Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper"

Transkript

1 ASTROLOGIMAGASINET NR PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr

2 rdaktionlt H O R O S K O P E T N R Et magasin i udvikling Så tagr vi snart fat på t nyt år, og rdaktionn vil grn sig tak til all, dr har bidragt til bladt som abonnntr, købr, skribntr og annoncørr. Vi sigr også tak til dt stignd antal læsr, som har sndt rosnd ord om bladt i årts løb. Vi håbr, at d rosnd ord vil kast ny abonnntr af sig i dt ny år. Vi sndr også grn dt nyst nummr af bladt til din frisør, din tandlæg llr andn bhandlr, så d kan lægg bladt i drs klinik. Dt r vors ønsk at lvr t godt magasin, så vi tagr grn mod båd ris og ros. Vi har i dt forløbn år fåt mang positiv tilkndgivlsr, mn ikk t nst kritisk indlæg, og dt r vi slvfølglig glad for og stolt ovr. Skull du alligvl sidd md forslag til forbdringr, må du ndlig snd os n mail, så HOROSKOPET kan bliv ndnu bdr. Dt har især vært tmarn, vors læsr har vært glad for. Dt gældr fx tmat om pilgrimsvandringr og hlgnr, mn allrmst d to snst numr om sundhd, sygdom og miraklr. Vi havd i rdaktionn bsluttt, at to numr om samm mn var mr nd nok, mn tmat sundhd og sygdom fortsættr i dtt nummr sidløbnd md tmat om originalr i ordts bdst btydning. Vi har aldrig tidligr bragt dt samm tma ovr to numr i træk llr mr. Dt vist sig imidlrtid, at Danni Druhyld, som på forhånd var udvalgt til tmat om originalr i positiv btydning, har vært ignnm t nærmst livslangt sygdomsforløb. Drfor valgt vi at kombinr originalittn og sygdommn som n naturlig forlængls af d to tmanumr om sygdom. Danni Druhyld formulrr dt slv sådan, at hnds skæbn r at vær syg. Vi har st flr ksmplr på altrnativ bhandlr, som ntop bvægr sig ind på dtt områd på grund af gn sygdom. D r blvt hlbrdt llr har fåt sygdommn afhjulpt så mgt, at d kan hjælp andr til at bliv rask. Vi, på rdaktionn, var ikk klar ovr, at dt forholdt sig sådan md Danni Druhyld, mn vi mått naturligvis også hav dnn vinkl ind som n væsntlig dl af hnds liv. Af Karl Aag Jnsn Dt allrmst glædlig for os r dt, dr r fulgt i kølvandt på tmat om sundhd. Rdaktionn bsluttd i sommr at opsøg t altrnativt bhandlingsforløb af n såkaldt uhlbrdlig sygdom for at s, hvad altrnativ bhandling kan still op mod n sjældn, livstrund sygdom, som lægrn i årvis ikk har kunnt hlbrd. I sommr havd jg n klint, Lin Lockwood, og hun havd bsluttt at opsøg n dygtig naturhlbrdr, som på grund af n ovrbbyrdt arbjdssituation har bdt om anonymitt. Jg spurgt Lin Lockwood, om vi mått hav lov til at følg forløbt hos dn altrnativ bhandlr. Dt fik vi hldigvis lov til, og vi blv hr vidnr til nogt mgt glædligt. Allrd ftr to måndrs altrnativ bhandling var Lins almn tilstand forbdrt så mgt, at hun for nylig ovrstod n virusinfktion udn n opblussn af sygdommn, hvilkt aldrig r skt i d snst ni år. Samtlig blodprøvr r nu normal. Vi håbr naturligvis, at dnn god tndns vil fortsætt. Vors intntion md at udgiv to tmanumr om sundhd var, at bidrag til t tættr samarbjd mllm dt tablrd sundhdsvæsn og dn altrnativ bhandlingsvrdn til gavn for patintrn. Vi r sikr på, at t sådant samarbjd vil kunn giv hidtil upåagtd mulighdr, ikk kun for hlbrdls, mn især hvad angår forbyggls. Husk i øvrigt at læs 2. dl af artikln Mit julmarridt af n anonym skribnt, som vi dsværr ikk fandt plads til i dt snst nummr. Artikln liggr på AstrologiHusts blog sammn md mang andr analysr og indslag: I 2015 vil vi gnoptag to tidligr succsr, nmlig Dataskopt md aktull miniportrættr af mnnskr llr bgivnhdr samt Skæbntimn, dr handlr om mnnskr, hvis liv har tagt n dramatisk drjning nærmst 180 gradr udløst af n bstmt oplvls llr priod i drs liv. Vi bydr hrmd vlkommn til ndnu n fantastisk årgang af Astrologimagasint HOROSKOPET, og vi ønskr all læsr n glædlig jul og t stjrnklart nytår. ASTROLOGIMAGASINET HOROSKOPET Astrologimagasint HOROSKOPET. ISSN Oplag: kspl. Udgivr: Forlagt Galaxn, Astrologi Hust. Tglværksgad 37, 4th., 2100 Købnhavn Ø. Tlfon: Rg.nr. 3679, konto: Rdaktion: Karl Aag Jnsn (ansvarsh.), Aas Kærgaard, Karin Smidth, John Finding, Lykk Larsn, Elln Knudsn, Bnja Frdriksn, Ann Catharina Booth Rosnqvist. Grafisk dsign: zntns, Tryk: Glumsø Bogtrykkri A/S. Annoncr: tlf Distribution: IntrPrss. Abonnmnt: 1/1 år kr. 260, + vt. udlandsgbyr 60 kr. Abonnmntspriod: 1/1 år: 1/1 31/12. HOROSKOPET udkommr fir gang årligt. Eftrtryk udn skriftlig tilladls r forbudt. Artiklrn udtrykkr forfattrns, ikk altid rdaktionns holdningr. HOROSKOPET.

3 Indhold 1januar / fbruar / marts Kvartalshoroskopr Af astrolog og coach Lykk Larsn 6 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Af Karl Aag Jnsn 9 Danni Druhyld hksn fra Rold Af Elln Knudsn og Karl Aag Jnsn 12 TAVI fra dansk civilingniør til tongansk nbor Af Pia Mariah Hansn 18 Otto Sigvaldi n farvrig original Af Aas Kærgaard 20 Danmark 1864 Af Holgr Stavnsbjrg 24 Når livt r trut t altrnativt bhandlingsforløb astrologisk st Af Lin Lockwood 28 Originalr og Uranus konklusion Af Karl Aag Jnsn 29 Daglig aspktr Af John Finding 37 Aktivittslist 41 Aspktrn i horoskopt kvadratt Af Bnja Frdriksn 44 Årshoroskopr Af Lykk Larsn 48 Astrologisk udkigspost Af Aas Kærgaard 52 Gigantobsrvatorir også til at forsk astrologi og alins Historisk mystrir fra himmlrummt VI Af Ov von Spath 56 Rigts tilstand Af Karl Aag Jnsn 59 Alkymi og astrologi 3. dl Af Holgr Stavnsbjrg 62 Anmldlsr Artiklrn r markrt md stjrnr fra 0 3 alt ftr sværhdsgradn. Ingn stjrn btydr, at artikln ikk indholdr tortisk astrologi af btydning

4 1. KVARTAL 2015 AstrologiHusts Dnn list kan hnts gratis på AKTIVITETSLISTE Hold din fordrag og kursr i AstrologiHust, Tglværksgad 37, 4.th., 2100 Købnhavn Ø og få 3 stor fordl. For n pris af 300 kr. + moms får du: Aktivittslistn (4.000 kspl.), Horoskopt (3.000 kspl.) og kommr på intrnttt! Ring mail: Januar 2015 Astrologisk Slskab Fordrag, cafr og astrologisk mditation Følg md på opslagstavln i AstrologiHust og på hjmmsidn: Astrologisk Musum Musts bibliotk r åbnt først og trdj torsdag i hvr månd kl Clairvoyant Håndlæsning v/dn islandsk håndlæsr Sigridur Arr. Håndlæsrskoln Ring og bstil tid på tlf Dn først onsdag i måndn Klarsynsaftn v/john Calmar Entré: 150 kr. Tidsbstilling til clairvoyanc og hypnos Ingn klarsynsaftnr i juli og august Tlf Frdag 16/1 kl Lør-søn 17-18/1 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Fbruar 2015 Tirsdag 10/2 kl Kndr du til rolfing? Rolfing r n sri på 10 bhandlingr, hvorvd bindvævt i kroppn barbjds og løsns. Målt r, at opnå n mr hnsigtsmæssig kropsbalanc og rt holdning, løsn spændingr og skab n mr nrgisk og vital krop. Ida P. Rolf udtalt, at når kroppn kommr i balanc, halr dn sig slv. Fordrag v./rolfr Linda Timkn Tilmlding snst 3/2 på Entré: 100 kr. Frdag 20/2 kl Lør-søn 21-22/2 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Marts 2015 Frdag 27/3 kl Lør-søn 28-29/3 kl Kursus i Riki-haling I På blot n wknd lærr du n halingsmtod, dr virkr Arr.: Hann Fritzbøgr Tlf Pris: kr. inkl. moms Abonnr gratis på ugkommntarr (snds på mail) Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn Snd n mail til: HOROSKOPET NR. 1 /

5 ANNONCER I HOROSKOPET AYURVEDA - CBT - HEALING - MASSAGE Prøv pulsdiagnos, t rdskab til kost, livsstil, fysisk, psykisk og åndlig problmatikkr. Læs rfrncr på Prsonlig hnvndls på Tlf Ntbutik: Stort udvalg i Ayurvdisk kosttilskud Mav & Musklr Naturlig hjælp til din sundhd TRIFALLA Styrkr fordøjlsn, sikrr rglmæssig afføring og bkæmpr parasittr og toksinr i fordøjlsskanaln. Naturlig antioxidantr styrkr immunforsvart og bskyttr cllr og organr. Modvirkr oppustthd samt båd hård og tynd mav. TRIFALLA SPECIAL Modvirkr hård og træg mav samt nutralisrr luftdannls i tarmn. REUMAZALL Holdr kroppns ld i ordn og styrkr drs flksibilitt. Modvirkr hævls og oxidativ strss. Hjælpr til at vdlighold bvæglighd af ld og undgå morgnstivhd. Styrkr lungr og slimhindr i fordøjlsn. MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - ffkt ftr 3-5 min. Øgr blodgnnmstrømning i vævt, modvirkr infiltrationr og musklspændingr. Forhandls af Matas og hlskost samt ntbutik Human Balanc ApS - Tlf Riki I og Riki II kursr Coaching og Rgrssionstrapi Hrsgad 28, 1.sal, 4000 Roskild Østrgad 1Y, 1.sal, dør 3, 3600 Frdrikssund tlf , Rikimstr Marianna Lyzt Hd NLP-, Lif- & Intgrativ Shadow Coach RikiRingn Bsøg vors spændnd wb-shop md t hav af astrologisk tilbud. Gør dt lt at handl. 38 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

6 ANNONCER I HOROSKOPET DRØMMETYDNING Md clairvoyant vjldning Ønskr du at forstå, hvad du drømmr? Drømm - n hjælp til slvhjælp. Vd brug af clairvoyanc og 29 års rfaring, kan jg profssionlt hjælp dig md at forstå din drømm. Tlfonkonsultation, coaching, kursr og fordrag 1-årig uddannls i drømmtydning for dig, som vil brug dt profssionlt, llr til prsonlig og spiritul udvikling Forfattr til bogn Drømmns Kraft (Sphinx forlag) Mirza Mølgaard 29 års rfaring SAB-crtificrt Mirza Mølgaard tlf GRATIS ABONNEMENT PÅ UGEHOROSKOPER Tilmld dig på llr snd n mail på Forudsiglsr om politik, økonomi og samfund Ugn, dr kommr. Hvr dag gnnmgås for nrgir, spændingr og mulighdr Ugns clairvoyant synr af Kirstn Brun Informationr fra AstrologiHust Ughoroskopr for all tgn af Lykk Larsn HOROSKOPET NR. 1 /

7 qxp_Layout 1 11/12/ Sid 40 ANNONCER I HOROSKOPET MAYAFRIDAN s Få t andrlds På uddannlsn vil jg sammn md t tam af dygtig gæstlærr giv dig t solidt fundamnt tortisk og praktisk, som har til formål at styrk dig og gør dig fortrolig md din vnr. Uddannlsn varr knapt t år og forgår i t sriøst, trygt og humoristisk undrvisningsmiljø cntralt i Købnhavn. IRISANALYSE (Kroppns ubalancr kan ss i øjt) AKUPUNKTUR (Bhandling modrn lasrudstyr) HOMØOPATI (Naturmdicin af plantr og minralr) ZONETERAPI hlbrdstjk! CLAIRVOYANCESKOLE Løbnd holdstart ring llr skriv ftr brochur! Tlf O Hilpraktikr Jørgn Nonngaard Tysk ksaminrt naturmdicinr Klinik i AstrologiHust, Tglværksgad 37.4, 2100 Ø samt Bystævnt 25, 5792 Årslv, Fyn, tlf DEN RØDE TRÅD At find sin vj og forstå sig slv i t størr prspktiv. Sjæls Aura - Kamisk Clairvoyanc Intuitiv vjldning - Trapi Haling Uddannls og Fordrag NYHED Mød Ross på standn og til for o drrag bgg dag kl ing lin og haaallin rriiinng og iisssr llis a al n an a k o io r ri g go r r g Saann oss Sa Ros ss m s d h d n u S g o Hlss r t n C s s r g n o C s i Odn fbruar 201 Tilmlding til foordrag søndag undr Pris kr. 200/pr. foordrag, incl. ntré til mssn og andr gratis fordrag på dagn. Tilmldding føølgr til lørdag kl. 12:00-14:00. Bgrænst plaads til bgg for o drag (først til møll). Ros bor i Calggary, Canada, og r kndt vrdn ovr som nn rn og klar kanal, n dygtig halr samt n dynamisk og inspirrnd undrvisr v. Læs mr om Ros Sangrgorio på: hvor du også findr fi link til optaglsr md hnd på YoouTub. Tilmlding til sssion md Ros for o går dirkt på standn. Ros og hnds mand Jrry r på standn bgg dag kl /10-17 Mr info på: Bliv abonnnt! Køb t abonnmnt på Astrologimagasint HOROSKOPET - og få nyhdrn, før d skr Læs nyt om d kndt i astrologisk blysning og følg md i d kommnd tmanumr 40 HOROSKOPET NR. 1 / 2015 Kirstn Brun Roos Sangrgorio Fordl som ny abonnnt: Hl 3 gratis horoskopr som kan brugs til dig slv llr som gavr til andr 10% rabat på stort st all varr i butikkn på Østrbro og på (Gældr også allrd ndsatt varr) Pris i glittt papirudgav: kr. 260,00 Pris som -magasin: kr. 130,00

8 A ALLE NMELDELSER Rdigrt af Karl Aag Jnsn og Elln Knudsn BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET Astrologi og Symbolik - n Kosmologi Ov Rosmon 150 sidr, 180 kr. Musum Astrologicum Astrologi og Symbolik r dn først dansk bog om astrologi, som udkom i 1926 ftr n paus på ikk mindr nd 300 år. Pausn blv konskvnsn, da Christian d. IV i 1633 forbød al astrologisk forudsigls. Ov Rosmon byggr sin frmstilling på t tosofisk grundlag, først og frmmst på H.P. Blavatskys Scrt Doctrin, og i astrologin r Alan Los: Astrologi og Paraclsus grundbogn. Drudovr spillr t bgrb fra Sanskrit n tattwa, som Ov Rosmon bskrivr som målt for d forskllig vibrationsklassr llr aspktr af guddommn n væsntlig roll. På dn måd rtts fokus især mod dn sotrisk dl af astrologin, hvorimod dn psykologisk astrologi, som har prægt billdt mgt i sidst dl af forrig århundrd, ikk r i cntrum hr. Ov Rosmon r optagt af at forstå d stor sammnhæng i univrst, og han inddragr båd mytologisk og biblsk brtningr i sin kosmologi. I bogn bskrivr Rosmon også, hvordan d forskllig dl af dt mnnsklig lgm r forbundt md d nrgir, dr r i Zodiakn og i tattwarn. Som for ovn, så for ndn kunn vær n måd at bskriv hans indfaldsvinkl på. Ov Rosmons bog r bstmt ikk n astrologibog for bgyndr. Dn r krævnd læsning, mn givr til gngæld t mgt omfattnd billd af d sammnhæng, som astrologin r n dl af. I virklighdn r han nok mindst hundrd år forud for sin tid. Drfor r dt glædligt, at Astrologisk Musum har fundt mulighd for at kunn udgiv bogn nu, hvor dn sotrisk indfaldsvinkl fyldr stadig mr i vors forståls af astrologin. Aas Kærgaard Du kan hlbrd dit hjrt Louis L. Hay & David Ksslr 252 sidr, kr. 249,95, Borgn Få frd ign ftr forlist forhold, sygdom llr dødsfald r dnn bogs undrtitl. Dn r blvt til i t samarbjd mllm Louis Hay og David Ksslr. D to forfattr kndr vi til i andr sammnhæng. Louis Hay først og frmmst for dn intrnational bstsllr Hlbrd dit liv, mn hun r også kndt for altid at sig: Vær opmærksom på din tankr. David Ksslr har tidligr skrvt om bgrbt sorg sammn md Elisabth Küblr-Ross. Forfattrn til dn banbrydnd bog Dødn og dn dønd. David Ksslr havd t tæt samarbjd md Küblr-Ross i mr nd ti år indtil hnds død i Drs intntion md at skriv dnn bog r at lær os, hvordan vi kan find vj fra sorg til frd. Bogn handlr i bund og grund om bkræftlsr i forhold til sorg og tab for på dnn måd at hlbrd dt knust hjrt. Dt kan tag tid at få hlt t knust hjrt - mn dt skal ikk vær knust og tyngt rstn af livt. Hjrtts hlbrdls handlr i sidst nd om at find accpt og lv i virklighdn. Dt r slvfølglig vigtigt at s sorgn i øjnn, da dn r t ægt udtryk for ns føllsr, mns man byggr t nyt og stærkr fundamnt. Dt r n fin og mgt vdkommnd bog, hvor dt r lykkds forfattrn at formidl drs budskab. Dn hnvndr sig først og frmmst til mnnskr i sorg i forbindls md dødsfald llr skilsmiss, mn d to forfattr kommr også ind på dn usynlig sorg, som vi all oplvr i dt daglig hvrdagsliv. Dt kan fx vær uindfrid ambitionr i t karrirforløb, llr når ns bdst dyrvn dør, blot for at nævn t par stykkr vi kan gnknd. Bogn r skrvt i n lt ton udn på nogn måd at virk ovrfladisk. Dt r n bog, dr givr stof til ftrtank. Dn kan brugs som n hlt prsonlig bog, da dr bagrst i bogn r gjort plads til notatr. Snsitiv børn Athina Dlskov og Lon Sonn 344 sidr, 275 kr., Aronsn Dt særligt snsitiv prsonlighdstræk HSP blv præsntrt først gang i Danmark i Elain N. Arons bog Særligt snsitiv mnnskr i HSP står for Highly Snsitiv Prson, og dn dansk forning, HSP-forningn, har valgt at brug dnn intrnational btgnls for særligt snsitiv mnnskr. Sidn r dr kommt flr bøgr på dansk om snsitiv mnnskr, bl.a. Ils Sands Elsk dig slv, mn først nu næstn syv år snr kommr dn først bog, dr r skrvt på dansk om snsitiv børn. D to forfattr har n god baggrund for at skriv om dtt mn. Athina Dlskov r psykolog og formand for HSP-forningn, og Lon Sonn r pædagog. Hun r ldr af n børninstitution md særligt fokus på snsitiv børn. Hun r dsudn uddannt psykotraput, og hun har tagt initiativ til at stift n lokalafdling undr HSP-forningn. Bogn r n praktisk håndbog til all forældr, bdstforældr, pædagogr, lærr llr andr omsorgsprsonr, dr har t snsitivt barn indn for rækkvidd. Bogn kan læss fra a-z, mn r også n ud- HOROSKOPET NR. 1 /

9 mærkt opslagsbog i daglig spørgsmål vdrørnd dt snsitiv barn. Spcilt kapitlt Få øj på barnts snsitiv træk skull vær obligatorisk for all sundhdspljrskr, så dt lill ny barn får dn hjælp og støtt, dt har brug for fra startn hvilkt i sidst nd også vil giv forældrn dt bdst udgangspunkt for drs barn. Bogn indholdr praktisk råd og værktøjr, dr kan anvnds i dagligdagn. Dn r krydrt md cas storis, dr gør læsningn mr lvnd, da d flst mnnskr vil kunn nikk gnkndnd til nogl af d dagligdags bskrivlsr. Bogn r skrvt i t flydnd sprog, og dn virkr ikk hlt så langhårt som Elain N. Arons bog. Af all børn, dr føds, har ca. 20 % HSP. Man kan i t fødslshoroskop s, om om n prson r særlig snsitiv, bl.a.gnnm aspktr til Månn og Mrkur og mllm Nptun og Uranus. Skab lykk og ovrflod md hjælp fra ngln Dorn Virtu og Grant Virtu 208 sidr, 300 kr., Dt Blå Hus Bogns forfattr Dorn Virtu kndr vi nok bdst fra hnds mang smukk Englkort. Nu har hun skrvt dnn bog sammn md sin søn Grant Virtu. Bogn r blvt til, fordi d på drs rjsr rundt i vrdn har mødt n mass mnnskr, dr drømmr om at lv t andt liv og ralisr d drømm, d mått hav. Dt tragisk r, at drs tid og nrgi blivr slugt af t arbjd, d findr mningsløst, llr d blivr hængnd på n arbjdsplads, dr r dn rn gift for dm, blot for at kunn btal rgningrn, dr løbnd indfindr sig. Ovrflod btydr n følls af tryghd og sikkrhd. Dt har altså ikk nogt at gør md, hvor mang png vi har i bankn. Dt btydr simplthn, at vi har føllsn af økonomisk tryghd i vors tilværls nu og frmovr så ovrflod indbærr i al sin nklhd, at vi bl.a. har lt vd at btal vor rgningr. Ovrflod handlr imidlrtid også om andr ting, nmlig at hav massr af tid, idr, kærlighd tc. Altså all mulig positiv omstændighdr vi kan forstill os. Ovrflod r ifølg forfattrn så naturligt, at man virklig skal gør nogt kstraordinært for at brms strømmn af dn. I bogn lærr vi, hvordan vi kan undgå at brms dnn strøm af ovrflod, idt dr ifølg bogns forfattr altid r støtt og hjælp at hnt hos ngln. I bogn bnyttr forfattrn sig af btgnlsn Ovrflodns ngl. Dt r d bstmt ngl, dr sikrr, at vors guddommlig mission hr på Jordn ikk hindrs, fordi vi lidr af mangl på nogt. Dr r altså ikk nogt galt i at bd om økonomisk hjælp fra himln til matrill nødvndighdr, hvis dt ikk r for gn vindings skyld, mn for at få n tryghd slv, så nrgin kan brugs til at hjælp og hal andr. Bogn r opdlt i 11 budskabr. Vd gnnmlæsningn får man vjlding fra ngln i, hvordan arbjdt skal gørs. Dt r ikk nok at sidd og tænk positiv tankr og læs spiritull bøgr. Dt skal dog undrstrgs, at positiv tænkning r n af ingrdinsrn i opskriftn på at manifstr. Dt r n klog bog om prsonlig udvikling. Du blivr ikk strøgt md hårn, mn får rdskabr til, hvordan du kan arbjd og gør dig umag md dit liv, så din livsdrømm kan manifstrs. Mgt mr mllm himml og jord Thrsa Caputo 260 sidr, kr. 299,95, Dt Blå Hus Bogns undrtitl r Et mdis halnd budskabr, opsigtsvækknd historir og indsigtr fra dn andn sid, og dn r skrvt af Thrsa Caputo (TC). Sidn hun var fir år gamml, har hun oplvt n form for kommunikation md sjæl, dr r gåt ovr til dn andn sidn. I dag btragtr hun dt som n stor gav, md d mdiumistisk vnr hun har, mn sådan har dt langt fra vært tidligr. Som barn ld hun virklig undr voldsomm drømm og marridt og blv forskrækkt, når hun så afdød stå vd fodndn af sin sng. Bogn indlds md t biografisk afsnit, hvor vi hørr om hnds barndom og dn kærlig og omsorgsfuld famili, hun r opvokst i. Som barn følt hun sig bgrænst, da hun ikk havd lyst til at vær for langt væk fra familin. TC kunn ikk ovrnatt hos andr børn, da hun var bang for sin drømm. I dag bor hun hllr ikk langt fra familin, da hnds forældrs hus stødr op mod hnds. Hun givr læsrn n indsigt i, hvad dr skr md vors sjæl, når vi dør. Hvordan hun slv arbjdr llr måsk rttr kommunikrr md d afdød, og hvordan hun ovrsættr budskabrn til d mnnskr, dr opsøgr hnd. Bogn r gansk udmærkt rnt fagligt. Dn r lt læslig, mn r skrvt i t så kækt sprog, at dn lt kommr til at virk ovrfladisk. Dt r, som om TC hl tidn vil pointr, at hun bar r t hlt almindligt mnnsk, dr lskr at gå i stilttr og hlt almindlig r hun så hllr ikk, idt hun r kndt for sit gt tvshow Long Island Mdium og gnknds rundt om i USA. Dt glædlig r, at TC r mdlm af Th For vr Family Foundation, n organisation, dr hlligr sig vidnskablig undrsøglsr af, hvad dr skr, når vi dør, og hvordan nogl mnnskr kan kommunikr md dn åndlig vrdn. OMTALER Et kursus i kærlighd Robrt Holdn 240 sidr, 249,00 kr., SphinX Bogn bærr tydligt præg af, at forfattrn holdr sin kursr i kærlighd vrdn ovr, hvor han forvandlr dltagrns oplvls af kærlighd, som r livts vig- 62 HOROSKOPET NR. 1 / 2015

10 tigst opgav. Han arbjdr på at opløs blokringn for oplvlsn af kærlighd. Hovdbudskabt r, at slvkærlighd r nøgln til, og drmd forudsætningn for, virklig at kunn lsk andr. Manglr dr nogt i kærlighdslivt, skal man først find dt i sig slv. Dn størst indflydls, man kan udøv i nhvr situation, r at vær til std i kærlighd. En mgt fin bog, som mang vil få glæd af. Naturlig hormontrapi Du har t valg! Antt Paulin og Jns-Ol Paulin 350 sidr, 249 kr., Vingholm Nu kan man slv tst sin hormonbalanc? Dt kan man, hvis man følgr dnn bog, som også får ryddt godt op i dt hrsknd hormonkaos. Bogn givr fakta om naturlig og synttisk hormonr, og man får indblik i bhandlingn md naturlig hormonr, så man undgår bivirkningr, og som kan forbygg n rækk alvorlig sygdomm. Dt r n grundig og vldokumntrt bog, som r n guid til hormonr mod fx PMS, dprssion, knoglskørhd, fibromyalgi. Lavt stofskift, autoimmun sygdomm og bsværlighdr i forbindls md ovrgangsaldrn. CD ALMANAK sang til sjælns årstidr Majbritt Ulrikkholm HOROSKOPET har to gang bragt artiklr md Majbritt Ulrikkholm, som r n kunstnr, dr aftvingr dn dybst rspkt på grund af sin ærlighd, ægthd og kompromisløshd. Cd n udkom på fin aspktr dn 6. novmbr. Flr progrssionr var kørt i stilling, bl.a. Månn til radix Vnus. Transit Jupitr (udgivlsr) stod da i harmoni md hnds Mån/Vnuskonjunktion i 7. hus (publikum) i Tvillingrn (formidling). Jupitr hrskr ovr hnds Skytt-AC og Vnus ovr hnds MC, dt fås ikk mgt bdr. At hun har vært mgt i nrum i barslspriodn, ss af, at Nptun (kunst, isolation) har ståt på hnds Saturn (karma) i dt snst års tid. Cd n r sålds karmisk kunst, som r n fryd at hør på. Af musikkn på dnn cd frmgår dt tydligt, at sangn r hnds dybst vnnr, som hun btror alt til. Sangn udstrålr n nærmst ophøjt ro, dr kan bring ro i livts kaos. En ro, som også hængr sammn md, at cd n r indspillt hjmm i Majbritts kolonihavhus på Amagr. Hun oplvr sit gaml æbltræs undlig cyklus, som bskrivr, at alting vndr tilbag til sig slv. I cirklr, spiralr og tonr, dr snor sig ind i hinandn og blivr til sang. Alt sammn vidrbringr hnds gn oplvlsr til lyttrn, og dt givr n alkymistisk oplvls at lytt til dnn cd. For at kunn forbliv i sit indrst slv, spillr MU all instrumntr slv. Sangn r indspillt i dt rum, hvor d r oplvt, og dt r dr kommt n mgt smuk hlhd ud af. Dn nst indvnding mod cd n r, at sangn lig manglr dt sidst nøk i at vær hlt afstmt md hlhdn. Også pilgrimsvandringr r md på cd n, hvor man mødr titlr som Pilgrim i hjrtt og Camino. En cd, hvor man nærmst fornmmr naturn spill md på cd n. Sangn r nu skrvt ind i n uforglmmlig AL- MANAK. DIss bøgr anmlds i næst nummr Et md alt Larry Dossy 351 sidr, 299,95 kr. DET BLÅ HUS Undrtitl: Hvordan vors individull sind r dl af n størr bvidsthd, og hvorfor dt har btydning. Mang spændnd casstoris. Hvad Gud sagd Nal Donald Walsch 364 sidr, 399,95 kr. Gyldndal Af forfattrn til Guddommlig samtalr, hvor all bind undtagn t nklt r udsolgt fra forlagt. Mn nu r rdningn dr. Dt vigtigst fra diss bøgr r md hr i form af 25 krnbudskabr i opdatrt form. Lv md livts katastrofr Jon Kabat-Zinn 686 sidr, 429 kr. Dansk Psykologisk Forlag En ordntlig moppdrng af n bog i andn udgav t hovdværk i mindfulnss-littraturn. En fantastisk psykologisk skildring af, hvordan man brugr kroppns og sindts visdom til at håndtr strss, smrt og sygdom. Dn anmlds i næst nummr, og vi tilstræbr at bring n artikl, basrt på bogn. Knoglskørhd hvad kan vi slv gør? Kirstn Magdavius 206 sidr, 199,00 kr. Forlagt Magdavius Hr r inspiration for dn, dr vil styrk sin knoglr på n naturlig måd. Gabril mtodn Jon Gabril 256 sidr, Lmul Books Bliv sund udn slankkur og forstå, hvorfor din krop rgulrr din vægt. HOROSKOPET NR. 1 /

11 Ny vntyr! dirkt fra AstrologiHust Dåbs- og navngivningsbøgr til små prinsr og prinsssr Barnt r hovdprsonn i n vntyrlig histori på havts bund md havfrur og mgt mr. Kan lvrs md sødt minihoroskop. Prsonlig sidr ftr ønsk til: Fotos Barnts først fingr- og håndaftryk Gæstbog Andt Dn prfkt gav. Vælg indbinding: Pris: Hardcovr 199 kr. Spiralryg (børnvnlig) 169 kr.

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere