TINGBJERG. Nr årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB"

Transkript

1 TINGBJERG Nr årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 Lederen Afdelingsmøderne for SABs 5 afdelinger om budgetterne for perioden 1/ til 31/ finder sted for afdeling 1 tirsdag den 7/ og de øvrige afdelinger onsdag den 8/ Nærmere indkaldelse vil blive udsendt til beboerne 4 uger i forvejen. Reserver allerede nu datoerne i jeres kalendere. Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Keld Fredericia Formand Meddelelser der vedrører SAB. Stig Torp Kaspersen Formand Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Montering af elektronisk adgangskontrol i afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4 og afdeling 5 er ved at være afsluttet for dette delarbejde. Desværre har det i forbindelse med ibrugtagningen vist sig at været nødvendigt med en opgradering af systemets måde at registrere brug af brik. På grund af økonomien er det kun en del af afdelingerne, der har fået monteret elektronisk adgangskontrol. Den resterende del af afdelingerne vil få monteret adgangskontrollen når økonomien tillader det. Den stramme økonomi i afdeling 1 gør, at det først senere vil være muligt at montere adgangskontrol. Bestyrelsen har foreslået, at blokken, Helleborg 1-7, vil blive monteret med adgangskontrol i forbindelse med ombygningen. Bestyrelsen skal opfordre beboerne til at medtage alt deres tøj, når vask er afsluttet og vaskeriet forlades. Hvis der er efterladt tøj i vaskeriet, vanskelliggøres rengøringsselskabets mulighed for at udføre deres arbejde. Vi er alle interesseret i at rengøringstilstanden i vaskerierne er bedst mulig. Bestyrelsen henviser i øvrigt til referaterne fra afdelingsmøderne i november 2014, der er optrykt andetsteds i bladet. Bestyrelserne håber alle vore beboere er kommet godt ind i år Med hensyn til kulturhuset har der været afholdt ny licitation efter at arkitektfirmaet havde udarbejdet det sparekatalog, som blev omtalt i sidste nummer af Tingbjergbladet. Det har vist sig efter kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden, Københavns Kommune og en af Mærsks fonde, at økonomien nu kan hænge sammen. Arbejderne med opførelsen af kulturhuset vil blive påbegyndt i midten af februar 2015 og ventes afsluttet hen over sommeren FSBs og SABs boligorganisationer har sammen med Københavns kommune indgået en partnerskabsaftale om byfornyelse i Tingbjerg og Bystævneparken. Planen tænkes gennemført i perioden SABs bestyrelse har udpeget formand John B. Sørensen og afdelingsbestyrelsesformand Stig T. Kaspersen som medlemmer i styregruppen. Med hensyn til projektet om udskiftning af entredørene til en stærkere type, har afdelingsbestyrelsen for FSB og afdelingsbestyrelsen for SAB afholdt fælles bestyrelsesmøde med deltagelse af ejendomskontoret og det rådgivende arkitektfirma om materialer og økonomi den 21/ Der udarbejdes nu oplæg til forslag til behandling på et fælles afdelingsmøde. Bestyrelserne håber at mange beboere møder op, så vi kan få truffet beslutning om at projektet kan sættes i gang. Det fælles afdelingsmøde afholdes på Tingbjerg skole mandag den 23/ kl Projektet vil derefter blive gennemført i de afdelinger, der stemmer ja, For at vi kan beslutte om Utterslevhuse skal indtræde i driftsfællesskabet afventer vi stadig forslag til aftaler herunder hvordan udgifterne fordeles. På møde mellem administrationerne og formandsskabet for FSBs og SABs afdelingsbestyrelser den 17/ aftaltes, at Tingbjerg Forum udarbejder forslag til budget for fællesdriften, da de fordelte budgettal vil indgå i afdelingernes budgetter. Arbejderne i forbindelse med helhedsplanen i Afdeling 1 påbegyndes inden for den nærmeste fremtid. Der vil blive afholdt info-møder med de berørte beboere i takt med at arbejder sættes i gang. 2

3 Udskiftning af jalousiskodder I forlængelse af de netop afholdte afdelingsmøder i SAB, hvor der bredt blev orienteret om de forestående godkendte udskiftninger af jalousiskodder, vil jeg gerne med denne artikel forklare lidt mere detaljeret om, hvad der fremover skal ske. Der er i samarbejde mellem ejendomskontoret og SABs afdelingsbestyrelse udarbejdet en plan der i sit udgangspunkt opererer med to faser. En fase 1 hvor afdelingerne 2-3 og 4 over en periode på 3 år, regnet fra 1. august 2014 til 31. juli 2017 vil få deres jalousiskodder udskiftet og en fase 2, hvor afdelingerne 1 og 5 også over en periode på en periode på 3 år, regnet fra 1. august 2017 til 31. juli 2020 vil få deres jalousiskodder udskiftet. Imidlertid er der sideløbende med udarbejdelsen af ovennævnte plan, også arbejdet med udskiftning af jalousiskodder i afdeling 1 i forbindelse med Helhedsplanen Ved SAB 1 `s godkendelse af Helhedsplan 2014 er udskiftning af jalousiskodder i afdeling 1 således blevet en del af helhedsplanen og skal derfor udføres i forbindelse med Helhedsplan 2014 gennemførelse, hvilket strækker sig fra januar 2015 til marts Dette har jo den glædelige konsekvens, at jalousiskodder i SAB 1 udskiftes hurtigere end forudsat i den oprindelige driftsplan. Der er i 2012 udført et prøvefelt på Ruten 7-17, hvor I kan se hvordan fremtidens skodder kommer til at se ud. Skodderne er i sin form udført som de af Sten Eiler Rasmussen oprindeligt tegnede. Materialevalget er til gengæld ændret fra oprindeligt fyrretræ til massiv SIPO mahogni, da den tekniske levetid er længere. Vedligeholdelsesudgifterne er ligeledes markant lavere ved brug af denne træsort end fyrretræ og andre træsorter. Jalousiskodderne er overfladebehandlet 3 gange med en stærk vandbaseret akrylmaling i farven RAL I fsb afdeling 1-43 vil der under forudsætning af, at Helhedsplan 2014 godkendes blive behov for udskiftning af jalousiskodder i forbindelse med isolering af den kuldebro- skabende betongesims, som er placeret under taget. Det vil her være nødvendigt at udskifte de gamle jalousiskodder, da de øverste jalousiskodder vil blive for høje grundet isoleringsarbejderne omkring omtalte gesims. For at skabe et overblik over det kommende arbejde er nedenfor vist de planlagte overordnede terminer. SAB området Afdeling Termin ( i forbindelse med Helhedsplanen 2014 ) Fsb området Afdeling 1-43 skønnet termin (under forudsætning af Helhedsplan 2014 godkendes ) Når tiden for udskiftning af jalousiskodderne nærmer sig, vil de enkelte adresser blive oplyst her i Tingbjerg Bladet og på Tingbjerg Forums hjemmeside. Med venlig hilsen Johnny Priess Driftssouschef Sikkerhedsdøre I forbindelse med det aktuelle arbejde vedrørende udskiftning af de nuværende entredøre til sikkerhedsdøre, vil der i tiden frem til det planlagte fælles afdelingsmøde den 23. februar på Tingbjerg Skole være mulighed for at kunne se to forskellige typer af sikkerhedsdøre som er udstillet i ejendomskontorets foyer. Dørenes funktion er for så vidt ens, men de adskiller sig teknisk set markant i måden på, hvordan låse mekanikken er udført. Den ene dørtype er en sikkerhedsdør, som er forsynet med en trepunktlås. Døren låses ved et træk op i håndtaget som ved denne handling udløser to udadgående punktlåse, som glider ind i stålkarmens konstruktion og således sikrer en solid aflåsning. Når døren yderligere låses med en nøgle fastlåses en låsepal, således at tre positioner på døren er fastlåst i stålkarmen. Den anden type sikkerhedsdør er udstyret med en iøjnefaldende skyderigel-lås med flere rigler, typisk 4 skyderigler - samlet parallelt i en lås. Når nøglen drejes i denne type lås vil de 4 kraftige rigler glide ind i stålkarmens konstruktion og således sikre en solid aflåsning. Jeg håber at I - kære beboere - vil komme forbi og se de udstillede sikkerhedsdøre og også gerne Stof til næste nummer stille spørgsmål til sikkerhedsdørenes funktioner. Johnny Priess driftkonsulent Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 3. marts Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB 3

4 Kulturhus i Tingbjerg nu går det i gang Efter flere års tilløb starter opførelsen af kulturhuset i Tingbjerg medio februar. Huset forventes at står færdigt sidst i maj 2016, så indvielsen af huset kan finde sted i sommeren Der er gode nyheder for alle de Tingbjerg-beboere, der ser frem til at benytte de mange muligheder og aktiviteter, kulturhuset kommer til at rumme. Efter at have gennemført udbud af opgaven er der nu skrevet kontrakt med de entreprenører, der skal udføre arbejdet. Midt i februar måned etableres byggepladsen på P-pladsen foran skolen på Skolesiden. Herefter går arbejdet i gang. Mindre gener Mens arbejdet står på, kan det ikke undgås, at der bliver nogle mindre gener for beboere, der transporterer sig ad Skolesiden. Der skal køre lastbiler til og fra, og der skal benyttes en kran. Derfor kan der i perioder bliver tale om en midlertidig indsnævring af Skolesiden. Der vil løbende blive orienteret om de forventede gener for beboerne. Også skolens lærere, der normalt parkerer på p- pladsen foran skolen, vil blive påvirket. De er henvist til parkering på p- pladsen ved Eurospar. Info-center Forberedelserne til det kommende kulturhus har strakt sig over flere år. Det er derfor naturligt, at ikke alle beboere helt kan huske, hvordan huset kommer til at se ud og tankerne bag opførelsen af et kulturhus. Derfor har Tingbjerg Bibliotek der jo flyttes til kulturhuset, når det står færdigt besluttet at lave et lille info-center om kulturhuset i deres nuværende lokaler på Ruten. I bibliotekets åbningstid kan man bese en model af kulturhuset og plancher af huset. På en fast ugedag vil der være personale til stede, der kan svare på spørgsmål om kulturhuset. Info-centret åbner 1. marts, og bemandede dage vil blive skiltet i biblioteket. Indhold og aktiviteter Det fælles ejerskab til kulturhuset mellem kommune og boligafdelinger er en ny og spændende konstruktion. Det er en væsentlig succesparameter for kulturhuset, at et bredt udsnit af beboerne kommer til at bruge huset. Derfor vil der også blive muligheder for at deltage i møder om, hvordan brugerinddragelsen i praksis skal ske, når huset åbner. Flemming Stenhøj Andersen Områdeleder 4

5 SAB NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 18. november Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen 4. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt 7. Afslutning Ad. 1 Ad. 2 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Valg af stemmeudvalg Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet er indkaldt med lovlig varsel. Der blev ikke valgt stemmeudvalg. Ad. 3 Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen Herefter gik Stig Kaspersen over til supplerende bemærkninger til den udsendte beretning. Der er indgået en partnerskabsaftale mellem boligselskaberne og Københavns kommune om en planlægning af Tingbjerg/Bystævneparken frem til år Tryghed: Der arbejdes i øjeblikket med udskiftning af entredøre. Rådgiver udarbejder et oplæg som skal fremlægges for bestyrelsen efter nytår. I februar afholdes der et afdelingsmøde, hvor der vil blive fremlagt forslag om sikkerhedsdøre i alle 5 afdelinger. Der er etableret elektronisk adgangskontrol de fleste steder, men afdeling 1 må vente, da det ikke er økonomisk muligt for nærværende. Der har været afholdt møde om helhedsplanen i afdeling 1, hvor der var mange til stede. I uge 48 vil der blive af holdt møde i Utterslevhuse, hvorvidt Utterslevhuse skal indgå i en fællesdrift. Herefter overgav Stig Kaspersen beretningen til forsamlingen. Kurt Jespersen stillede spørgsmål til et indslag, som blev bragt i Lorry. Kurt Jespersen spurgte om der er sket noget nyt, siden der igen er negativ omtale af Tingbjerg i medierne og påpegede, at det jo går bedre. Stig svarede hertil, at bestyrelsen er ret uforstående overfor skriverierne og præstens ærinde, da alle statistikker viser, at det går bedre i området. Pernille Høholt henviste til det nylig afholdte tryghedsmøde, som underbyggede at det går bedre og det er blevet mere roligt i området. Birgit Bech spurgte om beboerne bliver hørt i spørgsmålet om fællesdrift med Utterslevhuse. Hertil svarede Flemming Stenhøj Andersen, at hvis fællesdriften bliver en realitet vil der blive afholdt et beboermøde med en fælles orientering, men at der som sådan ikke vil komme en afstemning. Birgit Bech spurgte endvidere til afstemning om sikkerhedsdøre og om hvilken betydning det måtte have, at alle afdelinger ikke har stemt for en forundersøgelse. Hertil svarede Stig Kaspersen at udgifterne til rådgiver vil indgå i det samlede rengskab og vil således blive delt mellem de afdelinger der vedtager at få sikkerhedsdøre. Herefter blev beretningen sat til afstemning Beretningen blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer. Ad. 4 Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse ved Maja Didic Regnskabet viser et underskud på ca kr. Underskuddet vil blive fratrukket tidligere års overskud. Ad. 5 Ad.6 Maja Didic ridsede de vigtigste afvigelser op i forhold til budgettet. Herefter var der spørgsmål til regnskabet: Kurt spurgte om udgifterne til afdelingsbestyrelsen skulle til afstemning. Stig svarede hertil, at hvis det ønskes, kan man evt. udarbejde tal for de samlede udgifter for bestyrelsen, men at bestyrelsens afholdelse af udgifter i henhold til rådighedsbeløbet blot er til orientering. Birgit Bech mente at man ville kunne spare energi ved at erstatte pærerne i gadebelysning med LED pærer. Stig svarede hertil, at man må undersøge om lamperne kan ændres til at kunne bruge LED pærer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 26 stemmer. Indkomne forslag Forslag om at holde indekat v. Mia Andersen Mia Andersen kunne ikke være til stede på mødet, da hun var bortrejst. Bjarne Jacobsen pointerede, at forslaget kan fremsættes selvom forslagsstiller ikke er til stede. Birgit Bech mente, at det er et dårligt tidspunkt, at få en indekat, da der med den forestående renovering vil være et rend af håndværkere. En indekat vil være til ulempe for håndværkere og det vil heller ikke være godt for katten. Birgit mente, at Mia skal fremsætte forslaget ved et senere møde. Pernille støttede forslaget og fremførte, at det måtte hver enkelt beboers ansvar at tage ansvar for katten - også under en renovering. Forslaget blev herefter sendt til afstemning. 2 stemmer for, 10 stemmer i mod og 14 stemmer undlod at stemme. Evt. Skodder I forbindelse med det på afdelingsmøderne godkendte projekt vedr. udskiftning af jalousiskodder orienterede Johnny om den mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret godkendte udskiftningsplan. Planen bygger på en udskiftningsperiode på 6 år, hvor udskiftning af skodder i afdelingerne 2, 3 og 4 vil finde sted i perioden og afdelingerne 1og 5 i perioden Kulturhuset Flemming S Andersen nævnte, at der har været en ny licitation og det forventes at der vil komme en indstilling snarligt, så det nye kulturhus vil kunne stå færdigt i Økonomi Der blev spurgt til afdeling 1s dårlige økonomi. Både Stig og Søren Rygaard påpegede, at afdeling 1 er den ældste afdeling, og der derfor er behov for mange reparationer og udskiftninger. Der er bl.a. store udgifter til elinstallationer, køkkener, badeværelser og kloaker. Jytte Eriksen spurgte hvordan det går med rotterne. Hertil svarede Søren R at man er i gang med tv-inspektion og derefter følgende reparation af kloakkerne, hvilket er et væsentligt skridt i rottebekæmpelsen. Afslutning Dirigenten takkede for god ro og orden. Stig Kaspersen takkede dirigenten for en god mødeledelse. Herudover rettede han en tak til de fremmødte gæster samt de beboere der var mødt op. 5

6 SAB NYT Referat fra afdelingsmødet i afdeling 2-5 onsdag den 19. november Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen 4. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt 7. Afslutning Beretningen blev enstemmigt vedtaget i alle 4 afdelinger. Til stede ved mødet: Afdeling 2 12 stemmer. Afdeling 3 18 stemmer. Afdeling 4 6 stemmer Afdeling 5 4 stemmer Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til: Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen, driftschef Søren Rygaard Andersen, økonomimedarbejder Maja Didic, driftskonsulent Johnny Priess, samt driftleder Jack Hjartfeldt. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Ad. 4 Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse ved Maja Didic - Fælles for alle afdelinger er at der er en god forrentning af opsparing på samtlige afdelinger - Administrationsbidraget er blevet mindre (grundet at Tingbjerg har egen forretningsfører) - Besparelser på renhold Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Dirigenten konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt. Følgende blev valgt til stemmeudvalg: Pernille, Pia og Kim Ad. 3 Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen Herefter gik Stig Kaspersen over til supplerende bemærkninger til den udsendte beretning. Det er endnu ikke afklaret om der kommer en ny social helhedsplan efter Der er indgået en partnerskabsaftale mellem boligselskaberne og Københavns kommune om en planlægning af Tingbjerg/Utterlslevhuse/Bystævneparken frem til år Bl.a. arbejdes med en cykelsti over volden. Der har været afholdt endnu en licitation og det forventes at styregruppen inden for kort tid vil få forelagt en indstilling, så det nye kulturhus kan blive en realitet i Tryghed: Der arbejdes i øjeblikket med udskiftning af entredøre. Rådgiver udarbejder et oplæg som skal fremlægges for bestyrelsen efter nytår. I februar afholdes der et afdelingsmøde hvor der vil blive fremlagt forslag om sikkerhedsdøre i alle 5 afdelinger. Der er blevet etableret elektronisk adgangskontrol i afdelingerne 2-5. Afdeling 1 må af økonomiske årsager vente. Herefter overgav Stig Kaspersen beretningen til debat. Per Pedersen: Når man nu skal arbejde med planlægning af en cykelsti over volden, kunne bestyrelsen ikke undersøge mulighederne for at få en vej til biler hen over volden? Flemming S: En cykelsti ligger i Københavns kommune regi og det er nok ikke realistisk, at der kommer en vej til biler. Pernille bemærkede, at det har været diskuteret, at der skulle være flere adgangsveje til Tingbjerg, men at det ikke kan lade sig gøre på grund af fredning. Ingeborg supplerede med at Tingbjerg er indespærret og at det tager lang tid at komme rundt. Per P spurgte, om man kunne skrive lidt i Tingbjergbladet om trafikken i og omkring Tingbjerg? Flemming gav udtryk for at det ville være en god idé og fremførte, at der skal udarbejdes en konsulentrapport om Tingbjerg/Bystævneparken og at beboerne i den forbindelse vil blive inddraget. Herefter blev beretningen sat til afstemning Afdeling 2 Maja gennemgik regnskabet for afd. 2. Regnskabet viser et overskud på som overføres til det opsamlede resultat. Herefter var der spørgsmål til regnskabet: Der blev stillet spørgsmål til sikkerhedsdøre. Og det blev pointeret at forslag om sikkerhedsdøre vil komme til afstemning i alle 5 afdelinger. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 12 stemmer Afdeling 3 Maja gennemgik regnskabet for afd. 3. Regnskabet viser et overskud på som overføres til det opsamlede resultat. Per Pedersen understregede, at murværk ved fundamentet er ved at smuldre. Gitrene i kældrene er endvidere meget medtagede. Ingeborg supplerede med at fugerne omkring kældervinduerne er ødelagte og henviste til, at der havde været forslag om glasbyggesten på et tidligere afdelingsmøde. Søren R Andersen påpegede at der er mange arbejder der skal afsættes penge til, men at man vil se på de ønsker beboerne måtte have og derefter lægge dem ind i budgettet. Johnny nævnte, at man har undersøgt muligheden for at udskifte til glasbyggesten, men at det blev skønnet, at der ikke på daværende tidspunkt var midler til det. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 18 stemmer Afdeling 4 Maja gennemgik regnskabet for afd. 4. Regnskabet viser et overskud på som overføres til det opsamlede resultat. Ingen kommentarer Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 6 stemmer Afdeling 5 Maja gennemgik regnskabet for afd. 5. Regnskabet viser et overskud på som overføres til det opsamlede resultat. Ingen kommentarer Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 4 stemmer 6

7 SAB NYT Ad. 5 Indkomne forslag Forslag om at holde én indekat. Stig fremlagde forslaget og nævnte at forslaget var blevet nedstemt i afdeling 1. Mohammed spurgte hvordan man kan man holde øje med, at reglerne bliver overholdt og spurgte om husordenen ikke skal gælde alle afdelinger. Stig nævnte, at husordenen skal revideres og vedtages på et kommende afdelingsmøde. Per P ville gerne vide om man oplever problemer med de katte - der trods forbud allerede er her. Flemming nævnte, at der sjældent kommer klager over katte. En beboer fra afdeling 2 mente, at problemer med katte i området bliver større hvis der gives tilladelse til indekatte. Johnny forklarede lidt om foderværtordningen og Stig supplerede med at der altid vil være udekatte i et område som Tingbjerg. Per P anbefalede at man stemte nej til forslaget. Lena afd. 4 mente, at man ville få bedre styr på kattene. Ved at tillade indekat. Ingeborg påpegede, at der kan være nogen der ikke kan tåle kat. Herefter blev forslaget sat til afstemning Afdeling 2 4 stemmer undlod 8 stemmer imod Afdeling 3 12 stemmer for 6 stemmer imod Afdeling 4 4 stemmer for 2 stemmer imod Afdeling 5 2 stemmer undlod 2 stemmer imod Således er forslaget vedtaget i afdeling 3 og 4 og nedstemt i afdeling 2 og 5. Herefter skal husordenen ændres for de afdelinger der har stemt ja til katte. Søren og Stig gjorde rede for, at der godt kan være forskellige husordner, da afdelingerne er selvstændige. Ad.6 Evt. Skodder I forbindelse med det på afdelingsmøderne godkendte projekt vedr. udskiftning af jalousiskodder orienterede Johnny om den mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret godkendte udskiftningsplan. Planen bygger på en udskiftningsperiode på 6 år, hvor udskiftning af skodder i afdelingerne 2, 3 og 4 vil finde sted i perioden og afdelingerne 1og 5 i perioden Bilerne som holder på parkeringspladsen ved skolen, er parkeret så de bruger noget af cykelstien. Johnny svarede hertil, at man må prøve at ændre adfærden da de ikke må holde der. Alice L påpegede, at lamperne peger ud på græsplænen og ikke ud på fortovet. Flemming svarede hertil, at det blev påpeget på den nyligt afholdte tryghedsvandring og at det vil blive ændret. Per Pedersen påpegede, at man i almindelighed bliver behandlet pænt når man henvender sig til ejendomskontoret, men at han i et par tilfælde har henvendt sig mange gange uden at der skete noget. Det drejer sig bl.a. om åbne containere og problemer med skodder der var ved at falde ned. Flemming forklarede hvorfor der har været problemer med containere og medgav, at der i tilfældet med skodderne skulle have været reageret hurtigere. Ingeborg spurgte til presseomtale. Stig redegjorde for den seneste medieomtale. Pernille påpegede, at artiklen beskriver en tilstand der var for 5 år siden. Tove supplerede med at det er gamle ting der bliver bragt op, og fortalte at hun som natteravn ikke oplever store problemer. Afslutning Dirigenten takkede for god ro og orden. Stig Kaspersen takkede dirigenten for en god mødeledelse. Herudover rettede han en tak til de fremmødte gæster samt de beboere der var mødt op. Om bredbånd Den billigste forbindelse på 10 MB delt bredbånd er fint for dem som søger oplysninger på nettet, E- post og andre mails. Delt bredbånd betyder at der er 10 MB til lejligheden, undtagen i spidsbelastnings situationer. Fast bredbånd betyder at der altid vil være f.eks. 10 MB til lejligheden. Hvor mange MB, der er brug for til lejligheden, afhænger af det antal film og lignende der hentes via internettet på en gang. En film der hentes gennem TDC +, HBO, Netflix, youtube eller andre steder hvor den hentes via internettet mens den vises, forbruger 10 MB pr. stk. Store spil forbruger også ca. 10 MB pr. stk.(nogle bruger mere). Eksempel: En i lejligheden streamer en film (filmen hentes via internettet mens den ses), en anden surfer på youtube = 20 MB. Er der et tredje familiemedlem, som surfer lidt på nettet, vil det ikke udløse behov for en større forbindelse. Men hvis den sidste lige vil se en lille video fra live-nyhederne, kan det betyde at alle tre oplever at billedet pixler. Indtil videre kan der højst købes 60 MB. Vi får leveret bredbånd via Dansk kabel TV på tlf IT-udvalget ved Pernille Høholt 7

8 ? Afdelingsbestyrelsen FSB Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Lykke Andersen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th. Rabia Sheikh Omar Arkaderne 46, st. Yohannes Baraki Grostedet 6, 1.tv. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler AFDELINGSBESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv., kasserer Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Gisela Neumeyer, Ruten 93, 2.D Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Mohamed Hamod Åkandevej 55, st.tv. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Per Silberg Ruten 83, st.th. Farida Al-Imam Åkandevej 55, st.tv. Ferdinand Adibe Tårnhusstræde 9, 1.th. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Karin Hansen KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen SAB: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 Afdeling II, III, IV og V Onsdag den 8.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 35828_Tingbjerg 2-14 14/03/14 12:34 Side 1 TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Afdeling II, III, IV, V Tirsdag den

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 18. november 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr.1 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Bestyrelserne ønsker vores beboere et godt nytår. I begyndelsen

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på 33298_Tingbjerg 1-13 04/02/13 13:00 Side 1 TINGBJERG En dag i januar Nr. 1 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Generalforsamling i Lejerforeningen afholdes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang TINGBJERG Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer Nr. 3 2016 59. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Efterårets afdelingsmøder om afdelingernes

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v.

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v. Afdelingsbestyrelsen SAB Tingbjerg Midtfløjene 16-2700 Brønshøj * - Kontortid: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00 samt tirsdag kl.17.00-18.00 Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5

Læs mere

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod.

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod. TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen SAB og FSB afholder stor fælles LØR Fælles indmarch for børn og voksne kl. 14.00 PROGRAM Indmarch Velkomst Lodtrækning Julesange Julemand Juice Godteposer og gaver Salg:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang TINGBJERG Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3 Nr. 3 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Der pågår for tiden møder med

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

TINGBJERG. Husk afdelingsmødet i fsb se side 4. Nr årgang. Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Husk afdelingsmødet i fsb se side 4. Nr årgang. Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Husk afdelingsmødet i fsb se side 4 Nr. 4 2017 60. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB Med hensyn til kulturhuset

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Afdelingsmødereferat for den 17. september 2013 Tilstede: 23 beboere Næstformand: Pia Jensen Bestyrelsesmedlem: Martin Westy Løvendahl valgt som referent 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Horsensvej 37A Referat Deltagere Helga Elsborg, formand Lisbeth Haargaard, bestyrelsesmedlem Otto Ejsing, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, hovedbestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

TINGBJERG. Nr. 1 2016 59. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr. 1 2016 59. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr. 1 2016 59. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Med hensyn til projektet med opsætning af nye skodder på Ruten, er der nu indgået den endelige kontrakt

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere