Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper"

Transkript

1 ASTROLOGIMAGASINET NR PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr

2 rdaktionlt H O R O S K O P E T N R Et magasin i udvikling Så tagr vi snart fat på t nyt år, og rdaktionn vil grn sig tak til all, dr har bidragt til bladt som abonnntr, købr, skribntr og annoncørr. Vi sigr også tak til dt stignd antal læsr, som har sndt rosnd ord om bladt i årts løb. Vi håbr, at d rosnd ord vil kast ny abonnntr af sig i dt ny år. Vi sndr også grn dt nyst nummr af bladt til din frisør, din tandlæg llr andn bhandlr, så d kan lægg bladt i drs klinik. Dt r vors ønsk at lvr t godt magasin, så vi tagr grn mod båd ris og ros. Vi har i dt forløbn år fåt mang positiv tilkndgivlsr, mn ikk t nst kritisk indlæg, og dt r vi slvfølglig glad for og stolt ovr. Skull du alligvl sidd md forslag til forbdringr, må du ndlig snd os n mail, så HOROSKOPET kan bliv ndnu bdr. Dt har især vært tmarn, vors læsr har vært glad for. Dt gældr fx tmat om pilgrimsvandringr og hlgnr, mn allrmst d to snst numr om sundhd, sygdom og miraklr. Vi havd i rdaktionn bsluttt, at to numr om samm mn var mr nd nok, mn tmat sundhd og sygdom fortsættr i dtt nummr sidløbnd md tmat om originalr i ordts bdst btydning. Vi har aldrig tidligr bragt dt samm tma ovr to numr i træk llr mr. Dt vist sig imidlrtid, at Danni Druhyld, som på forhånd var udvalgt til tmat om originalr i positiv btydning, har vært ignnm t nærmst livslangt sygdomsforløb. Drfor valgt vi at kombinr originalittn og sygdommn som n naturlig forlængls af d to tmanumr om sygdom. Danni Druhyld formulrr dt slv sådan, at hnds skæbn r at vær syg. Vi har st flr ksmplr på altrnativ bhandlr, som ntop bvægr sig ind på dtt områd på grund af gn sygdom. D r blvt hlbrdt llr har fåt sygdommn afhjulpt så mgt, at d kan hjælp andr til at bliv rask. Vi, på rdaktionn, var ikk klar ovr, at dt forholdt sig sådan md Danni Druhyld, mn vi mått naturligvis også hav dnn vinkl ind som n væsntlig dl af hnds liv. Af Karl Aag Jnsn Dt allrmst glædlig for os r dt, dr r fulgt i kølvandt på tmat om sundhd. Rdaktionn bsluttd i sommr at opsøg t altrnativt bhandlingsforløb af n såkaldt uhlbrdlig sygdom for at s, hvad altrnativ bhandling kan still op mod n sjældn, livstrund sygdom, som lægrn i årvis ikk har kunnt hlbrd. I sommr havd jg n klint, Lin Lockwood, og hun havd bsluttt at opsøg n dygtig naturhlbrdr, som på grund af n ovrbbyrdt arbjdssituation har bdt om anonymitt. Jg spurgt Lin Lockwood, om vi mått hav lov til at følg forløbt hos dn altrnativ bhandlr. Dt fik vi hldigvis lov til, og vi blv hr vidnr til nogt mgt glædligt. Allrd ftr to måndrs altrnativ bhandling var Lins almn tilstand forbdrt så mgt, at hun for nylig ovrstod n virusinfktion udn n opblussn af sygdommn, hvilkt aldrig r skt i d snst ni år. Samtlig blodprøvr r nu normal. Vi håbr naturligvis, at dnn god tndns vil fortsætt. Vors intntion md at udgiv to tmanumr om sundhd var, at bidrag til t tættr samarbjd mllm dt tablrd sundhdsvæsn og dn altrnativ bhandlingsvrdn til gavn for patintrn. Vi r sikr på, at t sådant samarbjd vil kunn giv hidtil upåagtd mulighdr, ikk kun for hlbrdls, mn især hvad angår forbyggls. Husk i øvrigt at læs 2. dl af artikln Mit julmarridt af n anonym skribnt, som vi dsværr ikk fandt plads til i dt snst nummr. Artikln liggr på AstrologiHusts blog sammn md mang andr analysr og indslag: I 2015 vil vi gnoptag to tidligr succsr, nmlig Dataskopt md aktull miniportrættr af mnnskr llr bgivnhdr samt Skæbntimn, dr handlr om mnnskr, hvis liv har tagt n dramatisk drjning nærmst 180 gradr udløst af n bstmt oplvls llr priod i drs liv. Vi bydr hrmd vlkommn til ndnu n fantastisk årgang af Astrologimagasint HOROSKOPET, og vi ønskr all læsr n glædlig jul og t stjrnklart nytår. ASTROLOGIMAGASINET HOROSKOPET Astrologimagasint HOROSKOPET. ISSN Oplag: kspl. Udgivr: Forlagt Galaxn, Astrologi Hust. Tglværksgad 37, 4th., 2100 Købnhavn Ø. Tlfon: Rg.nr. 3679, konto: Rdaktion: Karl Aag Jnsn (ansvarsh.), Aas Kærgaard, Karin Smidth, John Finding, Lykk Larsn, Elln Knudsn, Bnja Frdriksn, Ann Catharina Booth Rosnqvist. Grafisk dsign: zntns, Tryk: Glumsø Bogtrykkri A/S. Annoncr: tlf Distribution: IntrPrss. Abonnmnt: 1/1 år kr. 260, + vt. udlandsgbyr 60 kr. Abonnmntspriod: 1/1 år: 1/1 31/12. HOROSKOPET udkommr fir gang årligt. Eftrtryk udn skriftlig tilladls r forbudt. Artiklrn udtrykkr forfattrns, ikk altid rdaktionns holdningr. HOROSKOPET.

3 Indhold 1januar / fbruar / marts Kvartalshoroskopr Af astrolog og coach Lykk Larsn 6 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Af Karl Aag Jnsn 9 Danni Druhyld hksn fra Rold Af Elln Knudsn og Karl Aag Jnsn 12 TAVI fra dansk civilingniør til tongansk nbor Af Pia Mariah Hansn 18 Otto Sigvaldi n farvrig original Af Aas Kærgaard 20 Danmark 1864 Af Holgr Stavnsbjrg 24 Når livt r trut t altrnativt bhandlingsforløb astrologisk st Af Lin Lockwood 28 Originalr og Uranus konklusion Af Karl Aag Jnsn 29 Daglig aspktr Af John Finding 37 Aktivittslist 41 Aspktrn i horoskopt kvadratt Af Bnja Frdriksn 44 Årshoroskopr Af Lykk Larsn 48 Astrologisk udkigspost Af Aas Kærgaard 52 Gigantobsrvatorir også til at forsk astrologi og alins Historisk mystrir fra himmlrummt VI Af Ov von Spath 56 Rigts tilstand Af Karl Aag Jnsn 59 Alkymi og astrologi 3. dl Af Holgr Stavnsbjrg 62 Anmldlsr Artiklrn r markrt md stjrnr fra 0 3 alt ftr sværhdsgradn. Ingn stjrn btydr, at artikln ikk indholdr tortisk astrologi af btydning

4 1. KVARTAL 2015 AstrologiHusts Dnn list kan hnts gratis på AKTIVITETSLISTE Hold din fordrag og kursr i AstrologiHust, Tglværksgad 37, 4.th., 2100 Købnhavn Ø og få 3 stor fordl. For n pris af 300 kr. + moms får du: Aktivittslistn (4.000 kspl.), Horoskopt (3.000 kspl.) og kommr på intrnttt! Ring mail: Januar 2015 Astrologisk Slskab Fordrag, cafr og astrologisk mditation Følg md på opslagstavln i AstrologiHust og på hjmmsidn: Astrologisk Musum Musts bibliotk r åbnt først og trdj torsdag i hvr månd kl Clairvoyant Håndlæsning v/dn islandsk håndlæsr Sigridur Arr. Håndlæsrskoln Ring og bstil tid på tlf Dn først onsdag i måndn Klarsynsaftn v/john Calmar Entré: 150 kr. Tidsbstilling til clairvoyanc og hypnos Ingn klarsynsaftnr i juli og august Tlf Frdag 16/1 kl Lør-søn 17-18/1 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Fbruar 2015 Tirsdag 10/2 kl Kndr du til rolfing? Rolfing r n sri på 10 bhandlingr, hvorvd bindvævt i kroppn barbjds og løsns. Målt r, at opnå n mr hnsigtsmæssig kropsbalanc og rt holdning, løsn spændingr og skab n mr nrgisk og vital krop. Ida P. Rolf udtalt, at når kroppn kommr i balanc, halr dn sig slv. Fordrag v./rolfr Linda Timkn Tilmlding snst 3/2 på Entré: 100 kr. Frdag 20/2 kl Lør-søn 21-22/2 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Marts 2015 Frdag 27/3 kl Lør-søn 28-29/3 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Abonnr gratis på ugkommntarr (snds på mail) Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn Snd n mail til: HOROSKOPET NR. 1 /

5 ANNONCER I HOROSKOPET AYURVEDA - CBT - HEALING - MASSAGE Prøv pulsdiagnos, t rdskab til kost, livsstil, fysisk, psykisk og åndlig problmatikkr. Læs rfrncr på Prsonlig hnvndls på Tlf Ntbutik: Stort udvalg i Ayurvdisk kosttilskud Mav & Musklr Naturlig hjælp til din sundhd TRIFALLA Styrkr fordøjlsn, sikrr rglmæssig afføring og bkæmpr parasittr og toksinr i fordøjlsskanaln. Naturlig antioxidantr styrkr immunforsvart og bskyttr cllr og organr. Modvirkr oppustthd samt båd hård og tynd mav. TRIFALLA SPECIAL Modvirkr hård og træg mav samt nutralisrr luftdannls i tarmn. REUMAZALL Holdr kroppns ld i ordn og styrkr drs flksibilitt. Modvirkr hævls og oxidativ strss. Hjælpr til at vdlighold bvæglighd af ld og undgå morgnstivhd. Styrkr lungr og slimhindr i fordøjlsn. MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - ffkt ftr 3-5 min. Øgr blodgnnmstrømning i vævt, modvirkr infiltrationr og musklspændingr. Forhandls af Matas og hlskost samt ntbutik Human Balanc ApS - Tlf Riki I og Riki II kursr Coaching og Rgrssionstrapi Hrsgad 28, 1.sal, 4000 Roskild Østrgad 1Y, 1.sal, dør 3, 3600 Frdrikssund tlf , Rikimstr Marianna Lyzt Hd NLP-, Lif- & Intgrativ Shadow Coach RikiRingn Bsøg vors spændnd wb-shop md t hav af astrologisk tilbud. Gør dt lt at handl. 38 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

6 ANNONCER I HOROSKOPET DRØMMETYDNING Md clairvoyant vjldning Ønskr du at forstå, hvad du drømmr? Drømm - n hjælp til slvhjælp. Vd brug af clairvoyanc og 29 års rfaring, kan jg profssionlt hjælp dig md at forstå din drømm. Tlfonkonsultation, coaching, kursr og fordrag 1-årig uddannls i drømmtydning for dig, som vil brug dt profssionlt, llr til prsonlig og spiritul udvikling Forfattr til bogn Drømmns Kraft (Sphinx forlag) Mirza Mølgaard 29 års rfaring SAB-crtificrt Mirza Mølgaard tlf GRATIS ABONNEMENT PÅ UGEHOROSKOPER Tilmld dig på llr snd n mail på Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn HOROSKOPET NR. 1 /

7 qxp_Layout 1 11/12/ Sid 40 ANNONCER I HOROSKOPET MAYAFRIDAN s Få t andrlds På uddannlsn vil jg sammn md t tam af dygtig gæstlærr giv dig t solidt fundamnt tortisk og praktisk, som har til formål at styrk dig og gør dig fortrolig md din vnr. Uddannlsn varr knapt t år og forgår i t sriøst, trygt og humoristisk undrvisningsmiljø cntralt i Købnhavn. IRISANALYSE (Kroppns ubalancr kan ss i øjt) AKUPUNKTUR (Bhandling modrn lasrudstyr) HOMØOPATI (Naturmdicin af plantr og minralr) ZONETERAPI hlbrdstjk! CLAIRVOYANCESKOLE Løbnd holdstart ring llr skriv ftr brochur! Tlf O Hilpraktikr Jørgn Nonngaard Tysk ksaminrt naturmdicinr Klinik i AstrologiHust, Tglværksgad 37.4, 2100 Ø samt Bystævnt 25, 5792 Årslv, Fyn, tlf DEN RØDE TRÅD At find sin vj og forstå sig slv i t størr prspktiv. Sjæls Aura - Kamisk Clairvoyanc Intuitiv vjldning - Trapi Haling Uddannls og Fordrag NYHED Mød Ross på standn og til for o drrag bgg dag kl ing lin og haaallin rriiinng og iisssr llis a al n an a k o io r ri g go r r g Saann oss Sa Ros ss m s d h d n u S g o Hlss r t n C s s r g n o C s i Odn fbruar 201 Tilmlding til foordrag søndag undr Pris kr. 200/pr. foordrag, incl. ntré til mssn og andr gratis fordrag på dagn. Tilmldding føølgr til lørdag kl. 12:00-14:00. Bgrænst plaads til bgg for o drag (først til møll). Ros bor i Calggary, Canada, og r kndt vrdn ovr som nn rn og klar kanal, n dygtig halr samt n dynamisk og inspirrnd undrvisr v. Læs mr om Ros Sangrgorio på: hvor du også findr fi link til optaglsr md hnd på YoouTub. Tilmlding til sssion md Ros for o går dirkt på standn. Ros og hnds mand Jrry r på standn bgg dag kl /10-17 Mr info på: Bliv abonnnt! Køb t abonnmnt på Astrologimagasint HOROSKOPET - og få nyhdrn, før d skr Læs nyt om d kndt i astrologisk blysning og følg md i d kommnd tmanumr 40 HOROSKOPET NR. 1 / 2015 Kirstn Brun Roos Sangrgorio Fordl som ny abonnnt: Hl 3 gratis horoskopr som kan brugs til dig slv llr som gavr til andr 10% rabat på stort st all varr i butikkn på Østrbro og på (Gældr også allrd ndsatt varr) Pris i glittt papirudgav: kr. 260,00 Pris som -magasin: kr. 130,00

8 A ALLE NMELDELSER Rdigrt af Karl Aag Jnsn og Elln Knudsn BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET Astrologi og Symbolik - n Kosmologi Ov Rosmon 150 sidr, 180 kr. Musum Astrologicum Astrologi og Symbolik r dn først dansk bog om astrologi, som udkom i 1926 ftr n paus på ikk mindr nd 300 år. Pausn blv konskvnsn, da Christian d. IV i 1633 forbød al astrologisk forudsigls. Ov Rosmon byggr sin frmstilling på t tosofisk grundlag, først og frmmst på H.P. Blavatskys Scrt Doctrin, og i astrologin r Alan Los: Astrologi og Paraclsus grundbogn. Drudovr spillr t bgrb fra Sanskrit n tattwa, som Ov Rosmon bskrivr som målt for d forskllig vibrationsklassr llr aspktr af guddommn n væsntlig roll. På dn måd rtts fokus især mod dn sotrisk dl af astrologin, hvorimod dn psykologisk astrologi, som har prægt billdt mgt i sidst dl af forrig århundrd, ikk r i cntrum hr. Ov Rosmon r optagt af at forstå d stor sammnhæng i univrst, og han inddragr båd mytologisk og biblsk brtningr i sin kosmologi. I bogn bskrivr Rosmon også, hvordan d forskllig dl af dt mnnsklig lgm r forbundt md d nrgir, dr r i Zodiakn og i tattwarn. Som for ovn, så for ndn kunn vær n måd at bskriv hans indfaldsvinkl på. Ov Rosmons bog r bstmt ikk n astrologibog for bgyndr. Dn r krævnd læsning, mn givr til gngæld t mgt omfattnd billd af d sammnhæng, som astrologin r n dl af. I virklighdn r han nok mindst hundrd år forud for sin tid. Drfor r dt glædligt, at Astrologisk Musum har fundt mulighd for at kunn udgiv bogn nu, hvor dn sotrisk indfaldsvinkl fyldr stadig mr i vors forståls af astrologin. Aas Kærgaard Du kan hlbrd dit hjrt Louis L. Hay & David Ksslr 252 sidr, kr. 249,95, Borgn Få frd ign ftr forlist forhold, sygdom llr dødsfald r dnn bogs undrtitl. Dn r blvt til i t samarbjd mllm Louis Hay og David Ksslr. D to forfattr kndr vi til i andr sammnhæng. Louis Hay først og frmmst for dn intrnational bstsllr Hlbrd dit liv, mn hun r også kndt for altid at sig: Vær opmærksom på din tankr. David Ksslr har tidligr skrvt om bgrbt sorg sammn md Elisabth Küblr-Ross. Forfattrn til dn banbrydnd bog Dødn og dn dønd. David Ksslr havd t tæt samarbjd md Küblr-Ross i mr nd ti år indtil hnds død i Drs intntion md at skriv dnn bog r at lær os, hvordan vi kan find vj fra sorg til frd. Bogn handlr i bund og grund om bkræftlsr i forhold til sorg og tab for på dnn måd at hlbrd dt knust hjrt. Dt kan tag tid at få hlt t knust hjrt - mn dt skal ikk vær knust og tyngt rstn af livt. Hjrtts hlbrdls handlr i sidst nd om at find accpt og lv i virklighdn. Dt r slvfølglig vigtigt at s sorgn i øjnn, da dn r t ægt udtryk for ns føllsr, mns man byggr t nyt og stærkr fundamnt. Dt r n fin og mgt vdkommnd bog, hvor dt r lykkds forfattrn at formidl drs budskab. Dn hnvndr sig først og frmmst til mnnskr i sorg i forbindls md dødsfald llr skilsmiss, mn d to forfattr kommr også ind på dn usynlig sorg, som vi all oplvr i dt daglig hvrdagsliv. Dt kan fx vær uindfrid ambitionr i t karrirforløb, llr når ns bdst dyrvn dør, blot for at nævn t par stykkr vi kan gnknd. Bogn r skrvt i n lt ton udn på nogn måd at virk ovrfladisk. Dt r n bog, dr givr stof til ftrtank. Dn kan brugs som n hlt prsonlig bog, da dr bagrst i bogn r gjort plads til notatr. Snsitiv børn Athina Dlskov og Lon Sonn 344 sidr, 275 kr., Aronsn Dt særligt snsitiv prsonlighdstræk HSP blv præsntrt først gang i Danmark i Elain N. Arons bog Særligt snsitiv mnnskr i HSP står for Highly Snsitiv Prson, og dn dansk forning, HSP-forningn, har valgt at brug dnn intrnational btgnls for særligt snsitiv mnnskr. Sidn r dr kommt flr bøgr på dansk om snsitiv mnnskr, bl.a. Ils Sands Elsk dig slv, mn først nu næstn syv år snr kommr dn først bog, dr r skrvt på dansk om snsitiv børn. D to forfattr har n god baggrund for at skriv om dtt mn. Athina Dlskov r psykolog og formand for HSP-forningn, og Lon Sonn r pædagog. Hun r ldr af n børninstitution md særligt fokus på snsitiv børn. Hun r dsudn uddannt psykotraput, og hun har tagt initiativ til at stift n lokalafdling undr HSP-forningn. Bogn r n praktisk håndbog til all forældr, bdstforældr, pædagogr, lærr llr andr omsorgsprsonr, dr har t snsitivt barn indn for rækkvidd. Bogn kan læss fra a-z, mn r også n ud- HOROSKOPET NR. 1 /

9 mærkt opslagsbog i daglig spørgsmål vdrørnd dt snsitiv barn. Spcilt kapitlt Få øj på barnts snsitiv træk skull vær obligatorisk for all sundhdspljrskr, så dt lill ny barn får dn hjælp og støtt, dt har brug for fra startn hvilkt i sidst nd også vil giv forældrn dt bdst udgangspunkt for drs barn. Bogn indholdr praktisk råd og værktøjr, dr kan anvnds i dagligdagn. Dn r krydrt md cas storis, dr gør læsningn mr lvnd, da d flst mnnskr vil kunn nikk gnkndnd til nogl af d dagligdags bskrivlsr. Bogn r skrvt i t flydnd sprog, og dn virkr ikk hlt så langhårt som Elain N. Arons bog. Af all børn, dr føds, har ca. 20 % HSP. Man kan i t fødslshoroskop s, om om n prson r særlig snsitiv, bl.a.gnnm aspktr til Månn og Mrkur og mllm Nptun og Uranus. Skab lykk og ovrflod md hjælp fra ngln Dorn Virtu og Grant Virtu 208 sidr, 300 kr., Dt Blå Hus Bogns forfattr Dorn Virtu kndr vi nok bdst fra hnds mang smukk Englkort. Nu har hun skrvt dnn bog sammn md sin søn Grant Virtu. Bogn r blvt til, fordi d på drs rjsr rundt i vrdn har mødt n mass mnnskr, dr drømmr om at lv t andt liv og ralisr d drømm, d mått hav. Dt tragisk r, at drs tid og nrgi blivr slugt af t arbjd, d findr mningsløst, llr d blivr hængnd på n arbjdsplads, dr r dn rn gift for dm, blot for at kunn btal rgningrn, dr løbnd indfindr sig. Ovrflod btydr n følls af tryghd og sikkrhd. Dt har altså ikk nogt at gør md, hvor mang png vi har i bankn. Dt btydr simplthn, at vi har føllsn af økonomisk tryghd i vors tilværls nu og frmovr så ovrflod indbærr i al sin nklhd, at vi bl.a. har lt vd at btal vor rgningr. Ovrflod handlr imidlrtid også om andr ting, nmlig at hav massr af tid, idr, kærlighd tc. Altså all mulig positiv omstændighdr vi kan forstill os. Ovrflod r ifølg forfattrn så naturligt, at man virklig skal gør nogt kstraordinært for at brms strømmn af dn. I bogn lærr vi, hvordan vi kan undgå at brms dnn strøm af ovrflod, idt dr ifølg bogns forfattr altid r støtt og hjælp at hnt hos ngln. I bogn bnyttr forfattrn sig af btgnlsn Ovrflodns ngl. Dt r d bstmt ngl, dr sikrr, at vors guddommlig mission hr på Jordn ikk hindrs, fordi vi lidr af mangl på nogt. Dr r altså ikk nogt galt i at bd om økonomisk hjælp fra himln til matrill nødvndighdr, hvis dt ikk r for gn vindings skyld, mn for at få n tryghd slv, så nrgin kan brugs til at hjælp og hal andr. Bogn r opdlt i 11 budskabr. Vd gnnmlæsningn får man vjlding fra ngln i, hvordan arbjdt skal gørs. Dt r ikk nok at sidd og tænk positiv tankr og læs spiritull bøgr. Dt skal dog undrstrgs, at positiv tænkning r n af ingrdinsrn i opskriftn på at manifstr. Dt r n klog bog om prsonlig udvikling. Du blivr ikk strøgt md hårn, mn får rdskabr til, hvordan du kan arbjd og gør dig umag md dit liv, så din livsdrømm kan manifstrs. Mgt mr mllm himml og jord Thrsa Caputo 260 sidr, kr. 299,95, Dt Blå Hus Bogns undrtitl r Et mdis halnd budskabr, opsigtsvækknd historir og indsigtr fra dn andn sid, og dn r skrvt af Thrsa Caputo (TC). Sidn hun var fir år gamml, har hun oplvt n form for kommunikation md sjæl, dr r gåt ovr til dn andn sidn. I dag btragtr hun dt som n stor gav, md d mdiumistisk vnr hun har, mn sådan har dt langt fra vært tidligr. Som barn ld hun virklig undr voldsomm drømm og marridt og blv forskrækkt, når hun så afdød stå vd fodndn af sin sng. Bogn indlds md t biografisk afsnit, hvor vi hørr om hnds barndom og dn kærlig og omsorgsfuld famili, hun r opvokst i. Som barn følt hun sig bgrænst, da hun ikk havd lyst til at vær for langt væk fra familin. TC kunn ikk ovrnatt hos andr børn, da hun var bang for sin drømm. I dag bor hun hllr ikk langt fra familin, da hnds forældrs hus stødr op mod hnds. Hun givr læsrn n indsigt i, hvad dr skr md vors sjæl, når vi dør. Hvordan hun slv arbjdr llr måsk rttr kommunikrr md d afdød, og hvordan hun ovrsættr budskabrn til d mnnskr, dr opsøgr hnd. Bogn r gansk udmærkt rnt fagligt. Dn r lt læslig, mn r skrvt i t så kækt sprog, at dn lt kommr til at virk ovrfladisk. Dt r, som om TC hl tidn vil pointr, at hun bar r t hlt almindligt mnnsk, dr lskr at gå i stilttr og hlt almindlig r hun så hllr ikk, idt hun r kndt for sit gt tvshow Long Island Mdium og gnknds rundt om i USA. Dt glædlig r, at TC r mdlm af Th For vr Family Foundation, n organisation, dr hlligr sig vidnskablig undrsøglsr af, hvad dr skr, når vi dør, og hvordan nogl mnnskr kan kommunikr md dn åndlig vrdn. OMTALER Et kursus i kærlighd Robrt Holdn 240 sidr, 249,00 kr., SphinX Bogn bærr tydligt præg af, at forfattrn holdr sin kursr i kærlighd vrdn ovr, hvor han forvandlr dltagrns oplvls af kærlighd, som r livts vig- 62 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

10 tigst opgav. Han arbjdr på at opløs blokringn for oplvlsn af kærlighd. Hovdbudskabt r, at slvkærlighd r nøgln til, og drmd forudsætningn for, virklig at kunn lsk andr. Manglr dr nogt i kærlighdslivt, skal man først find dt i sig slv. Dn størst indflydls, man kan udøv i nhvr situation, r at vær til std i kærlighd. En mgt fin bog, som mang vil få glæd af. Naturlig hormontrapi Du har t valg! Antt Paulin og Jns-Ol Paulin 350 sidr, 249 kr., Vingholm Nu kan man slv tst sin hormonbalanc? Dt kan man, hvis man følgr dnn bog, som også får ryddt godt op i dt hrsknd hormonkaos. Bogn givr fakta om naturlig og synttisk hormonr, og man får indblik i bhandlingn md naturlig hormonr, så man undgår bivirkningr, og som kan forbygg n rækk alvorlig sygdomm. Dt r n grundig og vldokumntrt bog, som r n guid til hormonr mod fx PMS, dprssion, knoglskørhd, fibromyalgi. Lavt stofskift, autoimmun sygdomm og bsværlighdr i forbindls md ovrgangsaldrn. CD ALMANAK sang til sjælns årstidr Majbritt Ulrikkholm HOROSKOPET har to gang bragt artiklr md Majbritt Ulrikkholm, som r n kunstnr, dr aftvingr dn dybst rspkt på grund af sin ærlighd, ægthd og kompromisløshd. Cd n udkom på fin aspktr dn 6. novmbr. Flr progrssionr var kørt i stilling, bl.a. Månn til radix Vnus. Transit Jupitr (udgivlsr) stod da i harmoni md hnds Mån/Vnuskonjunktion i 7. hus (publikum) i Tvillingrn (formidling). Jupitr hrskr ovr hnds Skytt-AC og Vnus ovr hnds MC, dt fås ikk mgt bdr. At hun har vært mgt i nrum i barslspriodn, ss af, at Nptun (kunst, isolation) har ståt på hnds Saturn (karma) i dt snst års tid. Cd n r sålds karmisk kunst, som r n fryd at hør på. Af musikkn på dnn cd frmgår dt tydligt, at sangn r hnds dybst vnnr, som hun btror alt til. Sangn udstrålr n nærmst ophøjt ro, dr kan bring ro i livts kaos. En ro, som også hængr sammn md, at cd n r indspillt hjmm i Majbritts kolonihavhus på Amagr. Hun oplvr sit gaml æbltræs undlig cyklus, som bskrivr, at alting vndr tilbag til sig slv. I cirklr, spiralr og tonr, dr snor sig ind i hinandn og blivr til sang. Alt sammn vidrbringr hnds gn oplvlsr til lyttrn, og dt givr n alkymistisk oplvls at lytt til dnn cd. For at kunn forbliv i sit indrst slv, spillr MU all instrumntr slv. Sangn r indspillt i dt rum, hvor d r oplvt, og dt r dr kommt n mgt smuk hlhd ud af. Dn nst indvnding mod cd n r, at sangn lig manglr dt sidst nøk i at vær hlt afstmt md hlhdn. Også pilgrimsvandringr r md på cd n, hvor man mødr titlr som Pilgrim i hjrtt og Camino. En cd, hvor man nærmst fornmmr naturn spill md på cd n. Sangn r nu skrvt ind i n uforglmmlig AL- MANAK. DIss bøgr anmlds i næst nummr Et md alt Larry Dossy 351 sidr, 299,95 kr. DET BLÅ HUS Undrtitl: Hvordan vors individull sind r dl af n størr bvidsthd, og hvorfor dt har btydning. Mang spændnd casstoris. Hvad Gud sagd Nal Donald Walsch 364 sidr, 399,95 kr. Gyldndal Af forfattrn til Guddommlig samtalr, hvor all bind undtagn t nklt r udsolgt fra forlagt. Mn nu r rdningn dr. Dt vigtigst fra diss bøgr r md hr i form af 25 krnbudskabr i opdatrt form. Lv md livts katastrofr Jon Kabat-Zinn 686 sidr, 429 kr. Dansk Psykologisk Forlag En ordntlig moppdrng af n bog i andn udgav t hovdværk i mindfulnss-littraturn. En fantastisk psykologisk skildring af, hvordan man brugr kroppns og sindts visdom til at håndtr strss, smrt og sygdom. Dn anmlds i næst nummr, og vi tilstræbr at bring n artikl, basrt på bogn. Knoglskørhd hvad kan vi slv gør? Kirstn Magdavius 206 sidr, 199,00 kr. Forlagt Magdavius Hr r inspiration for dn, dr vil styrk sin knoglr på n naturlig måd. Gabril mtodn Jon Gabril 256 sidr, Lmul Books Bliv sund udn slankkur og forstå, hvorfor din krop rgulrr din vægt. HOROSKOPET NR. 1 /

11 Ny vntyr! dirkt fra AstrologiHust Dåbs- og navngivningsbøgr til små prinsr og prinsssr Barnt r hovdprsonn i n vntyrlig histori på havts bund md havfrur og mgt mr. Kan lvrs md sødt minihoroskop. Prsonlig sidr ftr ønsk til: Fotos Barnts først fingr- og håndaftryk Gæstbog Andt Dn prfkt gav. Vælg indbinding: Pris: Hardcovr 199 kr. Spiralryg (børnvnlig) 169 kr.

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere