Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight"

Transkript

1 Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige fokus og hver vores styrker. Når vi supplerer vores fagligheder og deler viden, bliver vi endnu bedre til at imødekomme kommunernes behov. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser på integrations- og beskæftigelsesområdet. Praksisorienterede løsninger, kompetenceudvikling, rådgivning, processtøtte, dokumentation og evaluering af projekter og indsatser. I 2012 indgik vi et partnerskab omkring facilitering af netværksmøder på leder- og praktikerniveau, som et tilbud til alle landets kommuner. Netværksprogrammet skal understøtte kommunerne i at udvikle en helhedsorienteret integrationsindsats på tværs af forvaltnings-, kommune- og faggrænser. Vil du vide mere om netværket, er du meget velkommen til at kontakte LG Insight eller Integrationsnet. Vi ser frem til at samarbejde med din kommune.

2 OM OS Integrationsnet - en del af Dansk Flygtningehjælp, er en landsdækkende konsulentvirksomhed. Vi er opdelt i to regioner med hovedkontorer i Roskilde og Aarhus. Derudover har vi en række lokalkontorer, og vi etablerer gerne nye enheder i jeres kommune. Vores medarbejdere har en særlig viden om, og erfaring med, integration af flygtninge og indvandrere. De har en baggrund som socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer, terapeuter, sproglærere og jobkonsulenter. Integrationsnet løser aktuelt opgaver for omkring 40 kommuner landet over. Vi har derfor stor erfaring i at løse opgaver for kommuner inden for beskæftigelsesområdet, det psykosociale område og børne-/ familieområdet. Det giver os gode forudsætninger for at skabe og sammensætte tilbud med høj kvalitet til jeres kommune. Vi kan fleksibelt tilpasse tilbudsviften efter jeres behov. Vores integrationsfaglige kompetencer og interesseområder spænder bredt. Vi kan derfor tilbyde jeres kommune tværfaglige forløb med fokus på hele familiens trivsel og integrationsproces. Vi tilbyder også temadage, kurser og seminarer. Indhold og form bliver målrettet kommunens behov og der er mulighed for efterfølgende coaching eller supervision i enkeltsager. Vil du vide mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Else-Marie Ringgaard, Chefkonsulent, på tlf eller Læs mere om os på LG Insight er et analyse- og rådgivningsfirma, som arbejder med opgaver inden for blandt andet integration, beskæftigelse, socialpolitik, uddannelse og kultur. Blandt andet inden for integrations- og beskæftigelsesområdet samt det kriminalpræventive område har vores undersøgelser haft indflydelse på gældende lovgivning og praksis. Vi er samtidig et af Danmarks førende konsulentfirmaer inden for evaluering af politikområder, programmer, større puljer/fonde og projekter. Alle medarbejdere i LG Insight har samfundsvidenskabelige og relevante erfaringsbaggrunde med ansættelser i kommuner, ministerier, organisationer m.m. Vi lægger vægt på, at vores konsulenter er samfundsengagerede og har socialt sindelag, ligesom de fagligt og interessemæssigt matcher de opgaver, vi engagerer os i. Vil du vide mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Lars Larsen, på tlf / eller Læs mere om os på

3 VORES TILBUD GOD START er indsatser målrettet nyankomne flygtninge og indvandrere. Med GOD START løser og forebygger kommunen eventuelle problemer allerede i integrationsperioden. Vores ydelser spænder vidt - fra modtageprogrammer, psykosociale indsatser over for traumatiserede familier eller enkeltpersoner til beskæftigelsesrettede forløb. - Modtagelse af nyankomne familier med forebyggende familiearbejde - Botilbud til unge uledsagede flygtninge under 18 år - Introduktion til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem - Afklaring af ressourcer, beskæftigelsesmål og arbejdsprøvning - Behandlingstilbud til børn, unge og forældre med f.eks. traumer - Supervision Kurser og temadage Tværfaglig organisering kom godt i gang Udarbejdelse af Integrations-/mangfoldighedspolitik Udarbejdelse af Integrationsplaner, herunder modtageplaner for nyankomne udlændinge

4 BEDRE TRIVSEL Flygtninge og indvandrere kan have personlige, sociale eller helbredsmæssige støttebehov. Ofte er det svært at afdække familiens ressourcer, hvor der både skal være fokus på eventuelle traumer, integrationsmæssige problemer og/eller sociale problemer. Vi tilbyder forskellige former for udredning, forberedende undersøgelser og handleplaner. - Udredninger, forberedende børnefaglige undersøgelser - Sundhedsfaglige screeninger - Socialpædagogisk støtte til børn og unge - Hjemme-hos støtte til familier - Behandlingstilbud til børn, unge og forældre med f.eks. traumer - Botilbud til unge uledsagede flygtninge under 18 år - Midlertidige botilbud eller aflastningstilbud til personer eller familier - Supervision Kurser og temadage Dialog og samarbejde med minoritetsfamilier Familier med traumer Opmærksomhedsmarkører på børns mistrivsel i etniske minoritetsfamilier Indsatser og metoder i det gode familiearbejde Flerkulturel sygdomsforståelse Musikterapi i traumebehandling Medarbejderne i Integrationsnet er gode til at se, hvad problemstillingen er hos den enkelte borger. Borgerne bliver ordentligt afklarede. Inger Nilsson, beskæftigelseskonsulent, jobcenter Musvågevej Medarbejderne i Integrationsnet er gode til at se, hvad problemstillingen er hos den enkelte borger. Borgerne bliver ordentligt afklarede. Inger Nilsson, beskæftigelseskonsulent, jobcenter Musvågevej

5 BEDST VIDERE Hvad enten målet er job, uddannelse eller opkvalificering, så handler det om at komme BEDST VIDERE i livet. Gennem praktikforløb, brug af mentorer og tætte samarbejdsrelationer til jobcentre og lokale virksomheder giver vores indsatser gode resultater. Vi tilbyder temadage, kurser og seminarer til ledere og medarbejdere, der arbejder med flygtninge- og indvandrerindsatsen i landets kommuner. Vi tilbyder også coaching eller supervision. - Etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder - Afklaring af ressourcer og beskæftigelsesmål, arbejdsprøvning og input til ressourceprofil - Coachende beskæftigelsesrettede samtaleforløb (dimittender, arbejdskraftindvandrere, spouses) - Jobsøgnings-/jobformidlingsforløb - Introduktion til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem - Virksomhedskonsulentarbejde, bl.a. etablering af praktikforløb - Rådgivning om iværksætteri Kurser og temadage Det gode virksomhedssamarbejde Afklaring og motivation af den udsatte gruppe Beskæftigelsesperspektiv fra en langsigtet og tværfaglig vinkel Mentorrollen Mangfoldighedsledelse og det rummelige arbejdsmarked Beskæftigelsesrettede forløb til jobcentre og virksomheder Det gør mig meget tryg, at medarbejderne i Integrationsnet har talt med arbejdsgiveren på forhånd, og at jeg ikke behøver at forklare alt for et fremmed menneske, fx at jeg har svært ved den høje lyd fra dørklokken. Ashtar 35 år, deltager i afklaringsforløb

6 EVALUERING, RÅDGIVNING OG DOKUMENTATION Kravene til dokumentation og effekt af kommunernes indsatser på det beskæftigelses- og socialfaglige område er stigende. Hos LG Insight udvikler vi målepunkter for indsatsen og dokumenterer resultaterne af indsatsen til brug for såvel praktikere som ledere og politikere i kommuner. LG Insight s arbejdsmetoder kan sammenfattes i følgende overskrifter: Forberedelse Opgavens tilrettelæggelse, gennemførelse og overdragelse bygger på et grundigt kendskab til kommunens behov og interesser. Faglighed Vi sammensætter til opgaven et gennemgående konsulentteam, der besidder en stor faglig indsigt og erfaring, som er relevant for den pågældende opgave. Fokus på handling Vores analyser, anbefalinger og rådgivningstjenester skal umiddelbart kunne omsættes i praktiske handlinger og løsninger for vores samarbejdsparter. De mange undersøgelser og evalueringsopgaver giver os en stor og detaljeret viden på mange fagområder. Den omsætter vi gerne til konkrete råd og anbefalinger til politikere, embedsmænd, virksomheder eller faglige organisationer. Vi rådgiver fx om indsatsområder, arbejdsmetoder og organiseringsformer, som fremadrettet kan hjælpe organisationer og virksomheder til at nå de ønskede resultater og mål. Konkrete eksempler: - Assens Kommune og Gentofte Kommune, tværfaglige integrationsindsatser - Vejle Kommune, udvikling af integrationsindsatsen - Fredensborg Kommune og Køge Kommune, kriminalitetsforebyggende indsatser - Rødovre Kommune og Stevns Kommune, tværfaglige indsatser for ikke uddannelsesparate unge LG Insight har udgivet et stort antal rapporter, pjecer og metodehæfter, der præsenterer resultater og anbefalinger fra vores undersøgelser m.m. Udvalgte undersøgelser og evalueringer: Børn og unge Evaluering af Forårs-SFO i Odense Kommune Unge nydanskeres uddannelsesmønster Analyse af unge ledige i Jobcenter Høje Taastrup

7 Kriminalitet Københavns Kommune - Sikker by Kriminalpræventive indsatser på Nørrebro, Københavns Kommune SSP i Odense Kommune Arbejdsmarked og beskæftigelse Religion på arbejdsmarkedet Borgerundersøgelsen, Greve Kommune Eksemplariske indsatser Indvandrerkvinder i job Interesser og holdninger til beskæftigelse Evaluering af Gribskov-modellen Hele familiens integration, Assens Kommune Sundhed og helbred Helbred og Integration Unge med psykiske lidelser Traumatiserede flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Metodekataloger og værktøjer Værktøj: Progressionskort udviklet af LG Insight Metodekatalog: Få nydanske forældre på banen Metodekatalog: Hold fast i nydanske medlemmer Metodekatalog: Brug frivillige mentorer Metodekatalog: Frivillige venskabsforeninger Metodekatalog: Udvikling af etniske minoritetsforeninger Fokus på tværfaglighed Borgere eller familier med komplicerede problemer samarbejder med mange forskellige myndigheder. Det er en udfordring for kommunerne at koordinere indsatser og få skabt sammenhæng på tværs både internt i kommunerne og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Manglende koordinering har betydning for kvaliteten af borgerservicen, den administrative effektivitet og på ressourceforbruget. LG Insight samarbejder med en række kommuner landet over omkring tværfaglige organiserings- og samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter forskellige målgrupper som børn/unge, etniske minoriteter, udsatte familier og kriminalitetstruede/kriminelle.

8 Integrationsnet Region Jylland/Fyn Vester Allé Århus C T: LG Insight Kongensgade Odense C T: Integrationsnet Region Sjælland Rådmandshaven Roskilde T: Kontakt Chefkonsulent Else-Marie Ringgaard T: Kontakt Lars Larsen T: /

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere