Uddannelse vejen til den gode træning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse vejen til den gode træning"

Transkript

1 Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab Uddannelse vejen til den gode træning

2 Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb sammen i forening. Kurserne er opbygget i farver, der fortæller hvilket fodboldniveau kurset er kategoriseret under. RØD - basiskurser for nye trænere. GUL - kurser for den mere erfarne træner. GRØN - for forskellige emne kurser. Med disse fodboldkurser ønsker vi, at skabe de bedste betingelser for dig og din fodboldklubs trænere - og dermed give optimale betingelser for ny viden, udfordring og fællesskab med andre trænere.

3 mandskursus et med kurset er at give inspiration til fagområdet målmandstræning. Kurset er bygget op med de elementer, som vi mener er væsentlige i forhold til det at står på mål. Vi ønsker at inspirere til, at DGI fodboldtrænere laver målmandsøvelser hvor alle spillere er med, da vi generelt mener, at alle børn skal lære alle pladser på et fodboldhold, samt at alle kan lære noget af at øve målmandsspillet, selvom de mener, de skal være i marken. En stor del af målmands kunnen i de små årgange er et spørgsmål om den rigtige motorik og bevægelsesmønstre. Det mener vi også, at man sagtens kan træne og øve individuelt med målmænd og med en større gruppe. Når træneren vil lave god og spændende træning af målmænds færdigheder, så skal der tænkes på følgende: Børnene skal lege målmand Have det sjovt med fodbolden Lære de rigtige teknikker, så målmanden ikke får dårlige vaner Alle får en forståelse for målmandens betydning for holdet Tilpasse øvelserne således, at de passer til den enkelte At træneren bliver inspireret til at kunne planlægge forskellige øvelser inden for målmandstræningen, som passer til forskellige niveauer og alder. Forord DGI Fodbold Østjylland har kursustilbud, der dækker hele klubbens/ foreningens behov for inspiration og viden. DGI Fodbold udbyder inspirations-, standard- og foreningskurser Hold kurset klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben. Der behøves som min. kun 8 deltagere for at gennemføre et kursus eller en inspirationsdag. Generelt betaler DGI for instruktørerne til kurserne, mens klubben afholder evt. øvrige udgifter. Inspirationskurser Inspirationskurser afholdt/aftalt direkte med klubberne, er nok den mest benyttede måde til afholdelse af kurser. Klubben kan lave en aften/dag for sine trænere ledere hvor man:, - kan få inspiration til træningen - kan diskutere den røde tråd - kan dyrke sammenholdet og det sociale element - kan styrke vidensdelingen mellem trænere - kan tage et emne op og udvikle på det Standardkurser På det fodboldfaglige område er der en bred palet af tilbud til trænere og forældre. Kurser til den helt nye og den lidt/mere erfarne træner. Kurserne giver en god ballast til at komme i gang med at træne. Kurserne er opbygget så forældre, der skal til at træne et hold kan have stort udbytte deraf. Der er også en lang række af kurser til de trænere, der vil vide mere og gå i dybden med de forskellige emner, man har brug for i sin træning. Foreningskurser Kurserne for hele foreningen eller de enkelte afdelinger, er kurser hvor ledere og trænere sammen kan sætte fokus på et område. Det kunne være klubbens struktur, målsætning eller en ny vision.

4 NY TRÆNER Pigetræning et med kurset Ny træner er at uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere inden for de grundlæggende træningsområder og skabe en forståelse for opgavens mangeartede berøringsflader. Uddanne kommende og nuværende pigefodboldtrænere, således at de bliver i stand til at tilrettelægge en træning, der i særlig grad tager udgangspunkt i pigernes forudsætninger. Det er ikke tilstrækkeligt at være god til at tilrettelægge træningsforløb. Man må også vide noget om, hvordan man gennemfører den, hvis arbejdet skal lykkes. På kurset vil der blive arbejdet med emner som Hvem skal man samarbejde med? Hvordan organiserer man fodboldtræning? Hvordan laver man opvarmning? Hvad træner man med de forskellige øvelser? Kan man træne forskellige færdigheder i samme øvelse? Hvordan gør man træningen sjov og afvekslende? På kurset vil der blive arbejdet med emner som: At tilrettelægge træning, der i særlig grad fokuserer på pigernes fysiske forudsætninger for at spille fodbold. At skabe et træningsmiljø, der sikrer, at pigernes ideer om fællesskab kommer i fokus. At afprøve træningsøvelser, hvor relationer og aftaler er omdrejningspunktet. At give eksempler på at håndtere konflikter. Når du har gennemført kurset NY TRÆNER, er du i stand til at træne og planlægge forskellige øvelser, som passer til dit hold. Når du har gennemført kurset, vil du have værktøjer til at arbejde ud fra pigespilleres forudsætninger. Du bliver i stand til at tilrettelægge og arbejde med et varieret træningsmiljø. Du bliver i stand til at anvende trænerværktøjer, der fokuserer på relationer mellem træner og spiller

5 Fysisk træning gennem leg Fodboldtræning med de yngste i fodboldspillet. et med kurset Fysisk træning og udvikling gennem spil og leg er at uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere til at tilrettelægge en træning, der tager hensyn til spillernes fysiske udvikling. Derudover vil trænerne få kendskab til lege og træningsprincipper, der kan forberede spillerne på de fysiske udfordringer, de møder et med kurset Fodboldtræning med de yngste er at uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere inden for arbejdet med de yngste fodboldspillere. I denne aldersgruppe er det vigtigt, at de får lov til at lege, eksperimentere og fordybe sig. Der skal tages udgangspunkt i børnenes forudsætninger og vi skal som trænere sikre, at der er et træningsmiljø, kendetegnet af tryghed og tillid. På kurset vil der blive arbejdet med emner som: Lwttelæggelse af træning med fokus på fysisk træning og udvikling At kursisterne er i stand til bevidst at planlægge og gennemføre træningsforløb, hvor der arbejdes med almen fysisk udvikling og træning gennem lege og spilrelaterede aktiviteter. På kurset vil der blive arbejdet med emner som Hvordan sikrer jeg som træner, at spillerne får muligheder for at eksperimentere ud fra egne forudsætninger? Hvordan skaber man et trygt og positivt træningsmiljø? Hvordan kan vi kombinere leg og træning? Hvordan sikrer jeg som træner, at spillerne oplever, at de er en værdifuld del af fællesskabet? Når du har gennemført kurset, vil du have værktøjer til at arbejde ud fra spillernes forudsætninger. Du vil være i stand til tilrettelægge træning, hvor spillerne oplever succes og derved føler sig trygge. Du vil være i stand til at tilrettelægge en træning, hvor legen er med til at skabe begejstrede børn.

6 Helhedstræning med de årige spillere BRUG BOLDEN Uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere indenfor arbejdet med at tilrettelægge helhedstræning med de årige spillere. På kurset vil der blive arbejdet med emner som At udvikle fællesskaber, som er styret af ansvarlighed, forpligtelser og konsekvenser. At tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og handle på grundlag af disse. At skabe udvikling gennem samtale. At gennemføre træningen, så deltagerne øger deres selvværd og selvtillid. Når du har gennemført kurset, vil du have værktøjer til at arbejde ud fra spillernes forudsætninger. Du bliver i stand til at tilrettelægge træning, hvor der kan arbejdes med aftaler. Du bliver som træner i stand til anvende en coachende adfærd, som et redskab i træning KOORDINATION og teknik et med kurset Koordination og teknik er at belyse, hvorledes træningen af koordination har betydning for fodboldspillerens mulighed for at udvikle sig også teknisk. Samtidig viser undersøgelser, at en god koordination er med til at forbygge skader i boldspil, og kurset her skal være med til at sætte fokus på, at træning af koordination kan være med til at forbygge skader. I en tid hvor en del børn udfordres mindre motorisk end tidligere, er det væsentligt, at fodboldtrænerne har opmærksomheden rettet mod dette område af træningen. På kurset arbejdes med emner som Hvad er koordinationstræning. Hvilke redskaber kan man bruge til at lave koordinationstræning. Hvordan kan man kombinere koordinations- med tekniktræning. Hvilke koordinerede bevægelser laver fodboldspillere Når du har gennemført kurset Koordination og teknik, vil du have en viden om, hvorledes træning af koordination med børn og unge kan struktureres, så der arbejdes med kraft/balance/hurtighed/rytme i bevægelserne ud fra spillernes forudsætninger. Du vil endvidere have fået inspiration til øvelser og selv være i stand til at tilrettelægge koordinationstræning og opbygge koordinationsbaner med og uden bold.

7 Sæson- og trænings- PLANLÆGNING Helhedstræning med ungdomsspillere Uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere til at kunne fastsætte mål og delmål samt forfølge disse mål og evaluere og eventuelt justere målene til ændrede forhold i klubben. Denne planlægning munder ud i, at deltagerne er i stand til at udvælge træningsøvelser til forfølgelse af målene. Uddanne nuværende fodboldtrænere indenfor arbejdet med at tilrettelægge helhedstræning med ungdomsspillere. På kurset vil der blive arbejdet med emner som Hvorfor planlægge? Hvordan laver man en målsætning, og hvad kan den indeholde? Hvilke motiver kan forskellige interessenter have? Hvordan kommer vi fra målsætning til træningsbane? På kurset vil der blive arbejdet med emner som: Teknisk, taktisk, og fysisk, psykiske træning i spilsituationer Kampobservation. Tilrettelæggelse af helhedstræning ud fra kampobservation. Gøre den enkelte spiller bevidst om hvad der trænes i. Hvordan inddrager vi spillerne i beslutninger omkring holdet? Når du har gennemført kurset SÆSON og TRÆNINGSPLAN- LÆGNING, er du i stand til at udarbejde årsplan, halvårsplan, månedsplan og dagplaner samt udvælge øvelser som kan fremme formålet med træningen. Når du har gennemført kurset vil du have en indsigt i hvorledes en træningsaften gennemføres ud fra helhedsprincippet. Du vil få forståelse for at arbejde med spørgsmål som, hvad der skal trænes, hvorfor det skal trænes, og hvordan gør du det. Du bliver i stand til at tilrettelægge træning i forhold til kampobservation. Du vil have idéer til hvordan du kan inddrage spillerne i hvad der trænes og hvorfor.

8 Indendørs TRÆNING et med kurset indendørs træning er at uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere. COACHING et med kurset Coaching er at give kommende og nuværende fodboldtrænere redskaber til at arbejde coachende med fodboldtræning. På kurset vil der blive arbejdet med følgende emner Hvordan træner vi små fødder i en hal? Hvilke muligheder og begrænsninger giver hallen os i tilrettelæggelse af træningen? Hvordan gør vi spillet sjovere samtidig med, at mange børn er aktiveret? Når du har gennemført kurset INDENDØRSTRÆNING, er du i stand til at træne og holde mange spillere i gang enten som forælder eller træner. På inspirationskurset vil der blive arbejde med emner som Coachingbegrebet At være en coachende træner Coaching og træningsmål. Når du har gennemført kurset, vil du have fået et indblik i, hvorledes coaching kan udvikle dig og dine spillere hen imod en mere effektiv træning.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere