Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst"

Transkript

1

2 Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen på vores område. Det har vist sig at, det der sker i vores regi er helt afgørende for, hvordan børnene klarer sig ikke bare i skolen, men også når de skal videre uddanne sig. Det store engelske forskningsprojekt EPPSE (Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project) har fulgt over 3000 børn fra dagtilbudsalderen og op gennem uddannelsessystemet. Brenda Taggart fra University of London er en af forskerne bag studiet, som startede i 1997, fordi den engelske regering var bekymret over standarden i dagtilbuddene og skolerne. Resultaterne af projektet er ikke til at tage fejl af: - Dagtilbud af høj kvalitet har en meget tydelig effekt og ændrer børnenes udgangspunkt ved skolestart i positiv retning. - Dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. - Dagtilbuddenes kvalitet har stor indflydelse på børnenes senere evne til at læse og regne. - Dagtilbud er en faktor, der kan have stor betydning for social mobilitet, idet de har mulighed for at ændre børnenes læringskurve. - Det hjemlige miljø og de ting, som forældrene foretager sig sammen med barnet (f.eks synge sange, læse historier og rim højt) har lige så stor betydning for barnets læring, som dagtilbud af høj kvalitet har. - Andelen af børn i risiko for at ende i specialtilbud (eksklusion) blev minimeret ved dagtilbud af høj kvalitet. Så dét vi alle i dagtilbud Sønderborg Øst arbejder frem i mod, er selvfølgelig at vores dagtilbud har en høj kvalitet. 1

3 I vores bestyrelse, i forældrerådene, på kontaktmøder og på personalemøder har vi sammen aftalt hvordan vi i vores område tænker kerneopgaven, hvad vores vision er og hvad målet er overordnet for området. At personalet opdrager børnene. At der foregår aktiv empatisk interaktion mellem personalet og børn. At personalet udvikler børnene. At personalet udfordrer og støtter børnenes læring. Kerneopgaven At personalet underviser børnene. Målet: Viden får man mere af ved at dele den med andre. Visionen: Sammen udvikler vi os Omdrejningspunktet i alle de aktiviteter der foregår i Dagtilbud Sønderborg Øst er kommunikation. Kommunikation medarbejder/barn, medarbejder/ forældre, medarbejder/medarbejder, medarbejder/ ledelse osv. Derfor har vi lavet denne uddannelse, som handler om coachende kommunikation. Det er ikke nok at kunne kommunikere, det er også vigtigt at kommunikere rigtigt. Har I en coachende tilgang i jeres kommunikation, tvinger I andre til selv at være aktive og reflektere, og det er afgørende for at læring kan finde sted. 2

4 I denne folder kan I læse, hvad indholdet vil være i vores uddannelse. Det bliver spændende og udfordrende, når man skal lære nyt kan man blive lidt usikker, det er helt i orden at dele den. Helt sikkert vil man opleve det lidt kunstigt i starten, og man må jo øve sig. Da jeg skulle lære det, brugte jeg spørgeteknikkerne overalt, hvor det var muligt, overfor min familie, venner og når jeg var til selskab. Jeg lover jer, det virker, jeg sad ved en håndværker til en fest, han nød at blive lyttet til og spurgt ind til og nu ved jeg alt om, hvordan det var for ham at arbejde som håndværker i Kina ;o) For øvrigt havde jeg samme me underviser dengang jeg læste diplom, som I skal have fornøjelsen af. En fantastisk person, der bidrager med så meget energi og viden, at hun kan begejstre enhver. Glæd jer til at møde Sanne Vahlun. Når man laver sådan et stort projekt vil det selvfølgelig have indflydelse på driften, det kan vi afhjælpe noget, ved at vi alle er fleksible og hjælper hinanden, derved kan vi minimere ulemperne. Vi er så privilegerede, at vi får 8 rotationsmedarbejdere ind, som skal vikariere, når vi er på uddannelse. Det er super at få hjælp af gode kollegaer. Vores opgave er det, at hjælpe dem med at lære os og vore afdelingerne at kende. God fornøjelse til jer alle, det bliver fantastisk! Inge Muusmann, dagtilbudsleder 3

5 Formål med forløbet Det fælles formål med forløbet, er optimering af kompetencerne hos samtlige medarbejdere i Dagtilbud Sønderborg Øst. Målet er at uddanne medarbejderne til at kunne skabe trivsel, udvikling og læring hos børn, forældre og kollegaer via kommunikation og coaching. Der tages afsæt i den systemiske tilgang med fokus på anerkendende kommunikation. 4

6 De forskellige lærings niveau Hele medarbejdergruppen under Dagtilbud Sønderborg Øst bliver fordelt på 3 forskellige lærings niveau. Ledelsen og udvalgte medarbejdere fra hver enhed får et længere uddannelsesforløb der bevirker, at de kan fungere som coachende supervisorer. Der nedsættes en projektgruppe, som skal sikre, at den nye læring der er opnået opretholdes på sigt, og at der fastholdes fokus på den coachende kommunikation i hverdagen. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: De daglige pædagogiske ledere, skal fungere som referencegruppe under forløbet. De skal både opnå viden svarende til den viden medarbejderne opnår, og samtidig opnå en ledelsesmæssig integrering af den coachende kommunikation. Derudover vil lederne opnå et højt niveau af vidensdeling på tværs af de enkelte afdelinger. Består af 2 udvalgte medarbejdere fra hver enhed. Disse medarbejdere vil indgå i et særligt frontmedarbejderforløb, hvor de opnår kompetencer, der både er teoretisk og praktisk funderet, så de kan fungere som coach, superviser og vidensdeler for de øvrige kollegaer. De afslutter forløbet med en eksamen på diplomniveau. Alle øvrige medarbejdere deltager i et grundlæggende kursusforløb, hvor de præsenteres for og opnår forståelse og færdigheder i den anerkendende og coachende tilgang i kommunikationen. De får konkrete redskaber i coachende kommunikation og anerkendende tilgang overfor børn, forældre og kollegaer. 5

7 Kick of: Sammen udvikler vi os Forløbet starter op med et fælles kick of,hvor samtlige medarbejdere i Dagtilbud Sønderborg Øst deltager. Dagen vil være et fælles afsæt for den proces, der skydes i gang. Det fælles kick of er et heldagsarrangement, og foregår lørdag den 13. september 2014 fra kl i Udviklingshuset i Havnbjerg. Dagens tema vil være udvikling via kommunikation. Indhold: - Hvad er kommunikation? - Hvad er coaching? - Hvad er instruktion? - Hvad er forskellen på vores kommunikationsmetoder? - Hvorfor gør andre ikke bare, som jeg siger? - Præsentation af vore forskelligheder. Forventningsafstemning til processen: - Hvor er vi nu? - Hvor vil vi hen? - Hvad gør vi nu, som allerede virker? - Hvordan holder vi fast og tager kvantespring hen imod målet? Dagen vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, drøftelser i små grupper og større plenum. Enkle øvelser til at skabe forståelse for den proces, der igangsættes. 6

8 Niveau 3: 3 Det grundlæggende g kursus Kurset for medarbejdergruppen på niveau 3, består af 4 kursusdage. Dagene er fordelt over 6 måneder med et længere tidsrum imellem, for at du kan træne dine færdigheder. I tidsrummet mellem kursusdagene vil der blive lagt vægt på læringen mellem de enkelte kursusdage, og konkrete øvelser og coachsamtaler med niveau 2 kursisterne. Dag 1 Kommunikation: - Anerkendende kommunikation - Kommunikationscirklen - Præsentation af hjernens sproglige finurligheder - Læring om vore forskelligheder, herunder testen i repræsentations systemer Dag 2 Coaching: - Den coachende tilgang - Spørge og lytte teknikker - Kropssprogets betydning Dag 3 Coaching fortsat: - Forskellige coachmodeller præsenteres - Coaching på mål, dilemma, afklaring eller udfordringer - Hvornår kan de forskellige modeller bruges? Dag 4 Konflikthåndtering og forståelse: - Den svære samtale med forældre - Skelnen mellem at være personlig og professionel - Egen boldbane - Konflikttrappen Der vil blive sat fokus på at opnå forståelse for de forskellige emner samt konkrete redskaber til, hvordan du kan bruge de forskellige områder i hverdagen. 7

9 Niveau 2: 2 Det udvide u dvidede de kursus Kurset for de to udvalgte medarbejdere fra hver enhed, består af et forløb opbygget i 4 moduler á 3 dage (12 kursusdage plus to dage med teori i forbindelse med diplom eksamen.) Du modtager samme kursusindhold som dine kolleger på niveau 3. Herudover vil der blive gået langt mere i dybden med de forskellige kommunikationsformer, coachmetoder, modeller og redskaber, samt konflikthåndtering og forståelse både teoretisk og praktisk. Dette vil foregå i en blanding af teoretisk læring, dialog, øvelser, refleksioner og egne mestring strategier. Ud over deltagelse i de enkelte moduler, skal du føre log bog over egen læring og refleksion. Endvidere skal du coache dine kolleger fra niveau 3, for at opnå coachkompetencer. Derved modtager dine kolleger på niveau 3, flere coachsamtaler gennem forløbet. Du vil også skulle optage en eller flere coachsamtaler på video, med henblik på efterfølgende læring af forløbet. Sammen med en af dine medkursister skal du udvikle et projekt i egen enhed til yderligere optimering af læringsprocessen, og med henblik på at give hele organisationen et løft mod et højere udviklingstrin. Herved opnår du en optimal integrering af den systemiske tilgang, indenfor anerkendende kommunikation og coaching. Det giver dig muligheden for at øve under kursusforløbet, og i det virkelige arbejdsliv og endelig vil det give en vidensdeling på tværs af de enkelte enheder. Forløbet afsluttes med en afgangseksamen i diplom i coaching. Der vil under forløbet blive undervist og henvist til den litteratur, som diplom i coaching forudsættes læst. 8

10 Litteraturliste: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Carsten Hornstrup m.fl. Dansk psykologisk forlag. Coaching læring og udvikling af Reinhard Stelter. Psykologisk forlag. 9

11 Niveau 1: 1 Det videregående v kursus Kurset for de pædagogiske ledere, bestående af 4 moduler á 3 kursusdage (12 kursusdage i alt). Du vil modtage samme læringsforløb som dine medarbejdere på niveau 2, men med den ekstra dimension med fokus på lederens særlige rolle. - Hvad skal jeg som leder være opmærksom på? - Hvordan forholder jeg mig på leder niveauet? - Hvordan leder jeg gennem mine medarbejdere i den systemiske optik? Særligt vil der også blive sat fokus på værdierne i den systemiske tilgang: - Hvordan udlever vi de værdier vi sætter op? - Hvordan flytter vi os fra at tale om værdierne til at agere ud fra værdierne? - Fra abstrakt værditænkning til værdi i dagligdagen. I dette forløb vil der endvidere blive forventet både en teoretisk og praktisk tilgang, der gør det muligt for lederne at være sparringspartnere for medarbejderne på niveau 2 under forløbet. Du vil skulle coache medarbejderne på niveau 2 i mellem forløbene. Dette både for at øve coachkompetencerne, og for at opnå videndeling på tværs af organisationen. Litteraturliste: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Carsten Hornstrup m.fl. Dansk psykologisk forlag. Coaching læring og udvikling af Reinhard Stelter. Psykologisk forlag. 10

12 11

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere