Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud"

Transkript

1 Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

2 1- dags workshop Tid: Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne bag MI samt enkelte samtaletekniske værktøjer, der anvendes i MI. Med afsæt i egen praksis afprøver deltagerne forskellige samtaletek- niske værktøjer i mindre grupper. Mål for workshoppen At deltagerne opnår viden om grundprincipperne bag MI samt om de samtaletekniske værktøjer i MI. Gruppeøvelser vil klæde deltagerne på til selv at afprøve og træne enkle samtaletekniske værk- tøjer i egen praksis og i arbejdet mod at skabe en god relation. Workshoppens indhold På workshoppen vil der være en kort gennemgang af principperne bag samt ånden i MI. Enkle sam- taletekniske værktøjer til at fremkalde motivation introduceres og afprøves af deltagerne. Delta- gerne introduceres kort til de 4 processer, der danner rammen for motivationsarbejdet. Der vil overvejende være fokus på at skabe en god relation mellem den professionelle og barnet eller den unge, som er første trin i processen mod at skabe motivation mod forandring.

3 3- dages grunduddannelse Tid: 9-16 (dag 1 + dag 2 afholdes i forlængelse af hinanden. Dag 3 afholdes senest 4 uger efter). Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Uddannelsens formål At give deltagerne en grundig indføring i principperne bag samt de samtaletekniske værktøjer i MI, så deltagerne opnår en klar forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis. Deltagerne vil li- geledes blive introduceret til den forskning, der ligger til grund for MI s udvikling og effekt. Under- visningen tilrettelægges på baggrund af en analyse af deltagernes egen praksis således, at indhol- det i forløbet retter sig specifikt mod netop deres udfordringer. Der vil være et overvejende fokus på at træne samtaletekniske værktøjer, som vil foregå under supervision af underviserne med kon- tinuerlig feedback. Der fastlægges konkrete, individuelle mål for medarbejderne mellem undervis- ningsdag 2 og 3, som der følges op på og arbejdes målrettet med på dag 3. Mål for uddannelsen At kende samtaleteknikker til at fremkalde motivation hos børn & unge At kunne genkende forandringsudsagn At kunne fremkalde forandringsudsagn At kunne svare på forandringsudsagn Deltager opnår viden om såvel teorien som om forskningen bag MI og styrkes til at håndtere udfor- dringer i deres daglige arbejde. Deltagerne udvikler spirende fortrolighed med at anvende de sam- taletekniske værktøjer og bliver mere bevidste om, i hvilke sammenhænge brugen af teknikkerne bør inddrages. Deltagerne bliver ligeledes i stand til at identificere hvornår hvilke værktøjer vil være mest relevante at anvende i arbejdet mod at fremkalde motivation samtidig med, at den gode rela- tion bevares. Uddannelsens indhold Der lægges vægt på en levende og interaktiv undervisningsform, hvor deltagerne løbende inviteres til refleksion over egen praksis og udfordringer. Der vil være en gennemgang af teorien og tankerne bag MI s udvikling og effekt. Der gives et kort overblik over, hvorledes MI adskiller sig fra andre metoder og teknikker, samt hvilke tilgange i pro- fessionelle sammenhænge, som MI er et opgør mod. Principperne og ånden i MI er grundstenene i motivationsarbejdet. I MI lægges der blandt andet vægt på at samarbejdet mellem den professio- nelle og barnet eller den unge er et møde mellem to eksperter, og at man som professionel har en optimistisk tro på personens ressourcer. Principperne og ånden vil være gennemgående temaer under hele uddannelsen, da de er nært knyttet til den professionelles adfærd i praksis. Der er 4 processer i MI, som sætter rammerne for motivationsarbejdet. De 4 processer gennemgås samtidig med at de kobles til deltagernes egen praksis, så de bliver vedkommende. I denne bevæ- gelse introduceres de samtaletekniske værktøjer, der anvendes til at: Opbygge relationen; skabe

4 fokus i samtalen; fremkalde motivation; planlægge den ønskede forandringen. Fordi MI er en prak- sisorienteret metode lægges der stor vægt på at gennemføre undervisningen med fokus på prak- sisnære øvelser med udgangspunkt i deltagernes daglige arbejde. 3- dages grunduddannelse + implementeringsforløb Tid: Coaching: Sted: 9-16 (dag 1 + dag 2 afholdes i forlængelse af hinanden. Dag 3 afholdes senest 4 uger efter). Tilrettelægges i samarbejde med medarbejderstaben og ledelsen. Gennemfø- res i coaching grupper på 8-10 medarbejdere. Coaching omfatter 4 runder coaching per gruppe á 4 timer samt to MITI feedback á 30 minutter per med- arbejder. Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. 3- dages grunduddannelse: Se beskrivelse herover Ligesom forskning vidner om, er vores erfaring, at systematisk coaching og kvalitetssikring i forlæn- gelse af grunduddannelsen bidrager væsentligt til implementeringen af ny praksis på sigt. Formål med coaching Formålet med coaching og kvalitetssikring er at støtte og fastholde medarbejdernes faglige udvik- ling i takt med deres daglige praksis. Når deltagerne føler sig fortrolige med såvel metodens prin- cipper som med praksis vil vi i samarbejde med den enkelte medarbejder opstille konkrete mål, som der fremover rettes fokus mod at arbejde med. Processen mod at nå de individuelle fassatte mål følges tæt gennem scorings- systemet MITI. Konkrete mål gør processen mod implementering mere overskuelig ligesom det gør det lettere at måle udviklingen hos medarbejderne. Vores erfa- ring er også, at medarbejderne løbende har behov for at reflektere over anvendelsen af MI i egen praksis efter endt grunduddannelse. Mål med coaching Deltagerne kvalificeres til at varetage samtaler, hvor der er, eller kan være behov for at fremkalde motivation mod specifikke forandringer. Gennem scoringssystemet MITI bliver medarbejderne lige- ledes skarpere på, hvilke teknikker, der bør anvendes hvornår, og således fremme processen mod forandring.

5 Motivational Interviewing Trainer Indhold: Tid: Sted: Et supplement til 3- dags- kursus + implementeringsforløb rettet mod 1-2 per- soner i kundens organisation, som skal forankre MI i organisationen og fortlø- bende uddanne & coache medarbejdere i organisationen; formål: Kapacitets- opbygning Tilrettelægges i samarbejde med ledelsen og den eller de udvalgte medarbej- dere. De udvalgte medarbejdere modtager udvidet coaching & MITI feedback, sammenlignet med 3- dags- kursus + implementeringsforløb og forberedes på en certificering som MI træner. Udgifter til certificering er ikke indeholdt de skal påregnes særskilt og i givet fald betales til det internationale MINT træner netværk Familie & Evidens Centers egne lokaler, hos kunden eller via Skype. Enkelte medarbejdere i organisationen kan udpeges til at virke som implementeringsteam sidelø- bende med at de indgår i et træningsforløb med henblik på at blive uddannet MI- Trainer. Uddannelsens formål I sessioner med henblik på certificering som MI træner vil der i højere grad være fokus på kvalitets- sikring gennem MITI- scoring for at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer inden for an- vendelse af MI i praksis. Sessionerne danner rammerne for analyse og scoring af lydfiler, som med- arbejderne optager under samtaler med målgruppen. Mål med MI- Trainer- uddannelsen At medarbejderne opnår indgående kendskab til anvendelsen af MI i praksis og er fuldt bevidste om hvornår og hvordan de forskellige samtaletekniske værktøjer bør anvendes. Medarbejderne kan gennemføre en ansøgningsproces og er kompetente til at deltage på et inter- nationalt Trainer- kursus af 3 dages varighed med henblik på at blive certificerede MI- Trainere. Medarbejderne uddannes til selv at varetage interne undervisningsforløb af nye medarbejdere samt løbende coaching i organisationen.

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere