Verti-Groom Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim"

Transkript

1 Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, FØR VERTI-GROOM TAGES I BRUG. Brugsanvisningskode: , Juni 2006 Dansk

2 FORORD Tillykke med din Verti-Groom. For at du kan arbejde sikkert og i en lang periode med denne Verti-Groom er det nødvendigt, at du har læst og forstået denne brugsanvisning. Uden et grundigt kendskab til indholdet kan man ikke arbejde sikkert med denne maskine. Verti-Groom er ikke en selvstændigt fungerende maskine. Det er brugerens ansvar at bruge den rigtige traktor. Brugeren skal også kontrollere kombinationen traktor/ Verti-Groom mht. sikkerhedsaspekter som støjniveau, brugerinstruktioner og risikoanalyse. På næste side vil vi begynde med de generelle sikkerhedsanvisninger. Alle brugere skal kende til og følge disse sikkerhedsanvisninger. Herefter er der et registreringskort, der skal returneres, for at vi kan behandle fremtidige garantikrav. I denne brugsanvisning gives der mange anvisninger, og disse er løbende nummereret. Man bør følge denne rækkefølge. Hvis der står en * ud for en tekst, betyder det, at det drejer sig om sikkerhedsforskrifter. Hvis der bruges betyder det, at det drejer sig om et tip og/eller en bemærkning. GARANTIBESTEMMELSER DENNE VERTI-GROOM LEVERES MED GARANTI FOR DEFEKTE MATERIALER. DENNE GARANTI GÆLDER I 12 MÅNEDER FRA KØBEDATOEN. VERTI-GROOM GARANTIER ER OMFATTET AF GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188, OFFENTLIGGJORT UNDER EUROPA- KOMMISSIONENS AUSPICIER. REGISTRERINGSKORT Til din egen orientering. Udfyld nedenstående tabel: Maskinens serienummer Forhandlernavn Købedato Bemærkninger 2

3 ! SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Fig. 1 Verti-Groom er konstrueret, så den er sikker i brug. Dette er kun muligt, hvis sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, følges helt. Læs og forstå (Fig. 1) brugsanvisningen, før du tager Verti-Groom i brug. Hvis maskinen ikke bruges, som det er beskrevet i brugsanvisningen, kan der opstå risiko for personskader og/eller beskadigelse af Verti- Groom. 1. Brugeren af maskinen skal være sagkyndig og have maskinen sagkyndigt indstillet til den jord, der skal bearbejdes. Fabrikanten har intet ansvar for skader, som opstår som følge af, at personer uden sagkundskab bruger maskinen. Alle risici, som optræder i forbindelse hermed, er helt på brugerens bekostning. Ved sagkyndig/usagkyndig brug forstås ligeledes udførelsen af de brugs-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger, som fabrikanten har foreskrevet. Inspicer Verti-Groom før den tages i brug på det område, der skal behandles. Fjern løse forhindringer og undgå ujævnheder. 2. Verti-Groom er fabrikeret på basis af den nyeste tekniske viden, og den er sikker i brug. Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af usagkyndigt personale, kan der opstå risiko for personskader for både brugeren og tredjemand. Dette skal undgås! Verti-Groom skal altid bruges sammen med den rigtige traktor, som beskrevet i de tekniske oplysninger. 3. Alle, som ejeren har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere Verti-Groom, skal have læst og fuldstændigt forstået brugsanvisningen og især kapitlet Sikkerhedsforskrifter. Brugeren er ansvarlig for en sikker traktor/verti-groom-kombination. Hele sammensætningen skal testes for støj, sikkerhed og brugervenlighed. Der skal ligeledes udarbejdes brugerinstruktioner. 4. Brugeren har pligt til, før han/hun tager Verti-Groom i brug, at kontrollere, om maskinen har synlige skader eller defekter. Ændringer af Verti-Groom (inklusive funktionen), som forringer sikkerheden, skal afhjælpes med det samme. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at anbringe ændringer eller tilføjelser på Verti-Groom (medmindre de er godkendt af fabrikanten). 3

4 Hvis der er foretaget ændringer på Verti-Groom, bortfalder den nuværende CEmærkning, og den, der har foretaget disse ændringer, skal selv sørge for en ny CEmærkning. Kontroller før hver ibrugtagning, om der er løse bolte/møtrikker/dele på Verti-Groom. Kontroller de hydrauliske slanger, hvis de forefindes, med jævne mellemrum og udskift dem, hvis de er beskadigede, eller hvis de viser tegn på ældning. De nye slanger skal opfylde fabrikantens tekniske krav. Det hydrauliske anlæg skal, hvis det findes, altid gøres trykløst, inden der udføres arbejde på det. Hvis der mangler sikkerhedsmærkater, må Verti-Groom ALDRIG bruges. Kravl ALDRIG ind under Verti-Groom. Tip om nødvendigt Verti-Groom. Forlad ALDRIG traktoren, mens motoren endnu kører. Ved vedligeholdelse, justering og reparationer er det nødvendigt at blokere Verti- Groom imod at sænke sig/køre væk/skride væk. Ved vedligeholdelse, justering og reparationer skal traktormotoren altid slukkes, og traktornøglen skal tages ud af tændingen. (Fig.4) Fig. 2 Brug udelukkende originale reservedele til Verti-Groom til vedligeholdelse og reparation af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed. 4

5 Reparation af Verti-Groom må kun udføres af autoriseret teknisk personale. Ajourfør en oversigt over reparationer. 5. Ud over anvisningerne i denne brugsanvisning skal de generelt gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøforskrifter også følges. Ved brug på offentlige vej finder de relevante bestemmelser i færdselsloven ligeledes anvendelse. Det er ikke tilladt at transportere personer! Verti-Groom må ikke bruges i mørke, i kraftige regnbyger/storm eller på skråninger med en vinkel på over 20 grader. 6. Før arbejdet påbegyndes, skal alle, som skal betjene Verti-Groom, have kendskab til alle maskinens funktioner og betjeningselementer. Følg altid forskrifterne, når Verti-Groom kobles til det trækkende køretøj. (Fare for personskade!) Kontroller, at du har et godt udsyn, både tæt på og langt væk, før du kører. På hver side af Verti-Groom er der (Fig. 5) anbragt sikkerhedsmærkater (fig. 2,3,4) med samme betydning. Disse sikkerhedsmærkater skal altid være synlige og læselige, og de skal udskiftes, hvis de beskadiges. Under driften må der IKKE være personer i fareområdet omkring Verti- Groom, fordi der er risiko for personskader på grund af roterende dele (Fig. 4). Fig. 3 Fig. 4 Hold mindst 4 meters afstand! (Fig. 6) 5

6 Vær opmærksom på det trækkende køretøjs tilladte løftekapacitet. Vær hensigtsmæssigt påklædt. Bær robuste sko med stålsnude, lange bukser, opbundet langt hår. Bær ingen løse klædningsstykker. Fig. 5 (7) Placering af sikkerhedsklistermærker. (Fig. 5) 6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE GARANTIBESTEMMELSER... 2 REGISTRERINGSKORT... 2! SIKKERHEDSFORSKRIFTER! TEKNISKE SPECIFIKATIONER FØRSTE INSTALLATION, NEDTAGNING AF MASKINEN FRA PALLEN LISTE OVER ALMINDELIGE RESERVEDELE TILKOBLING TIL TRAKTOREN INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE TRANSPORT AF VERTI-GROOM KØREHASTIGHEDEN BRUGEN AF VERTI-GROOM START-/STOPPROCEDURE FRAKOBLING AF VERTI-GROOM PROBLEMANALYSE EU-ERKLÆRING VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF FJEDERSTIFTER

8 1.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model 2000 Arbejdsbredde 1,95 m (76,7 ) Arbejdsdybde 0-35mm ( ) Kørehastighed Vægt Maks. 12 km/h 240 kg (530 lbs) Anbefalet traktor Maksimal kapacitet (teoretisk ved maks. hastighed; 12 km/h 18 HP med min. løftekapacitet på 300 kg (661,4 lbs) m 2 /h ( ft 2 /h) Afstand mellem stifter 15 mm (0,6 ) Forsendelsesmål L x B x H 2250 x 900 x mm 88,6 x 35,4 x 76,8 Trepunktskobling KAT. 1-2 Smørefedt EP 2 Standardreservedele Højdeindstillelige løbehjul. Værktøjsholder med støtteben. Verti-Groom stiftsektion Svævende 2 m (78,8 ) v-slæbebørste Toolbox med vejledning. 8

9 2.0 FØRSTE INSTALLATION, NEDTAGNING AF MASKINEN FRA PALLEN Maskinen står lodret på pallen. Gør som følger for at fjerne pallen og få maskinen vandret ud på jorden (se fig. 6): *!! KRAVL ALDRIG IND UNDER MASKINEN!! Fig Hvis der stadig ikke sker noget, så skub støtteben 5 ned og lås den med stift 6 og tilhørende låsestift. 2. Fastgør et kabel til løftepunkt 1. * Kontroller, at kablet/kranen/liften kan løfte mindst 300 kg (662 lbs). 3. Løft maskinen med pallen cirka 50 mm op fra jorden. 4. Sørg for, at maskinen kommer til at stå det sted, der hvor pallen 2 var. 5. Lad maskinen sænke sig kontrolleret og roligt, indtil den fuldstændigt står på underlaget. *!! Pas på, HOLD AFSTAND. maskinen kan skride ud!! 6. Afmonter topstangstiften 3 og lad forsigtigt pallen 2 rotere omkring de nederste 3-punktsstifter 4, indtil den står på jorden. 7. Fjern de nederste 3-punktsstifter 4 og fjern pallen Kobl maskinen til traktoren (se kap. 4,0). * Brug den rigtige traktor, se specifikationerne. *Slå traktormotoren fra og lås traktoren med Verti-Groom, så den ikke kan køre væk/glide væk. 9

10 3.0 LISTE OVER ALMINDELIGE RESERVEDELE I figur 7 er vist nogle vigtige maskindele: Fig Sikkerhedsmærkat , læs vejledningen før du tager maskinen i brug/ toolbox med vejledning. 2. Sikkerhedsmærkat Hold mindst 4 meters afstand til maskinen Stop motoren, hvis det er nødvendigt med reparation eller justering. Pas på omkringflyvende materiale * Alle sikkerhedsmærkater skal til enhver tid befinde sig på maskinen, og de skal forstås. 3. Serienummeret befinder sig foran på maskinen. 4. Spindler til indstilling af arbejdsdybden. 5. Øverste 3-punktsforbindelse 6. Nederste 3-punktsforbindelse 7. Stiftsektion 8. V-slæbebørste 9. Støtteben 10

11 4.0 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Kontrolprocedure før tilkobling af Verti-Groom påbegyndes: Kontroller Verti-Groom for synlige skader og reparer dem, hvis en sikker drift af maskinen ikke længere er garanteret. Kontroller, at alle møtrikker og bolte sidder fast. Kontroller at alle sikkerhedsmærkater er til stede på maskinen og er ubeskadigede. Maskinen må ALDRIG bruges uden dem Fig. 8 Verti-Groom kan kobles til traktoren ved hjælp af 3-punktsmontagen. Metoden er som følger: (Fig. 8.) 1. Fjern 3-punktsstifterne 1 og 2 2. Kør forsigtigt traktoren bagud, så de lave forbindelsesarme på rammen kan forbindes. *!! Vær sikker på, at traktoren er blokeret ordentligt og ikke kan flytte sig af sig selv!! *!! Slå traktoren fra, før du stiger af!! 3. Forbind de lave forbindelsesarme med stifterne 1 på 3-punktsforbindelsespladerne og fastgør dem med de medleverede låsestifter. 4. Indstil traktorens stabilisator til 100 mm sideslag. 5. Monter traktorens topstang og drej den ud, til den er på samme højde som 3-punktstopforbindelsen på Verti-Groom. 6. Forbind topstang 3 med stift 2 på rammen; lås stift 2 med den medleverede låsestift. 7. Drej topstangen 3 ind, så den bliver spændt. *!! Sørg for, at alle montagestifterne er fastgjorte!! 8. Skub støtteben 5 op og lås den med stift 6 og tilhørende låsestift. 9. Start traktoren og hæv Verti-Groom op fra jorden. 11

12 5.0 INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE Arbejdsdybden kan ændres ved at stille på løbehjulene ved at dreje på spindlerne 4 (Fig. 8) foran på maskinen. Indstil begge sider af maskinen til samme højde, så plænen bliver renset så jævnt som muligt. Indstil ALDRIG maskinen sådan, at der kan ske skade på den jord, der skal bearbejdes. *! VIGTIGT! Kontroller først statisk arbejdsdybden på den jord der skal bearbejdes, før du bruger maskinen! 6.0 TRANSPORT AF VERTI-GROOM Brugeren er ansvarlig for transporten af Verti-Groom bag traktoren på offentlig vej. Check bestemmelserne i den nationale lov. Over åben plæne, og med maskinen hævet, må der pga. Verti-Grooms vægt højst køres med en hastighed på 20 km/time. En højere hastighed kan være farlig for føreren/omkringstående og kan også beskadige maskinen. * Når maskinen er hævet over jorden, skal mindst 20 % af traktorens vægt hvile på forakslen. 7.0 KØREHASTIGHEDEN Kørehastigheden er begrænset til 12 km/h. Det anbefales at undgå at køre hurtigere, da dette giver for megen slitage, og der kan komme for mange skader på maskinen og den jord, der skal bearbejdes. 8.0 BRUGEN AF VERTI-GROOM Før Verti-Groom kan tages i brug et sted, skal følgende undersøges: 1. Er der løse genstande på plænen? De skal først fjernes. 2. Er der skråninger? Den maksimale hældning, som der kan arbejdes på med denne maskine, er 20 grader. 3. Arbejd altid oppefra og ned. Er der fare for flyvende genstande som f.eks. bolde, der kan aflede førerens opmærksomhed? Hvis ja, kan Verti-Groom IKKE bruges. 4. Er der risiko for at glide ud? Hvis ja, skal bearbejdningen udsættes til forholdene er bedre. 5. En plæne kan bearbejdes flere gange i samme eller forskellige retninger for at opnå en bedre rensning. 6. Lav ingen bratte sving, kør helst i lige linjer; jorden kan blive beskadiget. 7. Indstil ikke maskinen til for stor dybde; dette kan resultere i beskadigelse af jordbunden. 12

13 9.0 START-/STOPPROCEDURE Startproceduren er MEGET vigtig. Hvis denne procedure ikke udføres som beskrevet herunder, kan der opstå alvorlige skader på den jordbund der skal bearbejdes. Startproceduren er som følger: 1. Kontroller Verti-Groom godt for løstsiddende dele og se efter, at alle dele fungerer rigtigt. *!! Hvis der konstateres løse dele, eller nogle dele ikke fungerer rigtigt, bør problemerne afhjælpes før Verti-Groom bruges!! 2. Kør hen til det sted, hvor arbejdet skal foregå. 3. Drej topstang 3 ind, så maskinen kommer til at stå lodret i forhold til jorden. (se Fig.8) 4. Indstil maskinens arbejdsdybde statisk, som beskrevet i kapitel 6.0. *!! Vær sikker på, at traktoren er blokeret ordentligt og ikke kan flytte sig af sig selv!! *!! Slå traktoren fra, før du stiger af!! 5. Sænk maskinen, indtil den hænger cirka 50 mm over jorden. 6. Sæt traktoren i det rigtige gear. 7. Sæt traktoren i bevægelse fremad og sænk med en glidende bevægelse Verti-Groom ned på de på forhånd indstillede løberuller. 8. Sæt kørehastigheden op til maksimalt 12 km/t Man stopper som følger: 1. Mens du kører, hæves maskinen med en glidende bevægelse. 2. Kør til det næste sted og start bearbejdningen som beskrevet i det foregående. 13

14 10.0 FRAKOBLING AF VERTI-GROOM Maskinen kan kobles fra traktoren som følger (se fig. 9): Fig Kør Verti-Groom til et opmagasineringssted med et stabilt/jævnt underlag. *!! Vær sikker på, at traktoren er blokeret ordentligt og ikke kan flytte sig af sig selv!! *!! Slå traktoren fra, før du stiger af!! 2. Drej spindlerne 4 ud, så løbehjulene står lavere end fjederstifterne. 3. Sænk støtteben 5 og lås den med stift 6 og tilhørende låsestift. 4. Sænk forsigtigt Verti-Groom ned på underlaget. 5. Aflast topstangen Tag låsestiften ud af stift 2 og træk stifte ud af topstangsforbindelsen. 7. Træk låsestifterne ud af stifterne 1 og fjern stifterne. 8. *!! Kontroller at Verti-Groom står stabilt og ikke kan rulle/glide væk!! 9. Start traktoren og kør den Når maskinen sættes til side, må fjederstifterne/børsten ikke berøre jorden eller andre genstande, da fjederstifterne/hårene på børsten så kan blive bøjet. 14

15 11.0 PROBLEMANALYSE Problem Mulig årsag Løsning For lidt materiale løsnet Rodet plænebillede efter bearbejdning EU-ERKLÆRING Arbejdsdybden for lille. For hård jordbund. Maskinen indstillet til for stor dybde. Slæbebørsten ikke over jorden Slæbebørsten beskadiget Indstil maskinen til større dybde. Kør et par omgange mens der hver gang indstilles til større dybde. Indstil maskinen til mindre dybde. Indstil maskinen til mindre dybde. Topstangslængden skal ændres. Udskift eller reparer. Vi, Redexim, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Holland, erklærer udelukkende på eget ansvar, at produktet VERTI GROOM MED MASKINNUMMER SOM ANGIVET PÅ MASKINEN OG I DENNE BRUGSANVISNING, som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med standarderne NEN-EN-ISO , NEN-EN-ISO og NEN-EN 294, jf. bestemmelsen i maskindirektivet, 98/37/EF VEDLIGEHOLDELSE A.C. Bos Manager Operations & Logistics Redexim Holland Tidspunkt Kontrolpunkt/smørepunkt Metode Før hver ibrugtagning Kontroller for løse bolte/møtrikker. Sikkerhedsmærkaternes tilstedeværelse og læselighed. (Fig. 5) Skru de løstsiddende bolte/ møtrikkerne fast med det korrekte moment. Erstat dem, hvis de ikke forefindes eller er beskadigede. 15

16 14.0 UDSKIFTNING AF FJEDERSTIFTER 1 2 Fig. 10 Verti-Groom har som standardudstyr en bjælke med fjederstifter. Efterhånden som maskinen bliver brugt, opstår der slitage på fjederstifterne. Derfor kan det forekomme, at fjederstifterne på et givet tidspunkt skal udskiftes. Udskiftning af fjederstifter foretages som følger (se fig. 15): *!! Vær sikker på, at Verti-Groom er blokeret ordentligt og ikke kan flytte sig af sig selv!! 1. Løsn møtrikken/møtrikkerne 1 en omgang. 2. Fjern fjederstiften/fjederstifterne 2 og erstat dem med nye. 3. Stram møtrikken/møtrikkerne 1 igen. 16

Model 1575/2075 Serie nummer:

Model 1575/2075 Serie nummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Overseeder Redexim Model 1575/2075 Serie nummer: OBS! FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Model 1200 / 1600 Serie nummer:

Model 1200 / 1600 Serie nummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Speedseed Redexim Model 1200 / 1600 Serie nummer: OBS! FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE

Læs mere

Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind. Model: Serienummer: Redexim

Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind. Model: Serienummer: Redexim Brugermanual og reservedelsbog for selvkørende Verti Top Walk Behind Redexim Model: Serienummer: VIGTIGT: FOR SIKKER ANVENDELSE AF MASKINEN OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, ER DET MEGET VIGTIGT AT

Læs mere

Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top. Redexim

Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Top Redexim Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake Serienummer: Redexim

Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake Serienummer: Redexim Brugermanual og reservedelsbog for Verti-Rake 1500-2000 - 3000 Redexim Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7110 Serie nummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7110 Serie nummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7120 Serienummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7120 Serienummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7120 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7626 Serienummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain. Model 7626 Serienummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Drain Redexim Model 7626 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. Easy Spread Model 1300/1600 Serienummer: Redexim OBS!:

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. Easy Spread Model 1300/1600 Serienummer: Redexim OBS!: BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Easy Spread Model 1300/1600 Serienummer: Redexim REDEXIM BV INTERNATIONAL TRADING KWEKERIJWEG 8 3709 JA ZEIST HOLLAND TEL (31) 30 6933227 FAX (31) 30 6933228 VERTI-DRAIN@REDEXIM.COM

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Knife. Model 1800 Serienummer: Redexim

Brugsanvisning og reservedelsbog Verti-Knife. Model 1800 Serienummer: Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Model Serienummer: Redexim REDEXIM BV INTERNATIONAL TRADING KWEKERIJWEG 8 3709 JA ZEIST HOLLAND TEL (31) 30 6933227 FAX (31) 30 6933228 VERTI-DRAIN@REDEXIM.COM WWW.REDEXIM.COM

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7212 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7212 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7212 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer:

Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer: Betjeningsvejledning og produktoversigt Turf Tidy Model 1310 & 1710 Serienummer: Redexim BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core. Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core. Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Core Redexim Modeller 1300/1700/2100 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Serienummer: Brugermanual og reservedelshåndbog Verti-Air. Redexim

Serienummer: Brugermanual og reservedelshåndbog Verti-Air. Redexim Brugermanual og reservedelshåndbog Verti-Air Redexim Serienummer: ADVARSEL: FOR AT SIKRE SIKKER ANVENDELSE AF DENNE MASKINE, OG FOR AT VÆRE I STAND TIL AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, ER DET AF STØRSTE VIGTIGHED

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7526 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7526 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7526 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton SVERO løbekatte -20, -21, -24 0,5-5 ton Brugsanvisning SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, SE-556 52 Jönköping Telefon: +46 (0)36-31 65 70, telefax: +46 (0)36-31 65 79 www.svero.com, e-mail: info@svero.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7117 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7316 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7316 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7316 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BRUGERMANUAL TS 9000

BRUGERMANUAL TS 9000 BRUGERMANUAL TS 9000 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02 Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING Part No. 792-232-02 Indhold 1 1. Indledning 2 Advarsler, forsigtighedsregler 2 Generelle advarsler 2 2. Installering 3 3. Betjening 4 Hjulblokering,

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere