i alt fire undervisningsdage (30 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde; faget har status af heltidsuddannelse og giver 5 ECTS-point. Undervisningen ligger i tidsrummet kl vi sender dig naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. Scan og få de faglige temaer i faget side 12

14 side 13 Procesfacilitering, akademifag Lær procesfacilitering på kompetencegivende efteruddannelse, og bliv en bedre leder, teamkoordinator og projektleder. Akademifaget Procesfacilitering klæder dig på til at skabe involverende og lærende processer, så samarbejdet i små og store grupper, mellem kollegaer og mellem ledere skaber succesfulde resultater. Du får: Øg din værdi på jobmarkedet med akademifag Redskaber til at facilitere både processer og møder, så de bliver involverende, effektive og målrettede Øvelser til at reflektere over din egen rolle og stil i facilitering Undervisning af erfarne erhvervspsykologer Furesø Kommune om SundTrivsel Der var fysiske symptomer, som højt sygefravær og smerter i bevægapparatet hos halvdelen af medarbejderne, men det viste sig, medarbejderne var frustrerede over en mangelfuld ledelse. Trivselsprocessen blev i virkeligheden mere og mere et ledelsesprojekt. Eller man kan sige, hvis du vil have mere trivsel, skal du have bedre ledelse. Susanne Jensen, projektleder og Annelia Jensen, Social- og sundhedschef Hvem er Procesfacilitering god til? Til ledere, teamledere, koordinatorer, projektmedarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

15 side 14 Hvornår i jobbet kan du bruge akademifaget procesfacilitering? Når du skal styre et møde, i både små og store grupper Fordi procesfacilitering giver dig konkrete redskaber og tips til at styre og gennemføre et møde. Udvikling af opgaver/processer på arbejdspladsen Fordi procesfacilitering fokuserer på at skabe en ramme, hvor deltagerne får lyst og mulighed for at involvere sig, lære nyt og sammen gennemgå en fælles udvikling henimod nye arbejdsrutiner. Det kan fx være jeres arbejdsplads har fået en bunden opgave om at overtage et ekstra arbejdsområde. Det er et arbejdsvilkår, I ikke kan ændre - men til gengæld kan du bruge dine nye kompetencer i procesfacilitering til at styre en proces, hvor I finder ud af, hvordan I vil løfte den nye opgave. Styre arbejdsgruppe-møde Fordi procesfacilitering giver dig metoder og redskaber til at bryde med vanerne og ved hjælp af din nye måde at lede møderne på, kan I skabe en ny og mere inspirerende måde at arbejde sammen på. Opstart af nye teams i organisationen Fordi faget Procesfacilitering lærer dig at spotte og bruge de forskellige ressourcer og styrker i teamet samt håndtere de forskellige synspunkter og eventuelle konflikter. Kort sagt klæder akademifaget Procesfacilitering dig på til at skabe involverende og lærende processer, så samarbejdet i små og store grupper, mellem kollegaer og mellem ledere skaber succesfulde resultater. Næste hold begynder Vælg mellem 3 hold: Start 10. juni, afsluttes med eksamen den 1. juli Tilmeldingsfrist: 27. maj Start 1. september, afsluttes med eksamen 19. september Tilmeldingsfrist: 18. august Start 29. oktober, afsluttes med eksamen 18. november Tilmeldingsfrist: 15. oktober Akademifaget Procesfacilitering giver dig 5 ECTS-point Faget varer tre uger fordelt på i alt fire undervisningsdage (30 lektioner i alt) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Øvelserne er med til at sikre, at du hele tiden relaterer den nye viden om procesfacilitering til din arbejdsplads og hverdagens problematikker. Faget har status af heltidsuddannelse og giver 5 ECTS. Undervisningen ligger i tidsrummet kl vi sender dig naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. Scan og få de faglige temaer i faget

16 Godt at vide om vores akademifag Sundhed og trivsel betaler sig Hvem kan tilmelde sig? Du kan tilmelde dig fagene som enkelperson, en arbejdsplads kan tilbyde en gruppe af ledere at tage faget (på et sted i nærheden af jer) eller et fagforbund kan tilbyde faget til deres tillidsrepræsentanter. Godkendt uddannelse Vi udbyder akademifagene i ledelse på vegne af KEA (Københavns Erhvervsakademi), under Lov om Åben Uddannelse, hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Det betyder, at omfanget og kvaliteten af vores undervisning er godkendt til at give kursisten ECTS-point. Du kan vælge at tage fagene som enkeltfag eller som en del af en fuld akademiuddannelse i ledelse. Hvem underviser? Vores undervisere har alle erfaring med rådgivning i psykisk og fysisk arbejdsmiljø og med gennemførelse af trivselsprocesser. Deres faglige baggrund er enten erhvervspsykologi eller master i arbejdsmiljøledelse. Sted Som udgangspunkt afholdes de åbne hold på Carlsberg Museum & Business Centre i Valby. Er I et helt hold fra samme arbejdsplads (min 15 personer) kan vi aftale, hvilket sted der passer jer bedst. Hvor lang tid varer fagene? Fagene har status af heltidsuddannelse. Deres længde varierer afhængig af antallet af ECTS-point: Fag på 5 ECTS forløber over tre uger Fag på 10 ECTS forløber over seks uger Fag på 5 ECTS: Procesfacilitering Ledelse der skaber Social Kapital Et fag på 5 ECTS varer sammenlagt tre uger fordelt på fire undervisningsdage ( i alt 30 lektioner) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Vi samarbejder med: Undervisningen ligger i tidsrummet kl Du modtager naturligvis en detaljeret tidsplan, når du er tilmeldt holdet. side 15

17 Fag på 10 ECTS: Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøledelse Coaching i organisationer Coaching og konflikthåndtering Et fag på 10 ECTS varer sammenlagt seks uger fordelt på seks undervisningsdage ( i alt får du 60 lektioner) samt en eksamensdag. De øvrige dage er der individuelle øvelser og gruppearbejde. Sundhed og trivsel betaler sig Undervisningen ligger i tidsrummet kl Du modtager naturligvis en detaljeret tidsplan, du er tilmeldt holdet. Pris per deltager Fag på 5 ECTS: kr. inkl. forplejning. Dertil kommer et mindre beløb til bøger. Fag på 10 ECTS: kr. inkl. forplejning. Dertil kommer et mindre beløb til bøger. Forplejningen består af morgen-anretning, frokost, frugt samt kaffe/the og vand. Adgangskrav til akademifag Du skal opfylde to krav: 1. Min. to års relevant erhvervserfaring. Snyd ikke dig selv og din arbejdsgiver for økonomisk tilskud Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU): Vores akademifag er berettiget til SVU. Læs mere på svu.dk Kompetencefonden: Vores akademifag er forhåndsgodkendte til at give dig penge fra fonden tjek med din arbejdsgiver, hvilke regler der gælder for jer. I virkeligheden er der tale om tre forskellige fonde og nogle kan give op til kroner i tilskud. Offentlig ansatte: læs mere på denkommunalekompetencefond.dk Ansatte i staten: læs mere på kompetenceudvikling.dk Ansatte i private virksomheder: læs mere på kompetencefonde.dk Tillidsrepræsentant: Flere af de store fagforbund betaler en akademiuddannelse i ledelse til deres tillidsrepræsentanter tjek med dit fagforbund. 2. Enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. Sådan tilmelder du dig Send dit navn og telefonnummer og oplys hvilket fag du vil på til så ringer vi dig op og bekræfter din tilmelding. Tilmeldingen er bindende. Det foregår efter først til mølleprincippet. Er et hold booket, så kan du komme på venteliste. Se tilmeldingsfristen under hvert enkelt fag. Scan og få datoen for næste hold Vi forbeholder os ret til ændringer. side 16

18 Lederen som Sundhedsaktør Sunde medarbejdere er godt for bundlinjen! Vores kursus Lederen som Sundhedsaktør er målrettet ledere og HR- og arbejdsmiljøansvarlige på offentlige og private arbejdspladser. Du får: Viden om og færdigheder til, hvordan lederen som sundhedsaktør kan arbejde strategisk med sundhed på arbejdspladsen. Redskaber til at gøre jeres sundhedsindsats målbar, så den afspejler sig på virksomhedens bundlinje. Vores kursus Lederen som sundhedsaktør klæder dig på til at kunne vurdere, hvor effektive nye sundhedsinitiativer er, så du og virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan iværksætte tiltag, der rent faktisk gør medarbejderne sundere, samtidig med at det gavner jeres bundlinje. Måske bliver du som leder mødt af et ønske i medarbejdergruppen om sundere mad i kantinen, tilskud til fitnesscenter eller ønske om at gøre arbejdspladsen røgfri. Skal du sige ja med det samme? Vil det være et sundhedstiltag med reel effekt på dine medarbejderes sundhed og virksomhedens effektivitet? Eller vil det blot være et enkeltstående sundhedsinitiativ uden forbindelse til resten af jeres indsats for et godt arbejdsmiljø? Kurset varer fire timer og indeholder bl.a. følgende elementer: Operationalisering af sundhedsledelse Integration af sundhed og arbejdsmiljø hvordan? Rollen som sundhedsaktør hvad indebærer det? Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 8. september kl december kl Pris kr. ekskl. moms. For arbejdsledere, der er medlem af AMO: kurset kan tælle som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsgiveren skal tilbyde dig hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Underviser Sundhedsfaglig konsulent Scan og modtag vores nyhedsbrev side 17

19 Lederen som Trivselsaktør Trivsel, arbejdsglæde og høj effektivitet går hånd i hånd i virksomheder, hvor lederen går foran og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø. På dette kursus får du både den nyeste viden om ledelse, der skaber trivsel og mulighed for sparring på din egen ledelsespraksis fra andre ledere og fra SundTrivsels erhvervspsykologer. Du får: En forståelse af de væsentligste ledelsesparametre for trivsel Indblik i, hvordan lederen i rollen som trivselsaktør gør en forskel for sine medarbejdere Viden om, de nyeste ledelsesmæssige greb bl.a. Social Kapital, relationel ledelse, selvledelse og tillidsbaseret ledelse Trivselsskabende kommunikation Fokus på organisationens kompleksitet det kræver en indsats på flere niveauer i organisationen at skabe trivsel, og arbejdet er kompleks, fordi det handler om mennesker, som hele tiden udvikler sig Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 7. oktober kl december kl Pris kr. ekskl. moms. For arbejdsledere, der er medlem af AMO: Kurset kan tælle som en del af den supplerende arbejdsmiljø-uddannelse, du skal tilbydes hvert år. Underviser Erhvervspsykolog Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset lederen som trivselsaktør målrettet til? Kurset henvender sig til ledere og HR- og arbejdsmiljø-ansvarlige i offentlige og private virksomheder. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 18

20 Næste kursus begynder Lær mere om Stress og Trivsel Vores kursus Stress og Trivsel giver dig en grundlæggende forståelse af fænomenet stress: Du vil blive præsenteret for metoder til at tale med stressramte medarbejdere og kollegaer samt viden om, hvad der kan være med til at forebygge stress på organisationens forskellige niveauer jf. IGLOmodellen (Individ, Gruppe, Leder og Organisationen). Kurset varer fire timer og giver de vigtigste pointer og redskaber til at arbejde videre med stressforebyggelse i jeres organisation. Du får: Grundlæggende viden om, de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer på stress Rolleafklaring: Hvem har ansvar for hvad, når det handler om stressforebyggelse og stresshåndtering? Konkrete dialog-værktøjer til at forebygge og håndtere stress og travlhed Større opmærksomhed på det, der kan skabe trivsel på din arbejdsplads Vælg mellem 2 hold: 3. september kl november kl Underviser Vores egne erfarne erhvervspsykologer Pris kr. ekskl. moms. Er du medlem af virksomheden arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset stress og trivsel målrettet til? Til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, medarbejdere og HR- og arbejdsmiljøansvarlige på offentlige og private arbejdspladser. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 19

21 Skab mere synergi mellem HR og AMO I mange organisationer er der store trivsels-skabende ressourcer at hente i et tættere samarbejde mellem HR og AMO. I vores kontakt med organisationer rundt omkring i landet oplever vi ofte, at samarbejdet mellem HR og AMO er præget af manglende gensidig forståelse for hinandens roller. Vores kursus Synergi mellem HR og AMO giver jer konkrete redskaber til at styrke jeres samarbejde, så organisationens indsats for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø giver bonus for medarbejderne og for bundlinjen. Du får: Viden om gevinster ved at integrere indsatserne, herunder fælles styringsredskaber såsom interne målinger Øvelser til identifikation af mulig synergi og fælles fokusområder. Introduktion til teori og praksis, herunder ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) Næste kursus begynder Vælg mellem 2 hold: 8. oktober kl november kl Underviser Vores erfarne erhvervspsykologer Pris kr. ekskl. moms virksomhedens arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset Synergi mellem HR og AMO målrettet til? HR- og arbejdsmiljøansvarlige og arbejdsmiljørepræsentanter på offentlige og private arbejdspladser (gerne fra samme organisation, der deltager som et "par"). Scan og modtag vores nyhedsbrev side 20

22 Næste kursus begynder Ulykkesforebyggelse få færre ulykker På kurset Ulykkesforebyggelse retter vi fokus mod hyppige årsager til ulykker samt ulykkesforebyggelse ved påvirkning af adfærd og holdninger til arbejdsmiljøet. Kurset varer fire timer og er en intensiv undervisning i helt konkrete og effektive redskaber til at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Du får: Teori og praksis i relation til arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse, herunder IU (Integreret Ulykkesforebyggelse) Påvirkning af holdninger og adfærd til arbejdsmiljø og forebyggelse hvordan skabes en forebyggende kultur? Rolleafklaring/engagement: Hvordan tager ulykkesforebyggelsen form på virksomhedens forskellige niveauer? Introduktion til, hvilke redskaber der kan hjælpe jer med at systematisere jeres indsamling, analyse og vurdering af arbejdsulykker og nær ved-hændelser Vælg mellem 2 hold: 15. september kl november kl Underviser Vores sundhedsfaglige konsulent Pris kr. ekskl. moms. Er du medlem af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation tæller dette kursus som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, du skal tilbydes hvert år. Sted SundTrivsel, Roskilde Hvem er kurset Ulykkesforebyggelse målrettet? Ledere, driftsledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Årsagerne til arbejdsulykker er mangeartede og ofte komplekse. De er ofte et samspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer, og ulykkesforebyggelse må derfor foregå på flere planer. Og derfor er det en fordel, hvis I er flere deltagere på hver jeres niveau fra samme virksomhed. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 21

23 side 22 Bliv klædt på som stressvejleder Vores Stressvejleder-kursus tager udgangspunkt i, at stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Kurset varer to dage i alt. Der er store fordele for både ledere og kollegaer ved, at centrale medarbejdere er klædt på til at kunne afdække de positive og negative mekanismer i jeres organisation, som påvirker stress og trivsel. Vi kalder disse medarbejdere for Stressvejledere, og de kan være en uvurderlig sparringspartner, der er behov for ekstra fokus på dialog i dagligdagen. Du får: Vigtigste viden om stress og de faktorer, der dagligt påvirker medarbejdere på jeres arbejdsplads. Dialog-redskaber til at indgå i afklarende samtaler med kollegaer og ledelse vedrørende stressproblematikker Viden om de direkte og indirekte initiativer og påvirkninger, der forebygger stress og fremmer trivsel Hvem er stressvejleder-kurset oplagt til? Tillidsrepræsentanter, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og teamledere. I kan med fordel være flere fra den samme arbejdsplads på kurset, så I danner en gruppe af interne sparringspartnere (stressvejledere) på arbejdspladsen. Sted & pris Trivselsagent-kurset varer to dage i alt, undervisningen finder sted i Roskilde og koster kr. ekskl. moms inkl. forplejning. Tidligere kursist om stressvejlederkurset Kurset er med til at få sat spot på, hvordan jeg kan tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i AMRarbejdet. For det er det psykiske arbejdsmiljø, kollegaerne bruger mig til. Det fysiske arbejdsmiljø er der en masse regler for, man kan bare slå op og se, hvad man skal gøre. Det kan man ikke på samme måde med det psykiske arbejdsmiljø. Louise Rossau, AMR og socialpædagog Næste kursus Vælg mellem 2 hold: 29. april & 3. juni. Begge dage kl oktober & 8. december. Begge dage kl

24 side 23 Trivselsagenter har fokus på arbejdsglæde Trivselsagenter er medarbejdere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, som bliver klædt på til at være agenter for mere trivsel på arbejdspladsen. Kurset varer to dage i alt, 7 timer per dag. Du får: Viden om, hvad der kendetegner god trivsel på arbejdspladsen - bl.a. Social Kapital, relationer og kommunikation Viden om og redskaber til kommunikation hvordan sprog og kropssprog påvirker trivslen og kan virke enten op- eller nedtrappende på konflikter Øvelse i og redskaber til at skabe dialog om det, der skaber trivsel på jeres arbejdsplads Undervisning og sparring med vores erfarne erhvervspsykologer Trivselsagentens rolle på arbejdspladsen Trivselsagenten skal ikke overtage ledelsesopgaven med at skabe trivsel, men sikrer - i tæt samarbejde med de øverste beslutningstagere på trivselsområdet og den nærmeste leder et vedvarende fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen. Trivselsagenten kan blive bindeled mellem medarbejdergruppen og ledelsen og som medarbejdernes fortrolige trivsels-samtalemakker. Hvis jeres organisation er stor, er det derfor en fordel at uddanne flere trivselsagenter. Sted & pris Trivselsagent-kurset varer to dage i alt, undervisningen finder sted i Roskilde og koster kr. ekskl. moms inkl. forplejning. Tidligere kursist om Trivselsagentkursus Hverken som kollega eller trivselsagent kan jeg ændre på folks mentalitet; det er ikke min opgave, men jeg kan prøve at gå foran som et godt eksempel ved ikke at lade mig rive med, hvis nogen brokker sig. Kaj Enderlein, medarbejder, Danfoss Power Solutions Læs mere om Danfoss succes med trivsel på sundtrivsel.dk/referencer Næste kursus begynder Modul 1: 30. september kl Modul 2: 15. december kl. 9-16

25 Sundhed og trivsel betaler sig Effektivt rygestop-kursus giver viden og støtte Et rygestop kræver opbakning og støtte i alle døgnets timer, og netop derfor er arbejdspladsen ideel til gennemførelse af rygestopkurser. Som ryger har du større held med at gennemføre og opretholde et rygestop, når du dagligt kan sparre og hente støtte fra kollegaer i samme situation. SundTrivsels rygestopkurser tager afsæt i Kræftens Bekæmpelses rygestopkurser for grupper og tilpasses dernæst målgruppen. Vores undervisere er desuden uddannet rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Kursusforløbet består á fem moduler i løbet af seks uger. Hvert modul varer 1½ til 2 timer. Der er maks. 15 deltagere på hvert hold. Hvad består et rygestop-kursus af? Kurset har to formål: Mental-forberede deltagerne på det kommende rygestop bl.a via viden om de psykiske og fysiske reaktioner på rygestoppet Skabe rammerne for den nødvendige kollegiale støtte og opbakning Rygestop med høj succesrate % stopper med at ryge under SundTrivsels rygestopkursus. Det er langt højere, end de 20 % som ifølge Kræftens Bekæmpelse er en realistisk målsætning. Opbakning fra underviseren Under hele forløbet har deltagerne mulighed for at sende SMS direkte til underviseren, hvis behovet for akut støtte og vejledning opstår. Eksempler på nogle af temaerne i undervisningen: Beslutningsprocessen hvad er deltagerens motivation for at stoppe? Sundhed og rygning Forskellige redskaber til håndtering af abstinenser Håndtering af stress efter et rygestop Kost, vægt og rygestop Tilbagefaldsforebyggelse Gennemgang af nikotinerstatningsprodukter, virkning og bivirkning Scan og modtag vores nyhedsbrev VEND OG LÆS OM ORGANISATORISK RÅDGIVNING OM RØGFRIT ARBEJDSMILJØ side 24

26 Skal jeres organisation også være RØGFRI i 2014? Det er en kompleks proces at gøre arbejdspladsen 100 % røgfri, og der er mange menneskelige og strukturelle forhold at tage højde for. Fx: Er det røgfri arbejdstid eller røgfri arbejdsplads, der er jeres mål? Sundhed og trivsel betaler sig SundTrivsel har kompetencer inden for både erhvervspsykologi og sundhedsfremme og kan hjælpe jeres organisation godt igennem processen med høj faglig sparring og facilitering af processen fra beslutning til implementering. Vores erhvervspsykologiske rådgivning sikrer, at jeres proces tager højde for medarbejdernes (naturlige) reaktioner ift. store forandringsprocesser, der får indflydelse på det personlige plan. Vores specialuddannede sundhedskonsulenter sikrer, at processen matcher jeres behov, og medvirker bl.a. i udformningen af jeres rygepolitik, i formidlingen af sundhedsfaglig viden samt underviser på rygestopkurser. Kurset giver medarbejderne konkrete værktøjer til at tackle det nye røgfrie arbejdsliv. Sådan kan en røgfri-proces sammensættes: Beslutningen om en røgfri arbejdsplads eller røgfri arbejdstid har mange forskellige påvirkninger - nogle rygere er glade for arbejdspladsens hjælp til rygestop, andre føler det griber ind i deres privatsfære. Jo, bedre den røgfri proces er planlagt, jo, større succes får I med forandringen. TILMELDING Send navn og tlf. til så kontakter vi dig. Få et oplæg Vi holder gerne et uforpligtende møde med jer om, hvordan I bedst gennemfører jeres røgfrie proces. En røgfri proces kan fx bestå af: Indledende møde Proces- og kommunikationsplan Udarbejdelse af rygepolitik Forberedelse af medarbejdere Rygestop-kurser - vend arket og læs mere! Implementering af røgfri arbejdstid Inspiration til ny pausekultur Røgfrit TrivselsTip: Vis ikke en ryger et billeder eller skilt af en cigaret! Det giver blot lyst til at ryge. Det er mere effektiv at arbejde på at opbygge en ny pausekultur i hele organisationen fremfor at sætte rygning forbudt-skilte op. Scan og modtag vores nyhedsbrev side 25

27 Sundhed og trivsel betaler sig Godt at vide Sådan tilmelder du dig Send dit navn og telefonnummer og oplys hvilket kursus eller uddannelse du vil på til så ringer vi dig op og bekræfter din tilmelding. Tilmeldingen er bindende. Stil spørgsmål inden du tilmelder dig Har du spørgsmål til vores akademifag og kurser, så er du VELKOMMEN til at ringe til på tlf Tilmeldingsfrist Hvis ikke andet er nævnt under det enkelte kursus: 14 dage før kursusstart. Det foregår efter først til mølle-princippet. Er et hold booket, så kan du komme på venteliste. Forplejning Akademifag: Morgen-anretning, frokost samt frugt, kaffe/the og vand Halvdags-kursus (4 timer): frugt, kaffe/the og vand To-dags-kursus: Morgen-anretning, frokost samt frugt, kaffe/the og vand Hvem underviser? Vores undervisere har alle erfaring med rådgivning i psykisk og fysisk arbejdsmiljø og med gennemførelse af trivselsprocesser. Deres faglige baggrund er enten erhvervspsykologi, sundhedsfaglig kandidat i folkesundhedsvidenskab, professionsbachelor i sundhed og ernæring og master i arbejdsmiljøledelse. Du kan læse mere om de enkelte undervisere på sundtrivsel.dk/om-os/medarbejdere eller scan koden side 26

28 Sundhed og trivsel betaler sig Glade medarbejdere yder mere Forretningsresultatet bliver bedre Færre sygedage, når psykiske trivsel er i top Scan og læs vores kunders trivselsresultater Kilde: Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA)

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere