Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper"

Transkript

1 ASTROLOGIMAGASINET NR PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr

2 rdaktionlt H O R O S K O P E T N R Et magasin i udvikling Så tagr vi snart fat på t nyt år, og rdaktionn vil grn sig tak til all, dr har bidragt til bladt som abonnntr, købr, skribntr og annoncørr. Vi sigr også tak til dt stignd antal læsr, som har sndt rosnd ord om bladt i årts løb. Vi håbr, at d rosnd ord vil kast ny abonnntr af sig i dt ny år. Vi sndr også grn dt nyst nummr af bladt til din frisør, din tandlæg llr andn bhandlr, så d kan lægg bladt i drs klinik. Dt r vors ønsk at lvr t godt magasin, så vi tagr grn mod båd ris og ros. Vi har i dt forløbn år fåt mang positiv tilkndgivlsr, mn ikk t nst kritisk indlæg, og dt r vi slvfølglig glad for og stolt ovr. Skull du alligvl sidd md forslag til forbdringr, må du ndlig snd os n mail, så HOROSKOPET kan bliv ndnu bdr. Dt har især vært tmarn, vors læsr har vært glad for. Dt gældr fx tmat om pilgrimsvandringr og hlgnr, mn allrmst d to snst numr om sundhd, sygdom og miraklr. Vi havd i rdaktionn bsluttt, at to numr om samm mn var mr nd nok, mn tmat sundhd og sygdom fortsættr i dtt nummr sidløbnd md tmat om originalr i ordts bdst btydning. Vi har aldrig tidligr bragt dt samm tma ovr to numr i træk llr mr. Dt vist sig imidlrtid, at Danni Druhyld, som på forhånd var udvalgt til tmat om originalr i positiv btydning, har vært ignnm t nærmst livslangt sygdomsforløb. Drfor valgt vi at kombinr originalittn og sygdommn som n naturlig forlængls af d to tmanumr om sygdom. Danni Druhyld formulrr dt slv sådan, at hnds skæbn r at vær syg. Vi har st flr ksmplr på altrnativ bhandlr, som ntop bvægr sig ind på dtt områd på grund af gn sygdom. D r blvt hlbrdt llr har fåt sygdommn afhjulpt så mgt, at d kan hjælp andr til at bliv rask. Vi, på rdaktionn, var ikk klar ovr, at dt forholdt sig sådan md Danni Druhyld, mn vi mått naturligvis også hav dnn vinkl ind som n væsntlig dl af hnds liv. Af Karl Aag Jnsn Dt allrmst glædlig for os r dt, dr r fulgt i kølvandt på tmat om sundhd. Rdaktionn bsluttd i sommr at opsøg t altrnativt bhandlingsforløb af n såkaldt uhlbrdlig sygdom for at s, hvad altrnativ bhandling kan still op mod n sjældn, livstrund sygdom, som lægrn i årvis ikk har kunnt hlbrd. I sommr havd jg n klint, Lin Lockwood, og hun havd bsluttt at opsøg n dygtig naturhlbrdr, som på grund af n ovrbbyrdt arbjdssituation har bdt om anonymitt. Jg spurgt Lin Lockwood, om vi mått hav lov til at følg forløbt hos dn altrnativ bhandlr. Dt fik vi hldigvis lov til, og vi blv hr vidnr til nogt mgt glædligt. Allrd ftr to måndrs altrnativ bhandling var Lins almn tilstand forbdrt så mgt, at hun for nylig ovrstod n virusinfktion udn n opblussn af sygdommn, hvilkt aldrig r skt i d snst ni år. Samtlig blodprøvr r nu normal. Vi håbr naturligvis, at dnn god tndns vil fortsætt. Vors intntion md at udgiv to tmanumr om sundhd var, at bidrag til t tættr samarbjd mllm dt tablrd sundhdsvæsn og dn altrnativ bhandlingsvrdn til gavn for patintrn. Vi r sikr på, at t sådant samarbjd vil kunn giv hidtil upåagtd mulighdr, ikk kun for hlbrdls, mn især hvad angår forbyggls. Husk i øvrigt at læs 2. dl af artikln Mit julmarridt af n anonym skribnt, som vi dsværr ikk fandt plads til i dt snst nummr. Artikln liggr på AstrologiHusts blog sammn md mang andr analysr og indslag: I 2015 vil vi gnoptag to tidligr succsr, nmlig Dataskopt md aktull miniportrættr af mnnskr llr bgivnhdr samt Skæbntimn, dr handlr om mnnskr, hvis liv har tagt n dramatisk drjning nærmst 180 gradr udløst af n bstmt oplvls llr priod i drs liv. Vi bydr hrmd vlkommn til ndnu n fantastisk årgang af Astrologimagasint HOROSKOPET, og vi ønskr all læsr n glædlig jul og t stjrnklart nytår. ASTROLOGIMAGASINET HOROSKOPET Astrologimagasint HOROSKOPET. ISSN Oplag: kspl. Udgivr: Forlagt Galaxn, Astrologi Hust. Tglværksgad 37, 4th., 2100 Købnhavn Ø. Tlfon: Rg.nr. 3679, konto: Rdaktion: Karl Aag Jnsn (ansvarsh.), Aas Kærgaard, Karin Smidth, John Finding, Lykk Larsn, Elln Knudsn, Bnja Frdriksn, Ann Catharina Booth Rosnqvist. Grafisk dsign: zntns, Tryk: Glumsø Bogtrykkri A/S. Annoncr: tlf Distribution: IntrPrss. Abonnmnt: 1/1 år kr. 260, + vt. udlandsgbyr 60 kr. Abonnmntspriod: 1/1 år: 1/1 31/12. HOROSKOPET udkommr fir gang årligt. Eftrtryk udn skriftlig tilladls r forbudt. Artiklrn udtrykkr forfattrns, ikk altid rdaktionns holdningr. HOROSKOPET.

3 Indhold 1januar / fbruar / marts Kvartalshoroskopr Af astrolog og coach Lykk Larsn 6 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Af Karl Aag Jnsn 9 Danni Druhyld hksn fra Rold Af Elln Knudsn og Karl Aag Jnsn 12 TAVI fra dansk civilingniør til tongansk nbor Af Pia Mariah Hansn 18 Otto Sigvaldi n farvrig original Af Aas Kærgaard 20 Danmark 1864 Af Holgr Stavnsbjrg 24 Når livt r trut t altrnativt bhandlingsforløb astrologisk st Af Lin Lockwood 28 Originalr og Uranus konklusion Af Karl Aag Jnsn 29 Daglig aspktr Af John Finding 37 Aktivittslist 41 Aspktrn i horoskopt kvadratt Af Bnja Frdriksn 44 Årshoroskopr Af Lykk Larsn 48 Astrologisk udkigspost Af Aas Kærgaard 52 Gigantobsrvatorir også til at forsk astrologi og alins Historisk mystrir fra himmlrummt VI Af Ov von Spath 56 Rigts tilstand Af Karl Aag Jnsn 59 Alkymi og astrologi 3. dl Af Holgr Stavnsbjrg 62 Anmldlsr Artiklrn r markrt md stjrnr fra 0 3 alt ftr sværhdsgradn. Ingn stjrn btydr, at artikln ikk indholdr tortisk astrologi af btydning

4 1. KVARTAL 2015 AstrologiHusts Dnn list kan hnts gratis på AKTIVITETSLISTE Hold din fordrag og kursr i AstrologiHust, Tglværksgad 37, 4.th., 2100 Købnhavn Ø og få 3 stor fordl. For n pris af 300 kr. + moms får du: Aktivittslistn (4.000 kspl.), Horoskopt (3.000 kspl.) og kommr på intrnttt! Ring mail: Januar 2015 Astrologisk Slskab Fordrag, cafr og astrologisk mditation Følg md på opslagstavln i AstrologiHust og på hjmmsidn: Astrologisk Musum Musts bibliotk r åbnt først og trdj torsdag i hvr månd kl Clairvoyant Håndlæsning v/dn islandsk håndlæsr Sigridur Arr. Håndlæsrskoln Ring og bstil tid på tlf Dn først onsdag i måndn Klarsynsaftn v/john Calmar Entré: 150 kr. Tidsbstilling til clairvoyanc og hypnos Ingn klarsynsaftnr i juli og august Tlf Frdag 16/1 kl Lør-søn 17-18/1 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Fbruar 2015 Tirsdag 10/2 kl Kndr du til rolfing? Rolfing r n sri på 10 bhandlingr, hvorvd bindvævt i kroppn barbjds og løsns. Målt r, at opnå n mr hnsigtsmæssig kropsbalanc og rt holdning, løsn spændingr og skab n mr nrgisk og vital krop. Ida P. Rolf udtalt, at når kroppn kommr i balanc, halr dn sig slv. Fordrag v./rolfr Linda Timkn Tilmlding snst 3/2 på Entré: 100 kr. Frdag 20/2 kl Lør-søn 21-22/2 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Marts 2015 Frdag 27/3 kl Lør-søn 28-29/3 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Abonnr gratis på ugkommntarr (snds på mail) Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn Snd n mail til: HOROSKOPET NR. 1 /

5 ANNONCER I HOROSKOPET AYURVEDA - CBT - HEALING - MASSAGE Prøv pulsdiagnos, t rdskab til kost, livsstil, fysisk, psykisk og åndlig problmatikkr. Læs rfrncr på Prsonlig hnvndls på Tlf Ntbutik: Stort udvalg i Ayurvdisk kosttilskud Mav & Musklr Naturlig hjælp til din sundhd TRIFALLA Styrkr fordøjlsn, sikrr rglmæssig afføring og bkæmpr parasittr og toksinr i fordøjlsskanaln. Naturlig antioxidantr styrkr immunforsvart og bskyttr cllr og organr. Modvirkr oppustthd samt båd hård og tynd mav. TRIFALLA SPECIAL Modvirkr hård og træg mav samt nutralisrr luftdannls i tarmn. REUMAZALL Holdr kroppns ld i ordn og styrkr drs flksibilitt. Modvirkr hævls og oxidativ strss. Hjælpr til at vdlighold bvæglighd af ld og undgå morgnstivhd. Styrkr lungr og slimhindr i fordøjlsn. MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - ffkt ftr 3-5 min. Øgr blodgnnmstrømning i vævt, modvirkr infiltrationr og musklspændingr. Forhandls af Matas og hlskost samt ntbutik Human Balanc ApS - Tlf Riki I og Riki II kursr Coaching og Rgrssionstrapi Hrsgad 28, 1.sal, 4000 Roskild Østrgad 1Y, 1.sal, dør 3, 3600 Frdrikssund tlf , Rikimstr Marianna Lyzt Hd NLP-, Lif- & Intgrativ Shadow Coach RikiRingn Bsøg vors spændnd wb-shop md t hav af astrologisk tilbud. Gør dt lt at handl. 38 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

6 ANNONCER I HOROSKOPET DRØMMETYDNING Md clairvoyant vjldning Ønskr du at forstå, hvad du drømmr? Drømm - n hjælp til slvhjælp. Vd brug af clairvoyanc og 29 års rfaring, kan jg profssionlt hjælp dig md at forstå din drømm. Tlfonkonsultation, coaching, kursr og fordrag 1-årig uddannls i drømmtydning for dig, som vil brug dt profssionlt, llr til prsonlig og spiritul udvikling Forfattr til bogn Drømmns Kraft (Sphinx forlag) Mirza Mølgaard 29 års rfaring SAB-crtificrt Mirza Mølgaard tlf GRATIS ABONNEMENT PÅ UGEHOROSKOPER Tilmld dig på llr snd n mail på Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn HOROSKOPET NR. 1 /

7 qxp_Layout 1 11/12/ Sid 40 ANNONCER I HOROSKOPET MAYAFRIDAN s Få t andrlds På uddannlsn vil jg sammn md t tam af dygtig gæstlærr giv dig t solidt fundamnt tortisk og praktisk, som har til formål at styrk dig og gør dig fortrolig md din vnr. Uddannlsn varr knapt t år og forgår i t sriøst, trygt og humoristisk undrvisningsmiljø cntralt i Købnhavn. IRISANALYSE (Kroppns ubalancr kan ss i øjt) AKUPUNKTUR (Bhandling modrn lasrudstyr) HOMØOPATI (Naturmdicin af plantr og minralr) ZONETERAPI hlbrdstjk! CLAIRVOYANCESKOLE Løbnd holdstart ring llr skriv ftr brochur! Tlf O Hilpraktikr Jørgn Nonngaard Tysk ksaminrt naturmdicinr Klinik i AstrologiHust, Tglværksgad 37.4, 2100 Ø samt Bystævnt 25, 5792 Årslv, Fyn, tlf DEN RØDE TRÅD At find sin vj og forstå sig slv i t størr prspktiv. Sjæls Aura - Kamisk Clairvoyanc Intuitiv vjldning - Trapi Haling Uddannls og Fordrag NYHED Mød Ross på standn og til for o drrag bgg dag kl ing lin og haaallin rriiinng og iisssr llis a al n an a k o io r ri g go r r g Saann oss Sa Ros ss m s d h d n u S g o Hlss r t n C s s r g n o C s i Odn fbruar 201 Tilmlding til foordrag søndag undr Pris kr. 200/pr. foordrag, incl. ntré til mssn og andr gratis fordrag på dagn. Tilmldding føølgr til lørdag kl. 12:00-14:00. Bgrænst plaads til bgg for o drag (først til møll). Ros bor i Calggary, Canada, og r kndt vrdn ovr som nn rn og klar kanal, n dygtig halr samt n dynamisk og inspirrnd undrvisr v. Læs mr om Ros Sangrgorio på: hvor du også findr fi link til optaglsr md hnd på YoouTub. Tilmlding til sssion md Ros for o går dirkt på standn. Ros og hnds mand Jrry r på standn bgg dag kl /10-17 Mr info på: Bliv abonnnt! Køb t abonnmnt på Astrologimagasint HOROSKOPET - og få nyhdrn, før d skr Læs nyt om d kndt i astrologisk blysning og følg md i d kommnd tmanumr 40 HOROSKOPET NR. 1 / 2015 Kirstn Brun Roos Sangrgorio Fordl som ny abonnnt: Hl 3 gratis horoskopr som kan brugs til dig slv llr som gavr til andr 10% rabat på stort st all varr i butikkn på Østrbro og på (Gældr også allrd ndsatt varr) Pris i glittt papirudgav: kr. 260,00 Pris som -magasin: kr. 130,00

8 A ALLE NMELDELSER Rdigrt af Karl Aag Jnsn og Elln Knudsn BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET Astrologi og Symbolik - n Kosmologi Ov Rosmon 150 sidr, 180 kr. Musum Astrologicum Astrologi og Symbolik r dn først dansk bog om astrologi, som udkom i 1926 ftr n paus på ikk mindr nd 300 år. Pausn blv konskvnsn, da Christian d. IV i 1633 forbød al astrologisk forudsigls. Ov Rosmon byggr sin frmstilling på t tosofisk grundlag, først og frmmst på H.P. Blavatskys Scrt Doctrin, og i astrologin r Alan Los: Astrologi og Paraclsus grundbogn. Drudovr spillr t bgrb fra Sanskrit n tattwa, som Ov Rosmon bskrivr som målt for d forskllig vibrationsklassr llr aspktr af guddommn n væsntlig roll. På dn måd rtts fokus især mod dn sotrisk dl af astrologin, hvorimod dn psykologisk astrologi, som har prægt billdt mgt i sidst dl af forrig århundrd, ikk r i cntrum hr. Ov Rosmon r optagt af at forstå d stor sammnhæng i univrst, og han inddragr båd mytologisk og biblsk brtningr i sin kosmologi. I bogn bskrivr Rosmon også, hvordan d forskllig dl af dt mnnsklig lgm r forbundt md d nrgir, dr r i Zodiakn og i tattwarn. Som for ovn, så for ndn kunn vær n måd at bskriv hans indfaldsvinkl på. Ov Rosmons bog r bstmt ikk n astrologibog for bgyndr. Dn r krævnd læsning, mn givr til gngæld t mgt omfattnd billd af d sammnhæng, som astrologin r n dl af. I virklighdn r han nok mindst hundrd år forud for sin tid. Drfor r dt glædligt, at Astrologisk Musum har fundt mulighd for at kunn udgiv bogn nu, hvor dn sotrisk indfaldsvinkl fyldr stadig mr i vors forståls af astrologin. Aas Kærgaard Du kan hlbrd dit hjrt Louis L. Hay & David Ksslr 252 sidr, kr. 249,95, Borgn Få frd ign ftr forlist forhold, sygdom llr dødsfald r dnn bogs undrtitl. Dn r blvt til i t samarbjd mllm Louis Hay og David Ksslr. D to forfattr kndr vi til i andr sammnhæng. Louis Hay først og frmmst for dn intrnational bstsllr Hlbrd dit liv, mn hun r også kndt for altid at sig: Vær opmærksom på din tankr. David Ksslr har tidligr skrvt om bgrbt sorg sammn md Elisabth Küblr-Ross. Forfattrn til dn banbrydnd bog Dødn og dn dønd. David Ksslr havd t tæt samarbjd md Küblr-Ross i mr nd ti år indtil hnds død i Drs intntion md at skriv dnn bog r at lær os, hvordan vi kan find vj fra sorg til frd. Bogn handlr i bund og grund om bkræftlsr i forhold til sorg og tab for på dnn måd at hlbrd dt knust hjrt. Dt kan tag tid at få hlt t knust hjrt - mn dt skal ikk vær knust og tyngt rstn af livt. Hjrtts hlbrdls handlr i sidst nd om at find accpt og lv i virklighdn. Dt r slvfølglig vigtigt at s sorgn i øjnn, da dn r t ægt udtryk for ns føllsr, mns man byggr t nyt og stærkr fundamnt. Dt r n fin og mgt vdkommnd bog, hvor dt r lykkds forfattrn at formidl drs budskab. Dn hnvndr sig først og frmmst til mnnskr i sorg i forbindls md dødsfald llr skilsmiss, mn d to forfattr kommr også ind på dn usynlig sorg, som vi all oplvr i dt daglig hvrdagsliv. Dt kan fx vær uindfrid ambitionr i t karrirforløb, llr når ns bdst dyrvn dør, blot for at nævn t par stykkr vi kan gnknd. Bogn r skrvt i n lt ton udn på nogn måd at virk ovrfladisk. Dt r n bog, dr givr stof til ftrtank. Dn kan brugs som n hlt prsonlig bog, da dr bagrst i bogn r gjort plads til notatr. Snsitiv børn Athina Dlskov og Lon Sonn 344 sidr, 275 kr., Aronsn Dt særligt snsitiv prsonlighdstræk HSP blv præsntrt først gang i Danmark i Elain N. Arons bog Særligt snsitiv mnnskr i HSP står for Highly Snsitiv Prson, og dn dansk forning, HSP-forningn, har valgt at brug dnn intrnational btgnls for særligt snsitiv mnnskr. Sidn r dr kommt flr bøgr på dansk om snsitiv mnnskr, bl.a. Ils Sands Elsk dig slv, mn først nu næstn syv år snr kommr dn først bog, dr r skrvt på dansk om snsitiv børn. D to forfattr har n god baggrund for at skriv om dtt mn. Athina Dlskov r psykolog og formand for HSP-forningn, og Lon Sonn r pædagog. Hun r ldr af n børninstitution md særligt fokus på snsitiv børn. Hun r dsudn uddannt psykotraput, og hun har tagt initiativ til at stift n lokalafdling undr HSP-forningn. Bogn r n praktisk håndbog til all forældr, bdstforældr, pædagogr, lærr llr andr omsorgsprsonr, dr har t snsitivt barn indn for rækkvidd. Bogn kan læss fra a-z, mn r også n ud- HOROSKOPET NR. 1 /

9 mærkt opslagsbog i daglig spørgsmål vdrørnd dt snsitiv barn. Spcilt kapitlt Få øj på barnts snsitiv træk skull vær obligatorisk for all sundhdspljrskr, så dt lill ny barn får dn hjælp og støtt, dt har brug for fra startn hvilkt i sidst nd også vil giv forældrn dt bdst udgangspunkt for drs barn. Bogn indholdr praktisk råd og værktøjr, dr kan anvnds i dagligdagn. Dn r krydrt md cas storis, dr gør læsningn mr lvnd, da d flst mnnskr vil kunn nikk gnkndnd til nogl af d dagligdags bskrivlsr. Bogn r skrvt i t flydnd sprog, og dn virkr ikk hlt så langhårt som Elain N. Arons bog. Af all børn, dr føds, har ca. 20 % HSP. Man kan i t fødslshoroskop s, om om n prson r særlig snsitiv, bl.a.gnnm aspktr til Månn og Mrkur og mllm Nptun og Uranus. Skab lykk og ovrflod md hjælp fra ngln Dorn Virtu og Grant Virtu 208 sidr, 300 kr., Dt Blå Hus Bogns forfattr Dorn Virtu kndr vi nok bdst fra hnds mang smukk Englkort. Nu har hun skrvt dnn bog sammn md sin søn Grant Virtu. Bogn r blvt til, fordi d på drs rjsr rundt i vrdn har mødt n mass mnnskr, dr drømmr om at lv t andt liv og ralisr d drømm, d mått hav. Dt tragisk r, at drs tid og nrgi blivr slugt af t arbjd, d findr mningsløst, llr d blivr hængnd på n arbjdsplads, dr r dn rn gift for dm, blot for at kunn btal rgningrn, dr løbnd indfindr sig. Ovrflod btydr n følls af tryghd og sikkrhd. Dt har altså ikk nogt at gør md, hvor mang png vi har i bankn. Dt btydr simplthn, at vi har føllsn af økonomisk tryghd i vors tilværls nu og frmovr så ovrflod indbærr i al sin nklhd, at vi bl.a. har lt vd at btal vor rgningr. Ovrflod handlr imidlrtid også om andr ting, nmlig at hav massr af tid, idr, kærlighd tc. Altså all mulig positiv omstændighdr vi kan forstill os. Ovrflod r ifølg forfattrn så naturligt, at man virklig skal gør nogt kstraordinært for at brms strømmn af dn. I bogn lærr vi, hvordan vi kan undgå at brms dnn strøm af ovrflod, idt dr ifølg bogns forfattr altid r støtt og hjælp at hnt hos ngln. I bogn bnyttr forfattrn sig af btgnlsn Ovrflodns ngl. Dt r d bstmt ngl, dr sikrr, at vors guddommlig mission hr på Jordn ikk hindrs, fordi vi lidr af mangl på nogt. Dr r altså ikk nogt galt i at bd om økonomisk hjælp fra himln til matrill nødvndighdr, hvis dt ikk r for gn vindings skyld, mn for at få n tryghd slv, så nrgin kan brugs til at hjælp og hal andr. Bogn r opdlt i 11 budskabr. Vd gnnmlæsningn får man vjlding fra ngln i, hvordan arbjdt skal gørs. Dt r ikk nok at sidd og tænk positiv tankr og læs spiritull bøgr. Dt skal dog undrstrgs, at positiv tænkning r n af ingrdinsrn i opskriftn på at manifstr. Dt r n klog bog om prsonlig udvikling. Du blivr ikk strøgt md hårn, mn får rdskabr til, hvordan du kan arbjd og gør dig umag md dit liv, så din livsdrømm kan manifstrs. Mgt mr mllm himml og jord Thrsa Caputo 260 sidr, kr. 299,95, Dt Blå Hus Bogns undrtitl r Et mdis halnd budskabr, opsigtsvækknd historir og indsigtr fra dn andn sid, og dn r skrvt af Thrsa Caputo (TC). Sidn hun var fir år gamml, har hun oplvt n form for kommunikation md sjæl, dr r gåt ovr til dn andn sidn. I dag btragtr hun dt som n stor gav, md d mdiumistisk vnr hun har, mn sådan har dt langt fra vært tidligr. Som barn ld hun virklig undr voldsomm drømm og marridt og blv forskrækkt, når hun så afdød stå vd fodndn af sin sng. Bogn indlds md t biografisk afsnit, hvor vi hørr om hnds barndom og dn kærlig og omsorgsfuld famili, hun r opvokst i. Som barn følt hun sig bgrænst, da hun ikk havd lyst til at vær for langt væk fra familin. TC kunn ikk ovrnatt hos andr børn, da hun var bang for sin drømm. I dag bor hun hllr ikk langt fra familin, da hnds forældrs hus stødr op mod hnds. Hun givr læsrn n indsigt i, hvad dr skr md vors sjæl, når vi dør. Hvordan hun slv arbjdr llr måsk rttr kommunikrr md d afdød, og hvordan hun ovrsættr budskabrn til d mnnskr, dr opsøgr hnd. Bogn r gansk udmærkt rnt fagligt. Dn r lt læslig, mn r skrvt i t så kækt sprog, at dn lt kommr til at virk ovrfladisk. Dt r, som om TC hl tidn vil pointr, at hun bar r t hlt almindligt mnnsk, dr lskr at gå i stilttr og hlt almindlig r hun så hllr ikk, idt hun r kndt for sit gt tvshow Long Island Mdium og gnknds rundt om i USA. Dt glædlig r, at TC r mdlm af Th For vr Family Foundation, n organisation, dr hlligr sig vidnskablig undrsøglsr af, hvad dr skr, når vi dør, og hvordan nogl mnnskr kan kommunikr md dn åndlig vrdn. OMTALER Et kursus i kærlighd Robrt Holdn 240 sidr, 249,00 kr., SphinX Bogn bærr tydligt præg af, at forfattrn holdr sin kursr i kærlighd vrdn ovr, hvor han forvandlr dltagrns oplvls af kærlighd, som r livts vig- 62 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

10 tigst opgav. Han arbjdr på at opløs blokringn for oplvlsn af kærlighd. Hovdbudskabt r, at slvkærlighd r nøgln til, og drmd forudsætningn for, virklig at kunn lsk andr. Manglr dr nogt i kærlighdslivt, skal man først find dt i sig slv. Dn størst indflydls, man kan udøv i nhvr situation, r at vær til std i kærlighd. En mgt fin bog, som mang vil få glæd af. Naturlig hormontrapi Du har t valg! Antt Paulin og Jns-Ol Paulin 350 sidr, 249 kr., Vingholm Nu kan man slv tst sin hormonbalanc? Dt kan man, hvis man følgr dnn bog, som også får ryddt godt op i dt hrsknd hormonkaos. Bogn givr fakta om naturlig og synttisk hormonr, og man får indblik i bhandlingn md naturlig hormonr, så man undgår bivirkningr, og som kan forbygg n rækk alvorlig sygdomm. Dt r n grundig og vldokumntrt bog, som r n guid til hormonr mod fx PMS, dprssion, knoglskørhd, fibromyalgi. Lavt stofskift, autoimmun sygdomm og bsværlighdr i forbindls md ovrgangsaldrn. CD ALMANAK sang til sjælns årstidr Majbritt Ulrikkholm HOROSKOPET har to gang bragt artiklr md Majbritt Ulrikkholm, som r n kunstnr, dr aftvingr dn dybst rspkt på grund af sin ærlighd, ægthd og kompromisløshd. Cd n udkom på fin aspktr dn 6. novmbr. Flr progrssionr var kørt i stilling, bl.a. Månn til radix Vnus. Transit Jupitr (udgivlsr) stod da i harmoni md hnds Mån/Vnuskonjunktion i 7. hus (publikum) i Tvillingrn (formidling). Jupitr hrskr ovr hnds Skytt-AC og Vnus ovr hnds MC, dt fås ikk mgt bdr. At hun har vært mgt i nrum i barslspriodn, ss af, at Nptun (kunst, isolation) har ståt på hnds Saturn (karma) i dt snst års tid. Cd n r sålds karmisk kunst, som r n fryd at hør på. Af musikkn på dnn cd frmgår dt tydligt, at sangn r hnds dybst vnnr, som hun btror alt til. Sangn udstrålr n nærmst ophøjt ro, dr kan bring ro i livts kaos. En ro, som også hængr sammn md, at cd n r indspillt hjmm i Majbritts kolonihavhus på Amagr. Hun oplvr sit gaml æbltræs undlig cyklus, som bskrivr, at alting vndr tilbag til sig slv. I cirklr, spiralr og tonr, dr snor sig ind i hinandn og blivr til sang. Alt sammn vidrbringr hnds gn oplvlsr til lyttrn, og dt givr n alkymistisk oplvls at lytt til dnn cd. For at kunn forbliv i sit indrst slv, spillr MU all instrumntr slv. Sangn r indspillt i dt rum, hvor d r oplvt, og dt r dr kommt n mgt smuk hlhd ud af. Dn nst indvnding mod cd n r, at sangn lig manglr dt sidst nøk i at vær hlt afstmt md hlhdn. Også pilgrimsvandringr r md på cd n, hvor man mødr titlr som Pilgrim i hjrtt og Camino. En cd, hvor man nærmst fornmmr naturn spill md på cd n. Sangn r nu skrvt ind i n uforglmmlig AL- MANAK. DIss bøgr anmlds i næst nummr Et md alt Larry Dossy 351 sidr, 299,95 kr. DET BLÅ HUS Undrtitl: Hvordan vors individull sind r dl af n størr bvidsthd, og hvorfor dt har btydning. Mang spændnd casstoris. Hvad Gud sagd Nal Donald Walsch 364 sidr, 399,95 kr. Gyldndal Af forfattrn til Guddommlig samtalr, hvor all bind undtagn t nklt r udsolgt fra forlagt. Mn nu r rdningn dr. Dt vigtigst fra diss bøgr r md hr i form af 25 krnbudskabr i opdatrt form. Lv md livts katastrofr Jon Kabat-Zinn 686 sidr, 429 kr. Dansk Psykologisk Forlag En ordntlig moppdrng af n bog i andn udgav t hovdværk i mindfulnss-littraturn. En fantastisk psykologisk skildring af, hvordan man brugr kroppns og sindts visdom til at håndtr strss, smrt og sygdom. Dn anmlds i næst nummr, og vi tilstræbr at bring n artikl, basrt på bogn. Knoglskørhd hvad kan vi slv gør? Kirstn Magdavius 206 sidr, 199,00 kr. Forlagt Magdavius Hr r inspiration for dn, dr vil styrk sin knoglr på n naturlig måd. Gabril mtodn Jon Gabril 256 sidr, Lmul Books Bliv sund udn slankkur og forstå, hvorfor din krop rgulrr din vægt. HOROSKOPET NR. 1 /

11 Ny vntyr! dirkt fra AstrologiHust Dåbs- og navngivningsbøgr til små prinsr og prinsssr Barnt r hovdprsonn i n vntyrlig histori på havts bund md havfrur og mgt mr. Kan lvrs md sødt minihoroskop. Prsonlig sidr ftr ønsk til: Fotos Barnts først fingr- og håndaftryk Gæstbog Andt Dn prfkt gav. Vælg indbinding: Pris: Hardcovr 199 kr. Spiralryg (børnvnlig) 169 kr.

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Charlotte Bircow. Lene Hansson. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG SYGDOM. Vandt over kræften. Kostens betydning for dit helbred

Charlotte Bircow. Lene Hansson. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG SYGDOM. Vandt over kræften. Kostens betydning for dit helbred A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Charlotte Bircow Vandt over kræften Lene Hansson Kostens betydning for dit helbred Gunver Juul Medicinens fundamentalisme STORT

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014 Tid til forkælls Bauty og Spa i altr mirhof 2014 Vlkommn til vors spa vrdn Drømm går i opfyldls i vors orintalsk inspirrd spaområd Hof-Thrm. På i alt 1.400 m² bydr vi dig vlkommn til fortryllnd oplvlsr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere