Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6 Produktoversigt...7 Hovedenhed... 7 Kontrolpanel... 8 Indgangs- / udgangs- stik... 9 Fjernbetjening Installation...11 Tilslutning af projektoren...11 Sådan tilsluttes der til en computer/notebook Sådan tilsluttes der til en videokilde Sådan tændes/slukkes projektoren...13 Tænd for projektoren Sådan slukkes projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...15 Indstilling af billedhøjde Indstilling af projektor-zoom / -fokus Indstilling af det projicerede billedes størrelse Betjeningsknapper...17 Kontrolpanel og fjernbetjening...17 Control Panel Fjernbetjening OSD menuer...20 Sådan bruges OSD menuen Menutræ Bilde SKJERM OPPSETT ALTERNATIVER Bilag...39 Fejlfinding...39 Billedproblemer Andre problemer Statusindikation på projektoren Problemer med fjernbetjening Udskiftning af lampen...44 Kompatibilitets-tilstand...46 RS232 kommandoer...48 Loftmontering...51 Optomas globale kontorer...52 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger...54

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn, med en pil for enden og omringet af en trekant, er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Et udråbstegn, omringet af en trekant, er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i manualen, som følger med apparatet.. Advarsel: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ DU IKKE UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE. Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1...Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2...Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt 3...Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør som er godkendt af producenten. 6...Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt.. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt...der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Ring venligst til Optoma, som kan henvise dig til et lokalt autoriseret servicecenter. 7...Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne kan findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger For at få det maksimale ud af apparatets levetid skal du følge alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel-..Se ikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det kraftige lys kan skade dine øjne. Advarsel-..For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel-..Åbn eller adskil ikke produktet, eftersom det kan forårsage elektrisk stød. Advarsel-..Når du udskifter pæren, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på siderne Advarsel-..Projektoren udregner selv pærens levetid. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel-..Nulstil Lampenullstilling funktionen fra skærmvisningen ALTERNATIVE LAMPEINNSTILLINGER menuen, efter udskiftning af lampemodulet (se side 38). Når pæren levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet Sådan skiftes pæren på side Advarsel-..Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om at kølecyklussen er blevet fuldført før du frakobler effekten. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder. Advarsel- Brug ikke linsehætten, når projektoren er i brug. Advarsel-..Når lampen nærmer sig afslutningen på dens levetid, vil meddelelsen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet. på skærmen. Kontakt venligst din locale forhandler eller servicecenter og skift pæren hurtigst muligt. 3

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengøre skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere nogle sprækker og ventilationsåbninger på apparatet, som bruges til ventilation. Rengøre apparatet med grove midler, voks eller stærke opløsninger Bruge apparatet under følgende forhold: - På ekstrem varme, kolde eller fugtige steder. Sørg for at rumtemperaturen er mellem 5-35 C...Den relative fugtighed skal være 5-35 C, 80% (Maks.), ikke-kondenserende. - På steder som tiltrækker meget støv og skidt. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 4

5 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne..du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Hold ryggen til lysstrålen så ofte så mulig...når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen...for at minimere den nødvendige lampeeffekt, bruges gardiner til at reducere det omgivende lys niveau. Produktegenskaber XGA (1024x768) / SVGA (800x600) nativ opløsning Én indbygget højtaler med 2W forstærkning HDTV kompatibel (720P, 1080i/p)..VGA skærm loop-thru. (arbejder i standby > 1W) BrilliantColor TM teknologi Sikkerhedsspærre og kensington.-lås RS232 kontrol Hurtignedlukning 5

6 Introduktion Oversigt over pakkens indhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center. Projektor med linsedæksel På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogleområderhave forskelligt tilbehør. IR fjernbetjening Dokumenter : Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort. (gælder kun EMEA) El-ledning 1,8m 2 stk AAA batterier VGA kabel 1,8m Bæretaske (ALTERNATIVER)

7 Introduktion Produktoversigt Hovedenhed VGA2 - IN VGA1 - IN / SCAR T S-VIDE O VIDEO RS232 VGA-O UT AUDIO -OUT AUDIO -IN Kontrolpanel Zoom-ring Focus Ring Zoomlinse IR modtagere 6 6. F ødder til indstiling af hældning 7. Sikkerhedsbjælke 8. Indgangs- / udgangs- stik 9. Netstik

8 Introduktion Kontrolpanel Strøm / Hvilemodus 2. Meny 3. lähde 4. Indtast 5. Gensynkroniser 6. Temperatur LED 7. Lampefejl LED 8. Strøm LED 9. Fire retningsknapper 10. Korrigering for trapezforvrængning 8

9 Introduktion Indgangs- / udgangs- stik S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT 5 AUDIO-OUT VGA2- IN VGA1- IN / SCART AUDIO-IN VGA 1-In/SCART stik. (pc analogt signal/komponent-video indgang/hdtv/scart) 2. S-video indgangsstik 3. Komposit video indgangsstik 4. RS-232 stik (3 stikben) 5. Lydudgangsstik (3,5mm ministik) 6. El-stik 7. Lydindgangsstik (3,5mm ministik) 8. Sikkerhedsbjælke 9. KensingtonTM lås port 10. VGA-ud stik (skærm loop-through udgang) Nedenstående ting er kun til modeller, som virker med XGA model: 11. VGA2-ind-konnektor. (PC analogt signal/komponentvideo- indgang/hdtv)

10 Introduktion Fjernbetjening 1 1. LED indikator 2. Strøm Til/Fra 3. Ingen funktion på denne model 4. Ingen funktion på denne model 5. Fire retningsknapper 6. Gensynkroniser 7. Ingen funktion på denne model 8. Lydstyrke +/9. Zoom 10. AV lyd fra 11. Video 12. VGA 13. Pause 14. S-Video 15. Kontrast 16. Lysstyrke 17. Meny 18. Trapezkorrektion +/19. Kilde 20. Indtast 21. Ingen funktion på denne model 22. Ingen funktion på denne model 23. Taltastatur (til indtastning af adgangskode)

11 Installation Tilslutning af projektoren Sådan tilsluttes der til en computer/notebook Findes kun på XGA modeller På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. (*) Valgfrit tilbehør AUDIO-OUT VGA2- IN VGA1- IN / SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT AUDIO-IN R PS50426E El-ledning 2...VGA kabel 3...*RS232 kabel 4...*Indgangskabel til lyd 5... *rquote VGA udgangskabel 6... *Lydudgangskabel 11

12 Installation Sådan tilsluttes der til en videokilde Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 7 Komposit videoudgang AUDIO-OUT VGA2- IN VGA1- IN / SCART S-VIDEO VIDEO VGA-OUT RS232 AUDIO-IN På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. (*) Valgfrit tilbehør R PS50426E 4 1 S-video udgang Findes kun på XGA modeller. 1...El-ledning 2...VGA kabel 3... *Komposit videokabel 4... *S-videokabel 5...*15-stikben til 3 RCA komponent/hdtv adapter 6... *3 RCA komponentkabel 7... *SCART/VGA adapter 8...*Lydkabelstik/RCA 12

13 Installation Sådan tændes/slukkes projektoren Tænd for projektoren 1. Fjern linsehætten. 2. Tilslut el-ledningen og signalkablet. Når de er tilsluttet, lyser strøm LED rødt. 3. Tænd for lampen ved at trykke på "POWER(STRØM)" knappen øverst på projektoren eller på fjernbetjeningen. Strøm LED skifter nu til grønt. Startskærmen ses i cirka 10 sekunder. Første gang, projektoren bruges, kan det foretrukne sprog vælges, når startopskærmen har været vist. 4. Tænd for og forbind kilden, som du ønsker skal ses på skærmen(computer, notebook, videoafspiller osv). Projektoren finder automatisk kilden. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til "ALTERNATIVER".. Kontroller, at "Kildelås" står på "AV". Hvis der er multiple kilder forbundet samtidigt, skal du trykke på "SOURCE(KILDE)" knappen på kontrolpanelet eller på de direkte knapper på fjernbetjeningen for at skifte mellem indgangene. 2 Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. 1 Strøm / Standby Linsehætte 13

14 Installation Sådan slukkes projektoren 1. Tryk på "POWER(STRØM)" knappen for at slukke for projektorens lampe. Følgende meddelelse ses på skærmen. Tryk på "POWER(STRØM)" kontakten igen for at bekræfte. Ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder.. Når du tænder for "POWER(STRØM)" kontakten for anden gang, viser systemet nedtællings-timeren på skærmen. 2. Køleventilatorerne fortsætter i cirka 10 sekunder med at afkøle. Når strøm LED lyser rødt, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente indtil nedkølningsprocessen er udført, og projektoren er gået i standby. Når projektoren er i standby, skal du blot trykke på "POWER(STRØM)" for at tænde projektoren igen. 3. Træk ledningen ud af stikkontakten og ud af projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter at den er blevet slukket. Advarselsindikator Contact the nearest service center if the projector displays these symptoms. See pages for more information. Når "LAMP" indikatoren lyser rød("power(strøm)" indikatoren blinker rødt), slukker projektoren automatisk. Kontakt venligst det nærmeste Optoma værksted for hjælp. Når "TEMP(TEMPERATUR)" indikatoren lyser rød ( POWER(STRØM) indikatoren blinker rødt), betyder det at projektoren er blevet overophedet. Projektoren lukker automatisk ned. Under normale forhold, kan projektoren tændes igen efter en hvis afkølingstid.. Når "TEMP(TEMPERATUR)" indikatoren blinker rødt, indikerer det ("POWER(STRØM)" indikatoren blinker rødt), at ventilatoren ikke virker. 14

15 Installation Indstilling af det projicerede billede Indstilling af billedhøjde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Vælg den indstillelige fod under projektoren, der skal justeres. 2. Drej de tre indstillelige ringe mod uret for at løfte projektoren eller med uret for at sænke den. Gentag det på de øvrige fødder efter behov. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling 15

16 Installation Indstilling af projektor-zoom / -fokus Drej fokusringen for at zoome henholdsvis ind og ud. Fokuser billedet ved at dreje på fokus-ringen indtil billedet er skarpt. Projektoren kan fokusere inden for en afstand af 1,2 til 12,0 meter. Zoom Lens Fokusring Di ag Højde Indstilling af det projicerede billedes størrelse on al Bredde 30,3" (76,9cm) 27,5" (69,9cm) 75,7" (192,3cm) 68,8" (174,8cm) 126,2" (320,5cm) 114,7" (291,4cm) 176,7" (448,7cm) 160,6" (407,9cm) 227,1" (576,9cm) 206,5" (524,5cm) 302,9" (796,2cm) 275,3" (699,3cm) Hd 3,9' (1,2m) 9,8' (3,0m) 16,4' (5,0m) 23,0' (7,0m) 29,5' (9,0m) 39,4' (12,0m) Maks. 30,3 (76,9cm) 75,7 (192,3cm) 126,2 (320,5cm)176,7 (448,7cm)227,1 (576,9cm) 302,9 (769,2cm) Billede (Diagonal) Min. 27,5 (69,9cm) 68,8 (174,8cm) (291,4cm)160.6 (407,9cm)206.5 (524,5cm) 275,3 (699,3cm) Maks. 24,2 x 18,2 60,6 x 45,4 101,0 x 75,7 141,3 x 106,0 181,7 x 136,3 242,3 x 181,7 (BxH) 61,5 x 46,2cm 153,8 x 115,4cm 256,4 x 192,3cm 359,0 x 269,2cm 461,5 x 346,2cm 615,4 x 461,5cm Billedstør91,8 x 68,8 128,5 x 96,4 165,2 x 123,9 220,3 x 165,2 Min. 22,0 x 16,5 55,1 x 41,3 relse (BxH) 55,9 x 42,0cm 139,9 x 104,9cm 233,1 x 174,8cm 326,3 x 244,8cm 419,6 x 314,7cm 559,4 x 419,6cm Hd Maks. 2,73 (6,9cm) 6,81 (17,3cm) 11,36 (28,8cm) 15,9 (40,4cm) 20,44 (51,9cm) 27,26 (69,2cm) Min. Afstand 2,48 (6,3cm) 6,19 (15,7cm) 10,32 (26,2cm) 14,45 (36,7cm) 18,58 (47,2cm) 24,78 (62,9cm) 3,9 (1,2m) 9,8 (3,0m) 16,4 (5,0m) 23,0 (7,0m) Denne graf er kun beregnet til brugerens reference ,5 (9,0m) 39,4 (12,0m)

17 Betjeningsknapper Kontrolpanel og fjernbetjening Funktionerne kan styres på to måder: Med kontrolpanelet og med fjernbetjeningen. Control Panel Brug af kontrolpanelet POWER(Strøm) Se "Sådan tændes/slukkes projektoren" på siderne MENU(Meny) Tryk på "MENY" for at starte skærm(osd)menuen. To exit OSD, Luk for OSD ved at trykke på MENY igen. Bekræft det valgte punkt. RE-SYNC. (Gensynkroniser) Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. SOURCE(Lähde) Tryk på "LÄHDE" for at vælge et indgangssignal. Four Directional Select Keys Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Keystone Brug til at justere for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. (±40 grader) Lampe LED Angiver status for projektorens lampe. Temperatur LED Angiver status for projektorens temperatur. Strøm LED Angiver projektorens status. 17

18 Betjeningsknapper Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Power(Strøm) Se "Sådan tændes/slukkes projektoren" på siderne Bekræft det valgte punkt. 18 Source(lähde) Tryk på "SOURCE" for at vælge et indgangssignal. RE-SYNC. (Gensynkroniser) Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Four Directional Select Keys Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Keystone +/- Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. Volume(Volum) +/- Juster for at øge / reducere lydstyrken. Brightness. (Lysstyrke) Juster billedets lysstyrke. Nenu(Meny) Tryk på "Menu" for at starte skærm(osd)menuen. Luk for OSD ved at trykke på "Menu" igen. ZOOM Zoom ind på et billede.. for at ændre zoom. Tryk på

19 Betjeningsknapper Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Contrast. (Kontrast) Freeze. (Frys) AV mute. (AV tavs) S-video VGA Video Styr forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på "Freeze" (Frys) for at låse skærmbilledet fast.tryk igen for at oplåse det. Slå øjeblikkeligt lyd og video fra/til. Tryk på "S-video" for at vælge S-video kilde. Tryk på "VGA" for at vælge VGA kilder. Tryk på "Video" for at vælge komposit videokilde. 19

20 Betjeningsknapper OSD menuer Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden. Sådan bruges OSD menuen 1. Åbn OSD menuen ved at trykke på "Meny" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur. 2 Når OSD ses, skal du bruge knapperne til at vælge et punkt i. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du hovedmenuen trykke på 3. Brug eller "Enter" for at åbne undermenuen. knapperne til at vælge det ønskede punkt og til at justere indstillingerne med key. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på "Enter" for at bekræfte, og skærmen vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for OSD ved at trykke på "MENY" igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger 20

21 Betjeningsknapper Menutræ # # (#) "Metning" og "Glød" understøttes kun i videotilstand. (*) "VGA2" understøttes kun XGA tilstand. (**) "Signal" understøttes kun i Analogt VGA (RGB) signal. * ** 21

22 Betjeningsknapper Bilde Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Presentasjon: Gode farver og lysstyrke fra pc-input. Lys : Maksimal lysstyrke fra pc-input. Film: Til hjemmebiograf. srgb: Standardiserede, nøjagtige farver. Svart tavle: Denne skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (Grønn) tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruker1: Brugerindstillinger. Bruker2: De indledende standardindstillinger i denne indstilling er fra Film tilstand. Enhver yderligere indstilling foretaget af brugeren i User2 (Bruger2) gemmes i denne tilstand til fremtidigt brug. Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på Tryk på for at gøre billedet mørkt. for at gøre billedet lyst. 22

23 Betjeningsknapper Bilde Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Ved justering af kontrasten ændres billedets mængde af sort og hvidt. Tryk på Tryk på for at reducere kontrasten. for at øge kontrasten. Skarphet Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på for at reducere skarpheden. to for at øge skarpheden. "Metning" og "Glød" funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Metning Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. Tryk på Tryk på for at reducere billedets farvemæthed. for at øge billedets farvemæthed. Glød Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på Tryk på for øge mængden af grønt i billedet. for at øge mængden af rødt i billedet. 23

24 Betjeningsknapper Bilde AVANSERT Degamma Her kan du vælge et degamma-table, som er blevet fintunet til at give inputtet den bedste billedkvalitet. Film: Til hjemmebiograf. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. PC: Til pc- eller computer-kilde. BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Området går fra "0" til "10". Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Fargetemperatur Hvis den indstilles på kold temperatur, bliver billedet mere blåt. (koldt billede) Hvis den indstilles på varm temperatur, bliver billedet mere rødt. (varmt billede) Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB eller YUV. 24

25 Betjeningsknapper AVANSERT Farvger Farger Brug disse indstillinger til avanceret justering af de individuelle Rød, Grønn, Blå, Cyan, Magneta og Gul farver. Reset Vælg "Ja" for at vende tilbage til fabriksindstillingerne for farvejustering. AVANSERT INNGANGSKILDE Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder.. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikke-valgte indgange. 25

26 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD forøget til bredskærms-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD forøget til bredskærms-tv. (480i/p) Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Størrelsesforhold (kilde fundet) SVGA model Giv billede ny størrelse XGA model 4:3 800 x 600 center 1024 x 768 center 16:9-I 800 x 450 center 1024 x 576 center 16:9-II 854 x 480 catch 800 x 480 center 854 x 480 center Original 1:1 afbildning center 768 x 576 center 26

27 Betjeningsknapper Billedområde Visningsområde Tilslutningssignal Billedområde på skærm 4:3 Format eller 16:9-I Format eller 16:9-II Format Original Format 27

28 Betjeningsknapper SKJERM Overskann Overscan-funktionen fjerner støj i et videobillede. Overskan billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. Zoom Tryk på Tryk på H. Posisjon for at gøre et billede mindre. for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Ændrer det projicerede billedes vandrette position. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes lodrette position. V. Keystone Tryk på eller for at justere for billedets lodrette forvrænging og få et firkantet billede. 28

29 Betjeningsknapper OPPSETT OPPSETT SPRÅK Språk Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på eller i undermenuen og brug derefter eller knappen til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på "Enter" for bekræfte valget. 29

30 Betjeningsknapper OPPSETT Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges gennemlyselig skærm. Projeksjon Front-desktop Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra-loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. 30

31 Betjeningsknapper OPPSETT Menyplassering Vælg hvor menuen skal placeres på skærmen. Projektor ID Id-definition kan installeres med menu (område 0~99) og gør det muligt for brugeren at styre en individuel projektor med RS232. Se den fulde liste på side 48 med RS232 kommandoer. Demp Vælg "På" for at slå lyden fra. Vælg "AV" for at slå lyden til. Volum Tryk på Tryk på for at reducere lydstyrken. for at øge lydstyrken. 31

32 Betjeningsknapper OPPSETT SIGNAL "Signal" understøttes kun i Analogt VGA (RGB) signal. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion. Frekvens Ændr skærmdatafrekvensen, så den passer med frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer lodret. H. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet til venstre. for at flytte billedet til højre. V. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet ned. for at flytte billedet op. 32

33 Betjeningsknapper OPPSETT SIKKERHET Sikkerhet På: Vælg "På" for at bruge adgangskoden, når projektoren startes. AV: Vælg "AV" for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode. Sikkerhetstidtaker Her kan du bruge tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen. 33

34 Betjeningsknapper OPPSETT SIKKERHET Adgangskodens standardværdi er "1234" (første gang). Endre Passord Ved første brug: 1. Tryk på " " for at indstille adgangskoden. 2. Adgangskoden skal have fire cifre. 3. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at vælge din adgangskode og tryk derefter på " " for at bekræfte adgangskoden. Ændre adgangskode: 1. Tryk på " " for at indtaste den gamle adgangskode. 2. Indtast den nuværende adgangskode med talknapperne og tryk derefter på " " for at bekræfte. 3. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste den nye adgangskode (4 cifre) og tryk herefter på " " for at bekræfte. 4. Indtast den nye adgangskode igen og tryk på " " for at bekræfte. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte det lokale kontor for hjælp. 34

35 Betjeningsknapper OPPSETT AVANSERT Logo Brug denne funktion til indstilling af den ønskede startskærm. Hvis der foretages ændringer, bruges disse næste gang, der tændes for projektoren. Optoma: Standard-startopskærmen. Nøytral: Der vises ikke noget bomærke. 35

36 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Kildelås På: Projektoren vil søge det specificerede tilslutningsstik. AV: Projektoren vil søge efter andre signaler hvis det aktuelle indgangssignal mistes. High Altitude Når der vælge "På", drejer ventilatorerne hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd. Skjul Information På: Vælg "På" for at skjule "søger"-meddelelsen. AV: Vælg "AV" for at vise søgemeddelelsen. For at slå tastaturlåsen fra, skal du trykke og holde på "Enter" ovenpå projektoren i fem sekunder. Lås tastatur Når tastaturlåsen er slået "På", er kontrolpanelet låst, men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge kontrolpanelet igen. Bakgrunnsfarge Anvend denne funktion til at vise en "Sort", "Rød", "Blå", "Grønn" eller "Hvit", når der ikke er noget signal tilgængeligt. Reset Vælg "Ja" for at tilbagestille alle parametrene i menuerne til fabriksindstillingerne. 36

37 Betjeningsknapper ALTERNATIVER AVANSERT Direkte på Vælg "På" for at slå "Direct Power(Direkte til)" funktionen til. Herefter vil projektoren automatisk tænde, når strømmen slås til, uden at det er nødvendigt at trykke på "Strøm" knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen Skru av automatisk (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Sovtidtaker (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Dette deaktiverer VGA Ud og RJ45 kontrol, når projektoren er i standby-tilstand (<1W). Strømmodus Hvilemodus:..Vælg "Hvilemodus" for at spare yderligere. strøm < 1W. Aktiv: Vælg "Aktiv" for at vende tilbage til normal. standby-tilstand. VGA porten aktiveres. 37

38 Betjeningsknapper ALTERNATIVE LAMPEINNSTILLINGER Lampetid Viser projiceringstid. Lampepåminnelse Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampe påmindelsen vises.. Meddelelsen vises 30 timer før det anbefales at udskifte pæren. Lysstyrkemodus STD:.Vælg "STD" for at dæmpe pæren i projektoren, hvilket sænker strømforbruget og forlænger pærens levetid op til 130 %. Lys:...Vælg "Lys" for at øge lysstyrken. Lampenullstilling Nulstil brændetimerne efter pæren er blevet skiftet. 38

39 Fejlfinding Bilag Hvis du oplever problemer med din projektor, se da venligst følgende oplysninger.hvis et problem fortsætter, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller servicecenter. Billedproblemer Der fremvises ikke noget billede på skærmen Sikre at alle kabler og stik er korrekt og ordentlig forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation". Kontroller at benene på stikkene ikke er bøjet eller defekte. Kontroller at pæren indeni projektoren er ordentlig sat i. Se venligst afsnittet "Sådan skiftes pæren" for yderligere oplysninger. Kontroller, at linsedækslet er fjernet, og at projektoren er tændt. Kontroller, at "AV demp" funktionen ikke er aktiveret. Billedet fremvises delvist, det ruller eller det fremvises. ukorrekt Tryk på " RE-SYNC(Gensynkroniser) " på fjernbetjeningen. If you are using a PC: Til Windows 95, 98, 2000, XP: 1. Åben "Min computer" og herefter "Kontrolpanel" og dobbeltklik derefter på "SKJERM" ikonet. 2. Vælg fanebladet "Indstillinger". 3. Kontroller at din skærmopløsning er lavere end, eller lig med UXGA (1600 x 1200). 4. Klik på knappen "Avanceret egenskaber". Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, skal du også indstille den monitor som du bruger. Gør følgende. 5. Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med UXGA (1600 x 1200). 6. Klik på "Ændre" knappen, under fanebladet "Skærm". 39

40 Bilag 7. Klik på "Vis alle enheder". Herefter skal du vælge "Standard skærmtyper" under SP boksen, og vælg den ønskede opløsning i "Modeller" boksen. 8. Kontroller at skærmopløsningem på skærmen er lavere end, eller lig med UXGA (1600 x 1200). Når du bruger en notebook skal du: 1. Først følge trinene ovenfor, og juster opløsningen på computeren. 2. Tryk på de pågældende, nedenstående knapper for din notebook for at sende signal fra notebook til projektoren. Eksempel: [Fn]+[F4].. Acer Asus Dell Gateway [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] IBM/Lenovo [Fn]+[F7] HP/Compaq [Fn]+[F4] NEC.. [Fn]+[F3] Toshiba.. [Fn]+[F5] Mac Apple: Systempreferanser SKJERM Arrangement. Speilvisning Hvis du har problemer med at ændre din skærmopløsning eller din skærm går i stå, skal du genstarte al udstyret, inklusiv projektoren. Skærmen på den bærbare computer eller PowerBook viser ikke nogen præsentation Når du bruger en notebook pc skal du Nogle notebook pc er deaktiverer deres egnen skærme, når en anden skærmenhed er i brug. Hver pc har en forskellig måde at blive genaktiveret på. Se venligst i brugervejledningen til din computer for yderligere informationer. Image is unstable or flickering Use "Fase" to correct it. See page 32 for more information. Change the monitor color setting on your computer. Billedet er ustabilt og flimrer Korriger det med "Frekvens". Se venligst side 32 for yderligere oplysninger. Kontroller og genkonfigurere skærmindstillingen på dit grafikkort, for at gøre det kompatibel med projektoren. 40

41 Bilag Billedet er ude af fokus Kontroller, at linsedækslet er fjernet. Juster projektorlinsens fokusring. Sørg for at skærmen er indenfor den påkrævede afstand af 1,2 til 12,0 meter fra projektoren.. Se venligst side 16. Billedet udstrækkes når der afspilles en dvd titel i 16:9 Når du afspiller en anamorfisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9 format på projektorsiden. Hvis ud afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændre til 4:3 i menuen på projektoren. Hvis billedet stadig er udstrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatet som følger: Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (wide/bred). Billedet er for lille eller for stort Juster på zoomknappen oven på projektoren. Flyt projektoren tættere på, eller længere væk fra skærmen. Tryk på "Meny" knappen på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, gå til "SKJERM Format" og prøv dig frem med de forskellige indstillinger. Billedet har hældende sider Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan, at den er vandret centreret på skærmen og under underkanten af skærmen. Tryk på "Keystone +/-" på fjernbetjeningen eller tryk på " / " på projektorpanelet, indtil siderne er lodrette. Det anbefales ikke at bruge trapezkorrigering. Billedet er spejlvendt Vælg "OPPSETT Projeksjon" i OSD menuen og juster projiceringsretningen. 41

42 Bilag Andre problemer Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne Sluk for projektoren hvis mulig, og træk herefter stikke ud af stikkontakten og vent mindst 60 sekunder før der tilsluttes igen. Tjek, at "Lås tastatur" ikke er aktiveret ved at prøve at betjene projektoren med fjernbetjeningen. Pæren sprænger eller giver en knaldende lyd Når pærens levetid er udløbet, udbrænder den hvilket kan give en stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om, hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet "Udskiftning af lampen" på side Statusindikation på projektoren LED lys meddelelse Meddelelse Standby (tilslut ledningen) Konstant lys Ikke noget lys 42 Strøm LED Temperatur LED Lampe LED (Grønn/Rød) (Rød) (Rød) Rød Power on (Warming) (tænder/opvarmer) Blinker. Grønn Lampe lyser Grønn Slukket (køler af) Blinker. Grønn Fejl (Over Temp.) (overophedning) Blinker. Rød Fejl (Fan fail). (ventilatorfejl) Blinker. Rød Fejl (Lamp fail) (lampefejl) Blinker. Rød Blinker

43 Bilag Skærmmeddelelser Temperaturadvarsel: Ventilationsfejl: Lampevarsel: Utenfor skjermområdet: Problemer med fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke virker skal du Kontroller, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15 vandret og lodret i forhold til en af IR modtagerne på projektoren. Forvis dig om at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørge for, at du er indenfor 7 m af projektoren. Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt. Udskift batterierne, hvis de er udløbet. 43

44 Bilag Udskiftning af lampen Projektoren udregner selv pærens levetid. Når pæren er ved at nå enden på dens levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse. Når du ser denne meddelelse skal di kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet pæren hurtigst muligt. Sørg for at projektoren har haft mindst 30 minutter til at køle ned, før pæren skiftes. Advarsel: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig når du åbner til pæren. Det anbefales at du bruger sikkerhedsbriller, når du skifter pæren på en loftmonteret projektor. "Du skal være yderst forsigtig for at forhindre at der ikke falder løse dele ud af projektoren" Advarsel: Lamperummet kan være meget varmt! Lad det køle ned før du skifter pæren! Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe pæremodulet og røre ved selve pæren. Pæren kan springe og medføre personskade hvis den tabes. 44

45 Bilag 1 2 Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes. 3 4 Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren. Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud. Sådan udskiftes pæren: 1. Sluk projektoren ved at trykke på "POWER(Strøm)" knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Skru de to skruer på dækslet ud Løft opad og fjern dækslet Skru de to skruer på lampemodulet ud Løft op i lampehåndtaget og fjern lampemodulet langsomt og forsigtigt. 4 Følg vejledningerne bagfra, når pæremodulet skal sættes tilbage i projektoren. 8. Tænd projektoren og Lampenullstilling efter at lampemodulet er genindsat. Lampenullstilling: (i) Tryk på "Meny" (ii) Vælg "ALTERNATIVER". (iii) Vælg "Lampeinnstillinger" (iv) Vælg "Lampenullstilling" (v) Vælg "Ja". 45

46 Bilag For bredskærmsopløsning (WXGA), afhænger kompatibilitets støtten af notebook/pc modeller. Kompatibilitets-tilstand Computer kompatibilitet Tilstand Opløsning V-synkronisering. (Hz) V synkronisering. (KHz) VGA ,50 VGA ,90 VGA ,90 VGA ,50 VGA ,90 VGA ,50 VGA ,30 VGA ,50 VGA ,90 SVGA ,20 SVGA ,90 SVGA ,10 SVGA ,90 SVGA ,70 XGA ,40 XGA ,50 XGA ,00 XGA ,70 WXGA ,40 WXGA ,30 WXGA ,00 WXGA ,70 SXGA ,50 SXGA ,80 SXGA ,50 SXGA ,10 SXGA ,98 SXGA ,98 SXGA ,10 SXGA ,00 SXGA ,98 UXGA ,00 46

47 Bilag Computer kompatibilitet Funktion Opløsning V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) MAC LC ,66 34,98 MAC II ,68 35,00 MAC ,55 49,73 MAC ,24 MAC ,06 68,68 MAC G ,35 i MAC DV ,00 i MAC DV ,49 i MAC DV ,00 Video kompatibilitet NTSC M (3,58MHz), 4,43 MHz, PAL SECAM SDTV/HDTV B, D, G, H, I, M, N, B, D, G, K, K1, L 480i/p, 576i/p, 47

48 Bilag RS232 kommandoer Tildeling af RS232-kontaktbenene Pin nummer Specifikation 1 N/A 2 RXD UD 3 TXD N/A Pin. nummer Navn I/O (på siden af projektoren) 1 TXD 1 2 RXD IND 4 3 GND GND 5 GND 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A

49 Bilag RS232 protokol funktionsoversigt RS232 kommandoer Baud rate : 9600 Databits: 8 Paritet: Ingen Stopbits: 1 Flowstyring : Ingen UART16550 FIFO: Deaktivere Projektor svar (Udført): P Projektor svar (Fejl): F XX=00-99, projektorens id, XX=00 er for alle projektorer 1. Der er et <CR> efter alle ASCII kommandoer. 2. 0D er HEX koden for <CR> i ASCII koden. SEND to projector ASCII Code HEX Code ~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn 7E D 7E D 7E a 0D Function Power ON Power OFF Power ON with Password Description (0/2 for backward compatible) ~nnnn = ~0000 (a=7e ) ~9999 (a=7e ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX07 1 7E D Up (Pan under zoom) ~XX08 1 7E D Down (Pan under zoom) ~XX09 1 7E D Left (Pan under zoom) ~XX10 1 7E D Right (Pan under zoom) ~XX12 5 7E D VGA 1 ~XX12 6 7E D VGA 2 ~XX12 7 7E D VGA 1 SCART ~XX12 8 7E D VGA 1 Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX E D VGA 2 Component ~XX20 1 7E D Display Mode Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 3 7E D Movie ~XX20 4 7E D srgb ~XX20 5 7E D User1 ~XX20 6 7E D User2 ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX30 n 7E a 0D Cyan n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX31 n 7E a 0D Yellow n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX32 n 7E a 0D Magenta n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColorTM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D PC ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX44 n 7E a 0D Tint n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX45 n 7E a 0D Color (Saturation) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l ~XX60 3 7E D 16:9-ll ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D Overscan n = 0 (a=30) ~ 3 (a=33) ~XX62 n 7E a 0D Zoom n = -5 (a=2d 35) ~ 25 (a=32 35) ~XX63 n 7E a 0D H Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Finnish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Thai ~XX E D Turkish ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling

50 Bilag SEND to projector HEX Code Function Description ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX73 n 7E a 0D Signal Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 0 7E D Disable (0/2 for backward compatible) ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX82 1 7E D Logo Optoma ~XX82 3 7E D Neutral ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White ~XX E D Advanced Direct Power On On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX106 n 7E a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a= ) ~XX107 n 7E a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 999 (a= ) ~XX E D Eco. Standby(1W) On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Reminder On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Brightness Mode Bright ~XX E D STD (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Reset Yes ~XX E D No (0/2 for backward compatible) ~XX E D Reset Yes ~XX99 1 7E D RS232 Alert Reset Reset System Alert SEND to emulate Remote ~XX E D Power ~XX E D Up/Page + ~XX E D Left/Source ~XX E D Enter (for projection MENU) ~XX E D Right/Re-SYNC ~XX E D Down/Page ~XX E D Keystone + ~XX E D Keystone ~XX E D Volume ~XX E D Volume + ~XX E D Brightness (1) ~XX E D Menu (2) ~XX E D Zoom (3) ~XX E D Contrast (4) ~XX E D Freeze (5) ~XX E D AV Mute (6) ~XX E D S-Video (7) ~XX E D VGA1/2 toggle (8) ~XX E D Video (9) SEND from projector automatically ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/ INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/ Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out Out of Range/Lamp fail/fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out READ from projector ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description ~XX E D Input Source Commands OKn n : 0/1/2/3 None/VGA1/VGA2/S-Video/Video ~XX E D Sofware Version OKdddd dddd: FW version ~XX E D Display Mode OKn n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = None/Presentation/Bright/Movie/ srgb/user1/user2/blackboard/classroom ~XX E D Power State OKn n : 0/1 = Off/On ~XX E D Brightness OKn ~XX E D Contrast OKn ~XX E D Aspect Ratio OKn n : 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9-l/16:9-ll(LBX)/Native/AUTO ~XX E D Color Temperature OKn n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold ~XX E D Projection Mode OKn n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop / Front-Ceiling / Rear-Ceiling ~XX E D Information OKabbbbccdddde a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source 00/01/02/03/04= None/VGA1/VGA2/ S-Video/Video dddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8 None/Presentation/Bright/Movie/sRGB /User1/User2/Blackboard/Classroom ~XX E D Model name OKn n:1/2=svga/xga ~XX E D Lamp Hours OKbbbb bbbb: LampHour ~XX E D Cumulative Lamp Hours OKbbbbb bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours 232 ASCII Code

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183

Din brugermanual EPSON EMP-S3 http://da.yourpdfguides.com/dref/557183 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON EMP-S3 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger... Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

L3502 W UM USER MANUAL

L3502 W UM USER MANUAL i3projector L3502 W UM USER MANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning Acer Projektør S1200 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør S1200 serierne. Originaludgave: 08/2008 Der kan foretages

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere